Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit
1

⁋ Distinctionis Trigesimaesecundae Quaestio Prima. Agister in hac distictione trigesima secunda ferme simi lem materiam praecedenti tractat. Pro pterea illam prosequendo quaeram. An alter cmmuniugum sem per teneatur alteri petenti reddere debitum: & quomodo castitas coniugalis ser uanda sit. Pro solutione quaestionis memoriae mam dabis ex quaestione praecedente aliquos casus in qui bus actus matrimoniales licitos diximus. Nunc de tempore / loco / & aliis occurrentibus loquamur per conclusiones.

2

⁋ Prima est. In occulto & cum verecundia est de bitum communiugi reddendum. Probatur conclusio. post pec catum primi parentis homines de membris genitiuis vere cundantur: & ea occultant instinctu naturali: ergo si gnum est quod eorum actus esse debent occulti. Secund probatur idem. Si fieret talis actus in publico: cum homines sint ad carnis vitiam procliues: aperiretur via peccandi & proximos scandalizandi. Quia cum verecun dia coniunx sit tractanda / patet. Nam per verecundiam seruatur castitas: ergo vbi coiunx est effrons frontem attritam & meretriciam habens: eius castitas periclitatur. haec pars etiam roboratur ab Aristotele secundi oecono micorum. iii. vbi hoc ex Homero probat dicens. Nam neque amorem neque timorem absque verecundia lau dat Homerus: sed vbique amare praecipit cum mode stia & pudore. Eo quidem modo timere Helenam Priamum inquit ita dicentem. O metuende mihi semper semperque timende Chare socer. Et Vlysses ad Nausicaam inquit. Te mulier valde equidem ad miror / & metuo. nam nemo deteriorem se admira tur & reueretur.

3

⁋ Secunda conclusio. vir vxorem castam desiderans debet eam in sanctis legibus tenere oc cupatam: & in officiis domus: benigne eam tractam do: & ei fidem seruando: virtutem & castitatem lau dando. probatur. quia deum timendo magis seruabit castitatem / ne deum offendat. Secunda pars patet: quia si vetemo torpeat: via malarum cogitationum aperietur. Tertia pars patet: quia sic ipsa eum magis diliget, & credet eum meliorem, & ex hoc eum plus reuerebitur, & castitatem seruabit Quarta pars patet: quia in vindictam studebit cau te ei non seruare fidem. Hoc probat Aristoteles secundi oeconomicorum. iii. per stultitiam Agamennonis Briseidem barbaram in publica graecorum con cione Clytemnestrae praeferentis. At Vlysses cum Ca lypso Atlantis filia: sempiternitatem etiam polli cente permanere noluit: quia ei curae erat propria vxor Penelope. & propterea ipsa fidem ei seruauit. hinc verificatur vulgare verbum. Frangenti fidem frangi tur fides eidem. Vltima pars patet: quia virtus iaudata crescit.

4

⁋ Tertia conclusio. Vir tenetur debitum reddere vxori & ediuerso, nisi aliquo casu legitimo excusetur. patet prior pars: quia hoc est praece ptum, ex questione praecedente. secunda pars pro batur: quia est praeceptum affirmatiuum: ergo so lum obligat proloco & tempore. quando autem hoc sit: patebit soluendo obiectiones aliquas comtra conclusionem.

5

⁋ Contra primam conclusionem arguitur. Bertae corpus est ipsius sortis: ergo potest illo vti in publico: vt Diogenes Cynicus fecisse dicitur. Respon detur, consequentia est inualida. Aliquid enim est li citum & honestum vno modo, quod alio modo est inhonestum. Nemo enim est qui non nouit inhone stum esse / ventrem in publico exonerare: quod tamen in occulto licet. Quod de Diogene circunfertur / ani le est commentum. is enim erat omnium hominium suae tem pestatis temperatissimus. & dicebatur caninus quia hominum mores vitiosos carpebat: ac ita canis latranerat: non modo Athenis conspicuus: sed totius graeciae fulgentissimum iubar. de quo superbus ille Alexander dicere solitus erat. Si non essem Ale xander, vellem esse Diogenes.

6

⁋ Contra tertiam conclusionem argui tur sic. Aegrotus seu infirmus vel laesus non tenet red dere coniugi petenti debitum: ergo conclusio falsa. Raspon detur. consequentia est nulla: quia homo habet praeceptum de seruanda vita propria: & aliquod de reddendo vxori de bito. strictius autem obligatur seruare suam vitam vel vxo ris quam ei reddere debitum. & licet ex non redditione de biti sequatur incontinentia ex culpa vxoris: illa viro non imputabitur legitimam excusationem habenti: qui forte est ethicus vel alio morbo laborat: & reddem do notabilem iacturam in corpore patietur: vel mu lier / si ipsa morbo laboret. lstud patet per simile in naturalibus. nam homo superfluum tertiae digestio nis pro continuatione speciei emittit: & bonum nu trimentum pro se tenet. Sed obiicies quod sanus tenetur reddere debitum vxori leprosae. de coniu. lepro. ca. primo. Respondetur. sanus non tenetur continuo issistere & cohabitare cum leprosa coniuge: sed te netur ei reddere debitum: quia non est vero simile quod eam cognoscendo incurret lepram. quod si leoni na lepra percussa fuerit mulier: sic scilicet quod medi corum iudicio sanus non possit eam coguoscere quin tabificam lepram contrahat: non credo quod te neatur ei tunc reddere debitum. hic medicis qui consi derant sanum & aegrum credatur. vnusquisque enim in sua arte sapiens est. Vxor autem sana tenetur viro lepro so reddere debitum: quia non est tantum periculi la prae contrahendae in ea. nam multorum leprosorum vxo res etiam cum maritis cohabitantes videmus non per cussas lepra. Vir itaque & mulier quo ad copulam car nalem iudicantur ad paria / quando causae sunt pa res. Satis autem vulgatum est: quod sanus cognoscens sanam a leproso cognitam / lepram incurret. ergo a fortiore leprosam cognosces. & hoc si cognoscat cognitam a leproso in partibus inferioribus infa cto: quia forte manent infectiones adhuc in matri ce mulieris.

7

⁋ Secundo arguitur ex parte loci. Sor tes non tenetur reddere debitum vxori suae in loco sacro in occulto: etiam licet illic cohabitent tempo re belli ad magnum tempus. ergo conclusio falsa. Antecedens patet: quia per hoc locus sacer pollus tur. cap. fina. de consecra. eccle. vel alta.

8

⁋ Respon detur negando quod non liceat. nam potest reddere & petere in casibus licitis: de quibus quaestione pra cedente locuti sumus. Et ecclesia per hoc nullo mo do polluitur: immo per occultam pollutionem mor talem fornicariam non polluitur ecclesia. ea enim quae occulte fiunt non egent reconciliatione.

9

⁋ Ter tio arguitur ex parte temporis. Magister in hac di stinctione capi. iii. & Gratianus. xxxiii. q. iiii. cap. Christiano. allegant Augusti. in lib. quaestionum vete. & noui testa. dicentem. Christiano cum vxore sua aliquando conuenire licet: aliquando non licet. propter processionis enim dies & ieiuniorum aliquando non licet conuenire. &c. Et Hieronymus in quodam sermone, & habetur in quaestione & cau sa allegata. cap. Sciatis. dicit quod tepore quo vxori debitum redditur, abstinere oportet a carnibus agni. ldem dicit Ambrosius in sermone de aduentu do mini. & citatur ibidem. ca. Fratres.

10

⁋ Respondetur. virpo test vxorem cognoscere causa prolis generandae, vel reddendi debiti vxori: quando certum est vel saltem du bium ipsam habere rationabilem causam petendi, vel euitandi adulterii in seipso. vt in distinctione praecedente diximus. Auctoritates autem inductae sunt de consilio, nec tenetur vir abstinere ab esu agni, si inue niat se bene dispositum mente in crastino. & hoc si non faciat ob contemptum: sed vt reddat debitum: vel quatenus se a peccato praeseruet, quare ergo abstinendum est si expressa prohibitio ecclesiae non superueniat?s sancti autem consuluerunt illo tempore abstinere propter pericula peccatorum qua illi actui inesse solent. sed vbi est viro probabile quod illa non euenient / vel iudicio sacerdotis cum quo cosultat in confessione vel extra confessionem: non est necesse abstinere.

11

⁋ Quarto argui tur, non est necesse reddere debitum mulieri menstruatae quae de mense in mensem sanguine mouetur: sicut ma re bis in die naturali: & quartana febris de quarta in quartam quamdiu durat. Nam dicit Hieronymus super illud Esaiae. lxiiii. Quasi pannus menstruatae, vniuersae iustitiae nostre. Tuc concipiuntur membris damnati / caeci claudi / leprosi. vt quia parentes non erubuerunt in con claui commisceri: eorum peccatum patenter & aperte redar guatur in paruulis. Ex hac auctoritate sic formatui ratio, non licet cognoscere maritam in iacturam prolis / vel si aegritudo corporis sit consecutura: ergo etiam non licebit ad euitandam lepram vel aliam calamitatem iam ab Hieronymo nominatam. Et Leuitici. xviii. dicitur Ad mulierem quaepatitur menstrua non accedes. Quod si con cedas: obiieio. licet cognoscere mulierem leprosam: & facilius ex ea generabitur proles leprosa, quam ex menstruata muliere. Forte dicis. in lepra morbus est continuus: & proles aliter geneari no potest. secus est de menstruata muliere quae fiuxum talem per temporum vicissitudi nes patitur: & est morbus momentaneus. Contra hoc at guo. si generare prolem leprosam ex se esset peccatum mortale: vbicumque esset illud, esset peccatum mortale.

12

⁋ Raspon detur de muliere menstruata. vel ipsa iudicat virum suum habiturum se magis inuisam si id vitii in ea de prehendat si dicat: & tunc excusatur. vel neuter eorum scit quod tempore illo proles genita iacturam patietur. & sic vterque excusatur. vel iudicat si vir sciat / non abstinebit: quod ex more viri cognoscere potest & sic excu satur mulier. vel non est verosimile quod generabitur proles in illo conceptum: & tunc debitum reddens non peccat. si vero credat quod abstinebit vir si ei dicat morbum com munem mulierum: dicat: nec est erubescendum in hoc. vt fecit Rachel illudendo Laban patri suo. si autem non abstineat vir, peccat: & mulier reddens excusabitur. Ex his respondere potes ad auctoritatem Hierony mi. Auctoritas autem Leuitici, extra moralia non ha bet apparentiam. Fodem modo de muliere post partum dicendum est. nam potest vir vxorem suam accedere antequam ipsa templum pro purificatione ingrediatur: quia continere per numerum dierum est cerimoniale legis nunc non obligans: & hoc postquam matrix est a superfluitate pur gata. Recitat namque Auicenna in libro de animalibus cap. de formatione embryonis in speciali. San guis menstruus in praegnante trifariam scinditur. vna pars est pro pueri cibo. alia pars ad mammillas pro foetu nutriendo extra vterum transmirtitur. De tertia parte locuti sumus. Sed quia viri non interest sci re de hac purgatione: non accedat ad vxorem quo usque mulier eum admittat, quae tempus purgatio nis nouit. fortasse etiam morbum habet ob laborem in partum.

13

⁋ Hactenus visum est quomodo vxori reddendum sit debitum in occulto. & addo / non exces siue sed moderate reddendum: ne maritus vxorem ad libidinem suapte natura promptam / faciat procliuiorem: nec possit facile caste viuere in sua absentia non inducat moechos & indisciplinatos in familiaritatem: nec tales teneat famulos. sed seruet ei fi dem / eam diligens cum verecundia: ac ante omnia eam doceat timere deum, nec facile in casu dubio de ea male suspicetur: ne seipsum frustra torqueat. nam si clanculum ipsa fuerit meretrix, & falsos faciat haeredes sine eius culpa: ei non imputabitur. Si ve ro publicetur error ambiguus: in mulierem peccat & in suos: & deum offendit: & plagam inemenda bilem in domo erigit: ac in moerore tota vita sua & ignominia manebit. propterea sit in his prudens & incommoda hincinde ante eliminet quam indicet. Et licet famulorum aliqui sinistre de vxore referant: iudicet hoc ex inuidia dictum / eis silentium in dicendo. at si hoc esse verum cognouerit: vxore vo cata sic dicat. talia de te a paucis referuntur fortas se falsa: quibus amore tui deuinctus & nota vitae probitate motus / facile assentiri nequeo. sed te rogatam facio per superos / per meum castum amo rem, & in te fidem, & liberorum charitatem, & tuae familiae & meae & totius viciniae honestatem: vt a consuetudine & societate talis abstineas. quod si amo re non mouearis: te numina, penates, me, liberos, mundumque omnem grauiter offendisse existimes: in tuae vitae perniciem & notam perpetuam. Si his & similibus non moueatur, marmoream cautem & incorrigibilem existimato mulierem.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1