Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

In quo consistat vera beatitudo
1

⁋ Distinctio. Quadragesimaenonae Quaestio Secunda. Ecundo loco inquirendum est in quo consistat vera beatitudo. Pro solutio ne quaestionis scitas me intendere / naturaliter adhuc loqui pro vna parte quaestionis: & secundum veritatem fidei in alia.

2

⁋ Duae sunt opiniones aduersae inter philoso phos in tenebris gentilitatis incedentes de beatitudine. quarum vna est Stoicorum & multorum beatitudinem in virtute locantium. Alia est philosophorum principis primo & decimo Ethicorum / felicitatem in operationibus virtutum ponentis. Vtraque autem istarum viarum in lumine naturali est probabilis. priores haberent absurdum quod felicitas amitti possit vel intermitti in somno. sed Peripatetici dicerent illud non inconvenire pro tempore / dummodo reassumatur pro loco & tempore. & pro se contra Stoicos hoc habet quod actus est virtute praestantior. modo actus habitui praestat: & felicitas est quid optimum. Altisiodorus tamen tenet habitum actui perstare. quare secundum ei naec ratio non esset pro Aristotele. sed hoc est contra in tentionem Aristotelis. i. Ethico. & veritatem. Aliter autem responderem pro Stoicis concedendo actum habitui praestare. sed cum actum virtus proptissime gignat in radice actum continet: & est permanentior: nec vllo modo potest tolli nisi per contrarium. rationabilius est ei go iuxta eos in habitu ponere beatitudinem, nec re quiritur quod felicitas sit quid optimum simpliciter & in se: sed sufficit in sua proxima causa. Actus tamen est egregius virtutis effectus. Etiam non omnes sunt aeque felices / siue ponantur in actu / siue habitu: sed vnus est felicior altero. ergo non quaelibet felicitas est quid optimum. Mirandum profecto est quomodo veram beatitudinem isti philosophi adeo attigerint, & potissimum Aristo. x. Ethicorum. nam in. i. Ethico. magis sententiam vulgi secutus est dicens quod de formis & sine prole & amicis / non est felix. in deci mo autem per lumen naturale nemo poterat diuinius loqui de beatitudine quam loquutus sit nam in. viii. ca illius libri ponit eam in mentis contemplatione: dei& supercaelestium.

3

⁋ Has conclusiones in illo capite aequiualenter ponit. Prima est. Felicitas consistit in vita contemplatiua & non actiua. Hanc conclusio nem sic probat in effectu. In illa vita consistit felicitas quae paucioribus indiget: sed vita contem platiua paucioribus indiget quam vita actiua. Prudens enim in vita actiua indiget pluribus rebus quibus non indiget contemplatiuus: quinimo conten platiuo sunt impedimento inquit. opus est tamtum ne cessariis pro sustentatione. Secundo probat eandem conclusionem sic. Vita deorum qui sunt maxi me felices consistit in vita contemplatiua. ridiculum est (inquit) dicere deos commutare & deposita red dere / vel eos esse iustos. intelligit de iustitia acquisita in nobis. absurdum est (inquit) si nummos etiam habeant: aut aliquid tale. Quia aute contemplentur: elegantissime sic probat. ponam verba Argyropyli, quia litera est perspicua. At vero viuere ipsos vniuersi putant: quare & operari non enim oportet illos (vt Endymionem aiunt) dormire. viuenti igitur ei cui actio / & multo magis effectio non tribuitur: quidnam aliud praeter contemplationem restatus Vis rationis sic explicatur. dii viuunt & non dormiunt, sicut poetae fabulantur de Endymione, & non exercent actus artis nec prudentiae. ergo contemplantur continuo. nam ex opposito consequen tis sequitur disiunctiua totali antecedenti opposi ta. De Endymione autem vide Ouidium in Trans formatis dicentem. Lathmius Endymion non est tibi luna pudori. ltem. xii. Metaphysicae dicit deum sem per intelligere: & illic vnum primum mouens. Loquitur sane vt plures de pluralitate deorum. sic nostri christiani poetae & oratores. Illic autem optime de deo loquutus est. & tam commentator quam multi alii putant eum voluisse dicere quod deus non intelligat ista inferiora: sed male eum intelligunt, non enim intellexit haec immediate: sed per eius contemplationem: ita vt eius essentia sit obiectum primarium motiuum ad intelligenda inferiora, vt nos fideles dicimus. Tunc sic. Dii sunt beati continuo se contemplantes: ergo qui maxime accedunt ad hoc & non possunt semper deos contemplari: sunt maxime beati. loquitur autem de beatitudine viae. hoc iterum probat. dii semper se contemplantur: bruta sunt contemplatiois expertia: ergo nihil felicitatis habent. sed homines interdum eos con- templantur. ergo felicitatem tunc habent, quod in litera tam git dicens. Quousque igitur contemplatio sese extendit: cousque sese extendit & felicitas ipsa: & quibus contemplatio magis inest: iis & felicitas magis inest: non per accidens quidem: sed per ipsam vtique contenplationem. haec enim per seipsam est preciosa.

4

⁋ Alia conclusio. & verba Argyropyli ponam. Est autem opus huic & prosperitate externa / cum sit homo. na tura namque ipsa non est ad contemplandum sufficiens: sed & corpus sanum esse oportet: & alimenta, reliquumque famulatum adesse, non tamen putandum est multis aut magnis ei opus fore, qui futurus est felix: si fieri non potest vt sit beatus sine bonis externis. Aristoteles enim solum loquutus est de beatitu dine viae: & non percepit quod pro hoc statu possumus habere notitiam intuitiuam dei. In lumine autem naturali tam alte conscendit ad beatitudinem viae quam philosopho erat possibile.

5

⁋ Contra primorem conclusionem arguitur sic. Ilsta contemplatio dei est inanis & malaiuxta illud Catonis. Mitte arcana dei: caelumque inqui rere quid sit.

6

⁋ Secundo, felicitas debet esse quid ma xime voluptuosum. sed in contemplatione dei non est voluptas. igitur.

7

⁋ Ad primum nego quod sit inanis: immo in ea est felicitas, vt dicit philosophus. & Maro in Georgicis. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. & potissimum primam causam. Illud autem Ca tonis intelligitur, quin quis temere inquirit. Aristoteles namque. x. Ethico. vii. c. hoc euacuat dicens. Quia si mens diuinum ad ipsum hominem est: & vita quae ab hac manat diuina est respectu ipsius vitae humanae. oportet autem non quemadmodum monent quidam, humana nos sapere, cum simus homines: aut mortalia, cum simus mortales: sed quoad fieri potest immortales nos ipsos facere.

8

⁋ Ad secundum concedo maiorem. sed negetur minor. nam in contemplatione & philosophia est magna voluptas sine actu voluntatis. in sola enim apprehensione rei delectabilis est voluptas. Vnde philosophus. x. Ethico. vii. sic inquit. Arbitra mur pterea felicitati voluptatem admixta esse opor tere. iucundissima autem operationum virtutum est ea haud dubie, quae per sapientiam prodit. ltaque philosophia mirabilis tum puritate tum firmitate voluptates habere vi detur. Hoc probat. nam inquirentes habent oblectamentum in quirendo: ergo a fortiori scientes. &. i. Ethico. viii. ait Optimum ergo & pulcherrimum & iucundissimum est psa felicitas: & non seiunguntur haec perinde atque in illo Deliaco carmine separantur. Sume est pulchrum, ex astrea quod gignitur alma. Optima si valeas res est, quod quilibet optat. Summe est iucundum si re potiaris ama ta. De cotemplatiua quoque Sapientiae. viii. scribitur. Non habet amaritudinem conuersatio illius, nec tedium conuictus eius: sed laetitiam & gaudium.

9

⁋ Contra secundam conclusionem ar guitur sic. Diogenes de quo mentionem in quaestione praecedente feci fuit beatus. & tamen non habuit bona fortunae nec ea voluit: sed solo pallio coopertus humum vel dolium pro lecto tenuit. Aristoteles autem videtur dicere ea requiri de quibus in conclusione secunda locuti sumus. &. i. Ethico. viii. simile dicit & addit. verba Argyropyli recitabo. Videtur tamen & externis indigere bonis vt diximus. fieri enim non potest, aut non facile fit: vt is res agat praeclaras cui facultates desunt. multa namque per amicos / per diui tias / per ciuilem potentiam tanquam per instrumenta aguntur. quibusdam autem carentes vt nobilitate / bona prole / pulchritudine, beatitudinem maculant, non enim satis ad felicitatem idoneus est qui penitus est deformis / aut solitarius / aut sine prole: & minus etiam fortasse si cui perpraui sint filii vel amici: aut boni mortui sint. Vt igitur diximus / videtur felicitas & talis indigere prosperitatis. Vnde quidam prosper tatem fortunae: quidam virtutem / felicitate dicunt.

10

⁋ Re spondetur. duplex est felicitas in lumine naturali-. quaedam essentialis: & illa in contemplatione cum bonita te consistit. Alia est accidentalis: quae requirit ea de quibus Aristoteles loquitur in locis adductis. proportionabiliter ad illa quae theologi dicunt de beatitudine essentiali & accidentali. essentialis quippe btintudo po test esse sine illis quae recitat Aristoteles. Quia si quis contendat Aristotelem aliter opinari: & pondere eius verba / & non rationem: Respondebo, si aliter intelligat: non assentior ei in ea re. & cum loquar in lumine naturali: dico sicut assentior, volens Aristo telem prorsus in illam sententiam trahere. Non enim ad mitto quod homini ratione vtenti / inuito / vel ab exter no possit felicitas auelli. sed sicut virtus sita est in fa cultate viri: sin iliter & eius actus tam in virtute actiua quam contemplatiua: ita & felicitas. Propterea re solutorie dico quod licet Aristotelis vxor fuisset im pudica: & liberi eius veri vel putati praui: & omnia bona eius a tyrannis ablata: vel ipse extrema pressus inopia: vel corpore mutilatus sine sua culpa: non minus fuisset vere felix in lumine naturali. caeco enim quis improperabit: vt ipse dicit. nam alioquin felicitas ab vxore / a societate / a corpore / a liberis / a bonis fortunae penderet: & foret res instabilis: nec sita in facultate viri. Sic Diogenes, Anaxagoras Democritus & Socrates pauca habentes: & Plato non habens liberos: & Plautus qui ob caritatem se pistori vendidit: & siquando a mola asinatia vacabat: fabulas componnebat quas venditaret. & Dic nysius Syracusanus summo solio deiectus & ludi mangister factus, non potuissent esse felices. quae omnia in lumine naturali absona reputo.

11

⁋ Ecce paucis quid Aristoteles in lumine naturali loquens de beatitudine censet: quod scilicet ipsa nec in voluptate / nec opibus, nec in actibus vitae actiuae consi stit: sed in actibus vitae contemplatiuae circa optimum obiectum, scilicet deum: iuxta verbum saluatoris Magdalenam Marthae praeferentis: quod optimam partem elegerat: Martha autem bonam. Lucae. x. Hinc Lia vitam actiuam repraesentans erat lippis oculis, & Rachel pulchra. vt Grego. vi. Moralium exponit. & Augusti. in lib. de verbis domini inquit. Martha turbabatur: Maria epulabatur. Sed licet vita contemplatiua sit vita actiua regulariter melior: contingit tamen dare actum vitae actiuae actui vitae contenplatiuae praeferendum ob praesentis vitae necessitatem. sicut dicit Aristoteles tertio Topicorum quod philoso phari est melius quam ditari: sed ditari melius est necessitatem patienti qui philosophari. Aristoteles autem in lumine naturali multum verae beatitudini appropinquauit: quae est in contemplatione dei intuitiua, & eius dilectione / & gaudio: sed in lumine suo non poterat illud apprehendere: propterea in hoc optime philosophatus est. Alia autem numerata vt opes vxor casta / filii boni & caetera id genus / sunt quae dam accidentaria & felicitatem ornant. vt ipse dicit. quod ex eius verbis & ratione: nisi prolixitas euitare tur / facile esset ostendere. Sed nos de vera beatitudine per fidem edocti, haec impraesentiarum negligimus: beatitudinem more theologico attinge re proponent es.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2