Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

1

QVaeritur secundo circa hanc distinctionem quartam vtrum non volens & fictus recipiat sacramentum. Pro solutione quaestionis suppono non idem esse: non volens / & nolens. Antichristus enim non vult capere sacramentum baptismi: sed falsum est dicere, Antichristus nonvult capere sacramen tum baptismi: supposito quod non vult / sint duae dictiones in prima / & tertia persona de nolo in se cunda. Prima enim est negatiua non praegnans de subiecto non supponente: ergo vera. secunda pro pter similem causam falsa est. Tunc pono distinctiones. Prima est. recipientium baptismum quidam sunt ad ulti: quidam infra annos discretionis. Et si dicas haec diuisio in plurali non valet. nam captis duo bus / quorum vnus est adultus: alter vero non: haec membra non competunt illis: tamen diuisum de pronomine eos demonstrante verificatur. Redu cas ad singularem numerum si volueris: vel acci pe plura membra in plurali numero. Item loquor vt plures. Anni discretionis citius incipiunt in vno qui in alio. Propterea non est possibile dare vnam regulam generalem ex parte temporis conuenientem omnibus: sed sic procedendum est. Capiatur Sortes quo nunc est natus: capiatur totum tempus in quo ni hil rationis habet: & gratia exempli sit septem annorum: & a. instans terminatiuum illius. postea successiue secundum quod maturescit succedit ratio capiantur duo an ni: a. & b. instantia terminatiua illorum duorum an norum: in b. primo verum est dicere, Sortes complete & plene intelligit: & toto tempore inter a. & be minus peccat quae post b caeteris paribus. capiamus a. instans: ante illud est infra annos discretionis. Tunc sic procedo. Recipientium baptisma vnus est infra annos discretionis: alter in termino vel extra. Idem enim est esse in termino vel extra terminum. In prind gradu sunt pueri, etiam complectendo amentes si libeat Forum qui sunt extra annos discretionis quidam perpetuo priuantur vsu rationis, vt nati stolidi: vel in pue ritia facti amentes. Quidam sunt interdum furiosi, non num quam in sensu & habentes lucida interualla, vt lunatici & morbo comitiali & heroico laborantes, vt Hercules, lulius Caesar: vt dicit Suetonius: & Mahu metus. in illo morbo continentur ebrii. Quidam sunt in iu dicio rationis continuo. Item quidam habent volitionem bapti zandi: & hoc dupliciter. Quidam simpliciter volunt baptiza ri nulla conditione exigente. Quidam si possent euadere poenas, nollent: sed quia no possunt volunt ne bona externa amittant. Exemplum, rex Hispaniarum clamat quod omnis non baptizatus egrediatur suum re gnum: Sortes ludaeus nequit alibi viuere, si permitteretur in pace non vellet esse baptizatus: sed quia non potest aliter gaudere suis bonis, vadit ad baptismum: ta lis non vult simpliciter pure baptizari: plus tamen habe de volito quam nolito. vt elicitur ex tertio Ethicorum. Est tamen volitum secundum quid: hoc est si posset euadere, nollet hoc facere. Et volentium suscipere quidam volunt actualiter: quidam virtualiter. Ille vult virtualiter qui volebat baptizari / & non habuit nolitionem opposi tam ante susceptionem baptismi. Similiter aliquis est fictus duobus modis. vno modo quia ostendit exte rius se velle baptizari: habens tamen oppositum in men te. Alio modo intendens suscipere quod ecclesia intendit dare: tamen non detestatur omnia peccata sua, vel omnia peccata sua non detestatur.

2

⁋ His notatis ponuntur conclusiones. Prima est. idem est iudicium de amente perpetuc & puero: & per consequens non requiritur in eo actus voluntatis. Sed dicunt aliqui: si speretur quod ad rationis vsum perueniet, expectandum esse vt cum maiore reuerentia sacramentum suscipiat. Contra hoc arguitur, nescitur qua hora morietur: vel an interficiet, vel seipsum perimet, postquam est furiosus: ergo non differendum est sacramentum baptismi. Item si quis pungatur a serpente qui vocatur Dipsas, de quo Deuterono mii. viii. dormit ad mortem vsque. Debemus igitur capere certum relinquendo incertum. Item si illa ratio va leret, non deberemus baptizare pueros de quibus credi tur quod sunt victuri: quia plus postea merentur accedente ratione.

3

⁋ Secunda propositio. Si sit aliquis qui nunc sit furiosus: & habuit rationem antea: si habuit vo litionem baptizandi: & non post / nolitionem: in furia potest baptizari: quia praesumitur quod actua liter vult, dato quod in furia contradicat. Si nolitionem habuerit qua nulla secuta est volitio: in furia non debet baptizari. Hanc conclusionem habes in forma. de baptismo & eius effectu. Maiores. in sine. Dormientes autem & amentes si priusquam amentiam incurrerant aut dormierant, in contradicti- one persistebant: quia in eis intelligitur contra: dictionis propositum perdurare, si fuerint immer si, characterem non suscipiunt sacramenti. Sec est si catechumini extitissent: & habuissent propositum baptizandi. Vnde tales in necessitatis articulo solet ecclesia baptizare. & hic ponitur in necessitatis articulo: quia dormiens non diu sic manet. Similiter sunt aliqui lunatici qui per paruum tempus sic manent, tales non debent baptizari nisi imminente morte. secus est de his qui semper ante erant furiosi.

4

⁋ Tertia propositio de nunc ha bente vsum rationis est. habens volitionem sim pliciter & nolitionem secundum quid baptizandi puta causa metus / baptizatur. Haec conclusio est in cap. Maiores. paulo ante allegato. propter quid dicit. Inter inuitum & inuitum: coactum & coa ctum, alii non absurde distinguunt. & paulo post sequitur. Et ipse tanquam conditionaliter volens, licet absolute non velit i cogendus est ad obseruantiam fidei Christianae. in quo casu debet intelligi decretum concilii Toletani. Et postea sequitur ad pro positum. Vt fidem quam necessitate susceperunt te nere cogantur, ne nomen domini blasphemetur. vide quomodo ius vocat instam volitionem coactam, & non litionem simpliciter: sed redit in idem quo ad sen tentiam: de nomine non contendatur. vides istud caput dicere velle quod talis coactus suscipit fidem.

5

⁋ Quarta propositio, nolens actualiter suscipere vt nolens opponitur conditionali volitioni & categoricae: quamuis presbyter dicat verba cum aqua & i tentione, nihil suscipit. patet cap. praefato. Ille ve rtio (inquit litera) qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem, nec characterem suscipit sa cramenti. quia plus est contradicere quam minime consentire.

6

⁋ Quinta propositio. qui nunc est capax rationis, & prius volebat baptizari / & nunc non habet aliquem actum: ille est baptizatus si caetera requisita baptizans applicet. sed si nunqui ante habuit actum voluntatis / nec nunc habet: non est baptizatus: quamuis caetera requisita baptizans applicet. Prior pars patet: adimplens praeceptum de dicendis horis crebro est distractus: quo non ob stante si a principio habuit animum rite dicendi eas, satisfacit praecepto. Idem est in consecratio ne: quia sufficit in principio missae intendere consecrare: celebrare: vel aliquid simile. Habere enim perpe tuo propositum non est in potestate viri: quia se cundum Augustini iii. de libero arbitrio (& per experientiam hoc scimus) non est in ptante nostra quin visis tangamur. & docuit illum experientia qui equum lucratus fuisset si non cogitasset de alio a deo, dicendo omnronem dominicam: & tamen inter dicendum ingenue confessus est se cogita re ansimul frenum cum sella haberet. Secunda pars patet: quia ad implendum praeceptum requiritur actus vo luntatis in esse vel in fuisse.

7

⁋ Vltima propositio est. fi- ctus primo modonihil recipit: sed secundo modo licet non recipiat gratiam baptismalem ob peccati ob staculum, characterem baptismalem suscipit. Haec pro positio quo ad tres sui partes est peruia.

8

⁋ Contra has conclusiones arguitur. Capiatur demens: & proiiciatur de ponte in aquas, sorte dicente qui eum in mortis discrimine videt. Ego te baptizo &c. talis secundum dicta debet esse baptizatus cum omnia ad baptismum necessaria ponantur. Non enim est necessarium ad baptismum tangere aquam im mediate: sed sufficit quod immediate tangat baptizatum cum applicatione baptizantis.

9

⁋ Hic respon detur ab aliquibus, quod talis non est baptizatus. Aliquorum ratio est: quia Baptismus est ad vitam & non ad mortem. Aliorum est quod debet immerg in aquam: & rursus resilire ad designandum resurrectionem Christi: quod hic non seruatur. Hae proba tiones sunt nullae. Non enim video esse de ratione baptismi quod debeat esse ad vitam & non ad mortem: quia tunc baptizans aliquem infirmum in aqua frigida, intendens quod citius moriatur, non ba ptizaret. Praeterea stat quod proiiciens istum de ponte existimet non esse pericuium: vtpote quod est parua distantia pontis ad aquas non profundas: vel quod conseruabitur a deo vel ab homine: scit tamen oppositum. Aliorum ratio est nulla. Licet enim minister debeat consuetudinem loci seruare de immersi one pueri in aquas quando non est periculum: tamen non est de essentia baptismi, sed sufficit ponere aquam super baptizandum. In super in aquas cadens resilit a fundo ad partes sumperiores more pilae contra ter ram proiectae: hoc nauigantes nouere. Si quis de naui in mare cadat: expectatur ascensus obiiciendo funem resilienti. ergo idem hic seruatur. Rursus si puer deponatur in fontem ecclesiae, & moriatui antequam eleuetur, est baptizatus si tota forma fuerit completa ante mortem. Propterea dico istum in casu argumenti baptizatum: sed propterea nor sequitur quod quis debeat existentem aliquem in peri culo mortis proiicere de ponte, etiam si non potest: eum aliter baptizare: quia non debet esse homici da, non enim sunt facienda mala vt inde veniant bona. ad Romanos. iii. Plerique enim erant in mortis discrimine qui ab ea euaserunt. & propterea non est scidenda mater moritura quae etiam est in per iculo mortis, vt extrahatur foetus alioquin mori turus in vtero: licet sit color in oppositum de vita corporali & spirituali pueri seruanda. Sed dices. conmuniter doctores negant mancum posse baptizare in sensu composito. Respondetur. haec replica est mihi & eis communis: per mancum intelli gunt eum qui non potest spargere aquam super baptizandum.

10

⁋ Secundo arguitur contra tertiam propositionem. coactus contrahere matrimonium non contrahit, vt dist. xxix. notum euadet. ergo coactus baptizari non baptizatur. Respondetur consequentia est nulla: quia in contractu difficili matrimonii requiritur consensus liber, alioquin erit illegitimus. secus est in isto contractu facili & ad salutem necessario.

11

⁋ Contra quartam propositionem arguitur: ponendo casum quod Sortes adultus habeat nolle baptizari quousque baptizans dixerit dimidiam formam: sed interi mutet propositum: talis habet nol le baptizari tempore aliquo proiatiouis formae: & tamen est baptizatus cum tota forma est prolata: & baptiza tioni consentit in aliquo tempore prolationis verborum & in tempore illo vel instanti quo character est a deo imprimendus. Similis difficultas potest fieri in aliis sacramentis in quibus requiritur forma verborum.

12

⁋ Respondetur probabiliter quod iste non est baptiza tus: quia requiritur quod non sit dissensus formalis in toto tepore prolationis formae. Et eodem modo respon detur si quis ioco baptizare intenderet pro dimidia parte prolationis verborum: & postea seriose mutaret propositum nullo existente impedimento in baptizando. Suadetur probabilitas responsionis. Si quis in prima medietate prolationis verborum velit bapti zari, & in posteriori mutet propositum: is non est baptizatus: ergo nec in casu argumenti. Sed hic dices non est idem, quia in tempore quo character baptismalis est im primendus ponitur obex: non autem in alio.

13

⁋ Contra sextam propositionem: & signanter contra duas vltimas particulas, arguitur. Quilibet obligatur habere gratiam baptismalem: de disiuncto trium baptismatum intelligo: sed talis non habent gratiam baptismalem cum baptizatur per te: nec postea potest eam habere, quod probo. quia non per baptisma: nam ipsum est initerabile: nec per poenitentiam: quia susceptio baptismi in casu nostro est opus mortuum.

14

⁋ Tria sunt dicenda pro argumi ti & propositionis sextae intelligentia scilie. de reiteratione baptismi: quomodo baptismus peccata adulti deleat & tertio quomodo habebit istam gratiam bapti smalem fictus de quo loquimur. Circa primum dicitur quod sacramentum baptismi est initerabile. patet de baptismo, & eius effectu. cap. Si quis. Hinc est quod ille de cuius baptizatione dubitatur / est conditionalstei baptizandus, hoc est baptizatus non debet rebaptizari. vt patet de consecra. dist. iiii. Rebaptizare. scienter autem rebaptizans baptizatum vltimo supplicio secundum leges punitur. Codice. Ne sanctum baptisma iteretur. .l. Si quis. Ad hoc sunt rationes. Est enim vnicum peccatum contra quod est baptismus, scilicet originale. Similiter quis solum semel est genitus naturaliter: ergo solum semel regenerandus est spiritualiter. In baptismo delentur omnia peccata: si autem baptismus esset iterabilis homines non facerent dignos fructus poenitentiae.

15

⁋ De secundo dicitur quod originalis culpa in baptismo sint actu detestatiuo culpae deletur. sed in adulto peccata habente requiritur peccatorum detestatio ad hoc vt ipsa deleant: sed baptismus poenam culpae debitam tollit. de consecra. dist. iiii. Sine poenitentia sunt do na & vocatio dei. gratia enim in baptismate non requirit gemitum, non requirit planctum vel opus aliquod, sed solam fidem, & omnia gratis condonat. haec sunt verba Ambrosii super epistolam ad Romanos. Sed hic est sermo de poenitentia exteriori: quia requiritur interio ad culpae deletionem, vt diximus. & hoc dicit Au gustinus de poenitentia: & auctoritas est canoniza ta. de consecra. distin. iiii. Agunt homines. vbi sic dicit Agunt homines ante baptisma poenitentiam de prioribus peccatis: ita tamen vt etiam baptizentur, sicut scriptu est in actibus apstolorum loquente Petro ad ludaeos ac dicente. Agite poenitentiam & baptizetur vnusquisque vestrum in none domini noamri Iesu Christi. ergo habes quod requiritus poenitentia interior in adulto, hoc est contritio de motali, & cum poena remittitur. sed veniale deleri non est aliud quam poenam ei debitam tolli siue patiendo siue re mittendo. Culpa venialis in baptismo remittitur nisaliquod veniale baptizando placeret: quia si sic: staret baptizandum suscipere gratiam manendo in culpa veni ali. Non est hic sermo de poena in foro exteriori debi ta. Baptismus enim sanguinario carnifici non tollit poena debitam in seculo. Nec poena debita origina. li per accidens tollitur, quemadmodum sunt sitis, fames, in firmitas, error intellectus, & mors: istae enim poenalit: tes nobis sunt connaturales. sed iustitia originalis omnia haec cohibuisset. hae autem poenalitates non sunt a nobis per baptismum ablatae: & quidem rationabiliter. al quas enim earum Christus passus est: errorem tamen intellect nullum habuit: nec habre potuit: etiam loquendo de intellectu creato: nec eum infirmum in corpore dum viator erat legimus. sed multas poenalitates nobis & sib communes pro nostra redemptione sustinuit: modo non decet membra corporis mystici suum caput transcendere, non est discipu lus supra magistrum. etiam per has poenalitates meremut si bene viuamus / palmam. Vlterius patet, quod bapti zato nulla poenitentia exterior est imponeda, immo si decederet post baptisma, & nullum veniale ei pla ceret, statin euolaret. Nec obstat de poenitentia exteriori factum Gregoriiin cap. Ne quod absit. recitati in distinctione praefata, quod ludaeis ad baptisma ire volentibus ieiunium quadraginta dierum imposuit. Quia illud eis imponebatur vt cum reuerentia baptisma adirent. in signum cuius non imposuit eis illam poenitentiam post baptisma.

16

⁋ lam deueniendum est ad tertium, de ficto secundo modo, puta de illo qui habuit octo mortalia in baptismo, & septem detestatus est / sed placuit ei octauu: iam iste est in octo peccatis, post baptismum verius in nouem ob irreuerentiam sacramento praesti tam. postea ad aliquod tempus quantumlibet magnum vel paruum volueris, sua peccata omnia rite dei testatur: iam quaestio vertitur super hoc: an habebit gra tiam baptismalem. & dicitur quod sic: quia hoc tene Augustinus in libro de baptismo. Et recitat Gratianus. de consecra. dist. iiii. Tunc valere incipit ba ptismus ad salutem, cum illa fictio veraci confes sione recesserit. Opinio Apparati illic relinquatur: cum sit contra literam. Et ad argumentum in op positum. opus mortuum non viuificatur. Verum est opus hominis: secus est de dono dei, scilicet sacramento. virtute enim operis operati confertur ei illa gratia, & non virtute operis operantis. & ita in omnibus sa cramentis initerabilibus dicendum est: quia eadem est ratio vt si quis suscipiat ordinem aliquem in peccato mortali, propter obice peccati mortalis non confertur ei gra ordis. Sed cum per contritionem obicem tollit, confertur ei gratia ordinis virtute operis operati, & nulla per actum licet moraliter bonum quo ordines volebat suscipere: quia talis actus est opus hominis. Secuslen in sacramentis iterabilibus: vt si quis consecret in pec cato mortalimec protunc dabitur ei gratia: nec postea quando poenitet, nec virtute operis operantis, nec virtute operis operati: & ita in aliis sacramentis iterabilibus. Et causa est, cum sint iterabilia: licet quis simul gratiam eorum non habeat propter obicem peccati, alias potest eam consequi.

17

⁋ Sed contra ista arguitur. lste realiter est baptizatus: ergo pui gatur a peccato originali antequi poenitet. Respon detur negando consequentiam. sicut enim mortale vnum non separatur ab alio: de quo homo cogitat vel cogitare tenetur: ita nec originale: quod conditiones mortalis ita imitatur. Quia autem mortale de se non separatur a mortalibus / nec contra inferius patebit. Et hoc dicit pontifex in cap. Maiores. de Baptismo & eius effectu. S. Sed quaeritur Contra hoc arguitur. lste est baptizatus per. te, & in peccato originali / quod non potest deleri nisi per baptismum: ergo baptisma est iterabile contra di cta in primo articulo ad solutionem argumenti. Forte dicis / potest deleri per poenitentiam. Con tra. originale non est obiectum poenitentiae: sed solum actuale: ergo non deletur per poenitentiam Respondetur concedendo quod originale non est ob iectum poenitentiae: sed per concomitantiam dele rur. Exemplum in simili: si sint multa ligna super Sequanam coniuncta, & propter fixionem vnius vel plurium prope terram reliqua non descendant, remouendo ista prorope terram quae descensum aliorum prohibebant, mox alia descendent. Sic actualibus purgatis per contritionem quae fune sibi originale coniunctum habebant: fune illo ru pto originale corruit per aquam baptismi, quae semper erat sufficiens ad originalis descensum quantum erat ex parte eius.

18

⁋ Sed contra has solutiones arguitur. quia ex eis sequuntur hae duae conclusiones corollariae. Prior est. Aliquis baptizatuis est in peccato originali. Secunda. Non omnis adultus ratione vtens cui baptismus est promulgatus, in originali existens, tenetur ad baptisma. Respondetur concedendo illas conclusiones. Sed quo ad con fessionem auricularem dicitur quod peccata nulla ante baptismum commissa sunt contenda: sed reliqua post inanuam sacramentorum commissa sunt confitenda. Et si fictio vel actus aliquis mortalis continuetur ante baptismum & post baptismum: tunc conce dendum est quod peccatum ante baptisma commissum tenetur sortes confiteri, quod probo. hunc actum tenetur sortes confiteri, demostrando actum quem post baptisma habet: hic actus est vel fuit pecca tum ante baptisma commissum: ergo peccatum ante baptisma commissum tenetur sortes confiteri. consequentia est syllogismus expositorius: & antecedens elarum, non loquor de actu cuius aliqui gradus ante baptisma erant eliciti, & reliqui intensiores post baptisma: sed de actu secundum quidlibet sui ante baptisma elicito, & post baptismum libere continuato. sed homo non tenetur con fiteri actum pro quanto est commissus ante baptisma.- Epilogando de fictione & volitione ad baptismum praerequisita: diximus quod requiritur intentio actualis in esse vel in fuisse in adulto ad hoc vt baptizetur: & similiter in baptizante, non tamen requiritur quod actualiter insit: sicut nec in consecra tione: vbi sufficit in missae exordio intentio con secrandi licet tempore consecrationis quis distra ctus fuaerit. Ex isto patet non esse certum certitudine infallibili an quis sit baptizatus: sed sufficit certitudo moralis adultoet parentibus paruuliNihil est quod dicit Durandus dist. vi. pie credendum esse si baptizans nullam intentionem habeat quod Christus supplet illud. Solum namque cum fide quadrans est pium, & oppositum impium. vt si quis dicat paruulos non baptizatos saluos quia non est imputabilis aeis culpam originalis: is impie loquitur: quia Ioannis. iii. scri ptum est: Nisi quis renatus fuerit ex aqua & spiritu sancto, none intrabit in regnum dei. nisi sanctificati fuerint vel martyres. quod omnibus non baptizatis applicarae nedum est impium, sed sacrilegum. Fodem. inon non valet dictum Ricardi mediae villae, quod si paruulus moriatur inter proferendam verba pie credendum esse quod saluabitur: quia no habet omni a ad baptismum requisita. Et vbi dicit quod sepeliendus est in coemiterio: dico illud esse falsum. Vlterius patet: si quis adultus velit baptizari, & interim in vesaniam ex mortali culpa cadat, debet baptiza ri: sed parum ei baptismus. proderit: quia ab originali non purgabitur. Ex liis patet quod quando praeapti zandus est in periculo mortis, baptizans quisquis praesens fuerit ocyssime formam debet pioserre. In super patet patrinos non esse de essentia baptismi: licet extra necessitatem peccent baptizantes sine eis: qui ad erudiendum paruulum in articulis fidei obnoxii sunt si parentes negligentes visi fuerit.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2