Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 23

An doctoribus debeatur aureola
1

⁋ Distinctionis Quadragesimae nonae Quaestio Vigesimatertia. lgesimotertio in ac distinctione, & secun do de aureolis quaeritur: an doctoribus debeatur ireola. Respondetur af matiue. probatur con clusio per glos. Can. vlti. ad Ephe. i. & Danie. xii c dicitur. Qui autem docti fuerint fulgebunt nuasi splendor firmamenti: & qui ad iustitiam eru diunt multos / quasi stellae in perpetuas aeternita tes. Conclusio haec intelligitur de iis qui decedunt in gratia. sed si damnentur meruerunt aureolam quam nunquam habebunt. sicut multi damnati meruerunt vitam aeternam. Nec intelligitur haec conclusio de adeptis gradum in theologia. nam multi horum alios non docent: & multi non habentes gradum alios erudiunt. sed intelligitur de doctoribus qui docuerunt vel efficaciter docere proposuerunt si ue scripto siue verbo.

2

⁋ Contra conclusionem arumentor. Vel haec aureola datur omnibus doctoribus alios erudientibus in quacunque facultate: vel tantnm iis qui legunt vel scribunt in theologia, vel concio nantur ad populum. si secundum, non dabitur doctoribus qui quaestiones peregrinas scribunt in theologia / & illis insudant: saltem ratione illarum quaestionum. quod videtur absonum: quia contingit tales quaestiones interdum conducere ad ntelligentiam theologiae. Si dicas eis deberi aureolam doctorum: sic regentibus in artibus & in grammatica debebitur: dummodo illam doctrina ordinent ad salutem proximi, nec obstat quod capiant pecuniam pro laboribus: quia sic facit curatus qui capit decimas & oblationes.

3

⁋ Respondetur. datur omnibus doctoribus ordinantibus doctrinam in proximi aedificationem. alioquin si vnus scriberet vnam breuen quaestionem theologicam in primo vel secundo sen tentiarum / & omnia physica partractaret: illi deberetur aureola doctorum: & non scribenti in physica qui magis theologica forte pertractat. vt an deus pos sit facere vacuum: an possit facere infinitum: quod est pter rationem.

4

⁋ Sed contra istud argumentor. Vel cui libet docenti respondet haec aureola ad salutem proxi mi. & sic faciens enthymema cum parua doctrina duorum verborum habebit hanc aureolam: & eodem modo faciens vnum argumentum & erudiens alium veritatem huius, non tanten chimaera non est chimaera. Insuper ponatur quod quis ob inanem gloriam praedicet vel doceat: & postea decedat in gratia. petitur an habebit aureolam doctorum.

5

⁋ Ad primum dicitur quod sicut vnus martyr habebit maiorem aureolam quam alius: & vnus virgo ha bebit maiorem aureolam quam alius: sic erit de aureola doctorum. nam qui multum erudit: magnam aureolam doctorum habebit. qui parum / proportiona biliter habebit aureolam: quia proprie pro opere excellenti debetur aureola.

6

⁋ Ad secundum. vel in anis gloria cadit in rationem obiecti. & ratione illius actus non habebit aureolam: quia nullus habebit aureolam nisi ratione boni actus. & quamuis de illa praedi catione poeniteat / nihil habebit ratione illius actus mali. si autem fuerit inanis gloria venialis circunstantia solum circunstans: & non cadens in rationem obiecti: ratione illius actus dabitur aureola. sed sem per ratione melioris doctrinae dabitur maior aureola propterea parum aureolae vel nihil dabitur pro eru ditione tricarum homines abstrahentium a solida do ctrina. vt sunt multae quaestiones steriles & variae tra ctatae & in logica & in theologia: quae auditores non erudiunt: sed a veritate vtili auocant. hinc dicit Apo stolus ad Titum. iii. Stultas autem quaestiones & genealogias & contentiones & pugnas legis deuita: sunt eim inutiles & vanae.

7

⁋ Secundo argumentor. vel soli docenti dabitur aureola doctorum, vel cuilibet volenti docere. Si secundum: dabitur laico: cum is for te libentius velit docere quam homo eruditus. hinc ex lit versiculus plebeius. Cantat qui nescit / qui scit cantare quiescit. Si primum: obiicitur. volenti pati mortem dabitur aureola martyrum: & corruptae vio lente cum facit quod in se est ad habendam virgini tatem / aureola virginum: ergo eodem modo volenti praedicare dabitur aureola doctorum.

8

⁋ Respondetur. aureola doctorum non dabitur cuilibet habenti vo untatem praedicandi: sic enim daretur ignaro & mulier culis: sed dabitur cuilibet habenti scientiam & vo lenti exire in actum exteriorem efficaciter nisi im pediatur, vel quia non permittitur, vt religiosus, cu ius voluntas a superioris voluntate dependet: vel quia impeditur a tyranno vel aliunde. Sed indo ctus forte non potest habere actum voluntatis praedicandi eiusdem speciei cum docto. vt pauper nihil habens non habet simile propositum in pecie ad dandum scutum quale diues. sed habi noc propositum conditionale, si scirem praedicare / ego praedicarem. hoc autem dependet ex his qua in di stinct. vi. secundi ad hanc materiam pono. Et requiri tur quod habeat scientiam praedicandi nunc in poten tia propinqua. alioquin septennis habens propositum concionandi in trigesimo anno aetatis suae habe bit aureolam doctorum. Si autem homo sit eliguis, vel in regione cuius ignorat idioma: idem est ac si non haberet scientiam apud illos inter quos est. sed bona proposita conditionalia praedicandi alibi, non erunt irremunerata. Potes insistere quod mo dica scientia sufficiat. nam interdum aliqui dicunt aliquos sermones memoriter bono animo: qui nesciunt congrue loqui. sed hi non vacabunt praemio aurcolae dummodo vtiliter insistant. Nec semper doctiori dabitur maior aureola: sed plus & vtilius laboranti, siue conuertat aliquos ad fidem & bo nos mores siue non: quia hoc non est situm in facultate eius.

9

⁋ Tertio arguitur. Vel dabitur au reola pro actu docendi falsum: vel solum pro actu docendi verum, non primum: alioquin pro haeresi da retur aureola: quod est absurdum, nec secundum: quia si vnus in materia probabili credat dicere verum: vt pu ta si Adam non peccasset, Christus fuisset incarnatus: & alter praedicando oppositum: alter praedicat verum & alter falsum: & non est maior ratio quod da bitur aureola pro actu praedicandi verum quam pdicam di falsum: cum non constet vter eorum praedicet verum.

10

⁋ Respondetur. dummodo homo habeat rationes apparentes pro se, & no constet de opposito: habebit aureolam pro tali doctrina: quia est ignorantia ei inuincibilis. & sic vterque istorum habebit aureolam ratione suae praedicationis: si bono & sim plici animo id faciat. Sed si quis praedicet minus probabile quod pauciores tenent: & minores sint ra tiones, & cum hoc relinquendo certum: non apparet quod ratione talis concionis dabitur aureola. Nec ill dabitur aureola qui plebeculae indoctae proponit sublimia quae a plebe capi nequeunt: quia secundum exigentiam auditoris debet esse sermo docentis: iuxta illud Apostoli. i. ad Corinth. iii. Ego fratres non potui vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus. Tanquai paruulis in Christo lac vobis potum dedi, non escam: nondum enim po teratis.

11

⁋ Quarto arguitur. Ex conclusione sequitur quod ille qui insistit correctioni fraternae ha bebit aureolam doctorum, quod si concedas: infero quod aicus possit habere aureolam, qui nullas vnquam callebit literas. Si dicas. is non habebit aureolam: Contra hoc argumentor. Ratio quare aureola doctorum dabitur alicui, maxime competit huic: ergo habebit aureolam doctorum. antecedens probo. nam docto ri datur aureola, quia daemonem & eius effectus pe niciosos scilicet peccata ab hominum pectoribus fugat. sed ille facit huiusmodi: quia lites & dissidia inter fratres sedat & extinguit: consulit dubiis: malos arguit vt emendentur: & plures filios spiri uales Christo generat quam theologus. ergo si theo logo aureola doctorum detur: & huic dabitur. Quod si concedas, sicut concedendum videtur, infero vlterius. vel ratione cuiussibet actus correctionis fraternae dabitur aureola: vel ratione multorum. si secundum quaero abs te: quot fratrum correctis requiratur ad correctionem fraternam. si ratione cuiustibet: multi sunt laici qui fratres correxerunt decedentes in gra tia: ergo omnes illi habebunt aureolas doctorum. Et ex vtroque infero. si quis laborans pro fratris correctio ne habebit aureolam doctorum: seipsum corrigens habebit doctorum aureolam. & sic quilibet poenitens decedens in gratia, doctorum aureolam habebit: & a fortiori innocens: & ex consequente mulieres. nam licet mulieres non debeant publice docere, iuxta Apostolum: tamen si aliqua bona vidua inter alias mulieres contentiones sedet: tam exemplo quam verbo alias docens: videtur (licet non possit esse sacerdos) habitura aureolam doctorum vel doctricum. Responde tuipse ad formam.

12

⁋ Dicam aliqua ad materiam ar gumenti. Aureolae proprie dantur actibus heroicis vel vitae heroincae. quo modo diu in carne viuere & nullam carnis illecebram admittere, vel si admittatur poenitere antequam adimpleatur opus: vitam communem hominum exuperat: & talis vltra praemium essentiale habebit aureolam virginum. Sic se honeste ac san cte in via componere, in vtroque homine: homines verbo & exemplo trahere ad Christum, est se & alios lucrari. talibus etiam aureola doctorum debetur. Et concedo quod laicus de quo est facta mentio in argumento, pot excellenter & heroice viuere: se & alios erudiendo: sic vt doctorum aureolam sit habiturus. & vbi proba matrona ita faceret, opinor illud idem. Similiter de eremita, qui accedentibus sana ministrat consilia, dicendum puto. Licet autem ratione cuiussi bet actus quis mereatur aliquid de praemio accidenm tali: non vocatur aureola quousque multi actus ha peantur, quemadmodum quamuis qualibet gutta aliquid a lapide tollat: ante notabilem ablationem partium non vocatur cauatio, nec quaelibet parua nali depressio virum simum denominare sufficit.

13

⁋ Quinto argui tur. Si quis praedicet facto in bonitate vitae, cuius exenplaris vita reliquos vicinos ad virtutes accendat, illi debetur aureola: quia bene viuit, & sua exemplari vita intendit alios erudire, & ab eorum animis daemo nes per spiritualia arma effugare.

14

⁋ Respondet. illi dabitur vltra sua merita aureola doctorum. Nec tamen ex illo sequitur quod melius sit versari in tumultu po pulari bene viuendo quam viuendo seorsum: quia si alios illic non doceat facto: non habebit doctorum au reolam. forte enim in plebe auertetur a bono: & damnabitur: qui in secessu fuisset saluus. multo autem ma gis laborandum est pro bona & secura vita quam pro obtinenda aureola: cuius expectatio frequenter est dubia. & est simile ac si stultus religiosus vagaretur per regiones adipiscendo indulgentias, coenobio dimisso.

15

⁋ Haec de doctorum aureola dixisse sufficiat: modo paucos manipulos & cum his spicas dimissas ints vnum collegerimus. Aureola voca tur doctorum ab actu se prius, & posterius alios erudiendi in fide & moribus: non a gradu, vt vulgus nunc appellat doctores theologos. quorum aliqui laudabili exercitatione. xiiii. annorum curriculo in palestra literaria respondentes & oppugnantes admissi sunt. Alicubi autem datur doctoratus palma theologiam haurienti instar canis e Nilo bibentis. Sed de neutris loquimur. nam Augustinus / Hieronymus / & alii eruditissimi ac sapientissim patres, hos gradus non suscepere, saltem non constat: qui tamen sunt prcipusintetr eos qui aureola doctorum sunt illustrati. Sed ex hoc non sequitur quod mos iste gradum seu palmam suscipendi sit malus: imo est rei publicae expediens: vt scilicet homines honoribus ad bonas artes & sapientiam sine quibus non regitur mun dus, alliciantur. Non enim valet obiectio Ioannis picleffi dicentis doctoratum esse notam ambitionis. quin immo est initium laboris & docendi in publico id quod homo tot sudoribus & lucubrationibus in scho lis didicit. Sed nec male agunt literati viri non suscipientes hos gradus. volo dicere, aliorum pace: istos minores bullatos, & similes: suos ad vniuer sitates & gradus non admittentes, non imprudenter age re. His enim sufficit exercitatio coenobii, & bona vita alios docendo. Cumque iandiu durarunt sine gra du in religione adepta: insipienter, opinione mea haben do gradui insisterent: & nouitatem in suam viuendi noi mam introducerent. bene viuant, sine aliorum scandalo: & non deerunt eis eruditi viri saeculares suam religionem assumpturi: more illius boni Alexandri Halensis / Alexandro Macedone longe praestantioris

16

⁋ Quare non omnibus doctoribus theologis ( loquem do vt vulgus) aureola dectorum dabitur quamuis in gra tia decedentibus. ratio est: quia nec legunt, nec praedicant. sed vbi data est eis a cancellario facultas vbique do cendi: & campus laboris aperitur: obmutescunt: & simi les redduntur iis religiosis qui post. lannos in religio ne transactos a cerimoniis re & nomine absoluuntur: cum tamen illi debeant esse speculum & exemplar ob longam exercitationem in palaestra peractam, tyronibus & iu nioribus.

17

⁋ In super patet non omnibus praelatis in gratia decedentibus aureolam doctorum datu iri. nam multi ex eis non praedicant: cum tamen episcopi & inferioris praelat potissimu munus sit verbum dei in populum spargere. sic enim Augustinus / Ambrosius / Gregorius: & Bernardus fecere. hi autem euangelizare erubescum sed denarios etiam a pauperibus quaestuosissime colligere non negligunt: quos in illos ratione pau pertatis non refundunt. Vbitatur: an futura sint aliqua signa per quae in patria aureolae ldeprehendentur. Vulgo dicitur quod sic: vt do ctor in ore: & martyr in parte corporis qua percussus est, signum habebit: & virgo proportionabiliter. sed non est necesse ita dicere, quod probo. nam aureola est gaudium de creatura & de excellenti victoria in qua homines plurimum succumbunt. sed tale si gnum ab omnibus beatis cognoscitur in mente sicut in corpore, quod ostenditur: quia sicut res se habent ad esse, sic ad cognosci. ii. Metaphysicae. & perfectior res perfectius cognosci potest: potissimum prostatu patriae. illic enim anima intuebitur animam, deu, ange lum, actum, vel passionem in anima propria. quare sic non po terit in alio: & deus haec cognoscit. Quia autem angeius sibi relictus possit cordis secreta rimari. ex. ix. distinct. Secundi relinquo-

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 23