Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

In quo virginitas consistat; et an sit virtus
1

⁋ Distinctionis Trigesimae Quaestio Secunda. Ecundo quaeritur. In quo virginitas consistat: & an sit virtus. Pro quaestionis so lutione notato quod virgo a vi ridiore aetate appellata est. Matres enim saepe virgines C idicuntur. vt apud Virgilium in Bucolicis Pasiphae, quae trium liberorum mater erat Ah virgo infelix quae te dementia cepit ? Theologi tamen non sic capiunt / sed longe aliter. cuius rei diuersitas ex dicendis nota euadet.

2

⁋ Virginitas actualis prout est virtus sic describitur. Virginitas est volitio in illo qui non cognouit vel in illa quae non est cognita: qua vult seruare suum corpus ne polluatur per opus libidinosum secundum dictamen recti rationis. Alio modo definitur omittendo dictame rectae rationis: & sic non est semper virtus. nam fatuis virginibus convenit. Adhuc tertio modo capitur apud vulgo loquentes pro illo qui nunquam cognouit: & pro ea quae nondum est cognita per carnalem copulam: li cet nullum actum vnqui habuerit de corpore seruando immuni a venereis. Haec acceptio est recepta alioquin multas simplices iuuenculas, virgines nul lo modo diceremus, contra vulgatum modum loquem di: quia talia proposita actualia nunquam habuerunt Corrupta etiam quae habebit corpus reintegratum in patria, potest aliquo modo dici virgo. Ex isto patet quod aliqua est virgo quae habet propositum temporarium de virginitate seruanda: saltem si nubere non inten dat. sed de ea quae intendit nubere / post hac loque mut. Secundo patet quod propositum seruandae com tinentiae in cognita non est virginitas. vt patet per definitionem. nam terminus virgo est connotatiuus pro homine supponens: connotando quod non fecit actum ad cognitionem sufficientem. vel quod non est cognita: nec hoc voluit. sed si voluit, ante completionem actus emendat per poenitentiam. Schiaticus enim non cognoscens vel spado faciens quod in se est ad cognoscendum: vel aliter contra naturam delinquens, non est virgo.

3

⁋ Hoc supposito ponuntur conclusio nes duae. Prior est. Virginitas est virtus. Probatur Omnis actus in medietate consistens inter excessum & defectum / est virtus. virginitas est huiusmodi. igitur. Consequentia tenet cum maiore. minor sic ostenditur. Aliquis potest excedere in venereis vbi non oportet & quando non oportet. aliquis etiam potest deficere: quod notum est si vxorem habeat. etiam non habens qui deberet vxorem ducere deficit. ergo in medio est virtus. Secunda conclusio. Virginitas est pulchra & excellens virtus probatur. virtus & ars sunt circa difficile. ii. Ethicorum. Difficile autem est ab omnibus venereis abstinere: quod pet virginita tem fit. Insuper virginitati debetur aureola virginum. vt patebit distinctione. xlix. huius. ergo est virtus excellens.

4

⁋ Contra priorem conclusionem arguitur Nulla virtus per virtutem corrumpitur: virginitas per casti tatem coniugalem amittitur: ergo virginitas non est virtus. maior probatur: quia sicut omne verum vero consonat. i. Ethico. viii. sic virtus quaelibet cuique virtuti est com possibilis.

5

⁋ Respondetur negando maiorem: quando virtus vel eius actus est opus consilii. Aliquis enim potest esse virgo sine voto: & habere propositum seruandi virginitatis pro tempore / vel perpetuo: quae per conlugium licitum & meritorium corrumpitur. Et licet possit habere propositum eiusdem speciei cum est comiunx: tamen non habet amplius virginitatem: siue actus categoricos castitatis, siue conditionales habeat

6

⁋ Secundo. ponatur Berta habens habitum intensum virginitatis & actum: cognoscatur inuita & renitens tunc sic arguitur. In hac virginitas amittitur vel amittitur virginitas. sed nulla virtus inuito aufertur. igitur. Hic a variis vario modo respondetur. sed dico quod corrumpitur virginitas. Contra hoc arguitur. non est necesse habitum illum corrumpi: qui augeri potest. Hic dicit Martinus magister: quod ille habitus non corrumpitur: sed non inclinat in similes actus eiusdem spe ciei specialissimae entitatiue vt antea: sed in similes qui aequalent in merito virginitatis. Integritas enim corporis existens cadit in ratione obiecti virgini tatis. propterea integritate amissa desinit illd obiectum: & per consequens non potest virginitas haberi: nec propositum actuale eiusdem speciei specialissimae quemadmodum notitia intuitiua non manet obie cto absente vel corrupto. Haec positio est nullius momenti. nam quaero quid in viro corrumpatur: & responde, re non potest. Secundo ponendo quod deus miraculo se teneat claustra pudoris integra in muliere cognita, & quod sit penetratio corporum: iam potest habere propositum actuale eiusdem speciei. & sic meretrix erit virgo. Tertio sequitur quod corrupta ferro in iuuentute: hoc est si claustra virginalia sint in iuuem tute corrupta: non possit esse virgo: cum non pos sit habere propositum sufficiens ad virginitatem secundum eum. Quarto, falsum est quod mulieris integritas corrumpitur: sed solum corrumpitur integritas mulieris. Partes enim quae fuerunt integritas manent: sed non manent integritas. Quinto, si Berta habeat pro positum actuale virginitatis antequam cognoscatur non video quin ipsa cognita possit talem actum in specie entitatiua continuare vel similem elicere: non autem in tali denomnatione. Et licet actus voluntatis depem dens a notitia intuitiua: & actus ab abstractiua de pendens differant specie: non potest hic ad illud confugere. & ratio est: quia de tali obiecto non opor tet mulierem habere notitiam intuitiuam, siue obie ctum sit, siue obiectum non sit.

7

⁋ Propterea dico qui uando ipsa est cognita, desinit esse virgo: & potest habe re similem actum in specie specialissima entitatiue non autem in specie specialissima moris & accidentali. nam postqui ipsa est cognita, non est amplius vir go: nec eius habitus virginitas. sicut si actus esse continuatus per vnum tempus in cuius priore parte ipsa esset incorrupta: & in posteriore cor- rupta: primo actus ille esset virginitas: & postea idem actus desinit esse virginitas: & incipit esse viduitas, si vir eam reliquat, & ipsa caste viuat. Eo dem modo de habitu: quamquam habitus ipse a virginitatis actibus emersit. hoc enim non sufficit: sed requiritur cum hoc quod suppositum habitum homionus sit virgo in corrupta, siue ipsa consentiente siue renitente. Nul lus enim habitus vel actus denominatur virgo. alio uin virgo posset parere in sensu composito: quod apud vulgo loquentes reputatur inconveniens. habitus au tem ille qui prius erat virginitas, inclinabit in actus de seruanda castitate eiusdem speciei specialissimae entitatiue cum virginitate: sed non erit virginitas ob defectum connotati termini virgo: quia virgo non supponit amplius pro aliqua postquam ipsa est corrupta. Ad multas auctoritates insinuantes quod corrupta corpore / incorrupta mente adhuc ma net virgo, dicatur quod intelliguntur de virginum aureo la: & quod sic corruptae non peccant: quia non est in earum ptante non corrumpi corpore. quare eis non imputabi tur. Quia sint auctoritates docentes violente corruptas, esse virgines: videre est apud Augustinum primo de ciuitate dei longiuscule. in libro de dua bus animabus. & in primo de li. arbi. & Hieronymum in epistolam ad Romanos.

8

⁋ Tertio arguitur. Omnis virtus amissa est reparabilis. virginitas amissa non estreparabilis: ergo virginitas non est virtus. consequentia est in Baroco. Minor patet per Hierony mu in epistola ad Eustochium. Audeter loquar cum deus possit omnia / suscitare non potest virginem post ruinam.

9

⁋ Respondetur. cum illa qualitas est amis sa: non est amplius virginitas: licet propositum eius de specie specialissima actuali vel habituali recuperetur. immo licet idem actus numero reparetur a deo: nunquam tamen redit virginitas propter connotationem termini. Aliqui nanque termini supponunt pro aliquo connotando talem qualitatem subiecto inhae rere siue corrumpatur semel / siue non. & tales termini propter vnicum defectum connotationis adhuc pro illo supponunt pro quo prius supponebant. vt albu sciens. Alii vero pro subiecto supponunt connotando quod nunquam ceciderunt actualiter in actum exteriorem: & si ceciderunt non supponunt pro eis amplius defectu connotationis. vt hoc complexum status innocentiae post peccatum primorum parentum & poenitentiam pactam. Licet enim quilibet fuerit in gratia & omnis peccati expeors: status innocentiae non recu perabitur. simiter hoc complexum, nunquam peccat: num quam ce cidit ad terram, post casum in terram non amplius supponit pro illo pro quo supponebat. Sic est de ilIo termino (virgo) qui connotat quod subiectum eius nunquam fuit corruptum libidinose. Virginitas tamen amissa ante coniunctionem carnalem est recuperabilis: & qui sic eam recuperauit decedens aureolam virginum habebit. Virginitas enim connotat quod num quam eo cidit: vel si cecidit ante carnalem copulam recupe ratur per displicentiam: post copulam vero recuperari non potest.

10

⁋ Quarto arguitur. Omnis virtus cuilibet est bona. virginitas non est cuilibet bona: ergo virginitas non est virtus. minor probatur. nam si omnes essent virgines / periret mundus: ne esset hominum procreatio: neque etiam forent homi nes solliciti laborare in mundo. maior patet de tem perantia / fortitudine / prudentia et aliis. Respondetur. quod est vni virtus / alteri non est virtus: capiendo virtutem tam pro actu quam pro habitum. Si autem intelligas quod est vni virtus, cuilibet est bonum et virtus: illam nego, nec enim regi nec reginae virginitas est bona. similiter castitas coniugalis non est bona re ligioso / sacerdoti / vel virgini: immo eis competere non pot. aliquamrum namque virtutum est incompossibilitas: quia non dicuntur tales nisi taliter se habeant. modo non possunt taliter se hatre inter se. vt virginitas & castitas ommuniugalis. Et licet cuilibet non obligato ad contrahendum virginitas esset bona vel vouere castitatem: vt patet ascedendo: tamen toti multitudini non eri oona. sicut non sequitur: quilibet homo est vnus solus homo: vel potest stare in bibliotheca mea: ergo tota multitudo est vnus solus homo: vel potest esse in bi bliotheca mea. nam aliquod praedicatum cuilibet supposi to alicuius multitudinis licite conuenire potest: & non toti multitudini. similiter aliquod praeceptum toti multi tudini competit: & paucis vel nullis partibus eius: vt de generatione, nec oportet aliquem esse super hoc solli citu an hoc preceptu seruetur: cum ob pronitatem & propen sionem ad libidinem philuroes illi actui vacent quam oporteat, lc dubitatur de paruula duo decim annorum, quae habet hoc propositum: u volo corporis mei integritatem seruare: vel melius volo me seruare ab actibus libidinosis ad vigesimum annum vsque & non vltra. Re spondeo. Ipsa multifariam potest se habere. vel habet istum actum, volo praeseruare me a venereis per octo annos futuros, vel ad vigesimum annum vsque: & talis actus est virginitas. vel habet duos actus: vnum, volo praeseruare me a venere ad vigesimum annum vsque. alium, volo dare vsum corporis mei viro quem capiam post vigesimum annum Et de illo secundo est difficultas sub qua specie contineatur, non enim est actus virginitatis: nec vi duitatis. oportet ergo includatur in castitate coniugali. alioquin diuisum latitudinem membrorum diuidentium exuperabit: cum talis actus sit castitas. Forte dicis. secundus actus est castitas coniu galis. Insto: ergo non omnis castitas elicita a virgine est castitas virginalis: & per consequens nec omnis castitas elicita a coniuge est castitas coniugalis. patet de illo actu in quo ipsa oblectatur de virginitate praeterita ante matrimonium: qualis est iste, placet mihi quod seruauerim virginitatem meam ante matrimonium, secundum illud Aeneae. Forstn & haec olim meminisse iuuabit. Respondeo. vt vi des oportebit nos aliquam harum partium eligere: aut diuisum excedet membra diuidentia: puta non omnis castitas est virginalis / vidualis / aut coniugalis: aut aliqua castitas elicita a virgine est coniu galis: aut virginitas est volitio dandi suum corpus alteri. Et malo in alterum duorum vltimorum incidere: & do tertium membrum quod vterque actus est virginitas. sed prior est virginitas melior & ma gis spectans ad virginitatem. secundus autem actus est virginitas per accidens, hoc est ratione subiecti: quaelibet enim castitas in virgine est virginitas.

11

⁋ Et pro maiore intelligentia huius notato quoi istic dabis tres gradus virginitatis. primus est actus quo aliquis vel aliqua vult seruare perpetuo se a venereis / quando parest. Secundus actus quo quis vult seruare se immunem ad tempus a venereis. Tertius est actus quo vult dare corpus suum alteri pro tempore & loco. primus actus est optimus: tertius infimus. Si cuipiam placebit dicere quod iste actus de quo dubitatur / sit castitas coniugalis: nec repugnet virginem habere actum castitatis coniugalis: is non nimis late a ratione deuiare videbitur. sed non tantum placet. ratio est: quia pari ratione dicere debebit quod coniunx habet actum & habitum castitatis virginitatis: & quod sit virgo. Nec sequitur, decedit virgo: ergo habebit aureolam. quia hoc intelligitur de simplici virgine. modo ista est mixtim virgo: hoc est, ipsa est virgo & coniunx: copulatim an copulatiue / non insisto. Sed tunc est dubium de illa, an habebit aureolam virginum si sic decedat: puta illa quae est citra annos nubiles. & habet propositum temporarium: vult tamen nubere pro loco & tempore. & potest dici quod sic. Sed iam aliud oboritur ambiguum: vbi esset idem actus numero quo aliqua vult seruare se expertem a venereis ad certum tempus vsque: & deinceps habere virum. secundum illa quae diximus paulo superius: talis erit simpliciter virgo semper manens in latitudine virginitatis: tamen ille actus est mixtus ex duobus gradibus virginitatis: vt est de vsu & fruitione. Si quis autem voluerit ea tutari que immediate ante diximus: oportebit concedere eim dem actum numero esse castitatem virginalem & coniugalem. & sic vidua poterit habere eundem actum qui est viduitas & virginitas: vel eundem actum qui est viduitas & castitas coniugalis.

12

⁋ lam vidisti quid sit virginitas: & quomodo ante carnalem copulam virginitas amii sa sit recuperabilis: & ex consequenti quae nunc est meretrix postea per poenitentiam incipiet esse vir go. sed per actum exteriorem virginitas amissa- non est recuperabilis. Ex quo sequitur quod duae aequaliter peccant: & aequaliter peccata per poenitentia emi dant: sed in vna virginitas recuperatur: non autem in alia. hoc patet de duabus virosis in carnalem copulam aequaliter consentientibus: quarum vna est tantenm cognita: altera autem non: sed per eam non stat: cum actus exterior manente vniformitate in actibus in terioribus nihil malitiae actui interiori adiiciat: quai si poenitudine ducatur, patet propositum. Et ex consequenti conceditur quod duae aequaliter peccantes & me rentes erunt: quarum vna habebit virginum aureolam: non autem altera. Aureola est quodda praemium acciden tale praeseruationi ab actu libidinoso respondens, & non pro corporis integritate. nam siqua violente cor rupta fuerit: prorsus renitens quantum potest: ipsa aured lam virginum habebit: quia non consensit in opus libidinosum: sed & restitit quitum potuit: vel saltem quantum tenebatur si pure passiue se habebat sine consensu. Non resistens autem vbi virginitatem per resistentiam seruare poterat: non habebit aureolam: sed est meretrixs quae cognita inuita / si postea consentiat in hanc conmixtionem carnalem: irrecupabiliter virginum aureolam amittit: non per vnum illorum: quia non per solam copulam car nalem: bene tamen virginitatem sic amittit: sed per complacem tiam sequentem carnali copulae iunctam. Forte non sic erit in polluta noctu ipsa dormiente / cui postea pla cet pollutio: quia ista hoc modo se habens non pons parere. secus est de violente cognita, nec aequaliter peccare vel non peccare arguit virginitatem recupera bilem vel irrecuperabilem.

13

⁋ Praeterea dico quod contingit virginitatem amitti / semen non diffundendo, quod patet in frigido / eunucho / octogenario / ebrio / & huiusmodi. in seminis enim resolutione virginita amittitur: sed per tactus / oscula / vel venereorum auditum non est seminis resolutio: sed alterius humoris. Nan vt naturaliter loquentes dicunt, e membris genitalibu triplex egreditur humor. quidam vrina. secundus semen quod ad generationem prolis natura ordinauit. tertius me dius qui naturaliter ab aliquibus impudicis adolescen tibus egreditur etiam violente cum de venereis cum volu ptate loqui audiunt. Huius tertii humoris egressio nihil facit ad virginitatis amissionem: prinde acsi non egrederetur caeteris paribus. sed contingit bene virginitatem cum illo humore perdi per actum voluntatis: sed hoc non pertinet ad virginitate.

14

⁋ Vlterius dico quod interdum aliquibus virginitas est illicita vt regi prolem non habenti: quomodo erat in principio naturae institutae: quia tunc praece ptum, Crescite & multiplicamini, obligabat omnes pro loco & tempore. vnde si Abel vixisset / matrimonium contraxisset, sicut Cain. Et in lege Mosaica sterilitas erat opprobrium: & foecunditas benedictio. secundum illud Psalmographi. Vxor tua sicut vitis abundans in lateribus domus tuae. Filii tui sicut nouelle oliuarum in circuitu mensae tue. Ecce sic benedicetur homo, qui timet dominum. psal. cxx vii Et per locum a contrario sensu, qui non habebat hanc foecunditatem / saltem apud vulgus malediceba tur: vel per legem commune. dispensante autem deo semper pulchrius erat seruare virginitatem. vt videre est de Helia: & Hieremia. in cuius libri prologo Hio ronymus dicit. Virginitate sua euangelicum virum Chri sti ecclesiae dedicans. & Hieremiae. xvi. Non accipies vxorem: & non erunt tibi filii, & filiae in loco isto. hoc est in ludaea. In Aegypto autem semper erat in vexatione: quare non est verosimile quod illic vxorem duxerit. Diua virgo quoque & Ioannes baptista caelitus erant sinspirati de virginitate seruanda. ipa enim erat prima in qua virginitas plurimum laudata est. vnde dixit Psa mog. Adducentur regi virgines post eam. psal. xliiii. Si filia lepte & Plato ob vulgus defleuerint virginitatem: nihil improbitatis in virginibus concluditur. Tamen cum virginitas in lege gratiae sit consulta: iam est multo speciosior coniugio, & vxoris foecunditate. Et licet tota multitudo quo ad aliquams sui partes adhuc ad coniugium obligetur: tamen non quodlibet suppositum obligatur: immo paucissima. Nec opor tet oculum ad hoc dirigere, quo modo illud praece ptum, Crescite & multiplicamini. nunc adimpleal in tota multitudine: cum homines ad coniugium propensos videamus. Amplius si aliqua virgo fuerit nolens corrupta: habitus eius non amplius inclinat in actus virginitatis. bene tamen inclinat in actus eiusdem speciei entitatiue: quia nunquam habitus acquisitus im mediate inclinat in actus alterius speciei essentialis ab actibus a quibus emersit. Martinus autem tenens op positum omnino praeter rationem loquitur. Ex quo sequil quod habitus qui fuit virginitas inclinat in actus vidui tatis vel virginitatis. Secundo sequitur quod virginitas inclinabit in viduitatem immediate. Dixi (imediate quia mediate inclinat in actum alterius speciei entitam tiue. vt habitus praemissarum inclinat mediate in assensum actualem conclusionis. hoc nihil aliud est dicere quam habitum aliquem concurrere ad a. suum actum: & quod a actus eius inclinat in b actum alterius speciei ab a propterea iste habitus dicitur mediate in talem actum be. inclinare

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2