Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 4

An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae
1

QVarto circa hanc di stinctionem Quaetro. An sacerdos teneatur ministrare illi Eucharistiam quem in mortali nouit esse: siue via confessio nis: siue aliter occulte. Pro solutione quaestionis aliqua circa peccatorem praemittam: vt intelligatur de quo peccatore loquar. postea conclusiue & impugnatiue cum solutionibus adiunctis respondebo. Peccatorem non appello in proposito solum existentem in veniali, sed in mortali. et si quis fuerit in originali nolens baptizari ante Eucharistiam sumpta, iam est in mortali. de mortali igitur peccatore loqui propono.

2

⁋ Tripliciter autem aliquis est peccator. vno modo quis est notorius peccator. Et hoc bifariam. vel notorietate facti / vel notorietate iuris. vnde sicut dicit Panor. in. c. Vestra. de coha. cle. & mu lier. Ad notorium facti requiritur ad minus vt de cem sciant. Et propterea infert quod in loco in quo non sunt decem: non potest crimen aliquod esse non torium: quia si non fuerint decem, non faciunt parochiam. decima. q. iii. cap. vnico. Non requiritur au tem scientia totius viciniae. patet in. c. Cu dilectus. de purga. cano. Et oportet quod cognoscatur tali certitudine quali paternitas, cognatio, vel huiusmo di per vicinos. Et sic definitur. Notorium notorietate facti, est factum cuius testis populus est: & dii simulationi locus non est. Haec definitio colligitur ex. c. Euidentia. de accu. & ex. c. Tua nos. de co ha. cleri. & muli. Notorium autem iuris est spontanea confessio, clara probatio, iusta & indubitata. Hic enim est violenta praesumptio.

3

⁋ Alio modo quis est publicus peccator quando incerto auctore aliqui existimant ipsum esse fornicarium vel adulterum: sed non est notum notorietate facti nec iuris. hoc est non constat sufficienter de peccato ipsius. nam multi multa loquuntur.

4

⁋ Tertio modo quis est occultus peccator. occultum autem potest opponi notorio. & sic quilibet non notorius peccator est occultus. potest etiam opponi publico: vt quando vnus solus vel duo sciunt

5

⁋ Tertio notato quod quis potest petere Eucharistiam in occulto vel in publico a suo superiore, pro tempore quo Eucharistiam dare tenetur, vel alio tempore: vel a non suo superiore.

6

⁋ His praemissis pono conclusiones titulo quaestionis responsiuas. quarum Prima est. si oc cultus peccator mihi subditus petat a me Eucha ristiam in publico pro tempore pro quo teneor aliis Eucharistiam dare: teneor etiam ei dare. hoc est sub aliis verbis: si subditus meus peccator petat a me Eu charistiam pro tempore quo tenerer ei dare Eucharistiam si non esset in peccato: teneor etiam ei dare in peccato. Probatio conclusionis, non possum licite excipere contra eum quare non ministrem ei Eucharistiam sicut aliis, non propter peccatum: quia illud est occultum, forte in confessione auditum: & sic ei negando Eucharistiam coram aliis, indirecte sum reuelator confessionis: & alios scandalizo, quod est a me maxime euitandum Si vero extra confessionem illud peccatum noui: cum non possim illud probare, adhuc non possum licite excipere. Secundo arguitur ad idem. data opposita conclusione: sequitur quod curatus posset subditis nega re Eucharistiam ad nutum suum, & non liceret quaerere quiri hoc faceret: sed sufficeret dicere. Sic voio sic iubeo sit pro ratione voluntas. Praeterea de offici. ord na. c. Si sacerdos. scribitur. Nisi quis iudiciario ordine probare poterit non licet alium arguere nominati nec a communione remouere: quamuis sciat ipsum per confessionem aut alias impoenitentem permanere in pecca to. Quarto arguitur exemplo Christi: qui ludae suum preciosum corpus dedit in vltima coena, vt euangelistae omnes sonant. Matthaei. xxvi. Accipite & bibite ex hoc omnes. Et Augustinus tenet psalmo. ar super illo verbo. Manducauerunt & adorauerunt omnes. pingues terrae. & patet. i. qui. i. Christus. & de consecra dist. ii. Non prohibeat. & tamen Christus sciebat ludam esse tunc in mortali etiam grauissimo.

7

⁋ Sed dicis. peccatum ludae erat publicum, quia notum ludaeis: ergo ista probatio est nulla. Item Christus non tenebatur Eucharistiam ludae dare. Princeps enim est absolutus a legibus. Et patet etiam: quia reuera peccatum occultum ludae reuelauit loanni. Quarto auctoritate Hilarii arguitur. qui tenet quod non dedit corpus suum ludae. Quito. ludas non petiit corpus Christi.

8

⁋ Respon detur ad ista. Ad primum. licet peccatum lude esset multis ludaeis notum: tamen ipsi malitiose negassent illud si probatio fuisset adducta. Sic si peccator per tat a me Eucharistiam / & sciam tres vel quatuor illud peccatum scire: quia tamen est vero simile quod negabunt se hoc scire, quia sunt complices istius peccatoris: adhuc dabo Eucharistiam. Secundo poterat ludas detesta ri peccatum suum post colloquium habitum cum ludaeis vt fecit, licet infructuose, durante passione: & sic peccatum erat adhuc occultum. Ad secundum respondetur Licet princeps sit absolutus a legibus: aequum est tamen ipsum suam legem seruare: sic fecit Christus. Ad tertium dico quod habuit rationabilem causam illud reuelandi: quia retulit illi qui potuit prodesse & non obesse & aliud erat: vt scilicet ostenderet vni apostolorum se sci re quis se traditurus esset, & nil se latere. Illa autem non con tingunt in nobis, cum multa nos fugiant: nec possu mus Christum in hoc imitari nisi similes rationes pro nobis haberemus, quas habere nequimus Ad aliud de beato Hilario fateor quod illud tenet: sed auctoritas euangelii tendit ad oppositum. Et bea tus Augustinus / & Hieronymus eam sequentes, & caeteri doctores agminatim tenuerunt oppositum. ideo illius assertio est relinquenda. licet pro se addu cat nonnihil apparentiae ex euangelo: vbi dicit Christus. Dico autem vobis quod non bibam amodo de hoc genimine vitis vsque in diem illum cum illud vobiscum bibam nouum in regno patris mei. vobiscum enim videtur demonstrare solos assumendos and regnum patris, de quibus non erat ludas. Ad hoc respondetur. ille terminus vobiscum / non est referendus ad omnes discipulos illic existentes: sed solum ad praedestinatos secundum illud Ioannis. xiii. Vos estis mundi / sed non omnes. Et non solum corpus suum ludae dedit, sed ipse met sumpsit. Christus enim sumpsit panem & calicenm sicut euangelistae narrant: secundum carmina quae reci tat Bernardus in. c. Firmiter. de sum. triniitit. & fide, catho. Rex sedet in coena turba cinctus duodena. Se tenet in manibus: se cibat ipse cibus. Ad quintum dicitur: quod ludas quia sedebat inter alios: fa cto petebat, sicut ponens se in pascha ad mensam cum aliis. Secundo, si non dedisset ei, petiuisset. sicut di cebat. Numqui id ego sum rabbi cum Christus loqueretur de sua morte.

9

⁋ Ex hac conclusione sequitur per locum a contrario sensu: saltem tacite innuitur, alia com clusio: quae est haec. Si petat a me peccator ille Eucha ristiam pro tempore quo non teneor ei ministrare: non dabo ei Eucharistiam. patet. Nam facere oppositum esset mai garitas proiicere ante porcos: & sanctum dare canibus Legitimam exceptionem habeo ne tenear ei tunc Eu charistiam ministrare: & pro ratione afferam quod non teneor & quod sum impeditus. & hoc est verum. cu non possim ei Eucharistiam dare: ad hoc sum impeditus.

10

⁋ Tertia conclusio. Si iste de quo est mentio petat in secreto Eucharistiam a me, negabo ei Eucharistiam in secreto & dicam ei sic. ratio mea est quia tu peccas mortaliter sumendo Eucharistiam: & ego male agerem cooperan do peccato tuo: cum excusationem habeam rationabilem

11

⁋ Quarta conclusio, neganda est Eucharistia in publi co / notorio peccatori. habeo enim excusationem legitimam contra talem, peccati notorietatem. Sed prouidendum est hic vt sim certus de notorietate peccati. alioquin inique agerem & imprudenter, alios scandalizando.

12

⁋ Quinta conclusio. nullo modo danda est Eucharistia noto existenti in mortali vbi habet sacerdos licitam excusationem non dandi. patet. alioquin esset cooperari peccato alterius. & patet ex secunda conclusione.

13

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur. lpse peccat sumendo Eucharistiam: & melius esset ei non sumere Eucharistiam: ergo non debeo ei dare Eucharistiam, quia ei dando / suo peccato cooperor. ltem melius est quod scandalizetur quam sumat Eucharistiam: ergo debeo ei succurrere.

14

⁋ Respondetur ad primum / concedendo antecedens, quod melius esset ei: sed consequentia est nulla: quia debeo respicere ad illud quod est mihi melius. ego enim teneor dare ei Eucha ristiam. & nemo peccat implendo praeceptum, exponendo per quia. si vero non darem ei, peccarem. & nego quod eius peccato cooperor: cum rationabiliter ei Eu charistia praebeam: & displicet mihi quod ipse Eucharistiam petat, & peccet. Si tamen eum vocarem ad Eucharistiam: multum peccarem / instigando eum ad hoc quod est ei peccatum. sed praemonere eu licet / auri eius insusurran do. frater noli Eucharistiam sumere si poenitudine non ducaris de odio in fratrem tuum. vel dicam in publico. Caueat quilibet accedere ad sancta sancto rum in mortali noxa: ne iudicium sibi manducet & bibat. sicut Christus in publico dixit: vnus vestrum me traditurus est. vaeh autem homini illi per quem filius hominis tradetur.

15

⁋ Ad secundum. transeat quod est ei melius: non tamen mihi. modo secundum ordinem chas ritatis plus habeo me protegere a peccato quam alium Etiam alter grauiter peccat volendo sumere: quia omnino decreuit sumere.

16

⁋ Tertio arguitur, non debeo aliis facere quod nollem mihi fieri: sed ego sacerdos si essem in statu istius petentis, non deberen velle quod sacerdos daret mihi Eucharistiam. igitur.

17

⁋ Quarto arguitur per illud quod scribitur Matth. vii. Nolite proiicere margaritas ante porcos. sed ille peccator est porco perior, qui nuqui peccat. igitur

18

⁋ Quinto arguitur. medicus corporalis vinu non dilutum aqua concedens febricitanti calida febre, peccat, licet alter petat: & causa est, quia nocet pa tienti: sed corporis Christi datio nocet accipienti: & licet peccet volendo habere: per dationem continuatur actus eius, & ex parte rei acceptae ei nocebit. igitur.

19

⁋ Sexto arguitur. furioso peteti proprium gladium, du rante tempore furiae, gladius est negandus: ne suo mu crone sibi iugulu praecidat: ergo sic est in proposito.

20

⁋ Septimo arguitur. melius est illi tradere hostiam no consecratam: quia ex parte rei operatae illa ei non nocebit.

21

⁋ Octauo arguitur. ille peccator tenetur non petere Eucharistiam: ergo ego teneor ei non dare illam.

22

⁋ Ad tertium dicitur quod sermo est illic de velle recto & licito: quare concedo maiorem absolute, & concedo minore absolute, non enim deberem velle si essem subditus, quod curatus daret mihi Eucharistiam: nec debeo simpliciter petere stante casu pec cati: sed cum curatus licite det Eucharistiam: stante hypothesi possum velle quod ipse mihi det. Exem plum in simili. vxor tenetur reddere debitum in casu marito lasciuo & peccanti in petendo: & tamen si maritus recte vellet: absolute desideraret quod vxor non redderet debitum: & etiam nolle debet quod ipse debitum betat: sed stante sua importuna petitione vult mulierem reddere debitum licite.

23

⁋ Ad quartum dicitur quod illa auctoritas sic intelligitur. Nolite proiicere quantum est ex parte vestra margaritas ante porcos. Et sic est in proposito. Alter enim rapit margari tas, cum iste non possit ei importune petenti Euchari stiam negare. Et licet volitionem dandi habeat: illa est extorta & non pure spontanea.

24

⁋ Ad quintum dicitur quod non est simile: quia vnus obligatur: non autem alter: immo medicus corporalis obligatur non dare nociuum cognitum tale patienti. potest etiam reddere ratio nem quare noceret patienti talis medicina: quod fa cere non potest curatus.

25

⁋ Ad sextum dicitur quod ius nature interpretatur gladium in illo euentu non restituendum. oppositum est hic.

26

⁋ Ad septimum nego antecedens, non enim est mihi bonum sed peccatum: quod non est faciendum. patet in. c. de homine. de celebra. missa. vbi casus vertebatur de quodam peccatore nolente celebrare: qui tamen finxit se ce lebrare, praetermittens verba consecrationis vt populo satisfaceret. Forte occurrebat casus in quo ex officio celebrare tenebatur vel ratione scandali: & forte ex stultitia sua reputabat se semper in mor tali ante confessionem vocalem. Innocentius tertius dicit illum grauius deliquisse quam si in mortali vere consecrasset. quare dictum Altisiodori est nullum, dicentis hostiam non consecratam dandam loco verae Eucharistiae: non quia populus idololatriam conmitteret: vt distinctione vndecima patebit: sed quia sacerdos deciperet populum priuando eum sacrificio: & in sacramento veritatis nihil falsitatis aut doli inesse debet.

27

⁋ Ad octauum concedo ante cedens: sed consequentia est nulla-

28

⁋ Contra tertiam conclusionem arguitur sic. lste cui nego Eucharistiam, de me faciet quaerimo niam superiori quod ei Eucharistiam negem: & non habeo protectionem. Si concedam, ero punitus. Si dicam causam: sum proditor secreti.

29

⁋ Respondebo coram episcopo, quaerenti de me. vbi negaui tibi Eucharistiam, & quando? subiungens me paratum ministrare corpus Christi cuilibet mihi subdito. Et si redeat in secreto / nihil ei dabo. Si adducat alios testes, dabo ei Eucharistiam. & si insistat proterue: forte ex meo facto licito deprehendetur ab aliis quod ratione peccati quo irretitus est, ei Eucharistiam negem: sed hoc mihi non imputabitur.

30

⁋ Contra quartam conclusionem arguitur. Stat notorium peccatorem non esse in mortali: & per consequens ei danda est Eucharistia.

31

⁋ Respo detur. consequentia est nulla. Notorius enim peccator est ille qui notorie peccat, & non sufficienter suum crimen per poenitentiam purgat. cum autem purgaut rit suum crimem iudicio prudentum: dabo ei in pu blico etiam Eucharistiam. si vero tempus in quo iudicio prudentum debet abstinere, non sit consummatum, dicam publice, amice bene & laudabiliter poenitentiam tuam inchoasti, perseueres modicum vt illos aedifices quos scandalizasti: & postea da bo tibi Eucharistiam. Sic enim praecipit Apostolus Peccantem coram omnibus argue vt caeteri timorem habeant. Primae ad Timotheum quinto.

32

⁋ Secundo contra eandem conclusionem arguitur. Stat me negare Eucharistiam coram multis qui crimen illius non cognoscunt: ergo sum reuelator peccati secreti Respondetur concedendo antecedens. sed consequentiam cum consequente nego: quia peccatum est notorium: & pro pterea ego non reuelo ipsum: sed parietes illud ex plicant: & peccatum ipsum suum factorem in hominium oculis foetere facit: & apud multos qui de peccato nihil ar te sciuernut, & ita ego licite facio. Illud patet. ii. qui. i. Quae Lotharius rex. & c. sequerti De manifesta. vbi glos. in verbo splurimis) ergo non requi ritur omnium scientia.

33

⁋ Contra quintam conclusionem ar guitur per illud quod definitum est in concilio Guarmaciensi: vt recitatur. ii. qui. v. c. Saepe. quod suspectis de furto detur Eucharistia: ergo datur existentibus in peccato.

34

⁋ Respondetur. illic est sermo de dubio super fui to: an sint aliqui in mortali peccato: an scilicet res furat sint. Et statuit concilium quod se purgarent in illo du bio, existimans illos religiosos nolle, si quid furti ha berent, sumere corpus Christi, quemadmodum defertur iuramento in casu dubio in iudicio. sed hoc iam exoleuit. Ex illo tamen non sequitur quod Eucharistia sit danda alicui quem certum est esse in peccato mortali. Ferme simile seruant aliquorum religiosorum praelati tempore quo aliquid est furto ablatum. Nemo enim audit confessiones religiosorum quos celebrare oportet, nisi prior conuentus, vt furtum de praehendatur. Vbitatur an possimus lici Q. lte audire missam sacerdotis excommuinicati vel notorii fornicarii. Responde ctur. vel sacerdos est publice & nominatim excommunicatus: & tunc in loco in quo est publicum: teneor talem sacerdotem euitare in quibuscumque actibus. vbi vero est occultum, talem teneor eui tare in secreto: non autem in publico. argumentum est ad hoc in c. Si sacerdos. de offi. iudi. ordi. hoc pa tet etiam de senten. excommunica. c. Cum non ab homine. vt si quis Aberdoniae excommunitatus fuerit nominatim, & hoc sciuero: talem in publico non eui tabo Hadigtonae. Si autem fuerit generali sententia iuris vel hominis suspensus, excommunicatus, vel interdictus, non teneor ipsum euitare in diuinis vel in aliis: nisi in sententiam excommunicationis pro sacrilega manuum iniectione in clericum adeo notorie inciderit: vt nulla tergiuersatione celari possit. Illud in concilio Constantiensi ordinatum est. Ex hoc patet quod non est habendus oculus ad ius antiquum ante illud decretum. Secundo sequitur quod nullo iure humano obligati sumus euitare notorie fornicarium sacerdo dote, simoniacum, vel aliter notorie irretitum, in diui nis vel extra diuima: nisi per sententiam iudicis suspensio fuerit contra eum specialiter publicata & expresse. Tertio sequitur: quod iniectio notoria manus in clericum facit virum euitari sicut ante concilium Constantiense. Patet: quia illum casum concilium excepit. Quarto sequitur ex dictis in principio quaestionis de notorietate: quod clericum percutiens non est vitandus nisi percutiens id confessus fuerit, vel conuictus fuerit in iudicio, vel ad minus percusserit de cem videntibus: alioquin non erit notorium. Dixi in secundo corollario nullo iure humano) teneor tamen iure diuino quando indubitanter scio aliquem sacerdotem peccatorem: non facere eum celebrare: quia per oppositum sum causa eius peccati: quod fugiendum est a me. & si videam quod audiendo ab eo rem diuinam eum foueam in peccato, & possim eum retrahere, ab eo diuina non audiendo: tunc debeo non audire. ratio est, quia illud est de iure naturae & diuino ante omnem humanam constitutionem. modo concilium Constantiense iura humana so lum remouebat. Sed hic notato quod illud cum magna discretione fieri debet. Et primo requiritur quod coster viro apparentissime quod possit hac via retrahere sacerdotem a peccato. Secundo requiritur quod non aperiat viam imprudentibus contemnendi suos curatos, quam crebro sunt propensi in suos insurgere. Tertio ne videatur contemptor concilii Costantiensis: quod magno libramine legem antiquam de non audienda missa notorii fornicarii abrogauit.

35

⁋ Nunc habu isti quod occulto peccatori est danda Eucharistia quando petit directe vel indirecte in publico pro tempore quo tenerer dare ei si non esset in peccato. Indire cte autem petit sedendo cum aliis quibus Eucharistiam ministro. & ratio est, non possum excipere licite contra eum quare non ministrem ei Eucharistiam Si vero petat in conclaui, non dabo illi quamuis m lies conqueratur. Non possum tamen suadere ta li quod sumat Eucharistiam, sed teneor ei seorsum in aure dissuadere. Item notorio peccatori non est danda Eucharistia licet in nullo peccato sit, & hoc mihi constet: quousque suam sordidam vitam elimauerit: quia adhuc a vulgo peccator reputatur: sed sua foeda & lubrica vita cribrata, danda est ei Eu charistia, quia iam non est notorius peccator. Quo fit quod haec consequentia est nulla: Sortes est notorius peccator: ergo sortes est peccator, quemadmo dum non sequitur, Sortes est putatus optimus: ergo est optimus.

36

⁋ Audire insuper possumus missan notorii fornicarii: & possumus diuinis eius interes se, licet eum non debeamus prouocare ad celebran dum: non tamen licet audire missam notorii percusi soris clerici, nisi probabiliter se absolutum ostende rit. Sed de hoc amplius in. xviii. distinctione huius.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 4