Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur
1

⁋ Distinctio. Quadragesimae nonae Quaestio Prima. SEquitur distinctio quaedragesima nona, in qua magi ter de beatitudine & aureolis loquitur. Nos in ea aliquantulum immorabimut: de tribus potissimum dicturi. Pri mo de beatitudine pecundo de dotibus. Tertio de aureolis. Circa primum xvi. quaestiones terminabo. Primo quaeram. An summu bonum sit in bonis corporis vel fortunae Secundo in quo consistat vera beatitudo. Tertio inquiram de essentia beatitudinis: an sit in vno actu an in pluribus. Quarto. an homo naturaliter obie ctum beatificum possit videre. Quinto an beatitudo principalius in actu intellectus / an voluntatis consistat. Sexto. an omnes summe beatitudinem appi tant. Septimo. an appetitus deliberatiuus de necessitate appetat beatitudinem. Octauo. an intelle ctus creatus clare videns obiectum beatificum pos sit non delectari. Nono. an voluntas respectu suae beatitudinis efficientiam habeat. Decimo. an beati tudo a beato partialiter producatur. Vndecimo. ar omnes beati sint aequaliter beati. Duodecimo. an bea titudo sit perpetua. Decimotertio. an buntudo sancto rum post resurrectionem erit maior. Decimoquarto an sensus exteriores beatorum erunt in suis actibus in patria. Decimoquinto. an videns deum ipsum comprehendat. Decimosexto. quid sit videre in vel bo. Decimaseptima quaestio erit de dote impassibi litatis. Decimaoctaua, de dote agilitatis. Decimanona de dote claritatis. Vigesima, de dote subtilitatis. Vigesimaprima, an duo corpora dura possint immediate se tangere. Vigesimasecunda, de aureola virginum. Vigesimatertia, de aureola doctorum. Vige simaquarta de aureola martyrum, & quid ad marty rium requiratur & sufficiat. Vigesimaquinta, quando quii debeat pati martyrium, & pro quibus causis. Vigesima sexta. an actus cui debetur martyrum aureola sit praeferendus actui cui haec aureola non debetur. Vigesimo septimo & vltimo inquiremus sub qua virtute actus martyrii contineatur. Vt istis absolutis finem imponamus. quo ordine sunt propositae quaestiones attingemus.

2

⁋ Pr mo igitur quaero, an felicitas siue summum bonum in bonis corporis vel fortunae inueniatur. Pro quaestione ter minanda hoc fundamentum iacio. omnes conveniunt in hoc quod illud quod est maxime expetibile: est btintudo siue felicitas. sed vt Aristo. i. Ethicorum. dicit, varii de hoc in ter se dissenserunt. Aliter enim vulgus / aliter sapientes iudicant. & item sapientes inter se non omnes conveniunt. quare de hoc aliqua in lumine naturali ponam: postea ad lumen supernaturale theologico more transiturus. Licet autem omnes in termino conueniant quod scilicet beatitudo sit quid maxime expetibile, & optimum: quae tamen res / ipsa foret, dissenserunt. de apparentioribus aliqua tangam / de minus apparentibus taciturus.

3

⁋ Et procedam mem bratim per conclusiones. quarum Prima est. Licet in corporis voluptate magnum sit desiderium: tamen in ea in lumine naturali nulla est ponenda felicitas. Prior pars huius conclusionis patet. Nam in felicitate pu tata a multis / ingens est desiderium. sed aliqui in voluptate corporis felicitatem posuerunt: vt Eudoxus vir optimus: qui vt recitat Arist. x. Ethicorum, vidit omnes summe voluptatem amplectem tes / licet ipse esset temperatus: quapropter in volu ptate felicitatem posuit. ac si sic argumentaretur Eudoxus. Omne illud quod maior pars hominum expetit & prosequitur / est beatitudo vel summum bonum: corporis voluptas est huiusmodi. igitur.

4

⁋ Secunda pars conclusionis probatur sic. nihil turpe & probrosum est felicitas. sed corporis voluptas cre berrime est huiusmodi. igitur, consequentia tenet tum maiore. & minor probatur testimonio diui Hieronymi aduersus louinianum dicentis. Saturitate nimia concitantur multi: & quod turpiter ingesserunt / turpius egerunt. Et idem ait. Pinguis ven ter non gignit tenuem sensum. Hinc infamis est & inglorius Sardanapalus tanquam probrosus in ore omnium / non solum philosophorum sed & vulgi & eius epitaphium, Ede bibe lude, ab omnibus exprobratur. quamobrem imperium Assyriorum tot sudoribus partum a maioribus in illo monstro extinctum est. principes namque indignum censebant talis beluae perferre iugum. Secundo arguitur ad idem. nihil quod est communis causa morborum / est summum bonum sed corporis voluptas est huiusmodi. igitur. consequentia te net cum maiore. minor probatur per illud commune Hipi pocratis quo dicit, crassa & obesa corpora in para lysim & pessima morborum genera erumpere / nisi cita mii sione sanguinis minuantur. cui astipulatur Horatius. Sperne voluptates nocet empta dolore voluptas Fortasse dicis. corporis voluptas moderata est sum mum bonum: & moderata non est causa morbi. Contra hoc arguo. magis bonum non est propter minus bonum: vt arguitu Aristo. x. Ethicorum. sed comedimus vt philo sophemur & viuamus honeste: & non contra. Praeterea anima corpori praestat secundum omnes: ergo animi volupta est corporis voluptati praeferenda.

5

⁋ Secunda conclusio. etsi diuitiae sinae lege a multis quaerantur: in eis non est humana felicitas. prior pars patet quotidiana experientia. nam ecuniae obediunt omnia. ac teste Horatio, & genus & formam regina pecunia donat. Secunda pars probatur ratione Aristotelis. nam diuitiae sunt bonum vtile & propter aliud: ergo non sunt summum bonum. tenet cosequentia: quia finis vltimus non reducitur in alium finem vlteriorem: saltem creatum. Secundo, diuitiae sunt bona extema: nec in potestate nostra. ergo non sunt felicitas. Tertio. diuitiae habent secum anxietatem tam in acquisitione quam in conseruatione: sed hoc repugnat felicitati. igitur. Quarto arguitur. diuitiae sunt plerisque exitiale malum tam quo ad corpus qui quo ad animam. Quibus & quot bone deus / pecunia sit causa nortis tam domi quam in itinere / nemo est qui ignoret. anxius in itinere homo incedit: & in hospitio dormiendo fures somniat: sacculum sub caput noctu reponit: timet homicidium, vbi cantabit vacuus coram latrone viator. Lydius ille Croesus mortalium opulentissimus per resposum Solonis hoc satis manifestat: qui visis omnibus Croesi opibus interro gatus ab eo: quis esset hominium felicissimus: respondit citra assentationem omnem, vt philosophum clarissimum decuit: Tellus atheniensis. & cum secundo interrogaretur, quis post Tellum esset beatissimus: Cleobe & Bithonem nominauit. ratus est Croesus / saltem si non primas beatitudinis haberet a sapiente partes: secundas sine controuersia ferret. Hoc ipsum Midas phrygius Gordii filius apud Quidium in transformatis lib. xi. satis demonstrant. Quinto arguitur. mediocria habe re puta pauca pro mediocri coditione: hoc est pauper tas quodammodo / ipsis diuitiis debet praeferri: ergo in diuiriis non est felicitas. consequentia est nota ex ratione termini. nam idem est summum bonum & felicitas. Quia autem paupartas sit diuitiis immensis praeferenda, probatur ex Aristotere. x. Ethicorum. viii. c. & ad hoc Anaxagoram in troducit. Insuper Synopeus Diogenes in Cremmyo ex tra Corinthum habitans / pauca bona fortunae habens, Alexandro & potentissimo & cordato regi se inui senti non assurrexit: recte iudicans se rege maiorem qui bona mundi conculcabat: quae Alexander auide in sequebatur. Accedit ad hoc verbum Alexandri: qui abiens principibus Diogenem irridentibus respondit. si Alexander non essem optarem esse Diogenes. De Anaxagora & Democrito idem ostendi potest. Caesar item accedens casam vilem Amyclae dormientis sa ris intellexit felicitatem pauptatis: & sollicitudinem gloriae. Hinc Lucanus recte dicebat pauptatem esse munus deorum non satis a mortalibus intellectum. vt alibi citauimus. Et delphicum oraculum dixit Aglaum esse felicissimum, qui in Arcadie angulo paucos agel los pro sustentatione habebat. De innumeris aliis fa cile est exempla in medium proferre.

6

⁋ Tertia conclusio. Licet humana fe licitas a multis imprudentibus in gersia putetur esse collocata: nequaquam in ea sedem habet. prior pars patet: quia videmus multos quos magnanimos vulgus appellat, diuitiis spretis gloriam assectantes: & pro ta mori non dubitantes: iuxta illud Ciceronis. Omnes tra himur laudis studio & incendimur gesia. Hinc Milcia dis triumphus Themistocli somnu eripuit. Infiniti quoque famae & glesiae cupiditate varia facinora perpe trarunt. Alexander ille Macedo glersia accensus / imperio non ob opes, sed gloriam potitus est. Idem in Sigaeo apud Achillis tumulum positus exelamauit. O fortunate iuuenis qui tuae virtutis praeconem Homerum inueneris. vt est apud Sillium. Felix Aeacida cui tali contigit ore Gentibus ostendi: creuit tua carmine virtus. Simile apud Plutarchum & Suetonium legimus de lulio Caesare. qui (vt inquit Tranquillus) cum Gades venisset: animaduersa apud Herculis templum magni Alexandri imagine: ingemuit: & quasi pertesus gnauiam suam / quod nihil tum a se memorabile actum esset in ea aetate qua iam Alexander orbem terrarum subegisset. Hannibal item apud Sillium in bello Cannensi sic inquit. Mihi magna satis sat vera superque Bellandi merces sit gloria: caetera vobis Vin cantur. Philosophi quoque illi qui ad fugiendam glo riam dixerunt scriptores non debere sua nominia in librorum exordiis praenotare: ipsi sua nomina praeposuerunt. Simile de Phidia illo statuario peritissimo habes: qui cum simulacrum Mineruae fecisset incomparabile: nec ei liceret inscribere vt moris est nome suum, inclusit in clypeo suam ipsius effigiem: qua convulsa tota operis colligatio & structura soluebatur. Quid vos moror de gloria? nunquid vulgatissima est historia Frostrati qui templum Dianae in Epheso vnum e septem mundi spectaculis exussit vt nomen suum & famam posteris reliqueret? Ex his vides priorem partem perspicuam.

7

⁋ Posterior pars probatur: quia haec glesia nihil aliud est qui celebris fama qui de viro habetur: & non est in potestate eius, contra rationem felicitatis. In super si homo sic sit suae famae & glesiae auidus: non viuet in ani mi tranquillitate: quod est contra rationem felicitatis, quod patet: quia gloriam ambientibus plurimum alii inuident: percutiunt fulgura modotes: de eis sinistre loquentur: & eorum gesta interprtabuntur in peiorem partem, quod cum ad eos peruenerit: torquambuntur. In super gloria est causa superbiendi. Praeterea in illo non consistit felicitas quod est in aliorum omnino potestate locatum. sed sic est de gloria hac caduca & momentanea. igitur.

8

⁋ Quarta conclusio. Licet humana fe licitas in magno dominio putetur collocata: in ea tamen feli citas nullum locum habet. Prior pars huius conclusionis satis est nota. nam homines magnanimi putati multum laborant augere ditiones: & alienas terras suo adiugere imperio. hic vt M. Cice. refert, Caesar semper in ore hunit. Si violandum est ius: propter imperium violandum est. in caeteris pietatem cole. Insuper multi principes non solum gentiles, sed Christiani interdum ad hoc tendunt caeca affectione ducti: se habere terrarum titulos gloriantes: in quibus solum ius mathematicum habent. Multi quoque ecclesiae praelati eodem morbo/ vt superius diximus, laborant, sub vmbra honesta tis se protegentes: ne sedem deteriorem relinquant quam acqui siuerint, sed illam augeant.

9

⁋ Secunda pars ostenditur sic. augere dominia cotra rationem est peccatum: ergo in eis non consistit felicitas. Sed dicis. debeo procedere in lumine naturali in quo peccatum est igno tum. falsum est, notum est enim aliquod esse malum & praeter rationem in lumine naturali: quod etiam philosophi peccatum vocant. Rursus in eo non est ponenda felicitas in quo mens humana continuo perturbatur & inquietatur. sed sic est in potentia & in augedo imperio. nunc homo laetus / si sui vincant: nunc tristis si vincantur. nam euentus belli est fortuitus: & nunc hunc nunc illum / consumit gladius. Praeterea in statu caduco & maxime instabili non est ponenda felicitas sed tale est magnum dominium. igitur. minor ostenditur exemplis. Nam Alexander Macedo / eius vxor, & proles pauca lamentabilem habuerunt exitum: quem si praecognouisset non attentasset rapere aliena. lulius Cae sar tanquam tyrannus tribus & viginti vulneribus meri to confossus est in senatu. Pompeius post tot maris & terrae victorias & triumphos praesente vxore & liberis / capite truncatus. Croesus a Cyro captus & palo affixus. & ipsius Cyti caput in vtre sanguine pleno a Thomyre impositu. Ditissimi Crassi caput auro refertum. lugurtha re militari clarissimus ante currum Marii nudus cum liberis ad spectaculum ductus. Syphax Numidiae rex potentissimus ad Scipionis pedes supplex ductus. Valerianus Au gustus eloquentia & doctrina clarus, in manus regis Persarum incidens, ignominiosa seruitute apud eum consenuit: vt ipse senex humi depressus / regen equum ascensurum semper dorso attolleret. Pazaitem denique Turcam potentissimum Tamberlanus parthus currui suo iunctum vinxit catena aurea. quae haec felicitas oro? Adde quod principes sunt in timore foris: multo magis interdum domi inter suos. Memoratissimum est illud exemplum de Dionysio Syracusano & Damocle. cum Damocles Dionysium propter opes / famulos & caetera id genus diceret bea tum: & ex consensu vtriusque Damocles poneretur in regio solio: in aureo lecto: tot honestis famulis con sistentibus, videbatur ferme beatus. at vbi super ca put Damoclis poni iussit Dionysius ensem acutissimum seta equina e lacunari pendentem: locum libens reliquit Damocles. cui Dionysius. Talis est, inquit, vita mea. sic semper nobis mortem imminentem videmus. Et licet tyrannus non timeat mortem coram obiectam: toxicum formidat, ac opus est cibum praegustate antequam comedatur. Vides dominium esse rem plenam la boribus / sollicitudinibus / & tristitiis. Quare scite in definitione inopinabilis Arist. in Topicis exemplum ponens dicebat, quemadmodum est dicere: reges esse infe lices secundum vulgares. ac si diceret. Apud sapientes nulli in toto regno sunt minus felices multis regibus

10

⁋ Quinta conclusio. Beatitudo nec est in corporis eleganti forma: nec in corporis ro bore: nec in claro parentum stemmate. probatur sic. Forma est fluxa & caduca & parum stabilis: quam so la aetas tollit. Praeterea crebro est causa propinqua luxus & vitii. De corporis robore patet: quia plus roboris est in brutis. In super robustissimi corpore minus valent mente / & robur aufert aetas. Tertium autem est omnino accidentarium.

11

⁋ Ecce quomodo beatitudinis essentiam inter se secundum iudicia & affectiones homines variant, nec probabilitatis aliquid hi omnes de beatitudine ponunt.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1