Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An in somno pollutus communicare possit
1

N superiore quaestione loquuti sumus de existente in peccato mortali quod indigne Eucharistiam sumit: & idem censeo de illo qui errogggamnee se in mortali censet. sed tmgaeu aum & aliqui non existentes in mortali peccato: non possunt communicare, vt diximus de pueris & amentibus. Pro quibus discernendis prae mittitur hoc documentum de comunicare potentibus. Ad hoc vt quis digne communicare possit: debet esse viator, fidelis, mente praeditus, ieiunus ieiunio naturae, non prohibitus, legitime confessus: non in potentia propinqua euomere procliuis: non pollutus in crimine non famosus: a ministro debito, & tem pore debito. Ante baptismum verum, nisi ex ignoram tia inuincibili, nemini datur Eucharistia. Dicitur mente praeditus) vt reuerenter hoc sacramentum sumere possit. Aliqui & non illaudabiliter confitentur anno antequam Eucharistiam sumant. (non prohibitus) potest enim excommunicatus esse in gratia: quo non obstante non debet Eucharistiam sumere. vel si appareat puer in Eucharistia: habet prohibitionem sufficientem non sumendi. (legitime confessus) hoc communiter additur Stat tamen dare casum in quo quis sine confessione praeuia celebrare potest cum contritione & proposito confitendi pro loco & tempore: vtpote si est curatus celebraturus solus in parochia quem tota plebs expectat & occurrit ei dum celebranturus est memoria mortalis peccati nondum confessi: nee habet praesentiam sacerdoris: propter populi scandalum celebrare licite potest. impleuit enim iam illud quod est de iure diui- no. primae ad Corinthios. xi. Probet autem seipsum homo. (in crimine non famosus) quare histrionibus non est danda Eucharistia. de consecra. disti. ii. Pro dilectione, non tamen est histrio prohibitus, qui cithara, lyra, vel instrumento ludit, vel honeste ca nit: sed qui gestus impudicos exercet, & obscoenos cantus piarum aurium offensiuos frequenter can tat. Idem est de famosa muliere, & de quolibet alio notorio crimine infecto. Nec sufficit tales esse in gratia: sed cum hoc requiritur quod laudabiliter aliquan to tempore secundum iudicium prudentis viuant, & cri men peaecedens purgent: & tunc eis dabitur Eucharistia. & merentur expectando: interea autem non debent se ingerere. Ex illo sequitur quod interdum vbi duo aequaliter peccarunt tam intensiue quam extensiue, vni danda est Eucharistia / & non alteri. patet: si vnus oc culte peccet, & peccatum eius non sit notorium: alterius vero sit notorium: & ambo sintiam in gratia

2

⁋ Secundo sequitur. licet manenti in prostibulo non sit negandum sacramentum poenitentiae: tamen quo usque suum crimen aboleat: non est ei danda Eucharistia, & potissimum in publico.

3

⁋ Tertio sequitur quod decollandis danda est Eucharistia. patet per hanc theoricam. cuilibet personae non prohibitae Eucharistiam petenti danda est. aliquis decollandus est huiusmodi. igitur. minor patet: quia non enumeratur in ter personas quas solas prohibitas iam diximus. maior patet. Sicut in matrimonio cuius edictum est prohibitorium, qualibet persona quae non prohibetur contrahere, per cosequentiam ad matrimonium contra hendum admittitur: sic quaelibet persona non prohibita communicare, potest Eucharistiam sumere. Illd etiam patet per aliam legem positiuam. xxvi. qui. vii. c. i. & dist. l. Poenitentes. & in Cle. i. de poeni. & remis. Confessio, Eucharistia, & sepultura non est eis neganda si petant. Ingredientibus autem duellum, cum ad mortale notorium se accingant, non est danda Eucharistia. Aliae autem particulae sunt clarae: quae vl teriori expositione non egent. Circa aliquas tamen est maior difficultas: propterea circa eas proponam quaestiones.

4

⁋ Secunda ingitur quaestio huius distinctionis sub hoc verborum tenore mouebitur. An in somno pollutus communicare possit. Pro huius quaestionis elucidatione notato. Multifariam quis polluitur. Primo modo illusione diabolica. faci le enim nouit daemon resolutionem seminis procreare: & ita saepicule fecisse memoriae proditum est: vt bo nos viros in carnis foedo vitio irretiret: vel eos saltem a communione Eucharistiae arceret. Secundo quis infirmitate polluitur propter defectum retentiuae vir tutis: quemadmodum contingit in aliquibus ventris profluuio laborantibus, pro aliquo tempore habentibus retentiuam primae digestionis prostratam. vel etiam quia riatura expellit superfluitates inutiles in ieiunio quas non expellit tepore ingluuiei. quare intemperan tes & ebrii, secundum Aristotele in Problematibus, non generant. Tertio modo prouenit pollutio ex ingluuie & excessiuo cibo & potu in notabili exoes iu. Quarto modo prouenit ex magna apprehensione venereorum: quorum reliquiae tempore noctumo habitua liter manent in memoria reconditae: quae actus in somno producentes resolutionem seminis efficiunt in viro spermate abundante: potissimum si diu iam dormiuit resupinus in loco calido: quia tunc est magis dispo situs. parua enim venereorum imaginatio potest seminis resolutionem efficere: si aliae multae causae concurrant. Sequitur ex his quod ille tertius modus polluendi anecedenter potest omnino in nobis impediri: & quartus modus quo ad multa. Et licet abdomine plenis & habituatis difficile sit in latus dormire & non in renes: longum tamen somnum: vestium coopartionem multipli cem & calidam in sua ptante habent: quae ad pollutionem no cturnam plurimum adminiculantur. Quod adiuncto vno noto: vcs quod diu parce comedens parum polluitur, pa tet. Natura enim capit primam partem cibi pro sui susteta tione: & stat quod vir no capiat plus de cibo quam suae naturae sufficiat: tunc autem nullum superfluum tertiae digestionis habebit. & sic mulierem cognoscere non poterit: ergo nec pollui, quemadmodum Adam in sui prima creatione ante cibum comestum non poterat generare: quia in se non habebat superfluum. Sed licet homo temperanter comedat: impurum primae digesti onis ipsius alimenti natura expellet. & sic de secudo. Ex opposito traditur causa quare oportet coniuga tum plus comedere quam continentem.

5

⁋ Secundo notato duplicem esse pollutionem, quaedam est interior, quae nihil aliud est quam volitio polluendi. Alia est exterior, quam nihil aliud censeo esse nisi ipsum semen resolutum. vt quando homo resupinus dormit: quia tunc secundum Aristotelem decima particula problematum, proble mate. xvi. maxime homo polluitur.

6

⁋ His praemissis pono conclusiones quarum Prima est. nulla pollutio sola illusione dae monis: vel ex infirmitate naturae procedens, est viro imputabilis in somno. probatur. talis pollutio non est in potestate hominis tempore resolutionis seminis nec antecedenter, cum non sit in potestate eius.

7

⁋ Secunda conclusio. Nulla pollutio nocturna ex qua cumque culpa procedens emendata per poenitentiam est vi ratio imputabilis. Probatur. Sortes descendens in fouean ne dmino seruitium reddat, non potens egredi: a tempore quo poenituit eum illius descensus: non amplius pec cat. quia non est in potestate eius iam egredi. Secundo arguitur ad idem. si presbyter breuiarium calore iracundiae / vel ad taxillos perdat, non potens habere librum ad horas dicendas: postquam eum facti poenituit: non amplius peccat. ergo nec ille pollutus.

8

⁋ Tertia conclusio. nullus in somno dormiens / pollutus ex quacumque culpa praecedenti etiam non emendata per poenitentiam / peccat. probatur. nullus peccat tempore quo dormit quicquod agat: ergo pollutio ei tunc non imputatur. Antecedens patet. non aliter brutum vel annos discretionis nondum attingens omnis peccati dicitur expers. Si dicas. habet rationalem animam. hoc nihil est. sic habet ebrius: & demens sine culpa. sed suf ficit quod in somno ratione non vtitur: quae ad liberum arbitrium requiritur: dato quod discurrat tam in sensu quam in intellectu. Cui rei Aristoteles primo Ethicorum astipulatur inquiens. Secundum dimidium vitae non dif fert felix a mulsero, neque studiosus a vitioso. sed si in somno esset peccatum: multum differrent. igitur. Secundo arguitur ad idem. nullus ex bona & laudabili cogitatione venereorum tempore noctumo pollutus meretur. ergo nec pollutus ex apprehensione culpa pili demeretur. quod aliqua possit esse laudabilis, patet de scribente vel concionaturo postridie de peccato carnis in eius foeditatem & detestationem. Tertio at guitur. impossibile est quod peccator vnico peccato, efficiatur peccator pluribus peccatis per aliquod mere naturale: quod non est in potestate sua. sed ille post apprehensionem culpabilem vel excessiuum cibum est solum peccator vnico peccato: ergo si post resolutionem seminis efficiatur in duplici peccato: hoc erit per aliquod mere naturale quod non est in potestate eius. Et si ponas, quod antequam iret dormitum: erat peccator du plici peccato. tunc cape hanc maiorem. impossibile est quod peccator duplici peccato sit peccator triplici pec cato per aliquod mere naturale, quod non est in potestate sua. Haec propositio in dicendis de ebrietate distinctione xvii. huius tangetur: quia est eadem difficultas: sic scilice quod qui tenet pollutionem nocturmam ex culpa prouenien te non esse imputabilem: & ebrietatis culpabilis facta esse imputabilia: acies oppositas in se molitur.

9

⁋ Quar ta conclusio, non omnis pollutio nocturna orta ex actu culpabili: quid est volitio vel desiderium illius, etiam non emendata per poenitentiam: est culpabilis. hoc est. si co gitem de libidine vt polluar in nocte: per hoc quod noctumo tempore polluor, non pecco nouo peccato. Et li cet dicam non omnis pollutio) intelligo more loquendi eorum qui tenent contradictorium huius: nulla &c. vt pa tebit per probationes. hoc dixerim propter aliquos qui verborum corticem & non mentem loquentium vel scribentiu considerant. Patet haec conclusio per primam rationem ad conclusionem praecedentem in forma. Et patet per aliam rationem habeant Sortes & Plato similes volitiones polluendi quando vadunt dormitum: iam sunt in aequali peccato. polluatur Sortes & non Plato: tunc si Sor tes post pollutionem sit in alio peccato quam erat quan do iuit cubitum: aliquis per aliquod mere naturale quod non est in sua potestate peccabit. Secundo. omnes actus interiores in istis sunt aequales: & actus ex terior nihil malitiae actui interiori superaddit per te. igitur.

10

⁋ Quinta conclusio. licet pollutio nocturma non sit peccatum vllum: tamen crebro est signum peccat i praecedentis: vel occasio peccati sequentis. Haec conclusio habet tres partes: quarum prima ex conclusionibus praecedentibus iamia patuit. Vltima pars etiam patet per malos habitus remanentes. Secunda autem pars probatur. Sancti dissuaserunt communicare die sequenti pollutionem nocturnam. vt patet in. c. te stamentum. vi. distinctione. & in. c. Non est. Et hoc non est nisi quia pollutio nocturna coinquinat animum & ipsum illaqueat impudice: igitur.

11

⁋ Sexta conclusio, nocturna pollutio non impedit virum a commu nione. probat. vel impediret quia est peccatum: & hoc non ex tertia conclusione: vel quia a peccato procedit & ab eo originem ducit: & hoc non: quia ex illo sequitur quod post nullum peccatum commissum liceret postridit comunicare post poenitentiam. vel propter prohibitionem naturalem, diuinam, vel humanam, non duo primaplus quam post alia peccata, nec ad hoc legem humanam prohibitiuam sub poena peccati video. Secundo arguitur ad idem. vel pollutio nocturna impedit a celebratione quia mentem habet pollutus inuolutam & dis tractam a diuinis: & sic in quocumque peccato deberet homo abstinere a communione: quod tamen non solent facere homines post confessionem sufficientem.

12

⁋ Hactenus diximus quod nulla pollutio nocturna est viro ad culpam nouam imputabi lis. Pollutionem nocturnam voco qua in somno contin git: siue in nocte / siue in die. ipsa non magis imper dit a celebratione missae quam alia peccata: si mens non fuerit circa venerea illaqueata. Hinc temere dicunt aliqui quod. xxiiii. horis post pollutionem nocturnam abstinendum sit: et alii / post mediam noctem. quando tamen vir dubitat de causa culpabili vnde processerit. causam confiteatur. si autem se indispositum & indeuotum ratione pollutionis inueniat, non celebret. Eodem modo si vir propriam vxorem cognouerit, potissimum debitum reddendo / vel in casu licito. Et si peccet, de hoc con fiteatur. Si vero se indispositum inueniat: nullo mo do communicare debet. quod tamen abstinere teneatur si se dispositum inueniat: non video, quamquam non licuit comedere panes propositionis post mulierem cognitam: ili lud enim est legis iudiciale nunc non obligans. Multo magis mulier post menstruum communicare potest: & statim post partum. ad iudiciale autem legis no est ha bendus oculus. & illud patet de purifi. post partum c. vnico. Ex omnibus patet quod non debent mirari homines quare doctores maiorem indaginem fecerunt post pollutionem nocturnam quam post foedum somnium: quia hoc est propter resolutionem seminis. Secundo sequi tur quod no est dormiendum in lecto calido, quia ille ad pollutionem aditum praebet: & calculum nutrit, ninc boni patres gentiles solis culcitris vsi sunt: & Carthusienses lectos stramineos habent. Tertio cauen da est omnis magna alteratio calescendi. Quare Gale nus. vi. de reg. sani. dicit quod cursores debent porta re plumbi laminas super renes, ne per noctem calefacti polluantur. Quarto sequitur, non esse nimis dormiendum sed primo mane vigilandum. Propterea in religionibus institutum est tempore noctumo surgere ad matuti nas vt laudetur deus: ne illaqueetur homo malis cogitationibus nocturnis. Hinc dicit Cato. Plus vigila semper: ne somno deditus esto. Nam diuturma quies vitiis alimenta ministrat. Et Hippocrates per ticula secunda Aphorismorum / Aphorismo tertio. Sonnus & vigilia vtraque modo magis facta malum. Excessiuus enim somnus vt experimento cognoscimus, vitum male coloratum reddit. Et hoc dicit Ari stoteles secunda particula Problematum. ergo hominis inco lumitati non couenit. Catharrum muitus somnus nutrit: qui colicam in corpore, & alias infirmitates gignit.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2