Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 46

An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus
1

AN contractus socida rum quibus rustici in animali bus innituntur / sit licitus. Respondetur. multifariam rustici contrahere possunt: & antequam damnetur vel reprobetur aliquis talis contractus: considerandum est sub qua specie contractus includatur: & an sit contractus purus & simplex, puta nihil habens contra naturalia illius. & tunc facilius erit iudicare: an habeat conditiones contra naturam contractus. Videatur itaque: an si vnus obligetur ad aliquid contra naturam contractus: alter tunm eum releuet: an non si secundum: dicatur contractus illicitus. si primum, contractus est licitus, dummo do non addatur aliqua alia circumstantia contra: ctum inficiens. Audiat autem confessor vel alius prudens extra confessionem contractum ipsum cum omnibus circumstantiis requisitis: & inquirat a confitente vel alio consulente de circunstantiis quae contractum iustificare vel inficere possunt. & ante omnia audita: non praecipitet sententiam: nec eum pudeat geminam audire relationem more sapientis respondentis tam in theologia quam in artibus: primo argumentum integre & nitide recitantis, & secundo ad formam respondentis. & si casus potissimum in confessione fuerit implicitus & difficilis: capiat inducias a respondente bidui vel tri dui secundum ipsius difficultatis exigentiam: & interea induciarum tempore & mortuos & viuos doctores consulat: ne caecus caecum in foueam du cat. & nisi diligentiam super eiusmodi negociis fecerit, erit ei crassa ignorantia & vincibilis: neminem a culpa excusans. Et licet absoluat confitentem & casum iustificet a casu: adhuc non excusatur: quia licet iustum faciat: non tamen iuste, quemadmodum. ii. Ethico. dicit philosophus quod quis loquitur grammaticam & non grammatice: quia non ex ha bitu artis. Haec dixerim propter aliquos pauca prim cipia in theologia habentes: qui casus more loro tum Gordii implicitos mox absoluunt vel repro bant: tam in confessione quam extra confessionem: quod est etiam peccato secluso contra viri famam: quia inquisitione posterius facta ( vt plerunque fit) resolutionis eius inuenietur oppositum. Vlterius considerabis: si opulenti passim ac inopes tali con tractu vtantur: nam si ita compertum fuerit: liciti contractus indicium est: & quod non solum pressi ob inopiam illum contractum ineant. Vltra haec con siderandum est an vtentes tali contractu non de pauperentur. si enim vnam pars contrahens plerunquod deterior fiat: & alia melior: argumentum est quod est iniquus. Sane dum lares patrios abhic quadri ennium viserem & essem apud coenobium Melros de quo Beda in libro ecclesiae gentis Anglorum mentionem facit: hunc casum percrebrum inueni. Nam abbas illius locilocat sibi subiectis oues. sunt enim illic optima pascua: & conductoribus earum apponitur conditio omnis periculi subeundi. me autem ex religiosis & aliis rogante: an con ductores essent ita opulenti vt ante istum contra: ctum: a nouissimis abbatibus compertum est vbi quondam erant opulenti & egregii pastores ouii artem patriarcharum imitantes: nunc esse penitus depauperatos: & dira pressos inopia sine sua culpa: & multos cessisse loco. illud certe euidentissime apud rudes debuit contractum ostendere iniquum.

2

⁋ His praeambulis vtcumque in genes rali positis quae ingenioso quodammodo suffice rent: in speciali aliquos casus citabo: ex quorum solutionibus similes enodare poteris. In primis no tum esse debet quod sicut frequenter quis in praedii suis retenta eorum proprietate pro mercede concedit alteri vsumfructuum seu ius vtendi & fruen di illis seu percipiendi commoditates & fructus eo rum: salua eorum substantia: & ita locare dicitur, & alter conducere, ex quaestione praecedente: sic po test fieri in animalibus: quia etiam ex eis salua eo rum substantia fructus admodum vtiles haberi solent: vt in bobus, ouibus, capris, equis, asinis, & caeteris id genus. hae enim opes sunt naturales quibus patres nostri ab initio orbis conditi, & postea patriarchae, Iob/ & caeteri boni viri vsi sunt. Ex oui bus nanque animalibus mansuetissimis (quibus Christus comparatus est) Iac & ex consequenti butyrum & caseum: lanam & carnes habes: pariter fi mum ad terram impinguandam vtilissimum. ob hoc enim agriculturae periti in campo sterili inclu dunt oues septis / aliquot diebus quoad terra imi pinguetur: & postea ad consimile solum sterile easdem cum septis ad terrae impinguationem transferunt. similes ex bobus commoditates habes: ex vaccis lac: & ex boum tergoribus calceos: sicut ex ouium lana vestes. solis etiam bobus in plerisque locis vt in vtroque regno Britannorum colitur ter ta. Animalium commoditates ita agricolis nota sunt: vt eas apud ipsos recitare sit superuacuum.

3

⁋ Sed animalia tradens retinet crebro eorum do minium: & conducenti rustico pro certa mercede vsumfructum concedit: & ita est locatio ex parte tradentis, & conductio ex parte recipientis. & ille est primus modus.

4

⁋ Secundo interdum est loca tio personae ex parte rustici recipientis animalia: & conductio personae ex parte tradentis ea: hoc est, animalia tradens conducit rusticum in ratione pastoris pro mercede vt oues ad pascua minet pascat, & custodiat. nam opera hominis est eius fructus. vt. l.iii. fif. de ope. seruorum. Interdum pascuntur in terra tradentis animalia: interdum in terra rustici. Primum apud Britannos est frequens: vbi inuenies virum quater vel quinquies mille francos & eo amplius in redditibus annuis habentem: supra septem milia ouium Iob: nonnunquam decem milia possidentem. & hoc bene fit in plerisque locis vbi terra est montosa: tritico inidonea. Ou frigora enim nullibi in Britannia crescunt vites: quamobrem congruit illic pascere oues & vaccas: quibus terra non est minus vtilis quam sit triticum: & montosa aliis terris melior. nam vnum miliare montis, quatuor vel quinque miliaris pascuorum valet ob montium altitudinem: & ad montium maximas altitudines oues & caprae illaesae conscen dunt & descendunt. talia enim pascua sunt anima libus istis optima: vt per caseos Arueniae Parisiis videre est: qui inter caseos gallicos primas partes habere dicuntur. Tunc autem solet dominus seni alicui artis pascendi oues perito: duos vel tres puium greges ( quadringentas autem & octoginta oues grex continere dicitur) pro mercede dare, addens pastori facultatem pascendi centum vel ducentas oues pro ipso. aliquot item vaccas cum equis vel equabus & earum foetibus: & aliquot agellos pro eius grege nutriendo. Nonnunqui etiam pascuntur oues in terra rustici: terra inquam quam habet conductitiam: & tunc nutrimentum & labores animalibus ministrat.

5

⁋ Tertio aliquando contrahunt sic. tradens animalia recipientem obli gat ad restituendum ea post lapsum alicuius tem poris: vtpote post duos vel tres annos tot anima lia & eiusdem valoris, etiam si apud recipientem periissent casu fortuito vel qualitercunque. & tempore intermedio pro quo fit traditio, recipiens ani malia potest ea distrahere aut aliter eis vti ad libitum. & aliquando tradendo ea aestimat vt eorum cognoscatur valor. & hic apparet esse mutuatio: quia si sic ea tibi tradidero, de meo facio tuum / transferendo in te dominium & proprietatem: quatenus possis eis vti ad vsum qui est eorum consumptio: & obligo te vt illa restituas: non secundum nume ralem identitatem: sed secundum identitatem specificam. ista autem sunt substantialia & naturalia mutuationis: igitur ibi est mutuatio. nam pinde est ac si tradens animalia daret ipsi recipienti animalia tantam pecuniam quantam valent animalia: sed si tantam pecuniam praedicto modo daret: esset vera mutuatio. Nec potes per hoc effugere quod animalia non sunt res mu tuabiles: eo quod res mutuabilis debet habere vsum qui est eius cosumptio. Sic enim est in proposito: quia datur tibi facultas ad distrahenda ipsa animalia. si cut enim pecunia distractione consumitur: sic ani malia: quia comestio animalium est eorum consum ptio: & ad talem vsum conceduntur in isto casu

6

⁋ Quarto interdum conueniunt vt alter pro alinuo temporali animalia sua tradat alteri, transferen do eorum dominium in alterum, faciendo alium condominum: & alter tot animalia vicissim tradat vel aequiualens.

7

⁋ Quito vnus retinet sibiipsi pro prietatem animalium suorum: & communicat au teri vsum ipsorum: & facit eum consuarium: hoc est: recipiens transfert simili modo aliquid tempo rale in tradentem: faciendo ipsum participem in eo dem temporali: quod sibi vicissim communicat: etiam non abdicando a se illud temporale. & hic contractus est societas: quia societas est contractus in quo aliquis res suas communicat alteri / faciendo eum participem dominii vel vsusfructus earundem / pro aliquo alio temporali sibi simili modo conmunicando, non enim est mutuatio / locatio / condu ctio / aut permutatio: & sic de aliis contractibus: & est contractus simplex: ergo a sufficiente diuisio ne est societas. Multa hic quae in facto consistunt recitauimus.

8

⁋ Sed ad respondendum de tribus primis modis nihil oportet vltra dicta addere. nam nomo potest locare corpus suum ad operandum, & ad animalia custodienda: & hoc alter licite conducere potest. similiter homo potest locare sua animalia: & alter conducere. si ergo seruetur iustitia conmutatiua secundum iudicium prudentum: contra ctus est licitus. semper intelligo prudentes in illa materia. in variis naque materiis variae sunt pruden tiae. senes autem pastores & rustici qui in his versa ti sunt: in hac materia prudentes sunt. Si vero aliquid capiatur in tertio contractu: est vsura: quia reputo illum contractum mutuum, propter circumstantias additas. recipiens enim tenetur de omni periculo, & potest distrahere animalia interea: ergo non tenetur ad restituenda eadem: sed completo tempo re pactionis tenetur restituere similia. modo ista es sentialiter mutuum aedificant: sicut partes homi nis hominem. De societate autem in quaestione se quenti tractabimus.

9

⁋ Ponamus nunc aliquos casus Cvt aiunt) practicandos: eorum morem imitantes qui ob logicas regulas plenius intelligendas sophisma ta composuerunt: & similiter in medicina specula tiua & practica. Primus sit iste. Sortes tradit Pla toni centum oues: aut quot volueris ad annum vs quod: tali conditione vt Plato teneatur eas & earum foetus cum diligentia pascere & seruare expensis suis: & foetuum fideliter Sorti dimidium assigna bit: & in fine temporis easdem oues vel similes. di uini iudicii vel casus fortuiti periculum sortes sub ibit: reliqua ipse Plato. Cum doctus vidit contra ctum seclusis circunstantiis esse licitum: quaerat a confitente vel prudente rustico: an dimidia pars foetuum expensis Platonis & laboribus cum onere periculi aequiualeat, nec ne: & secundum hoc re spodeat.

10

⁋ Secundus casus. aliquis locat alteri ani malia ficta: vtpote Sortes pauper rusticus a diuite petit mutuum. cui diues ait. Non mutuabo sed abs te vnam vaccam emam: & sic habebis pecu niam: quam vaccam tibi mox locabo: & dimittan eam apud te tanquam meam pro certa annua merce de. Cum diues sciat pauperem non habere vaccam: non potest vaccam ab eo emere: & per consequens non potest locare ei vaccam, ratione cuius annuam pensionem recipiat: sed est mutuatio vsuraria. cum enim diues nihil dederit pauperi nisi pecuniam: se quitur quod ex pecunia tradita annuam pensionem recipit: igitur de pecunia mutuata recipit lucrum. & eodem modo dicatur de praediis fictis emptis. non tamen peccaret si putaret pauperem habere vaccam capiendo pensionem iustam.

11

⁋ Tertius casus. Sortes tradit Platoni. xx. vaccas hoc modo vt vaccae sint firmae: sic scilicet vt velit eas vel earum valorem habere si pereant quomodocun quod, vel deteriores efficiantur. cum hoc vult quod Pla to habeat omne lucrum vel emolumentum inde proueniens, sicut vult omne damnum & pericuum esse Platonis, nec vult aliquid ratione istius contractus habere a Platone. lste contractus est li citus: & mutuum, ac si Sortes daret tantam pecu niam Platoni quantam valent. xx. vaccae ad tem pus: post quod vult suam pecuniam repetere eti am si in manu Platonis periisset.

12

⁋ Quartus ca sus. a. tradit duo animalia b. per annum, volens habere ab eo aliquot sextarios frumenti vel ali quam aliam vtilitatem in pecunia vel in rebus con sistentem: & omne periculum illorum animalium imponit b. ita vt b. debeat solus sustinere pericu lum tam deprauationis quam mortis animalium: non tantum eius deprauationis & mortis quae ex cul pa lata vel leui prouenerit: sed etiam eius quae ex eius leuissima culpa: immo etiam quae sine culpa: si scilicet fortuna vel diuino iudicio mors anima libus contigerit.

13

⁋ Hunc contractum Conradus vsu rarium dicit: & loquitur quando in tempore in termedio quo b. vtitur animalibus: non potest ea distrahere. Argumenta autem contra se facit quinibus nullo pacto satisfacit. Ego quam breuissi me vt in tota ista materia institui: rem expediam. Dico igitur illum contractum nullo modo vsurarium. sed est contractus locationis & conductionis cum b non possit distrahere animalia / vendere & comedere ante finem temporis de restitutione, nec vllo pacto est mutuum. Et licet respondendo ad primum argumentum quod facit contra se, dicat. quis a. vocaliter non tradat ei ea ad vsum qui sii eorum consumptio: tamen ipse sic ei ea tradit. nam pro quanto omne periculum imponit b. videtur ei ea concedere vt eis vtatur etiam eo vsu quo pereant & consumantur. lstud nihil est. tum quia con tra casum. tum quia commodator est dominus rei commodatae: & tamen potest pacisci quod commodatarius ad casum fortuitum & ad omne periculum teneatur: vt dicit Romanus pontifex in capi Cum gratia sui. de commodato. ergo b suscipere omne periculum in se, non arguit ipsum esse do minum rei: & per consequens non est mutuum. Nec potest eis vti post mortem comedendo vel venden do: vt si bos submergeretur: quia distraheret alie num: & faceret furtum. Multo minus valet quod dicit respondendo ad illud idem primum argumen tum, vbi secundo dicit. dato quod a. vellet expresse b. ea non consumere: sed tantummodo eis vteretur in laboribus: & nihilominus sic ei omne periculum imposuisset: non propter hoc posset a. excusari ab iniquo contractu: quia etsi non posset damnati vsurariae prauitatis: vt puta quia non posset satis apparenter conuinci de mutuo animalium: tamen minus iuste ageret cum b. nam si ea ad omnem vsum concessisset vel mutuasset, & aliquid accipe ret nomine mercedis ab eo: diceretur inique agere contra b. ergo multo magis condemnandus est ainiquitatis: quando ei non ad omnem vsum: sed ad restrictiorem vsum concedit: & nihilominus vult habere mercedem ab eo. Hoc inquam minus va let: & ratio est: quia tunc esset verum mutuum: gra tia cuius nihil licet accipere vltra sortem. nunc au tem est locatio impura: hoc est habet conditionem adiectam contra sua naturalia. vel est duorum contractuum mixtio. & idem est in sententia. modo li cet aliquid capere ratione locationis secundum omnes. Nec valet quod tertio dicit: quod etsi non pos set conuinci a. mutuasse animalia: tamen conuinceretur aequiualenter pecuniam aequiualentem ani malibus mutuasse. Si probetur contractus loca tionis, vel mixtio duorum contractuum licitorum tam separatim qui coniunctorum: non pontes per virtuale mutuum aufugere. & si proteruiendo quis euadere studeat: dabitur occasio sic cum dyscolia quoscunque casus licitos reprobandi ratione virtualis mutui. Dico ergo sicut dicebam a pricipio quod est duorum casuum licitorum mixtio: vel loca tio impura. hoc est cum conditionibus contra na turam locationis. quod idem valet. nam a. locat duo animalia ipsi b. vt habeat. xii. sextarios frumen- ti, gratia exempli: tunc doli & latae culpae tenetur b. virtute contractus locationis. a. paciscitur & facit nouum contractum cum b. vel addit aliqua non pugnantia cum contractu locationis. ac si diceret. domine b. tu teneris mihi restituere meos duos boues vel eorum valorem si dolo vel lata culpa pereant: & dare mihi etiam ratione mercedis in locatione. xii. sextarios frumenti: gratia exempli hoc pono: & quod sit iustum precium. sum contentus di minuere vnam portionem precii ea lege vt ome periculum boum suscipias: ita quod qualitercumque per eant: mihi ad restitutionem teneberis. potest autem fieri vt ratissime boues in tali loco pereant sine do. lo. quare, cur licite non possint pacisci mutuo super diminutione precii dandi ipsi a, non video: cum hoc quod b. omne periculum subibit: ita vt iudicio prucentum colonorum iudicetur casus b melior vel tam bonus ratione diminutionis mercedis quam ratione oneris quod subit. & cum nec sit mutuum nec contra iudicium prudentum colonorum: illud est licitum censendum. Facile est osten dere quod nullum argumentum quod contra se facit in parte soluant. Sed ne in hoc incidam in quo alios de verborum prodigalitate (vbi res paucis expediri potest) arguere soleo: singulas eius solu tiones refellere est inutile.

14

⁋ Nunc soluam duo eius argumenta quibus probat intentum suum: finem impositurus. Arguit sic. a. censetur praedicta animalia mutuasse b. ex quo a. vult esse immunis ab omni periculo animalium: non minus quam si tantum dem pecuniae mutuasset b. & omne periculum imposuisset b. quale mutuatarius tantae pecuniae ha beret subire. Ad istud argumentum iam responsum est: quod nullo pacto est mutuatio. Secundo at guit. tenendo oppositum aperitur via vsurariis. nam cum homines videant sibi non licere mutua re suas pecunias sub certa mercede: omnem suam pecuniam expendent pro animalibus emendis vel pro domibus: & dicent se huiusmodi locare aliis pro certa mercede. atta men illis imponent omne periculum eodem modo ac si tantam pecuniam quantam expenderunt pro animalibus vel domi bus: eis mutuassent. Respondetur negando quod aperitur via vsurariis. certe multo magis aperietur admittendo quod liceat capere ratione lucri cessan tis vltra sortem: & ratione poenae conuentionalis vel sollicitudinis quam homo habet ex suae pecu niae carentia. quod ipse & recte opinione mea inse quitur sicut & ego. & nulli dubium est quin prudens tantum lucretur sine vsura quantum impru dens vsurarius cum foenore. hoc patet in emendis agris irredimibilibus vel redditibus. Ad oculum exemplificabo de duobus primariis collegiorum moderatoribus: quorum vnus procurat bonos regentes: & bonam politiam seruat in collegio vt habeat lucrum: illic praecise sistendo. alter facit vt bene pascat gregem sibi commissum: & non ob spem lucri: iucrum tamen occurrens non recusat. secun dus hic tantum lucratur quantum prior. Sed for te iterum argumentaris. si a concessisset b. animalia sic scilicet vt b. posset illa distrahere quandocumque vellet: & cum hoc obligaretur subire omne periculum & cogeretur restituere similia animalia si perirent: iam esset mutuum: & esset vsura si caperetur aliquid ratione istius contractus: ergo eodem modo si non possit distrahere illa animalia. Respondeo. vides con sequentiam nullam ex dictis: cum in vno sit mu tuum: non autem in alio. Et eodem modo consi quenter dicendum est: si a. tradit b. xx. animalia aesti mata. xx. libris: & b. debet habere medietatem me dietatis fructuum & foetuum prouenientium: ita tamen vt b. teneatur a. reddere dimidiam partem illo rum animalium in valore qualitercunque pereant. vbi ipse dicit esse duos contractus, scilicet societa tis & mutui. nam a. censetur mutuasse. xx. anima lia de praedicto numero b. pro quanto vult a. b. pos se repetere decem animalia vel eorum valorem qua litercunque pereant. Dico illud esse falsum: & cose quenter ad illa quae iam dixi: sunt duo contractus quorum vnus nullo modo est mutuum virtute illius casus sed vnus est locatio: & alter est contract innominatus: scilicet dabo tibi quartam partem fru ctus istorum animalium ea lege vt subeas pericu lum de eis restituendis qualitercunque pereant. & si illud lucrum iudicetur a prudentibus rusticis tam expetibile quam est onus periculi fugibile: contractus non est reprobandus. Et ita plerique alii casus cori formiter ad istos in materia socidarum & societa tis terminandi sunt: opposito modo ad aliorum di cendi modum: quia hoc quod nunc diximus est ad multa alia dicenda radix & clauis.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 46