Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 16

An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Decimasexta. DEcimosexto circa hanc distinctionem, &. xiii. in eneficiorum materia quaeritur. An praelatus ecclesiae sit dominus prouentuum ecclesiae datorum Pro quaestionis solutione sci sas esse hic tres modos dicen e di, solum verbis differentes. Vnus tenet quod deus est dominus bonorum ecclesiae. Ad hoc est cap. Qui Christi. &. c. Qui abstulerit. xii. quaest. ii. Secundus modus tenet quod pauperes sunt domini. xvi. q. i. c. Quoniam quicquid. Tertius modus te net quod ecclesia est domina. xvi. quaest. iii. cap. Intermemoratos. Hos modos verbis solum differre di cebam: quia eadem est sententia. Nam ista bona Christo specialiter dantur & ministris eius ad ei seruiendum: vt capiant necessaria vitae secundum discretionem: reliquam partem dando pauperibus.

2

⁋ Hoc praenotato pono conclusiones duas. quarum prior est. Prelatus ecclesiae non est dominus prouentuum ecclesae, sed solum procurator. Bona enim non dantur ecclesiae intuitu personae: sed seruitii deo exhibendi. Ad hoc habetur. c. Fraternitatem. de do na. vbi episcopo Parisiensi Alexander Tertius sic scribit. Fraternitatem tuam credimus non latere: quod cum episus & quilibet praelatus, ecclesiasticarum rerum sit procu rator & non dominus. & quae sequuntur. Idem habetur xii. quaesti. i. c. Expedit. xvi. quist. i. Quoniam quicquid. & de verborum signifi. c. Causa. &. c. Cum ex eo. de elec lib. vi. papa vocat beneficia patrimonium crucifixi. Praeterea si praelatus sit dominus fructuum ecclesiae / sequili quod terras ecclesiae potest dare consanguineis: vel ex frunctibus collectis emere terras consanguineis, licet peccaret: quemadmodum prodigus. consequens est falsum: vt patet. xii. quaest. ii. c. Quisquis. vbi dicitur quod irrita erit venditio: & episcopo vel monasterio fiet restitutio: & praelatus hoc faciens abiiciatur tamqua qui dispersit quae non collegit. lstud etiam habetur. x. quaest. ii. c. Episcopus. Hoc tenet Alexam. Halensis in tertia parte, quaest. xxxvi. membro quinto. bea. Tho. secun da secundae. qui. xliii. ar. viii. in materia de scandalo, in cor pore quaestionis. & Ricardus Middiltonus. xlv. dist. iiii. ar. iii. quaest. prima in solutione ad primum. & cano nistae ex patrum auctoritatibus & ecclesiae agminatim hoc sequuntur. Vnde Arch. i. c. Statutum. S. Asses sorem. lib. vi. de rescrip. dicit quod haereticum est dicere in iure quod ecclesiasticus acquirat sibi dominium verum fructuum praebendae vel ecclesiae, quem Dominicus illic in sequitur. & prolixius in. c. Praesenti. de offi. ordi. hoc prae terea tenet Ioannes de Ligna. in cle. Gratiae. de resc. & Pan. in. c. Cum esses. & Hostiensis in tituio de poe ni. & remissi. tractatu de restitum. & pluties Panor. vt in. c. Cum secundum. de praebem. vbi postquam allegauit do minum Innocentium in. c. Cum super. de causa possess. & proprieta. tenentem Christum esse dominum fructuum eccle niae. & post varia allegata ( corollarie infert, dicens. hoc est contra praelatos reputantes se dominos. Et doctissi mus ille Innocentius Tertius in praefato. c. Cum secundum. beneficia vocat in textu / patrimonium Iesu Christi.

3

⁋ Secunda conclusio affirmatiua. Christus habet dominium in bonis ecclesiae, quae sic probatur. Aliquis est dominus bono rum ecclesiae, & non praelatus ex conclusione praecedenti. vl ergo pauperes ecclesiae, id est ecclesiastici: vel Chri stus. & licet idem sit in re: iste tamen modus loquendi est magis proprius. nam a Romanis pontificibus et ex con muni vsu, bona ecclesiae vocantur patrimonium cru cifixi. & de malo praelato dicimus, iste prodige bona crucifixi expendit. quo loquendi modo vtitur pontifex de electione. c. Cum ex eo. libro. vi. vbi permittit episcois dispensare cum beneficiatis studentibus, pro septennio, hac lege vt subdiaconatum infra annum habeant, dicens. Ne sicut a multis de Christi patrimonio subli matis olim factum esse dignoscitur, a statu retrocedere valeant clericali.

4

⁋ Ex quibus patet quod Romanus ponti fex non est dominus beneficiorum ecclesiae. Etiam frequaenter est religiosus non susceptiuus dominii rerum: & interdum frater minor: vt erat Sixtus Quartus. minores autem dicunt se in arctissima paupertate constitutos. Possunt tamen praelati ecclesiae dici domini laxato vocabu lo: vt quando abbas bona ecclesiae defendit more domini. xvi. quasti. i. c. Et temporis. Quandoque defensores xvi. qu. i. In canonibus. Interdum patres vocantur. lxviii dist. Quorum vices. Et breuiter cum bene dis ponunt, loco dominorum habentur. quando autem males loco praedonum. & ad eos bona ecclesiae conseruare incumbit: sicut bona coenobii abbas coseruat: quorum non est dominus. Quo fit vt magis peccet bona ec- clesiae auferens quam alia quaecumque bona: & est sacrile gium: quia bona illa sunt dei: & in vsus eius & suo rum pauperum applicanda.

5

⁋ Contra ista arguitur sic. Omnia bona mundi sunt Christi: ergo Christum esse dominum bonorum ecclesiae non arguit res ecclesiae non esse praelatorum. Respondetur quod Christus habet dominium generale in omnes res mudi. nam Domini est terra & plenitudo eius: orbis terrarum &c. Psal. xxiii hoc tamen dominium compatitur condominum particularem cuius transsationem conformiter ad leges hominium lici tas deus ordinat seu rectificat: etiam interdum cum transsa tione peccati, vt in prodigo & meretrice licet actum transferendi reprobet: nisi sibi soli in casu dominium seruaret: condominum a condominio secludendo. vt fecit de bonis Aegyptiorum in Hebraeos transsatis antequam mare rubrum ingressi sunt. sed debemus in aliis rebus possessis iudicare eum solum condominum independentem: nisi vbi constiterit de opposito. Ir rebus autem ecclesiae est omnino dominus. sicut spe cialius dominium in terra promissionis reseruauit qui in aliis terris: quae etiam erant suae: quas possessores vltra annum iubileum vendere non poterant: quia ipse erat dominus: & isti coloni: vt Leuitici. xxv. scribitur.

6

⁋ Secundo arguitur. praelatus ecclesiae dat Sorti dominium. xx. scutorum quae sunt de prouentibus eccle siae. modo nemo dat quod non habet: ergo ipse habet dominium prouentuum ecclesiae. Respondetur concedendo maiorem. sic enim dat abbas laboranti in horto & per consequens non habet dominium. xx. scutorum: nec potest dominium eorum habere: cum sit inhabilis propter votum paupertatis emissum. in alium tamen dominium transfert: quia abbas est minister dei. & transferens secundum leges rationabiles, vsum in aliquem transfert: nonnum quam dominium: quia hoc est in virtute superioris tranfferentis. Exemplum de eleemosyrio regis qui annuam regis eleemosynam in pauperes transfert virtute regis sibi potestatem transferen di concedentis. Aliquis ergo potest ministerialiter vel causaliter agere in aliud aliquo modo quod non est in eo: sicut sol in quo nihil caloris est aerem calefacit. sed nullus dat quod non habet causaliter

7

⁋ Tertio arguitur. praelatus ecclesiae dicit. iste equu est meus: haec vestis est mea: posito quod res illae ex ecclesiae prouentibus acquisitae fuerint: & omnes iudi cant eu vere dicere. igitur. Respondetur. quia ple rique praelati intuitu personae aliqua habent & alia via quam de fructibus beneficii: iam res illae sunt suae: & earum habent dominium: & quia non abrenunciarunt mun do: & dominii rerum sunt capaces: de omnibus rebus promiscue quas ex suo ministerio expendere habent, dicunt eas esse suas, etiam si nullas alias res praeter fructus beneficii haberent. nomina enim significant ad placitum. sed propter dictum illorum non in- firmatur conclusio, quemadmodum si religiosus dice ret. haec vestis est mea: non propterea est eius.

8

⁋ Quarto arguitur. de cleri, non resi. ca. vnico, libro vi. dicitur quod recipiens quotidianas distributiones qui non interest officio & caeteris, non acquirit eatum dominium, nec facit eas suas. ergo a contrario sensu si interest horis, facit eas suas.

9

⁋ Respondetur. facit eas suas quo ad dispensationem licitam. & simi les auctoritates sic intelligendae sunt. Locus autem a contrario sensu nihil valet, quando aliquod absonum contra rationem ad ipsum sequitur: vt patet sic arguendo. In regula beati Benedicti prohibetur comestio animalium quadrupedium: non sequitur per locum a contrario sensu, quod animalium bipedium come stionem admittat: cum hoc foret omnino contra eius intentionem & rationem quam intendit. Cum igitur pro batum sit aliunde bona ecclesiae esse dei: & quod nullus ea conferens intendat praelato dare illorum dominium: non oportet capere locum a contrario sensu: cum op positum sit ostensum verum aliunde. vt per legem na turae / diuinam / vel humanam. Ex isto patet quod praelatus ecclesiae non est vsusfructuarius: quia fructua rius ex fructibus collectis agros emit qui sui manebunt. sed non est ita de praelato ecclesiae, nec est vsu arius: cum is non possit fructus alienare: nec eis vti vl tra propriam necessitatem. sed cum vsuario convenit in hoc quod necessaria suo statui solum capere potest. verum quia vsum & ius vtendi alienis rebus salua earum substantia sine facultate alienandi habet: per hoc vsu arius ius inferius habet in fructibus quam beneficiatus.

10

⁋ Quinto arguitur, non expedit ecclesiae habere ista bona: ergo licet ea subtrahere ab ecclesia, contra vltimum corollarium illatum in secunda conclusione: & per consequens praelatus ecclesiae non tenetur ea defendere. ante cedens patet: quia ista bona sunt causa quare praelati peccent in administratione: & prodige expendentes non restituant: & sic sunt causae damnatiois multorum. modo licet gladium de manu furiosi subtrahere ne se per imat. iste autem abutens his bonis est mentis inops.

11

⁋ Et confirmatur haec ratio. Amultis recitatur vocen auditam esse in aere dicentem. Venenum effusum est in ec clesia. tempore quo Constantinus ecclesiam dotare inceperat. propterea dicunt eum in errores Arrii inci disse: & piam excusationem aliquorum hoc eius filio im putantium & non ei: per annales refellunt. Et Vrbanus Primus qui ante Syluestrum bona ecclesiasticis acquisiuit, a multis non laudatur.

12

⁋ Ad quintum respondetur quod tam antecedens est falsum quam consequentia mala, quemadmodum non expedit prodigo habere multa bona quibus abutatur: non tamen debeo subtrahere illa ab eo. similiter quamuis videam praelatum meum his bonis abusurum: debeo ei reddere delaitum ecclesiasticum, quod patet in simili. si habeam centum scuta alicuius prodigi in custodia: ipsa eo peten te teneor ei dare. nam teneor potius euitare pec- cantum in me quam in quocunque alio. lste autem non est furiosus: quare analogia illa est nulla. Non enim debeo tollere gladium a pugnatoribus per vias trans-a euntibus: quamuis verosimile sit quod interdum sint gladiis abusuri. Etiam dico antecedens esse falsum. nam expedit laborantibus in vinea domini habere prouentus determinatos, & praemia deputata pro sui susten tatione: sine quibus in hac vita mortali viuere ne queunt: quia spirituale sine temporali seruari non potest Loculos namque habebat Christus a fidelibus oblata conseruans: & suorum necessitatibus & aliis indigen tibus tribuebat. tunc primum ecclesiasticae pecuniae forma est instituta: & vt intelligeremus: quod praecepit non esse cogitandum de crastino: non ad hoc fuisse praeceptum, vt nihil pecuniae seruetur asanctis: sed ne deo propter ista seruiatur, & propter inopiae timorem iustitia deseratur. vt Augustinus dicit super loannem. & citatur. xii. q. i. c. Habebat. Quia autem apostoli & ad eos venientes in. ludaea omnia vendiderunt precium ponentes in commune: hoc erat propterea quia non erant permansuri in ludaea: sed ad gen tes ituri. vt dicit Melchiades papa. xii. q. i. c. Futu ram. sic inquiens. Futuram ecclesiam apostoli in gentibus praeuidebant. idcirco praedia in ludaea mi nime sunt adepti: sed praecia tamtenmmodo ad fouendos egentes. ltaque ecclesiam habere fructus perpetuos decet, ne in temporalibus deficiat: & ex consequen ti in spiritualibus. nam si homines non haberent prouisionem, nihil in spiritualibus facerent.

13

⁋ Ad com firmationem, nescio vnde originem illa historia duxe rit. Scio loannem Parisiensem & aliquos sic reci tare. Et in dialogo Guilielmus Ocltam asserit ali quos dicere quod propter has opes in ecclesia, tumul tuosa redditur ltalia, quod rato illic a bello quiescatur: quem admodum cum Abraham & Loth effecti sunt diuites viri sane optimi: famuli eorum non poterant simul cohabitare propter lites & iurgia. Genesis xiii. Et istud possum roborare: nam cum vnus pontifex amico aliquas terras concedit: alter succedens / illud subuertere nitens / suo amico terras: alio eiecto concedit. Ad haec respondeo / vndecum quod illud dictum commune habuerit originem: quod bene ficia malis sunt venenum, & probis ad salutem cen dunt. sicut saliua hominis ieiuni non est homini vel nenum: & tamen serpenti est venenum. Et licet in eccle sia primitiua pauciora essent bona temporalia & plu ra merita: bona tamen deo data / & eius ministris, non sunt ab eis auferenda: quia non tenemur iad omne illud quod est melius: sed sufficit seruare praecepta. Quia autem in primitiua ecclesia plura essent merita & paum ciora bona temporalia, nemo est qui nonnouit. im mo a mille & centum reuolutis annis dixit Hieronymus in prologo Malchi monachi, haec ver ba quae sequuntur. Scribere enim disposui: si tamer dominus vitam dederit: et si vituperatores mei saltem fugientem & me clausum persequi desierint / ab aduem tu saluatoris ad nostram aetatem vsque / id est ab apostolis vsque ad huius temporis fecem: quomodo & per quos Christi ecclesia nata sit: & adulta persecutionibus creuerit: martyriis coronata sit: & postquam ad Christianos principes venerit: potentia quidem & diuitiis maior: sed virtutibus minor facta sit. Verum haec alias. Quod tangitur de diuitiis ecclesiae, potissimum in ltalia dispersis, non concludit. tum quod plerumque in ltalia sunt bella extra terras ecclesiae: ob paruas respublicas, libertatem desiderantes in popu li incommodum. Tum secundo quod a tyranno terras ecclesiae occupante potest ecclesia eas tollere. sed non expedit amico futuro magno concedere, & a fortiore, praesenti magno. Ex hoc nanque vnus pontifex vrbes aliquas concedit vni, quas pontifex succedens recuperare student: pro quo fit bellum circulariter & in abissum. hae tamen vrbes (fateor) se minatia crebro praestant belli. Tum tertio. Si opes duorum regum vicinorum inter eos sint causa belli, an oporteat propterea ab eis tollere sua? sane Con stantinus religiose fecit ecclesiam dotando. siue enim in haeresim Arrianam inciderit siue non: non infirmantur dicta nostra: quia nego quod propterea in cidit. Cuilibet enim notum est post multa laudabilia opera hominem labi posse in malum grande, & in terdum finaliter in illo perseuerare.

14

⁋ Sexto argui tur quodam modo dirigendo obiectionem contra nas solutiones omnes. imaginemur quod ecclesia nullam dotem habeat / & adhuc sit dotanda. vel cape duas medietates ecclesiae: quarum vna habet opes vt nunc habet: altera medietas nullas habet saltem hoc modo dispositas: sic scilicet quod eligeretur plebanus in cura vir probus: & impensae ei darem tur pro se & famulo vel duobus /(si status exige ret: & quamdiu bene viueret, in cura maneret cum sti pendiis annuis sibi datis, quemadmodum de lecto ribus publicis in vtraque Hesperia & Anglia contin git: & darentur ei coadiutores cum pensione mino ri. pro episcopo autem maiores impensae darentur. si vero male viuerent, ab officiis remouerentur. Hoc modo euitarentur magna incommoda in ecclesia sticis / scilicet simonia: tor lites & impensae pro benefi ciis: tam prodiga profusio pecuniarum ecclesiasticarum in superflua clientum multitudine & vestium sumptuositate: ista enormis beneficiorum pluralitas & caetera id genus.

15

⁋ Respondetur. licet nonnihil co loris sit in argumento: ipsum tamen facile & multifariam eluitur. Nam primo. admisso quod ita futurum esset, dicta non infirmantur. nam lex aliqua non est facile mutanda nisi ferme intolerabilem contineat errorem. vt contra Hippodamum dicit philosophus. Secundo. Haec bona data sunt deo & ecclesiasticis intuitu cultus diuini exhiben di: & amplius in vsus humanos reuocari non paeret. & sufficit conferenti illa bona, dare ea amcre dei: quid quid sit de ministrorum malitia. Tertio. multi sunt boi ecclesiastici praelati. nimirum quod in magna multitudine cum bonis mali misceantur: cu apostolorum vnus fuerit filius perditionis: & vix dederis triticum sine lolio vel xi zania. Quarto. argumentum ferme pari passu concluderet bona laicorum non debere esse appropria ta: cum ex appropriatione lites & iurgia quotidie sequantur. Bene siquidem colligit argumentum aliquam incommo da quae sequuntur ad prouisionem ecclessasticam nuc institutam. sed illud non sufficit. nam ad oppositum plutra sequum tur. Aquo enim eligerentur curati vel a quibus tinuenies in electione illa temporatia lites etiam quotidianas & pro strepitu ecclesiasticorum tota plebs quae est belua multorum capitum: concitaretur: & fingerent ex iuidia de bono curato malum: & assidue tumultuarentur: aliqui pro eius defensione: alii pro eius eiectione. Item praeter rtonem est quod etiam pro grandi peccato homo emendabilis a suo of ficio seu curaremoueatur: hominium fragilitate ponderata. Praeterea licet praelatus multa habeat & bonis abu tatur pro maiore parte: haec bona amen in laicos iterato re dundant: & bonorum fit reciprocatio: sicut maris ad flumina: & econverso. Analogiam do. si quis obtutum fi geret ad aliqua incommoda qui ex ordine admittendorum seu licentiandorum in theologia proueniunt: protinus di ceret hunc modum baccalaureos ordinandi de medio tollendum. sed vtilitate inspecta quomodo eorum praemiatio calcar & stimulum dat sapientiae studiis, & moribus / sine quibus orbis regi non. potest pro paruis incommo dis quae ad oi positum sequuntur, prudens iudicabit hunc morem rationabilem: cum vtilior sit opposito: & plus salutis reipu. afferat quam paruum incommodum ad oppositum afferat iacturae. sic in proposito.

16

⁋ Ex his Valdensium siue pauperum de Lugduno: Ioannis picleffi / & Bohemorum error dicentium ecclesiam nihil debere hatre in pro prio vel in communi, facile eliditur. Impossibile naquod est naturaliter deuotionem ecclesiae & fidem conser uari & foueri sine prouentibus. Quis enim daret li teris operam si non putaret se tandem posse conse qui necessaria vitae vt fructum sui studii pro tempore communicet: quis staret toto die in templo nescius vbi pranderet: nec pecuniam habens expendendam: quomodo Carthusienses & boni religiosi aliter alerentur? Nun quid aegyptii sacerdotes sustentabantur ex horreis regum publicis? primo metaphysicae. & apud sacras literas id notum est. dicente domino Numeri. xviii. F liis Leui dedi omnes decimas pro ministerio quo seruiunt mihi in tabernaculo foederis. &. ii. Paralipi xxxi. de Ezechia dicitur. Praecepit etiam populo habitam tium Hicrusalem, vt daret partes sacerdotibus & leuitis: vt possent vacare legidei. & glo. Ilosue. xiii Lex dei commissa est sacerdotibus & ieuitis vt huic soli operam tribuant, & verbo dei absque vlla sollicitu dine vacent, laicorum ministeriis susterati. In lege autem gratiae Marci. xv. Ioannis. xii. &. xiii. cum glo- &. xii. quaesti. i. in variis capitibus illud est lucidum Et cum tot sancti patres tam seculares quam religiosi haec bona studiose seruarint, nemo est non dicam fidelis / sed scintillam rationis hombons: qui de bonis ecclesiae iuste possessis dubitare possit.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 16