Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 10

An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Decima. Ecimo quaeritur: an theologus tanquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae prae ferendus. Hanc quaestionem idcirco propono quia eam Amouent Hostiensis & Panor. de consan. & affi. ca. i. quorum solutio in hoc stat. Si sit beneficium etiam grande, episcopatus scilicet vt ipsi exemplificant: & in loco magis versetur causarum ventilatio: praeferendus est theologo ca nonista. Si autem pullulet haeresis vel locus sit vi cinus haereticis: praeferendus est theologus. Hanc resolutionem falsam paucis ostendam / semper de theologo & canonista simplici loquens. quia notum est theologum mixtum: theologo simplici caeteris paribus praeferendum i quamquam theologum ambidextrum in theologia & iure pontificio decet esse. multi tamen sunt eruditi theologi simplices.

2

⁋ Hoc praemisso pono hanc conclu sionem. lurisperito seu canonistae praeferendus est theologus omni modo siue haereses pullulauerit siue non: caeteris paribus. hoc est: si vterque sit peritus in sua arte: sic scilicet vt theologus ne a limine quidem ius pontificium salutauerit: nec bibliam & theologorum scripta canonista olfecerit: nisi illa quae in corpore iuris habet, in morum grauita te sint pares: & in omnibus aliis quae idoneitatem augent vel attenuant. Probatur haec conclusio. omnis ille praeferendus est in aliquo officio qui melius nouit illa facere quae officio illi incumbunt. mani festa est haec maior: quia non aliam ob causam gna rus in arte nautica in naue praefertur perito calcifici. sed theologus nouit melius illa facere quae officio pasto rali incubunt. igitur. Probatur minor. nam actus potissimi in cura animarum sunt isti: ministrare sacramenta / euangelizare verbum dei / discernere inter peccata mortalia / imponere poenitentias arbitrari as & consimilia. haec autem melius nouit theologus, vt cuilibet notum esse debet. Insuper nulla doctrina est ecclesiae aeque vtilis vt theologia: ergo theologus inter doctos in republica est maxime vtilis. Ante cedens patet ex Apostolo. ii. ad Timotheum. iii. dicente. Tu vero permane in his quae didicisti & credita sunt tibi: sciens a quo didiceris: & quia ab infan tia sacras literas nosti, quae te possunt instruere ad salutem per fidem quae est in Christo Iesu. Omnis enim scripeura diuinitus inspirata vtilis est ad docen dum / ad arguendum / ad corripiendum / ad erudien dum in iustitia. Forte dicis. canonista nouit omnia haec per illa quae habet in corpore iuris. Contra. multa habet theologus in iure non inserta seu vt dicunt, incorporata. etiam non potest adeo perite disserere aut loqui vt theologus: quia circa artem illam non sic versatur. nam opposito dato non esset simplex canonista. In super conclusiones in theologia deductas canonista pro principio capit. sicut scientia subalternata pro principio sumit conclusiones scien tiae subalternantis. modo habens scientiam subalter nantem perfectius scit etiam eandem conclusionem quam habens scientiam subalternatam. extendimus au tem scire ad cognoscere: quia si quis credat princi pia suae artis in alia scientia probata: proprie non scit ea. modo conclusiones theologicae sunt princi pia in iure pontificio. Tertio arguitur loquendo de adeptis gradum in vtraque arte, nemo Parisiis efficitur doctor theologus ante. xiiii. annos completos in studio illius facultatis post artes complete visas: & nisi sine praesidente in Sorbona responderit spatio. xiii. horarum non trahendo spiritum, cuilibet arguenti in publico: sine aliis disputationibus publi cis sub praesidentibus. iiii. annorum spatio, omnes baccalaureos admissos in omnibus actibus publice examinando: qui solent cursum vnum vel duos re gere in artibus in. iiii. vel. v. annnorum curriculo. quis etiam in vtroque iure gradum capit qui artium prima elementa degustauit: quo modo ergo istorum duo rum erit collatio:? Dicis. tempore quo in artibus re xit, a studio theologico retrahebatur. Respondeo. pro vno cursu non distrahebatur, quod patet sic. arguendo & respondendo multo promptior, grauior, & maturior, eo quod discipulis adultis praefuit, euadit. Praeterea ratione vnius cursus facultas nostra Parisiensis de vno anno dispensare solet. ergo praesupponit tunc virum magis proficere pro vno cur su regendo quam si non regeret. Pro secundo autem cur su nihil dat, quia ille potius obest quam prodest. Nec valet dicere quod tempore litis canonista efficitur magis gnarus. quia tu non vides episcopos & pasto res in strepitu forensi pro rebus ecclesiae litigare. Insuper hoc est incidens & accidentarium, pro quo aduocatum habere oportet: & non immediate in hoc insistere. Item nemo militans deo implicat se negociis saecularibus: vt ei placeat cui se probauit. ii. ad Timoth. ii. Immo hac via concluderes pastores ecclesiae eligendos tempore quo ecclesia reparatio ne eget / de numero latomorum pro ecclesiae materialis reparatione. sicut enim praelati habent conductos latomos: sic aduocatos stipendiarios habent. Rursus nullus tantum verbo dei inuigilat (quod aperte videmus) quantum theologus. ergo ipse est praefe rendus. Praeterea etiam in corpore iuris theologia & eius studium est maximis priuilegiis donatum: vt de mag. in ca. Super specula. conceditur studentibus theologiae vt quinquenio integro possint percipere fructus suorum beneficiorum. Docentibus vero quidiu docue rint: vt in quaest. sequente latius explicabitur. Item leges prohibentur legi & audiri Parisiis & in locis vicinis, vt theologia floreat. de priuile. ca. Super specula. & ca. i ne clerici vel monachi sae, nego. se im. prohiben tur contentiones & lites tanqui saecularia negocia: & prohibetur religiosis ne addiscant leges vel physi cam. physica aut apud aliquos medicina vocatur. & finis legis est ne se inuoluant processibus. Et idem est si quis occupet se circa materiam litigiosam iuris pontificii. Scio tamen dominos legistas & Panormitanum canonistam religiosum: nimis canonistis condescendere propter vicinitatem quam ius pontificium in aliquibus suis partibus cum legibus habet: nec satis poderare rationem quare leges his interdicuntur: quae est haec: ne scilicet nimis se occupent in negociis saeculi & strepitu forensi: vbi est lucrum temporale cum iactura animae. Insuper, petitur ab ordinan do episcopo an sciat vtrumque testamentum. In cuius signum defert mitram. sed non petitur ex eo an sci at vtrumque ius. Postremo, ecclesia optime fioruit ea tempestate qua theologi eam rexerunt: sed vbi deuenit in canonistarum manus, qualiter gubernetur nouerunt omnes. igitur conclusio vera.

3

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur. canonistae citius pastores ecclesiae eliguntur qui theo logi ac eis prouidetur: & frequentius episcopis assistunt.

4

⁋ Praeterea spiritualia non possunt seruari sine temporalibus: & isti ad talia sunt vtiliores theologis. nam etsi in propriis non litigant: aduocatis comsulere possunt.

5

⁋ Ad primum respondetur quod ad di gnitates assumpti non assumuntur de per se ratione cano num. nam post salutatam a limine grammaticam potentum filii non submittentes manum ferulae in gymnasiis ar tium in quibus seruatur rigor: ad leges huanas / diui nis relictis mox confugiunt: quia de mundi grege esse laborant. & propterea nimirum si aliqui tales / legi stas & canonistas sibi assumant sui similes: vt etiam sibi consulant in beneficiorum tricis in foro exteriore / conscientia relicta quam floccipendunt: secundum di ctum triuiale: Semper est & erit: similis similem sibi quaerit. prudentes tamen videmus episcopos, theo logos secum in magna veneratione continuo habentes.

6

⁋ Ad secundum respondetur quod superflue nimis se occu pant multi praelati pro bonis temporalibus: sic scilicet vi sint eis impedimento. Hinc primae ad Timotheum vi. dicitur. Nam qui volunt diuites fieri incidunt in tentationem & in laqueum diaboli.

7

⁋ Sed dicis, non student esse diuites pro se, sed seruare bona ecclesiae: quia vt scribitur in ca. Expedit. xii. qui. i. Expedit facultates eo clesiae possideri & proprias perfectionis amore contemni & paulopost Prosper recitat in eodem capitulo. De nique sanctus Paulinus ( vt ipsi melius nostis) ingen tia perdia quae fuerunt sua / vendita pauperibus erogauit. sed cum factus esset episcopus, non contempsit ecclesiae facul tates: sed fidelissime dispensauit. Idem illic natrat de sancto Hilario.

8

⁋ Respondetur multifariam. Primo. bo na ecclesiae erant episcopo & canonicis tunc communia & ab episcopis summis theologis verbo & opere caelo dignis fidelissime expensa, nec prouentus ma xime vberes adhuc habebant. propterea opus eras sollicitudine pro rebus ecclesiae acquirendis & conser uandis. hi certe digni erant & honore & bonis for tunae pro suis necessitatibus subleuandis: secundum illud Apostoli primae ad Timoth. v. Qui bene praesunt. paesbyteri: duplici honore digni habeantur: maxime qui laborant in verbo & doctrina. Ad hoc introducit scripturam Deuter. xxv. Non infrenabis os bo ui trituranti. aequum est ergo quod in rebus diuinis & ecclesiasticis officia & onera subeuntes habeant sufficientem prouisionem pro sui sustentatione. Dico secun do quod aliqui hac tempestate pro bonis ecclesiae augendis qui in vtilitatem eius non cedunt, nimis insudant. Nam cum ecclesia sufficienter in plerisque locis dotata sit: mediis de honestate crebro suspectis: vt seipsos pascant, bona sub velamine indigentiae ecclesiae uaerunt. vtpote de capienda pecunia in ordinum collatio ne, sub chartarum seu literarum vmbra: & multis aliis modis excogitatis. Et contra loca sancta vt hospita lia: viduas, minutam plebem sibi subiectam & paupes nimis rigide insurgut: putantes decorum prouentus episopales uam litercumque augere. Et tamen luce meridiana clarius est: quanto episcopatus est pinguior: tanto magis in speculo ponitur curialibus istis ambitiosis & inidoneis: vbi episcopatus & beneficia tenuia melioribus & do ctioribus relinquuntur. Dico tertio: si episcopus vel aliam dignitatem habens: multa talia relinqueret, esto suum beneficium multo minus in prouentibus valeret: probe ageret, nec vllum iuramentum obligat eum ad bona ecclesiae conseruanda: quia sem per intelligitur de bonis ecclesiae manutenendis secundum quod ecclesiae expedit. vt si fuerit lis ambigua inter diuitem praelatum: & domum hospitalem aegrotorum: nullum aegrotum etiam tempore epidimiae recusantem: vt est domus dei Parisiis gegre sufficiens ad eleemosynas tam largas erogan das: quis iudicaret episcopum cum capitulo imprudenter agere si suo iuri ambiguo cederet: cum pro statu episcopali sufficientem prouisionem ha beat: Et potest esse quod illi sedi nullo modo conducat plura habere. tum ne nobilibus aulicis & regum familiaribus pateat aditus. tum ne immensus red ditus sit episcopis materia luxus. Non tamen me fugit quin bonis viris bona fortunae sint materia virtutis exercendae: sed non semper talia beneficia probi habent. Hoc autem non obstante haec pona escclesiarum alii iniuste capientes peccant: & praelati iniuste hoc sinentes omittunt culpabiliter. Sed consultent episcopi sapientes prudentiam hapentes quando cedendum sit: quando litigandum, & cum quibus. Similiter abbas aliquis vel episco pus prouentus aliquarum terrarum sic recipiat vt pauperes terram ad firmam vel aliter habentes, non opprimantur, nec pruinam formidare debent dicentes se nolle relinquere sedem posteris magis te nuem quam a praedecessore inuenerunt. erebro enim formidant pruinam & cadit super eos nix.

9

⁋ Ex his ergo patet theologum simplicem / eruditum & grauem, canonistae similiter dotato praeferendum. Nec oportet talibus canonistarum obiectionibus respondere. lus pontificium ex morali philosophia & theologia est conflatum. modo compositiora sunt perfectiora. Item de duobus participans, vtroque extremorum est perfectius: vt mula equo & asino (vt aiunt) est perfectior. Nam pauca theo logica comparatiue habet ius pontificium. Ad secundum dico: quod falsum est mulam equo esse per fectiorem: sed tenet medium in perfectione inter illa duo.

10

⁋ Cum omnibus his dico quod plerique sunt canonistae multis doctoribus theologis etiam in famatissima vniuersitate gradum adeptis praeferendi ad dignitates propter excessum in morum grauitate: & nonnunqui in literis tam diuinis qui humanis. sed in quaestiois titulo summum summo, & parem pari, hoc est mediocrem mediocri cotulimus. Nec theologis obest quod ad tumultus aulicos non vocentur: quinimmo super hoc laetentur. Nunquid in domo summi sacerdotis Christum negauit Pe trus qui in Christi societate stetit fixus & immobilis? Theologum nanque inhoneste procedere iudico, & minus secure pro animae suae salute: si me diate vel immediate in principum vel episcoporum comitatu esse laboret. Et licet dicat sese ingerere pro aliorum salute: citius fortasse ipse ad ma lum flectetur quam possit alios ad rationem allice- re. Non tamen nego quin theologus vocatus cum Aaron possit adire curiam dummodo detur ei ocium interdum respirandi / & curandi suam salutem.

11

⁋ Con cludendo patet esse peccatum minus idoneum pra ferre magis idoneo, vel hoc suggerere: & per con sequens ( si recte sentimus in hac quaestione prout putamus) male agit dans, eligens, vel suadens praeferre canonistam vel legistam theologo: & tenetur ad restitutiouem aliquam illi qui repellitur iniuste se cundum iudicium prudentis. Non est tamen idem beneficium habere, & esse in potentia propinqua ad habendum. nam si prohibeam inidoneum vel mi nus idoneum vel etiam aeque idoneum quatenus beneficium detur optimo, capiendo optimum ne gatiue: non pecco: & per consequens non teneor illi quem prohibeo ad aliquid. sed si sit magis ido neus: teneor detestari peccatum meum quo eum prohibui a beneficio consequendo, & facere ei con pensationem. & quamquam non feci animo ei nocendi: fe ci tamen ei iniuriam: quia beneficium fuit ei debitum: hoc est, collatores tenebantur ei beneficium dare. quare laborabo vt alibi ei prouideatur: vel si non possim, dabo ei pecuniam.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 10