Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 8

An paupertatis votum in communi, in religione expediat
1

Distinctionis Trigesimaeoctauae Quaestio Octaua. Ctauo in hac distin ctione, & tertio loco praecipuo de votis, materiam religiosorum in se absolute aggrediendo, aliqua per ordinem quam inquiram. & primo de voto paupertatis, contra quod religiosi saepius peccant, quaera sex. Primo, an pauper tatis votum in communi in religione expediat. Secun do quomodo cognoscatur seruari in religionibus non mendicantium. Tertio, an expediat monachos habere bona in communi & non in proprio. Quarto, an licite sint aliqui religiosi mendicantes. Quinto, an religiosi mendicantes possint habere redditus perpetuos ex quibus viuant sine mendicitate. Sexto, quis sit dominus bonorum fratrum minorum.

2

⁋ Primo igitur quaero, an votum pauptatis cuili bet religioso expediat. Quaestio suppoit quemlibet religiosum vouere paupertatem. sed nunc loquar de paupertate eorum qui habent redditus ex qui bus in communi viuunt: de aliis posterius loquuturus.

3

⁋ Pro solutione quaestionis ponam ali. quas conclusiones. quarum Prima est. multis diuitiae sunt occasio peccati. Probatur: quia pariunt superbiamrixas, auaritiam, luxum, & caetera modostra. de superbia patet Prouerbiorum. xxviii. Sapiens sibi videtur vir diues. nam opinatur suo marte has opes congestas: & pauperes opprimit. Psalmo. ix. Sedet in insidiis cum diuitibus. Item homo est totus anxius pro eis conseruandis & augendis: quia magnitudo opum non satiat habentem: sed torquet eum vt plura ad quirat: more eius qui aquam salsam bibit: cuius si tis ad calendas grecas extinguetur. De rixis ma nifestum est. Nam cu Abraham & Loth facti sunt diuites: pastores eorum non poterant simul cohabitare. Geneseos. xiii. & si in altis cedris libani hoc contigit: quid erit in humili haerba deserti? Hoc videmus. passim: quod nec duo potentes reges finitimi cum mu tua beneuolentia sine iniuriis degunt: nec duo opu lenti viri sub eodem principe. nam opes habens do mos erigit & arces: dominia emit: nec finem nec modum cupiditati ponens. hinc enim efficitur auarus. deinde habens omnia ad manum incontinens efficitur. Haec pericula videns sapiens Prouerbiorum. xxx. rogauit deum dicens. Diuitias ne dederis mihi. Et primae ad Timotheum. vi. Qui volunt fieri diuites, incidunt in tentationem & in laqueum diaboli. & Lucae. vi. Vae vobis diuitibus. Et Matth. xix. Facilius est camelum per foramen acus transire quam diuitem intrare in re gnum caelorum, quod exponens Mircus aut verius Chri stus per os Marci decimo cap. inquit. Quam difficile qui pecunias habent, in regnum dei introibunt.

4

⁋ Se cunda conclusio. Voluntatia paupertas est apprime ab omnibus sapientibus laudata. hoc est: habere ne cessaria vitae & non habere sollicitudinem acquirenda rum opum. Hinc dixit luuenalis. Cantabit vacuucoram latrone viator. Socrates namque, Diogenes do lio pro palatio contentus, Anaxagoras, Crates, Ari stides, Homerus, & huiusmodi gentiles paucis com tenti ad astra a sapientibus efferuntur. Philostratus primo libro vitae Apollonii Tyanei recitat quo modo Damis audiuit Apollonium sic orantem. Odii concedite mihi pauca habere: & nullius indi gere. Et Lucanus. v. Pharsaliae, cum Caesar curarum plenus accessit domum Amyclae, ostendit quomodo paupertas sit munus deorum immortalium vix satis notu dicens. Securus belli praedam ciuilibus armis Scit non esse casam: o vitae tuta facultas Pauperis angustique laris, O munera nondum Intellecta deum. ldem videre licet apud Philostratum li. iii. de larcha Indo & Bragmanis philosophis. Hoc ipsum insinuat apologus Aesopi de mure rustico dicente ab teri muri. Rodere malo fabam quam cura perpete ro di. hoc est: habere pauca in quiete, quam multa in con tinua sollicitudine. Item plebeius est versiculus. Paupertas si laeta venit ditissima res est. Apud sa cras quoque literas paupertas est commendatissima. Edent pauperes & saturabuntur & laudabunt dominum. Psal. xxi. & Psal. ix. Patientia pauperum non peribit in finem. & desiderium pauperum exaudiuit dominus. Christus ipsa veritas: Apostoli, & patres cae lo digni tam in veteri testamento quam in nouo hanc co luerunt. Quanto autem quis plus terrae appropinquat opes acquirendo, licet sit in maiore fama in terra: tanto distantior est a caelo & minus illic cognitus, & econverso, quemadmodum luna, quae quanto magis a sole elongatur, magis illuminata ab hominibus in terra putatur: & tamen reuera minus illuminatur: cum magis distet a causa luminis productiua. in coniunt ctione enim nihil luminis eius percipitur in terras & tamen vere magis illuminatur etiam versus caelum. Sic est de homine opes & terrena conculcante per respectum ad mundum & solem iustitiae. & tamen homo debet caelum terra posthabita inquirere suapte natura, dicente OQuidio in primo Metamor. Pronaque cum spectent animalia caetera terram: Os homini sublime dedit, caelumque videre lussit: & erectos ad sydera tollere vultus.

5

⁋ Arguitur ad conclusionem duplici ratione. Primo ex regula Aristotelis Topica. Illud est eligendum quod vir sapiens in omni lege peritus eli- git, & non quod stultus eligit. sed mediocritatem & frugalitatem vitae elegerunt isti prudentes. ergo ipsa est eligenda non curando de stultorum electione. Secundo sic arguitur. quando sunt duae viae quarum vna securius & solidius ducit ad terminum ad quem quam altera: illa potius est eligenda. hoc enim quilibet nouit in ratione naturali. modo hic non habemus manentem ciuitatem, sed futuram inquirimus. ad Hebraeos vltimo. Tnmimn enim viatores sumus. termi nus ad quem est caeleste regnum: ad quod paupertas securius ducit quam opes: igitur. Et ostendo exemplo de quodam farcimina in abundantia portante per vrbem: ex quibus quilibet vnum vel vnius partem sine quiete portantis rapuit: tandem omnibus abiectis quietus in cessit. Paupere autem ante diuitis domum continuo can tante cum diues ex industria magnum auri pondus pra fenestram illius clanculum iniecisset, auro comperto no cecinit amplius, semper sollicitus & anxius quid auro emeret: vbi ipsum ante eimptionem reconderet: an in vno loco: an in pluribus, secundum verbum euangelii Matthaei. vi. Vbi est thesaurus tuus, ibi est & cor tuum. Praeterca, illa via est acceptanda quae est bre uior: sic est de paupertate quae per lineam rectam ad caelum tendit. Rectum enim secundum Euclidem, est cuius medium non exit ab extremis., quod cognoscimus per latomum dirigentem filum cum plumbo ad terram: si enim aliqua pars fili ab extremis distet, murum obliquum iudicat. sed extrema hominis / pauperies est: nascitur enim pauper, & moritur pauper: medium ergo debet extremis respondere. modo inter omnes lineas a puncto ad punctum ductas, linea recta est breuissima. Propterea Bra uardinus in sua parua geometria ad illam petitionem Euclidis, a puncto ad punctum lineam rectam ducere, addidit, & eam esse breuissimam. Diues autem oblique ad caelum cum multis impedimentis in itinere tendit: vt ex prima conclusione patet. opposito modo pau per ad caelum tendit: igitur conclusio vera. Sed religiosus habet necessaria vitae omnia sine sollicitudine cibum vestes & omnia quae oportet in religione habere: nec oportet debilitatem stomachi & aegritu dines formidare. in omnibus enim istis in religione ei prouidebitur: & charitatiue a religiosis sociis tra ctabitur: siue domi, siue foris.

6

⁋ Ex duabus praece dentibus conclusionibus consequitur tertia: quae est haec quod paupertas magis est eligenda quam diuitiae. Nam vera paupertas ad caelum promouet: diuitiae tamquam spinae nocent habenti. testis est Christus Matth. xiii. dicens. Alia autem ceciderunt in spinas: & cre uerunt spinae: & suffocauerunt ea. vbi glossa inter linearis. diuitiae occupant mentem: & fructus spiri tualis in ea proficere non potest. Et ipsa veritas in eodem ca. id exponens sic dicit. Qui autem se minatus est in spinis: hic est qui verbum dei audit. sed sollicitudo istius saeculi & fallacia diuitiarum suffocat verbum, & sine fructu efficitur.

7

⁋ Quarta conclusio ad titulum quaestionis respon siua. Maxime vtile est paupertatem voto firmare. Haec conclusio ex prima quaestione voti & praecedenti bus conclusionibus huius quaestionis sequitur. & probatur lterum sic. Vita pauper est bona & eligenda, & breuiter ad caelum ducens: sed expedit firmare in bono propositum: & hoc fit in paupertatis voto: igitur. Et Gregorius quarto Moralium, Sunt, inquit, nonnulli iustorum qui ad comprehendendum culmen perfectio nis accincti dum altiora interius appetunt, exterius cuncta derelinquunt.

8

⁋ Contra primam conclusionem & eius probationem arguitur. videtur quod diuitiae hac via sint damnandae: & eas homo sine periculo salutis te nere non possit. consequens est falsum: quia si omnes. essent pauperes quid de mundo fieret? & ad quid argentum / aurum / vestes preciosae / gemmae essent pro ductae si eis vti non liceat?

9

⁋ Praeterea Iob / Abraham / lsaac / Iacob / Dauid / Ezechias / losias, & multi Christiani reges opulenti fuerunt boni: ergo bo nitati diuitiae non obsunt, sed hominum malitia

10

⁋ Ad primum negatur quod sint damnandae tamquam vitia quia aliqui possunt eis bene vti & male. & quamuis quilibet esset pauper ad hunc sensum quod non teneret superflua: mundus bene se haberet. auro enim & argento licet vti cum moderamine. Sed quantum ad multas praeciosas vestes: dico eas curiositate vana hominum inuentas.

11

⁋ Ad secundum concedo quod diuitiae non repugnant bonitati: sed sunt grandia onera & spinae contra bonitatem pugentes: & multo plutes incomparabiliter per opes ceciderunt quam in paupertate-. Dauid enim in paupertate & vexatione non sic pec cauit vt in prosperitate cum Bersabea, & in morte Vriae: & in supputatione populi ex tumore. Das mihi paucos diuites bonos qui diuitiis bene vsi sunt. sed quot reges ludaeae / Israelis & aliorum regno rum dare potes qui ob diuitias perierunt? Et quando dicis hoc non prouenire a natura diuitiarum, sed hominum malitia: hoc fateor. sed quia homines creberrime per opes suc cumbunt, nec vincunt dif ficile vt facile: diuitiae relinquendae sunti: & paupertas tamquam securior amplectenda, ab illo scilicet cui non est praeceptum de opposito: sicut esse po test in casu.

12

⁋ Tertio arguitur. Episcopi habent diuitias & opes: & tamen sunt in statu perfectionis & in altiore statu quam religiosi, ex dictis superius ergo habere diuitias non arguit statum periculo sum. Respondetur. episcopi non habent diuitias pro se: illarum enim non sunt domini: vt in dist. xxiiii. diximus: sed tenentur illas in pios vsus conferre more abbatum. Secundo. Episcopi sunt in statu perfectionis acquisitae: diuitiis ergo bene vtentur: & hoc si virtutem acquisitam ante episco patum adeptum habuerint. alioquin sunt eis peri- culosae sicut & aliis.

13

⁋ Arguitur cotra secundam conclusionem. multi sunt pauperes in quotidiana sollicitudine, non plus merentes quam diuites: vt passim videmus. Respondetur. multitariam capitur paupertas: Vvno modo pro carentia diuitiarum: & sic paupertas non dicit aliud quam diuitiarum carentiantita vt paupertas sit homo diuitiis carens. & haec non est virtus. nec vitium: potest tamen esse materia virtutis & viti secundum libertarem habentis. Secundo modo pauper tas capitur pro proposito non congregandi superflua sed solum necessaria vel conducentia statui habentis. & hoc modo paupertas cum diuitiis magnis in persona publica non repugnat. quo modo Dauid tempore regni completi lstaelis & ludae erat pauper & diues Pauper sum ego & in laboribus a iuuentute mea. Psalmo. lxxxvii. & iterum. Diuitiae si affluant nolite cor apponere. psalmo. lxi. Tertio modo capitur paupertas pro proposito contemnendi diuitias ob finem honestum, quia eas reputat quis ad peccatum induce re, & reddere homines magis terrenos & sollicitos circa temporalia. & illa acceptio est bona: quam multi philosophi habuerunt: & erat in eis vera virtus mo ralis, nec oportet quod actualiter in deum hunc contemptum referant prout multi putant. si autem aliqui eorum hoc fecerint ob inanem gloriam: ex parte finis actus depra uabatur, & erat malus. Quarto modo capitur paupertas pro proposito relinquendi omnia bona mundi pro pter deum, & nihil capiendi vltra necessitatem. & haec est paupertas euangelica & actus optimus & per consequens optimae virtutis generatiuus. Et habet haec acceptio gradus. quia vno modo quis relinquit omnia sine voto. secundo modo cum voto. secundum autem est priore melius. & adhuc diuiditur: quia vel in religione, vel extra religionem. primum est secundo melius. Adhuc in religione tripliciter. vno modo manibus opeando pro sustentatione. Secundo modo so la necessaria vitae per mendicitatem propter Christum acqui rendo. Tertio modo vacando contemplationi, & deuo uendo se penitus deo: capiendo necessaria ex communitate. & quodlibet istorum est bonum. sed quod eorum sit melius: maior est quaestio: & tangit difficultatem illanan sit melius profiteri religionem mendicantium: an habentium bona in communi: de quo impresentiarum super sedemus.

14

⁋ Secundo arguitur. Aristoteles dicit primo Ethicorum: quod organice diuitiae deseruiunt ad felicitatem. Respondetur. Aristoteles apud Graecos talem modum qualem nostri religiosi habent, non percepit. Vnde hic dico quod si ex republica fuissent empti redditus ad subueniendum eis qui contemplationi dei modo quo in lumine naturali haberi poterat, insisterent: multi gentiles illam viam tamquam optimam elegissent. Constat enim multos suas opes reliquisse, etiam mendicitati obnoxios-

15

⁋ Tertio arguitur. Prouerbiorum. xxx. scribitur. Mendicitatem & diuitias ne dederis mihi. Respon deo. non loquitur de mendicitate & paupertate nostra, sed inuoluntatia paupertate & auarorum men te, quod patet per verba sequentia. Ne forte egestate compulsus furer, & periure nomen dei mei. modo voluntarius pauper non facit haec: & potissimum in re ligione in qua omnia necessaria ei suppeditantur.

16

⁋ Quarto arguitur. virtus consistit in medio, secundo Ethicorum. sed ille qui omnia sponte relinquit, non stat in medio, sed in extremo. igitur paupertas non est virtus, nec eius actus. Distinguitur maior. vel circa medium obiecti: & sic non oportet. vel secundum men tem regulae. & sic conceditur. Vnde pro regula teneto Quandocumque dictamen prudentiale dictat aliquid esse licitum, faciendum, vel omittendum: illic est medium. modo ostensum est quod spontanea paupertas est huiusmodi.

17

⁋ Quinto arguitur. paupertas pri uat hominem actibus liberalitatis / munificentiae / & eleemosynae: ergo non est acceptanda. Respondetur multipliciter. Primo, paupertas priuat hominem paruis virtutibus, vt maiora adipiscatur. sicut in simili, virginitas priuat aliquem actibus castitatis coniugalis bonis: sed melius assumit. Secundo dico quod pauper potest procurare eleemosynam dandam egentibus. Tertio potest habere actus interiores, & pauperibus compati: & tantum mereri quan tum diues. na actus exterior nihil bonitatis actui interiori superaddit. Dico quarto quod est magis liberalis & munificus quam diues qui paulatim sua bona tribuit: magnam partem sibi & suis reseruando. pauper autem de quo loquor omnia simul dat, nihil sibi retinendo. & potest propositum habere quod si esset adeo diues vt Croesus vel Crassus: omnia propter Christum relinqueret, quare plus meretur dando. vt Hieronymus contra Vigilantium dicit: qui tenendo contrarium conuictus est hereticus. Et in lib. de ecclesiasticis dogmatibus dicitur. Bonum est facultates cum dispensatione patperibus erogare: melius est pro intentione sequendi do minum simul donare: & absolutum in solitudine ege re cum Christo. Quinto dico quod sicut diues suis opibus potest mereri bene eas elargiendo: sic po test delinquare male distrahendo: & erunt ei occasio peccati. Argumentum autem solum assumit appa rentiam boni quod potest facere diues si bene rebus fortunae vtatur: & non affert mala. sed talis argumentatio est sophistica.

18

⁋ Ecce quam periculosae sunt opes, fortunae dona, aliter bona fortunae: quae pilur acquiruntur & coalescunt sub manu caeci quam ratione videntis. sunt enim solum terrena: & hominem terre num faciunt: more lunae mobilia: & possessorem in quietum reddentia, nec sunt vera bona: teste Biante qui vt Ciceto in Paradoxis recitat, domo exusta cum interrogaretur quare sua non secum asporta- ret, omnia, inquit, mea mecum porto. hoc est bona animae & corporis, & potissimum animae. Insuper paupertatem euangelicam, pulchram diximus esse vir turem: quam pauci mendicantes habent voces inex plebiles emittentes pro bonis fortunae obtinendis: non contenti sufficientia suae sortis. Praeterea religiosi multi ex communi viuentes, hanc paupertatem non ha pent: qui ingrediuntur coenobium vt laute viuant sicut porci ad nemmora aguntur vt glandes colligant. hi bonis fortunae sese temere implicant: & paupertate vera relicta, Christum negligunt: cornua superbiae ei opponentes: sicut luna sua cornua semper opposita soli tendit. Sicque minus amant deum secundum illud beati Augustini primo confessionum. Minus te amat qui recum aliquid amat. Tertio religiosi mendicates habentes necessaria suo statui qui modicus esse debet: ac plura quaerens tes: negligunt hanc paupertatem.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 8