Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Secunda. Ecundo circa eandem distinctionem quaero: An summus pontifex possit dispen sare cum sacerdote vt contra nat matrimonium. Non quaeratio in hac quaestione: an aliquis coniugatus sit sacerdos: quia notum est quod sic. vt de apostolis nouimus: & adhuc de graecis. sed quaero de illo qui prius est in sa cris: & postea matrimonium contrahit dispensan te pontifice. Idcirco autem hanc quaestionem pro pono: quia a paucis annis retroactis fuit quaestio in facultate nostra proposita: & maior pars in par tem negatiuam descendit. Impraesentiarum paucis etiam eandem quaestionem attingere conabor sua dendo quod dispensare nequeat. siue autem ostende rto quod non possit de iure, hoc est / peccat faciendo si ne rationabili causa: siue de facto, puta dispensatio eius est nulla: habebo propositum: quia ad hoc vel illud concludendum nitar: nunc ad vnum sensum / nunc ad alium secundum rationes occurrentes disceptaturus.

2

⁋ Primo sic argumentor. haec proposi tio est de iure diuino. nullus prius sacerdos potest: vxorem ducere. ergo in hoc non potest Romanus pontifex dispensare, consequentia tenet: quia legem dei non potest e medio tollere: alioquin dispen sare posset quod fieret diuortium in noua lege in ma trimonio, quod non est dicendum. antecedens habe tur ex sexta synodo. vt recitatur. xxxii. distin. caSi quis. vbi canon sic dicit. Si quis eorum qui ad clerum accedunt, voluerit nuptiali iure mulieri co pulari: hoc ante ordinem subdiaconatus faciat. vbi Apparatus iuris vigilantissimus interpres sic inquit. lstud caput euidenter est contra illos qui dicunt quod graeci possunt contrahere in sacris ordini bus. Nec etiam ( dicit) tempore Apostolorum lici citum fuit contrahere in subdiaconatum. quod pro bat per cap. Cum in praeterito. lxxxiiii. distin. vbi Aurelius in concilio Carthaginensi dixisse legitur. Cum in praeterito concilio de continentiae & castitatis moderamine tractaretur. & paulo post. Vt quod Apostoli docuerunt exemplo, & ipsa serua uit antiquitas: nos quoque custodiamus. Notum est autem quod multa de iure diuino tenemus quae nec expresse in iure diuino continentur: nec possunt euidenter ex illis deduci. accipe exemplum ex quaestione praecedente de muliere non ordinanda in sacerdotem, & de ordinum singulorum institu tione. hoc enim antiquitate cum paruis rationibus congruis conuincitur. Similiter nec in nouo testa mento legimus summum pontificatum successo ribus Petri concessum a Christo: quo non obstan te de iure diuino summum pontificatum tenemus. & ita in multis aliis. Non est praeterea verosimile si illud fuisset de solo iure humano: quin aliqui pontifices super hoc dispensassent, quod in diebus Api parati & multo post, non est auditum. Multi nanm quod fuerunt sacerdotes quorum fratres maiores na tu sine haerede vita decesserunt: ad quos opulen tissimae haereditates deuenere: qui facile obtinuissent dispensationem & facultatem contrahendi, si apud sapientes vspiam fuisset reputata dispensa tio licita.

3

⁋ Secundo arguitur ad idem. maximus pontifex non potest dispensare cum religioso eti am non sacerdote vt ducat vxorem: ergo nec cum presbytero vel existente in sacris. antecedens con ceditur a doctore sancto: quem propterea induci mus quia eum clypeum constituunt aduersarii: li cet non credam eius positionem veram: vt distin. xxxviii. dicemus. Quidam tamen tortuose eius di ctum ac praeter eius mentem flectit dicens ipsum moueri vt diceret quod maximus pontifex non po test dispensare, propter verbum pontificis de sta tu monacho. ca. Cum ad monasterium. vbi Innocen tius tertius dicit, nec aestimet abbas quod super haben da proprietate possit cum aliquo monacho dispen sare &c. Si beatus Thomas vidisset (inquit) ponti fices dispensare sicut in diebus istis factum est: re uocaret sententiam. Haec euasio multifariam defi cit. tum primo quod aliqui pontifices ante dies beati Thomae in hoc nisi sunt dispensare, quod legit bea tus Thomas. nam hoc recitat Altisiodorus quem prae manibus habebat. quo non obstante tenuit pon tificem non posse dispensare. Tum secundo. aliud est de facto pontificis: & aliud de lege eius scripta consilio prudentum condita. nam si facta pontifi cum & regum facerent leges obligatorias: esset mi rabile de legibus. secus est de Christo, cuius actio est nostra instructio. Tum tertio. illa est vna ratio num eius./ & stat potissimum in hoc quod Leuitici vltimo scribitur. Animal deo immolatum non potest in vsus humanos reuocari. & certe si conarer in scho la positionem illam tueri: ad illud dictum confugerem: & difficile foret me ab illa spelunca extrahere. In hoc stat Ioannes Capreolus vir sane eruditus: bti Thoma propugnator: & eius doctrinae addictus. Sed coeptu prosequor. doctor sanctus negat consequentiam. & ratio est, dicit quod religiosus est mortuus ciuiliter: cum bona animae / corporis / & fortunae a se abdicet. sacer dos autem est solum mutilatus, cum bona animae & fortunae reti neat: abdicando a se solum incontinentiam, & con tinentiae se astringendo. Haec responsio est subtilis: sed non sufficit, quod sic ostendo: quia ita incontinentia est a sacerdote ablata, & se continentiae mancipat vt re ligiosus. alia autem duo sunt impertinentia. vt si vnus continentiam solemniter voueat, scilicet Sortes: & nihil aliudi alius solenmniter voueat continentiam cum. iiii. vel. v aliis diuersis & impertinentibus: idem est quo ad conti nentiam, & siue vnus dicatur mortuus ciuiliter, & alter mutilatus siue non, nihil refert de nominibus. Tunc sic. haec consequentia est bona. Romanus pontifex non potest absoluere religiosum non sacerdotem a voto continentiae: ergo nec sacerdotem vel existentem in sacris a voto continentiae: quia est eadem ratio. & an tecedens est verum secundum sanctum Thomam: ergo consequens non est ab eo negandum.

4

⁋ Item istud est ratio ni maxime consentaneum, quod sic ostenditur. cum im mundi non possent vesci panibus propositionum, primi Regum. xxi. a fortiore nec edere carnes agni qui pro nobis passus est. Praeterea sacerdotes veteris legis vmbratice sacerdotes respectu legis gratiae in hebdo mada qua ministrabant: a propriis vxoribus abstinebant. sed sacerdotes nostri cultui perpetuo dei manc pati sunt: ergo semper debent abstinere a mulieribus: nec debent vxores habere. Item quia tunc sacerdotes solum erant admissi in tribu Leui & in familia Aaron: necessarium erat interdum vacare generationi, non sic autem est in lege gratiae vniuersali: quae de qualibet gente sacerdotes admittit. ergo ad sacerdotum pro pagationem non oportet sacerdotes generationi vacare.

5

⁋ Praeterea si illud ius est humanum: est ex ma gnis conciliis cum magno libramine patrum introdu ctum & ecclesiae vtilissimum. porro vtilitas eius patet ex incommodis quaesequerentur ad oppositum. nam si praelatis liceret vxores ducere: bona crucifixi haereditate possiderentur: cum & nunc videamus multa nepotibus & remotioribus consanguineis impartiti. Praeterea a rebus diuinis luxus, vt sancti dicunt, multum abstrahit & homines illaqueat. etiam habere curam reivxoriae, & prouisionis filiorum post morte, praelatos plurimum implicaret, quo minus rebus diuinis & stu dio se accommodare possent secundum exigentiam officii eorum. Non aliam ob causam musas virgines finxere poetae, nisi quia dantes musis operam opor tet studere castitati. Pontifici ergo maximo non li cet contra hoc ius si concilii sit dispensare. Dicis. co sequentia est nulla, vt liquet in cap. Non debet / de consangui. & affi. vbi in statuto concilii dispensat. Hoc nihil est: quia illud est vnum positiuum rem publicam nullo modo laedens: sed crebro in eius au gmentum. secus est hic. Nam licet leges vniversaliter dentur / potissimum tales, patiuntur tamen exceptionem. & cum non possit quolibet die concilium cogregari: capiti ecclesiae est relicta facultas dispensandi secundum exigentiam temporis & casus. Non potest tamen Ro manus pontifex dispensare contra statutum ad intentionem vniuersalis concilii siue de facto, siue de iure licite. vnde Gelasius papa ait, vt scribitur. xxv. q. i. ca. Confidimus quod nullus iam veraciter christianus ignoret vniuscuiusque synodi constitutum: uod vniuersalis ecclesiae probauit assensus, nullam magis exequi sedem prae caeteris oportet quam primam. hoc ipsum patet in cap. Sunt quidam. eiusdem. qui. Et ratio est: quia irrationabile foret quod vnus homo ad nutum suum statutum aliquod laxaret in quo decoloraretur ecclesia. statutum inquam sacerdotio & toti reipu blicae christianae vtilissimum, tot sanctorum patrum excubiis & sudoribus partum: saltem non debet.

6

⁋ Sed hanc determinationem oppugnabo aliquibus rationibus vt veritas magis emineat. & primo arguitur sic. Recitatur in tripartita historia, &. xxxi. dist. ca. Nicena synodus. quod cum Nicena synodus vellet hanc castitatem introducere, a Pan nucio viro castissimo contradictum est. & in ca. Aliter. dicitur quod Graeci non receperunt illud. ergo est solum de iure humano, & nullo modo de iure diuino.

7

⁋ Respondetur. argumentum non congruit proposito: nam sacrosancta synodus Nicena vo luit vitas clericorum corrigere & canones introdu cere vt episcopi, praesbyteri, diaconi, & subdiaconi cum coniugibus quas ante consecrationem duxerant, non dormirent: vbi Pannucius confessor contra dixit: suasitque concilio ne tale onus ecclesiasticis imponeret. & sic nihil illic sancitum est: vt dicitur in cap. praefato, Nicena. Nec illic est sermo de prius existentibus in sacris: sed de prius coniugatis: de qui bus non contendimus: quia graeci sacerdotes passim hoc faciunt: nec voluerunt vitam caelibem ducere. hinc multae clades & incommoda genti illi obuenerunt. nam cum eorum sacerdotes rei vxoriae & liberorum curae dediti essent: minus curare poterant ea quae dei sunt, & populum erudire. secudum illud Apostoli primae ad Corinth. vii. Qui cum vxore est, sollicitus est quae sunt mundi: quomodo placeat vxori: & diuisus est. Et per contrarium n litera dicit, qui sine vxore est, sollicitus est quae domini sunt: quomodo placeat Deo. Deuotione au tem & bonis moribus supplantatis Deus mi nus populum curat: & minus meretur ab eo protegi: & negligentibus sacerdotibus, laici qui ab eis doceri debent, sunt minus boni. Hinc priorem gloriam in literis & armis amiserunt & seruituti barbarorum (vnde dolendum est) sunt sub iecti. Nam de literis notissimum est, & luce meridiana clarius: eas ad latinos pudicitiae studentes migrasse. Vnde graecorum sortem de literarum amissione deflens Baptista Mantuanus. ii. lib. diui Dionysii sic inquit. Et tua de graiis migrans academia campis lbit ad occasum: vacuasque reliquet athenas. Graecia posi illos semper tenebrosior annos Fiet: & in praedam scy thicis data gentibus ibit In nemora, in sentes, obscu ra in lustra ferarum. Cum autem alicuius regionis boni mores pessum eunt: argumentum est (si non ad hibeatur poenitentia, magnae & acerbae clandis futuri

8

⁋ Secundo arguitur. xxviii. distin. scribitur in ca. Dia coni quicumque cum ordinantur si in ipsa ordinatio ne protestati sunt dicentes se velle habere vxores nec posse continere: hi si postea ad nuptias peruene rint, maneant in ministerio, propterea quod his episco pus licentiam dederit.

9

⁋ Ad secundum respondetur, quo illic est sermo de prius coniugato, vt dicit Apparatus in commento. sed quia dices glossam esse Au relianensem textus corruptiuam: legatur litera de habe te vxorem transeunte ad diaconatum: qui si protestat. fuerit se non posse continenter viuere, & postea ad nuptias peruenerit: maneat in matrimonio. tota di ficultas latet in verbis. & per nuptias intellige coniugem. nam in communi modo loquendi nonnunquam dicimus, ille transit ad nuptias. i. rem cum vxore ha bet. Fodem modo intelligatur cap. Diaconus. xxvii. dist. quia hic est sermo de graecis qui promouentur ad sacros ordines in coniugio. vt patet. xxxi. distin. Quoniam. Sed nunquam a diebus Cirici & Innocentii primi occidentalibus licuit ad diaconatum vel supra promoueri nisi continentia promissa. vt dicitur. lxxxii. distinc Proposuisti. & ca. Plurimos. Sed subdiaconibus ad tempus vsque Gregorii licuit. xxxi. dist. ca. Ante triennium. Et quod istos textus hoc modo intelligere opor teat: convincitur per alios textus & illa quae ad conclusionem introduximus: quae inter se acies oppositas molitentur nisi ita exponeremus. & istius oppositionis signum est quod Apparatus textuum diligentissimus expositor ita tenet.

10

⁋ Tertio arguitur. Innocentius octauus cum quodam Normanno domino de Ferreris, existente in sacris dispensauit: & filiae eius legitimae habitae sunt Et Alexander sextus cum duce Valentinensi. Idem au diui de quodam his diebus in Francia. & non est verosi mile quod sine magno libramine pontifex in his dispen saret. igitur sapientes iudicant eum posse dispensares quia non est restringenda eius potestas vbi non con stat de opposito.

11

⁋ Ad tertium respondetur. ad quaestio nem facti non respondet iurisconsultus. intelleximus namque multa absque notitia & scitu Innocentii conces sa: ipse autem approbauit omnia qua alter concessit, quae ap probare poterat: inter quae illud mansit vnum ambus guum. & quamuis eius filia haberetur legitima: hoc ni- hil facit. nam si bona fide mulier contrahat matri monium cum inhabili: propter bonam fidem mulieris proles aestimabitur legitima. De duce Valentinem si & Alexandro sexto eius patre, ante tamen summum pontificatum: quid contigerit nouerunt omnes. sane fidelis historiae recitatio tam in ipso quam in omnibus aliis est optimum argumentum pro conciusione quam sustinemus. Vnus ( vt scriptores referunt) voluit do mum Borgiam in ltalia fundare: & tamen antequam dux ferro in Nauarra occumberet: vnam duntaxat filiam reliquit, cui in ltalia relictum est nihil. etiam in filia extinguitur cognomen. Ille quoque dominus Normanniae solum filias reliquit. Tertius vero, nunc viuens ab omnibus Parisiis cognitus, referebat se timore cadente in constantem virum ad ordines susci piendos coactum a patre dum viueret. an hoc suf ficiat nec ne: nihil ad me. Dicis, non est restringen da pontificis potestas nisi vbi constat de opposito. Respondetur, nec etiam laxanda est ne detur occasio faciendi quod non potest. Secundo dico: nec amplian da est vbi non constat de opposito. & addo potis simum in materia statutum sacerdotum saluberri mum concernente: ne dispensatio sit in illius statuti luem.

12

⁋ Quarto arguitur. multa mala ex sacerdotum caelibatu sequuntur: ergo statutum non est reipublicae christianae vtilissimum. Antecedens patet: quia multi peccant per incontinentiam: vbi si matrimonium esset licitum / non peccarent: saltem viuerent in castitate coniugali. sicut Loth qui in So doma se saluare non poterat, in pusillo lo co scilicet Segor se saluauit. Ad quartum respondet Pa nor. de clericis coniug. ca. Cum olim. inquiens: bonum esset: quod quilibet esset sibi relictus: sic scilicet vt ille qui vellet continenter viuere, ita viueret: & ille etiam qui vellet vxorem ducere, eam duceret. Ad quod respon queo quod non modo inscite: sed etiam valde irteligiose loquitur. verbum nempe illud viri est religiosum habitum, & non religiosam mentem deferentis. Ponit au tem illud dictum tanquam glossam Aurelianensem. & ratio est: quia illud cap. est pro conclusione quam sus tinemus. vbi dicit pontifex. Nos igitur attendentes quod orientalis ecclesia votum continentiae non ad misit: quoniam orientales in minoribus ordinibus contrahunt: & in superioribus vtuntur matrimonio iam contracto. &c, quod est expresse pro conelu sione: & pro regulam seruo. in rebus nanque ambiguis & arduis verba textus glossematis neglectis pondero. glossatores enim crebro notatiunculas vt verba multiplicent, non solum impertinentes sed etiam repugnantes ( vt in proposito) colligunt.

13

⁋ Concedo igitur quod mala aliqua sequantur ex sacerdotum caelibatum: sed ad illa non solum opor tet habere oculum: vt prudenter dicit Aristoteles secundo Politicorum respondendo ad motiua Socratis & Platonis: quod sequuntur mala ex re- ille vt argumentum tangit, non tenetur seruare castitatem Et simile argumentum potest fieri de illo qui per metum suscipit ordinem sacrum, metu cadente in constanta virum: non quod voluntas possit cogi: sed timore poe nae potest induci ad consensum. modo coacta vo luntas est voluntas. xv. quaesti. i. ca. Merito. Ilstud pa tet ex ca. Perlatum. de his quae vi me. & in ca. Ad aures de aeta. & quali. ordi. Si vero pontifex ob cau telam & securitatem dispenset / quod annuo: nihil con tra nos: quia forte dum probatur casus in argumento tactus / non requiritur dispensatio. Ex quo sequitur quod aliquis sacerdos in occidentali ecclesia habet vxo rem, & forte sine dispensatione.

14

⁋ Ecce paruulus in cunabulis Cvt a calce incipiam) potest ordinari de facto sacerdos in sensu composito. in sensu enim diuiso non est du bium. & quod graeci contrahunt in minoribus ordinibus: & quod nunquam ab exordio nascentis ecclesiae li cuit dispensare cum existente in sacris vt matrimo nium contraheret. in cuius argumentum est apud antiquos de voto plerunque dubitatum. sed post susceptos sacros ordines, non est reuocatum in du bium. Sed dicis. numquid pro re ardua & toti eccle siae vtilissima licet dispensare cum sacerdote vt con trahat: vt si filia Mahumeti Turcae vellet contrahere cum filio a. regis. vel si oriretur magnum schisma in republica mortuo primogenito, quia sacerdos frater succedens, non duceret vxorem.

15

⁋ Responde tur: si sit de iure diuino: & hoc infallibiliter constet non licet dispensare, non enim sunt facienda ma la vt eueniant bona. ad Romanos. iii. Secundo di co. nollem tam constanter stare in conclusione vbi ma xima vtilitas spiritualis reipublicae christianae con tingeret, quae alia ratione procurari non posset. mi hi sat est quod non potest pontifex dispensare ratiae nabiliter citra talem causam: siue dispensatio teneat: siue non. scio namque multa tenere quae fieri non debent. vt est venditio equi in festo & multa alia. si autem fie ri non possit sine causa multum ardua: magis habec propositum. Vlterius dico. siue dicatur continentia sacer dotum esse de constitutione ecclesiae siue de votoparum refert quando quis sua sponte assumit ordines quam pus continentia est annexa: siue ei displiceat, siui non: nam tacite & virtualiter vult continere: quia vult illud quod est eis annexum. Praeterea diximus sacerdotum caelibatum reipublicae christianae vtilissimum tem poraliter & magis spiritualiter: quod magis est curan dum: pariter & honestissimum: licet sit difficilis & a principio non fuerit facile hunc caelibatum introducere: & quod coniugati non promouerentur ad sacros ordines hoc tamen non obstante maiores nostri quibus erat summa cura honesti non destitere quoad voto potiti sunt. Tempestate vero nostra anaen memini me accepisse cum plu ribus dispensatum fuisse quam his tribus de quibus mentionem fe rum & vxorum appropriatione: sed multo plura mala sequuntur ad cotrarium. sic est hic. Oportet aute videre frugem quae ex hoc statuto in republica sequi tur: & miscere mala cum illo fructu, & paruum bonum quod sequeretur ex opposito cum magno malo: & videre quid reipublicae magis expediat. Nimirum vt inter arguendum diximus in probatione conclu sionis, videmus aliquos sacerdotes impudicos. in mo etiam si vxores haberent: adhuc aliqui essent impudici: vt in matrimonio iunctis videre facili est. plurimos tamen notabiles viros tam in vniuer sitatibus quam alibi: tam in vrbibus quae ruri inuenies ca stos: sed intemperantes & mali illud non credunt potius mordacibus omnia denigrantibus auren accommodantes. sicut dicit maximus pontifex de praesump. cap. Cum in iuuentute. quod non praesu mitur incontinens in senectute qui in iuuentute con tinuit, si sit prudens & eruditus. multi etiam ambitio si pluralitatem beneficiorum admittunt, qui a luxu velut a Cerbero fugiunt.

16

⁋ Quinto arguitur. si aliquis pontifex malus ordinet paruulum in cunabulis: ia paruulus est sacerdos, quia masculus baptizatus: & tamen non est cogendus seruare castitatem: quia inte gritas est res voti non praecepti. xxxii. q. i. ca. Inti gritas. ergo sequitur hoc inconueniens: quod vnus epi scopus potest delphinum Franciae ephebum ordi nate sacerdotem: & habere secum testimonium quod ita fecit: & efficere quod haereditas eat in aliam domum vel familiam si pontifex maximus non possit cum illo dispensare.

17

⁋ Respondetur. ab aliquibus reuo catur in dubium: an non consentiens vt in casu no stro, esset presbyter. & partem negatiuam tenent ali qui theologi: quod nullo modo mihi placet. Nam potns tifex de cle. per sal. promo. ca. vnico dicit quod aliquis potest ordinari infra annos discretionis. & loquitur de posse facti. vbi sic scribitur. Tuae literae contine bant, quod sicut ex relatione quorundam receperas. P presbyter / diaco. ordine praetermisso se fecit ad sacer dotii ordinem promoueri. Ipse tibi quoque secreto confessus est se pro certo nescire si res taliter se hab ret. Sed ex quo boni virihoc asserebant, inter quos fuerat conversatus / credebat assertioni eorum: eo quod tempore quo ordines inferiores susceperat / infra annos discretionis fuerat constitutus. Ad hoc est textus expressus de illiterato & infante in ca. fi. de tempoordi. & ad hoc est ratio. Nam quis potest suscipi re ordines ante tempus assignatum a iure: & qua ra tione vno die: toto tempore post baptismum. qua re illud nullo modo est reuocandum in dubium.

18

⁋ Sed tunc restat respondere ad argumentum: & Bernard in glossa in ca. vnico: vbi dicit quod tenetur contine re: & infert quod hic facit ordo quod non facit votum. illud nimis durum puto: nec euitatur inconueniens illatum in argumento. Dico quod illud argumentum non est contra nostram conclusionem: quia paruulus ci. In neutro Britannorum regno me audiuisse memini aliquid de dispensatione in hac materia. Hoc insuper addam: quod si ob ignorantiam meam in alterum extremorum labi contingat de manutenentia huius statuti, vel opposito: malim in primum ob honesta tem incidere.

19

⁋ Potest autem homo hic varios tueri modos. quorum vnus asserit de iure diuino esse quod nullus existens in sacris possit postea promoue ri. & in hoc non potest esse dispensatio ex quacumque causa ab hominibus: nec est idem de religioso simplici. simplicem voco non sacerdotem. quid autem de religioso censeam: postea videbitur. Secundus modus est quod peccat pontifex dispensando cum existente in sacris vt contrahat matrimonium sine causa multum ardua: & alter peccat dispensationem petendo / siue fa ctum teneat in ecclesia militante / siue non, quemadmo dum secundum omnes non potest pontifex dispensare cum religioso simplici vt matrimonium contrahat sine causa arduissima. & si fiat pro causa leui & nullius momenti: tam dispensans peccat quam etiam dispensationem ambiens: nisi esset excusatio per ignorantiam inuincibilem. & secundum hunc modum aeque diffici le est dispensare cum religioso ac cum sacerdote vt ma trimonium contrahat. Aposteriore modo non discedo quae quam est contra sanctum Thomam. Sed hic verba istius Angeli in summa, in vocabulos papa) recensere libet. qui sic dicit. Vnde firmiter credo quod si aliquis pe tens dispensationem in aliquo casu contra legem dei non interponat importunitatem munerum vel precum: si simpliciter ponat se in manus papae exprimendo casum suum: quod deus non permittet errare vicarium suum in dispensando. lstud sine libramine vllo dictum est. Nam debuit in primis excipere sanguinem ante munera & preces. cuius rei exemplum apud historiographos videre potes de Innocentio. viii. & Sixto iiii. quos in hoc solo sapientes reprehendunt: in caete ris vero extollunt, quod & apud multos alios intueri nunc potes. Secundo. si deus vicarium suum ab omni malo indesinenter protegere velit ne peccet: munera pontificem a recto flectere nequibunt. perinde est ac si dixisset: pontifex dispensat allectus prece vel precio: & contra talia non adiuuat deus: vel ptectio eius contra talia allectiua / non sufficit. vbi tamen talia non sunt a recto abstrahentia: deus eum protegit: vel protegere potest. Dico ergo quod deus relinquit pontificem miximum in manu consilii sui: quemadmo dum Petrum pontificem primum ad Galathas secundo. nam ad hebraeos quinto dicit Apostolus, quoniam & ipse pontifex circundatus est infirmitate: & propterea debet quemadmodum pro populo: ita etiam pro semetipso offerre pro peccatis. Et quod hic temere non lo quar, patet a signo. Nam beatus Thomas, & ante eum Guilielmus Altisiodorus & alii multi, tenuerunt pontificem maximum non posse dispensare cum religioso vt contrahat: & tamen pontifices dispensarunt: & ita in aliis materiis. Licet autem assertio illa putetur mi nus rationabilis: viri tamen illi suam opinionem in me dium afferentes non debent iudicari temere scripsisse ergo nec hanc sententiam tenentes si fuerit rationabilior vel non minus rationabilis. Haec dicere volui con cludendo, vt nos non putes cum Chanaan verenda patris scilicet maximi pontificis detegere velle: sed vt hoc statutum pro virili seruare conemur: putantes etiam maximum pontificem libenter rationes hincinde cir ca ea quae supremam suam potestatem concernunt / velle audire. Et haec pauca de hac quaestione cum permissio ne benigna pronunc dixisse sufficiat.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2