Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 17

An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Decimaseptima. DEcimoseptio circa hanc distinctionem quaero: An praelatus ecclesiae pec cet prodige ecclesiae bona con sumes: & ad prodige consum ptorum teneatur restitutio nem.

2

⁋ Pro solutione quaestio nis ponam aliquas conclusiones. quarum Prima est. Beneficiatus prodige eccle siae bona expendens grauius peccat quam saecularis pro pria & similia bona dissipans. quod vterque istorum pec cet / videre licet quarti Ethicorum primo. alioquin prodigalitas non esset vitium. quod plus peccet, patet: quia sacrilegium committit: vt patebit ex dicendis & potissimum ex. xxxviii. distinct. quia hae materiae magnam affinitatem habent.

3

⁋ Secunda con clusio. Non licet beneficiato ditare consanguineos ex bonis ecclesiae. Probatur anctoritate beati Augustini in sermone ad sacerdotes. xxxvii. in ter sermones ad fratres in eremo dicentis. Quemadmodum saeculari potentia procurantes praebendas cum Gezi & luda damnati sunt subiumngit. Diuites raro vel nunquam pauperibus sacerdoti bus praebendas procurant: et. si procurent non dei amore procurant: sed vt cum vxore & familia de bonis ecclesiae gaudere valeant. Et ideo sciat sacerdos qui timore vel amore defraudati se a diuite permittit: quod impunitus non remanebit: & si non in praesenti: saltem in futuro, igne aetemo non carebit. Item Prosper. Pastor ecclesiae his quibus sua sufficiunt non debet aliquid erogare: quandoquidem nihil aliud sit habentibus dare qui perdere. Nec ilsi qui sua possidentes dari sibi aliquid volunt: sine gra di peccato, vnde pauper victurus erat: accipiunt i. qui. ii. Pastor. Et ex hac conclusione sequitur cotollarie quod non licet clerico dare diuiti consangui neo vel non consanguineo aliquid de rebus ecclesiae nisi habeat aequiualens ab illo. Probatur. quia si non liceat pauperem ditare ex patrimonio crucifixi: a fortiori sequitur quod ex eisdem non licet diuitem facere ditiorem.

4

⁋ Tertia conclusio, Clericus res ecclesiae expendens pro se & suoista tu decenter, dummodo ecclesiae inseruiat, non ma le agit. nam qui altari seruit: de altari viuere debi dens pro se & suo statu decenter dummodo ecclesiae inseruiat, non male agit. nam qui altari seruit: de altari viue re debet. Et apostoluis priae ad Corinthios. ix. Quis militat suis stipendiis vnquam. Secundo arguitur ad idem. Haec bona beneficiatis relinquuntur vt ex eis viuanticultui diuino vacando, orando pro fundatoribus & vt deus sit propitius populo.

5

⁋ Quarta conclusio & praecipua est de restitutione prodige expensorum Et quia illa conclusio est magni momenti salutem animae concernens: punctim eam attingere conabor: lucide meam intentionem explicans. Sed nullo modointem do loqui de bonis quae clericus habet ex parte patri monii: quia licet peccet in consumptione illorum: nulli tenetur ea restitueree. Ratio est: quia sua sunt: quem admodum est de bonis laicorum. Idem autem est si quis talia bona acquisiuerit suo marte: vtpote legendo vel aliam arte exercendo: vel habuit ituitu personae suae seruiendo dmino: vel habuit pecuniam pro missis celebrandis. lstud enim non est habere beneficium In omnibus his prodige expendens non tenetur ad restitutionem. Sermo est ergo de his rebus quas habet ratione beneficii, aut de episcopatu, vel de beneficio inferiori.

6

⁋ Et hic inuenio duas positio nes oppositas: quarum vna tenet quod prodige expendens licet peccet, ad nullam restitutionem tenetur & hoc in beneficio quod licite tenet. secus est in beneficiis quae tenet praeter rationem: puta non est dispensatus in foro animae. Altera positio tenet quod homo tenetur restituere omnia prodige expensa-

7

⁋ Contra vtramque istarum positionum argumentor. Primo contra primam. ipsa est contra rationem naturalem: & intentionem verisimilem fum datorum: contra intentionem papae: contra intentio nem sanctorum: & contra communem scholam do ctorum. Haec assumpta sic probo, contra omnem rationem est quod famulus pecuniam domini sui copio se dissipans & prodige expendens non teneatur ad re stitutionem. sed fructus beneficiorum sunt dei: vel dandi in pios vsus ex quaestione praecedente. igitur. Confirmatur haec ratio. Eleemosynatius regis habens quotannis distribuendos centies mille francos in pios vsus cum hac conditione: vt capiat de illis pro suis laboribus: & sustentatione secundum iudicium & discretionem. ponamus quod vnus famulus ei sufficiat: & quod. cec. franci eis sufficiant. hoc supposito no tum est si iste eleemosynatius totam hanc pecuniam dissipet, applicando vel dando diuitibus, ipsum teneri ad restitutionem. & idem est si tangat aliquid vltra trecentos francos scienter vel ignoranter vici biliter. Sed sic est in beneficiis. igitur &c. quia sic est verosimile vt oppositum sit inopinabile.

8

⁋ Quia sit contra intentionem fundatorum probo. nam ecclesiam dotantes iudicabant esse expediens quod sacerdotes essent dediti & mancipati cultui diuino & ne essent solliciti circa temporalia: ordinarunt aliquos fructus ex quibus viuerent: reliquam partem conferendo in pios vsus. Viderunt etiam ab initio sacerdotes paucos & deuotos qui charitatiue circa omes se habebant: quos reputabant aptissimos pro suscipiendis eleemosynis. & propterea multa Augusti no & patribus communicata sunt. iuxta illud vulga re Augustini. Qui vult filios exhaeredare & pauperes instituere: alium sibi quaerat quam Augustinum. Scit enim quilibet prudens quod non conduceret beneficiato viro habere dominium fructuum magni beneficii. Quis insuper quaeso est tam insensatus: qui velit patrimonium suu dispergere & sua bona diminuere in posteris pro impinguandis diuitibusu? hoc est dare ministro dei plurima vltra sufficientem sustentationem: sciens quod ad gloriam dei non cedat / tot pauperibus in egestate tabescentibus praetermissis: ditare ecclesiasticum quo ad rerum omnimodam proprietatem.

9

⁋ Quia sit contra intentionem sanctorum: patet. nam dicit beatus Hieronymus. Aliena rapere conuin citur qui vltra necessaria sibi retinere probatur. xlii. dist. S. Ordinandus. & idem vt habetur dist. xliiii. c. i Tibi (inquit) o sacerdos de altari viuere: non luxuria ri permittitur. Et idem beatus Hierony. xii. q. ii. c. Gio ria. S. Amico / dicit. Amico rapere quippiam furtum est: ecclesiam fraudare, sacrilegium est. Accepisse pauperibus erogandum: & esurientibus plurimis illud reseruare: vel cautum vel timidum est: aut quod apertissimi sceleris est / exinde aliquid subtrahere, o mnium praedonum crudelitatem superat. Et beatus Bernardus tractans verba Apostoli. i. ad Timotheum vi. Habentes alimenta & quibus tegamur / his contem ti simus. definit quod quicquid vltra sustentationem necessariam retinetur: rapina est, immo sacrilegium quod vero rapina est & sacrilegium: grauius est furto & restituendum. Idem habetur ex concilio Car thaginensi quarto. vt recitatur. xiiii. quaestione. i. c. Epi scopus. vbi dicitur. Canonici non possident sua quia res deo oblatae non sunt alicuius: vtuntur enim rebus ecclesiae non vt suis: sed tanquam ad dispensan dum sibi creditis.

10

⁋ Quia sit contra communem scho lam doctorum: patet ex Alexandro Halensi in tertia parte: & quaestione praecedente allegauimus. Ad hoc etiam introduximus Ricardum Middiltonum: cuius verbaiam pono. Quo ad fructum ecclesiae clerici solum vsum habent non proprie tatem. & ergo solo victu contenti esse debent, pen sato statu & dignitate personae: totum vero residuum loco & tempore est pauperibus erogandum. Et beatus Thomas secunda secundae quaest. xliii. art. viii, quam rens, an temporalia sint dimittenda propter scandalum: in corpore quaestionis sic respondet. Circa temporalia bona distinguendum est. aut enim sunt nostra: aut sunt nobis ad conseruandum pro aliis commissa: sicut bona ecclesiae committuntur prae- latis: & bona communia quambuscumque reipum. rectoribus. & talium conseruatio sicut & depositorum imminet hiquibus sunt commissa ex necessitate: & ideo non sunt propter scandalum dimittenda. Hic manifeste dicit praelatos non esse dominos bonorum ecclesiae: sed solum custodes vel procuratores eorum ad ea distribuen da in pios vsus. & ad hoc dat bonas persuasiones seu manuductiones de rectoribus vrbium vel communitatum bona reipu. conseruantibus: qui salarium habent pro laboribus. Post oppositum autem in illa quaestione introdu cit beatum Thomam Cantuariensem qui repetiuit res ecclesiarum cum scandalo regis Anglorum: licet quaestio inter regem & sanctum Thomam Cantuariensem no esset de bonis fortunae: sed de iurisdictione regis in ecclesiasticos certabatur. quo non obstante habetur mens doctoris sancti. & hoc addicti eius scholae passim sequuti sunt: vt Petrus Paludanus in hac dist. quae stione. iii. & Archiepiscopus Florentinus in tertia parte ti. xv. dicit sic. Clericus non habet fructum ecclesiae fa uore sui: sed pro bono ecclesiae & pauperum facti sunt administratores & tutores / qui sunt quisi domini: sed non quando pupillum spoliant. & ideo sicut illi, victum sibi & vestitum patet retinere: & bene meritis dare: sed si male expendant: tenentur restituere: sic & isti. Hoc idem te net Henricus Gandensis. viii. quidlib. quaestione. xxv. & si summistarum testimonium accipere libeat: hoc tenet Angelus, & Baptista in verbo clericus. & mul ti alii. His rationibus & auctoritatibus motus: priorem viam tanquam falsam & animarum deceptoriam relin quo-

11

⁋ Contra secundam positionem tenem tem quod clericus tenetur restituere omnia prodige expen sa: sic argumentor. Eleemosynatius regis laborans in datione eleemosynae: cuius labor annuus valet ducenta scuta: prodige exponens aliquid de istis: non tenetur illud restituere, probatur: quia acquirit verum dominium in illa parte seu quota: licet rex non nominet illam quotam in particulari: sed eam relinquit discretioni eleemosynatii. ergo eodem modo canonicus serui ens in ecclesia in ministerio dei acquirit verum dominium vel verum ius (non enim refert, quo nomine vocetur, ad certam quotam suis meritis & statui respondentem. ergo prodige exponens aliquid de illo, non tenetur ad restitutionem. Et confirmatur haec ratioAgricola expendens prodige quod lucratur pro opere annuo / non tenetur ad restitutionem: eo quod ius habebat in illam pecuniam ratione laboris exhibi ti: sed tale opus exhibet clericus in ministerio dei: ergo prodige expendens aliquid de illo non tenetur ad restitutionem. Praeterea arguitur ad idem. Si esset vna massa conflata ex prouentibus totius ecclesiae: & opera sortis clerici valeret trecentos francos, quos mini ster ecclesiae ipsi conferret quotannis pro suis la boribus: sortes prodige expendens aliquid illius pecuniae non teneretur ad restitutionem probatur, quaerendo cui teneretur restituere, non capiti ecclesiae: cum pro tota illa pecunia laborauerit in vinea dominiu nec teneretur dare pauperibus, vel in alios pios vsus: quia non accipit illam pecuniam pro talibus ex hypothesi. sed sic est nunc aequipollenter in beneficiorum partitione, & in tasu ntro. igitur. Et confirmatur haec rtio. si essent duo clerici aequaliter vtiles in repu. scilicet sortes & plato aequaliter laborantes: & Romanus pontifex daret sorti quotannis trecentos francos pro suis laboribus in vinea domini: sortes non teneretur restitu ere aliquid de istis pecuniis prodige expositis. ergo nec plato habens beneficium quotannis praecise valens trecentos. Consequentia est nota: quia idem est. & antecedens ve tisimillimum. & ex consequente sic arguo. Si Cicero aequaliter vtilis vt alteruter istorum, haberet sexcentos francos in vno beneficio, non teneretur ad resti tutionem trecentorum francorum prodige expositorum: quia illos caperet ratione sui laboris.

12

⁋ Propter has rationes secundam opi nionem relinquo: viam mediam eliciens: iuxta illud poetae. Inter vtrumque vola: medio tutissimus ibis. & vt clare loquar, conclusiue dico quod habens in benefi cio vel beneficiis fructus aequiualentes suis meritis & vtilitati quam affert in repub. ecclesiastica qualitercunque expendat illos fructus: non tenetur ad restitutionem. & a fortiore, qui minus habet, non tenetur ad restituendum.

13

⁋ Alia conclusio. Qui plus habet in beneficio vel beneficiis quam sint me rita beneficiati in politia ecclesiastica, tenetur totum illud conferre in pios vsus. Ista pars potest probari per omnia quae dicta sunt contra primam positionem In super arguitur ad illud. Ponedus est aliquis certus limes in prouentibus beneficiorum: vltra quos si sortes prodige expendat tenetur ad restitutionem sed si non sufficiat limes assignatus: nullum rationabiliter assignare potes. igitur. consequentia tenet cum minore. & maiorem probo: oppositum ad impossi bile deducendo: quia dato opposito maioris: infero hanc conclusionem: si quis haberet omnia benefi cia Europae per dispensationem iniustam in foro dei: & ins prodigissime in impios vsus omnia dissipa ret: etiamsi haberet maximam haereditatem, ad nul lam restitutionem tenebitur, consequens non est audiendum: ergo nec antecedens. Non valet dicere: si quis habuerit varia beneficia: quorum vnum sufficit suo statui, tenetur caeterorum fructus omnes prodige consumptos restituere: & non in vno illis omnibus aequiualente cuius vna portio suo statui & meritis respondet. cum illa aequaleant.

14

⁋ Recolligo autem aliquot opiniones seu vias diuersas. Primaimaginatio vel via esse potest: quod nullus habens dispensationem in foro exteriori illicitam tamen in foro dei / respectu vnius magni vel plurium tenetur prodige expensa in illis restituere

15

⁋ Secunda opinio. homo tenetur restituere prodige expen sa in multis & variis beneficiis quae praeter rationem tenet non autem omnia prodige expensa in vno bene ficio, cuius tertia pars vel altera aequiualet meritis officia perficientis. Primum est magis irratio nabile quam secundum. nam certo certius est quod is d non facit officium beneficio respondens, non pot fructus beneficii capere: cum beneficium detur propter officium: vt pontifex dicit in. c. fi. de rescri. li. vi. & contingit quod pluralis in. c. &. d. beneficiis, parum in eis la boret: & ex consequente identidem in a. & b. & secundum deuerbium commune, in omi aliquid & in toto nihil, in qua libet plurium ecclesiarum praestat aliquid officii tam quam gyrouagus & instabilis de loco ad locum pro grediens, in toto nihil obsequii deo praestans. In vno autem loco continuo residens multo magis proficit. sicut in simili est de duabus haerbis, quarum vna coalescit manens fixa in vno solo: alia variata augmentum non suscipit. In vno vero loco re sidens, habens beneficium cuius vna portio aequa let meritis officii quod exhibet, melius laborat. Et cum non est actualis separatio superfiuae partis a portione ei necessaria: pro illa via est maior color. Sed vtranquod istarum viarum confutaui, quintuplici ratione: quod sit con tra aequitatem naturalem: contra intentionem fundatorum / contra opiniones sanctorum & canonum: & con tra comunem scholam theologorum forma arguendi vtentium.

16

⁋ Tertia via siue opinio in altero extremo existens est quod beneficiatus tenetur restituere quicquid est prodige expensum in fructibus beneficii. quam etiam tanquam iusto rigidiorem refellere conati sumus. nam in diem viuens ex missis prodige expensum minime restituere tenetur. sic beneficiatus de quota aequiualente meritis suis ex pendens ad restitutione non est obnoxius. secus est si expendat aliquid vltra de fructibus beneficii.

17

⁋ Sed ista probasse non sufficit: nisi obiectionibus occurrentibus satisfiat. obiectiones apparentiores in medium afferam friuolas ex industria praetereundo. Arguitur primo sic. Beneficia tus est dominus fructuum mobilium beneficii vel beneficio rum suorum. sed dominus prodige sua expendens non te netur prodige expensa restituere: licet peccet acti prodigalitatis exercendo. igitur, consequentia te net cum minore. maiorem ostendo per. c. vnicum. de clerico non residente. libro sexto. vbi pontifex dicit. Qui vero aliter de distributionibus ipsis quicquam receperit (exceptis illis quos infirmitas seu iusta & rationabilis corporalis necessitas aut euidens ec clesiae vtilitas excusaret) rerum sic receptarum dominium non acquirat: nec faciat eas suas: immo ad omnium restitutionem quae contra huiusmo di nostram constitutionem receperit / teneatur. Ex quo sequitur a contrario sensu quod qui intersunt &c. acquirunt earum dominium: quia argumentum a contrario sensu est fortissimum in iure. c. Cum apo stolica. de his. qui. fi. a praelato si consen. cap. huic argumento innititur glo. in. c. Praesenti. de offi. ordi. lib. vi.

18

⁋ Respondetur negando maiorem. sicut e argumentum a contrario sensu est sophisticum in forma logice loquendo: ita crebro viribus caret vulgariter loquendo & vt plures: vel iuridice loquendo. & dico nihil valere quando oppositum eius est ostensum contra rationem siue per canones siue perleges: ius diuinum: vel rationem. modo per cano nes & rationem ostendimus oppositum. Multas autem li mitationes illi regulae canonistae dare solent in. c. Significasti. de fo. competen. in. c. Publicato. de ele ctio. de sen. excommuni.c. Anobis. sed virtualiter solu tionem in toto attigimus. Declaro dictum exemplari ter. In regula beati Benedicti vetita est comestio quadrupedium animalium: quis nisi insensatus propterea imferret quod bipedium animalium comestionem vt per: dicum & phasianorum admitteret sanctus ille pateru ratio naturalis oppositum docet. Fateor imn quod interdum vocantur domini. vt dicit glo. xii. q. i. c. fi. vbi con ciudit dicens: tamen loco domini habentur praelati dum bene ministrant: loco praedonis cum male.

19

⁋ Secundo arguitur non curando siue dicantur domini siue non: auctoritate beati Thomae, quam in secunda secundae qui. clxxxv. art. vii. in corpore quaestionis dicit sic. Si distincta sint bona quae debent in vsum episcopi cedere ab his quae sunt pauperibus & ministris & cultui ecclesiae eroganda: & si aliquid sibi retinue rit episcopus de his quae sunt pauperibus eroganda: vel etiam in vsum ministrorum: aut in cultum diuinum expetenda: non est dubium quod contra fidem dispensationis agit, & mortaliter peccat: & ad restitutionem tenetur. De his autem quae sunt specialiter eius vsui deputata videtur esse eadem ratio quae est de propriis bonis: vt scilicet propter immoderatum affectum & vsum peccet quidem si immoderata sibi retineat & aliis non subueniat / sicut requirit debitum charitatis. Si vero non sunt praedicta bona distincta: eorum distributio fidei eius committitur. & si quidem in modico deficiat vel superabundet: pot hoc fieri abs quod bonae fidei detrimento: quia non potest homo in talibus punctualiter accipere illud quod fieri opor tet. Si vero sit multus excessus: non potest lateres vnde videtur bonae fidei repugnare: & ideo non absque peccato mortali. Ecce verba beati Thomae fideliter recitata ad longum: quia aliqui eum chs peum constituunt. Et in Quodlib. vi. arti. xii. respondendo ad tertium dicit: quod illud vulgare Hieratinymi super illo Esaiae. xxx. Rapina pauperum in domo vestra est. quod bona clericorum sunt pau perum: procedit de iis bonis quae specialiter deputata sunt vsibus pauperum: & ex consequenti ministrorum: vt bona hospitalium & huiusmodi. secus est de illis quam principaliter attributa sunt vsibus ministrorum: vt prae bendae in quibus non committitur defraudatio: sed solu abusus: & sic non obligantur ad restitutionem / sed ad poenitentiam pragendam.

20

⁋ Haec sunt omnia qua ex sancto Thoma proposito occurrebant. ad quae dico duo. Primum est. si diceret oppositum dummodo auctoritate vel ratione id non probaret: non adhiberemus ei fidem plus quam de conceptione diuae virginis & multis aliis materiis. Secundo dico quod nullus stat for malior pro conclusione quam teneo quam ipse. Dicit enim ecclesiasticos non hatire dominium in fructibus ecclesiae vt superius ex eo introduximus in materia scandali& patet in quaest. allegata. clxxxv. sed loquitur de bonis vsui episcopi deputatis: quae ego voco requisi ta ad statum episcopi & ad eius merita in ecclesia pro se & sua familia. & dico / si prodige illa expendat ipum non teneri ea restituere. oppositum ipse non dicit. inmo hoc expresse vult vt patet solum grammatice con sideranti eius verba & sententiam: immo in bona conse quentia ex dictis eius sequitur hoc quod dicimus. nam concedit bona ecclesiasticorum non esse beneficiati: se quitur ergo quod tenetur restituere partem illam quae non datur pro suo statum: quia in illa non habent dominiu. & sic respondere po tes ad dicta in quidli. quia loquitur de praebenda sufficiente statui viri. Ecce quid beatus Thomas in hac materia intellexit: quid est totus pro conclusione quam teneo: sed priorem solutionem dedi propter aliquos dy scolos qui simplices fortassis fallere conarentur per verba sancti Thomae & non eius mentem. Voleba di cere, quamuis opinaretur oppositum, nihil ad nos. sed profecto si contrarium teneret in quodlib. illorum quae ponit in secunda secundae: sibi contradiceret. Mediocriter autem intelligens videt quod omnia dicta eius quaedrant & tendunt ad conclusionem qua tenemus. & opinor quod omnes quos con tra primam viam introduxi: hunc modu cum specifica tione quam pono tenerent.

21

⁋ Tertio arguitur. Ioannes Gerson tenet oppositum in regulis moralibus. c. de auaritia. vbi dicit. Si beneficiatus certa bona habeat instituta pro pauperibus: & illa consumat ad alios vsus: ipse ad restitutionem obligatur. & sequitur ad propositum. Secus est si totum sit commissum fidei suae: vbi & si peccet grauiter & sacrilege, quandoque abutendo bonis illis luxuriose: tamen restituere non tenetur.

22

⁋ Respondetur quantum imaginor prima fronte / cancellarius non intelligendo sanctum Tho. i quodli. existimauit ipsum velle dicere / quando bona sunt commixta si fuerit prodiga expensio quod ad nullam restitutionem homo tenetur, non quod can cellarius omnino stetit in deliberatione sancti Thomae: sed motiua aliunde habebat. Caeterum dico cancellarium hoc dictum reuocasse. nam in tractatu de temperantia praelatorum dicit se non audere definire an praelatus prodige expensa teneatur restituere. sed subiungit. Te ne certum & relinque incertum. Hoc autem est honeste apud doctos reuocare dictum ante emissum. Mira tus sum saepe de fundamento cui cancellarius innixus est, de commixtione & separatione bonorum vt in eleemosynatio. vere tam ratio quam exemplum facto rem iugulat. nam si rex daret sorti eleemosynatio centum scuta pro laboribus suis: & vt eroget decem milia scutorum pauperibus: & idem rex simili eleemosynatio da ret similem pecuniam puta centum supra decies mille: di cens: Accipe tibi necessaria: reliquum pauperibus elar gire. quis quaso diceret secundum eleemosynatium prodige in apios vsus totum expendentem, non restrigi ad restitutio nem plus quam primum: Idem contingit de abbate. bona enim esse indistincta non arguit liberius dominium quam antea. vt patet intelligenti.

23

⁋ Quarto arguitur per. c. Peruenit. de fi deius. vbi mandatur de fructibus beneficiorum satisfieri creditoribus quibus erant clerici obligati. Respondetur. illa de bita fuerunt contracta nomine ecclesiae, vel debita legi time contracta quae solui patet de bonis ecclesiae: non solum pro ministris, verum etiam aliis egentibus qui pecuniam amiserunt ministris ecclesiae danda. modo clericus mercatoribus Bononiensibus fideiussit pro se & suis clericis: & illis non soluentibus coactus est soluere merca toribus. Aequum enim est in lumine naturali quod. c. &ci f. re stituant etiam de fructibus ecclesiae. Non valet quod ali ui dicunt: quod hoc erat ex bonis clericorum & non de bonis beneficii. tum quia hoc est contra textum. tum quod. c. &. f erant Angli. modo in Anglia & Scotia primogenitus est haeres in toto: qui raro initiatur sacris.

24

⁋ Quito. do ctores viuentes quibus non est minor habenda fides i mortuis, asserunt huius contrarium. Respondetur. aliqui viue tes dicerent vnum & aliqui aliud: sed non credo quod viri deum timentes profunde materiam inuestigantes tenebunt oppositum: considerata mea specificatione & deterninatione: sed dicturos & facturos opinor: vt di co, moriendo. si aliter iudicent: ego non opinor cum eis vellem verbo vel scripto mihi oppositum ostende rent. Scio quendam venerabilem doctorem viuentem in suo quarto facere hanc rationem. Pauper eleemosynam capi ens / in deliciis viuens non tenetur ad restitutionem: ergo nec beneficiatus. Dico quod in hac ratione nulla est vis. nam vere pauper acquirit dominium pecuniae sibi datae in eleemosyna: & per consequens non tenetur illam restituere etiamsi prodige eam dissipauerit. secus est in fructibus beneficii non respondentibus meritis & statui. si autem fingat se pau perem & sit diues, tenetur pecuniam dare pauperi. nam illa est intentio praesumpta dantis quod dominus non abdicat a se dominium simpliciter: sed quatenus accrescat pauperi. vt si proiicerem centum denarios inter pauperes, & inter illos sit diues: acqui situm tenetur restituere.

25

⁋ Sexto arguitur. per viam quam teneo confunditur praelatorum vita & mo dus viuendi: quia nescitur quantum patet expendere pro statu suo, & quantum tenentur restituere. sed si pos sent omnia qua habent in beneficio expendere: eorum vita non confunderetur. ergo prima via est melior ea quam teneo. Respondetur argumentum refellendo. nam primo, similis difficultas potest fieri de abbatibus & prioribus religionum, & principum eleemosvynariis pecuniam ha bentibus distribuendam secundum suam discretionem. Se rundo, argumentum non est minus contra aduersarios nam omnes vno ore concedunt quod beneficiatus fru ctus beneficii prodige expendens praetermissis pau peribus peccat: quo admisso quaeritur ab aliis quam tum possit a. praelatus vel b. expendere quotannis cum sana conscientia. Oportet enim hoc intelligat per se vel prudentes: quo intellecto datur sufficiens responsio.

26

⁋ Hactenus de restitutione prodige expe sorum quae homo tenetur restituere si expendat vltra praemium laborum suorum. Et fortasse viri quos citauimus tenerent illud strictius quam ego teneam: sed no ausim damnare cum qui insequitur sententiam quam teneo quia opinor hoc sufficere ad salutem cu sale ponendo, de statu viri. Addo quod theologorum mortud rum neminem inueni qui diceret categorice praelatos ec clesiae non obligatos restituere prodige expensa nam sanctus Thomas est huius sententiae quan sequor. alii autem sunt huius opinionis, vel multo rigidiores: sed articulatim non distinxerunt. Can cellarius Gerson fiuctuabat quid diceret. sic Gabriel. quaest. viii. in. xv. dist. huius: licet partem aequio rem & sanctis conformiorem putauerit sententiam Alexandri Halensis & sequentium. Raemundus Hostiensis, Ioannes Andreas, Panor. & Bernardus commentator communis, apprime eruditus: viri omnes percelebres dextras theologis dederunt. modo hac theorica vtor ego: quod in materia ancipiti consci entiae plus credam doctoribus mortuis bonae conscientie quae viuis: nisi viuorum rationes, mortuorum exuperen Braeterea num quam tot dicti viri in vnum convenissent nisi fuisset apparetissime verum. nam fundamentum habebant ex sanctorum scriptis & pontificum determinationibus. & vt opinor viuentium paucissimi bonae fa mae tenebunt a nobis diuersum.

27

⁋ Omnibus his praesuppo sitis postremo sic argumentor. Qui exponit se peri culo confundenti peccati non restituendo prodige expensa peccat. sed sic est in proposito. quod sit periculum confun dens & obtuens, patet ex secunda quaestione prologi. Forte dicis. istud concludit contra me, viam mediam contra communem opinionem doctorum tenentem. Respondeo quando quaestio sic esset particulatim proposita vt iam proposuimus: omnes doctores vel salte maior pars (nisi fallorconvenissent in hanc sententiam quam insequor. Sunt enim rationes multum apparentes pro ea: & sanctus Thomas saltem istud tenet. Omnes quoque in alio extremo sistentes concederent istud sufficere. ergo istud est rationabile. Sed quia sermones vniuersales parum prosunt in via morum: minutatim adhuc paululum prosequar materiam de statu viri.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 17