Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur
1

Distinctionis Quadragesimaequintae Quaestio Secunda. Rosequendo materiam suffragiorum, se tundo quaeremus: An sacrificium vel missa dicta pro pilurlibus tantum cuilibus eorum prosit quantum si pro pau scioribus celebraretur.

2

⁋ Re spondetur negatiue, probatur conclusio. nam valor missae est finitus. modo quando finitum di uiditur in plures partes aequas: tanto quaelibet illarum partium est minutior quanto in plures diuiditur partes. patet ex emplariter pertiendo continuum: qualibet enim quinta qualibet quarta eiusdem continui est minor: & sic de sexta respectu quintae. Forte dicis. virtute operis opera ti valor missae est infinitus & indeficiens pelat & sic aequaliter applicatur pluribus & paucis. vt si es set vnus cumulus infinitus lapidum pedalium: mul ti & pauci finiti capientes portiones aequas num quam pos sent illos lapides omnes auferre: & infiniti homines si essent possent auferre, & semper remanerent infiniti. Quicquid sit de ablatione lapidum infinitorum / le infiniti homines possent aliquo modo auferendo omnes tollere, non erit idem in proposito. nam si essent infiniti mundi vel homines infiniti in eodem mundo: quilibs paruu lus mundatetur ab originali, & haberet gratiam bapti smalem. similiter si essent infiniti adulti venientes ad baptismum: omnium illorum poenae post detestationem essent purgatae. & ita in infinitis sicut paucis. Et quam- uis illud esset verum (quod non est vero simile) solum finite sacrificium a deo acceptatur: & ita stabit nostra conclusio veta. nam totus valor ex parte rei operatae & rei operan tis est maior applicatus paucis quam multis. Et patet per simile tota conclusio. si sortes & plato debeant ciceroni viginti, vterque eorum decem: dando decem non est satisfactio pro vtroque illorum. Secundo argumentor ad conclusionem. Si missa dicta pro duobus tantum valeret quantum si pro vno illorum dicerent: periret deuotio qua homines curant missas celebrari, quod est inconveniens & contra consuetudinem ecclesiae. patet. nam vbi centum vel mil le convenirent ad celebrationem vnius missae: cum cuili bet illorum tantum valeat quantum vni soli per te: nullus cu rabit celebrari sacrificium pro se.

3

⁋ Ex isto sequitur quod modus Praepositini est fictitius, quod missa celebrata pro sorte tantu valet ei quantum sorti & platoni, nisi quia est ei maior honor adhibitus, quemadmodum est de diuite habente candelam in lectione: a qua alii aequaliter propinqui aeque bene vident. & de lectione lecta vni quam alii praesentes aequaliter capiunt. haec analogia in agete natu rali nihil valet ad lumen spirituale, quod dependet ex aca ceptatione diuina.

4

⁋ Contra hanc conclusionem argumentor. Ex ea sequitur quod melius & vtilius foret esse de pa rochia sancti Hilarii qui sancti Pauli vel Stephani simiter magis conduceret esse de parochia sancti Baldredi in Adhamen quam sancti aegidii Edinburgi. hoc est inconueniens. cosequentia videtur lucida ex comclusione: cum missa applicata paucis cuilibet eorum plus prosit quam applicata multis. modo duae harum parochiarum sunt exiguae: & tres grandes.

5

⁋ Respondetur negando consequentiam. nam plures fiunt conciones ad po pulum: & plura suffragia in magna parochia quam in par ua: & meliores forte homo habent vicinos. Sed quia argumentum tangit illud bonum quod prouenit parochiano ex valore missae parochialis: dico quod valor generalissimus aequaliter valet applicatus multis & pau cis. in quo valore includuntur omnes fideles & astantes. Nam sacerdos offerens hostiam super altare dicit. Susci pe sancte pater & caetera. paulo post orat pro omnibus circumstantibus, & etiam omnibus fidelibus christianis viuis atque defunctis. & in canone pro maximo pontifice, rege & antistite ntro orantes subiugimus, & omnibus orthodo xis, non ei diminuit deus valorem illum ob puralitatem astam tium vel christianorum: immo aequaliter eis prodest siue multi sint siue pauci. quare consequentia est nulla: quia parochiani includuntur in valore generalis simo. Sed in valore generalissimo sunt gradus. nam specialius tenetur curatus orare pro suis / hoc es / iis qui dant pecuniam pro sacrificio particulari quam pro aliis. hoc modo seruamus ritum ecclesiae, quod scilicet missa parochialis sancti Stephani cuilibet parochiano tantum valet quantum cuilibet parochiano sancti Hilarii. & tame si duo ex parochia sancti Stephani faciant celebra ri rem diuinam: non tantum vtrique eorum prodest quan tum si eorum alter fecisset hoc sacrificium offerri.

6

⁋ Se cundo arguitur. sequitur quod si aliquis oret pro infinitis, eius oratio specialis nihil vni prosit. patet. dicat Petrus vii. psalmos pro infinitis si essent, vel pro infinitis possibilibus, vt si mundus fuisset ab aetemo: & in finitae essent animae in purgatorio. vel eius oratio cuilibet proderit aequaliter: & sic redibit positio Pr positini quam explodendam diximus. Forte dicis, & sic ad hoc dicendum est: si aliquis oraret oratione tali quae non est sacramentum, nec ipsum ministeria liter efficit: & illa oratio applicetur infinitis arithme tice: nulli eorum prodest, si deus non aliter applicet quam iste intendit applicare. nam cum valor septem psalmorum vel psalterii sit finitus: non est possibi le diuidere ipsum in infinitas partes aequales non con municantes. & per consequens sequitur quod valor saltem operantis applicatus aequaliter cuilibet anima rum infinitarum si essent in purgatorio, nulli aliquid valeret. Dixi arithmetice. quia si geometrice appli cet vel difformiter: potest cuilibet illorum aliquid valere, vt applicando sorti primam partem proportionalem meriti: platoni secundam partem proportionalem illius valoris: ciceroni tertiam. & sic sine statu, quia sic in infinitum parum vni istorum applicabitur valor. Co tra hoc arguitur. ex solutione sequitur / quod si infiniti orarent pro infinitis, nullum liberarent probat: quia totus va lor est finitus, & aequaliter applicatus infinitis: ergo nulli valet per te. Respondetur, non sequitur: quia totus ille valor est infinitus. Et patet aliter. nam si quilibs istius multitudinis oraret pro vno solo: oratio aliquid valeret illi pro quo oraretur: & non minus meretur tota illa multitudo orando pro tota multitudine in purgatorio quam si vnus oraret pro vno determina te. igitur. Secundo dico quod licet in finitis hoc habeat vbique verum: non tamen oportet in infinitis. nam modus applicandi in infinitis multum facit, sicut auferendi. vt si essent infinita scuta posita ad longum: & infinita multitudo sic auferret vt primus. tollat primum scutum: & secundus secundum: & ter tius tertium: & sic sine statu, nullo scuto praetermisso: tota multitudo auferretur: & tamen si primus homo tolleret secundum scutum, & secundus quartum & sic alternatim: num quam omnia tollerentur. Tertio dico quod iste casus est praeter legem: ac per hoc non mul tum prosequendus. & licet mundus fuisset ab aeterno quod reor possibile: nunquam habebis infinitas animas in purgatorio.

7

⁋ Tertio arguitur. sequitur quod sacerdos capiens sex denarios quos vocat paruos albos i a sorte / & totidem a platone / non satisfacit vtrique eo rum / dicendo vnam missam pro eis. hoc est falsum cum det eis melius quam acceperit. secundum id quod damin in offertorio missae. Centumplum accipies, & vitam aeter nam possidebis. Dicis forte. debet seruare promissum quia promisit dicere pro quolibet vnam missam: Oppono nihil promisit, sed accepit sex paruos albos, & nihil ei interea dicebas. Insuper si tibi promittam turonum dando tibi liardum satisfacio: & tamen non ob seruo tibi promissum in forma, sed in meliore: cum in liardo nullum turonum inuenias, sed solum aequi ualenter. vel fac obiectionem de auro & argento modo oratio est aurum: & tua pecunia argentunt & vix stannum comparatiue.

8

⁋ Respondetur concedendo quod non satisfacit vtrique: immo vtrique non satisfacit. & licnon promittat semper verbo: promittit tamen interprtatiue a consuetudine populi: quae consuetudo Parisiis est dare sex paruos albos pro celebratione: quos dans iudicat sacerdotem debere pro se celebrare: & hoc nouit sacerdos ex consuetudine. Non sufficit au tem dare melius: sed promissum oportet seruare n nec est simile de turono & liardo / argento & auro: cum vnum sit resolubile in aliud: & vtrique parti placeat. secus est in proposito.

9

⁋ Sed contra istuod argumentor. sequeretur quando nobilis quispiam vel notabiliter diues daret sacerdoti scutum: ipse tene retur quatuordecies celebrare: cum totiens sex par ui albi contineantur in scuto. In super dent sortes & plato Ciceroni sacerdoti quinque duodenos in eodem die: vterque sex paruos albos: pro vtroque Ci cero illo die dicat missam: & simiter pro illis copulatim in crastino vnam missam: iam pro neutro di cit missam: & tamen satisfacit. igitur.

10

⁋ Responde tur ad primum negando consequentiam: quia ex circumstantia casus & modo faciendi sacerdos imterpretabitur quod sibi dederit amore dei, vel puro dono / vel propter honorem coram aliis / vel vt dantem extolleret: nisi aliunde doceatur de opposito. Ad secundum dico quod Cicero pro neutro dicit vnam missam: virtualiter tamen facit, quemadmodum audiens duas missarum dimidietates / virtualiter au dit vnam missam.

11

⁋ Sed contra hoc replicatur. ponamus quod bina recitatio psalterii sufficiat ad liberandam vnam animam e purgatorio: & sortes & plato simul recitent psalterium: iam sortes dicendo dimidium psalterium satisfacit pro integro psalterio: ergo cicero sacerdos satisfacit vtrique per eandem missam Insuper per obitus canonicos satisfit duobus per vnam missam in ecclesiis cathedralibus, quando enim duo vel tres obitus occurrunt eodem die: non pro quolibet dicitur vna missa: quia nimis impediti esset canonici. Si dicas eis licere / & non pauperibus / quaeren ti bus suas missas (vt aiutem) videberis fauere diui ti bus & habentibus prouisionem / neglectis inopaibus. Tertio, vnus potest deuonus offerre sacrifi crum quam alius: ergo valorillius per deuotionem po test esse tantus vt sit aequalis duobus aliis sacrifi cris: is igitur satisfacit duobus per eandem missam. Ad primum patet solutio ex dictis in dist. duo decima. Ad secundum, non laudamus eos qui tot missas cumulant. nam cum redditus sufficientes ha- beant: videtur quod male agant assumendo excessiue obitus. sed potius debent dari egentibus quam di uitibus canonicis. Vbi autem habent obitus fundatos ab ipsis canonicis capitulu vel episcopo / vel aliquo vicino, vel alio: concedo quod satisfaciant per tandem missam. & causa est: quia instituens seu fundans scit eorum consuetudinem: vel ei dicitur: vel rationabiliter non potest petere aliquid contra eorum consuetudinem. Talis autem non est consuetudo sacerdotum missas quaerentium. Ecce analogiam. in Hispania vel alia regione celebratur pro Carolo: venit Parisios mercator Hispanus: det Titio sacer doti tres Carolos dicens: celebra pro me t credens ipsum dicturum tres missas: ei satisfactum est per vnam missam. Ad vltimum de deuotione non est magnus color in argumento, eo quod non tenetur promissum: & occulta res est deuotio.

12

⁋ Quarto arguitur. Ex insta conclusio ne sequitur quod non licet alium assumere in memen to praeter illum pro quo capio sex paruos albos ad celebrandum. hoc est inconueniens, consequentia videtur plana.

13

⁋ Insuper videtur quod prudentius agunt in regione in qua parum dant sacerdoti celebranti uam vbi multum dant. Probatur. nam pro sex paruis ab bis habebis duntaxat celebrationem vnius missae Parisiis: alibi tres: sed plus prodest habere tres quam vnam. igitur.

14

⁋ Ad primu dicit Doctor Subtilis quod triplex est valor celebrantis. Vna portio attribuitur omnibus membris ecclesiae quae egent: & est portio generalissi ma. Alia est portio specialissima quam sibiipsii ap plicat. nam charitas incipit ab habente. De valore medio scilicet speciali, iam est quaestio / an possit multos in cludere. De illo enim semper loquimur. & dicit ipse quod sic: dummodo principaliter oretur pro dante pecuniam. Sed contra hoc arguo. eo modo poterit duos / tres quatuor / aut quinque includere in memento minus rincipaliter. & sic dans sex paruos albos frauda bitur sua intentione, quia ex tribus minus principalibus conflatur vnum principale. ergo pari facilitate per eandem missam quis potest satisfacere duobus vel tribus Prima fronte apparet quod non loquatur consequenter potest tamen defendi. sed non insisto. Non dubitamus quin aliquis possit adiungere orationem seu col lectam pro anima patris & matris / vel vnam pro defunctis: quia iam apponit aliud quam de regulari missa. sed bonum est cauere vt apparet, ne assumantur plures in memento quo ad valorem specialem quando celebratur pro pecunia. Ex quibus sequitur quod sacerdos includitur in duabus portioni bus valoris missae. Pars enim valoris generalissimi ei valet cum est membrum ecclesiae: & portio specialissima ipsi applicatur. Sic dans sex paruos albos in valo re speciali & generalissimo includitur: in vno gradu quia assistit: in alio etiam gradu maiore.

15

⁋ Ad aliquod nego consequentiam: quia parum non sufficit alere sacerdotem, quaere est opus honestum eis dare vnde ali possint etiam in vna regione tantum habebis pro vno Carole quantum in alia pro tribus: vt apud Orcades insulas eme bonam gallina vnoliardo quam aegre habebis Parsiis pro duobus duodenis. Ob raritatem enim pecuniae interdum res vili praecio veneunt. Sed dicis. hoc non exx tinguit difficultatem. videtur quod melius sit convenire cum sacerdote vt celebret pro duobus Carolis: quia sic pro quaetuor solidis Parisiensibus habebis tres missas: vbi nunc habes solum duas. & erit aequale meritum ratione dati cum vtrobique sint quaetuor solidi. & cum hoc melius est haie tres missas quam duas. igitur. Respondeo. videtur aliquid colo ris in argumeto: sed non demus ei locum ne inopibus noce at. Dico caetera esse imparia: scilicet honestatem pro vita ministri. nam ler aliqui per titulos imaginarios & mathematicos promoti sint: oportet nutriantur. turpe est enim si incedant pannosi in opprobrium cleri.

16

⁋ Quito arcumentor. supposito mo do faciendi qui fit asicubi vbi sunt peregrinationes communes vt in alba ecclesia in Laudonia die martis in hebdomada paschae & pentecostes / vel aliis diebus dum sacer dos celebrat, aliquis petit pecuniam pro celebrante. sed tur ergo quod sortes debet impedire alios ne dent aliquid. na quanto pilures aliquid dant, tanto mior est valor missae applicatus sorti. Dicis. hoc non debet facere cum iuria aliorum. pono quod sibi solum prudenter prodest. nam si sit collector imponens turonum, habitis duobus ca rolis redit nihil amplius petendo. Item btuns Hiero. vt recitatur de consecratione dist. v. Non mediocriter. dicit sic. Cum igitur pro cunctis animabus pfalmus vel missa dicitur: nihil minus quam si pro vtio quolibet ipsorum diceretur accipitur.

17

⁋ Ad primum dico quod non male agit redeum do adepta mediocri pecunia. etiam bene agit colligendo pecuniam egenti: volendo alios mereri. & stat hoc totu ei tantum vel magis prodesse quam obsit diminutio suae portionis in valore speciali. Ad secundum ldicitur quod re citatiue loquitur. vel nihil aliud vult / nisi quod ontio dicta pro multis deuote, cuilibet eorum tantum prodest ac si diceretur pro paucis & indeuote. Vel intelligit de missa sa cerdotis conis, vt curati vel eius vicarii pro tota paro chia. Ex isto sequitur quod totum quod fit offerendo a bono sacerdote praestat oblationi seu celebrationi mali sacer dotis. nam lte idem sit ex parte operis operati, non est idem ex in te deuotionis. modo si aequalibus inaequalia addas: remanem tia erunt inaequalia.

18

⁋ Sexto arguitur. sequitur ex isto quod suffragia religiosorum minus valeant applicata plurlibus quam paucioribus, quod est falsum. Respondetur. Paludanus dicit no esse idem quando oratio fit per modum impetrationis & satisfactionis: sed non sentio cum ipso. Puto idem esse. & rationes applicatae ad vnum probant aliud. Nam va lor oronis religiosorum est finitus. quare minus cui libet magnae multitudinis valet quam paruae-

19

⁋ In hac secunda quaestione habe mus quod oratio applicata pluribus non cuilibet eorum tantum prodest ac si esset applicata paucis, siue ofo sit satisfactoria siue impetratoria. Oratio autem est solum meritoria pro ipsomet orante / loquendo de merito vitae aeternae: sed satisfactoria vel impetratoria esse potest tam pro alio quam pro se. Item valor missae vel orationis trifariam secundum multos scinditur: Vna illius valoris portio vocatur valor generalissimus: qui omnibus applicatur. Secundus valor specialissimus qui oranti applicatur. Tertius medius, de quo loquimur: qui minus prodest multis applicatus / quam pau cis: hoc est cuilibet magnae multitudinis. Accipi ens autem sex paruos albos pro celebratione missae, llum valorem medium debet danti totum applicare: nec potest licite alios adiungere: etiam minus principaliter: nisi speciales orationes pro eis adiugere velit vltra missam communem. Circa illam tamen distinctio nem est adhuc difficultas tenendo illa quae ego teneo, quod nemo potest alteri mereri gratiam vel gloriam ad sensum ante datum in. iiii. dist. huius. nam videtur quod valor specialissimus potest alteri applicari. In primis cum peccato valorem medium potest quis applicare alicui: & alteri proderit, licet applicans peccet: alioquin nunquam posset orans orationem suam applicare alicui nisi secundum rectam rationem, quod non videtur dicendum. Quia etiam sine peccato, probatur: quia possum gratis priuare meipsum valore speciali, & illum applicare alteri: licet forte imprudem ter agam. ergo eodem modo de oratione specialissimaquod ego concedo sicut de valore illo medio. & propterea illa distinctio apud me non est magni poderis. Insistas ipse vlterius an ita possit applicare orans valorem generalissimum cui velit: licet peccet ap plicando. Sed vt homo sciat, pro quaibus orabit: non tet hoc documentum. Dicat sic. Domine tu scis cui magis deuincior: & opto satisfacere praecepto. In primis applica orationem meam ei cui plus teneor applicare. Secundo, domine deus extra praeceptum vbi est opus consilii vellem si tuae celsitudini placeret / applicare tali amico meo defuncto / & taliquod si intelligam tibi fore magis gratum si alteri applicetur: rogo / pro illo accipias. Fiat voluntas tua sicut in caelo & in terra.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2