Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 41

Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus
1

SEcundo quaeritur ma teriam emptionis & venditionis continuando, quae circumstan tiae considerandae sint ad hoc vt talis contractus sit licitus. Respondetur. aliquae res vaena les habent precium determi natum per leges municipales: vt puta quod pinta ceruisiae vendatur vno denario vel tribus obolis. & sic de libra panis. In talibus facile est cognoscere iustum precium. nam legum latores habent oculum ad vtilitatem publicam & lucrum temporale huius venditoris. In aliquibus precium est incertum: vt in venditione panni propter magnam varietatem in panno: & in aliquibus mercibus raris ex remotis partibus adductis. In talibus non habendus est oculus ad bonitatem entitatiuam: alioquin catus praestaret toti tri tico Siciliae vel toti thuri Sabaeorum: cum viuens prae stet non viuenti, nec oportet respicere solum ad lu crum quod consequitur emens: quia sic potio euacuatiua valeret centies mille libras quod liberet pa tientem.

2

⁋ Sed ponam aliquas conclusiones. Pri ma est. prodest per leges municipales imponere precium in pane / ceruisia / & caeteris rebus comestibilibus & potabilibus non nimis altum: & transgresi sores punire quando transcendunt precium vendendo: vel quando non iudicatur sufficiens a iuratis examinatoribus. Haec conclusio patet. Nam legissatoris interest imponere certiores leges vbi pullulat maior error: sed sic est in rebus potabilibus & comestibilibus. igitur. vestitus enim sufficit pro anno vel duobus communi plebi: sed quolibet die come ditur / interdum bis vel ter: & sensualitas ad hoc tem dit effrenis si non cohibeatur ratione. & cum maior sit inclinatio emendi cibum & potum quanticumque venda tur quae aliam mercem: par est imponere leges certiores. Non est idem de ceruisia artificiali & vino pro pter varietatem vini in bonitate, nec potest imponi vna lex vniuersalis: sed quilibet relinquitur arbiter sui. in ceruisia nanque modicum est discrimen in vigore: ex aequali grano aequales capiendo mensu ras potus. Dixiiin vigore) quia interdum propter aquam assumptam ceruisia coloratur: nunc ad rua bedinem, vt in sancto Andrea & in variis locis An gliae: nunc ad alium colorem: ita vt aliqua loca prin cipatum habeant in talibus: vt ceruisia Hadingtonae / Peblis / Cantebrigiae: siue ab vstrino igne, siue grano proueniat, non refert: modicum est discrimen in vigore. Dicebam ex aequali grano &c. vtc. s. lagena (eorum more loquendo) vaenundetur. viii. denariis cum minus hordei consumitur. vbi enim potus est fortis: plus granorum consumitur: & sic opus est maiore hordeo: & ad consumptionem hordei diminuitur triticum & fit annona carior, non enimhabentur haec grana vt in Longobardia: vbi vites & fructus in sulcis non impediunt triticum, nec fas esset vlli vendere pintam duobus denariis vbi passim venditur vno: quia sic omnes. propter intemperantiam (ad quam homines sunt propensi) ad cariorem potum aspirabunt: & potissimum mechanici: & pecunia consumentes nec domi laborantes. nam patrefamilias existente in taberna famuli minus labo rant: & vno inconuenienti dato in patrefamilias: multa sequuntur in vxore, liberis, & familia. Et istud debet seruari potissimum apud septentrionales qui meridionalibus sunt propensiores ad intemperantiam: cum robustiores sint ob frigus circunstans. & sic per antiparistasin eorum calor vnitur. Nec va let dicere. diuites possunt habere potum cariorem qua pauperes: & nobiles quam ignobiles: cu non sit eadem la titudo sobrietatis his & illis in quantitate vel quali tate: ergo pro illis debet esse potus melior. quia illo da to: vt supra ostensum est, omnes ad illum currerent si esset vaenalis. habeant itaque diuites pro se potum non vaenalem non ex domo cauponis sed domi: ne sit fraus in lege municipali.

3

⁋ Secunda conclusio, in aliis rebus vaenalibus communibus sufficit tenere viam communem tam emendo quam vendendo. vt ego videns quomodo prudentes in foro vendunt talem tritici mensuram: tales vlnas panni: eodem modo debeo vende re. & ita de aliis rebus quae plurimum in vsum veniunt. Fodem modo in emendo: vt ego stans prope pruden tes ementes pannum: video quanti emunt: & quia scio eos esse prudentes in arte: & quod non circunvenientur: emo de eodem simili precio. sed illic cauendum est ne sint consocii venditoris: & fingant se dare amplius pro re quam valeat, vt assistentes emant. Sed petis, quid dicendum sit de primo vendente in foro: vt in pri mo die primas collectas segetes vendente. Respondetur. loquutus sum de his quae plurimum eue niunt. sed sortes agricola habebit oculum ad annos praeteritos: paucitatem vel abundantiam frumen ti: & secundum hoc potest moderari precium rationa bile. Gemmas autem raras soli opulenti & non pressi pe nuria emunt. & licet possit in his fieri deceptio: ea rara est: nec occurrit aliqua regula. consultent seu pra cticent cum diuitibus mercatores vt poterunt. De lana caprina reipublicae parum vtili non est disceptandum.

4

⁋ Consideranda sunt haec quae sequuntur. quantum dedit mercator pro merce prudenter emendo: tantum vt minimum potest pro merce accipere. si enim ex stulti tia sua: vel prodigalitate plus dederit quam valeat: non oportet. expensae autem quas fecit pro emptione talis mercis compensari debent. etiam in conseruatione labor est. Hinc dicit Saluator. Lucae. x. Di gnus est operarius mercede sua. Et Apostoles primae ad Corinth. ix. Quis militat suis stipendiis vnquam: nulla enim est ratio quare calcifex vel pictor possit cape re precium pro arte & labore suo / & mercator non: ob ingentem sollicitudinem & pericula quae passus est per terras / per mare. Ecclesiasti. xliii. Qui nauigat mare enarrat pericula eius. omnia autem ista aestimabilia sunt pecunia. sepe enim mercator magnam pecuniae molen daret pro euitandis periculis: tam in corpore ne sub mergatur / quam in mercibus: cum tribus digitis vix ab aqua distat: nunc in altum: nunc in praecipitium fluctibus oceani vel maris mediterranei agitatus. hostes insuper & piratas timent. Quapropter vbi plus est periculi si mercator euadat / plus capere potest caeteris paribus: & si sine sua culpa magnam partem bonorum amisit vel est abductus captiuus: plus capere potest pro rebus suis. ratio in omnibus est. quia mercatores ex quaestione praecedente sunt reipublicae vtiles. Porro rex prudens vel respublica deberet dare mei catori expensas cum lucro pro sollicitudine / industria / la bore / periculis: vt se & suos alere possit. sed cum nul us ei dat: potest tantum licite capere a republica & a tota multitudine cui vendit. indigentia enim huma na est naturalis mensura commutabilium. v. Ethicorum. Indi gentia inquam multitudinis & non indiuidualis. quia nisi sic: pauper posset notabiliter vendere carius quam diues: quod non oportet. indigentia enim rerum est non so lum quo ad naturam sed etiam quo ad statum.

5

⁋ Ex isto sequuntur propositiones. Prima. tempore veris & autu mni sortes ingrediens mare plus lucri capere potest quae nauigans in aestate caeteris paribus. sicut enim dicit Aristo. iii. Meteororum, tunc fiut maiores venti. Dixi caeteris paribus. nam stati tunc ducuntur vento ad portum si ventus sit propitius: & hostes vix se discrimini ma ris audent exponere. sed in aestate plurimum morantur: & sic caetera sunt imparia. Secundo sequitur quod nauigans a Depa ad Vlixbonam vel Londinum plus lucri cape potest quam petens Mediolanum vel Trecas caeteris paribus. patet: quia plus periculi est & anxietatis. Ter tio sequitur quod prudens mercator plus lucri capere otest quam imprudens probatur: quia si vterque deberet ha bere stipendia a republica: plus daretur prudenti negociatori quam imprudenti: & cum nemo ei det: capit ipsemet. Quarto sequitur quod mercator cui fortuna arridet & cuius bona prospere ad portum accedunt: minus potest capere quam ille qui multa bona amisit. quod probo: quia aequaliter pro republica (hoc suppo no) laborarunt. prior multo plus habet quam alter: & est ditior in decuplo: aequaliter exposuerunt. suppono caetera que corollarium promouent: hoc dempto quod vnus passus est sine sua culpa naufragium bis vel ter in bonis. Quinto sequitur. licet minus negociam do homo lucretur per terram quam mare: tamen securius ucratur in terra. propterea apud nostrates maritimos prouerbialiter dicitur. osculandus est denarius in proprio acquisitus. & nimirum totiens bona proximorum perdita: & submersos vicinos vident. Sexto sequitur quod merx extrinsece melior efficitur ex hoc quod similes merces pereunt, quod patet: quia tunc est penuria eius.

6

⁋ Sed contra ista nouissime dicta & tonclusionem principalem de emptione in quaestio ne praecedente nonnullis instabimus rationibus. sequitur ex dictis quod cui nauis sine culpa sua est fra cta & pene omnia bona consumpta: qui decies mille aueos amisit: possit capere decem scuta pro vno pileovel pro horis nostrae dominae. hoc est inconveniens. igitur. patet sequela: quia si esset conductus a rege: tenerei ex dare ei decies mille scuta: & tantum potest cape er dicta a republica: & nihil habet vendibile nisi has paucas merces: ex quibus non habebit suum. ldem est iudicium de illo qui triticum vel alias mer ces habet pro republica custodiendas: cuius domus est sine sua culpa exusta. Forte dicis. sit cautior in posterum lucrando: & sic perditum recuperabit. Coni tra. stat quod ex hoc naufragio iste passus sit irrecuperabile damnum.

7

⁋ Respondetur. si ille mercator venderet regi: apparet mihi prima fronte concedendum quod posset ab eo capere tantum quatum amisit: & vltra hoc moderatum lucrum: & per consequens posset capere ab eo decies mille scuta & vltra pro pectine eburneo vix in foro valente quatuor solioos. Qua re prima fronte) dixerim mox apparebit.

8

⁋ Con tra hoc argumentor. sequeretur quod quilibet laborans pro vtilitate reipublicae cuius bona sine sua culpa sunt amissa, proportionabiliter posset capere a rege secundum iacturam quam facit: & sic vendendo ei vnam acum posset Plato ab eo decies mille scuta accipe re. Similiter quando aliqua magna vrbs aliquo ca su inopinato sine culpa inhabitantium esset exusta: nhabitantes vendentes folium papyri regi possent capere valorem totius vrbis: & sic regi nihil re linquerent. In super si solutio esset vera quilibet posset habere actionem contra regem vt sibi suam iacturam quam pro reipublicae vtilitate perpessus est compen set: in qua rex succumberet. Illud non est verosimile quia iandiu fuisset attentatum a mercatoribus si illud putassent. Sed ad hanc rationem dicetur: quod aliquis interdum potest vendere alicui aliquid aliquo pre cio: & non potest eum ad hoc cogere. Praeterea. rex non dedit eis commissionem specialem vt mercarentur: sed a seipsis missi sunt: ergo ad nihil tenebitur rex sed sibiipsis imputent: & sint cautiores in posterum.

9

⁋ Propter has rationes teneo quod rex non tenetur eis uccurrere in tanto quaetum perdiderunt. cum enim nihil de lucro plus quam aliis ei communicent: quare participabit cum eis in damno & non in lucro? Et nego quod mercator de quo est mentio in argumento. possit vendere pectinem signatum decies mille scutis regi: licet multo carius ei quam alteri. Sed contra. in hac distinctione superius recitauimus quod filii quorum parentes pro defensione reipu. in bello occisi sunt, a re publica sunt alendi. modo isti non minus reipublicae sunt vtiles quam pugnantes in bello pro patria. Respondeir dupliciter. Primo. illa est lex positiua huana & non diui na vel naturalis: & non est sanctio super isto lata. Se cundo pugnare in formidando bello pro reipu. vtilitate, est difficilius. Propterea tertio ethicorum dicit Arist. Fortitudo non est circa omnia pericula: quia non circa pericula maris. Idcirco vt homines ad illum actum fortitudinis difficilem pro defensione patriae allicerentur prudenter est haec lex lata. similis autem lex hic esset inutilis uia daretur occasio mercatoribus prodige viuendi & sine sollicitudine: postea efficturis contra rempu. cans in utiles. sed vbi quis in bello fortiter pugnans occiditur non est mala praesumptio. Vicini autem & potissimum comsanguinei mercatoris de quibus loquuti sumus, in pricipali deberent ei suffragari eum releuando: & ipse si est prudens lucrabitur postmodum eis redditurus. Si vero aliquam bona in mediocri quantitatem mercatori relicta fuerint: potest ex illis omnibus capere suae iacturae releuamen: vt pro pileo qui ab aliis veditur decem, duodecim: & sic de multis aliis rebus minutis: quousque totum suum damnum a tota repu. cui fideliter inseruit, vtcumque recu perauerit. Hoc enim quilibet aliorum debet velle: siue carius ad tempus vendat, siue non / nihil refert: quia non capit ratione dilationis temporaneae, sed ratione interesse. Et terum patet: quia tempore caritatis mercator prudenter emens vt sit reip. vtilis, si superueniat ex alio loco inopinata vbertas quam prudes non cogitasset: potest aliis carius vendere: quoddam temperamentum secudum praecium & suam iacturam tenendo. Et ex illo sequitur, quando irreparabile damnum quis patitur nisi ei suffragetur, boni vicini beneficiati & naici debent ei donare & dare mutuo ad tempus vt ab inopia releuetur. & potest esse sic praessus & tales circumstantiae occurrere possunt: vt sub poe na mortalis peccati multum grauis teneantur. huic etiam bona ecclesiae debent applicari: esto ecclesia sit in reparatione: & serius perficiatur. Vnum enim est templum dei materiale: aliud templum dei viuum.

10

⁋ Sed contra istud arguitur. per solutionem datam habens aliqua bona & multa amittens potest carius vendere sua bona quam alter: ergo licet transcendere totam latitudinem iusti praecii contra dicta in quaestione praecedente. verbi gratia, pileus iste secundum iudicium prudentum merca torum nihil valet vltra decem: & iste vendens capit. xii. ergo totam latitudinem iust i praecii transcendit. Item hac via datur palliatio dolosis viris qui dicent se capere vltra commune praecium ratione rerum perditarum.

11

⁋ Ad pri mum respondetur quod dicta in praecedente quaestione intelliguntur extra hunc casum & similes. et si diuites emptores to tum negocium cognoscerent: vellent ita ab eo emere con tenti singuli parum perdere vt iterum ille releuetur, saltem sic velle debent: quid ei sufficit. Ad secundum negatur quod detur eis via palliandi: quia supponimus ita esse in re veritate. Si quis enim ex sua negligentia omnia sua bona amisit: non potest ita vendere vt dicimus: quemadmodum rex nihil ei daret, sed eum puniret. vel si sit diues non potest sic vendere. ratio est: quia si cut nunc multa in naufragio amisit: ita alias plurli ma mercando lucratus est. Recompenset itaque lucrum cum damno.

12

⁋ Secundo supposito tali casu. est caua ritas tritici Londini ita vt a. mensura tritici valeat decem. sortes hodie a Depa se appellit ad Londinio rum pontem: sed plurimas naues scit a finibus Nor manniae crastina luce Londinum venturas: ob quas iu dicat a. mensuram cras non valituram vltra octo. Arguitur sic. Sortes hodie vendit a. mensuram tri tici decem Londini: & non peccat per conclusionem quaestionis praecedentis: cum vendat in latitudinem iusti precii hoc die vsitati seu currentis. Quod si concedas cum sancto Tho. arguitur sic. iudicat quod cras praecium erit. viii. propter aduetum similis mercis: & decipit emptores: quia si hoc scirent nollent sic emere. Forte dicis, non refert de praecio subsequentis diei. & ratio est: quia hodie vendit mensuram a. vt decem secundum praeciu currens: & stat ob casum inopinatum quod aliqo multa bona habentes occulte ea venditioni expone tes facient praecium minui cras ad octo. tunc cras non licebit vendere vltra octo: nec venditio huius diei vt. x. propter nouam mutationem subsequentis diei inopinata vt. viii. redditur illicita. Sed contra non est idem: quia illic in casu tuo hoc fugit emptorem & venditorem: secus est in casu argumenti. & est simile. si quis in principio Maii emat. xx. dolia vi ni: quodlibet. v. francis: & magna pars vinearum gelu (vt fieri interdum illo tempore solet) pereat: adhuc contractus in die sequenti est licitus: quia enim iste casus nec a venditore nec ab emptore fuit praescitus homines admittunt ipsum licitum. secus est si astro logus vt Thales Milesius huius praescius sic emisset: quia de hoc vertitur nodus argumenti. vel si eueniret quod sub Heliseo propheta in obsidione Samariae euenit, tempore quo quarta pars cabi stercoris colunbarum (hoc est granorum comestorum ab eis & reperto rum in earum pectore & stomacho) quinque argenteis ven debatur. vt scribitur. iiii. Regum. vi. & postridie eius dies modius similae vno statere vendebatur. Respondetur. istud non vinceret responsionem datam: quia dicetur quod non re fert siue venditor sit praescius alterius praecii siue non dummodo secundum latitudinem praecii fori in tali lucro consueti seu currentis vendat.

13

⁋ Sed contra hoc arguitur sequaeretur quod si Parisiis vinum esset carum: & aliquis sciens vinum esse abundans in Burgundia / vel in loco propinquo vrbi Parisiensi: posset vendere vina secundum prae cium currens Parisiis. Dico si sciat quod notabiliter di minuetur praecium die sequente propter aduentum nauium v no repletarum per Sequanam descendentium: hoc iterum con cedo. Omnia enim istasunt probabilia. Secus est si quis vltra praecium currens Parisiis simplici ipsum ignoranti venderet. ls enim transcenderet totam latitudinem praecii currentis in hoc loco. Secundo dici potest ad casum argumenti quod mercator praescius quod perdet nisi a. mensuram vendat. x. eo quod ipse. ix. emit: & habuit pericula cum aboribus: & fecit impensas: potius se seruabit in demnem quam alios. Vnde si sit certamen inter emptorem & venditorem de solo vitando damno: venditor potest potius velle emptorem incurrere illud damnum qui seipsum. Ratio est: quia si necesse est proximum vel me damnum incurrere: licitum est mihi me de damno eripore. & dato quod damnum alter incur rat: mihi le promouere meipsum ad lucrum proximo ne glecto. Sed si venditor de lucro certet: & emptor de vitando damno: deliquit venditor. ratio est: quia cum alterius iactura nemo debet locupletari: sed danum empto ris est eius iactura: & venditorem consequi lucrum est eum locupletari: igitur non le venditori consequi lucrum cum emptoris damno. Hunc autem dicendi modum priore pau lo aequiorem reputo proprie capio compatiuum. Non eim sum ita strictae coscientiae vt vendentem secundum priorem solu tionem totaliter damnem. Hunc secundum modum sicut & primum Conradus impugnat: & inutiliter vtrumque, vt circa primum modum sancti Thome inter arguendum diximus Secundum sic impugnat, non est licitum facere contra iu stitiam commutatiuam vel vendere rem maiori praecio qusa valeat: etiam si vendens id faciat pro suo damno vitando vel lucro consequendo si hoc cedat in damnum em ptoris. relinquo verborum prolixitatem tangens neruum argumenti. Dico quod ille vedens non fecit contra iusti tiam commutatiuam: vt patet ex argumenti praecedentis solutione: & damnum est rationabile in emptore. Raonabiliter enim emptor potest illd velle quod euitem plus imme damnum i in eo: simile namque mihi faceret. Exemplum. est vnus asser ad vni soli succurrendum in Sequana nauicula fra cta: possum eniti illum primo adire vt mihi succui tam & vt periculum mortis euitem: nulli in hoc iniuriam faciens. secus si ab eo auferam: si enim habeat est rapi na. Similiter cum damnum incurram nisi vendam decem, non est necesse velle emptorem lucrum consequi cum mea iactura. & hoc si non habui ante excessiuu lucrum in quo mihi satisfacio pro illo damno. & etiam dato quod ante mercando lucratus fuissem: non sufficit dicere in posterum / capiam lucrum. Essem enim tunc imprudens relinquendo lucrum mihi licitum praesens ad ma nus pro incerto futuro: nam oportet me mihi & familiae meae prouidere. Sed vt omnia secludantur pone quod nunc primo ille mercari incipiat: & has opes habeat pro toto matrimonio a maioribus relicto: & sit me diocris quantitatis nauis. Sed de magnitudine non refert in proposito argumenti. Non respondeo ad vlterio res istius rationes: quia ex dictis quilibet potest eas eluere: ac rigidam eius sententiam quae non placet facile impugnarem nisi breuitati studerem. Fodem modo dicedum est ad tales casus. scio secreto per rectores reipubs quod cras panis vel frumentum carius vendetur vel minoris, an tes meas vendere possim. Et simile est de casu Thaletis Milesii oliuas ementis vbertatis tempore ui postea effectus est diues: vt Aristi. in problemati bus recitat, ostendens philosophum ditari posse si vellet. & tamen & Thales & Arist. hoc licitum reputarunt esto Thales praesciuerit. Et idem est praescire dimidio anno & anno. Aliud fortasse iudicarem in casu quem in pueritia mea apud notrates sub Iacobo tertio eue nire noui, quaim monetam quandam nouam more denariorum Parisiensium cudit: hoc est. similis monetae. & quia in plebe constans erat opinio quod pecunia illa pes sum iret vt tandem factum est: an debitores pote in sana conscientia creditoribus satisfacere: cum illam pecuniam quam creditoribus dederant scirent in proximo futuram inutilem. Vtrinque sunt rationes: & oculatus vir de bet circumstantias varias in materia considerare. & vt mihi nunc rapti scribenti occurrit: rex debebat totam pecuniam populi colligere, aliam monetam dando toti etiam plebi proportionabiliter imponendo summam dam dam ne laederetur ipse rex. Sed hic casus solutioni argu menti est impertinens.

14

⁋ Tertio arguitur. Collegiorum primarii moderatores vendunt vinum aqua dilutissimum scholasticis quos portionistas vocant: cum ex consuetudinem magnis debeant in prandio mensuram vsi tatam quam dicunt copinam dare: sed vna tertia aut me dietas est aqua. & non est dicendum quod viri illi deum ti mentes peccent: cum circa iuuenes sint ita solliciti vt septies vel octies in anno eis confessores procurent: & optimos regentes, vt in intellectu & affectu illuminentur. Forte dicis. vnum tangit eorum temporale commodum: aliud autem non. Nihil enim datur confessoribus praeter vnicum prandium. nam si iuuenes minutissima dent: nihil ad primariorum marsupia. Forte dicis & ita dicendum censeo: quod primarii respectu portionistarum sunt tam quam prudentes patres scientes vinum purum iuuenibus multum nocere: tum quo ad studium: tum quod sit ignem igni superaddere. Propterea Socrates in suis legibus vinon iuuenibus interdixit. Nec primarii vendunt eis co pinam vini: sed portionem collegii talem qualem propriis liberis si haberent darent. Contra, non potes eos excusare in ministrando tali vino senioribus regentibus & vi ris prouectis qui crebo coguntur potissimum in aestate mittere in vrbem pro vino habendo. Et eodem modo argumentari possum de cibanis iuuenibus ministran dis: vbi interdum oua & cibi putridi apponuntur ipsis & ex malo tritico panis. & quia ex eisdem sumus & nu trimur: ex bono cibo bonus chimus & chilus gene rantur: & ex consequenti maior aptitudo ad litteras. Dicis. in procuratoribus confidunt. Contra: ad nutum procuratores eis parent.

15

⁋ Respondeo. licet in hac materia me multo circumspectiores sint primarii: aliquid tamen paucis dicam. Aliqua requiruntur ad bene instituem dum collegium, & ad eius manutenentiam. Secundum enim non est multo facilius primo. iuxta illud vulgatum Non minor est virtus quam quaerere parta tueri. Primum vt habeantur eruditi praeceptores: in moribus graues: & in puniendo tenentes medium iustitiae punitiuae: neque nimis neque minus: qui primariis sint obedientes, quod facile fiet modo primarius sit prudens: Secundum: vt ta magistris quam scholasticis bona min stretur portio: vt pote cibus purus non corruptus secundum consuetudinem bonorum collegiorum, vinum puerorum aqua diluatur: non autem magistrorum: aquam enim ipsi impo nent prout ratio postulat. certe si primarii hoc faciant: sue cessu temporis nihil amittent. sed aliqui eorum sunt eius mo ris & conditionis vt plus ponderet turonum praesentem suasu procuratorum quam scutum futurum: quod essent consequuturi dummodo prouide rem agerent.

16

⁋ Quarto arguitur. aliqui emut vt post ea vendant: & intendunt proprio lucro, bono conmuni neglecto. emunt enim magnam congeriem vini, tri titici / vel lignorum vt Parisiis videmus: & faciunt eos qui oeconomice emere debent, hoc est pro sua sola familia, omnia habre cariora: quia ipsi forum poccupant

17

⁋ Respondetur. si isti estptores emant vt seruent pro vtilitate reipublicae & vendant tempore quo erit talium rerum pe nuria: quia plebecula in lignis vino tritico & piscibus dum habentur vili praecio no facit prouisionem: vel propter imprudentiam: vel propter pecuniae inopiam: nam mult sua arte in diem viuunt: tunc vendendo carius quam emerunt non peccant: nisi sciant vel scire teneantur caetera ven dibilia propter suam prouisionem esse cariora. Nonnumquam tamen sunt ita solliciti in rebus emendis vt faciant praecium auge ri & cogant alios emere a se tamquam a secunda manu, & per consequens carius: & sic peccant. Nec sufficit eis in tentio qua dicunt se reipublicae inseruire: quia non sola intentio sufficit ad bonitatem actus. multo enim amplius reip. hoc modo nocent quam prosint. deberent in primis pati oeconomice emptores prius emere: vel secum emere, quando ipsi emunt etiam oeconomice pro sua fam lia, non vt rursus vendant. Declaro exemplariter. emum in ligna in aestate in Grauia vt vulgus appellat, a patri busfamilias pro hyeme futura: quando ligna sunt rara & per consequens cara. tum propter inundantiam Sequani tum propter eius congelationem. debent isti lignorum merca tores sinere cursum aestatis praeterire in qua patresfami lias sibi prouidere solent: & in illius temporis fine emetur quaeten vendant, quemadmodum non ha in Falis assantibus carnes vel pastillariis emere carnes ante determinatam horan minuta enim plebs prudenter mauult caponem duobus turoiois minoris vendere quam abesse domo & omit tere operam duabus vel tribus horis. Sic lignorum ven ditores a Burgundia descendentes in aestate iaborabunt vt aliquid pro suis laboribus lucrentur: licet minus habeani quam in hyeme. sed isti nebulones ligna in Burgundia emunt in nemoribus: & tota aestate faciunt omnia cara: ad pro parua vtilitate quam reipum. afferunt grauissimam iacturam eidem inferunt. sicut chirurgus quam digitum curati & grauem morbum principalibus membris corporis viri imducit. Non tamen velim dicere quod non debeat esse vigilantia pro pauperibus sicut pro diuitibus proportionabiliter: sed ab oeconomice ementibus paupares opem habet: & non ab istis vafris negociatoribus: qui plerumque faciunt prae cium lignorum ita increscere vt pauperes ligna emere nequaant: sed ignis defectu in rigidahyeme aliqui per eant: & plurium vita notabliciter abbreuietur. lsti reipu. fu res grauissime peccant: & tenentur ad restitutionem reipu. & quia nescitur in particulari quibus restituere sint obnoxii: tenentur hospitalibus publicis & in primis domui dei & aliis locis piis restituere. Quiod dico de lignis: idem in aliis intelligo. Ex isto patet: quod is qui nullo modo est in causa quaere ligna sunt cariora, sed ea emit in aestate quatenus ea in hyeme minutae ple bi vendat, & reipu. inseruiat: probe agit. & si lucrum intendat: hoc est rationabile. cum enim curam habeat reip. & sollicitudinem: & non teneatur propriis stipendiis militare: rati nabiliter sicut alii mercatores potest lucrum capore siue a diuitibus siue ab inopibus: quibus non tenetur dare sub raecepto: & quia minutatim vedendo habet multos la bores, stat quod a secunda vel tertia manu emens vt ven dat non peccat. patet exemplariter. a dominis boum & arie tum lanii boues & arietes emunt: & rursus a laniis es dam mulierculae carnes emunt, quatenus carnes & o fam scholasticis dictis martinetis, & pauca haben tibus vendant. sic de fructibus contingere solet. & ista non sunt reip. inutilia: vt res habeatur in proptu scho lasticis & emptoribus. tediosum enim foret pro istis rebus minutis emendis magnam loci intercapedinem partransi re. Et simiter institores qui minutas res circumforaneas in proptu vendendas afferunt: in bono statu secundum suam paruam conditionem viuunt. Pro istis enim minutis in repum. nulla iactura, sed potius vtilitas accrescit. Sic & isti qui emunt in grosso & in grosso vendunt & non aliter: possunt excusari adiecta illa condition- quam recitauimus de emendis lignis: ne sint causa incremen ti praecii emibilium in plebe.

18

⁋ Quinto arguitur. Sortes dat Pla toni librum vendendum decem: quem plato. xii. vendit Ciceroni. isto casu supposito plato sortem in duo bus decipit: & tamen non tenetur eos ipsi restituere, quia as signauit e i praecium. x. ex hypothesi.

19

⁋ Respondetur. si plato capit illa duo vltra iustum praecium tenetur illa duo restituere illi cui librum vendidit. si vero ex in dustria duo habuit / adhuc manendo in latitudine iust i praecii: distinguendum est: vel immediatus vendi tor est famulus principalis vendentis: & tunc tenetur illa duosuo magistro dare: quia illum tenet tan quae industrium & sibi fidelem: & qui sufficientem sibi dat mercedem: non talem daturus si de eius industria non confideret. vel vendens non est faniulus & tunc potest duo tenere pro se. sed si principalis venditor non assignasset determinatum pcium: immediatus venditor teneretur totum praecium dare domino libri qui sibi pro laboribus satisfaciet. Et sic in emptione quando sortes mittit Platonem ad emendum, nisi venditor det ementi scdario aliquid gratis: & hoc illi constet: non tenetur illud refundere principali emptori. Dixi (con stet) quia ane sufficit quod veditor dicat / amore tui duo vel tria remitto: esto hoc iureiurando affirmet. hoc enim omnibus estptoribus dicere solet venditor, & his quos emendo circumuenit. Ex his patetsolutio ad quistio nem vnius famuli ex Hispania ad Flandriam missi & illic commorantis vt fideliter res domini curet: qui vnam partem pecuniae domini sui applicat ad aliquas merces pro seipso. Vbitatur an ecclesiastici posi sint negociari. Respondetur quod non. loquendo de negociatione lucratiua proprie dicta tquod patet ex quaestione praecedente: & signan ter ex solutione octaui argumenti. Qui autem nego ciantur debent excommunicari, ne clerici vel monachi c. Secundum instituta praedecessorum norum sub intermina tione anathematis prohibemus ne monachi vel clerici causa lucri negocientur. Sed contra hoc argui tur auctoritate Hiero. ad Rusticum monachum: & ha betur de conse. dist. v. c. Numquam. dicentis. Si apostoli habentes ptantem de euangelio viuere laborabant manibus suis ne quemquam grauarent: & aliis tribuebant refrigeria quorum pro spiritualibus debebant metere carnalia: cui tu in vsus tuos necessaria non praepares? vel fiscellan texe iunco: vel canistrumlentis plecte viminibus. & pau lopost. Apiium fabrica aluearia ad quas te mittunt pr uerbia Salomonis. Monasteriorum ordinem ac regia disciplinam in paruis disce corporibus &c. Respondetur. iste labor non est lucratiuus: qui eis prohibetur quando totus valor in forma consistit & modicus in materia: vt in cratibus & his de quibus exemplificat eleganter Hiero. Ista autem prohibitio est positiua & humana clericis: & non po test dari vna regula ostendens quae negociatio sit cler cis interdicta. Licet enim eis materiae applicare for mam artificialem vt vendant: vt tabulas pingere: libros scribere: & caetera quae eodem loco explicat Hieronymus subdens. Texatur et lina capiendis piscibus. Scribantur & libri vt & manus operetur cibos & anima saturetur lectione. In desideriis autem est omnis ociosus. Ae gyptiorum monasteria hunc morem tenent: vt nullum absque opere & labore suscipiant: non tam propter victus necessaria quam propter animae salutem ne vagentur pernicio sis cogitationibus &c. Dicit illic agricuitura esse eis licitam: & quod inserant arbores. nam Actuum. xviii. de do ctore gentium qui episcos erat, scribitur quod exercuit artificium artis scenofactoriae: hoc est fuit funium & tentoriori factor. Dicit enim btuns Lucas in litera: immo deus per os Lucae: quod Paulus accessit ad Aquilam & Pri- scillam: & manebat apud eos quia eiusdem artis erat & operabatur. Et ipsemet dicit. ii. ad Thessa. iii. Neque gratis panem manducauimus ab aliquo: sed in labore & fatigatione nocte ac die opantes: ne quem vestrum grauaremus. Sed hic non est emptio vt ven datur. Praeterea si quis pullum in iuuentute emat vt quando adoleuerit vendat, non est peccatum. semper supponimus quod non negligat diuinum officium ad quod astringitur.

20

⁋ Ecce illa qui consideranda sunt pro iusti praecii latitudine metienda: & quam detestabiles sunt isti nebulo nes politiam publica defraudantes: multa penes se colligentes: facientes merces esse caras: & cogentes rel quos emere. Ex diuerso probe faciunt solum ementes cum aliis pro sustentatione sui & suorum: & cum prouisionem oeconomicam ab aliis factam intelligunt, emunt: vt pro vtilitate reipu, conseruent, & potissimum negligenti bus & inopibus qui nesciunt vel non patent sibi an tepus penuriae prouidere: & aequum est vt competens habeat pro laboribus & sollicitudine lucrum. lterum declaro exeplo. in allecibus in augusto potissimum apud septen trionales vbertatem habes: aliqui enim alleca sale condiunt: & ad hyemen in quadragesimam vsqueseruant indo liis suis: & exteris prouident. Et ler ita sit vt arbitror: frequenter tamen hanc operam & sollicitudinem non referunt actualiter vltra suum lucrum & sui sustentationem: & adhuc bene agunt: quia actus ille aliunde est in bonum finem referibilis: & virtualiter referunt: sed multo melius agerent in vtilitatem publicam actualiter referentes, quod vt faciant a concionatore edoceri debent. Vlterius diximus quod sa cerdotes patet operari & vendere laborum suorum fructus sicut perbelle & ingeniosissime ad Rusticum monachum scribit Hiero. de plantandis & inserendis arboribus vt tandem laboris sui dulcia poma carpant & man ducent. & quod maxine notandum est apostolus arte restia ria laborare non erubuit. & hoc voluit per os Lucae deus caeteris aperire. Non valet dicere quod non habuit aliunde prouisionem sicut notr episcoi. fateor quidem, sed alium de poterat habre. nam pauca ei sufficiebant. Si vero fuisset indecorum epolaborare, num quam ita operatus fuisset. Ex isto patet cum ratione adiucta, quod pro frumento suo colligendo: & pro vinea excolenda laborare potest sacerdos: & ire ad opera ruralia. vt habetur expresse de celebra. missa. c. i. Vlterius patet quod at tificiolo potest victum quaerere. xci. distinctione. c. Cle ricus. ex concilio Carthaginensi. vbi dicitur. Clericus quilibet verbo dei eruditus artificiolo victum quaerat. In conclaui. autem lignipedia / pilea: emat asseres, faciat arcas & lecticas, proptuaria, scamna & caetera id genus: & instrumenta pro aratro. Quia autem liceat ei pro se & sua familia emere, dubitat nemo. Vnde dicit Apostolus primae ad Timoth. iii. Oportet epsoum esse suae domui bene praepositum. Ex his patet qui de lire in multis sentiat vulgus, sacerdotes officia & labores a patribus admissos facientes irridens: non autem frequentantes tabernas.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 41