Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 22

An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite
1

QVaeritur quarto adhuc continuando materiam belli & Thomicidii: An hodamnatus ad mortem possit aufugere licite. Pro quaestionis solutione scite a quod aliquis interdum est iniuste da mnatus, & hoc potest esse multifa riam. vno modo quia iudex iniuste procedit. alio modo quia est probatus nocens testibus omni exceptione maioribus: & iudex scit oppositum vt persona priuata iam secundum opinionem probabiliorem inste est iuste con demnatus a iudice: sed iniustitia venit a testibus tantenm.

2

⁋ Pro omnibus his modis ponitur haec conclusio: quod sic damnatus ad mortem debet aufugere. iuxta illo Maronis secundo Aeneidos. Fripui (fateor) leto me & vincula rupi. Probatur conclusio. Quilibet tenetur seruare suam vitam: nisi constet quod occurrit causa absoluendi se a conseruatione vitae: sed in proposito hoc non contingit: quia semper sententia est iniqua, vel ex parte iudicis, vel ex parte testium: nec est in casu fidei vt martyres: qui interdum de praecepto erant absoluti: in terdum de cosilio: vt post hac distinctione. xlix. huius dicemus. Sed vbi quis iuste est condemnatus: est maior difficultas: & opinor illam partem probabilem qui potest aufugere dummodo nulli inferat iniuriam. cui asti pulari videtur Canon Innocens. xxii. q. iiii. vb dicitur quod licet reo corrumpere aliquem pro vita conseruanda. Idem patet. itur. de bo. eorum qui mor sibi consci. l. i. vbi dicit lex. Ignoscendum censuerunt ei qui sanguinem suum qualitercumque redemptum voluit. & hoc vbi putatur esse mors aut mutilatio.

3

⁋ Sed contra hoc arguitur. lste non habet dominium sui corporis, sed lex & respublica. ergo aufugiendo illud tollit quod est legis.

4

⁋ Insuper sequitur si hoc sit verum quod possit infringere carcerem vt euadat: cum in extrema necessitate omnia sint ei communia, vt dictum est ad succurrendum suae vitae: si non potest aliter euadere, nisi frangat ostium ergo hoc est ei licitum, quod si concedas: potest insurgere & bellare contra custodem carceris eum occidendo pro liberatione suae vitae: cum aliter non possi: suae vitae succurrere, quod si iterum concedas, contra. bellum est iniustum ex parte eius & iustum ex parte custodis.

5

⁋ Ad primum con cedo quod non plenum dominium sui corporis ha bet actu: saltem tunc non habet vsum sui corporis: sed alius eum tenens. postum autem aufugit, ple num dominium habet. Et est analogia de seruo. Institu. de re. diui. S. Item ea quae ex hostibus capimus, iure gentium statim nostra fiunt: adeo quidem vt & liberi homines in seruitutem nostramdeducantur: qui tamen si euaserint a nostra potestate: & ad suos reuersi fuerint: pristinum sta tum recipiunt. lstud patet.liter. de cap. l. Nihil. & iu re postliminii hoc recipiunt. Insti. quibus mo. ius pa. po. soluitur. S. Si ab hostibus. Et nego quod tollit illud quod est legis: immo nec legi facit iniuriam. si cut dominus conclauis quod inhabito hoc est proprietarius, potest ipsum vendere vel aliter aliena re: non autem ego habens solum vsum eius. sic anima istius solum habet dominium super corpus post deum: ergo anima tenetur & nutrite & conseruare corpus in esse quantum potest: saltem potest hoc face re. ludex aut quo ad aliquas operationes habent dominium in corpusci ie. detinendo in carcere & condemnando. & pro pterea non licet ei frangere carcerem: nec resistere si in uadatur: quia bellum esset iniustum ex parte eius. Idem censeo si custos deberet facere iacturam ex eius fu ga. Sic autem aufugiendo: nec custodi, nec iudicimec reipub. facit iniuriam: sed intendit emendare delictum perpetratum, profitendo religionem vel sancte viuendo. lstud enim debet habie. alioquin si intendat euadere vt sit grassator, & perperam viuat: peccat vo endo abire propter illum finem. Sed rogas. si illo malo fine euaserit: an redire teneatur. Respondetur quod non, sed poeniteat de mala voluntate mutando propositum in bonum. potest dari analogia de fera quam habes: quam si animum redeundi deserat: non amplius tua est. ita vt obiectiones currentes aequaliter pungant contra iura in hoc exemplo.

6

⁋ Ad secundum argumentum. nego quod potest infringere carcerem: vel occidere cu stodem. licet enim cuncta qui homo habet: dabit pro anima sua. Iob. ii. iuxta illud poetae. Vt vitam redimas ferrum patieris & ignes: non tamen debet alteri nocere. nam bellum esset iniustum exparte eius: vt dictum est. Eodem modo effringere carcerem eet violare remp. licet sit argumen tum quod non: quia in extrema necessitate homo capit & rapit cibum: vestem: & illa quae sunt necessaria pro sustenta tione suae vitae. ergo si iste carcere detentus frangat car cerem potest illud licite facere pro saluanda sua vita, potissimum si intendat eum reparare. Ad quod respondetur quod non est simile: quia iste non est omnino liber. Aliquod enim dominiu in corpus istius habet respu. immo si e carcere fui giat: de iure ciuili est poena capitali puniendus: vt icitur. de effrac. l. i. &. ii. Immo si quis iurauerit redire ad carcerem tenetur seruare iuramentum etiam si sub sit periculum mortis: saltem si mors non fuerit iniuriosa. vt dicit glossa in Cle. Pastoralis. de sen. & re iudi. s. Numquid. versi. Per violentam iniuriam. exemplo Marci Reguli qui ad poenas rediit post iuramentum quamuis peteretur ad mortem. Sed si esset in quiete in termind ad quem: acquireret plenam libertatem sicut seruus manumissus. alio tamen eum persequente antequam terminum ad quemattingat: redire debet: quia ex parte eius bel lum esset iniustum. Sed an damnatus ad mortem iuste: cui pats via abeundi, teneatur discedere, maior est difficultas. & probabilius iudico quod non tenetur: quia rationabilem excusationem habent de hoc vt ab illo praecepto sit absolutus: sicut tempore martyrii de consilio. Et idem di co: si homo sic iudicet ad mortem ne vnquam comedat: & ponatur cibus prope eum: potest abstinere nihil comedendo sicut potest non aufugere. Et quicquid alii dicant / idem est nec discrimen vllum video. sed si sortes iuste damnetur ad amissionem bonorum fortumae: non est licitum aliquid de eis capere vltra illud quod potest succurrere suae vitae: quia acquisitio talium est de iure positiuo. Aliud enim do minium habent in suam vitam: scilicet dominium naturale. irca hanc materiam moueQuamquam bo aliquas dubitationes. Prima dubitaltio. Sortes habet vnum pedem in compedibus quaes frangere nequit: ponitur seorsum ab aliis & prope eum cultellus: si tibia / manum / vel aliud membrum ibscindat potest abire, & suae vitae succurrere. si ma neat, morietur fame in compedibus: quid opus est facto? Raspon deo, non video aliquod nisi vt membrum frangat: sicut chi rurgus abscidit membrum putridum reliquam inficiens vt to tum copositum viuat. de duobus enim malis poenae minus est eligendum.

7

⁋ Secundo dubitatur. Sacerdos videt vnum paruulum baptizandum: & tyrannus est eum occi surus si expectet: si aufugiat paruulus morietur: quia ponatur in periculo vitae, vel quod tyranus occidet paruui uam uid debet sacerdos in isto casu facere? Respondetur: batizabit paruulum. & ratio est: quia si sacerdos sit in bona dispositione: solum morietur corpore. si vero non sit in bona dispositione: potest in breui tempore se disponere. par uulus autem perpetuo damnabitur: quod magis cauendum est.

8

⁋ Tertio dubitatur. sit vnus asser in naue fracta: qui aegre duos / sed vnum sustinere potest: an possim sociu meum pellere ne asserem lucretur. Respondetur. a principio possum elaborare asserem primo obtinere: sed ipsd ab alio obtento, non debeo eum eijcere.

9

⁋ Quarto dubitatur: an liceat occidere innocentem pro defendenda vita propria. & probatur quod sic: posito quod esset nauis hominibus referta: sic scilicet vt a principio non percipiatur quod hominium. nimia grauitas ponet nauim sub aquas, eam submergendo: sed temporis successu illud depraehenditur. tunc sic. licet sorti eijcere Platonem suae vi tae succurrendo. sint quatuor gratia exempli in na ui vel in nauicula: quia aequa est difficultas de mil le in magna naui: sed breuitati insistendo sint isti quatuor a. b. c. d. melius est quod duo maneant incolumes scilicet a. & bce. quam omnes quatuor submergantur. sed non o mnes possunt esse superstites ex hypothesi: ergo licitum erit duobus eijcere alios duos. Non valet dicere: implorandum esse diuinum auxilium & expectandum quousque omnes submergantur. hoc inqua non valet: quia debent modo humano suc currere vitae suae omni modo licito. Non aliter nanpuer Abraham Sarram vxorem dicebat esse sororem ne mulieris gratia occideretur. Genesis. xii. Fodem modo argumentari potes de duobus attingenti bus costam nauis fractae: quos sustinet costa a pri cipio: sed non in fine ob raritatem aquae: vel mino rem profunditatem: vel vnam partem costae fractam.

10

⁋ Raspon deo. debent mittere sortem sicut factum est cum lona propheta: & illi super quos cadet sors, patien ter nabent ferre vt proiiciatur in mare. Sed si omnes renitantur de sorte mittenda: & dicant se velle expe ctare euentum rei & voluntatem dei: iam quaestio est an a. & b. possint eijcere c. & d. Voco posse quod de iure pateot. si sic, licebit occidere innocentem scitum esse talem. Respondetur. satius est duos submergi quam omnes. Propterea ap paret quod a. & b. patet eijcere c. & de pro seruanda sua vita: sed eos non sponte occidunt. etiam si omnes mansissent in naui, omnes periissent. Nec hoc est contra di cta vbi dicebatur quod quis potest occidere inuasorem iniuste pro defendenda sua vita: quia hic agitur vbi quis oe cidit innocentem vt saluet vitam propria. vt patet de a. eijciente c. vbi eadem ratione c. pot occidere a. se inua dentem. Sed contra istud arguitur. ex isto sequitur quod si tyrannus sub poena mortis praeciperet mihi occidere sortem: hoc possem pro saluanda mea vita: dummodo assentiam quod tyrannus hoc faciet: quod concedere vi detur durum. & probo consequentiam ex eodem fonte ex quo scatet solutio principalis. Etiam qua ratione pota. eijcere c. potest ipsum occidere: quia quid refert proiicere eum in mare in quo submergetur: & ferro perimeret Respondetur. color est in concessione omnium illatorum. sed ne locum carnificibus demus: potest dici non esse simile: quia multi proiecti in mare euadunt natando, vbi est mi hi dubium an natare sciat. Item ego sum in partia li possessione nauis: secus est de vita alterius. Si haec solutio tibi nimis pia videatur: dic quod voles.

11

⁋ Quinto dubitatur: an clericus com misso homicidio perdat beneficium. Sexto dubitatur. vtrum aliquis sit torquendus licite vt ex sua confessione inferatur mors.

12

⁋ Ad quintam dubi tationem respondetur quod homicidium superueniens habenti beneficium non priuat beneficiatum suo beneficio ipso facto: sed opus est sententia. ad hoc est textus in. c. Clericis, ne clerici vel monachi. sed si homi cidium seu illa irregularitas positiua humana praecessit collationem: non tenet collatio, quia facta indigno & imhabili ad executionem officii. vt in cap. finali. de tenpo. ordinam.

13

⁋ Ad sextam dubitationem dcitur quod duo requiruntur ad torturam vel ad quaestiones quod idem est. primo quod veritas aliter haberi non possit: quia quaestio fit causa indagandae veritatis: & in subuidium. v. qui. v. in cap. Illi. Secundo requiritur quod praecedant aliquam indicia siue praesumptiones vel semiple nae probationes. sine indiciis enim non est inferenda e stio: vt litur. de quaesti. in. i. Ex libero. & de regulis iuris ca. Cum in contemplatione. vbi dicit pontifex. In ipso cau sae initio non est a quaestionibus inchoandum. vnus autem testis est sufficiens ad faciendam semiplenam probationem & per consequens ad torquendum. si nullus fuerit testis indicia arbitrio iudicis relinquantur. Sed confessio tormentis erit nulla nisi in confessione perseueret extra torturam: quia videtur fecisse metu tormentorum. vt. xv qui. vi. ca. primo. &. xxxi. q. ii. ca. Lotharius. Si vero pe seueret in confessione: tunc sibi praeiudicat. Dicitur aut perseuerare quando iterum confitetur crimen ratificando prio rem confessionem extra locum tormentorum: ita vt non vide at tormenta. si vero tunc neget / non debet amplius torquanri nisi reperiantur noua indicia: vtpote si in meda cio sit compertus: vel veniant praesumptiones alium de. Ex quo patet quod condemnans hominem per suam confessionem in tortura, male agit. nam aliqui magnos cru ciatus in tantum abhorrent: vt occidi malint. Alio tamen simplices credunt non esse peccatum confiteri falsum vtrobique autem quando non constat de causa sanguinis reus est liberandus: & potissimum vbi alias fuit bo nae conuersationis: vel reipu. videbitur vtilis. Pra terea patet, & est de iure naturae quod non debet nimis grauiter torqunri suspectus de crimine: & potissi mun si fuerit talis conditionis de qua loquimur. Multa item alia positiua pabet circa materiam homicidii inquiri quae de iure Caesareo & pontificio tanguntur: sed non sunt theologicae considerationis.

14

⁋ Vltimo dubitatur circa hanc quaestio nem: quare sit quod aliquae regiones summa beniuolem tia sese prosequantur: & aliquae maliuolentia. Respondetur plerumque regiones vicinae non prosequuntur sese mu tuo amore. & causa non est remota: quia certant dila tare suos terminos & sua imperia: quod non potest esse sini iactura vera vel apparente alterius. Certant enim de honore pari: & quia sunt vicini: honos vnius in dedecus alterius redundare videtur vulgo: cum opposita iuxta se posita clarius elucescant. iurgia auti vicinorum subditorum ignem belligerandi praebet. Fac namque inductionem per totius Europae regna vicina: & cones maliuolentia iter illa inuenies. Hic verum habet vei bum poetae. Inuidet figulus figulo. Et non modo in variis regnis hoc prouenit: sed nec duo domini vicini in eodem regno aequales bene conveniunt. Interdum tamen a prude tibus regibus ob matrimonium / vel inimicitiam in ter tium vt Aristoteles loquitur de solertia, fit pax ad tem pus.

15

⁋ Ex quo sequitur quod hellum plerumque fieri inter haec duo regna, non arguit hunc populum esse fallacem vl malum plus quam alium. Si enim omnes homines essent boni, inter illos non contingerent bella. sed non arguitur specialis malitia: quia non consequitur: Galli cum Hungaris conveniunt: galli non sic vnionem habent cum Ita lis: ergo ltali sunt peiores Hungaris.

16

⁋ Secundo patet quai solorum prudentum regum est scire nutrire pacem in regnis vicinis. Cum enim magnae sint inclinationes ad bellum, difficile est illis obuiare. Hoc autem imprudentibus & teme rariis non est datum: et si nullum interstitium mediet, vt mare, montes, vel obstacula, tanto difficilius est.

17

⁋ Tertio patet. quod reges debent ad hoc summo pere niti. Nam regum est procurare illud quod conducit ad bonum animae & corporis in subditis & in seipi sis: sed hoc per pacem fit. In tempore namque belli deuotio nulla: omnia sunt in motu: iactura bonorum fortunae sine mensura. & plus reges in hoc laeduntur quam re liqui. nam malefactores fugientes iustitiam de vna regione in aliam vagantur: reges sua expendunt: nunc laeti si sui victores extiterint: cras ob suos victos tabescent: ita vt extrema gaudii luctus occupet.

18

⁋ Quarto patet quod inter regna vicina est potissima causa dispensandi pro matrimonio: ita vt hic pontifex possit dispensare in omnibus gradibus non prohibitis de iure naturae. Hic enim est auctoritas dispensantis & rationabilis causa. Vlterius patet: nihil ponderis habere quod hic populus gentem vicina instabilem & malam reputat & contra. ratio est sortes a. regni sibi & suis afficitur facile credens ma la quae de hoste dicuntur ob piam affectionem ad vnam partem, & prauam ad oppositam.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 22