Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores
1

⁋ Distinctionis Trigesimaetertiae Quaestio Prima. Irca distinctio nem trigesimam tertiam in qua magister de vxorum pluralitate loquitur Quaeritur. an liceat vel licuerit vnquam si mul plures habete vxores. Respon detur per conclusio nes: quarum prima est. Licuit dispen isante deo simul ha bere plures vxores. Probatur haec conclusio sic. habere plures vxores, non est per se & in se malum sicut odium dei: ergo potest deo auctore bene fie ri. Consequentia tenet: quia in omnibus talibus potest deus dispensare. Secundo probatur idem habere plures vxores non est contra ius naturae propriissime acceptum, ergo in illo potest deus dis pensare. Tertio. Viri optimi, famuli & amici dei familiatissimi habebant plures vxores. ergo illud erat licitum. Consequentia haec est nota in lumine naturali. Antecedens patet ex scriptura de Abrahamo qui habuit Saram & Agar. de Iacob duas sorores habente, scilicet Liam & Rachelem cum duabus earum ancillis: & tempore legis de Helcana habente Annam & Fenennam. primi Regum primo. de Dauide plures vxores habente. vt ex primo Regum & secundo notum est.

2

⁋ Secunda conclusio. admittere vnum virum simul habere plures vxores sine dei dispensatione est contra vtilitatem publicam. Probatur. Illud est contra vtilitatem publicam quod lites, rapinas / & vitia in republica nutrit. sed sic est in vxorum pluralitate. igitur, consequentia est nota cum maiore. minor ostenditur. nam matrimonium propter prolem quaeritur, pro pacifica cohabitatione viri & mulieris, pro domo, pueris, & familia modetan dis / & pro acquirendis & conseruandis bonis fortunae: licet primum per vxorum pluralitatem melius acquiratur quam per earum singularitatem. aliorum autem sequentium opposita prouenirent. Non enim esset pacifica mulierum cohabitatio inter se: ac cum marito lites & iurgia haberent. quod patet exem lo de famatis mulieribus in bonitate. quid erit ergo in aliis? vide quanta fuerit inuidia inter Sa ram & Agar, postqui ipsa concepit. Genesis. xxi. Rachelis in Liam, quia filios non habebat Rachel vt Lia. Genesis. xxx. quanta Annae sterilis in Fenennam foecundam. quanta Mariae ad Moy sen propter Aethiopissam. Numeri. xii. Refert beatus Hieronymus contra louinianum / cum &an thippe & Miro vxores Socratis crebro inter se iur garent: & ille eas esset solitus deridere quod propter se foedissimum hominem, simis naribus, recalua fronte, pilosis humeris, repandis cruribus disceptarent: nouissime verterunt in eum impetum: & ma le multatum / fugientemque diu persecutae sunt. Quomododam cum infinita conuicia ex superiori loco in gerenti Ranthippe restitisset: aqua perfusus immunda nihil amplius respondit quam capite deterso Sciebam (inquit) futurum vt post ista tonitrua imber subsequeretur. Ex his videre licet quae pax futura sit vxorum inter se & cum marito: visa tarum impudentia. vnde Lactantius tertio insti. diui. dicit, nunquam aliquam mulierem sciuisse philosophiam nisi Themestem. Et Tertio Politicorum ait Aristoteles. Si mulier sit eloquens, non est virtuti ascribendum sed loquacitati. ac si diceret. Sua pte natura mulier est loquax. Cuiconsonat Baptista in Bucolicis Aegloga quarta de muliere loquens. Et lepor in molli radiat meretricius ore. Elet, ridet, sapit, insanit, formidat, & audet. Vult non vult: secumque sibi contraria pugnat. Mobilis / inconstans / vaga, garrula / vana / bilinguis: Im periosa / minax / indignabunda / cruenta i Improba auara / rapax / querula / inuida / credula / mendax. & paulopost. Seminat in vulgus nugas: auditaque lingua Auget: & ex humili tumulo producit olym pum. Dissimulat / simulat, doctissima fingere causas, Ordirique dolos: fraudique accommodat ora. Hinc mulier testimonium ferre prohibetur in causa criminali. de verbo. significa. in. c. Forus. vbi dicitur. Nam varium & mutabile testimonium semper foemina producit. Et glossa illic versus ponit. Quid leuius fumo? flame. Quid flamine?s ventus. Quid vento? mulier. Quid muliere? nihil. Cum igitur istae sint mulierum conditiones: quomodo morabitur aliquis in pace cum eis? Et cum sint natura auarae / vt Seneca in libro Declamati. dicit colligerent pro se & suis liberis: & maritum bonis fortunae spoliarent: potissimum vbi curam habe rent familiae, quemadmodum habent in magna parte Europae: vbi in domibus non concluduntur. Cum igitur haec incommoda contingant: contra vtilitatem publicam humanam est plures habere vxores. Lege iutem ciuili eum qui binas habebat vxores concomi tabatur infamia. C. ad. l. Iul. de adul. l. Eum qui bi nas. Et Genesis. iiii. de Lamech scribitur. Qui acce pit duas vxores, quod non sine sale adiectum est. vbi glossa interlinearis. Primus contra naturam & morem / adulterium committens. Adde quod vxorum multitudo non facit amicitiam in republica inter affines, non inter socerum & generum. nam licBocchus lugurthae filiam haberet vxorem: lugur tham Syllae dolo tradidit. Dat causam Sallustius in lugurtha quare mulier in Aphrica non annectit duas domos in charitate / dicens id esse propterea quod Numidae & Mauritani tot habent vxores / quot alere queunt.

3

⁋ Tertia conclusio. Nullo modo licet in lege gratiae plures tenere vxores. Probatur ex verbo Christi Matthaei. xix. Quicumque dimiserit vxorem suam nisi ob fornicationem: & aliam duxerit moechatur. Si enim dimissa vxore non licet aliam ducere: multo magis nec ipsa retenta. Secundo pro batur idem: per rationes Innocentii tertii in. c. Gaudemus. de diuor. S. Quia vero pagani. Christus siquidem, reduxit matrimonium ad primariam institutio nem quando dixit. Ab initio autem non fuit sic. Sa Adae dictum est. Erunt duo in carne vna: non tres vel quatuor. & Adhaerebit vir vxori suae: non vxo ribus suis. Nulli enim vnquam licuit simul plures vxo res habere: nisi cui fuit diuina reuelatione concessum.

4

⁋ Contra primam conclusionem arguitur Nunquam licuit vni mulieri habere plures viros: ergo nec vni viro plures habere vxores. Dicis. consequentia est nulla. nam vir vnus in pauco tempore potest plures impregnare mulieres: sed plures viri non ipsgna rent vnam. Contra. contingit vnum virum esse frigidum. Si dicas tunc posse esse diuortium: oppono. pot cognoscere mulierem: sed erit ineptus ad generandum

5

⁋ Respondetur. inter arguendum discrimen tactum est. fateor tamen quod deus poterat cum vtroque dispensare quod sicut vir potuit plures vxores habere: ita vna mulier dispesante deo potuerit plures habere vi ros. sed vnum est magis cogruum qui aliud. nam be plures vxores concitarent lites & rixas mutuas, & sequaeren tur mala in probatione secundae conclusionis allata: plura tamen sequerentur abominanda inter viros: qui se mu tuo ferro confoderent: vbi mulieres solum litigant: & ex instabilitate ad pacem redeunt, non sic aut viri.

6

⁋ Secundo arguitur. quin Abraham contraxit cum Sara / ipsa habebat dominium corporis ipsius Abrahae. ergo Abraham non poterat dare dominium sui corporis alteri: cum iam datum esset Sarae. In super poterant ambae simul debitum coniugale petere: & non poterat vtrique simul satisfacere: ergo naeutri contra dicta in distinctionibus immediate praeceden tibus, nec est maior ratio quare debitum exolueret vni potius quam alteri. igitur.

7

⁋ Respondetur ad primum quod Abrahamus cosentiente Sara dedit do minium partiale sui corporis ipsi Agar. Genesis xvi. &. xxxii. qui. iiii. Dixit Sara ad Abraham. Ec ce conclusit me dominus ne parerem: ingredere ad ancil lam meam: si forte saltem ex illa suscipiam filios. Simiter forte Rachel consensit quod Iacob duceret Liam pro pter consuetudinem Mesopotamiae ne minor natu nuberet ante maiorem natu accepit autem Balam & Selpham ex consensu Liae & Rachelis. Gene seos. xxx. & sic introducta est consuetudo ex com sensu expresso vel tacito prioris vxoris / accipiens di secunda vxorem. modo scienti & volenti non fit iniutia. v. Ethicorum. Deus tamen poterat dare facultatem viro du cendi secundam, priore repugnante. vtraque ergo vxo rum habebat dominium corporis mariti. Ad secundum prudentes erant mariti: & vxoribus determinata tempora assignabant, quod patet Genesis. xxx. vbi pr mandragoris quas repperit Ruben tempore messis Rachel concessit Liae quod vir cum ea dormiret vna nocte. ex quae genitus est Isachar. nam bonae illae maronae generatioi operam dabant libidine neglecta. Ex quo satis convincitur quod noctes habebant determina tas pro concubitu maritali.

8

⁋ Tertio arguitur. Agar fuit ancilla Sarae: ergo non fuit vxor Abrahae. Sic Bala & Aelpha. & interdum vocantur concubinae. nam Salomodo legitur tertii Regum. xi. habuisse septingentas vxores quasi reginas, & trecentas concubinas.

9

⁋ Respondetur. vxores minus principales, quae forte vxorum praecedentium erant verae ancillae, postea fiebant verae vxores: sed manebantin seruitio sicut an tea, quemadmodum si nunc potens senex duceret vxo is suae ancillam post mortem vxoris propriae: quia ca stitatem & probitatem ancillae iam nouit, quomodo prudentes & magnos viros senes in patria mea factitantes no ui. Et pauperiores mulieres dicebantur concubinae: quae tamen verae erant vxores sicut diuites. Patet istud iudicum. xix. & secundi Regum. xvi. vbi Achito phel consuluit Absaloni vt ingrederetur ad con cubinas Dauidis patris: quae erant verae vxores Da uidis. Sed licet Deuteronomii. xvii. prohibitum fue rit regi habere plurimas: non tamen plures. quare in hoc Salomodo peccauit: & in deum ingratissimus erat, quam sibi sapientiam tantam dederat: & latum imperium cum quie te. Quia autem mille sic haberet, poterat esse sicut de Assuero gentili scribitur: quod nulla veniret ad regem nisi vocata. nam multae earum ratissime vocabantur forte non amplius semel.

10

⁋ Quarto arguitur. vel licuit habere plures vxores ob hominum paucitatem in cultu dei: & hoc non, vt patet ante diluuium. nam Lamech, vt dicitur Gene. iiii. magno opprobrio habebatur quod binas habuit vxores. vel propter aliquid aliquod

11

⁋ Respondetur. sola paucitas hominum non erat causa quare deus dispensabat. sed causa fundamentalis erat dei voluntas. nam in principio erant homines bene instituti: & manserunt vna contenti. postea gene re humano multiplicato cum multi idololatriae & vitiis se traderent: volens deus gentem vnam par uam habere in qua fidem plantaret, admisit vxo rum pluralitatm gratia filiorum procreandorum.

12

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur. In historia triprtita libro octauo / capitulo vndecimo / legitur quod Valentinianus senior legem protulit vt procreationis causa liceret duas habue vxores. Insuper durum est dicere quod omnes / plures vxo res habentes sint damnati: vt optimus Socrates duas vxores habens: & multi alii.

13

⁋ Respondetur. ille Valentinianus erat Arrianus: & legem illam ob suam libidinem tulit, quod ab effectu patuit: nam ipse prae ter Seueram vxorem / lustinam duxit: ex qua Valen tinianus iunior natus fuit. Ad aliud dicitur quod cum ante legem gratiae non omes tenerentur legem Mosaicam suscipere: viuentes in lumine naturali sal uabantur dummodo legem luminis naturalis bene seruarent: quia illam impressit deus eorum cordibus: quae eis tunc sufficiebat. vel si male vixerant, & poenitudine ducebantur: saluabantur sine poenitentia sacramento. post legem vero gratiae promulgatam omnes habentes plures vxores sunt in statu damnationis. lex enim gratiae obligat omnes.

14

⁋ Sed contra hoc arguitur. Innocentius tertius in cap. Gaudemus. de diuor. dicit. Nec vllilicuit vnquam habere plures vxores nisi cui fuit diuina reuelatione concessum. Respondetur. cum hebraeis omnibus tempore legis Mosaicae dispensatum erat: cum principaliores & ari etes in populo plures habere possent, more mul torum patrum ante legemn. Isaac autem Christi figura solam vnam habuit. Sed gentiles omnes durum est pro tempore legis Mosaicae damnare in ea re gione in qua erat hominum paucitas post acceptam cladem in bello: vt erat tempore Socratis, quo lex lata dicitur fuisse de pluribus vxoribus haben dis ob multos Athenienses peremptos. & sic forte sufficit dicere, vbi erat in gentilibus apparens causa in lumine naturali fuisse a deo dispensatum lege interiore sufficiente.

15

⁋ Contra tertiam conclusionem argui tur. pontifex potest dispensare cum religioso vt vxorem ducat in saeculo: ergo potest dispensare cum viro vxorem sterilem habente vt aliam foecundam superinducat. & sic duas habebit. Respondetur concedendo antecedens, quod patebit amplius distinctione. xxxviii. huius. sed nego consequentiam. nam vnum dependet ab actu hominis spontaneo, & interpretationem suscipit: aliud autem est prohibitum expresse a Christo. & si cum religioso / de quo ducitur argumentum, dispensetur qui vxorem cognitam in saeculo ha beat: non potest aliam illa vxore viuente ducere cum vinculum illud post carnalem copulam non sit solutum per mortem ciuilem.

16

⁋ Ex dictis igi tur habes quod in initio orbis conditi nemo poterat simul habere plures vxores. Deinceps autem tem poris successu patres poterant plures habere vxo res dispensante deo. Scriptura nanque expresse in Genesi mentionem facit de vxoribus pluribus deuotorum virorum: & postea in lege scripta. quae pluralitas sine dei facultate non fuisset admissa. Hinc Augustinus super Genesim, vt alle gat magister / dicit. Quando mos erat / crimen non erat. Vlterius diximus quod plures vxores habere est contra bonam politiam humanam. vt patet ex dictis in secunda conclusione. Cum omnibus his quae diximus / scimus foeminarum multas esse ponas. nam & ecclesia precatur diuam viginem. In tercede pro deuoto foemineo sexu. Et licet mlul tum pronae sint in vitia: per verecundiam tamen & pudicam vitam, illa plurimae pessundant, con culcant, & exterminant. Sunt autem humano generi necessariae: & a deo creatae in natura bona: mo do eam bene moderentur. Aliquid tamen de earum instabilitate & imprudentia secundum exigentiam materiae quam tracto / ex industria expli caui, ne homines nimis inordinate erga eas afficerentur, nunc vero easdem mundo necessarias laudo, vt me circa eas solum tenuisse medium osten dam. sicut in philosophia latitudo vniformiter dif formis reducitur ad denominationem gradus medii.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1