Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 7

An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam
1

SVperius de vno ope re satisfactionis mentionem fecimus scilicet ieiunio. Re liquum est de eleemosyna loqui: circa quam triplicem mo uere propono quaestionem: vt in Al processu patebit. Septimo ergo circa hanc distinctionem quero. An quilibet teneatur ad eltemosynam faciendam. In hac quaestione more consueto ponam rationem nominis: postea per conclusiones ad titulum quaestionis responsurus.

2

⁋ Eleemosyna sic definitur. Eleemosyna est volitio efficax succurrendi putato indigenti ex compassione propter deum. Dicitur (putato indigenti. si enim diues simulet se esse pauperem: non impeditur cleemosynae rat in dante: licet accipiens datum restituere sit obnoxius si vero detur aliquid cognito diuiti: non est eleemosyna: sed donatio. Dicitur (ex compassione) quoniam datio alicuius non ratione indigentiae hominis, sed obliga tionis, aut officii, non est ele emosyna: sed est merces vel stipendium debitum ad quod potest ille in foro con tradictorio cogere. alioquin beneficiatus capiens fructus beneficii ratione laboris exhibiti diceretur capere illos ex eleemosyna. Et rex capiens stipendia ratione curae quam habet in populo, eleemosyi nam caperet: quod non est dicendum. solus enim titulus recipiendi ratioe necessitatis facit mendicitatem & men dicantem. Si vero eleemosynam corporalem definire volueris: ponas in quid nominis ( ad releuandam indi gentiam corporalem,. De spirituali eleemosyna propor tionabiliter dicas. Eleemosyna autem interdum apud vulgus capitur pro re ipsa data. sicut dicimus centum scuta pulchram eleemosynam datam licentiando in theo logia. Eleemosynae corporalis species continentur hoc carmine. Visito / poto / cibo / redimo / tego / colligo / condo. Visito infirmum, tego hoc est vestio nu dum, colligo in hospitium inuito, condo mortuos. Reliqua sunt lucida: & explicantur Matthaei. xv. Eleemosynae autem spirituales comprehenduntur hoc carmine. Consule / castiga / solare / remitte / fer / ora. Consule dubitanti. dum enim in dubio est animus: paulo momento huc atque illuc impellitur: vt dicit Comicus. propterea consilio eget. Consolare tristem: vt si Sortes in licentia theologiae Parisiensis nouissimum locum adeptus fuerit: ostende ei quonam pacto secludenda sit tristiti i mediis tibi occurrentibus. vtpote, ita dominus voluit ne superbires, sicut Paulo datus est stimulus carnis. & quis datus est maiori contemptui apud homines quam Christus & discipuli eius ? contemptum ergo vulgi aspernare. In super non semper primus in licentia vel alium praecedens: posteriore inuentus est vtilior in vi nea domini. Quid n profuit Andreae quod ad apostolatum ante Petrum vocatus fuerit: quid Paulo obfuit quod omnium nouissime vocatus est: qui non minus aliquo aliorum in vinea dei laborauerit? Et si aliquos male locatos habueris: qui multum in politia profuerit: & alte locatos qui minus eis laborarunt vel profece runt: hoc insti ad oculum ostende. Vlterius ostende ei huius vitae instabilitatem & miseriam: & principum infelicitatem: & solam felicitatem putatam apud vulgus. explica ei excellentiam patientie & humilitatis: & instabilitatem dignitatis & praecellentiae humanae: quas sapientes semper aspernati sunt: sicut maturus senex non quaerit trochum vel arundinem inter tibia pro equo quo in iuuentute vsus est. doce hunc tri stem debere nolle si posset, hos caecos honores at tingere: quod si fecerit, speluncam tristitiae euacuabit. Ferat patienter aliorum susurros & oblocutiones. Si forte istae acceptiones non omnes species eleemosynae corporalis aut spiritualis includant: communiores tamen acceptiones implicant: nec refert. Et licet eadem eleemosyna sit corporalis & spiritualis: hoc est diuersa ratione. spiritualis tamen est semper nobilior caeteris paribus quam corporalis, sicut anima corpori praestat. iuxta illud Gregorii in quadam homilia. Melius est animam semper victuram verbo vitae reficere: quam ventrem moriturae carnis terreno pane sa tiare. Corporales tamen ob poenalitatem possunt esse magis satisfactoriae. sed hoc non arguit maius me ritum: vt in secunda quaestione huius distinctionis iam diximus.

3

⁋ Secundo scito quod hominum aliqui habent necessaria solum naturae: scilicet pro sustentatione vitae: & non pro sustentatione status. Alii habent tam necessaria pro sustentatione naturae quam status vel personae, vt quando habent quo sustineant se & suos prout suo statui expedit in politia: & si pauciora haberent: non haberent pro honestate status. & il lud non consistit in indiuisibili. Nam secundum men suram expensi, latitudo medii & status est maior non enim cognoscitur defectus status regis vel excessus in centies mille francis. excessus autem in mercatore aliquo cognosceretur in decies mille francis: & in aliquo sacerdote in centum ducatis. Supersluum autem potest opponi sufficientie naturae & sufficientiae status: & aliquis habet notabiliter super flua: aliquis non notabiliter.

4

⁋ lstis notatis pono conclusiones. Prima est, nec est mihi praeceptum nec consilium dare eleemosynam pauperi non extreme nec prope necessitatem: de mihi necessariis quo ad statum meum. De praecepto patebit ex dicendis. de consilio pa tet: quia peruertitur ordo charitatis. Debeo enim mihi & familiae meae in primis prouidere. Vnde Augustini Qui vult filios exhaeredare & ecclesiam in tituere: alium quaerat pro consilio quam Augustinum. Vnde C. de seruitute & aqua. l praeses. Absurdum est tuis agris sitientibus alios irrigare. Et hoc intelligo caeteris paribus. Si enim non essem reipublicae necessarius: & Sortes esset illi pernecessarius: debeo ei suc currere me neglecto: quemadmodum debeo pati mortem pro defensione vitae illius. Propterea li cite Helias petiuit subcinericium panem sibi primo fieri debere: & postea viduae & eius filio: quis tres maxime fame laborarent. nimirum erat ipse iuriga & dux Israel: vt dixit Heliseus. Praeterea probatur eadem conclusio: nemo debet se reddere impotentem ad exercenda ea ad quae tenetur se cundum suum statum extra casum extremae neces- sitatis vel vicinae suae vel suorum.

5

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur. ex ea sequitur quod rex non possit dare eleemosynam ei qui haberet solum necessaria pro suo statu. coseques est inconveniens: multa enim dat militi libera dono.

6

⁋ Respondetur negando sequelam. & negatio nis ratio est: cu enim latitudo sufficientiae regalis ster in magna summa pecuniae: adhuc dando manet latitudo sufficientiae. Declaratur exemplariter: nam in centies mille nummis aureis, dando de his omnibus in eleemosyna siue liberali dono, semper stat sufficii tia status eius: sicut quando emitur magnum domi nium terrae: latitudo iusti praecii in qua est iustum praecium, magni momenti: sic vt non posset in. iiii. mille Dua catis cognosci deceptio: & tamen in re modica in solo denario potest cognosci deceptio.

7

⁋ Secundo arguitur. Potest rex omnia qua habet dare pauperibus iuxta illud Matthaei. xix. Vade / vende omnia quae ha bes / & da pauperibus.

8

⁋ Respondetur. quando ita foret, nihil contra conclusionem: quia status regius mutaretur: nec haberet amplius colligere pecuniam ar tuitione reipublicae. Secundo stat quod rex male age ret dando omnia pauperibus. dictum autem allatun est praeceptum secundum prparationem animi: vt homo sit paratus ita facere pro loco & tempore, superslua pauperibus dando.

9

⁋ Secunda conclusio. Quilibet non extreme pauper tenetur sub poena peccati dare eles mosynam extreme pauperi. Probatur conclusio per Ambrosium li. de offi. Pasce fame morientem: quis quis enim pascendo hominem seruare poteris, si non paueris, fame occidisti. Et citatur. lxxxvi. dist. c. Pasce. Praeterea quilibet tenetur suum proximum seruare a morte vbi hoc potest: seruando propriam vitam si enim non pauisti, occidisti. sed sic est in proposito Tertio probatur. Qui non extrahit vel extrahere coadiuuat equum vicini sui in puteo iacentem, sed per mittit eum illic mori, mortaliter peccat. ergo a for tiori in proposito. Propterea beatus Martinus hone state militari neglecta chlamydem pauperi partitus est in porta Ambianorum: quem extreme indigere censebat. secundum carmina. Martinus chlamydem cum paupere dimidiauit: Vt faciamus idem nobis exem plificauit. Praeterea: in extrema necessitate homo potest capere vndecumque quia iam omnia sunt ei ci munia. de consecratione dist. v. Discipulos. xlii. di. ca. i. Et debuit credere dominum id permissurum. Insti. de obli. quae ex delicto nascuntur. &. si liciti est extreme pat: peri vbilibet capere pro sua in opia releuanda: dominus tenetur ei succurrere in dando: ergo conclusio vera.

10

⁋ Tertia conclusio. Praeceptum est tibi dare eleemosynam ei qui verosimiliter est in extremam necessitatem casurus, nisi ei succurras: vel est in tali calamitate positus vt defectu cibi anxie vitam sit acturus: nisi ignorantia inuincibilis te excuset. Prior pars huius conclusionis patet. quia si ta li non succurratur protinus in extremam necessitatem ca det: a qua non poterit resurgere. si non des ei eleemo synam ante extremam necessit atem actualem: redibit fabula Aesopi inter manus & pedes: & ventremi Incusant auidi pes & manus ocia ventris. Omnia solus habes lucra, labore carens, & quae sequuntur. Et cum ventrem auare in extremam necessitatem labi per misissent, aegre ipsum releuare potuerunt. sic in proposi to. Secundo arguitur ad idem. Ille est extreme pauper iam actu in sua causa. ergo eodem modo iudicandum est de eo ac si in effectu esset extreme pauper. Tertio proba tur idem: quia teneor dare Sorti cibum in itinere logo quod transire habet octo diebus sequentibus: vt in deser to Arabiae si non habeat pecunia: vel eum reuocare ab itinere: si nullus alius ad succurrendum inueniatur.

11

⁋ Secunda pars istius conclusionis est, quod anxie viam peraget: nisi ei succurras: licet aliqui doctores in hac te contradicere videantur: aliquibus dicentibus quod nemo tenetur dare eleemosynam: nisi extreme pauperi. aliis asserentibus, immo de praecepto esse dare eleemosynam non extreme pauperi. Sed potest vnus vocare aliquem extreme pauperem, quem alter non vocaret sic: vt sit disputatio verbalis: a qua semper abstinere, quantum possum, elaborabo. Propterea propius acce dendo: quid dicere velim: paucis aperiam. & quia ista crebro occurrunt: more canonistarum loqundo, sic figuratur casus. Titius vicinus meus quodam honestui in inopiam magnam incidit, siue ex culpa sua, siue si ne culpa: ad eleemo synam dandam nihil refert: licet magis inclinemur dare his qui sine culpa in hanc ca lamitatem inciderunt. mendicare erubescit ne rubore suffundatur: attenuatur in corpore: & hoc iudico ex defectu cibi & potus: video eum macilentum & subtristem: ita vt vita eius notabiliter abbreuietur defectu cibi, nisi ei succurratur. neminem alium a me video hoc considerantem: sum ei vicinior: vel casum melius aliis deprehendo: vel video vicinos hoc apprehenden tes me opulentiores non charitatiuos: & habeo super flua pro natura: & forte superflua pro statu meo. quaestio est an sub poena peccati debeam isti succurrere. Secunds casus esto. Magna est caritas in patria mea: vt in hoc anno praesenti est in lingua Hoccitana in vrbe Lemonicensi, ita vt plerique pauperes fame moriantur. habeo superflua naturae mihi & familiae meae quo ad nostras substantias coseruandas. venit So tes mendicus in cuius facie legitur casus calamitosus penuriae quam patitur defectu cibi. video multos me os vicinos non charitatiuos: vel non tantum in opibus ha bentes quantum ego: cum hoc iudico quod iste Sortes probabiliter viuet quousque granum nouum habeatur colle ctum in horreo: sed cum gradi penuria: & iam magnam fa men patitur: in cuius ore offa holetum, vel panis hordeaceus, vel fa barum esset dulcior quam perdix in ore abbatis. Quaestio est, an teneor illi sub poena peccati succurrere stantibus his iudiciis in intellectu. Respondetur affirmatiue. probatur ex verbis Christi. Matth. xxv. Esuriui / & non dedistis mihi manducare. sitiui / & non dedistis mihi potum. hospes eram / & non collegistis me. nudus / & no cooperuistis me. Infirmus & in carcere / & non visitastis me: & postea infertur. lte maledicti in ignem aeternum. Propterea diues epulo qui non dedit micas panis Lazaro, sepultus est in infemo. Lucae. xvi. Accede tertius testis o beate Ioannes Euangelista. dic ad hos duos casus quid sentis ? ait beatus Ioannes. Quid me interrogas: nonne legisti primae epistolae Cano nicae cap. iii. Qui habuerit substam tiam huius mundi: & viderit fratrem suum necesse habere: & clauserit viscera sua ab eo: quo modo cha ritas dei manetin eo?s quasi dicat: mihi inopinabile est quod charitas dei maneat in illo. Non ctedo Ari stotelem aliter fuisse dicturum.

12

⁋ Contra secundam conclusionem argumentor. quando do Sorti extreme pauperi duc denum: do ei quod suum est: & teneor ei dare. ergo non facio eleemosynam. tenet consequintia. quia eleemosyna est opus misericordiae: & non praecepti.

13

⁋ Respon detur negando quod dem ei quod suum est. immo est solum ei deb. tum: & pecco mortaliter non dando: sed non can do, dominium manet penes me, nec teneor illud haered bus illius extreme pauperis post suam mortem dare. vlterius illa consequintia est nulla. teneor ei eleemosynam dare: ergo no est opus misericordiae: immo ma gnae misericordiae. aliquod enim opus misericordiae es opus liberalitatis: & aliquod opus misericordiae est opus iustitiae, vt cuilibet intelligenti liquet. & amplius hoc patet per glos. interlinearem. Matthaei. vi. super illo verbo: Cum ergo facis eleemosynam, quae dicit. Eleemosyna est pars iustitiae.

14

⁋ Secundo arguitur. Aliqui dicunt se extreme pauperes, & tamen non dando eis eleemosi nam non pecco: ergo conclusio falsa. Respondetur conce dendo totum antecedens: & negando consequentiam, nec est contra conclusionem. Non est idem Platonem dicere se ex treme indigentem: & esse extreme indigentem. nam quando nulli fame moriuntur: nec est inconsueta notabilis caritas in regione aliqua: non tene or credere hoc dicenti, & potissimum assueto mendicare. lam enim ha bet frontem attritam petendo: & vocibus inexplebilibus aerem implet. praesumendum est quod vulgus flectere & circunuenire nouit ad eleemosynam etiam superfluam habendam. Oculatus autem vir & prudens debet studere potius succurrere egentibus mendicare nesciis: quatenus illorum necessitati succurrat: & eos a tal turpi quaestu in ocio mendicandi vbi non debent, arcere aut perseruare, necessitas tamen non habet legem: quare aliquibus impotentibus necessarium e st mendicare.

15

⁋ Tertio arguitur. Si dare eleemosynam esset praeceptum cum non sit negatiuum vt constat, oportet quod sit affirmatiuum: & reducatur ad vnum decem praeceptorum decalogi. sed hoc non: vt patet tam per praecepta prime tabulae qui secundae. Hoc argumentum feci non tamquam difficultate habens: sed quia Middiltonus & aliqui alii frustra in hoc insistunt dae reductione omnium praecepto rum in decem praecepta decalogi.

16

⁋ Propterea respondetur concedendo quod est praeceptum affirmatiuum solum pro loco & tempore obligans: & cu constat de aliquo extreme paupere: iam est locus & tempus: non solum si habeam bo na superflua: sed etiam sufficientia pro natura mea & meorum sustentanda, nec oportet more multorum inaniter se fatigare ad reducenda caetera praecepta ad prae cepta decalogi. multa enim sunt alia praecepta ad illa decem non reducibilia: licet pro argumento in proposito non oporteat ita dicere, quia dico quod redueit ad illud praeceptum secundae tabulae de non occidendo. nam. lxxxvi. dist. ca. Pasce, scribitur. Quisquis pascendo hominem seruare poteris si non paueris, fame occidisti. vt in conclusione quam oppugnamus, allegatum est.

17

⁋ Contra tertiam conclusionem argumen tabor quo ad secundam partem: quia de prima parte idem est acni eset iam extrema necessitas, nemo debet dicere aliquam transgeressionem esse peccatum de qua non constat auctoritate scripturae vel ratione quod sii peccatu. sed hoc non est ostensum in proposito. Se cundo ex hac via innumeri pauperibus non succurrentes damnatentur: quod non videtur dicendum. Istae duae rationes sunt Gabrielis istius: contemporanei no stri.

18

⁋ Respondetur, minor est falsa: vt patet ex pro batione conclusionis. Ad secundum dico, non est dubium quin multi auari diuites damnentur, non solum pauperes opprimentes: sed no succurrentes fratribus suis. Secundo dico. non tot quot ipse putat. nam adieci circumstantias varias: & separaui cofusio nem: vt punctum difficultatis attingere, nec credo quod doctores quos pro se allegat, aliter in radice senti rent quam in illa conclusione dicebam. sed quicquid ipse vel alii opinati sint: mea non refert. credo conclusio nem esse veram: & stantibus his quae ponebam, iudicarem me ipsum multum delinquere si no succurrerem. Talis tamen vir non tantum peccat huic non succurrendo: quatu si constaret quod pauper esset in extrema necessitate, quia tunc agitur de vita viri subito protegenda. hic autem de ea conseruanda in notabiliori tempore.

19

⁋ Tertio arguitur. ex illa parte conclusionis sequitur quod si sciam vicinum meum inopia constrictum sic vt paret se ad perpetranda varia scelera, videli cet ad spoliandos viatores & ad eos occidendos, vel ad furtum vt suae inopiae succurrat: ei non succur rendo peccarem. consequins videtur durum: quia sic diuitiis teneremur euocare malefactores a spoliis suis.

20

⁋ Respondetur concedendo illatum. si enim non dem bona fortunae meae vt succurram vicino meo quatenus illum a peccato praeseruem: peruerto ordinem charitatis & hoc si iudicem eum sola inopia ad hoc inductum & reducibilem a malo per hoc quod illi suffragor: & pauci tate contentum fore. Hinc beatus Nicolaus vt conseruaret filias tres vicini sui a prostibulo: dedit eis dotes. visa enim aliorum negligentia ad non succurrem dum eis suis opibus: ad hoc tenebatur: licet non ad tantam molem pecuniae dandam filiabus. Quod fortius est, beatus Vitalis pater Geruasii & Prothasii vt vrsinum iam ad martyrium vocatum conseruaret in fide: vt non negaret Christum in agone: exposuit propriam vitam discrimini: & occisus est. Redeundo ad argumentum: potius quam rapiat & spoliet transeun tes: debeo ei dare de meo: quatenus desistat, & etiam ne furetur. Et licet sit apparentia in oppositum quod non furetur: sed capiat sibi debitum & licite faciat adhuc illd non sufficit, licet ita sit: sed non occidetur a prudente iudice si capiat solum pro releuanda inopia: tamen aperitur ei via perpetrandi mala: & plura capiendi quam oporteat: & ascensus datur ad rapinam & homicidium: & ad infamiam & tandem ad periculum oc cisionis.

21

⁋ Ecce quid est Eleemosyna: quae est prae ceptum affirmatiuum pro loco & tempore obligans ad dandum pauperi in extrema necessitate constituto: siue defectu cibi, siue potus, vestium, hospiti medicinae, & similium hoc eueniat. Amplius dix idem esse: quando si non succurratur viro: in extreman labetur inopiam. Rursus dixi, non solum dandam esse eleemosyna in extrema necessitate: sed quando est in arcta & magna penuria citra extrema necessitatem. hoc ex industria prolixius exemplariter de claraui. & illud puto esse verum quando homo habet superflua naturae suae & suorum quos alere habet nec ob dationem eleemosynae est vero simile quod ips vel sui in similem necessitate incident. ergo a fortio ri qui habet superflua naturae & status, tenetur talibus extreme indigentibus succurrere. nam illud est di lege naturae a Christo in euangelio tactum Matthaei vii. Hoc fac aliis quod tibi fieri vis.

22

⁋ Citra hanc no tabilem necessitatem reor non esse praeceptum dare eleemosynam: sed interdum consilium: interdum vero non

23

⁋ Vt autem clare videas quae dixi & dicere velim: pono propositiones sequentes. Prima est. Praeceptum est dare existenti in extrema necess tate tantum eleemosynae quantum sufficit eum releuare: vel saltem dare ei mutuo. & si est vero simile quod non erit soluendo: debeo ei absolute dare: vel si est cibus vel res modici momenti non debeo expectare so lutionem.

24

⁋ Secunda propositio. Praeceptum est dare ill qui non est in extrema necessitate eleemosynam: qui vero similiter protinus labetur in extremam necessitatem nisi detur ei eleemosyna.

25

⁋ Tertia propositio quam opinor veram (dicant alii vt voluerint) praeceptum est dare eleemosynam illi qui est in notabili & magna necessitate citra extremam ne cessitatem nisi ignorantia inuincibilis excuset. Teti gi exempla duo in probatione illius partis conclusionis, nec tot propterea laici damnantur vt alii putant. non enim existimo vllum prudentem laicum nolle manus adiutrices. porrigere sic egenti: cum multi eorum dent aliis quibus danda est eleemosyna solum de con silio. Et comestio apostolorum spicas euellentium hoc confirmat: qui non erant in extrema necessitate: sed bene vt opinor, in notabili inedia. Etiam de laicis loquutus sum: quia beneficiatorum superflua danda sunt pauperibus: quamuis non sint in necessita te de qua loquuti sumus in tertia conclusione. Hinc distin. lxxxvi. ca. Fratrem nostrum. dicitur de quodam episcopo. Largam manum habeat: necessitatem patientibus occurrat: alienam inopiam suam credat: quia si hoc non habet vacuum nomen episcopi tenet. In casu autem dubio quando pauper est in magna & vrgente necessitate, ob securitatem detur ei de superfluo, non dare enim potest esse peccatum: sed nullo modo dare est peccatum. tutior autem via est in mate tia morum tenenda. Et si fueris inter multos diuites consule eis saltem in portione aliqua succurrere extreme pauperi. quod si agere noluerint: teneris in so lidum ei succurrere. queadmodum si Sortes velit Platonem occidere quem quatuor astantes possunt. & debent seruare non occisum: si alii non succurrant: tu succurrere teneris si potes sine vite apparentissimo periculo. Vlterius dico potius eleemosynam dandam esse pauperi vicino honeste viuenti non mendicanti oi faciemn attritam habenti iam in mendicita te, quem si videas panem habentem in mantica: censeas non esse in extrema necessitate. In super interdum teneris inquirere de aliquo probo viro morbo laborante: an habeat necessaria vitae: qui fortasse laborauit in vinea domini vtiliter & laborabit adhuc si sibi succurratur. qui forte fuit negligens in accumu landis bonis fortunae, vel (vt rectius loquar) pru dens in non congregandis opibus: sed applicuit se studio: exhortans ad virtutes alios: confidens in domino, & in bonis, vt sibi in necessitate succurrerent. Et aeque aut potius seculari quam religioso sub uenire debes: quia religiosi habent confratres qui pro laborante morbo prouisionem faciunt. iste autem erubescit mediate vel immediate petere. Praeterea si tibi diuiti fuerit vicinus calcifex, faber aliquis vel alius artifex: ob debitum creditori non potens satisfacere: & rigidus creditor per manus iustitiae instrumenta artificii auferat: vt laborare nequeat: quem cum suis mendicare oporteat vel peiora exercere: consule timentes deum quid opus sit facto. & forte necessarium inuenies pecuniam ei dandam per modum ele emosynae vel saltem mutuo: esto nunquam totam pecuniam soluat.

26

⁋ Concludendo dico meminii se oportere pauperes esse Christi membra. nam ipse de eis dixit Matthaei. xxv. Quod vni istorum fecistis mihi fecistis, bona enim fortunae ordinantur pro homi num sustentatione: & fortasse magis conducit tam sa luti corporis quam animae tuorum liberorum: mediocria solum habere bona. quinimo forte deuinctus es restituere multa bona icerta quae penes te adhuc sunt. E si eleemosynam dare nolueri, saltem noli cum murmure & probro pauperem contemnere: sed deum preceris quati nus sit ei auxilio. & sic omni petenti tribues vel for tunae bona: vel benignam responsionem: quae pauperem a paupertatis onere quodammodo leuabit. Et si importune quaerat: noli irasci, nescis heu nescis in qua necessitate constitutus sit. tu si hic esses, fortasse importunius quaereres.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 7