Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 6

Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones
1

⁋ Distinct. Quadragesimae quartae Quaestio Sexta. Eliquum est sexto loco circa hanc distinctio nem inquirere quomodo animae corporibus exutae crucientur: similiter daemones. De quo varii ex tant modi opinandi: aliquia quam bus tenentibus poenam hoc modo fieri. Animae nunc in infemo sciunt se habituras corpora post diem iudicii: quae quidem corpora ab igne patientur: & propterea nunc hoc considerantes ha bent magnam poena. sicut fur videns patibulum ma gnam poenam habet antequam ei mors infligitur in apprehensione poenae futurae. lstud non valet: cum non detur modus punitionis daemonum. & vno inuento pro dae monibus / ille pro animabus separatis sufficit. Nec valet dicere more aliorum quod est quaedam qualitas infusa a deo animabus & demonibus per quam possunt pati: quia est eadem difficultas / eis & aliis. Vel enim illa qualitas est corporea inhaerens daemoni & animae. & sic pari facilitate dicere possunt calorem posse eis inhaerere. a quo resiliunt. si incorporea: possunt hoc ponere per essentias animarum. Nec iuuat tertio dicere cum aliis quod ignis agit in animas vt instrumentum dei, licet non ex na tura sua. quia scimus ignem esse instrumentum dei. sed quaestio remanet an calor animae possit inhaerere. quod non admittitur. Quarto est quaedam antiqua fictio per species ignis, quam Aliacensis tueri satagit in commentariis super Boetium: reprobata ab antiquis & merito. quam videtur ponere Guilielmus Altisiodo. confugiens ad duas facies animae. Difficultas autem in hoc consistit uod patres notri consequenter ad doctrinam Aristotelis non admiserunt animam posse suscipere essentiam caloris quia repugnat animae calefieri propterea Auicenna. ix. suae metaphy. c. vltimo. & Algazel. v. physi. habebant peculiares modos dicendi de poena malorum: non ad mittentes corpus agere in spiritum. & simiter Augustgu. xii. super Genesim. Boetius de duabus naturis & vna persona Christi, propterea vt dicit Albertus, beatus Augusti nus vt ab hoc discederet, posuit daemones corpo reos, & habere corpora aerea: vt magister allegat in litera. sed illud de daemonum corporibus abiit tanqu inopinabile ab vsu. Posteriores autem in hoc steterunt: vt btuns Thomas, doctor subtilis, & btuns Bo nauentura: licet dicat aliquid in solutione quaestionis: scilicet quod deus facit animas trepidare timore ybi non est timor: quod nobis non placet, non aliter posuerunt potentias sensitiuas cum anima separata ad patiendum a calore. Item nostri mali angeli & daemones tentantes non habent ignem secum: & tamen semper puniuntur.

2

⁋ Restat deuenire ad modum doctorum communem, qui nobis solus apparet rationabilis. Modus est iste. Daemones & animae separatae realiter erunt in igne post diem iudicii: & nunc sunt ibi plurimi, non enim opinamur cum asserentibus spiritus non esse in loco nisi per operari. nam spiritus isti appetunt libertatem. & esse vbicumque locorum eis placebit: non possunt. sed deus hos detinet in illo loco: sicut anima mea non potest ad nutum corpus deserere, non quod locus eis repugnet ex natura loci. nam ignis ex sua natura non magis disconuenit illis spiritibus quam aer. sed habent nolle detineri in hoc loco. quia nitimur in vetitum semper cupimusque negata. quomodo licet Aristoteli esset voluptuosum libere stare in bibliotheca: tamen si esset ei vetitum abire sub poena mortis: stare in illa esset poenale Et potest dari exemplum de Semei ex. iii. Regum. ii. cui vetitum erat pertransire torrentem Cedron. Ad nol le autem naturaliter sequitur tristitia. Nam vt ait di uus Augustini xv. de ciuitate dei cap. xxv. tristitia est de his rebus quae nobis nolentibus accidunt sed daemones nolunt deum esse, & eum odio habent quia eos punit. nam superbia eorum qui te oderunt ascen dit semper. inquit psalmographus. psalmo. lxxxviii & vt apparet, seipsum odit damnatus: velut Hanni bal vel Cato. Nam Apocalypsis. ix. dicitur. Et in diebus illis quaerent homines mortem & non inuenient eam: & desiderabunt mori: & fugiet mors ab eis. Item mors depascet eos. psal. xlviii. Displicet quoque eis peccasse ratione poenae quam patiuntur. Istae igitur nolitiones & tristitiae sequentes naturaliter illas nolitiones sunt poena inferni. Poena quidem inferni potest ca bi pro omnibus istis copulatim, vel aliquibus istorum. Assumptis autem corporibus post diem iudicii patientur dolores in corpore: calefient & frigefient vt. su perius diximus. & non modo ab vno elemento sed ab omnibus. hinc Sapien. v. dicitur. Pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos. lIbunt directae emissiones fulgurum: & tanquam a bene curuato arcu nubium exterminabuntur: & ad certum locum insilient. Et a petrosa ira plenae mittentur grandines: & candescet in illos aqua maris: & fiumina concurrent duriter. Psalmographus quoque ait. Pluet super peccatores laqueos, ignis, & sul- hur, & spiritus procellarum / pars calicis eorum. psal. x. bi erit fletus & stridor dentium. Matth. viii. hoc est commotio capitis & oculorum. nihil enim resoluetur ab oculis. Sed & ethnicis deus manifestauit istos cru ciatus infernales. hinc Virgi. vi. Aeneid. sententias Homeri, Pythagorae, Platonis, & veterum insequens dicit. Respicit Aeneas subito, & sub rupe sinistra Moenia lata videt triplici circundata muro: Quae ra pidus flammis ambit torrentibus amnis Tartareus Phle geton: torquetque sonantia saxa. Porta aduersa igens &c. & paulopost. Hinc exaudiri gemitus & saeua sonare Verbera. tum stridor ferri tractaeque catenae. Et de mum concludendo de poenis inferni non minus vere quam pulchre dicit. Non mihi si linguae centum sint oraque cetum: Ferrea vox: omnes scelerum comprendere formas, Omnia poenarum percurrere nominia possem. vt addiscant illud eiusdem. Discite iustitiam moniti & non temnere diuos. nam cuilibet vtenti ratione per inspirationem men tis internam / palam est tyrannos & malos puniri post hanc vitam.

3

⁋ Ex omnibus praedictis pono hanc conclusionem. Daemones & animae puniuntur eo modo quo dictum est, per nolle &c. Probatur conclusio. certum est eas perpetuo puniri, iuxta sententiam iudicis. Matth. xxv. te maledicti in ignem aeternum qui paratus est diabolo & angelis eius. sed nullus modus reprobatus est conveniens: & omnia bene saluantur per istum modum quem insequimur. Nec sufficit theologo dicere: puniuntur, sed nescimus explicare, quomodo. sicut fre quenter aliquid scimus incontracte: & tamen illud contra cte nos fugit. sed theologi est aliis dare modum possibilitatis rei de fide, spe, & charitate.

4

⁋ Contra hanc conclusionem argumen tor sic. Si daemones & animae separatae habeant poenam per actus voluntatis & tristitiam sequentem: possunt omnem poenam a se remouere: cum nihil sit magis in nostra potestate quam ipsa voluntas: & potentiae rationales valeant ad opposita. ix. metaphy sicae. & secundo peri hermenias. & sic redibit peior error quam Origenis: cum mox possint omnem poenam euandere. In super cum infernus vel ignis non repugnet spiritui ex natura sua plus quam florida tempe: spiritus possunt velle esse in igne: & ita non erit eis poenale.

5

⁋ Pro primo argumento nota quod vnus modus tenet hanc poenam causari a solo deo: & nullo modo a damnato. sed de hoc in materia de perpetuitate bea titudinis: vbi eadem materia iterum occurret. Verum di co pronunc quod causatur ab ipsis damnatis partialiter: nec est situm in eorum facultate illos actus deserere vel remittere. Potentiae autem rationales valent ad opposita causa prima concurrente cum influentia ge nerali vti nunc concurrit. sed si spanliter moueat volun tatem ad eliciendum actum vel continuandum: non est situm in facultate voluntatis suos actus deserere. Quid Aristoteles senserit in hac parte: mea non re fert. sed si tenuisset ista quae nos tenemus, & scimus esse certa per reuelationem dei, vt puta quae fidei sunt: mutas set propositum. voluntas enim potest necessitari: non autem cogi. Aliud argumentum est ex his solutum: quia non possunt habere velle existendi in igne. tum quia haberent contraria: cum continuo habeant nolle, quod est poenale valde damnato contra libertatem qua vtebatur in via / quod non potest actum deserere. Tum secundo, deus non concurreret ad velle esse in igne si nulla esset contrarietas in vo luntate. praeterea displicet damnato peccasse vbicumque locorum sit & videtur quod illud sit ei essentialius poena as nolle detineri in igne.

6

⁋ Secundo argumentor. sequi tur quod non magis displiceret eis, puniri in infemo quam in caelo vel aere. In super dicuntur puniri ab igne. quare aliter vocatur poena sensus? Respondetur. vbicumque locorum damnati sint: habent suum infernum. quia nolunt in illo loco detineri. in aere namque ante diem iudicii dae mon non minus punitur intensiue quam in infeno: sed vnus locus est foetoribus plenus post diem iudicii eis propter peccata foetida datus. Ad aliud dicitur quod magis proprie puniuntur spiritus in igne quam ab igne. etiam pot dici quod puniuntur ab igne pro quanto concurrit ad notitiam qua habent spiritus ab igne, & continuo: nec ab illa vnquam spiritus euelli possunt: & considerant se non posse discedere ab igne. per ignem autem locum quencunque intelligo in quo spiritus danatus est. sed corpora reproborum hominium patientur & in igne & ab igne post diem iudicii.

7

⁋ Tertio arguitur. sequitur quod omnes spiritus aequaliter puniantur. consequens est inconveniens, cum inaequaliter pec cauerint probatur sequela: quia aequaliter detinentur. Ad tertium nego consequentiam. nam qui plus peccarunt habent intensius nolle hic detineri, & intensiorem tristitiam secundum proportionem peccatorum: nec possunt istos actus vel passiones sequentes remittere. vermis enim conscientiae eos etiam mordet. & displicet eis peccasse non quia deo displicuerunt: sed quia cruciantur / torquentur inuidia. lstud aplius patebit ex iis quae dicemus in. xlix distinct. in materia beatitudinis: cu oppositorum sit eadem doctrina.

8

⁋ Sed dubitas quomodo animae in purgatorio puniuntur. Respondeo. vellent habere beatitudinem & liberari a purgatorio si deo place ret: & displicet eis suum peccatum pro quanto est dei offensiuum: ad quod sequitur tristitia: & secundum multitudi nem peccatorum maior est tristitia: licet interdum possit esse poena extra locum illum ad tempus. vt scimus ex quarto dialogorum. vbi refert bea. Gregorius quendam virum sanctum retulisse quomodo viderit Theodoricum post mortem inter Ioannem papam & Symmachum pa tricium discinctum atque discalceatum / deductum, in Vulca ni ollam iactari. Fodem libro refert Germanum Ca puanum episcopum inuenisse Paschasium diaconem qui erat defunctus / stantem & obsequentem in balneis.

9

⁋ Quarto arguitur probando quod accidens corporeum possit animae vel daemoni inhaerere: & si hoc pro- betur eradicatur fundamentum. lam coloratur assum ptum. Accidens spirituale potest subiecto corporeo inhaerere: ergo accidens corporale potest inhaerere subiecto impartibili. consequentia tenet conuenienti similitudine.

10

⁋ Respondetur negando antecedens nam licet anima corpus informet: & indiuisibile sit in loco corporeo: a doctoribus tamen non admittitur accidens indiuisibile posse inhaerere subiecto corporeo. & quicquid sit de antecedente: consequentia est nulla: & cosequens constanter negatur vt ex supradi ctis patet. Etiam ex concesso sequitur quod illud accidens & quaelibet pars eius esset infinite intensa: quod probo. capio pedale vniformiter album vt. iiii. si tota albedo in prima parte proportionali horae ponatur in se cunda dimidietate: ipsa est in duplo intensior. & si in secunda parte proportionali horae adhuc tota albe do ponatur in quarta parte illius pedalitatis: iam albedo erit quaedruplo intensior. & si ita fiat per omnes partes proportionales istius horae: iam in infinitum intensa erit albedo ante finem horae. & in instanti terminante horam erit intensior quam erat in aliqua parte proportiona li illius horae. ergo in illo instanti albedo erit infinite intensa. supponamus quod in illo instanti reducatur ad indiuisibile extensiue: & subiectiue sit in anima vel angelo. Non valet quod Marsilius dicit in de generatione quod non erit intensior in fine quam erat in principio: cum nulla sit albedo addita. Hoc inqua non valet: quia in secunda parte proportionali horae sunt octo gradus aequales se penetrantes: ergo tunc subiectu est album vt octo. cosequentia patet intelligenti: quia non est minus album nunc quam si tota ista albedo esset modo sub hac dispositione producta / & nunquam prius fuisset: quia existentia prior nihil facit ad intensionem praesente. Et forte istud argumentum sine addito non concludit: quia concederetur quod esset aliqua qualitas infinite intensa. immo quod amplius est, quaelibet pars ei esset infinite intensa. quia quacumque parte accepta / prius erat in subiecto corporeo: & quidlibet tale redactum ad indiuisibile / infinite intensum euadet. si enim quaeli bet pars albedinis ponatur cum qualibet: iam erit infi nite intensa albedo: vt patet de albedine in corpore Christi in eucharistia secundum vnam imaginationem si deus retraheret suum corpus relinquendo albedinem sub hostia, & constitueretur vna forma: quod est deo possibile: vel retraheret se a partibus superficialibus hostiae / manendo solum in centro illius / ponedo centra indiuisibilia, & illuc retraheret se relinquendo albedinem. Sed quamuis concedam quod aliqua albedo infinite intensa secundum se & quidlibet sui ad impartibilita tem reducatur: non tamen concedo quod accidens cor poreum potest subiecto indiuisibili inhaerere. & hoc me mouet: quia non est aliqua ratio illius sufficienter probatiua nec aliquo pacto suasiua: & maiores nostri nunquam admiserunt illud. Tertio, pari ratione accidens posset extendi. & si notitia ponatur in lapide quocumque nomine vocetur qualitas / vel notitia: ipsa iterum posita in anima iterato erit infinite intensa: & non erit intensior quam iam est in anima. ergo nunc notitia & denique quaelibet qualitas in anima vel angelo secundum totum & partem erit infinite intensa, contra Aristotelem & omnes an tiquos: qui negabant infinitum possibile: & contra poste riores omnes qui non concedunt infinitum. & istud mihi persua det propositum.

11

⁋ Quinto arguitur. dabilis est aliqua albedo vel calor suapte natura non extensus: & quili bet talis potest animae inherere. igitur. consequentia nota est cum minore. maiorem probo. capiatur corpus calidum sphaericum, & cadat super corpus planum non calidum: & faciat deus quod solum calefaciat in puncto contactus: & impe diat partes illius corporis ne calefaciant aerem existentem inter corpus planum & ipsum. Tunc sic. tale corpus sphaeri cum non calefacit planu nisi secundum partem contactus: sed non tangit per partem diuisibilem: quia dato opposito signetur illa pars diuisibilis corporis sphaerici corpus planum tangens: ducam ex centro illius corporis ad circunmferentia tres lineas: quarum duae extremae erunt lon giores: & per consequens non omnes linee ductae a centro ad tircumferentiam sphaerae erunt aequales, quod est falsum.

12

⁋ Respondetur negando maiorem: quia proprie illud corpus sphaericum non tangit planum: sed consequenter illa corpora se habent: quia vndique mediat aer. Nam quacumque parte illius corporis sphaerici data vicina corpo ri plano: psa habent tres partes, quarum vna eleuatur: & per consequens non tangit planum. Sed stando in communi distinctione, dicamus quod dupliciter vnum corpus tangit aliud. Vno modo quando ipsa non possunt esse propinquiora suis figuris saluis: & hoc modo sphaera tan git planum non in puncto, quia non est necesse ponere puncta pro argumento: sed punctaliter. Alio modo duo corpora se tangunt quando vna determinata pars vnius secundum se & quodlibet sui superficialiter tangit aliud. quo modo corpora plana se tangunt. corpora autem signata non possunt hoc modo se con tingere.

13

⁋ Sexto arguitur probando maiorem de albedine. capio duas albedines separatas quae cum duabus eucharistiis sint pedaliter longae, gratia exempli. moueantur duo angeli vniformiter super has albedines, sic scilicet, quando a angelus est in puncto terminatiuo suae linee pedalis albae / verius albedinis: b. primo non sit tunc sic. a. albedinem maiorem paertransiuit quam b. loquor de maioritate extensiue. & non partransiuit aliquam diui sibiliter maiorem albedinem quam b. ergo datur aliqua al bedo suapte natura non extensa. Aliquae sunt propo sitiones hic satis clarae: quarum vna est quod non est adae quate aliqua albedo maior pertransita ab a. quam b. Si di tas itota: Oppono. quaelibet pars spatii super quod mo uebatur b. est pertransita. ponatur quod albefecit partes super quas mouebatur: iam non datur pars non albefacta: & quaelibet talis est pertransita ex hypothesi. igitur. Item uidlibet punctum intrinsecumn sui spatii partransiuit b igitur. si quodlibet partransiuit / totum. arguitur sic. In nullo instanti b attigit terminum ad quem, non in instan ti extrinseco: quia tunc non est: nec intrinseco vt notum est, quia in quolibet instanti illius temporis dato distabat a puncto extrinseco. Ad hoc argumentum responde bitur virtualiter inferius distin. xlvi.

14

⁋ Vides quomodo ani mae in infemo puniuntur / non per calorem eas calefacien tem: sed ignis & eius calor immutant continuo damna tum ad habendam notitiam sui: & necessitatur voluntas ipsius a deo / nolle hic detineri. quicumque enim locus fue rit in quo est: non potest magis locum suu exire ad nutum quam anima mea corpus meum: & ad hoc sequitur tristi tia. Et licet tristitia possit produci sine nolle per displi cens apprehensum & non nolitum: tamen circa hoc nunc non insisto. Vel sic, & forte apparentius. damnatus apprehem dit sua peccata perpetrata omnia in particulari / deo coagente, que particulariter nult. vel apprehendit quodli bet tanquai displicens. & ita de quolibet peccato perpetrato habet tristitiam: & si peccatum sit maius & magis dei offensiuum: maior sequitur tristitia. Verum quia a multis poena tristitiae non satis ponderatur: dignu du xi paucis quaestionem vnam super hac tractare.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 6