Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 44

An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu
1

Vinto & vltimo circa emptionem & venditionem ac tertio & vltimo circa materiam reddituum quaeritur: an liceat emere vitalitium / hoc est susten tationem pro vita vel pro victum. sed de primo intendimus loqui.

2

⁋ Respondetur affirmatiue ad titulum quaestionis Probatur. licet emere redditus perpetuos & temporaneos redimibiles & irredimibiles ex quaestionibus praece- dentibus: ergo emere redditus de se: hoc est in cmmuni: si habeat circumstantias requisitas & sufficientes: est actus bonus. hoc est / actus voluntatis quo quis vuli talem redditum emere: nec habet circumstantiam malam: saltem non oportet, quod probatur: quia aliqui sunt quibus respublica debet debito congruitatis, & aliqui sunt quibus debet debito necessitatis prouidere de victu & vestitu, hoc est de omnibus necessariis ad viuendum & si eis non prouideatur ex reipublicae segnitie: homo potest sibi in his prouidere. assumptum pats de intentis alicui bono spirituali pro reipublicae vtilitate: quibus & reipublicae nocet quod saecularibus negociis vacent: quod patebit in solutione primi argumenti. Secundo probatur. licitum est alicui contractum praecariarum facere: igitur etiam emere vitalitium. tenet consequentia, quia contractus praecariarum est contractus non gratuitus quo aliquis pro aliquo quod praecio aequiualet, acquirit vitalitium. modo idem est acquirere per pecuniam: quia hoc discrimen non potest facere vnum cotractum illicitum & alium licitum. Osten do exemplo. Sortes habens praedium mox dat illud ecclesiae in proprietatem: sic scilicet vt ecclesia Sorti ad vitam tria perdia assignet ad vsufructuandum: quorum quodli bet suo praedio aequiualet. & si suum praedium tenere voluerit: duo praedia aequiualentia ecclesia assignare tenetur. lstud expresse habetur. x. q. ii. ca. Precariae. Illud autem quod Sortes per praedictum contractum acquirit, solum est pro vitalitio vt sustentetur pro vita sua: vel pro aliquo maiore quod vitalitium includit. sit ergo Sortes dans praedium. xl. aureos valens ecclesiae: ecclesia assignabit ei tria similia praedia quae valent quadragesies mille libras sterlingorum quotannis pro sui sustentatione honesta, nec requiritur quod semper contractus praecariarum sit gratuitus ex parte vtriusque partis contrahetis, vtpote Sortes titulo donationis dat suum praedium ecclessae: & econverso ecclesia titulo donationis dat vsumfru ctum Sorti. Illum enim contractum approbat ius pontifi cium. vt patet in loco assignato &. x. q. ii. in ca. Casellas S. Si oeconomus. idem patet in iure Caesareo in auth. de non alte. S. Si quis autem. Ergo eodem modo Plato potest dare ecclesiae suum praedium simile vel tantum in pecunia quantum valet praedium Sortis vt detur sibi similiter triplex praedium cum praedio Sortis vt inde viuat. Tertio probatur idem. Sortes potest licite agrum suum locare ad vitam Platonis: & licite potest Plato eum conducere. vt in vtroque regno Britannorum satis vsitate fit. locatio enim & conductio fit pro pensione annua quam locanti conductor dare debet. tunc Plato pro pensione annua acquirit ius percipiendi fructus illius agri: immo plerumque conductores agrorum procurant sibi in senectute a dominis locantibus ius tale vt sic maneant per vitam: ergo eodem modo potest aliquis emere sibi vitalitium dando simul alicui illud quod iudicatur aequiualere pensioni annuae.

3

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur. vel cuilibet licet emere vitalitium, vel alicui & ali cui non. Secundum non videtur dicendum: quia nulla apparet ratio discriminis, nec primum: quia tunc nomines torperent ocio: & nulli laborarent pro fructibus terrae colligendis. Similiter si Titius & vxor sua darent omnia bona sua alicui coenobio pro vitalitiis, suis relictis liberis quibus habent thesau rizare, improbe agerent. igitur.

4

⁋ Ad argumentum concedo secundam partem quod alicui licet & alicui non. alicui enim est valde illicitum sicut exemplifica uimus in casu. & stat quod aliquibus sit licitum: nullo pacto tamen expediens: muita namque licent quae non expediunt, secundum Apostolum. vnde actus indiffe rens secundum ponentes ipsum est licitus: vel siue negetur actus indifferens siue non, minus bonum maiori bono comparatum alicui est licitum: & tamen non expa dit. quia ad maius bonum non promouet. Aliqui etiam sunt qui licet possint emere vitalitia: tamen magis con ducit quod honesto labore vitam degant. Tertii sunt quibus plurimum conducit emere vitalitia vel ea ha bere. si vero habeant prouisionem iam sibi a republica collatam, stultum est vitalitium velle emere. hoc autem solum erit vocatum vitalitium, cum vitalitium iam habeant. Exempla de generibus hominum quibus expedit vitalitia emere. habemus ex lege diuina veteri Nu me. xviii. & Deutero. xviii. quod Leuitis & sacerdo tibus filii Israel dabant primitias & decimas: quia erant cultui diuino mancipati. & Deutero. xxv. di citur. Non ligabis os bouis terentis in area fruges tuas. Per bouem intelligitur verbi dei declamator: populum in spiritualibus instruens. vt Apostolus primae ad Corinth, nono exponit. & Apostolus in prima epistola ad Timoth. ca. v. Qui bene praesunt (inquit) presbyteri: duplici honore digni ha beantur: maxime qui laborant in verbo & doctrina. vbi glossa dicit. Duplici honore. spiritualiter eis obediant, & exteriora ministrent. Propterea beneficia in noua lege addictis cultui diuino a maloribus nostris deputata sunt: vt homines ab eis capiant spiritualia bona: secundum illud Psalmographi. Sumite psalterium & date tympanum. per psalterium spiritualia: & tympanum temporalia intelliguntur. Fodem modo de religiosis qui mundo abrenuncia runt: contemplationi vacantes, pro se & reliquis oran tes. saltem hoc ex officio eis incumbit. Tertii sunt in republica vtilissimi: vt qui vacant scientiarum studio, & potissimum vtiles ad illuminandum intellectum: & ad inflammandum affectum: sic vt lluminatio sit ad inflammationem praeparatio & dispositio: sicut qualitatiuae dispositiones requruntur in materia ad introductionem formae sub stantialis. Hi olim habebant a republica stipendia quibus dabantur alimenta e publicis regum horreis. teste philosophorum principe primo Metaphysicae. Vetus namque est prouerbium. bonus in foro, ma- lus in studio. Ergo ne in caducis bonis fortunae occupentur, si sint ingeniosi / laboriosi / & prudentes pro aliis tam in speculatiuis quam in practicis laboran tes: nunc vulgo ad populum qeclamantes: nunc theologiam doctis legentes & praedicatores promouentes: & cum eis a republica non fiat prouisio: quare negabis eos sibi posse emere vitalitia vt consequenter adhuc reipublicae propriis laboribus inseruiant: more do ctoris gentium nocte manibus laborantis & interdiu praedicantis: & ab his quibus praedicabat sustentationem non capientis ? Quarti sunt pauperes & impotentes quibus propria non sufficiunt bona, quibus habentes bona possunt dare sicut & ipsi accipere, vitalitia, & Christo in eorum personis dederint. Alii sunt rectores reipublice in temporalibus: quibus e republica prouidendum est.

5

⁋ Secundo arguitur. emens vitalitium dat venditori occasionem peccandi: ergo vitalitium emere est illicitum. consequentia patet: & assumptum pro batur: quia est causa quare saepe venditor optat enim ) ptorem mortuu, & gauderet de morte eius.

6

⁋ Respondetur. si ita sit, est occasio accepta & no data. sed potest vitalitii emptor emere vitalitium ab illo vel illis qui de sua morte nullo pacto gaudebunt: semper enim debet emere a melioribus: vtpote a conmunitatibus: & praesertim ab illa conitate in qua sunt viri prudentes & deu timentes: vt a bonis religiosis vel aliis prudentibus saecularibus. et si vir valens sii prudentia: inueniet qui pro modico aere dabunt sibi vitalitium: immo gratis, vt gratis distinguitur contra temporale bonum. In rebus namque ambiguis eis consu let: cum in saeculari habitum non minus religiose viuat quam alii in religioso habitum. Nec est dicendum quod emptor vitalitii sit nimis sollicitus vt sibi prouideatur: immo facit ista prudenter ne circa temporalia fiat sollicitus: exemplo pauperis scholastici caponem praesente Carolo magno in fine prandii capientis: qui cum a prudentissimo & magnanimo rege gratia ioci ar gueretur quod fecisset contra verbum euangelicum vetans virum esse sollicitum de crastino: prudenter respondit scholasticus. Feci (inquit) inuictissime Imperator mihi prouisionem in manica mediocrem: ne de crastino essem nimis sollicitus. Stat tamen vnum auarum a quo vitalitium emitur, si prudentiam vllam habeat dolere de morte emptoris vitalitii, & gaudere de liberatione a vitalitio: licet vnum ad aliud consequatur. sicut secund vulgatiorem theologorum positionem non stat quempiam esse episcopum si non fuerit sacerdos. tamen potest velle esse episcopus: nolendo esse sacerdos

7

⁋ Tertio arguitur. emptio vitalitii assimilatur ludo fortunae, qui est illicitus ergo etiam vitalitium est illicitum: quia si vitalitium emens, vnum & nonaginta annos viuat more Platonis, multa s dit venditor: & per consequens bene lucratur emptor. fin viuat annos Alexandri Macedonis, erit econuerso. modo eius longa vita vel breuis est aeque anceps ac aleae ludus.

8

⁋ Respondetur. aliquem ludum fortunae inniti, hoc est casui fortuito: potest intel ligi duobus modis. Vno modo quod homo faciat actum cadentem super obiectum debitum sufficienter circum stantionatum: in quo quidem actu est aequilibris appa rentia damni & lucri. & hoc non est inconveniens. hoc liquet in bello iusto, negociando per mare intetr Scyl lam & Charybdim: ventum & procellam / & medios hostes. saepe periculum (vt aiunt) non vircitur nisi periculo. Etiam patet in contractu eiptionis con muniter. vbi tam emptor quam venditor sunt circumspecti viri in arte negociandi: & tam ipsi quam assistentes ne gociatores dubirant quis lucraturus sit & quis perdi turus. quando enim est magna merx possunt iudicare vtrumque lucraturum. Alio modo aliquid inniti tur foitunae quando innititur alicui obiecto contrahientibus inutili, quemadmodum est in taxillorum ludo: vt in sua materia latius deduximus: sic in est in proposito.

9

⁋ Quarto arguitur. ponamus duos sortem sexagenarium ementem vitalitium in capitulo nostrae dominae Parisiensi: quia illud reputo ita securum vt emere ab vno conventu religiosorum quoruncum quod: det Sortes ducentas libras parisienses pro iure recipiendi quotannis quadraginta francos, quam non putatur posse viuere vltra decem annos: sed propter periculum stat quod non tantum viuat. Tunc Plato vigenarius a Car thusia vitalitium emens, de quo est vero simile quod viuet tot annos proportionabiliter quot Sortes, debet da re quater amplius quam Sortes. patet: quia qualis est proportio annorum Sortis & Platonis inter se: talis debet esse praecii ad praecium. consequens est falsum & contra eorum praxim qui viralitia emunt.

10

⁋ Respondetur, non se quitur vt patet ex solutione ad quartum primae quaestionis de emptione reddituum, nec est apparentia quod Plato proportionabiliter tandiu viuet quam Sortes. Oppositum enim est multo verosimilius: quia prius in magno anno rum numero etiam iuuenis moritur quam in puo senex De uerbio namque communi dicimus. pellis agnina fertur ad forum sicut antiquam ouis pellis. Etiam magna pecunia simulul collecta est melior habenti quam maior pecunia succes siue acquisita. Propterea in solutione ad illd argumen tum diximus: quod mercator minoris vendit quamlibet vlnam panni venditi negociatori qui multa emit quam illi qui pauca. Et cum ambiguum sit de vita iuuenis quamdiu viuet: non oportet tantum in quantitate cape pro vita litio a vigenario quantum a sexagenatio. sicut etiam mercator vendit minoris ementi multa, quam multis tam rundem ementibus sepatim. dico separatim: quia si vnus conveniret pro omnibus, & postea inter se merces partirentur: aeque vili praecio haberent vt vnus emens.

11

⁋ Ex his patet quod vitalitii emptio & venditio ali- quibus est illicita: aliquibus honesta & expediens: aliquibus etiam non neganda. & habendus est oculus ad complexionem / temperantiam / vel intemperantiam / & ad passiones animae ipsius ementis. nam sanguineus & ab his qui diu viuunt procreatus, temperatus, & iucundus diutius viuit qui alius diuersus. Seruetur autem latitudo iust i praecii: sic scilicet considerando quot annos homo possit viuere. & quia multa possunt occur rere ne tandiu viuat: capiatur quoddam temperamentum: vt homo potest pro. ccecc. aureis habere redditus per petuos. xx. aureorum. & iste redditus non est empto ri sic onerosus ac si venditor vitalitii esset venditor similis redditus: quia semper habebit probabilitatem quod multis modis iste potest mori. Vlterius suademus ne ab vno viro ematur vitalitium, vel por tio a communiugato & vxorem habente: quia bonam portio nem in mala commutabit. a communitatibus autem potest audacter emere scripto authentico super hoc fabticato ne sit postea sollicitus.

12

⁋ Ex omnibus patet quid sit redditus: tam fructuarius quam pecuniarius: & quod vterque potest esse redimibilis & irredimibilis: ad nu tum veditoris tamtenm: emptoris solum / & ad vtriusque arbitrium. Nec est inconveniens quod redditus sit securior & tutior ex parte ipsius quam fructus a praecio vel praecium ipsum: sed sufficit quod a principio contractus iudicio prudentum erat latitudo iusti pcii: quod semper supponimus, & reliquas circumstatias oes: nullus enim con tractus est vitae humanae ita propitius quin aliqua mala circumstantia possit ipsum vitiare: vt est emptio pa nis propter malum finem, non enim sufficit obiecti & omnium circumstantiarum ad bonitatem actus requisitarum positios si ponatur aliqua circumstantia mala actum vitians. Ex his patet quod haec consequentia est nulla. iste redditus est fundatus in omnibus bonis istius domini: & dominus emit equos ad bellum praecio: ergo iniuste est fundatus. quemadmodum ager aliquis iuste emitur in centro vnius regni: licet pluris quam in circunferentia prope hostes. De redditu qui potest fundari in persona, quia est rarus & inutilis, parum loquor: licet redditus pecuniarius in perso na constitui possit, quemadmodum capitur decima perso nalis de lucro hominis vbi est consuetudo: & aliqui serus legales dant suis dominis quolibet die vnam certam quotam: quam quis a domino emere potest. Et haec de redditibus succincte dixisse sufficiat.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 44