Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 30

An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem
1

Ecundo circa hanc ma teriam quaeritur: an iste casus sit vsurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mu tuo ad natalem domini vsquo. interea temporis venit credi tor meus & petit a me centum scuta quae cogor illi dare. & propterea vendo res meas minoris quam valeant. xv. scutis. vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad vsuram: sic vt cogar dare. xv. vltra sortem. Et arguitur sic. causa tui hanc iacturam facio: quia tu das mihi hanc occa sionem, & es causa quare hoc rerum mearum incommodum incurram: ergo teneris me seruare indemnem de iure naturae: ergo possum abs te capere. xv. vltra sortem, & hoc solum vi mutui: quia nullo alio iusto titulo illorum. xv. scutorum dominium acquito.

2

⁋ Respon detur. de interesse in quaestione praecedente ex industria ne quaestio in immensum turgeret, sicco pede praeteriui. Dico igitur quod cansus est licitus: & nego quod con mittam vsuram: quia non capio illa. xv. scuta vltra sortem vi mutui sed vi interesse. hoc est ratione iacturae quam facio: cuius iacturae tu es causa: & per consequens teneris mihi satisfacere. Interesse autem in hac materia est terminus vulgatissimus: & tantum valet ac si diceretur. capio ratione illius quod mea interest. Est enim oratio truncata vt crebro fit propter breuitatem. vt dici de omni & dici de nullo. Ad me autem pertinet ne mearum rerum iacturam faciam: vel quod lucrum meum rationabile cesset: & propterea quicquid ego possum capore ratione incommodi quod incurro ex mearum rerum mutuo, vel ratione lucri rationabilis mei ces santis: dicor capere ratione mei interesse.

3

⁋ Et pro coplemento instius aliqua sunt declaranda. Primo aliquae circumstantiae sunt considerandae antequam licite possim capere ratione interesse. Secundo an possim capere ratione lucri cessantis sicut damni quod incurro, videndum est.

4

⁋ Quam tum ad primum: he circumstantiae sunt praemittendae: quod sit verum interesse: hoc est, non capiat quis plus qua damnum quod incurrit: vel lucrum cessans secundum iudicium prudentum ratione illius mutuationis: quia si sua negligentia aliquid amittat: vel si cepit sub vsu ra quando poterat recepisse mutuo sine vsura: vel ex malitia sua hoc fecit vt cogeret mutuatarium soluere illam vsuram: iam non est verum interesse. Ex quo patet quod si perdidit ratione mutuationis praecise v. scuta: & non cessauit aliquod lucrum capiendo sex scuta vltra sortem, facit vsuram in vno scuto. proba tur: quia vi mutui accipit sextum scutum. nullo enim alio titulo accipit ipsum: quinque autem scuta recipit ratione veri interesse ex hypothesi. Noli afferre ta les vepres lacerantes tuum sanguinem: in quinque scutis non est vsura: & eadem est ratio in quibus cumque illorum sex: ergo in nullo illorum est vsura.

5

⁋ Secundo requi ritur quod non sit mutuum dandum de praecepto: quia in extrema necessitate homo tenetur dare sua: licet patiatur damnum temporale: ergo a fortiori tenetur esse contentus de sorte saluanda vel parte eius. Quid ant extre mam necessitatem vocauerim: in materia eleemosynae prius in hac distinctione vidisti. & tanta potest esse abundantia bonorum fortunae in mutuatore, & tam ra indigentia in mutuatatio vt interdum partem sortis sicut diximus cum interesse toto teneatur remittere, nonnunquam non tenetur remittere sortem: sed interesse non num quam partem interesse solum. aliquando nihil de interesse: vt quando mutuator non est multum opulen tus secundum statum suum, & alter non multum indigus. Interdum non tenetur remittere tempore mutuationis: sed posterius: quando scilicet ex culpa vel sine cul pa in inopiam grandem incidit mutuatarius: vbi antea mediocribus bonis fortunae stipatus erat: & tunc idem est de illo ac si fuisset inops in casu in quo est a principio omni promissione iter me & ipsum facta. semper intelligitur mutuatario stante in eodem statu in quo prius erat quando cepit mutuo.

6

⁋ Tertio requiritur vt mutuator malit habere suam pecuniam vel saltem ita libenter vellet. sed securius est quod mallet quam dare mutuatario: sed solum intuitu pietatis relicto lucro tempotali aliquo modo hoc facit. Ex quo patet quod conscientia mutuatoris po tissimum vbi est prudens mercando, est in hac parte ponderanda.

7

⁋ Quarta conditio: quod in interesse lucri cessantis capiat tantum praecise quantum iudicio prudentum potest lucrari vltra expensas, industriam, & labores. Hoc sic declaro. habeo mille scuta quae pro ponebam mecum deferre Lugdunum iam tempore num dinarum. iudicio prudentum mercatorum illuc euntium lucratus fuissem centum scuta: sed in itinere eum do & redeundo exposuissem cum equo meo. xx. scuta: & solummodo quinque domi vltra impensas quas facit familia: forte mea praesentia tantum prodest quantum expono domi, fortasse non. etiam noluissem hatre tot labores pro decem scutis nisi sim talis qui malo equitare in campis quam domi manere. Praeterea dedissem ratione periculi tollendi decem scuta: quia res extra periculum est maioris praecii quam in periculo ex natura rei. vt si duae naues essent onustae cum aequalibus mercibus, quarum vna venit per loca per-: iculosissima tam maris quam hostium: altera per loca non discrimiuosa: si prudens mercator deberet emere merces vtriusque nauis cum periculo: plus daret pro naui quae minori vel nulli subiecta est periculo. ergo mercator de quo loquimur in ista quarta circumstantia debet demere de lucro centum scutorum xxxv. scuta. xv. ratione expensarum. x. ratione laborum. &. x. ratione periculi. ergo ipse potest capere lxv. scuta & non amplius a mutuatario ratione lu cri cessantis.

8

⁋ Quinto requiritur vt consulat suae fa mae. stat enim quod no committit vsuram: tamen in rei veritate propter periculum perditionis suae famae tenetur sub poena peccati mortalis nihil capere ratione inter esse. hoc est non mutuare, vel nihil capiendo. Pro batur: quia propter scandalum actiuum pusillorum, opus quod non est praecepti, est omittendum. In super si sit mala rama de sorte qui moniales aliquas non inclusas visitat: esto sit castus: tenetur abstinere. & quanto maioris famae est, tanto magis abstinere tenetur. ve si habeat iuuenem mulierem secum in domo consan guineam vel non consangumeam: tenetur eam eijcere pro eruanda sua fama. vt praecipitur. de consec. dist. i subemus. & illud ex materia de scandalo. distinxxxviii. huius notius euadet.

9

⁋ Vltima circumstam tia est, quod non capiatur interesse in ipsa mutuatione, cum mutuator adhuc non patiatur interesse: quamuis postea passurus sit: quia mutuatarius non tenetur soluere mutuatori interesse antequam sit positum in re rum natura vel in effectu. Dixi in quistione praecedente quod has circumstantias in qualibet quaestione & casu prae supponam secundum exigentiam materiae. & ex industria vt hoc non negligas repeto, quod semper mutuator suae famae sit memor: nec proximum scandalizet, & declinet ad misericordiam mutui relicto interesse, quando vicinus est in probabili necessitate extrema.

10

⁋ Stantibus his circumstantiis & argumento in capite quaestionis facto, perspicuum est quod mutuatarius te netur dare mutuatori ratione interesse. probo. quia quicumque dat occasionem damni proximo quod proximus pro eo subite non tenetur: & quod proximus non vult ei dimittere, tenetur proximum releuare ab illo damno. sed si quis petit a mutuatore vt sibi mutuet in ca su in quo mutuare non est praecepti: & mutuans cogatur mutuationis occasione perdere bonum aliquod: tunc petens & recipiens mutuum dat mutuanti efficacem occasionem damni. igitur mutuatarius tene tur releuare mutuantem ab illo damno: & dare ei tantundem quantum alius coactus fuit perdere, si damnum fibi non vult remittere. Praeterea le mutuanti exige re a mutuatario id quod obligatur sibi dare: & cum ipo pacisci quod refundet sibi mutuanti pro suo damno quod incurrit ratione mutuationis: hoc est vt eum in hoc releuet, quod intelligitur siue mutuans patiatur in teresse ante moram mutuatarii, hoc est patiatur illam iacturam ante terminum praefixum soluendi a debitore: dato quod ipse debitor soluat mutuanti in termi no quem assignauit, hoc est, antequam mutuatarius sit negligens soluendo, quia suus terminus nondum venit: siue post moram debitoris, hoc est ex dila tione solutionis mutui in termino de quo conue nerunt. Hoc sic declaro in terminis. mutuatus sum a sorte nunc in augusto centum: quae promisi soluere in calendis lanuarii proximi: superuenit vnus casus vel creditor Sortis / vel vectigal a rege opi atum vel non opinatum, non refert, ante calendas Ianuarii praefatas: sic vt ipse qui non habet sua centum scuta quae ab eo mutuatus sum, incurrat iacturan decem scutorum: si non accepissem ab eo centum scuta mutuo, non fecisset illam iacturam: decem scuta sunt interesse quae patitur ante moram. Si vero post calendas sanuarii passus fuisset iacturam gratia mutuationis mihi factae: vocatur interesse ex mora vel post mo ram, quia illam iacturam patitur mei causa: & forte mea culpa: siue. sit conventio tempore mutuationis quod tenebo ipsius interesse saluum: siue post mutua tionem: in idem redit. quia iam actualiter iacturam rerum suarum incurrit. & si poterat mecum pacisci antequam pateretur incommodum in rebus suis vt tenerem eum indemnem & ei refunderem tempore quo iacturam face ret, a fortiore potest a me petere recompensationem dispendii iam praesentis quia gratia meae mutuatio nis incurrit, in foro conscientiae: licet non possit me cogere in foro contradictorio. Sed quia de interesse damni omnes conveniunt: probatur etiam quod interesse consistit in lu cro cessante. hoc est: licite potest capere ratione lu cri cessantis. Probatur sic. si ego tollam a fabrto instrumenta suae artis, incudem, malleum, & caetera id genus aliquot diebus: ego teneor in foro con scientiae non solum restituere instrumenta suae artis: sed aliquid ei refundere ratione lucri cessantis: licet non tantum quantum lucratus fuisset, quia non oportet ipsum tantum habere sine labore. quantum cum labore. & si interea quia non habuit instrumenta suae artis adiuit cauponam: suam pecuniam exponendo: non te neor refundere illam: quia hoc est ex sua culpa vel negligentia. Nec iuuat dicere quod violentia eius instrumenta aufero: non autem est sic inter mutuatorem & mutuatarium. quia redit in idem. Si namque cum fabro convenirem quod daret mihi omnia instrumenta sua quibus operat pro tempore quo non tenetur: iam si ipse vellet posset capere aliquid ratione sui lucri cessantis: & etiam ego possem cum ipso pacisci. sed omnino sic est in proposito: quia pecunia est instrumentum negociatoris, & industria eius artificium. ergo si mutuatarius debitor venit ad mutuantem creditorem petendo instrumenta artis scilicet pecuniam, potest cum eo pacisci, vt aliquid habeat ratione lucri cessantis, sicut de fabro diximus. Nec valet dicere quod adhuc habet aliquam pecuniam, & per consequens ad huc aliqua instrumenta ad operandum. quia stat quod non habeat maiorem pecuniam negociationi applicam dam. vel si habeat, non potest tantum lucrari. ergo ratione illius parui lucri cessantis teneor refundere. Et est simile omnino: si faber habeat duos famulos & tres malleos pro se & eis: & aliquis auferat duos malleos ab eo relinquendo ei tertiu quo potest operari: tenetur ali quid lucri cessantis refun dere: licet non tantum quantum si omnes tres malleos abstulisset. Secundo arguitur ad idem semper suppositis circumstantiis de quibus loquu ti sumus: nisi conclusio quam intendimus esset vera stabit crebro quod mutuator mediocris fortunae ab aliquo notabili lucro verosimili priuabitur, & etiam mutuatarius mediocriter diues. patet. Mutuatarius scit aliquod lucrum in duplo maius si posset pecuniam mutuatoris habere: & illud non fugit mutu atorem: & sperat illud posse prouenire ex mutuo. Si cut igitur pietas inclinat mutuatoreuad mutuandum proximo: vt proximus assequatur illud magnum lucrum: sic econtrario aequitas suadet vt indennis seruetur mutuator, quam renunciabit suo lucro verosimi li, vt proximus etiam lucretur secun. Hoc sic declaro i terminis. Sortes tenens tabernam vinariam Parisiis iturus in Burgundiam iudicio prudentum cum suis mille scutis emendo vina lucrabitur vltra laborem / pericu lum / & impensas / ducentos francos. accedit ad eum Plato vicinus eius ostendens ei se posse lucrari du centos francos exponendo mille aureos: & hoc sciat Sortes: numquid melius est quod Plato lucretur ducentos / & Sortes ducentos / quam solus Sortes lucre tur ducentos: quia si des oppositum conclusionis quod non liceat mutuatori illam pactionem facere: tunc ex quo sine peccato potest dimittere mutuationem: & suum lucru ducentorum francorum consequetur: & Plato toto lucro sperato priuabitur. sed istud non est tam pietati consonum vt vnus solus lucretur quam ambo: igitur haec pars est vera: quod interesse consistit non modo in damno quod quis incurrit, sed in lucro quod iudicio prudentum consequi posset vltra labores / pericula / & impensas. Propterea hanc conclusionem tamquam communiorem & rationabiliorem teneo.

11

⁋ Sed contra hanc conclusionem arguitur sic. per istum modum dicendi dabitur palliatio vsurariis: quia semper dicent se capere ratione lucri cessantis: & sic non poterunt convinci esse vsurarii hoc fuit motiuum Innocentii quarti. c. finali de vsu ris, vt teneret oppositum istius conclusionis. & loan. Andreae Innocentium sequentis in parte: scilicet de in teresse lucri cessantis ante moram. dicit tamen quod potest sumi aliquid vltra sortem pro interesse lucri cessantis post moram.

12

⁋ Respondetur refellendo argumentum: quia secundum omnes licet capere ratione damni quod quis incurrit. & secundum loan. Andream ratione interesse post moram. & sic de iactura quam incurrunt vel de in eresse post moram possunt palliare tergiuersando. De vsura autem iudex habet inquirere, & extirpare foeneratores a republica: & inquirere qui sint illi: cum probationibus ad conuincendu aliquem vsurarium. Si vero aliquis de per accidens capiat occa sionem mali ex vero: non est mirandum, nec propter ea a vero & licito est desistendum: quemadmodum scan dalum Phariseorum non est ponderandum: secundum respon sionem Christi. Matth. xv. Sinite eos, caeci sunt & duces caecorum. Et dato quod esset scandalum: non tamen sequitur quod sit falsum, vel quod sit vsura. Si tamen putatur quod ex eius praedicatione multi occasionem mali suscipiet, non est coram talibus praedicandum. nam non omne verum est vbicumque dicendum. Sed dicimus: vbi aliquis venerit ad te, in confessione recitando tibi talem ca sum cum circumstantiis praemissis: si eius superior fueris: debes ipsas obseruare

13

⁋ Secundo arguitur. In materia morum securior pars est tenenda. iam diximus Innocentium & Io. Andream, quem loan. Calderinus insequitur, te nere partem oppositam, & mulii putant sanctum Thomam in. ii. ii. qui. lxii. articu. iiii. & conterraneum in hac distinctione illam partem amplecti: ergo cum valentes Theologi & Canonistae partem oppositam teneant: est exponere se periculo cofundenti & obtuenti tenere conclusionem quam insequimur.

14

⁋ Ad secundum respon detur, quando opiniones sunt in aequali dubio: semper securior pars est tenendam: alias non oportet. vtraque autem pars est satis securam: & conclusio quam insequimur vt puto est verior, & eam sequens secundum eius intelligentiam cum circunstantiis positis est in conscientia securus. & licet multo plures sequaerentur partem oppositam: hoc non sufficeret: cum ad conclusionem quam insequimut sint rationes multo apparentiores quam ad oppositum. modo paucae apparentissimae rationes mul torum testimonio sunt perferendae. Secundo dico: quod multo plures & canonistae & theologi hanc parte amplectuntur. Hostiensis in ca. Salubriter. de vsu ris. & Petrus Anconen. super ele. Ex graui. de vsu ris. hoc idem tenetr & Panor. in. c. Conquestus, & fe re omnes theologi neoterici hanc partem tamquam magis rationi consentaneam imitantur. Vbi duos graues theo logos adduxisti in argumento: dico vtrumque istorum tenuisse conclusionem quam insequimur. hoc sic de claro. Dicit beatus Tho. in loco praeallegato, quod du pliciter aliquis damnificatur. Vno modo quia aufertur ei id quod actu habebat: & tale damnum semper restituendum est secundum recompensationem aequalem: vt diruens domum alicuius tenetur ad tantum quantum valet domus. Alio modo quis damnificat aliquem impediendo ne adipiscatur quod proxime erat habiturus. & tale damnum non oportet recompensare ex aequo: quia minus est habere aliquid in virtute qui habere actu. qui autem est in via adipiscendi aliquid: habet illud solum secundum virtutem & potentiam. & ideo si redderetur ei vt haberet hoc in actu, restitueretur ei quod est ablatum non simplum sed multiplicatum: quod non est de necessitate restitutionis. teneln tamen aliquam recompensationem facere secundum conditionem personarum & negociorum. Ex quibus vult quod damnificans aliquem tenetur ad recompensationem damni, quod verum est tam de damno emergenti quae de lucro cessante: sed non aequaliter in lucro cessante & in actuali damno. Nec oportet restituere omne llud quod erat in potentia: quia multa possunt pro uenire impedimenta ne ad actum completum illa potem tia reducatur. declaro in terminis. Sortes destruat in agro fertili tuum triticum seminatum in quo inter dum collegisti in autumno ex vno grano septem: totum semen destruens non tenetur ad restitutionem septem granorum, quia in anno granis propitio tantam copiam alias collegisti: sed oportet habere respe ctum ad aspectum caeli felicem vel infelicem: difformi- tatem ad aliquod temperamentum reducendo: periculalabores / & impensas: & secundum hoc restitutionem face re. & hoc idem in hac quaestione volumus. De docto re subtili palam est quod hanc partem expresse teneat: dicit enim. Si habeam triticum in festo natiuitatis venale: & ipsum eram conseruaturus ad festum natiuitatis Ioannis Baptistae in quo frumentum solet esse carius: possum in hyeme tanti ipsum vendere quanti in festo Ioannis Baptistae: & hoc non nisi ratione lucri cessantis. Item de poena dicit: si aliquis mutuatus est abs te certam per cuniae molem ad a. festum vsque, potes poenam convetio nalem capere si terminum signatu negligenter praetereas, hac conditione adiecta quod malis solutionem habere pecuniae tuae quam poenam: & hoc non est nisi ratione lucri cessantis. Hoc idem Gregorium Ariminensem tenuisse asserunt in quodam tractatu quem nusquam vidimus de mote Florentiae. Conferendo cum bene exercitatis pau cos ingeniosos viros viuentes habebis (quibus non minor fides habenda est quam mortuis) qui hanc conclusionem tamquam rationabiliorem non admittant.

15

⁋ Tertio arguitur. ex insta conclusione sequitur quod Scotus mercator Rothomagi possit cape. xx. libras parisienses dando studenti Parisiis mutuo. xx. francos dummodo iudicio prudentum possit tantum lucrari in. xx. francorum expositione: quia capit ratione interesse per te quinque pro franco: quod si concedas: pono quod nauis inter Calesiam & Douerum sit submet sa: iam non lucratur quatuor solidos pro franco: igitur nihil capere potest.

16

⁋ Respondetur. si iudicent mercatores periti quod res emptae centum francis Rothomagi non valebunt centum libras vltra periculum & impensas Edinburgi: inique tantum capit a scholastico: quia non debet capere vltra latitudinem totalem quam prudentes mercatores iudicant eum verisimiliter lucraturum vltra impensas & periculum: sed tantum capere potest, nec refert si nauis pereat in vndis: aut capiatur a piratis: quia sufficit quod prudens mercator tantum dedisset ei Rothomagi respiciendo ad periculum, etiam faciendo expensas illarum rerum centum francis emptarum. Nunquam oculum convertas ad reale lucrum sed ad vero simile futurum iudicio prudentum. & si plus illo capias: vsuran committis: vt si vendas mihi dolium vini vno scuto expectando solutionem: quod iudicio prudentum non erit ita carum: sed solum valebit ad summum triginta duodenos: licet ob destructionem vitium doliu valeat duo scuta: teneris totum acceptum vltra triginta duodenos refundere propter vsuram quam commisisti.

17

⁋ Et ex hac solutione infero propositiones. quarum Prima est. Mercator plus potest capere vltra capitale in regione in qua plus lucratur quam in alia in qua minus lucratur. Secundo sequitur quod tepore hostili vel in hyeme minus potest capere vltra sortem quam temnpore sereno & pacifico. patet: quia res minus valet cum periculo quam sine periculo: & cu maiori peri culo minus valet quam cum paruo. Tertio sequitur. si Sortes det Platoni mille scuta vno mense vel. xiiii. solum diebus: capit iuste in fine illorum. lxx. vel. lxxx. vltra capitale. patet: quia Sortes Lugduni dat Pla toni mille qui vadit Landetum ad emendas merces in quibus lucratur supra centum etiam deductis expen sis: quam pecuniam Sortes lucratus fuisset & lucrari proposuit Lugduni & alibi interim. Quarto sequitur, quod industrius mercator & gnarus in contractibus plus iuste recipit quam parum tritus in ea arte. pro batur: quia secundum iudiciu prudentum plus lucraturus erat. Quinto sequitur: si Sortes mittat mille scuta cum suo famulo ad Callicutum ad mercandum, & det Platoni mutuo totidem: tantum capit iuste a Platone cum pacto vel sine pacto vltra sortem quantum lucralis de aliis mille expositis ad mercatura. secmper intelligo deducto labore, impensis, & periculo. & proprie no oportet excipe expensas quia lucrum hoc praesuppo nit. Sexto sequitur: si homo lucretur. xx pro centum: & tantum exponat in itinere: proprie non habet iucrum. patet. si non dedisset Platoni mutuo exposuisset ad mercaturam illa scuta: immo forte nihil lucratur de propriis mille scutis, & nauis perit.

18

⁋ Quarto irguitur. mutuator potest tantum capere quantum verisi militer lucraturus est vltra impensas & laborem per te: etiam dato quod sit prudens: & non amplius lucrari potest mutuatarius: ergo mutuatio praedicta erit in iacturam mutuatatii / & per consequens illicita.

19

⁋ Ad quartum conceditur assumptum, & cum hoc verisi militer potest lucrari mutuatarius prout in probatione conclusionis diximus. Stat enim quod sit prudentior mutuante, & quod pauciora exponat, vel occurrat ei vnus casus lucri qui mutuatem fugit: vel damni quod incurrit, nisi habeat mutuum.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 30