Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph
1

⁋ Distinctionis Trigesimae. Quaestio Quarta. a Varto circa eandem ldistinctionem quaeritur. An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem / & loseph. Respondetur. ve trum erat matrimonium inter diuam virginem & loseph. Quia erat matrimonium / patet Matthaei. i Ea dicente angelo. Noli timere ac cipere Mariam coniugem tuam. quod autem erat virgo patet per Augustinum in libro de vitiis & concupiscentiis. & re citatur. xxvii. q. ii. c. Beata Maria proposuit se serua turam votum virginitatis in corde: sed ipsum vo tum virginitatis no expressit ore: subiecit se diuinae dispositioni: dum proposuit se perseueraturam vir ginem: nisi deus aliter ei reuelaret. Et paulopost. Postea vero cum filium genuit: quod corde conceperat / simul cum viro labiis expressit: & vterque in virgi nitate permansit. Simile ferme in litera dicit magister. Et licet conditio diuinae voluntatis in omni voto & proposito intelligi debeat: non tamen est imperfectio nis / sed perfectionis hoc addere. & etiam quia fere tunc omnes contrahebant non seruantes virginitatem: suam virginitatem diuinae dispositioni expresse reliquit. Quia tamen vouerit / convincitur ex responsione eius ad angelum Lucae. i. Quomodo fiet istud: quoniam virum non cognosco. nam si hactenus ipsa seruasset virginitatem, & non proposuisset firmiter in posterum virginitatem seruare: inanis fuisset quaestio virgun culae, Quomodo fiet istud quoniam virum non cognosco? ac si dixisset. est difficile captu quod ais angele dei: cum iam virginitatem vouerim. cui cum angelus egre gie cum analogia( quia opus erat) respondisset de vtriusque compossibilitate: ingeniosa virguncula mox hoc deprehendens, quia animam sortita erat bonam / ac quieuit.

2

⁋ Secundo probatur idem. si non erat verum ma trimonium inter diuam virginem & losephi: hoc era ideo quia erant virgines: sed hoc non impedit. igitur Probatur minor. Nam aliqui duo virgines possunt si mul contrahere, & post contractum matrimonium simul vouere virginitatem: inter quos erit verum matrimonium, vt erat iter Crisantum, & Dariam: ergo matrimonium non repugnat virginitati. & si virginitas sit ma trimonio compossibilis post matrimonium contractum non magis intrinsece matrimonio repugnat ante matrimonium.

3

⁋ Et hoc patet tertio arguendo ad idem. contrahant Sortes & Berta virgines matrimo nium ante carnalem copulam: quaeritur post verba de praesenti & consensum mutuum: an sit verum matrimonium, an non. secundum dici non potest. si pri mun: ergo possunt illud vouere ante matrimonium

4

⁋ Quarto arguitur. post votum simplex Sortes & Berta possunt contrahere matrimonium de facto: quia votum simplex matrimonium contrahendum impedit: sed non dirimit contractum: & non peccaren contrahendo nisi quia se exponerent discrimini peccati de violanda virginitate. sed diua virgo & Ioseph erant facti certiores vtrinque quod non esset peri culum virginitatis violandae. igitur.

5

⁋ Quinto. si non fuisset matrimonium / hoc esset, quia carnalis copula. est de essentia matrimonii. sed hoc non: quia carnalis copula matrimonialis est posterior matrimonio: sed nihil posterius tempore est de essentia prioris. igitur

6

⁋ Sexto. Tenens concubinam ex qua suscepit proles: desperans de vita iam in extremis / vere con trahit cum concubina: & proles legitimatur: quam tame scit se num quam cognosciturum: ergo carnalis copula non est de essentia matrimonii.

7

⁋ Septimo arguitur Aliquis potest dare alicui dominium alicuius rei non dando ei vsum illius dominii: & econuerso. ergo mulier potest dare viro dominium sui corporis non dando ei illius dominii vsum: & econuerso sed vsus dominii corporum est per carnalem copulam ergo carnalis copula non est de ratione matrimonii.

8

⁋ Octauo arguitur. iurans contrahere matrimonium. & postea ante matrimonium completum mutans propo situm / volens religionem profiteri, debet debito congruitatis primo contrahere: & postea religionem assumere. casus est rotundus in. c. Commissa. de sponsa. ergo in illo erit verum matrimonium sine carnali copula.

9

⁋ Nono. Si Sortes & Berta virgines iam contra- hant: quibus deus prohibeat carnalem copulam in perpetuum: inter istos est verum matrimonium: & ta men non possunt carnaliter se cognoscere.

10

⁋ Deci mo. inter frigidum & sterilem dummodo inter se mutuo consentiant, potest esse matrimonium: inter quos nunquam erit carnalis copula. ergo copula non est de essentia matrimonii. Decem his rationibus circa matrimonium eius quae similem non habuit in seruandis decem praeceptis decalogi, contentus manebo.

11

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur sic. Scribitur. xvii. q. i. c. Vouentibus. ex Hiere nymo. Vouentibus virginibus non solum nubere: sed etiam velle nubere damnabile est. Simile ex Paulo pri mae ad Timotheum. v. adduci potest. Dicitur quod hoc est verum regulariter: nisi aliqua intenderet profiteri religionem ante carnalem copulam: vel esset docta a spiritu sancto quod ab ipsa vel ipso non peteretur debitum.

12

⁋ Secundo arguitur. ex hac via sequitur quod inter sororem & fratrem posset esse matrimonium. com sequens est inconveniens: ergo & antecedens. Respon detur, non sequitur / cum sint personae inhabiles.

13

⁋ Tertio arguitur. sequitur quod aliqui possent contrahere cum conditione apposita, vt non reddant debitum, conse quens est contra cap. fi. de conditioni. appo. in mati. Ad hoc prius responsum est. Paludanus exi stimat esse probabile quod illa conditio potest appo ni, modo licito. & quicquid sit de illo / certissimum est quando sunt docti a spiritu sancto quod hoc pactum seruabunt. alioquin imprudenter apponere tur. nam cum simul cohabitant / non est vero simile quod illud seruabunt. Sed obiicies. ecclesia cogit homi nem profiteri religionem: vel reddere debitum alteri con lugi. patet. de couer. coniuga. c. Ex publico. de que superius mentionem fecimus. ergo debitum alteri coniugi reddere est matrimonio essentiale: quia nemo tenetur seruare accidentalia matrimonii. Respondetur concedendo quod cogit more consueto contrahentes ad reddendum debitum alterutri. sed tamen illud non est essentiale matrimonio in communi. immo nulli matrimonio est essentiale: cum quidlibet contrahatur ante carnalem copulam matrimonialem. & nego quod nemo tenetur seruare accidentalia matrimonii. Secundo. si ecclesia cognosceret similem casum qualis erat intei loseph & deiparam virginem: non cogeret eos ad reddendum alterutri debitum. Nec si duo post votum simplex contraherent: cogeret ad carnalem copulam.

14

⁋ Sed contra hoc arguitur. posito quod Ioseph petiuis set a diuam virgine debitum: ipsa tenebatur ei debitum red dere: alioquin non fuissent tria bona matrimonii in illo contractu matrimoniali. Respondeo. Ioseph iustus erat / etiam virgo & animi generosi, quod conuincitur ex hoc quod eum e tot hominum milibus deus elegit pro coniuge suae pientissimae matris & virginis verecun dae: & vt Christi baiulus & nutricius aliquando foret. quare non petiuisset vnquam debitum. Sed vt argumento satisfiat / dicit Martinus quod virgo debitum reddidisset. Hanc solutionem dico falsam, quod sic probo. virgo vouerat: & sciebat loseph vouisse: ergo sciebat se ab solutam a redditione debiti. & patet hoc ex casu nonae probationis adductae ad conclusionem probandam. mulier enim in illo casu peccat debitum reddendo: & est absoluta ab illo. sic erat de diua virgine: quae sciebat sibi vetitum a deo debitum vllum / hominium vlli reddere. Dico ergo quod Ioseph petente / nihil ei reddidisset. Et addo quod male ageret mulier reddendo debitum in euentu no ni argumeti. Quando autem obiicis. in hoc contractu non erant tria bona matrimonii. hoc certe nego. bonum enim sacramenti erat indissolubilitas: bonum prolis filius dei: & bonum fidei / in non reddendo alteri extra coniu gium vsum. Et ita contingeret in re nunc in casu quai tae & nonae probationum. na in casu quartae / licet peccent contrahendo: reddendo debitum adhuc nouo peccato peccarent / mutuo commercio. Contra istud arguitur. ergo matrimonium diuae virginis non erat vniuoce matrimonium cum matrimonio aliarum mulierum, & eiusdem rationis: cum alias mulieres oporteat debitum reddere com iugi petenti. Respondetur. consequentia est nulla: quia ille terminus ( matrimonium) vniuoce quemlibet contractum si gnificat in quo est mutuus consensus animorum cumsigno sensibili exteriore: licet sit aliquod matrimonium in quo necessario reddenda est carnalis copula: & aliquod in quo non est reddenda: etiam admisso quod vni matrimonio carnalis copula esset essentialis & non alteri. Hoc sic declaro. terminus animal vniuoce omnia vel ra animalia significat: vt Aristoteles in fronte praedicamentorum dicit. & ratio est: quia esse substantiam sens tiuam aequaliter omnibus animalibus convenit: quae est ratio animalis in communi. licet autem essentiale sit homi ni habere animam rationalem: & asino animam asininam: tamen hoc non est de ratione animalis in con muni. Sic in proposito est: vti iam diximus.

15

⁋ Quarto arguitur. beata Maria & loseph erant inhabiles ad contrahendum simul ex legi Mosaica quae adhuc durabat: ergo inter ipsos non erat verum matrimonium. Antecedens patet: quia non licuit mulieribus vnius tribus / alteri tribui se coniungere. vt dicitur Numeri vltimo. modo loseph erat e tribu luda: quia ex familia & domo Dauid. Matthaei. i. & dei ge nitrix ex tribu Leui, quia cognata Helizabeth. Lucae. i. quam constat fuisse e tribu leuitica.

16

⁋ Respondetur. distinguo quod non licuit mulieri nubere viro alterius tri bus. vel vbi illa mulier erat haeres parentum: & sic conceditur. vnde eum Numeri vltimo, quaerimonia filiarum Sa phaad quae erant ex tribu loseph / proponeretur coram Moyse: quas si alterius tribus homines accepissent vxo res posfessio earum fuisset translata ad aliam tribum: definiuit Moyses dicens. Nubant quibus velint, tamten vt suae tribus hominibus: ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum. Par ratio est de omnibus mulieribus haeredibus & filiabus Salphaad. Vel aliis mulieribus: & sic negatur: immo licuit eis nubere viris cuiuscumque tribus. Michol enim ex tribu Beniamin nupsit Dauid ex tribu luda. nam cum mulier habens fratres nunqui esset haeres in terris / poterat cuicumque cuiuscumque tribus se copulare: dummodo maneret in populo Iirael per hoc enim diuisio tribuum non augebatur nec dimi nuebatur: quia lex haereditatis erat quod si quis haberet filios & filias / filii essent haeredes. Si non habuit filium filia erat haeres. & si nec filium nec filiam / frater: & ex consequenti patruus defectu fratris. vt patet Nume ri. xxvii. Mulier itaque non haeres poterat cuicum quod depopulo Israelitico se coniungere. Idem videtur de viris dummodo ducerent mulierem non haeredem. Illud autem quod Numeri vltimo scribitur. Omnes enim viri ducent vxores de tribu & cognatione sua: & cunctae foeminae de eadem tribu maritos accipient: litera quae mox sequitur elucidat: tam quo ad viros quam quo ad mulieres, quia est eadem ratio legis. Ecce litera. Vt haereditas permaneat in familiis: nec sibi misceantur tribus: sed ita ma neant sicut a dmino separatae sunt. Terra enim promissio nis erat diuisa secundum virorum capita qui aegyptum egressi sunt. Porro de beata virgine opinor quod erat haeres loachim: licet aliqui aliter sentiat. me id mo uet quod erat vnica filia patris: licet beata Anna habuerit alias duas filias ex duobus aliis viris. vt ha betur ex Mantuano primo libro de beata virgine dicente. Ismeriae soror Anna fuit / regalis origo, Et soboles magni veniens Dauidis ab alto San guine, TFachariae coniunx sata semine primae. Tres triplici partu Marias tribus Anna maritis Proge nuit: sanctum & summo genus aethere dignum. Prima deo sacros partus dedit. altera natos Quattuor Al pheo: ludam / Simona / Iacobum / Et qui iustitiae clarum cognomen habebat. Tertia de natis tibi quos Tebedee duobus Edidit: ad Calpen vnum transmisit: & vnus Si populi praestanda fides rumoribus vlla est: Viuus Amazoniis Ephesi sepel tur in agris. Ex quo consequens est quod no licuit beatae virgini nubere viro alterius tribus. Et sic convincitur quod erant eiusdem tribus: cum mulieres non haeredes posa sent se coniungere cuicumque Israelitico. Sed nullum est dubium quin christifera virgo ex tribu luda poterat esse consanguinea mulieris alterius tribus: vt si haeredes mulieres Normannae ex lege haberent quod possent se coniungere solis Normannis: aliae vel rto mulieres possent se cuicumque Gallo coniungere: quid mirum / si Carola Normanna haeres, sit consangui neaLudouicae picardae / vel loannae andegauensi? Inane est dicere quod tribus Leui & luda regia poterant con trahere inter se matrimonium: & non tribus aliae

17

⁋ Sed nunc est dubium: cum Matthaei primo deducatur solum genealogia loseph de domo Dauid: Christus autem non erat filius loseph: sed conceptus de spiritu sancto sine patre / genitus ex purissimo sanguine beatissi mae virginis quo ad humanitatem. Forte dicis: & sic dicunt doctores: quod cum beatus Matthaeus deducat genealogiam loseph qui duxit beatam virginem, & ipsa esse haeres: ipsa erat eiusdem tribus. Sed obiicies: ex hoc non habes quod ipsa erat de domo Dauid: quia in tribu lu da multae erant domus & familiae aliae a Dauid: quia domus fratrum Dauid erant de tribu luda sicut ipse Dauid. & non cogebantur mulieres nubere viris suae familiae: sed licuit capre cuiuscumque familiae virum, dummodo in sua tribu manerent. Respondet in additione Burgensis quod credendum est auctoritati beati Matthaei Hoc non valet. nam volebat euangelista ostendere Chri stum Bethleemitam esse / & ex domo Dauid / contra multos o eum putabant fuisse a Nazareth: & per consequens non esse messiam. Notum erat omnibus illius tempestatis quod virgo erat ex domo Dauid. propterea non labo rabat circa hoc. Hinc ad Hebraeos. vii. dicit aposto lus. Manifestum est enim quod ex luda ortus sit dominus no ster. Et ad Roma. i. De filio suo qui factus est ei ex semine Dauid secundum carnem. Et patet a signo. cum lulianus haereticus: & praedicabilium compositoPorphyrius nisi sint repugnantiam inuenire circa genealogiam Christi inter Matthaeum, & Lucam: de hoc nullam fecerunt difficultatem: quia hoc erat eis notissimum.

18

⁋ Quinto arguitur contra hoc quod diximus quod ipsa erat virgo. Nam Matthaei. i. scribitur. Et accepit coniugem suam: & non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum. ergo per locum a contrario sensu postea eam cognouit.

19

⁋ Respondetur. locus a contrario sensu parum soliditatis habet. ex modo autem loquendi scripturae / non convincitur ex hac dictione (donec) quod aliquid tale post hoc fuerit. quo modo Genesis. viii. scribitur de coruo: Non reuersus est donec siccarentur a quae. & non cognouit homo se pulchrum eius Moys) vsque in praesentem diem. Deutero. vl timo. & tamen nec coruus rediit vnquam: nec sepulchrum Moysi vspiam repertum est. Idem est in illo psalmogra phi. Sede a dextris meis donec ponam inimicos tu os. Alio modo sic explicatur euangelicus sermo, non poterat facien eius intueri cum concepit de spiritu sancto sicut antea, quemadmodum faciei Moysi radii resplen duerunt, vt eum populus vix cognosceret. ii. ad Corin thios. iii. sic, vt est verosimile, fuit de diua virgine: & nulli alii hoc patuit: nisi soli loseph, qua plura my steria in hac cognouit quam alius quis: vt de eius vir ginitate non vacillaret. poterant enim deus actionem ra diorum impedire vt alios lateret. Decuit autem vultus Moysi radium a toto populo cognosci quatenus a toto populo timeretur, & honoraretur.

20

⁋ Sed an loseph cognouit eam esse grauidam a spiritu sancto / antequa angelus ei insinuauit: vix exploratum est. Scribitur Matthaei. i. Cum esset desponsata mater Iesu Maria loseph: antequam convenirent / inuenta est in vtero habens de spiritu sancto. loseph autem vir eius cum esset iustus & nollet eam traducere: voluit occulte dimittere eam. Ipsa enim erat sponsa loseph. quia mos fuit antiquitus obseruatus, vt dicit Chrysostomus euangelium exponens: & recitatur. xxvii. q. ii. c. Priusquam. quod sponsae in domibus sponsorum habitarent. vt generi Loth apud socerum leguntur habitasse cum sponsis nondum sibi copulatis lege coniugii. Sic & Maria ha bitabat cum sponso. Antequam convenirent (dicit glosa sa) ad carnalem copulam: accepit eam in suam: non in domu suam / a qua eam non eiecerat: sed accepit in affectum. Turbationis autem principium in loseph erat, cum ipsa ab Helizabeth redibat, & erat in eius domo. videns enim loseph eam grauidam: argumentum forte incontinem tiae habuit. ex aduerso eam vidit prudentem / mitem / & virtutibus redimitam: & optimam opinionem inter omnes de ea audiuit: vt non facile esset suspicari aliquid mali de ea. & sic fluctuabat. tandem conclusit eam dimittendam, & non domo expellendam. cui angelus. Noli timere accipere Mariam coniugem tuam. id est sponsam. Vnde Augustinus in sermone de natiuitate dicit. Intelligens Mariae vterum grauidari tui batur: quod Mariam quam de templo domini acceperat & nondum cognouerat / grauidam sentiebat: secur quod aestuabat disputans & dices, quid faciam: prodo: an taceo? Si prodidero: adulterio non consentio / sed vitium crudelitatis incurro: quia secundum Moysi sententiam lapidandam eam esse cognosto. Si tacuero: malo consentio: & cum adulteris portionem meam pono, quoniam ergo tacere malum est: adulterium prodere / peius est: dimittam eam a coniugio. Nolens eam traducere: hoc est propalare: vt glossa interlinearis exponit. Hic conuincitur prudentia loseph & bonitas: qui non impleuit aerem clamore more stultorum paruam suspi cionem de cmuniugibus habentium, nec dixit diuae virgi ni quid animo conciperet. Et licet Christifera virguncula verecundia ducta / hanc turbationem in losephi perciperet: noluit tamen indicare. Nam primo, non fuisset ei adhibita fides. Secundo, noluit dei secretum reue lare: qui ppe quae sciebat deum omnia suauiter dispositurum. Origenes tamen in homilia eiusdem euangelii aliter exponit hunc locum dicens. Mysterium cognouit Ioseph antequam angelus ei dixit: & se indignum reputabat habitare cum ea: & eum angelus reuocabat. Quae expositio literae non repugnat: licet prior sit apparentior & communior.

21

⁋ Sexto arguitur. Ex illo verbo (donec ipsa peperit filium suum primogenitum) sequitur quod ipsa habuit postea secundo genitum qui ex spiritu sancto non erat conceptus: ergo desiit esse virgo. Respondetur. si suprlatiuus affir matiue sumeretur: argumentum concluderet. sed negati ue exponitur. Dictio namque superlatiui gradus reddit propositionem exponibilem affirmatiue & negatiue: quare est distinguenda, vt ex artibus patet, nega ria. Crisantus cum Daria. De hominum pictura di catur illud Horatianum. Pictoribus atque poetis tiue igitur solus genitus est primogenitus: etiansi sit so lus genitus. & sacerdotibus debentur primogenita, vt ex lege patet.

22

⁋ Septimo arguitur. Christus haginor tamen quod erat. xxiiii. annos natus vel ambuit fratres. dicitur eim Matthaei. xii. Ecce mater eius plius. Verosimile est ( & ita pie credo) deum praeser & fratres eius stabant foris quaerentes loqui ei. & non uasse suam castissimam matrem sic vt nullus in ex parte patris vt notum est. & per consequens nec ex eam impudice moueretur: licet esset virgo decora parte vtriusque: ergo ex parte matris. Aliqui dicunt. nimis Dauid de semine regis. ad motum enim impu quod Ioseph habuit vxorem ante virginem: ex qua pro dicum in eam / non concurrebat deus. & ex consequenti nullum les habuit. & quia reputabatur pictur Christi: vocabantur talem motum habere poterat quisquam ob defectum concur fratres Christi. Et hoc in vna solutione tenet Mar sus generalis dei. hoc autem decuit in dei matre. tinus. Illud nullo modo placet. Augustinus enim & In expositione autem euangelii Matthaei primo. magister tenent eum fuisse virginem: & hoc credo. cerhoc prolixius deduximus. quocirca his paucis con te virum integerrimum / pariter & optimum illa tempestate elegit deus pro communiuge matris, & virginem. quo mor entus transeo ad reliqua. tuo ante passionem / alteri virgini eam commendauit. si autem loseph tempore passionis superuixisset: matrem

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4