Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 25

Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis
1

⁋ Distinctionis Quadragesimaenonae Quaestio Vigesimaquinta. Ecundo de martyrio & vigesimoquinto in hac di stinct. quaeritur. quando quis debeat pati martyrium: & pro quibus causis. Supponamus triplicia esse praecepta. quaecldam negatiua. vt non furtum facias, non sis homicida. Alia affirmatiua, vt co lere deum: reuereri parentes. Tertia sunt praecepta mixta, quae affirmationem & negationem includunt. vt colere vnum deum, includit hanc negatiuam, non colere plures deos quam vnum, & deum colere. sanctificare sabbatum: facere cultum dei, & non facere opera seruilia. Et proportionabiliter de isto tertio membro dicendum est sicut de aliis duobus. propterea si loquuti fuerimus sufficien ter de duobus prioribus membris, abunde dictum erit de tertio.

2

⁋ Respondetur ad quaestionem per conclusiones. Prima est. Potiusquam contraueniamus. praeceptis negatiuis, semper debemus pati mor tem. probatur. praecepta negatiua semper & pro semper obligant: ergo quicumque contrauenit eis, peccat. sed homo potius debet pati mortem quam peccare. igitur.

3

⁋ Secunda conclusio, homo no semper tenetur pati mortem pro fide aut pro im pletione preceptorum affirmatiuorum. Probatur. praecepta affirmatiua non obligant pro sempersed solum semper obligant. homo enim obligatur implere actum praecepti affirmatiui pro loco & tem pore: quia non semper homo tenetur actu diligere deum vel reuereri parentes. ergo pro omissione talium praeceptorum quando homo non tenetur ea implere / non peccat. modo non est semper necesse confiteri fidem. nam existens inter infideles videns ex sua confessione se occisum iri: non in aliorum aedificationem & fidei augmentationem: sed in irnsio nem: non debet pati. iuxta sententiam Saluatoris, Matth. vii. Nolite sanctum dare canibus: neque mitta tis margaritas vestras ante porcos ne forte conculcent eas pedibus suis. modo in illo casu confiteri fidem est dare sanctum canibus. Insuper con tingit aliquem esse reipublicae valde vtilem: & parum vel nihil vtilitatis erit nunc ex eius morte: magna autem sequetur ex eius vita. is nunc non debet patis more Apostoli, qui aufugit per sportam demis sus a Damasco. Actuum. ix. sed verum est quod persecutio Apostoli erat personalis & non fidei. quod patet: quia non attingerunt alios Christianos sed pe tebant eum. & tunc licet fugere de vna ciuitate in aliam.

4

⁋ Tertia conclusio. Homo non tenetur pro concessione propositionis ad fidem & mores non pertinentis pati mortem, immo stulte agit. probatur. nam homo debet custodire suam vitam secundum legem naturae & diuinam, nisi vbi habet praeceptum vel consilium aliunde per quod ab illo absoluatur. sed d hic non habet. igitur. Etiam dato quod sciat illam ve ram: probet & suadeat eis veritatem illius dicti. quod si persuadere nequeat: desistat relinquendo eos in errore suo: cum talis notitia non sit necessaria ad salutem. Quo patet quod delite agunt illi qui se offe- runt paratos ad mortem inclusiue pro veritate alicu ius propositionis mathematicae.

5

⁋ Quarta conclu sio. Non pro qualibet veritate catholica est patienda mors in quocumque tempore. nam de multis propositionibus catholicis dubitatur in quo sensu debeant accipi. vnus enim exponit in vno sensu: alius in alio fortasse contradictorio: vt patet in Apoca. alter tamen sensuum est catholicus licet nos fugiat. probatur ergo conclusio. qui patitur mortem praebet testimonium certum pro re pro qua moritur. modo iste non habet sufficientem certitudinem. igitur.

6

⁋ Quinta conclusio. Necessarium est in aliquo tempore con fiteri publice fidem. vtpote quando iudicatur quod erit magna vtilitas in fide si homo confiteatur publice fidem: nec est veto simile quod tantum vtilitatis erit in posterum ex dilatione mortis: iam homo tenetur fidem intrepide confiteri. similiter quando videt aliquos retrocedentes vel titubantes in fide / si non con nteatur fidem. Probatur verbo Christi Matthaei. x. Omnis qui me confitebitur coram hominibus: confitebor et ego eum coram patre meo qui in cae lis est. Qui autem negauerit me coram hominibus: negabo et ego eum coram patre meo qui in caelis est, non solum negando verbo / sed facto per taciturnitatem. Et probatur ratione. nam secundum ordinem charitatis deus est plus diligendus quam vita nostra. sed hic tangitur gloria dei & agitur solum de vita corporali nostra: quam gloriam si negligamus: dili gimus nos plus qui deum. & propterea subiungit statim saluator in litera allegata. Nolite arbitrari quia venerim pacem mittere in terram. hoc est: non debe mus nos seruare in illo casu. Idcirco & bases eccle siae prosiluerunt in medium publice confitentes nomen Christi, non enim sufficit hic recte credere in animo: sed & ipsam credulitatem verbo explicare oportebit. iuxta illud Apostoli ad Romanos. x. Corde creditur ad iustitiam: ore autem fit confessio ad salutem. Hinc pharisaei bene permittebant quod Petrus & Ioannes crederent dummodo non docerent resurrectionem. Actuum quarto. Quapropter apparet quod Nicodemus & loseph ab Arimathia peccabant non confitendo Christu. vnde scribitur loan. xii. Veruntamen et ex principibus multi crediderunt in tum. sed propter pharisaeos non confitebantur vt de synagoga non eijcerentur. dilexerunt enim gloriam hominum magis quam gloriam dei. Nam quod beatus Petrus peccauerit mortaliter non est dubium: quia Christum negauit & iurauit se non nouisse hominem. modo men dacium fidei est maximum iuxta Augustinum.

7

⁋ Sex ta conclusio. Non solum pro fide toleranda est mors, sed pro aliis actibus virtuosis. vt btuns Ioannes pro praedica tione gladio occubuit: Agnes pro castitate: Thomas Cantuarien. pro conseruanda libertate ecclesiae. Sed di cis. isti fecerunt conformiter ad legem diuinam: quia non ha bere vxorem fratris, erat de lege. hoc non obstat in aliis duobus & in multis aliis casibus, non nego qui num quam aliquis debeat pati mortem nisi patiatur conformiter ad legem diuinam. sed nullus debet pati nisi conformiter ad dictamen rectae rationis. modo nulla est recta ratio legi diuinae repugnans. nam omne verum omni vero cosonat.

8

⁋ Septima conclusio. Non solum pro opere praecepti sed pro opere consilii patiendum est marty rium interdum. Probat Martinus hanc conclusionem sic. ponatur quod aliquis videat vitam quam ducit tur pem: & non possit sic bene viuere in saeculo: sed spe ret dei gratia quod bene viuet in religione: is potest pati mortem potius quam impediatur a tyranno profiteri re ligionem: & tamen profiteri religionem est de consilio. Probat hoc de integritate & castitate corporis: vbi probabiliter timeretur in corruptione consensus & in con sensu peccatum: Ponit tertiam probationem de periurio. vide eum quaestione quinta huius materiae. Sed istae probationes non valent. nam in primo exemplo non est de consilio profiteri religione: sed de praecepto: cum non possit viuere cum salute in saeculo: bene tamen in religione. Fodem modo de integritate carnis. & similiter in tertio argumento de assueto iurare & procliui ad periurium dicatur. Probatur aliter conclusio per multos martyres qui se obiecerunt tyrannis quam do non tenebantur: qui in hoc laudantur. vt de bea ta Christina & multis aliis legimus. Insuper miles interdum in bello potest aufugere licite pro saluam da sua vita: qui tamen laudatur perstando in bello: at non est ei praeceptum tunc permanere in bello: cum multi sociorum eius sine peccato aufugerit. ergo eadem ratione licite anfugere potest. ipse tamen non est vitu perandus / immo laudandus expectando: ergo hoc licet. Et ita diceret Aristoteles in lummine naturali: vt videre licet Tertio Ethicorum in materia de fortitu dine. itaque licet pati pro republica christiana pro opere consilii. Tertio si non liceret / hoc esset quia numquam praece ptum cedit consilio. sed hoc non: quia interdum sunt duo praecepta vel prohibitiones a. & b. & a. transgressio est grauior quam b & tamen a. cedit b. vt patet de menda cio & homicidio. Propter has igitur rationes septimam conclusionem teneo.

9

⁋ Contra primam conclusionem argumentor. quia sic potiusquam homo peccet venialiter deberet pati martyrium. hoc est falsu. & consequentia patet: quia prohibetur mentiri venialiter. Si dicas veniale esse praeter legem: & esse in cohibitione & non in prohi bitione: hoc non impedit propositum: sed est solum de termino luctari sic dicendo: vel quod prohibeatur sub poena peccati venialis. Sed probo quod homo potius debet mentiri venialiter quam patiatur mortem. Potius debet pati poenam debitam peccato mortali quam patiatur mor tem: ergo potius debet peccare veniaiiter quam patia tur mortem.

10

⁋ Respondetur concedendo quod potius homo debet pati mortem quam peccet venialiter. secus est da poena culpa seclusa: quae potius toleranda est quam mors. Martinus in fine quaestionis quintae: in so sutione cuiusdam argumenti de hac materia, aliqua dicit. Primae, non constat an peccatum veniale sit diuinae legi contrarium. Nec constat an omne peccatum sit venia le vel mortale. Tertio dicit: licet mendacium seclusa circumstantia alicuius excessiue tristis & dolorosi sit peccatum mortale vel veniale: multa tamen sunt quae nec mortalia sunt nec venialia / posita circumstantia alicuius excessiue tristis & dolorosi: sicut grauium cruciatuum aut incommodorum aut mortis. Primum non facit ad rem / siue veniale dicatur cohibitum siue prohibitum / nihil refert in sententia: quia idem est. Secundum nihil valet: quia omne actuale (de quo ipse loquitur, est ve niale vel mortale. & videtur quod illa peccata dentur per immediata. vel enim peccato actualiter debetur poena aeterna sensus, vel temporaria. Si primum: vocatur a theologis mortale peccatum. si secundum: veniale. Tertium autem est falsum. nam ab omnibus theologis semper tentum est: impossibile esse mendacium bene fieri: sal tem deo non auctore: propter quoddam incommodum eu tandum. & rectior est illa via theologorum tenens quod deus non potest mentiri vel fallere. sed illud ad finem primi la tius deduco. quare impraesentiarum missum facio.

11

⁋ Contra secundam conclusionem argumentor. Existens inter Mahumetanos: & interrogatus ab eis: an Mahumetus sit propheta: debet dicere / non. quia si dicat quod sic: contrauenit conscientiae suae & veritati. si taceat / consentire videtur. ergo quandocunquod proponitur illa quaestio fideli: debet dare responsionem ad quam sequitur ipsum pati mortem.

12

⁋ Respondetur. potest tacere. aliud enim est tacere: & aliud falsum dice re, nec pro quolibet tempore & loco veritas dicenda est

13

⁋ Contra tertiam conclusionem argumen tor. Per me potius homo debet pati mortem qui mentia tur. sed quicumque assertiue dicit: non super lineam datam contingit triangulum aequilaterum collocare: mentitur. & sicut contingit in prima conclusione primi Euclidis: contingit in qualibet alia mathematica. igitur.

14

⁋ Respondetur concedendo maiorem cum minore. sed hoc non est pro propositione mathematica: sed quia fa cit actum inhonestum in lege diuina prohibitum, scilicet mendacium, non enim tenetur defendere veritatem huius. super lineam datam &c. & vbi tyrannus diceret: occidam tesi teneas hanc veram: super lineam datam: stultum est veritatem illius tueri. sed potiusquam asseram illam falsam: debeo mortem pati: quia hoc esset mentiri. Sed obiicies: vetula potest pati pro haeresi proposita a suo praelato, culus oppositum non tenetur scire: ergo pro propositione ad fidem non pertinente. Respondetur. licet vetula possii assentiri haeresi alicui sine peccato: tamen nunquam hoc eueniet quod ipsa vocabitur ad poenam quin ei a sapien tibus ostendetur veritas: & tunc ipsa patietur potius pro opposito. sed illo casu admisso constat quod igno rantia inuincibilis multos excu sat. nam tantum me retur dans diuiti eleemosynam quem inuin cibiliter credit pauperem: quantum ille qui dat reuera pauperi. Dicis homo pati pot pro hac: quantitas distinguitur a re quan ta: quae non est de fide: & tamen illa propositio est pure physica vel pure metaphysica. Ad hoc dico illam propositionem pertinere ad fidem / tribuendo peregrina fidei quae non sunt fidei: sicut auferendo ula quae fidei sunt ab ea.

15

⁋ Contra vltimam conclusionem argumentor. Praeceptum est conseruare vitam: consilium pati martyrium: vt dicit conclusio septima. modo nunquam praeceptum cedit consilio. igitur.

16

⁋ Respondetur. argumentum imaginatur falsum: quod scilicet prae ceptum & consilium compugnent, consilium siquidem est de meliore bono: & ad praeceptum homo tenetur modo num quam praecepti oppositum est bonum. sed propter circumstantiam superuenientem desinit esse praeceptum quod alio quin praeceptum foret.

17

⁋ Secundo arguitur contra eandem conclusionem. maius praeceptum absoluit a minore praecepto sibi incompossibili.

18

⁋ Tertio, consilium nunuam aliquem obligat ad conformiter agendum: prae ceptum vero obligat. ergo homo non debet relin quere opus praecepti pro opere consilii.

19

⁋ Quarto. vel quodlibet opus consilii tollit opus praecepti: vel aliquod solum. si secundum: quaero quod sit illud consilium. si primum: potest quis simulare semper omissionem praecepti per opus consilii.

20

⁋ Ad secundum patet solutio ex vna probatione conclusionis: quia mentiri plurimum non est ita graue peccatum vt occidere vel pati se occidi nisi in rationabili causa. sed tamen positus inter illa duo incompossibilia tenetur pati mortem potiusquam mentiatur. Obiicitur. mendacium non potest bene fieri: sed in casu conclusionis conseruatio vitae potest bene fieri: ergo male instas. Nego consequentiam, nec est omnino simile: vt bene probas: sed hoc nihil ad a.

21

⁋ Tertium autem argu mentum est virtualiter inter arguendum solutum. & aliter hoc declaro. Nam secundum onmnes egregius verbi diuini declamator absoluitur a ieiunio quadragesimae supposito quod non possit vtrumque facere. & ratio est, quia facit obsequium magis gratum deo / purgando & illuminando fidelium mentes. sic in euen tu conclusionis: exemplo sanctorum qui ita fecerunt: & ve ram laudem in hoc consequuti sunt.

22

⁋ Ad quartum dico / sapientis esse iudicare: quando sit opus consilii, & quando non. sed dico, quando est opus consilii, vtrobique tollit oppositum ne sit de praecepto: quia confilium est de meliore bono semper: & oppositum prae cepti est malum. & hoc respondenti / hanc conclusio nem sustinenti sufficit. Vbi autem arguens astutus proponit ei vnum praeceptum / & oppositum: quaerendo an possit oppositu facere tanquam opus consilii: dicat re spondens. si oppositum sit opus consilii / dico quod sic. sed an ille actus quem mihi proponis de quo dubi to, sit opus consilii: oportet sapientes consulere: e quo rum numero me non existimo. In aliquibus iam mihi constat: vt in probatione conclusionis dixi: in aliquibus vero difficile est iudicare: quid pro quo faciendum. Tertio Ethicorum.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 25