Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An damnati in inferno continuo peccabunt
1

⁋ Distinctionis Quinquagesimae & Vltimae Quaestio Prima. lstinctionem quaen quagesimam & hu us Quarti Libri nouissimam dua us dumtaxat quae stionibus a bsoluemus. Prior est: an damnati in inferno continuo pec cabunt.

2

⁋ Pro solutione quaestionis pono conclusiones. Quarum Prima est. damnati habent multos malos actus in infemo libere. quae patet: quia eliciunt ex impatien tia & consummata malitia aliquos actus non spectantes ad suam essentialem poenam. sed secundum communem viam non possunt elicere actus bonos nec indifferentes: ergo illi sunt mali. Dixi( secundum communem viam propter illa qua in vii. distinctione Secundi dissero. In super non est vero simile, esto actus non malos elicere possint: quin mul tos malos libere eliciant: ergo conclusio vera.

3

⁋ Se cunda conclusio. Aliqui sunt actus quos de necessitate habent damnati in voluntate ex malitia procedentes probatur: quia non possunt remouere omnem poenam a se: ergo nec actus illius poenae productiuos. Hoc autem ex. vii. distin. Secundi suppono cu causa quare ita sit. nam ad boni- tatem & malitiam proprie dicta (vt coniter dicimus) requiri tur libertas. ergo actus beatificus beati de necessi tate elicitus, & damnatorius similiter / non esset malus culpabiliter. Et licet aliqui dicerent facta a demen te & ebrio omni ratione orbato ex culpa praeuia esse im putabilia: difficilius est tamen eis dare analogiam de sen su orbato ex causa meritoria in aliquo qui diceretur mereri opposito modo.

4

⁋ Quicquid sit de nomine: ponitur Tertia conclusio. siue actus damnatorum dicantur maliiculpae / vel peccata, non patientur aliquam poenam inflictam ratione illorum actuum probatur: quia non sunt in statu merendi & demerendi: ergo non infligetur poena ra tione quoruncumque actuum quos eliciunt. signanter de poe na inflicta loquor: quae a culpa distinguitur: & eius est re ordinatiua per cruciatum. De poena enim acta non est pos sibile dare culpam quin suam poenam habeat annexan, eo modo quo idem potest habere se. iuxta illud Augu stini. v. Confessionum. lussisti domine & ita est. & quae sequuntur. Secundo arguitur ad idem. beati non continuo merentur nouun praemium distinctum a praemio quod primo die beatitudinis habent: ergo nec damnati demerentur nouam poenam infligi. Tertio, dato opposito sequ tur haec conclusio quo ad damnatos: infinitam poena quilibet. damnatus habebit. & alia conclusio quo ad beatos: infinitum praemium quilibet beatus habebit: capiendo infinitum syncategorematice.

5

⁋ Quar ta conclusio. Deus potest iuste infligere poenam ratione actuum quos faciunt. Probatur. nam omnis male agens a iusto iudice & misericorde potest puniri. sed danati male agunt. igitur. Secundo probatur idem. Deus potest face re omne quod non implicat contradictionem: quia non est apud eum impossibile omne verbum. & semper iuste agit: quia non potest flecti cum regula Lesbia ad sinistrum.

6

⁋ Quinta conclusio. Deus magnam misericordiam exhibet damnatis. probatur. iuste & cum misericordia sicut dixit vna probatio conclusionis praecedentis / potest deus punire male acta damnato rum: & tamen hoc non facit: ergo in misericordia eos punit, non tamen in tali misericordia quali in hoc mundo.

7

⁋ Contra primam conclusionem cum tertia simul arguitur. Ex eis sequitur quod inaequaliter peccantes aequaliter punientur, contra dicta in distinctione. xlvi. Distinguo. vel in viatore: & sic negatur. vel in illis qui sunt extra viam: & sic con tedo / loquendo de poena inflicta. secus est de poe na acta quae cum peccato coincidit. Obiicies. ex illo sequitur quod aliquod erit malum impunitum. solu tionem habes ex dictis quod non in viatore: de sepa rato autem a via & de poena acta non sequitur. Contra hoc arguitur. Damnatus punitur poena vermis: hoc est, habet stimulum conscientiae de malo per petrato, eo quod ratione illius torquetur. sed stimulus ille non extinguitur in damnato. igitur.

8

⁋ Responde bitur primo ad materiam argumenti: deinde ad for mam. Quo ad materiam beatus Augustinus. xxi. de ciuitate dei, ca. ix. relinquit sub dubio: an in inferno erunt vermes materiales. rationabilior tamen est illa sententia quod non. quia nulla erunt animalia praeter homines post diem iudicii: nec generatio nec corruptio. frustra enim talia fierent: cum amplius non sint futuri homines, propter quos reliqua creata sunt: iuxta illud psalmographi. Omnia subiecisti sub pedibus eius: oues & boues &c. psal. viii. & illud secundi physicorum. Nos sumus quodammodo finis omnium. ergo nec erunt vermes. sermo est igitur de verme spirituali: qui nihil aliquod est quam remorsus coscientiae, tristitiam generans de malo perpetrato: non ratione honesti / sed quia est causa afflictionis. Dicitur iunt vermis metaphorice. nam sicut ex putrefactione mixti generatur vermis vt in animalium cadaue ribus: sic ex putredine peccati inest displicentia ho minem spiritualiter corrodens / more corporalis ver mis ingratissimi / suam matrem corrodentis. Magnitudo autem istius tristitiae ex hoc ostenditur: si quis socium probro & contumelia iniuste affecerit: in se postea reuersus dolet. hoc quemlibet in se experimento cognoscere arbitror, nec damnatus si vellet posset se ab hac tristitia exuere. nam Vermis eorum non morietur: & ignis eorum non extingue tur. Esaiae vltimo.

9

⁋ Hoc supposito in viatoribus aliquid rationis habentibus: deuenio ad formam argumenti de damnatis: & dico quod multos & vari os malos actus eliciunt malorum habituum genera tiuos: & fortasse isti actus eis placent: & placet eis hos actus elicuisse. quare non est in eis tristitia sequens ad illos actus, quemadmodum si peruersus in via iniuste dicat alicui iniurias: is non dolet: sed po tius gaudet & exultat in rebus pessimis. sed non potest daemon etsi vellet / poenam vermis secludere: quae sequi tur ex actibus in via a se elicitis: quia detinetur in sua poena ratione demeritorum in quibus decessit.

10

⁋ Contra quartam conclusionem ar guitur. Ex ea sequitur quod diues epulo habebit tan tam poenam quantam Lucifer vel Mahumetus. consequens est falsum: & consequentia patet: quia infinitam poenam vterque habebit: si ponatur inesse quod quarta conclusio denotat.

11

⁋ Respondetur per propositiones: quarum Prima est. infinitam poenam quilibet damnatus habebit. quae probatur sic. infinita peccata quilibet damnatus habebit: & poe na respondebit peccato ex hypothesi: ergo infini tam poenam quilibet damnatus habebit. maior propatur: quia duo peccata quilibet damnatus habebit / tria / quatuor / & sic in abyssum. igitur.

12

⁋ Secun da propositio. maiorem poenam habebit diues epu lo quam habeat Mahumetus / immo infinite maiorem. patet per crementum peccatorum.

13

⁋ Tertia proposi io. sper Mahumetus erit in maiore poena quam diues epu lo: & tamen infinitam habebit epulo: & nunquam Mahumetus erit in poena infinita. Haec propotes est lucida: modo ponamuseos proportionabiliter procedere in p ec catit prout decesserunt.

14

⁋ Quarta propositio. infini tam poenam quilibet damnatus habebit: & tamen in nul lo tempore finito verum erit dicere: haec poena est infinita: cuiuscumque damnati poenam demonstrando.

15

⁋ Qui ta propositio. infinitam poenam in aliquo die sequente damnatus habebit, quae patet per ascensum. & mensu remus diem naturalem vel artificialem per aliud quam motum solis, vt per circuitionem sortis beati circa terram semel in. xxiiii. horis: vel per motum solis si libet

16

⁋ Cum hac stat haec sexta propositio. in quolibet die sequente damnatus finitam poenam habebit.

17

⁋ Septima propositio. in toto isto tempore cuius qui libet dies est futurus / non maiorem poenam habe bit Mahumetus quam diues epulo. Vbitatur hic: an damnatus ma lit non esse quam perpetuo cruciari. & quae ritur vtrum eorum sit eligibilius: non esse / an esse & damnari.

18

⁋ Secundo dubitatur: an beati con patiantur poenis damnatorum. an in eis complaceant.

19

⁋ Ad primum respondetur quod puniri & cruciari est praeeligendum annihilationi secundum rationem rectam. ratio est: quia iustum est puniri & cruciari pro culpa secundum ordinationem diuinam. velle autem non esse est peccatum. Si vero compares non esse ad culpam in qua perpetuo manet damnatus: dico neutrum esse eligendum, sed fugiendum tanquam culpam. & semper maius malum est magis fugiendum. Potest es se sermo de aliquo peccato quod minus sit fugiendum quae non esse: & de aliquo quod sit magis fugiendum. sed si daretur optio damnato: de non esse: vel esse perpetuo in flamma vt est: ita vt deus daret ei optionem licite eligendi alterum istorum: scilicet non esse: vl esse in perpetua poena: opinor quod eligeret non esse. & quilibet viator eligeret illd vbi daretur ei optio: sic scilicet si alterutrum licite posset eligere. & hoc lo quendo de electione libera. Hinc Ioannes Burida nus. qui. quarta decimi Ethicorum refert aliquos theo logos dicere, quod cum clara dei visione potest stare tri stitia. & addit. constat mihi quod ego non vellem talem felicitatem. In super arguitur ratione. homo decre pitus egestate praessus & morborum pondere / appetit mori: licet sit infidelis nihil de vita aeterna credens ergo cum ad fugiendam poenam huius mundi qua nihil est ad poena inferni comparata / homini dulcis sit mors: a fortiore ad fugiendam poenam infer ni mors est dulcis. Confirmatur haec ratio per illud quod scribitur Ecclesia. xli. O mors bonum est iudicium tuum homini indigenti: & qui minoratur viribus: defecto aetate: & cui de omnibus cura est / & incredibili: qui perdit sapientiam. Praeterea super illud Hieremiae. xx. Male dicta dies in qua natus sum. glossa dicit quod melius est non esse quam male esse. Insuper. i. Rhetoricorum ca. vi. dicit philosophus quod non habere malum est dele ctabile. & non esse importat carentiam omnis ma li. ergo aliqua voluntas saltem per accidens potest vel le non esse / inquantum scilicet ad non esse sequitur carem tia mali: quod est per se volitum. Cui alludit illd Apo calypsis. ix. In diebus illis quaerent homines mortem & non inuenient eam: & desiderabunt mori / & fugiet mors ab eis. Item Matthaei. xxvi. de luda loquens Salua tor ait. Bonum erat ei si natus non fuisset ho ille. Idem sentit Hieronymus super simili verbo Marci. x. dicens. Melius est enim non esse quam ad tormenta esse. Dicis. melius est illi si non fuisset natus extra vte rum: vel si non fuisset natus & vocatus ad apostolatum. sicut glo. marginalis Matth. xxvi. sonare videtur, quamuis hoc sit verum: opinor sicut litera sonat: & id idem quemlibet in se experiti opinor: quod plerique credentes se non fore post hanc vitam sese interemerunt. Si dicas hoc esse contra beatum Augustinum. iii. de libero arbitrio: negatur: quia disputatiue ibi procedit in principio: sed concludere videtur quod non ee non est eli gibile simpliciter & secundum se: bene tamen ad fugiendum aliud. sicut nemo eligit ferre graues petras toto die simpliciter: sed bene vt capiat quimque duodenos. Hinc dicit Aristoteles noni Ethicorum nono cap. quod esse & viuere & huiusmodi secundum se sunt diligibilia. habet illic antiqua transsatio. Vi uere autem eorum quae secundum seipsum bono rum & delectabilium. determinatum enim. determinatum autem eius quae boni natura. Natura autem bonum: & epiicei. propter quod videtur omni bus delectabile esse. Sed subiungens se non intel ligere de iis qui vitam calamitosam in erumnis constitutam degunt: inquit. Non oportet autem accipere malam vitam & corruptam: neque in tristitiis. & Argyropylus. Non oportet autem vitam sume re prauam atque corruptam neque in doloribus constitutam. indefinita namque est talis: quemadmodum ea quae insunt ipsi. Si ponas aliquem corrumpi per partes proportionales successiue: ita vt quolibet die auferatur vna pars proportionalis: & deus vitam conseruet in reliquis: iam is nunquam desinit esse. nec est ad propositum dubii.

20

⁋ Propter haec itaque teneo: si daretur homini optio vel non esse / vel ee n perpetua fiamma: quod licite posset velle alterutrum. eligendum autem est non esse. nam minus malum habet rationem boni. quinto Ethicorum.

21

⁋ Ad secundam dubitationem: an beati condoleant poenis damnatorum: Responde tur explicando vnum quod supponitur: scilicet quod beati cognoscant poenas damnatorum: quod potest esse mul tifariam. In primis eos quos nouerunt, & quos non vident in caelis / nouerunt esse damnatos. Secundo potest eis esse relatum. Tertio possunt hoc videre. nam ocuios eorporis & mentis habent optine dispositos: & possunt mouere vel mutare se quolibet successiue vel instan tanee. vt in distinctione praecedente dictum est. quid vero obstet quo minus poenas damnatorum in tueantur: nihil perfectionis subtrahendum est a beatis quod conducat ad laudem dei. sed beatis non no cet cognoscere perfecte poenas damnatorum: in mo ex hoc magis suam beatitudinem diligunt / & deum glorificant qui se a poenis tam acerbis praeser uauit: iuxta illud Apocalypsis. xxii. Qusiustus est iu stificetur adhuc.

22

⁋ lsto praelibato dicitur quod beati non compatiuntur poenis damnatorum, quod probatur: quia vel est compassio dicta secundum passionem quae est motus apu petitus sensitiui praeueniens rationem / pet quam quis condolet alteri: quasi simul dolens cum illo. aut pat sio secundum electionem dicta quae est actus vo luntatis rationem sequens per quem quis vult alterius miseriae succurrere / tollendo illud quod miseriam in ferti sed neutra istarum compassionum est in beatis, Nam appetitus sensitiuus est plene subiectus ra tioni. si enim ita erat in statu innocentiae: a fortiori ita erit in statu gloriae. Nec compatiuntur compas sione secundum electionem: quia hoc modo solu compatimur illis quorum malum repellere volumus. modo beati nolunt repellere cruciatus damnatorum. immo placent beatis poenae damnatorum: non quoi dem ratione vidictae: sed diuinae iustitiae quam videnin eis exerceri. iuxta illud prsalmographi. Laetabil iustus cum viderit vindictam: manus suas lauabis in sanguine peccatoris. psalmo. lvii. Damnati au tem suis cruciatibus intenti parum de statu beato rum vel quorumctur quod aliorum / ad suas poenas non pertinente considerabunt.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1