Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 20

Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare
1

⁋ Distinctionis Quadragesimae nonae Quaestio Vigesima. lgesimo quaeritur de dote subtilitatis: Vtrum cor pora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem sub tilitatis se mutuo penetra: re. In primis vocabula non & nulla quaestionis / paucis expla nabimus: deinde ad quaestionem more consueto con clusiue responsuri. Naturale in proposito non distin guitur contra liberum: sed contra supernaturale: ita vi illud naturaliter dicatur posse fieri, quod secundum legen institutam in qua sumus cum influentia dei gna li a creatura fieri potest. Subtile autem dicitur a virtute pe netrandi: vt dicit philosophus. ii. de Gneationae. Res autem est subtilis ac penetratiua multifariam. aut pro pter acutiem in extremo vt sentis, acus. aut propter materiae paucitatem: vt aer, ignis. aut propter actiuitatem rei. & sic vinum est magis pene tratiuum quae simplex aqua quantumcumque tenuis & bona, quod expeori mento deprehendimus. nam aqua modica vino admixta magis refrigerat sanum quam si pura bibatur: quia vi num facit eam ad loca corporis penetrare ad quae per se penetrare non posset. Sed nullo istorum mo dorum capimus subtile in proposito. Non primo modo: quia corpora in debita quatitate & figura resurgent, nec secundo modo. nam is fuit error Eucii. de quo refert Gregorius. xiiii. Moralium dicens Non sicut Eucius Constantinopolitanae vrbis episco pus scripsit: corpus nostrum in illa resurrectionis gloria erit impalpabile: ventis aereque subtilius. Nec tertio modo: quia nulla est actiuitas naturalis quae vnum corpus faciat cum alio. vt in conclust onibus euestigio dicemus.

2

⁋ His pauculis praelibatis pono con clusiones: quarum Prima est. Duo corpora non possunt se penetrare naturaliter. Quae probatur. iiii. Phy sicorum. nam si duo corpora possent esse in eodem loco, tria possent: &. iiii. & sic sine statu. consequen tia haec conditionalis vals: quia eadem est ratio de duo bus & quibuscumque aliis. Secundo probatur eadem conclusio: quia experimento deprehenditur, si a. corpus in locob corporis locare volueris: necesse est b corpus cedere & ita clauum clauo retundimus.

3

⁋ Secunda conclusio Duo corporapossunt esse in eodem loco proprio: hoc est in loco adaequato probatur. ita factum est: ergo ita fieri potest. consequentia tenet a minus amplo ad magis amplum. & antecedens patet: quia Christus surrexit de monumento clauso, vt canit ecclesia. & intrauit ad discipulos ianuis clausis, vt euangelista testatur. figmentum autem est dicere quod per rimas vel fenestras in trauerit. quia si sic: euangelistae non recitassent illud tanquam miraculum. nam hac via intrare est impotentium. Praeterea Christus ascendit ad supos & ad de xteram patris per caelos: qui tamen non sunt diuisi. De eis enim dicitur Iob. xxxvii. Qui solidissimi quasi aere fusi sunt. Nec cedit caelum corpori sicut aqua pisci vel aer aui. secundo de caelo, nec in caelo est vacuum in quo erunt beatorum corpora post diem iudicii.

4

⁋ Tertia conclusio. omnia corpora beatorum post dien iudicii habebunt dotem subtilitatis. probatur. corpora beatorum possunt esse cum aliis corporibus post diem iudicii: & hoc non fit nisi per dotem subtilitatis. gitur. minor est nota apud omnem theologum. Maior probatur: quia sunt cum aliquibus corporibus: ex con clusione praecedente: & idem est iudicium in omnibus Rursus superius ostendimus beatum posse suum corpus mutare in instanti: & hoc non per diuisionem corporum. quia si sic fieret, esset resistentia: & non mutaretur in instanti. licet ad hanc rationem quis dicere posset quod hanc resistentiam potentia dei exuperabit.

5

⁋ Contra primam conclusionem ar guitur. Duo conceptus animi sunt simul in anima: ergo duo corpora possunt esse simul. Ances patet quia aliquis potest simul hare duas notitias quaerum vna sit aibedinis: & altera nigredinis. simiter notitiam directam a ibedinis, & notitiam reflexam illius: quae non identifica tur: alioquin eadem erit notitia distincta & intuiti ua sui, & se generabit, quod est impossibile iuxta beatum Augustinus i de trinitate cap. i. Respondetur conceden do antecedens vt ratio conuincit / & negando consequentiam.

6

⁋ Secundo arguitur. Lumen & aer sunt simul: & siliter species visibiles: & tamen sunt corpora: quia nullum accidens spirituale habent subiectum pure corporeum. Respondetur concedendo maiorem, & distinguendo minorem. Nam corpus capitur multifariam. vno modo pro omni extenso a causalitate qualitatum primarum im muni. de talibus autem corporibus non est inconue niens quod sint simul penetratiue: immo non patet esse sine corporibus substantialibus tanquam suis subiectis & hoc secundum omnem positionem. Etiam tenendo quod quantitas est res quanta: corpora de praedicamento quantitatis possunt esse simul. vt patet de albedine, dulcedine, humiditate, & caliditate in lacte: de materia & forma lactis, non autem corpora de praedicamento substantiae: quia corpus in praedica mento substantiae est res composita ex materia & forma. & talia non posse esse simul exprientia cogno scimus. ratio autem probabilis ducit nos in oppositu de aliis. Si vero teneatur quantitas distingui a re quanta: ista praenominata non sunt corpora de praedicamento quantitatis: cum non sint quantitates: sed ab eadem quantitate extendantur. Contra hoc arguitur te nendo opinionem communiorem apud nominales, quam quantitas est res quanta. hae partes se penetrant, de monstrando materiam & formam: & hae partes sunt pars superior & pars inferior: demonstrando brunellum. ergo pars inferior & pars superior se penetrant. com sequentia patet cum maiore. solum restat scrupulus in minore: qui sic euacuatur. hoc totum est materia & for ma in sensu composito: & hoc totum est pars superior & inferior / ex dictis in distinctione. xliii. igitur. Raspon detur concedendo quod pars superior & pars inferior sunt penetratiue simul: sed haec pars / demonstrando partem inferiorem / non est penetratiue cum illa / demonstran do partem superiorem. Potest tamen esse difficultas ex parte relatiui reciptoci de hac, pars superior & pars inferior se penetrant.

7

⁋ Tertio arguitur. Vinum & panis se penaetrant: vt cum panis diu manet in vino Forte dicis. vinum includitur in potis panis: & aer excluditur: & sic vinum & panis non sunt in eodem loco proprio. Obiicio. quaelibet pars panis extracta e vino minutatim fracta est rubra: ergo cum qualibet parte est vinum: quia rubedo non migrat de vino in panem. Respondetur negando quod quaelibet perest rubra. nam multae partes extractae apparent albae intrinsecus. & licet ita esset vt argumentum imaginatur: nihil concluderet: quia humiditas vini suc cessu temporis humectat panem: nouum humorem & tubedinem producendo per commixtionem quaelitatum pri marum.

8

⁋ Quarto arguitur. Ferrum & ignis in ferro ignito simul manent: & tamen vtrumque illorum est corpus de praedicamento substantiae: ergo conclusio falsa. consequentia clara est cum minore. Probatur maior. primo, ferrum tantum calefacit quantum ignis: vt patet tenendo ferrum candens in altera manu, & ignem in altera. & nihil tantum calefacit quantum ignis nisi verus ignis. igitur. Praeterea illud fertum calidissimum stuppa applicatam incendit. sed ferrum per suam formam non producit ignem: ergo illic est verus ignis

9

⁋ Respondetur negando maiorem. & ad primam probationem experientiae innitentem quod ferrum tantum calefacit hoc concedo, sed nego quod nihil non ignis tantum calefacit quantum hic paruus ignis, licet ignis sit intensiue calidior ferro. Nam penes aliud & aliud attenditur intensio formae: & potentia siue actiuitas eius dem. licet idem in re sit potentia formae & eius intensio. Intensio enim formae attenditur penes hoc quod est habere plures determinatos gradus formae pene tratiue simul: & remissio penes hoc quod est habere pauciores gradus penetratiue. & cum sola forma sit actiua actione reali: semper vbi plus est de forma sufficienter applicata passo: fortior erit actio: & per consequens maior potentia. Dixi (applicata pas so) quia si esset plus de forma extensiue in vno sub iecto: ita vt vna pars solum illius formae posset attingere passum: non oporteret esse maiorem actio nem: quia passum non esset infra sphaeram actiuitatis illius totius formae. modo palam est quod contingit dare duo passa aequaliter intensiue disposi a seu qualificata: quorum vnum plus habeat de forma quam aliud. vt duo corpora ferro vel igni aequa liter intensiue calida: quorum vnum est duplum extensiue ad aliud. Et propterea stat bene quod sint duo corpora a. & b. quorum alterumsciliet a. erit infinite inten siue calidum: & b. solum vt quatuor: & tamen erunt aequa lis potentiae. hoc patet capiedo a. & b. pedalia: quo rum vtrumque erit vniformiter calidum vt quatuor: ponatur ad imaginationem / vel de potentia dei / calor secundae partis proportionalis a. corporis extensiue cum toto a. & sic de tertia parte proportionali: & qualibet sequente. Hoc casu possibili admisso a. erit infini te calidum. vel si in hoc haesitaueris quod calor secundae partis proportionalis non posset extendi per totum cum intensione graduali vt quatuor: ponatur quaelibet pars caloris cum alia: vt putatur de corpore Christi in eucharistia iuxta vnam positionem: quod illa corpora sint aequalis potentiae in fine: quia aec liter habent de forma. Ex istis habetur solutio ad argumentum, non esse mirandum quod ferrum candens vigorosius calefaciat quam pars ignis: cum plus habeat de forma ob densitatem materiae ferri. Nec illa maior actiuitas in calefaciendo vel in manum laedeudo arguit intensiorem formam. quod patet alium de. nam capiatur frustum picis vel cerae rarae calefactae parum manum ealefacit: si vero condensetur, vel plus de materia calida applicetur: magis calefacit ob maiorem formam tuae manui applicatam. Notum est au tem quod cera calida rata statim condensata non intendi tur: quia calor manet in eodem subiecto in quo priu erat.

10

⁋ Ad aliud vbi dicis quod ferrum ignitum incendit stuppa. hoc est verum ratione ignis in poris ferri in clusi: sed si nullus ignis includeretur in illis poris: ostendere nequires quod ferrum candens stuppam incenderet Adhuc autem illo ostenso non habebis propositum quia dicetur quod calor est partiale principium productiuum ignis, vel forma ferri: sicut in confricatione ferri cum lapide duro: vel ignis producti a radiis solaribusa speculo concauo reflexis, quod est huic negocio im pertinens. De difficultate tamen in se, non nihil dixim in. xii. dist. huius.

11

⁋ Quinto arguitur. Signetur gra ue simplex in vacuo: ipsum cadit in instati in quo pars superior & inferior erunt in eodem loco ima ginario: ergo penetratio corporum naturaliter est possibilis. Corporum enim penetratio non requirit locum verum. vt si duo corpora se penetrarent extra vniuersum. Respondetur primo negando quod illic esset pe netratio: quia ad penetrationem non sufficit partes esse simul in illa mutatione subita, nisi id permanem ter fieret. Secundo conceditur quod illic est vera penetratio corporum & naturaliter / praesupposito tamen miraculo Nos autem in conclusione itelligimus nullo miraculo puio.

12

⁋ Sexto arguitur. Capio ceram bipedalem raran quam condenso ad pedalitatem. lam sic. a. & b. bipedalita tes sunt in loco proprio inquo fuit a. prius. quia pono quod b. pedalitas reducatur ad a. & locu eius subintroeat. Non potes dicere quod illic erat aer inclusus & ex pulsus in condensatione: sicut in condensatione lanae: quia secludo poros includentes externum in ce ra. Fortasse dicis quod in rarefactione acquiritur nous quantitas ex qua cum praecedente & remanente fit quan titas maior: & in condensatione aliqua pars illius corrumpitur, & sic argumentum non habet iocum: quod supa ponit condensationem fieri propter partium materialem appropinquationem. Contra hoc arguitur. si te neatur quantitas esse res quanta: nihil falsi supi ponit argumentum. & si teneatur oppositum: fractio data non sufficit: quia secundum eam quantitas esset intensibilis & remissibilis contra philosophum in Praedica mentis dicentem quod quantitas non suscipit magis neque minus. Nec valet dicere, quod semper acquiri noua quantitas in rarefactione quae denominat totum magis extensum: ita vt non stet idem ad cidens denominare subiectum aliquantum, & post ea maius & deinde minus: & quod in condensatione tota illa quantitas corrumpitur. quia si sic, in rarefactione semper erit noua quantitas: ita vt nu la mancat per se vel aliquid eius per duo instantia &sic non crit mutatio successiua.

13

⁋ Dico ergo ad argumentum, quaecumque positio teneatur de quantitate: quod condensatio est solum propter partium mediatarum appropiquationem. nam partes remotae in quanto / in condensatione fiunt propinquiores. opposito modo in rarefactione. Ad for mam autem argumenti nego quod dimidietas bet in grediatur locum proprium dimidietatis a. sed par tes b appropiquat plus centro a, quam antea: & partes intermedias condensant: hoc est faciunt eas magis appropi uam re centro a. & hoc si condensatio fiat versus centrum a.

14

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur sic. Si penetratio corporum est possibilis cum eadem sit ratio in omnibus corporibus, sequi tur quod deus posset facere duas dimidietates vni corporis seinuicem penetrare. sed hoc consequens est falsum. quod sic declaro: ostendendo quod ipsum antecedit ad hoc impossibile: scile quantum eris non quantum: & pari ratione vlterius inferam quod intensum erit non intensum. Sed probo haec in medium proposita. capta cera bipedali de qua habita est mentio in argumento praecedente: deus potest duas dimidietates eius scilicet a. & b. ponere penetratiue simul: & pari ratione poterit de us ponere partes remanentes ad subduplum sci licet ad locum semipedalem / ita vt non sit exten sio nisi semipedalis. Et vt clare loquar: pono quod in prima parte proportionali horae deus ponat duas dimidietates siue pedalitates cerae datae pener tratiue simul: iam solum locum pedalem occupabunt. pono quod in secunda parte proportionali horae deus capiat a. & b. quae occupabunt locum pedalem penetratiue simul: iam erit subdupla ex tensio & semipedalis. Procedat ita deus per omnes partes proportionales vnius horae semper ad subduplum: ita vt extensio partis proportio nalis sequentis sit subdupla ad partem propo tionalem praecedentem: & consetuentur partes eaedem in instanti terminante illam horam: iam nulla erit extensio partium. Quod patet: quia in infinitum parua erat aliqua extensio ir aliqua parte proportionali huius horae. & minor est extensio in hoc instanti quam erat in aliqua parte proportionali horae praeteritae: ergo iam nulla est extensio. si non sequatur: dato opposito consequentis, nunc erit aliqua extensio: ergo non in infinitum erat parua extensio an te hoc instans.

15

⁋ Respondetur. hoc argumentum repit sensim, ex conuenientibus inconue: niens maius inferendo. in primis aliqua sunt apud me indubitata: scilicet quod possit esse penetratio cor porum diuersorum siue de praedicamento sub stantiae siue quantitatis: & idem puto de partibus eiusdem corporis. Ad nodum itaque argumenti concedo quod deus possit hoc facere per omnes pares proportionales vnius horae. haec teneo indubitata. Sed in vlteriore illatione an corpus manebit inextensum: non est lucidum, non sequitur quod erit non quantum in instanti terminante horam. potest enim deus destruere partes illas in illo instanti: & tunc licet non fuerint quantum extensiue: falsum erit dicere quod erunt non quantum extensiue: quia si sunt non quantu extensiue, sunt. potest etiam deus in illo instanti reducere partes ad aliquam quantitatem extensiue prout voluerit: sed non poterit tenere eas non extensas. Declaro hoc per simile. si in prima parte proportionali vnius horae deus diuideret continuum in duas dimidietates: & in secunda parte proportionali illas partiretur in quartas & in tertia parte proportionali has quatuor partes diuideret in octo octauas: & sic per omnes partes proportio nales vnius horae geometrice continuo diminuem do: in instanti terminante horam istae partes vel non sunt: vel si sint erunt quantae: & sic non minores quam erant in aliqua partium proportionalium, non stes in suppositione determinata spartium proportionalium) sed mentem meam capito: vel continuum ex imprtibilibus erit conflatum. Tertium membrum non est improbabile. vnde in secundo alterius lectu rae in vico straminis iunior tenui, continuum probabiliter esse compositum ex punctis. Ecce ergo quomodo vrgemur in huius disiunctiuae assertionem. Quia autem quam tum potest reduci ad non quantum intelligo de quantitate extemsiua, non enim est possibile quod ex quanto fiat non discretum. vel non est possibile deo conseruare illas partes in instanti terminante horam, quin fuerint ali cuius certae extensionis: & per consequens nunc non sunt minores quam erant in aliqua parte proportionali horae praeteritae. Primum membrum admittendo potest consequenter concedi quod ex intenso secundum formam potest fie ri non intensum: & quod formae intensio ex non inten sis confsitur: proportionabiliter ad quantum continuum ex multis conflatum: quorum quodlibet est impartibile: licet etiam ex multis integretur: quorum quidlibet est extensum. Impresentiarum autem ne lectorem vacuum relinquam in opinionum multitudine: viam regia de continuo tenendo, nego pure continuum ex vl lo impartibili esse conflatum. & consequenter ad illud dico quod quantum non potest esse non quantum iuxta vnum membrum tactum.

16

⁋ Contratertiam conclusionem arguitur sic. Quantitas continua potius corpeitas substantia: vt omnis opinio reiiciatur: ex natura sua habet occupare locum, & aliud corpus ab illo loco propellere. ergo nul lum aliud corpus secum compatitur.

17

⁋ Respondetur distinguendo antecedens. vel per naturalem cursum naturae in hoc mundo, & in corporibus non beatis in futuro saeculo: & sic conceditur. in corporibus autem beatis negatur, nec illud miraculo ascribendum est: cum sit lex beatorum cmunis quod patet in simili. Aina beati contemplatur intuitiue deum & spiritus: non autem anima corporis corruptibilis quod ag grauat animam. anima autem damnati vt reor, non potest magis immo minus quam in hoc mundo deprehendere. Habetur ergo quod non est de ratione substantiae corporalis in communi pro quocunque statum occupare iocum: quia non pro statu patriae.

18

⁋ Praeterea arguitur. Corpus glo riosum non potest penetratiue se habere cum corpo re glorioso: ergo nec cum corpore non glorioso, antecede probatur: quia indecens est quod quilibet masculus cum quacumque beata penetratiue se habeat. Respondeo. illud me mouet dicere indecens esse corpus gloriosum posse penetratiue se hatie cum quolibet corpore glorio so: quamuis dici possit quod nulla in patria est impudicitia vel membrorum nudorum verecundia. superflua enim est glo riosi corporis penetratio cum glorioso. Ratio est: quia potest Linus in instanti facere circulum prope corpus gloriosum, & pergere quo voluerit ipsum no penetram do. Inanis igitur est haec penetratio. Et si dicas. sic potest cum corpore non glorioso. hoc non sufficit: cum de ne cessitate penetret caelum. & si vnum corpus non glorio sum penetret: eadem lege potest quodlibet si voluerit. Ec ce vnamrationem dicendi / quod nulli glorioso danda est lex penetratiue se habendi cum glorioso, propter haec addita. Alioquin mille gloriosi & tot quot volueris erunt simul penetratiue, quod est indecens. nam lex penetrationis corporum est lex caelitus data: & datur decenter. Secunda opinandi ratio erit haec. Beatus potest penetratiue se habere cum beato: sed beati nihil indecenter volunt. Indecens autem esset quoruncumque beatorum corporum penetratio: & nihil indecens fit in caelo. ex parte tamen dotis nulla est repugnantia secundum llam legen.

19

⁋ Insuper arguitur. si sit poneda talis dos sequitur quod corpora beatorum non stabunt solida super parte caeli, quod est inconueniens. Respondetur negando se quela: quia licet possint aliud corpus penetrare: pos sunt tamen stare super quodcumque aliud corpus: & cum dote agilitatis sine fatigatione stare vbi voluerint. satius autem est dicere quod beati perpetuo stent, quam sedeant vulgariter capiendo sedere. nam partes melius in corpore stando disponuntur quam eas in curuitate tenendo. Hinc studentibus consulimus, ob corporis bonam dispositionem maneant erecti. Hinc item nephreticus vel are nulas habens male se habet sedendo: & quanto decliuius / tanto peius: melius autem se habet iacendo. propterea corporis dyscrasia sedendo com tracta / in lecto iacendo, vt in meipso experior / amittitur: sed melius stando. Haec autem ratio est solum suasio quadam: cum beatorum corpora ob suas dotes nullam dyscrasiam pati possint qualitercumque situentur.

20

⁋ Sed ne plura argumenta aggregem: non reor hanc corporum penetrationem posse fieri vel salten fieri per aliquam qualitatem superadditam, quam multi ponunt: & quam dotem subtilitatis vocant. sed dos subti litatis deum & beatum importat: vnum in recto pro quo super ponit: & aliud in obliquo siue connotato. ita vt dos subtilitatis supponat pro gratia finali in qua quis decedit: ratione cuius deus hanc legem vniversalem corporibus btis dat vt penetratiue esse possint cum aliis corporibus Et melius est dicere pro gratia qui pro meritis: propter paruulos qui nulla vnquam merita personalia habuerunt & tamen habebunt dotem subtilitatis: non quasi gratia hoc habeat a natura sua quod possit talem penetra: tionem corporum facere: sed est arra gloriae in anima: & fundamentum penetrationis corporalis.

21

⁋ Postre mo arguitur. si penetratio ista esset vt dicimus, cor pora dura se tangerent immediate, quod negat Ari stoteles secundo de Aina. sed ne quaestio nimium turgescat & quia philosophi diuerso modo in ea re opinantur: integram quaestionem super hoc tractabo.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 20