Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 43

An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus
1

Varto circa materiam emptionis & venditionis quaeritur: an redditus de prauetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus. Pro soliutione quaestionis pono con clusiones.

2

⁋ Prima conclusio. Redditus per hoc non inficitur quod est perpetuus & irredimibilis. Probatur. aliquis emit agros in perpe tuum: ex omnium hominum cocessione. sed talis virtualiter & implicite emit redditum perpetuum & irredimibilem: quia est virtualis vsusfructus seu causalis: vt dicut domini legistae. & hoc superius patuit in hac distinctione. Secundo illud est quid temporale aestimabile praecio: ergo potest esse terminus emptio nis vel obiectum eius. Tertio. licite possum agros. quos a Sorte emi dare tibi & tuis haeredibus, n per petuum: cum illo onere: vt mihi sis obligatus & meis haeredibus in aliqua parte fructuum annuatim soluem dorum. ergo etiam licita est emptio qua do tibi tantam pecuniam quantam valent praedicti agri pro aequali onere dandi aliquantam partem fructuum modo praefato. consequentia tenet: quia non est ratio diuersitatis nisi quod prima commutatio est contractus permutationis: & secunda emptionis: quod non impedit, quemadmodum cum licite possim dare vnam tunicarum mearum pro biblia tua: licite possum dare pecuniam tunicae aequi ualentem pro eadem biblia. sublatis enim redditibus perpetuis & irredimibilibus, magnas pensiones & fructus quibus sustentantur ecclesiastici, de medio tolles.

3

⁋ Secunda conclusio. Redditus perpetuus non deprauatur per hoc quod venditor obligat emptorem ad reuendedum redditum illum sibi venditori vel suis successoribus: cum datur aequale praecium empto ri vel eius successoribus quale emptor ipsi venditori ab initio dedit. Probatur haec conclusio. emptor agri vel redditus vel cuiuscunque alterius mercis potest reuendere ipsi venditori illam mercem ipso dante aequale praecium quale dedit venditori ab initio ergo poterat cum ipso pacisci ab initio vt teneretur sibi reuendere redditu suum quotiem scumque daretur ei aequale praecium. Secundo probatur idem, non est necesse quod Sortes dominus tradat omne ius quod habet ven dendo vel donando alteri: sed potest partem iuris sibi reseruare: reliquam in alium transferendo, vt dominus feudi in vasallum dominium vtile transmittit: retenta proprietate: ergo Sortes qui habet redditus perpetuos potest eos vendere: reseruato sibi illo iure: qui cum voluerit ipse vel sui haeredes, possint ius illud extinguere. lstud patebit per determinationem Marti ni Quinti & Callisti Tertii: quam post quaestionem subiiciemus. conclusio tamen passim ante pontificum de terminationem a sapientibus tenebatur: & ipsa est ferme cuilibet ingenioso nota: licet Hericus Gandensis solus inter doctores tenuerit oppositum. motiua tamen eius non sunt ponderanda. contra quem a diebus eius non cessarunt, & merito / sapientes scribere.

4

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur sic. vel emens dans facultatem venditori redimendi debet tantum dare pro tali redditu sic qualificato / quam tum si non poneretur illa conditio: vel non. neutru est dicendum. quod non debeat dare minus, ostenditur sic. vel vendens num quam repetet: & sic tantum valebit emptori ac si non esset redimibilis. vel si repetet: hoc non erit praeiudiciale emptori: quia recipiet tantum praecii quantum exposuit. Ideo si tantu precii pro eo dedisset quantum pro irredimibili: illud etiam iam te- haberet. Sed quod non tencatur tantum dare: probatur sic. illa conditio adiecta facit mercem minus valere ipsi emptori: ergo non tenetur tantum dare pro merce, consequentia est nota. & assumptum probo: quia non sic terran impinguat: nec arbores plantat, nec domos extru it, cum quibus ager vel redditus plus valeret ipsi eim ptori si esset ager emptus, vt si permirtas librum tuum penes me tota vita mea: non est mihi adeo vtilis ac si meus esset: quia tunc notatiunculas margineas secundum conceptiones animi inter legendum occurrentes scripto mandarem. De redditu in vsufructu constituto eodem modo argumentabor. sit gratia exempli equus: venditor habet proprietatem in illo equo: ergo pot cogere me reuendere ad nutum suum: nec ego possum donare / locare / commutare equum in vtilitatem meam: quia si sic: non possem seruare illud ad quod me obligaui emendo. nam stat quod me parato ad equitandum: vel in medio itinere existente: cogeret me equum reuendere: quod esset in meam ementis iactu ram. Insuper quanto quis habet dominium imperfectius in re & cum maiore onere: tanto ei minus valet: sed sic est ob conditionem adiectam: igitur. Rursus. interea cogitat & sollicitus manet quid faciet de pecunia sua quando venditor agros venditos redimet: quae animi sollicitudo est sic emptori onerosa vt eius ablatio sit praecio aestimabilis.

5

⁋ Respondetur. res minus valet cum illo onere adiecto de reuenditione vel de redemptione, quod idem est dicere. nam cum eim ptor tenetur reuendere, reuenditio vocatur: & redem ptio ex parte illius qui cogit iterato vendere. & hoc siue ematur proprietas rei siue redditus in proprietate fundatus, hoc est constitutus: non enim est hic sermo de relatione & eius fundamento. tunc enim secundum iudicium prudentum oportet tantundem praecii tollere a mer ce quam emo quanto minus valeret si non adderetur illa coditio de reuendendo. Declaro exemplariter. emo duas merces aequalis valoris ex parte earum. a. merx est irredimibiliter mea: b. merx habet conditionem reuenditionis adiectam. Priorem mercem mille scutis emo: secunda minus valet centum scutis. hoc in rei ve ritate suppono. tunc dando nongenta pro b. merce: iuste eam emo propter conditionem adiectam. & dato quod num quam redimatur: tamen quia mercem emi cum illo onere: iudicio prudentum negociatorum a principio minus valet. nec euentus sequens illum contractum in bonitate ve malitia contingit: hoc est, ex illo euentu sequenti non redditur bonus vel malus, quemadmodum si nunc eme rem equum. xx. scutis: & post. viii. dies. valeret. xl. propter multos alios ductos ad bellum: vel aliter mortuos. Possum est vsum illum de quo est sermo in argumento, alienare: sed cum suo onere res aliena ta manebit: & ille secundus emptor qui a me emit: primo venditori reuendere tenebitur. nemo enim dat quod non habet. quare non possum maius dominium in emptorem transferre quam habeam. Sed si ego primo emendo obligarem me reuendere rem sic emptam in quantolibet tempore quantuncumque breui venditor voluerit: non essem circumspectus negociator nisi val de notabiliter demeretur de praecio ratione illius conditio nis adiectae. Et pro istius vlteriore intelligentia nota to quod possum multifariam me habere in illa condi tione adiecta. Vno modo possum addere conditionem in principio contractus talem: quod si mercem tuam non redimas infra certum tempus, vtpote duorum vel trium annorum: manebit merx ipsa in perpetuum irredimibi lis. sicut Leuitici. xxv. scribitur. Si quis vendebat do mum existentem intra muros: poterat eam primo annon redimere: sed primo anno extincto domus redimi non poterat: nec etiam in iubileo ad venditorem redibat. quia si redditus potest emi irredimibilis ab solute: potest etiam irredimibilis post determinatum tem pus: & quanto minus temporis do venditori ad redi mendum caeteris paribus: tanto plus res valet, quemadmodum ex opposito si dem ei facultatem redimendi quando velit in quantumlibet minuto tpore: tunc minime valet. sed conditionem addere possum quod quousque praefixum aliquod tempus expiret: nullo pacto liceat veditori redimere suam mercem: vt me indemnem seruem. alioquin venditor posset me grauare: vt si in autumno redditum emi de percipiendis certis fructibus agri tui do tibi facultatem redimendi. Appropinquante autem messe si tu velles redimere redditu & colligere fructus omnes: inique mecum ageres si non ratione interesse mei aliquid de fructibus tuis colligam. Possum ergo tecum pacisci quod praedices mihi ad determinatum tempus, puta ad annu vel ad dimidium annum vt meae indemnitati consulam. vt patet inter arguendum de equo.

6

⁋ Secundo arguitur. In ista venditione no seruatur iustitia commutatiua: cum non seruetui aequalitas in contractum: plus enim emptor obligatur quam venditor, & per consequens oneratur & grauatur. precium n, non tenetur venditor restituere nisi velit: & tamen mer cem reuendere vi contractus cogetur emptor.

7

⁋ Tertio emptor est dominus rei emptae: ergo pot de ea dispone re ad nutum: & per consequens non erit obligatus reuen dere, petente debitore.

8

⁋ Ad secundum nego quod non seruetur iustitia commutatiua in hoc contractu. si enim emptor aliqua obligatione sit obligatus, qua non venditor: non tamen iniuste: quia pro illo onere aliquid de praecio remisit venditor: vt ipe emptor illud onus sub iret. etiam recipit fructus quotanis ab ipso vendito re: & suum praecium in fine vltra fructus. & signum est quod non fallatur emptor: cum opulenti viri satis libenter & nullo pacto coacte huiuscemodi redditus emant. modo scienti & volenti non fit dolus neque fraus. quinto Ethicorum. & hoc volitione pure spontanea.

9

⁋ Ad tertium, concedo anteedens & nego consequentiam. nam ego sum bibliae meae dominus: & tamen possum pacisci tecum: quod quotienscumque daederis mihi septem aureos: omnes libri bibliae cum commentariis tui erunt. tunc autem quousque pecuniam tradideris: ego sum do minus librorum: & tamen vi pacti teneor tibi vendere sic in casu nostro emptor manet dominus quousque re uenditio completa fuerit.

10

⁋ Quarto arguitur. si potest: emi redditus. v. aureorum. c. aureis cum conditione ad iecta de redimibilitate: eadem ratione potest quis emere e diuerso ius emendi. xx. aureos in proptu cum vno aureo annuatim soluendo: quia vtrobique est par ratio, scilicet ad illa tria, praecium, merx, & simile pactu. sicut enim ius emendi quotannis vnum aureum est merx emi bilis: sic ius emendi. xx. aureos in proptu.

11

⁋ Re spondeo consequenter ad notata in prima quaestione prae cedente: concedendo quod ille contractus sit licitus & vera emptio. Precium enim est illud ius aurei quotannis dandi: quod nihil aliud est iuxta illic notata quam aurei partialiter dandi. Et nego hoc quid dicunt, quod illd ius non est illi aurei nec numisma. simiter nego quod sit quid immobile & incorporale, non stes in hoc quod non sunt quia hoc esset materiam per logicas argutias confundere. Quo modo autem sit incorporale, superius diximus. & quia ius communiter est permansiuum: vocatur immobile, non enim capimus immobile vt distinguitur contra mobile physice: quia sic nihil nisi solus deus esset in mobile. Et quando dicis Precium debet consistere in certa quantitate pecuniae: Ad hoc dupliciter dico. Vno modo concedendo ita esse, licet nos fugiat: sicut & finis mundi: vel perditio proprietatis in qua hic redditu constituitur: sicut possum capere abs te vnum librum pro omnibus pecuniis in bursa mea: esto me fugiat quantum pecuniarum in ea habeatur. Secundo si haberen infinitos denarios: possem eos omnes dare pro aliqua merce.

12

⁋ Epilogando patet quod licitus est reddit irredimibilis, no quin consentiente emptore redimi possit: sed quia non potest per legem communem ad vendendum cogi. an etiam pro sua culpa, vel pro reipublicae vtilita te ad hoc possit cogi: pronunc non interest: quia no potest secundum legem commune. Quid contractus redimibi lis: & quod est licitus, & gratiosus si emptor det tar tum venditori vel paulo minus ac si esset irredimibi lis: sed non tantum valet ager vel redditus data conditione apud emptorem vt ipse vel sui possint repetere quando velint: sicut inter arguendum & in solutione ad primum dictum est. Sicut aut emptor de quo est sermo in secunda conclusione colligit fructus non alie nos sed suos: licet ex agro alterius: quando est emptio redditus in agro fundati: sic venditor vtitur praecio in suam vtilitatem: nec fructus illius pecuniae quae est praecium in parte vel in toto dat emptori. & sicut venditori emptor concedit facultatem redimendi: siue agrum, siue redditus in agro fundatos: ita venditor remit. tit aliquid de praecio, vel remittere debet pro illo onere quod emptor incurrit, nec tantum capit ab eo illa condi tione adiecta quantum si redditus esset irredimibilis. Videmus ergo quod aliqua est venditio irredimibilis vt patet ex prima conclusione. aliqua etiam est redimibilis, in qua datur facultas venditori: oblato praecio quod dedit emptor ab initio, redimendi contractu. Pa ri forma dari potest aliqua venditio in qua daretur facultas emptori cogendi venditorem si sibi libeat iterato emere mercem venditam: sed tunc oportet vt plus det venditori ratione illius oneris quod venditor subit ad hoc, vt sit latitudo iustin praecii, nisi venditor hoc ei rem:ttat. Quarta potest esse emptio in qua vtrique daretur facultas, puta venditori redimere mercem venditam si velit: & emptori vt cogat venditorem iterato emere mercem si voluerit. semper supponi mus quod teneant latitudinem iusti praecii secundum prudentum discretionem: sic scilicet vt minus detur pro merce cum onere quam sine onere: & seruetur aequalitas inter onera: vel si venditor plus habeat de onere quam emptor: emptor tenebitur ei refundere in pecunia vel aequiualente, & econverso. Post epilogationem factam ponem tur determinationes duorum summorum Pontificum: scilicet Martini Quinti, & Callisti Tertii, de huiuscemodi redditibus tam fructuariis quam pecuniariis. u Artinus Episcopus seruus Iseruorum dei Venerabilibus fratribus Treueznensi & Lubicinensi ac Olmicensi episcopis Salutem & apostolicam benedictionem. Hodie siquide literas nostras concessimus: tenorem qui sequitur continentes. Martinus episcopus seruus ser uorum dei ad futuram rei memoriam. Regimini vni uersalis ecclesiae (quamquam immeriti) disponente domino praesidentes: curis angimur assiduis, vt iuxta creditae no bis dispensationis officium, subditorum quorumlibet & paci & quieti, quantum nobis ex alto coceditur, intendamus: & dubia quae inter eos oriuntur pro tempore (ne litium anfractus seu scandalorum parturiant fomentum) nostro moderamine declarentur. Sane peritio dile ctorum filiorum vniuersorum, cleri, nobilium, incolarum, & habitatorum ciuitatis & dioecesis pratissauien. nobis exhibita continebat, quod licet a centum annis citra & supra: & a tanto tpore, & per tantum tempus cuius com trarii memoria hominium non existit: in eisdem ciuitate & dioecesi ac partibus aliis vicinis quadam consuetudo rationabilis obseruata, praescripta, ac moribus vtentium approbata ad communem hominium vtilitatem introducta fuisset: quod quilibet princeps, baro, miles, ciuis, siue op pidanus partium earundem cum hoc expedire videbatur, melius protuc non valens sibi consulere, personae ecclesia: sticae aut saeculari collegio, aut vniuersitati, oppido vel ciuitati super bonis suis, dominiis, oppidis, terris, agris, praediis, domibus, & haereditatibus vendere consuenit & vendidit annuos census vnius vel plurium marcarum aut grossorum Pragensium nummi Polo nei / & pagamenti consueti ad rationem: & pro quali bet marca annui census decem / vndecim / tredecimi quatuordecim marcae, aut plus vel minus secundum temporis qualitatem (prout ipsi contrahentes tunc inter se convenerint) ipsi venditori tunc integraliter in pe cunia numerata solui consueuerunt: bonis in ipso contractu tunc expressis pro ipsius census annui exolui tione in perpetuum obligatis: & semper in ipsis con tractibus exprsse ipsis venditoribus data fuit facultas atque gratia: quod ipsum annuum censum in toto vel in parte pro eadem summa denariorum quam ab ipsis empto ribus receperunt: quandocumque vellent libere absque alicuius requisitione contradictione vel assensu pos sent extinguere & redimere, ac se ab ipsius census solutione extunc penitus liberare. sed ad hoc huius modi census venditores inuiti nequaquam per emptores arctari vel astringi valerent: etiam ipsis possessionibus & bonis obligatis penitus interemptis seu destructis. Fuitque & est talis contractus emptionis & venditionis per episcopos pratissauienses pro tempore existentes & eorum officiales: necnon per diuersos dominos temporales locorum & terrarum in quibus census huiusmodi constituti existunt, tamquam licitus & comuni vtili tati deseruiens: saepius confirmatus pariter & appro batus. Quiaquoed etiam super huiusmodi census plura beneficia ecclesiastica, collegia, canonicatus & praebendae, dignitates, personatus, & officia, vicariae, altaria, numero plus qui duo milia de expsso consensu & voluntate dominorum temporalium: sub quorum territoriis dicta bona obligata consistunt: erecta / dotata & fundata. Quiaqued etiam venditores eorundem censuum se non numquam ad ipsorum censuum solutionem poenis & censuris ecclessasticis ordinariorum locorum sponte & libere submiserunt. sicuti etiam aliqui eorum tractu temporis com pulsi fuerunt & compelli consueuerunt. Tamen nonulli ex venditoribus ipsis in arcum prauum conversi: cupientes cum alterius iactura locupletari / huiusmodi census fucusque per eos libere & absque vlla contradictione solutos / eisdem emptoribus tam ecclesiasticis quam saecu laribus soluere contradicunt & recusant: confingentes huiusmodi emptionis & venditionis contractus fo re & esse vsurarios & illicitos. ipsos emptores es clesiasticos & saeculares: necnon collegia & canoni catus & praebendas, dignitates, personatus, & officia vicarias & altaria ac beneficia huiusmodi: ipsorum annu orum censuum spoliant perceptione: & detinent spoliatos in animatum suarum periculum: eorundemque emptorum praeiudicium: damnum, & grauamen. Et propterea an contra ctus emptionis & venditionis huiusmodi liciti existant a nonnullis haesitatur. Quare pro parte eorundem cleri / nobi liumrincolarum / & habitatorum ciuitatis & dioecesis pratissauien. nobis fuit humiliter supplicatum: vt an contractus huiusmodi liciti vel illiciti censeri debeant: declarare & alias eisdem in praemissis opportune prouidere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclina ti: quia etiam ex relatione dilecti filii nostri Guilielmi tituli sancti Marci praesbyteri Cardinalis cui nego cium huiusmodi cum peritorum consilio commisimus examinandum: comperimus contractus huiusmodi iuridicos: & iuxta determinationem doctorum licitos fore: Ad huiusmodi ergo ambiguitatis tollendum dubium in prae missis: praefatos contractus licitos & iuri communi co formes / ac ipsorum censuum venditores ad illorum solutiones remoto contradictionis obstaculo, obligati auctoritate apostolica / tenore praesentium ex certa scientia declaramus: non obstantibus praemissis, caeteris quod contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum iceat hanc paginam nostrae declarationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit: indignationem omnipotentis dei ac beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romae apud sanctos apostolos. vi. nonas lulii / pontificatus nostri anno octauo. Volentes itaque quod praedictae literae nostrae debitum sortiantur effectum: fraternitati vestrae per apo stolica scripta mandamus: quatenus vos vel duo aut vnus vestrum per vos vel alium seu alios praefatis emptoribus in praemissis opportuni fauoris praesidium efficaciter impendentes: dictasque literas / vbi / quando/ & quoties expedire videritis: auctoritate nostra solenniter publicantes / faciatis eadem auctoritate eis dem emptoribus vel ipsorum procuratoribus eorum nominibus: per venditores seu debitores censuum huiusmodi / de praefatis censibus iuxta contractuum & con uentionum inter ipsos habitarum formam & tenorem plenam & debitam satisfactionem impendi: contradicto res per censuram ecclesiasticam appellatione postpo sita compescendo. Non obstante si aliquibus con muniter vel diuisim a sede apostolica sit indultum quod interdici / suspendi / vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam & expressam de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud sanctos apostolos. vi. nonas lulii. Pontificatus nostri anno octauo. Allistus Episcopus seruus lseruorum dei dilectis filiis Magdeburligensis, & Numenburgen. & Halbersta ten. ecclesiarum decanis: salutem & apostolicam benedictionem. Hodie literas concessimus: tenorem qui sequitur continentes. Callistus episcopus seruus seruorum dei ad perpetuam rei memoriam. Regimin vniuersalis ecclesiae (quamquam immeriti disponente do mino praesidentes: curis angimur assiduis / vt iuxta nobis crediti dispensationem officii: subditorum quorumlibet paci & quieti quantum nobis ex alto conceditur: intendamus, & dubia quae inter eos oriuntur pro tempore: ne litium anfractus exinde seu scandala proueniant: prout iustitia persuaserit: declaratio nis nostrae ministerio sopiantur. Sane pro parte venera bilis fratris nostri Ioannis episcopi Merspurgen nobis nuper exhibita petitio continebat: quod licet: tanto tempore: cuius contrarii memoria non existit, in diuersis Alemaniae partibus: pro communi hominum vtilitate inter habitatores & iu colas partium earundem talis inoleuerit, hactenusque obseruata fuerit / legi time praescriptatac moribus vtentium & etiam ordinariorum permissione / & plerumque expressa rantificatione approbata consuetudo: quod ipsi habitatores & inco lae: siue illi ex eis quibus id pro suis statu & indemnita tibus expedire visum fuerit, super eorum bonis, domibus, agris, possessionibus, & hereditatibus: an nuos marcarum, florenorum, seu grossorum monetae in partibus illis currentis redditus seu census vedenm tes: pro singulis ex marcis, fiorenis, siue grossis hu iusmodi ab eis qui illas vel illos siue redditus siue census ipsos emerint: certum competens precium in numerata pecunia secundum temporis qualitatem( prout ipsi vendentes & ementes in conrractibus super his inter se firmauerint) recipere soliti fuere: illa ex domibus, agris, praediis, posfessionibus, & haeredita tibus praedictis qua in huiusmodi contractibus expressa fuerunt dictorum solutione reddituum & censuum efficaciter obligantes: in illorum vendentium fauorem hoc adiecto: quod ipsi pro rata qua huiusmodi per eos rece pta dictis ementibus restituerunt in toto vel in perte pecuniam: a solutione reddituum seu censuum: huiusmodi restitutam pecuniam contingentium: liberi fo rent penitus & immunes: sed iide ementes etiam si bona / domus / terrae / agri / possessiones / & haereditates huiusmodi processu temporis ad omnimodae destructionis siue desolationis reducerentur opi probrium: pecuniam ipsam agendo repetere non vale rent. Apud aliquos tamen haesitationis versatur scru pulus: an huiusmodi contractus liciti sint censen di. Vnde nonnulli illos vsurarios fore praetendentes: occasionem quaerunt redditus / & census huiusmodi ab eis debitos non soluendi. Quare pro parte episcopi & cleri praedictorum asserentium quod in talibus sic emptis censibus & redditibus, fructus, redditus, & prouentus plurium ecclesiarum, monasteriorum hospitalium, & ecclesiasticorum beneficiorum ciuitatiu & dioecesis ac partium praedictarum: nec non fere omnes quotidianae distributiones: quae in plerisque ecclesiis ipsis diuinis interessentibus ministrari solent: con sistere noscuntur: nobis fuit humiliter supplicatum, vt super his apostolicae declarationis oraculum im partiti & adducere paterna dilectione curaremus. Nos igitur huiusmodi in hac parte supplicationibus inclinati: & factas ex commissione felicis re cordationis Martini papae quinti praedecessoris nostri desuper examinationes / & eiusdem praedecesso ris nostri declarationem attentius perstririgentes suisque vestigiis inhaerentes: ad omne super his am biguitatis tollendum dubium: praefatos contractus licitos: iurique conformes, & vendentes eosdem ad ipsorum solutiouem censuum & reddituum: iuxta dictorum contractuum tenores: remoto contradictionis obstaculo: efficaciter teneri auctoritate apostolica praesentium serie declaramus. Nulli ergo ho minum liceat hanc paginam nostrae declarationis infringere / vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpsetit: indignationem omnipotentis dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius, se nouerit incursurum. Datum Romae apud sanctum Petrum. pridie nonas Maii Pontificatus nostri anno primo. Volentes itaque quod praedictae literae debitum sortiantur effectum, fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut vnus vestrum per vos vel alium seu alios: quibusuis episcopo & clero praedictis opportuno defensionis praesidio as sistentes: dictas literas vbi / quando / & quoties ex pedire videritis: auctoritate nostra solenniter publicari faciatis, & eadem auctoritate. per vendito res / seu debitores reddituum & censuum huiusmodi dictis emptoribus seu illis quibus ipsorum reddituum seu censuum solutio praestanda fuerit: de eis dem censibus iuxta contractuum & conuentionum super his habitorum formam & tenorem: plenam & debitam satisfactionem impendi: contradictores vero per censuram ecclesiasticam appellatio ne postposita compescendo: non obstante si aliquibus communiter vel diuisim a sede apostolica indultum existat: quod interdici / suspendi / vel excom municari non possint per literas apostolicas: non facientes plenam & expressam, ac de verbo ad vel bum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud sanctum Petrum pridie nonas Maii Pontificatus nostri anno primo.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 43