Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 25

An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda
1

⁋ Distinctionis Trigesimaeoctauae Quaestio Vigesimaquita & vltima. lgesimoquito & vltimo in hac distinctiose trigesimaoctaua quaero an omne scandalum sit peccatum: & propter scan lalum omittenda sint aliqua alioquin facienda. Pro solutione quaestionis praenotabis quod dicit glossa marginalis Hieronymi. Matthaei. xv. Scandalum vel oicvAcAou graece nos offensionem vel ruinam & impactionem pedis possumus dicere. nam contingit quod propter obicem in via corporali homo cadat: vt in cardine crebro videre est quando domum ignotus in tenebris ingreditur: qui obex dicitur scandalum. hoc transumitur metaphorice in via spirituali: vt vnius peccatum quod est causa quare alter cadit: scandalum dicatur. Rursus partitum est scandalum. quoddam enim est scan dalum actiuum: siue datum: quod idem est. aliud est scandalum passiuum, acceptum, vel pharisaeorum. isti enim tres termini convertuntur. Interdum est scandalum actiuum cum passiuo, vt vbi quis ex dicto aut facto actualiter alium ducit ad peccatum. Interdum est actiuum sine passiuo quando factum est scandalum: sed alius ex perfectione non scandalizatur, nonnunquam est scandalum passiuum sine actiuo vt cum scandalum accipitur ex malitia personae / vt acceperunt ludaei ex facto Christi Matthaei. xv. interdum ex ignorantia vel infirmitate.

2

⁋ Definitio autem scandali est haec. Scandalum est dictum vel factum minus rectum, hoc est non rectum, alicui praebens oc casionem ruinae. Et hic definitur scandalum actiuum. Scandalum vero passiuum est ruina accepta ex dicto vel facto alterius. Ex quo patet quod sicut scandalum passiuum non est sine culpa scandalizati cum sit ruina in tuente: sic nec actiuum est sine culpa scandalizantis. tamen passiuum est interdum sine culpa scandalizantis: & actiuum sine culpa scandalizati. Secundo sequitur quod nullus actus bonus vel indifferens est scandalum. Tertio sequitur quod nullus actus pure interior est scandalum.

3

⁋ lstis notatis ponuntur conclusiones. Prima est. omne scandalum actiuum est peccatum ipsi scandalizanti.

4

⁋ Secunda conclusio. omne scandalum passiuum est peccatum.

5

⁋ Tertia conclusio. licet nullum opus praecepti sit propter scandalum omit: tendum: opus tamen consilii vel actus indifferens est relinquendum vel differendum propter scandalumPrima conclusio probatur verbo Christi. Matth. v. Quia si oculus tuus dexter scandalizat te: erue eum & proiice abs te. expedit enim tibi vt pereat vnum membrorum tuorum quam totum corpus tuum mittatur in gehennam ignis, non intelligit Saluator quod a nobis remoueatur organum corporis, sed eius actus quando in malum tendit. Imprudenter enim egit Origenes abscindendo membra genitalia: quamquam ma gnus ardor castitatis eum ad hoc impulit. Et Matthaei. xviii. ait. Qui autem scandalizauerit vnum de pusillis istis qui in me credunt: expedit ei vt suspendatur mola asinatia in collo eius: & demerga tur in profundum maris. Idem patet. x. quaest. iii. Cauendum. Grauiter autem peccat qui per peccatum scandalizat. Et dantes occasionem scandali sunt rei eorum qui pereunt. i. quaest. i Hiquoscumque. Vtra quod illarum conclusionum probatur ratione: quia includitur peccatum loco generis. nam qui actiue scanda lizat facit factum vel dictum indebite: & qui scandalizatur, accipit ruinam in peccatum: ergo peccat. Tertia conclusio est copulatiua duas habens partes. prior pars est clara. si enim est praeceptum affirmati uum vel negatiuum: transgrediens peccat. sed homo debet potius fugere peccatum in se quam in quocumque alio: cum secundum ordinem charitatis plus debeat se di ligere quam alios. si vero non sit tempus & locus ad implendum praeceptum affirmatiuum: iam non est actus praecepti sed consilii, vel actus indifferens. Secunda pars patet. xi. quaest. iii. Inter verba. & xcv. distinct. Presbyteros.

6

⁋ Contra primam conclusionem argumentor. nulla peccata necessario eueniunt: aliqua scandala necessario eueniunt, ergo aliqua scandala non sunt peccata. consequentia est in Festino. & maior est clara, quia omne peccatum est voluntarium & liberum. nihil autem necessario futurum est volunta rium & spontaneum. Minor patet ex illo Matth. xviii. Necesse est vt veniant scandala. & Matthaei. xvi. dominus dixit Petro, scandalum mihi es.

7

⁋ Ad primum dicitur quod minor est falsa: & propositio beati Matthes est modalis composita: quam contingit esse veram di uisa existente falsa. sicut Aristoteles diceret, ne cesse est hominem esse animal: & quilibet homo possibiliter non est animal. Et videtur illa modalis composita vera: necesse est vt veniant scandala, vt iacet: considerata procliuitate hominum ad illicita: licet nulla scandala de necessitate eueniant. sema enim aliqui alios scandalizabunt: licet nulli sempe alios scandalizent. Sed dices. per breue tempus ar te diem iudicii omnes convertentur: & tunc non erit necessi fieri scandala. Bene intelligatur, ad illud tempu vsque. Vel dicatur quod illa categorica ponitur loc vnius conditionalis. si homines viuant vt nunc viuunt, necesse est vt scandala veniant. vt necesse ca dat in totam conditionalem. Ad aliud. Matthaei. xvi. l cet beatus Petrus quodam affectu pietatis mouebatur: tamen peccauit. alioquin non fuisset sie a Christo reprehensus: quia imprudenter voluit re sistere voluntati diuinae. sed illud scandalum non erat graue peccatum.

8

⁋ Secundo arguitur. vel omne pec catum est scandalum: vel aliquod, & aliquod non. si se cundum: da b. peccatum quod non ponis scandalum: arguiur sic. si aliquis assisteret: b. scandalizaret illum quantum est ex parte peccati: ergo est scandalum actiuum: quam uis nullum scandalizet. tenet consequentia: quia actiuum ampliat. dictiones. n. terminatae in bilis & tiuus am pliant saltem ad formale significatum: vt flebile, risi bile, productiuus. Forte dicis, non sic capitur: sed pro peccato actualiter scandalizante, & pro nulli alio. Oppono. ex illo sequitur quod scandalum & non scandalum sunt eiusdem speciei specialissimae: quia aduentus alterius non mutat actum in aliam rem

9

⁋ Respondetur inter arguendum sufficienter ad fini vsque. scandalum autem & no scandalum sunt eiusdem speciei specialissimae entitatiue: sed scandalum acti uum est terminus connotatiuus supponens pro pecca to, connotando quod illud peccatum sit causa ruinae in alio, quantum est de se. hoc est peccatum factum apuc alique, siue alter ruinam capiat, siue non. nam ad esse scandali non requiritur ruina cognoscentis hoc pecci tum: sad requiritur quod alius a peccante hoc cognoscat: alius inquam viator. Et concedo consequenter quod per hoc quod quis respicit per fenestram & videt peccatum alterius, peccatum incipit esse scandalum quod ar te non erat scandalum. vt contingit de furto immani festo, quod in furti manifesti specien transire potest alio vidente.

10

⁋ Sed contra hoc argumentor. tunc actus exterior aliquid malitiae superaddit actui in teriori. cuius oppositum dico in. xvii. distinctioni primi. Probatur. faciat Sortes vnum peccatum nullo praesente: iam illud non est scandalum actiuum, quia nu lum scandalizat. Si dicas. ipsum est aptum natum scandalizare: habebis quodlibet peccatum scanda lum contra modum loquedi. superueniat Plato: pecca tum erit grauius quia incipit esse scandalum, & praebet occasionem ruinae videnti.

11

⁋ Respondeo negan do quod actus exterior aliquid malitiae superaddi actui interiori. nam iste faciens peccatum per hoc quod al ter respicit per fenestram non magis peccat quam antea licet peccatum nunc sit scandalum: & ante non erat scan dalum. Sed si quis in occulto incipiat facere vnum peccatum vbi nemo est, vel solum vnum suppositum: & superuenit vnus vel plures: iam continuatio est maior quam inchoatio. Et exemplificemus in terminis. praedicator vel praelatus incipit coenare in die ieiuniit in conclaue ingrediuntur alii: & occasione illa etiam infringunt ieiunium: iam continuatio est maius pec catum quam erat inchoatio: & comestio est maius peccatum cum fit coram multis, quam erat a principio, nunc enim scandalizat imputabiliter & noua imputabilitate, vbi ei constat de aliis superuenturis. Nec sequitur quod actus exterior aliquid malitiae superaddit interiori actui: quia volitio interior imperans illam comestionem exteriorem est peior quam interior imperans comestionem occultam. Si ponas istum inchoasse comestionem in occulto: sed continuare inaduerten ter vt frequenter contingit in motu locali: iam comestio exterior est mala: & non habet actum interiorem malum. quod actus exterior sit malus, patet: quia scandalizat proximum: & fuit inchoatus ex culpa eius. Respondetur: non probatum est quod actus exte rior est malus noua malitia in illo casu: immo non est: cum non sit actus humanus, licet sit hominis huius inchoantis culpabiliter. sed tunc quando continuatur per modum naturae, non imputatur pro toto illo tempore: sed faciens actum in loco vel tempore quo homines solent congredi, plus peccat: quia exponit se periculo maioris scandali actiui quam in loco occulto, vel tempore quo nulli solent superuenire

12

⁋ Tertio principaliter argumentor. Si dicta sint vera & conclusio: sequitur quod scanda lum quanto plures adsunt, tanto est maius peccati consequens est falsum: ergo & antecedens. cosequer tia patet: quia pluribus praebet occasionem ruinae. falsitas consequentis probatur: quia tunc est duplex peccatum, scandalizare duos ad scandalizandum vnum: triplum ad scandalizandos tres. & sic sine statum. & multo plus peccaret male viuens in vrbe quam ruri. nam per vitam homines scandalizantur sicut per actum. vita enim ex actibus colligitur. & sic scandalu coram infinitis esset infinitae malitiae: vt perspicuum est calculanti.

13

⁋ Praeterea nulli virtuti speciali con trauenit scandalum: ergo non habet specialem ratio nem malitiae.

14

⁋ Ad tertium concedo consequentiam & consequens: & nego falsitatem consequentis. sed non oportet quod peccatum sit duplum quod duos scandalizat, ad peccatum vnum scandalizans. vt patet de illo qui vult occidere duos homines vnica volitione, modo hic est vnus actus scandalizatiuus duorum sicut vnius. & fateor, quanto plures adsunt, tanto peccatum esse maius. sed non sequitur quod aliquod scam dalum erit infinitae malitiae: quia non dantur de lege infiniti homines: & licet darentur / calculatio non con cludit, quod patet si infiniti homines ponantur esse penetratiue mutuo, volendo eos omnes occidere & eos occidendo.

15

⁋ Ad aliud argumentum dico quod contrauenit charitati fraternae: cum homo debeat be ne aedificare fratrem. sed scandalizans omnia peruertit. Bea. Tho. autem secunda secundae. qui. xliii. arti. iii. dici quod scandalum per se, hoc est intentum / est speciale peccatum: per accidens autem scandalum / hoc est illud quod est praeter intentionem, non constituit speciale vitium: quia quod est per accidens, non constituit specien Sed parum istud facit. Nam si quis frangat ieiunium imputabiliter coram aliis, licet non intendat alios scan dalizare: tamen scandalizat: & ibi est vera ratio scandaliquamuis peccatum non sit adeo grande vt quando intenditur ruina proximi. sicut intendens solum amputare vnam tibiam sorti / & eum occidens, reuera est homicida: ad si intenderet eum occidere: sed minus peccat. Et arguitur sic de illo frangente ieiunium. Illi convenit definitio scandali vt notum est: & est maius peccatum propter rationem scandali: nec inconvenit scandalum identificari realiter cum alio peccato. vt patet addendo casui quod actum eliciens scandalizare intendat. & correctioni fraternae contrariatur: ergo habet specialem rationem malitiae / siue materialiter / siue formaliter, non refert. lam respondeo. quando dicis, quod est per ac cidens non variat speciem. dictum est non scandalum esse eiusdem speciei specialissimae entitatiue cum scandalo. Secundo dico, quod est accidentale vni speciei est essentiale alteri. vt album & nigrum non faciunt diffe rentiam essentialem respectu hominis: bene tamen sub colorato. quod autem est per accidens non variat speciem. hoc est, illud quod est alicui accidentale / non mutat speciem respectu illius, cuius est accidens. ex quo sensu non potes habere quin peccatum non intentum sit scandalum.

16

⁋ Quarto arouitur. sequeretur quod ali qua intemperantia esset scandalum. similiter homicidium esset scandalum. consequens est falsum: quia tunc vnum peccatum esset duo peccata: & per consequens duae poenae ei responderent. Potest esse argumentum quod aliquid habet specien mali quod non est pec catum. sed ibi dicetur, quando aliquid habet specien mali imputabiliter: est peccatum & scandalum.

17

⁋ Ad quartum concedo quod intemperantia est scan dalum. & nego quod vnum peccatum est duo peccata nisi sit sermo de partibus intensionalibus peccati. quia secundum hoc conceditur vnum peccatum esse duo peccata / tria peccata / & sic sine statu: cum in quoli- bet actu sint infinitae partes syncategorematice & categorematice non ommicantes & communicantes. loquendo ergo de peccatis totalibus nego quod vnum peccatum est duo peccata: sed aequiualet duobus peccatis: vt hic actus demonstrando volitionem qua quis frangit ieiunium quando obligatur, est intemperantia: & est scandalum quando fit coram aliis. Et hic actus interdum est ma ior intemperantia quam scandalum quando solum vnus pure scadalizatur. interdum maius scandalum quam intemperantia, licet sit eadem res numero: sicut idem. homo qui est logicus & rhetor est peritior vel ma ior rhetor quam logicus, vel econuerso.

18

⁋ Contra secundam partem tertiae con clusionis argumentor, probando quod homo non debeat differre opus consilii pro scandalo. & hoc sic. nemo tenetur cedere suo merito. sed per opus consilii quis potest mereri interdum tantum quantum per praeceptum: ergo nemo tenetur differre aliquod tale opus propter scandalum fratris.

19

⁋ Insuper interdum aliquis scandalizatur per hoc quod aliquis homo deuotus petit ab eo bona sua: ergo in illo casu licet exigere debitum.

20

⁋ Ad primun concedo quod nemo tenetur cedere suo merito: quia voluntatie actum meritorium relinquendo pro tempore, meretur propter amorem fratris, ac si opus fecisset, etiam vbi non fuisset materia scandali: sed hic non differt meritum: & peccaret nisi sic faceret. Vnum hoc notabis in actibus consilii vel indifferentibus. debeo adire fratrem, & ei significare qua intentione faciam, & reddere rationem facti mei: quam si non audit sed procedit in scandalo, est scandalum acceptum & non datum: & ex malitia procedit. & si hoc constet mihi ab initio quod ex malitia scandalizabitur, vt pharisaei de Christo & apostolis. Matthaei. xv. non oportet eum adire. Si autem ex infirmitate accipit scandalum: debeo ei reddere rationem: nec debec actum facere quousque super hoc reddidi eum certiorem. & tale scandalum vocatur pusillorum. De hoc scaun dalo dicit apostolus. i. ad Corinth. viii. Si fratrem meum scardalizauero, non manducabo carnes in aeter num. Declaratur exemplo. nihil comedi hodie: ambulaui tota die: venio vesperi ad hospitium: coeno, hoc est vesperi comedo: omnes in domo scandalizan tur: teneor antequam comedam dicere hoc vel aequiua lens. fratres mei non sitis in me scandalizati: nondum enim pransus sum: vel laboro morbo: non possum ieiunare, vel aliquid simile. & si illud non faciam / pecco. si mihi credant: iam ab actu meo tollo scanda lum. si ex malitia sua mihi non credant, quid ad a: non desistam: quia tale scandalum post sufficientem admonitionem est scandalum pharisaeorum, quod est contemnendum

21

⁋ Ad confirmationem dico quod aut bona temporalia sunt commissa fidei nostrae ad dispensandum vni con munitati vel pauperibus: & tunc propter nullum scanda lum sunt relinquenda vsurpantibus / sed sunt repete da saluis debitis circunstantiis. hoc enim nobis incunbit ex praecepto: & praeceptum non est omittendum propter scandalum aliorum, quomodo licet plures scandalizarentur in beato Thoma Cantuariensi ob libertatem ecclesit tuendam: non tamen desistebat. Si autem bona nostra sint: & scandalum oriatur ex malitia volentis retinere praeter rationem alienum: illud est paruipendendum: quia noceret bono communi, & daretur malis occasio ra piendi aliena: & conduceret rapientibus detinere iniu ste aliena. Quando autem scandalum oritur ex igno rantia, quod dicitur scandalum pusillorum / potest differri ad tempus: quousque fuerit informatio, quod est licitum

22

⁋ lam. peccatum scandali vidimus: a quo summe cauendum est, ne verbo vel facto fratri demus occasionem peccati: quem ex ordine charitatis debemui diligere sicut nos ipsos. Ex dictis autem cum notissi mis patet quod nullus faciens actum praecise bonum scandalizat: potest tamen facere quis actum bonum ex genere & non bene: & scandalizare. Item sequitur aliquod scandalum posse esse veniale / etiam a scanda lizante intentum: vt puta quando inducere intendit aliquem ad venialiter peccandum. aliquod autem est mortale. Dab le tamen est opus quod nullam malitiam habet aliam a scan dalo: vt patet in exemplo secundi argumenti. ls enim de quo illic est sermo, in rei veritate non est intempe ratus: nec peccat coenando, omni scandalo secluso. Vlterius dico quod veritas vitae, doctrinae, & iustitiae non est relinquenda quando est de praecepto, ratione scandali. actus tamen iustitiae in casu est differendus. sic fe cit Dauid cum loab: quem ob pacem permisit tempore suo: ne esset schisma in suo regno. sic actus veritatis doctrinae pro loco & tempore est relinquendus. nam veritas odium parit iuxta Terentium. Veritas autem vitae num qua est relinquenda, hoc est actus praecepti.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 25