Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An consanguinitas impediat matrimonium
1

⁋ Distinctionis Quadragesimae Quaestio Secunda Ecundo in hac quadragesima distinctione qui rtio an consanguinitas impediat matrimonium.

2

⁋ Pro so lutione quaestionis pono conclusionem hypotheticam. Quam au gante dies Innocentii tertii no poterat contrahi matrimonium citra septimum gradum: post eum matrimonium est licitum supra quartum gradum, & non citra. prima pars patet per Isidorum Etymologiarum libro. xi. c. vi. &. xxxv. qui. v. per totum. beatus Gregorius tamen dispensauit cum Anglis & non tenuit legem communem quia recenter erant comuersi ad fidem: vt citra septimum contrahere possent. Secunda pars patet de consangui. & affi. c. Non debet. Vtrumque autem erat rationabile. nam in principio nascentis ecclesiae homines diutius seruabant ami citiam quam postca. ideo tempore Innocentii ampliata est materia matrimonii a generali concilio. de consan guini. & affi. c. Non debet, non enim semper conveniunt eaedem leges. Sed petis. si duo contraxissent in quina to gradu / anno ante determinationem concilii: an post determinationem fuisset verum matrimonium. Dico quod sic si denuo consensissent post constitutionem. sed sine dispensatione ante non erat matri monium. si autem postea dissensissent, vel eorum alter non fuisset matrimonium.

3

⁋ Contra hanc conclusionem argumentor. Paucae sunt personae exceptae Leuiti. xviii. ci omnes igitur aliae erant relictae idoneae ad contrahendum matri monium. ergo ecclesia non poterat illam materiam sacramentorum arctare. quia pari ratione posset facere quod non sit consecratio in vino rubro: vel non sit baptismus in aqua puteali vel fontali. Rursus ludaei contrahunt in secundo gradu & in tertio in linea collaterali de diuor. c. Gaudemus, nec est dicendum quod in hoc peccant. ergo christiani contrahere possunt.

4

⁋ Respodetur ne gado quod pontifex non potest inhabilem facere hunc virum in ordine ad hanc mulierem. & distinguo quod materiam sacramentalem restringere possit: vel vbi illud depen det ab vno contractu naturali antequam sacramentu con pleatur: & sic conceditur, vt est in matrimonio. In aliis autem sacramentis a Christo institutis non dependentibus ab vno contractu naturali non potest impedire quinu homines sacramentum perficiant: licet interdum male agant. sed mate ria baptismi / confirmationis / eucharistiae / sacerdotiii & extremae vnctionis non dependent ab vno contractu na turali. nam aliquis est sacerdos in cunabulis: licet dissensus impediat ordines in adulto. In sacramento poe nitentiae potest subtrahere materiam, vel quo ad hoc peccatum: sed non potest restringere subditum tempore quo est talis / respectu sui superioris. vt si panis triticeus fuerit subtractus consecrare nequit presbyter. Et il lud est rationabile. cum enim totum corpus Christi mysti cum a matrimonio dependeat: relicta est cura ecclesiae de dispositione illius. Ad secundum conceditur antecedens. ergo christiani: consequantia est nulla: quia nos illegitimat illos autem non, secundum illud apostoli. i. ad Corith. v. Quid enim mihi de his qui foris sunt iudicare?

5

⁋ Sed contra istud argumentor. ducat Isaac iudaeus Annam iudaeam in secundo gradum: & convertantur ad fidem: iam dabis duos christianos in secundo gradu consanguinitatis com- iunctos sine dispensatione.

6

⁋ Rursus: quilibet non christianus rationis compos tenetur suscipere legem christia nam: ergo tenetur suscipere omne illud quod sequitur ad legem christianam. sed ista statuta humana sequuntur ad le gem christianam: igitur quicumque obligatur ad antece dens / non absoluitur a consequente.

7

⁋ Responde tur concedendo conclusionem quando illi contraxerum ante christiani nominis susceptionem: nec propterea datur occasio aliquibus non veniendi ad fidem quoi habaant consanguineas vxores.

8

⁋ Ad confirmatio nem fateor: quilibet &c. tenetur suscipere legem christianam. Et distinguo quod tenetur ad omne cosequens ad legem christianam. vel ad omne illud quod sequitur in bona consequentia materiali vel formali: & sic con ceditur. vel ad illud quod est superadditum ab hominibus: & sic non oportet: quales sunt multae constitutiones. Non tamen nego quin iudaei pariter & Mahumetani inter nos obligentur soluere vectigalia principibus more christianorum & decimas. tenentur etiam seruare vicinos indemnes: quomodo in eorum locis facerent bo ni christiani. Sed aliud est de iure diuino quod eos obligat. nam si aliquis ludaeus repudiauerit vxo rem quam duxit in iudaismo, & superinducat aliam: ve niendo ad fidem cogetur capere primam si ipsa redire voluerit: secunda enim nullo modo est vxor eius. vel si habeat duas vel tres vxores more eorum / cogel omnes relinquere praeter primam. Et si ponas quod simul contraxit cum duabus vel tribus, quarum quaelibet erat habilis tempore contractus seorsum: nulla illarum est ei vxor. Si ponas quod dicat iudaeus copulatiue, capio te in vxorem & te: & vna respondeat & consentiat: sola illa est vera vxor. Sed dices. ergo mutuus cla mor & consensus non impedit quin aliqua earum sit eius vxor: cum sit mutuus consensus explicatus per verba: quod ad matrimonium sufficere videtur. Cosequentia est nulla: cum aequa sit ratio de omnibus. nulla autem est eius vxor vi illius contractus. Ex istis sequi tur quod quilibet infidelis dans libellum repudii suae vxori, & cognoscens aliam / adulteratur cum secunda. Si cundo sequitur quod habens plures successiue inductas, cognoscendo secundam vel tertiam adulteratur: non tamen oportet quod peccet primam cognoscendo-

9

⁋ Secundo principaliter argumentorNulli sunt consanguinei: ergo quaestio falsum supponit. antecedens probatur: quia vel omnes qui descenderunt ab eodem patre, vel eadem matre sunt cosanguinei. & si sic: sum consanguineus Enoch & Heliae contra mo dum loquendi.

10

⁋ Pro solutione argumenti pono duplicem modum opinandi: elige quem volueris. & quo ad priorem pono propositiones. Prima est. oportet po nere statum in aliquo gradu in quo saluatur ratio con sanguinitatis vltra quem desinit esse consanguinitas. Secunda propositio. dabiles sunt duo consanguinei: & tamen filii eorum, vel filius vnius cum alio / non sut consan guinei. Hae propositiones clarae sunt. Tertia propositio. consanguinitas insequitur ordinationem ecclesiae saltem alicuius legis, sicut solsequium solem. patet: quia ini terdum transit in plures gradus: vt ante Innocen tium. & post eius constitutionem in pauciores. Rationabilius autem est ponere statum in termino matrimo nii quam in aliqua alia persona. & cum aliqui ponant in linea recta esse statum sicut in collaterali: habent dicere quod abauus meus est mihi consanguineus: proauus: auus: & pater. tritauus autem non est mihi sanguine iunctus. Sed rationabilior & communior est positio quam insequor quod consanguinitas protenditur in linea recta in abyssum. patet instit. de nup. S. secundo. it. de ritu nup. l. Nuptae. quo fit vt si Adam & Enoch eent, nul lam mulierem possent habere vxorem. Quarta proposi tio. aliquis est mihi consanguineus ante meridiem & post meridiem desinit mihi ee consanguineus: & tamen tota die est. patet, si Innocentius ponat statutum in meridie. Quinta propositio. aliquis mulierem cognoscens ante meridiem facit incestum: & tamen post meridien illam cognoscens non facit incestum. vt ille qui cognoscit mulierem ante meridiem vel post / distantem in quinto gradu consanguinitatis. Sexta propositio. con tingit aliquem esse haeredem alicuius qui no est consan gnineus eius per legem communem sine adoptione vel alio contractu. patet inter tritauum & vnum mul tum distantem, quemadmodum est aliquis. Septima proposi tio. aliqui sunt in gradu consanguinitatis qui non sunt consanguinei. Octaua propositio. potest dici cum est dispensatio pro duobus in secundo gradu quod desinunt esse cosanguinei. Sed illud non est valqe rationabile. praestat dicere: quod ante dispensationem & post / sunt consanguinei, prohibiti naque contrahere per legem communem sunt consanguinei: & admissi per legem communem non sunt consanguinei. secus est per dispensationem. Et si ecclesia nunc ordinaret quod homines possent contrahere in quarto per legem comunem: tales desinerent esse consanguinei. Sed di ces. tunc ante omnem prohibitionem ecclesiae stando in praecepto diuino nulli essent consanguinei in tertio gradu in linea collaterali & descendente. Si ista appareant extranea: Dicas secundo quod consanguinei dicuntur illi supra nos quos possumus proba re eundo a parentibus immmediate. eodem modo in linea collaterali & descendente. & tunc reges qui deducunt genealogias a Nembroth vel Alexandro sunt consanguinei eorum. & sic si scirem computare genealogiam meam ab Adamo, essem eius consangumi neus. Si velis ponere statum: non videtur alicubi aptior quam in hoc quod dictum est, quia in hanc disiunctiuam incide re oportet quod omnes sunt consanguinei in mundo cum omnes descenderint a Seth: vel est ponendus status. & hoc vel est quamdiu nouimus supputare gra dus: vel est ponendus status secundum legem caesaream vel pontificiam vel aliquam aliam. Primum est contra pede: totum esset longum decem pedibus. & caelum Saturni adeo velociter mouetur vt superficies conuexa eius: & illa tam celeriter mouetur quam aequator vel punctum velocissime motum in ea. Et nego quod oportet metiri velocitatem motus penes punctum medium eius diametri. nam vsus obtinuit quod velocitas motus localis mensu retur per punctum in eo velocissime motum. cui ratio suffragatur. sicut per hominem mensuratur nobilitas omnium ani malium collectiue. & si esset lignum decem pedum, cuius prima pedalitas sit lata vno pede: & quaelibet alia pedalitas lata digitaliter: totum lignum esset latum pedali ter. Et istud coloratur: quia per oppositum dabitur linea nullius latitudinis de potentia dei absoluta: quod non videtur admittendum. patet signando vnam lineam termi natam in porta sancti Victoris, quae protenditur in infinitum / orientem versus / & pars interiecta inter Roman & Parisios sit latitudinis vnius miliaris: aequalis pars extra Romam Ephesum versus sit latitudinis sub duplae puta vnius miliaris: & sic consequenter in infi nitum decrescendo geometrice. Si oporteat reducere ad vniformitatem: quaero abs te: quantae latitudinis sit haec linea si non eas ad partem latissimam. Si di cas, nullius latitudinis est linea data, auferatur excessus latitudinis primi interualli super secundum in prima parte proportionali horae futurae: in secunda parte proportionali horae capiatur excessus duorum interual lorum supra tertiam: & sic per omnes partes proportionales horae futurae: tunc linea remanes erit alicuius latitu dinis: & magna latitudo est ablata: ergo prius erat latior quam nunc. Dicis argumentum hoc est contra factorem. nam quaeratur a me quata sit latitudo in fine. sed non est idem: cu illud lignu vno miliari latum propter latiorem partem eius dixerimus. sed per depositionem successiuam latitudinis est difficultas vtrique parti rationis. Quicquid autem sit, mea pronunc non interest de veritate illius dicti physici: sed impedire argumentum quod nostro proposito obuiare videtur. verum imprae sentiarum haec missa faciamus. Petis an absolute duo quorum vnus est in quarto, & altera in tertio sint in quarto gradu. Dico quod perinde erit de eorum matrimonio ac si essent in quarto. & sic debet regula intelligi de virtute sermonis. sunt in tertio & quarto copulatim: sed reputantur in quarto: & pe tenda est dispensatio pro quarto.

11

⁋ Quarto arguitur probando quod duo in primo gradu possint coniugi. accipio Re beccam & Isaac. Ex dictis secundus gradus est primus: ergo Rebecca & Isaac erant in primo gradu, quod probo. bene sequitur. Isaac erat in primo gradu ad Abraham: & Rebecca ad Bathuelem: ergo erant in primo gradu. Et eodem modo arguam de rege & regina. Respondetur negando consequentiam. nam in antecedente est relatio extriseca: & in cosequen te intrinseca, quemadmodum non sequitur: Cain erat frater communem modum loquendi. secundum tibi non placebit ob supputationem. quis enim supputabitu: relinquitur ergo tertium, in quo sto.

12

⁋ Tertio principaliter arguitur cotra eandem conclusionem. Titius in quarto gradu non potest ducere Tebergam in quarto. vt patet ex di ctis: quia est gradus prohibitus: ergo Sempronius in quinto non potest ducere Bertam in secundo graduconsequens est falsum: ergo & antecedens. Falsitas: consequentis patet ex dictis. & probo consequentiam: quia maiori vinculo constringuntur & sunt plus consanguinitate coniuncti in secundo gradu, primo vel quinto quam duo in quarto ex vtraque parte. si enim illae duae lineae simul adderentur / quinque & vnum facerent sex. vel quinque & duo faciunt septem: quatuor & quatuor faciut octo. & hoc patet in philosophia. nam si esset vnum lignum latum duobus pedibus: & vna medietas haberet in longitudine decem pedes: altera octo: illud lignum non esset ita longum vt latus longius puta decem pedum: quia eadem ratione esset ita breue vt latus breuius. oportet ergo reducere ad vniformitarem re mouendo pedem ad imaginationem a latere longiore: & addere costae breuiori: & sic totum erit longum nouen pedibus: & per consequens non erat magis longum antea. ergo similiter debemus tollere quintum gradum ad imaginationem & superaddere secundo gra dui: & tunc erunt in tertio & in quarto, & magi propinqui quam alii. & istud potest colorari de qualitate difformi: & de mobili cuius partes difformiter mouentur. Propter argumentum probabile esset dicere: nisi determinatio romani pontificis, & loquentium in hac parte esset ad oppositu, quod argumentu persuaderet ra tionabiliter quod quintus & primus essent in tertio gradu copulatim: remouendo ad intellectum duo a quinque & addendo primo. Sed oportet respicere ad remo tiorem: quando vnus est in quarto & alter in quinto: quia bi poterat esse dubitatio quid faciendum esset: an esset quartus gradus compurandus an quintus: in aliis an essent in gradibus aequalibus: & tunc res est clara: an inaequalibus, & sic superadderem per calcula tionem: vel remouerem secundum quod gradus se offerrent. Sed teneo oppositum. nolo. n opinatiue restringere materiam.

13

⁋ Dico ad argumentum duo. primo oportet respicere ad gradum remotiorem non habendo respectum ad alium. & causa est: quia tediosum esset vulgaribus sic calculare. Et fortassis romanus pon tifex illam calculationem euadere volens sic ordina uit. Secundo dico quod illud lignum cuius vna medietas est longa decem pedibus, & altera longa octo, est tota categorematice longa decem. nam oportet respicere ad partem longiorem: quia ab illa tota denominationem in longitudine accipit & latitudine duorum pe dum. Et consequenter concedo quod si pars digitalis lati tudinis esset longa decem / & totum residuum nisi vno Abelis, & Isaac frater Ismaelis: ergo Isaac & Cain erant fratres. in consequente enim denotatur quod erani fratres inter se: in antecedente vero quod erant fratres ad alios: & hoc patet quando sequitur obliquus.

14

⁋ Quin to arguitur. Titius in quarto gradu potest ducere Bertam in quinto: quamquam ex parte patris & matris de scenderunt: & maior est coniunctio sanguinis ir eis in illo gradu quam duorum in quarto gradu ex vna parte tamenm / puta vel patris vel matris. Negatur minor. nam ecclesia non curat siue ex vna parte descen dant siue duabus.

15

⁋ Sexto arguitur. Sortes potest contrahere cum sorore sua: ergo male dictum est, non dubitas de consequentia. Probatur antecedens: quia Sortes & plato contrahunt cum sororibus suis: posito quod sortes capiat sororem platonis, & econverso. Respondetur. sortes est frater Bertae, & Plato frater Tebergae: ergo sortes & plato sunt fratres istarum. Fodem modo Berta & Teberga sunt sorores istorum, cum vna sit soror vnius / & alia soror alterius. Tertia propositio duo viri habent sorores suas sine dispensatione vxo res, nec denotatur quod quis habeat sororem suam quamuis ponatur relatiuum reciprocum, propter pluralem numerum. Quarta propositio. duae mulieres habent fratres suos legitimos coniuges. Quinta propositio Nulli licet in lege grantiae habere sororem suam vxe rem. At dicis, nunc sortes cognoscit mulierem, & generat mulierem occulte: nec constat aliis: euenire potest quod filius eius ducat illam: ergo tunc frater habet sororem coniugem. Nego quod sit eius coniunx. sed ignorantia inuincibilis eos excusat: vel illum quem latet / si solum alterum fugiat

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2