Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 9

An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit
1

⁋ Distinctionis Decimaeseptimae Quaestio Nona & Vltima. Ono circa hanc distinctionem quaeritur. An de beat iterare confessionem is qui confessus est & non poe nituit. Loquimur de illo qui de peccatis dolet: sed non inten dit abstinere in posterum a mortalibus: immo intendit ea repetere seu iterare. Hic sunt duo modi dicendi, quorum alter est beati Thomae dicentis quod ta lis confessio valet ad remissionem culpae vel va lebit: quia licet tempore quo absoluitur: non recipiat fructum absolutionis: tamen recedente fictione fructum poenitentiae recipit. sicut superius dictum est de ba ptismo propter characterem impressum in ficte baptizato: qui cum poenitentia ducitur / habebit gra tiam baptismalem. sic in proposito omatus imprimitur licet confitens sit impoenitens: nec tunc infunditur gratia poenitentialis: postea tamen receden te fictione gratia infunditur. Haec opinio sicut mul tis aliis non placet: ita nec mihi. Non enim existimo verum hoc quid dicit de ornatu impresso: cum non ponam tales ornatus impressos in anima in sacramen tis iterabilibus: quia cum auctor illius opinionis neget duo accidentia solo numero differentia in haerere eidem: non est facile saluare quin multi ornatus simul maneant, etiam eiusdem rationis. vel causam dare oportet quare vnum alius euertat. In super nullum est motiuum contra communem scholam tales ornatus ponere cogens.

2

⁋ Ornatibus igitur tanquam inanibus relictis dico quod iste nunquam habe bit gratia poenitentialem siue recedat fictio siue non. Probatur suscipiens eucharistiam in mortali num quam habebit gratiam eucharistiae recedente fictione vt omnes concedunt: ergo nec gratiam poenitentialem. & ita in aliis sacramentis iterabilibus. Prae terea. vel iste fictus suam fictionem confitetur sa cerdoti, vel non. Si secundum, sua confessio non est integra: cum omittat confiteri istud peccatum Confessio autem quae non est integra non valet exceptis quibusdam casibus quos sapientes ad mittunt: de quorum numero non est iste. Si ve to iste impoenitens talem fictionem confiteatur: sacerdos non debet eum absoluere: cum sciat eum a deo non absolui, non quia homo tenea tur semper conformare voluntatem suam volun tati diuinae beneplaciti in particulari cognitae secundum apparentiorem viam: sed quia homo est minister dei: qui nihil hic facit nisi moueatur a pricipali agente scilicet a deo. secundum illud Dionysii in fine ecclesiasticae hierarchiae. Sacerdotes de bent vti virtutibus hierarchicis quomodo diuinitas eos mouet. Aliorum autem ratio non est pon deranda in oppositum, non enim est idem sicut in sacramentis initerabilibus: quia si in eis recedente fictione non imprimatur effectus totalis sacramenti: nunquam imprimetur. secus est in aliis: quia si homo sit ineptus susceptioni fructus poenitentiae vel matrimonii in vno tpore: potest se disponere in alio. Operae precium nunc est paucis col ligere nonnulla dicta circa hanc distinctionem. Di ximus confessionem esse de iure diuino. Nunquam enim tale iugum imposuisset ecclessa: nisi fuisset ex institutione Christi. & ad hoc sunt auctoritates euangelii: & omnes theologi in hoc conueniunt. Periculosa autem est aliorum assertio: Apparati scilicet & Panor. quia secundum eos per consuetudinem in oppo situm potest abrogati & euerti confessio. Sed hu mano iure duntaxat homo obligatur confiteri in pascha nisi in aliquibus casibus. Et licet Durandus & aliquot alii asserant quod homo non tenetur detesta ri peccatum suum etiam si plena memoria sui peccati sibi occurrat: sicut de confessione dicunt: ego tamen non auderem hominem sic excusare. & ratio est: quia licet confiteri sacerdoti vocaliter, sit positiuum divinum: & pro hoc tempore, demonstrando pa scha / positiuum humanum: ad quod nemo dicendus est obligatus nisi hoc aliquo iure positiuo ostendatur: detetari tamen mortale peccatum contra deum commissum cum completa illius notitia habetur: iudico esse de iure naturae apud sanum intellectum: saltem quod semel ipsum homo detestetur nam si postea ei occutrat in via post detestationem praehabitam: & nouerit quod ante detestatus est: non con stat quod teneatur iterato ipsum detestari quotiens sic occurrit. Si vero actum praeteritum velit: vel ipso se oblectet: notum est ipsum peccare nouo peccato. Si autem nolit ipsum commisisse: iam meretur si sit in gratia. sed si neque nolit neque velit: non audeo dicere quod peccet: praesertim cum iam ipsum alias rite detestatus est: & hoc nouit. Si autem ex malo actu proueniat aliquid boni: vt puta optimus filius extra matrimonium genitus: non est dolendum de fillo, sed solum de modo genera tionis filii: licet adinordinatam generationem filii sequatur filium esse. Non enim oportet ad nolle antecedens, nolle consequens.

3

⁋ Caeterum confiteri oportet proprio sacerdoti: vel habenti facultatem ab eo. Proprius sacerdos est sacerdos ordinarius: scilicet supremus episcopus: vel proprius & suus episcopus, vel cura tus, quem rectorem Britanni dicunt. An priuilegiati religiosi dicendi sint proprii sacerdotes, nec ne / est de lana caprina rixari. Nam sufficit in sententia quod facultatem habeant a proprio sacerdote. & dicere oppositum est de solo nomine cotendere. sat est autem ad confessionem con dignam: siue confitens facultatem habeat: slue confes sor. Sed confessio facta laico nullo modo est sacramen talis, nec valet argumentum, non sacerdos dat facultem sacerdoti audiendi confessiones: sed nemo dat quod non habet: ergo habet facultatem propinquam audi endi confessiones. hoc inquam non valet, quia iurisdi ctionem habet: & illam communicat sacerdoti iutisdictionem non habenti: quid est sufficiens quo ad sacerdotium.

4

⁋ Prae terea aliquam peccatorum partitionem esse rationabilem diximus vtpote quando occurrit homini memoria mortalis peccati post confessionem factam cum indagine suffi ciente praehabita: item in reseruatione casuum: & tertio si est verisimile quod ad confessionem peccati dabitur propinqua occasio peccandi sacerdoti, tunc enim quando potest haberi alius sacerdos, illud peccatum scandali generatiuum non debet ei detegere: etiam si esset morti vicinus. Nam sicut confiteri vocaliter est diuinum praeceptum: sic est & proximum non scandalizare / praeceptum vt recte dicit Altisiodorus, ante istud praeceptu de con fessione, quod in omni lege obligat. Et non solum est hoc ve rum in circunstantiis mortalibus: sed etiam in peccato quod ex suo genere mortale est. Vbi adduximus de muliere habente vnum peccatum carnis, dicit. Altisiodo rus quod genus peccati propter deformitatem & similitudinem diaboli quam importat: horrorem potius incu tit, & in fugam peccati quantum est de se inducit, quae prouocet ad peccatum. Circumstantia vero non habent illa similitudinem: nec incutit illum horrorem. Modus ergo faci endi vel circumstantia quae non est ipsum genus peccati: non est confitenda vt dicit: quando scit sacerdos esse fragilis. Et haec mulier confitendo genus non scandalizat sacerdotem: quia non praestat ei occasionem ruinae facto vel dicto minus recto, sed scandalizat se. mulier enim non dicit neque facit nisi bonum. Vnde locum habet ibi illud euangelii. An oculus tuus nequam est: quia ego bonus sum: Matthaei. xx. Sed dico quod genus peccati non incutit maiorem horrorem sacerdoti quam circumstantia: immo potest allicere sacerdotem ad peccandum non secus ac circumstantia peccati. Propterea mulier in isto casu non debet peccatum confiteri: sed expectare idoneum confessorem. Intelligo si sit vero simile quod scandalizabitur sacerdos. nam si mulieri de hoc non constiterit: vel sit ei minus probabile: tenetur peccatum confiteri siue scandalizetur / siue non Ratio. quia tunc ipsa non habet aliquid per quod absol uatur seu deobligetur a praecepto de confessione facienda illi sacerdoti. Ex quo solui potest quaestio: an mulier a curato cognita debeat illi cofiteri.

5

⁋ Diximus prae terea: quotiens homo teneatur confiteri. quibus addo quod to tiens tenetur superior eius eum audire in confessione vel ei alium assignare. & non pluries. Prior pars probatur: quia interdum curatus tenetur audite suum subditum. & si non quando subditus tenetur confiteri: num quam tenetur audite eum: & si semel in anno tenetur audire subiectum quando subiectus tenetur confiteri: semper ad hoc tenebitur quando alter est obli gatus confiteri: etiam si peste laboret. sed si in cam pis fuerit: potest stare in aliquanta distantia ab ipso laborante & aere infecto. Si autem laborans sitin domo egredi nequiens: capiat sacerdos antidotum / acetum vel huiusmodi: & domum ingressus accedat ignem: alios domo eijciendo. Non enim solum agitur de positiuo praecepto confessionis laborantis: sed etiam forte eget consilio: quod si non habeat damnabitur defectu restitutio nis vel huiusmodi. vel solus relictus desperabit. Si enim pro salute animae ouis suae non laboret curatus: est mercenarius & non verus pastor: animam suam non ponens pro ouibus suis: sicut saluator noster fecit. Secunda pars patet: quia dato opposito curatus obliga bitur ad impossibile a multitudine subditorum. Praeterea nullo iure ad hoc tenetur. Forte dicis cum quibusdam alium casum addentibus quando curatus tenetur audire subditum: vtpote quando subditus non potest esse immunis a peccato nisi confiteatur. lam hoc in cluditur in priore casu, quia talis subditus tunc tenetur confiteri: ergo nihil addit iste.

6

⁋ Diximus praeterea confessionem ficti esse iterandam. Nec excommunicatus potest absolui a peccatis absolutione sacramentali cum non sit capax eius: sed per contritionem potest se ab omni culpa exuere. Similiter quando est peccatorum partitio extra casus quos signauimus rationabiles: quos omnes posuisse putamus. Idem dico quando non est facta indago praeuia sufficiens de peccatis ante confessionem. sed vbi homo fecit indaginem peccatorum quam iudicat rationabilem: non faciat conscientiam con fidens in domino: & iudicet se fecisse sufficientem: luxta notata in nona distinctione huius. Vltra ista siue poenitentia / data sit obliuioni siue non: homo non tenetur peccata iterare. Praeterea loquutus sum de reseruatione casuum conformiter ad illa quae in xiiii. distinctione huius diximus de contritione, quomodo ipsa sola culpam tollit. Secundum mentem autem doctoris subtilis tenentis quod per sacramentum poenitentiae cum at tritione tollitur culpa: non est ita facile respondere. nam confitendo inferiori scilicet plebano nouem de eius foro: & decimum reseruatum quod non est de eius foro, videtur attritio cum sacramento illic nihil facere: cum vnum non sit de eius fotro. Si dicas. tollit totam culpam. Contra. si omnes actus eius fuissent reseruati superiori: nihil abstulisset de culpa. Respondetur. potest ipse consequenter dicere quod culpa tollitur cum attritione & sacrameto: si sint aliquae culpae de foro inferioris confessoris.

7

⁋ Ex omnibus his patet: quis confiteri teneatur / & cui: & quando & de quibus: & quod ecclesia obligat sub poena peccati occulta peccata detegere. Nullo modo enim placet aliorum assertio quod ecclesia non possit obligare ad actus interiores, nec multiplicanda sunt verba cum aliis dicentibus, hoc verum esse directe: tenendo eandem sententiam. Et ex consequente sequitur nihil esse quod Durandus dicit in. xii. quaest. dist. xv. quarti quod actus exterior impediens attentionem celebrandi est maius peccatum quam interor.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 9