Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 28

Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati
1

Bsoluta materia fur ti proprie dicti, priusquam ad vsu ras transeam, dicam nonihil de restitutione in vniuersali. Et vt multa paucis verbis conplectamur: quaeritur titulus quaestionis in hoc verborum te nore. Vtrum sicut quilibet damnum vicino praestans te netur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domimno reddere sub poena peccati-

2

⁋ Respondetur ad quaestionem per vnicam conclusionem affirmatiuam pro vtraque parte. Prior pars patet. de in iuriis & dam. dato. c. vltimo. vbi scribitur. Si culpa tua datum est damnum vel iniuria irrogata seu aliis in rogantibus opem forte tulisti: aut haec imperitia tua siue negligentia euenerint: iure super his satisfacere te oportet: nec ignorantia te excusat si scire debui sti ex facto tuo iniuriam posse contingere vel inacturanEt exodi. xxi. Si quis aperuerit cisternam & foderit, & non operuerit eam: cecideritque bos aut asinus in eam: reddet dominus cisternae precium iumentorum. hoc illic & in c. xxii. ad longum videas. Alia pars patet. quia non reddens facit furtum. Vnde beatus Augustinus in quaestionibus Exodi, & recitatur. xiiii. qui. v. ca. Poe nale. Furti enim nomine bene intelligitur omnis illicita vsurpatio rei alienae, non enim rapinam permisit qui furtum prohibuit. Et. qui. vi. eiusdem causae. c. ii. ex eodem diuo Augustino in epistola ad Macedonium sic scribitur Si res aliena propter quam peccatum est reddi possit & non redditur: poenitentia non agitur sed simulatur. Quilibet autem talis contra iustitia & fraternam chari tatem peccat.

3

⁋ Ex hac conclusione corollaria infero. Primum. qui non soluit debitum pro tempore & loco, inui to domino: & est soluendo: peccat. Patet. quia facit furtum: & iniuriam etiam facit proximo: cum alienum inuito dmino detineat. Probatur etia per Apostolum ad Rom. xiii. Nemini quicquam debeatis: cui vectigal vectigal &c. Dixi soluendo: quia si debitor esset positus in illa inopia qua creditor teneretur ei mutuo dare vel donare: protunc non teneretur in foro animae soluere debitum.

4

⁋ Et ex illo sequitur aliud corollarium: quod multi sunt damna ti non soluentes debitum & de hoc non facientes conscien tiam: credentes illud eis licere, nisi convincantur in strepi tu forensi.

5

⁋ Tertio sequitur quod debitor tenetur satis facere creditori de expensis iustis quas facit pro ha benda solutione quam debet ei, quia enim debitor non soluit tempore & loco, dat canm damni creditori: & tenetur eum ab hoc releuare.

6

⁋ Quarto sequitur quod idem est quo ad detentionem iniustam mutuatae pecuniae & similis pecu niae furto subtractae: licet furtum habuerit inhonestam priginem: mutuum autem initium honestum & amicum.

7

⁋ Qui to sequitur. quod diues potens sine iactura statim soluere totum: sed non volens: sed solum partem in praesenti: & successiue reliquam partem per varios terminos inuito domino: non est in statu salutis. Hoc corollarium probat di ctum Augustini modo allegatum in cap. Si res aliena propter quam peccatum est reddi possit, & non redditur poenitentia non agitur sed fimulat.

8

⁋ Sexto ex hoc sequitur: quod illi de quibus est mentio, nolentes efficaciter soluere pro tempore & loco: non sunt absoluendi probatur. nullus manens in mortali peccato est absoluedus: quilibet istorum est huiusmodi. igitur.

9

⁋ Septimo sequitur: quod si soluere possit & dominus det dilationem soluendi: non peccat no soluendo: quia tunc non tenet alienum inuito domimno.

10

⁋ Octauo sequitur. si debitor non possit soluere nisi vendendo instrumenta suae artis quibus se, liberos, & famulos nutrit: non tenetur protunc soluere quamuis dominus contradicat. Ratio est: quia creditor tunc tenetur velle non capere cum hac circumstantia, & dare ei mutuo vel dono potius quam instrumenta ven dat. Et si dicas creditor non tenetur dare ei mutuo plusquam alius. Quicquid sit de illo: cum pecuniam credito ris habet non tenetur soluere protunc: sed sufficit ha bere propositum satisfaciendi loco & tempore. Etiam vbi debitor incurreret grauem iacturam statim soluen do: & creditor est diues ex dilatione nullam faciens iacturam: non est necesse protunc soluere. at si ambo pecunia bene egeant, tam creditor quam debitor: tunc debitor tenetur soluere. & quamuis iacturam incurrat: non debet incommodum suum euitare cum incommodo alieno. Similiter cum creditor est in tanta pressu ra constitutus quanta debitor: & debitum duplici iure debet habere: debitor tenetur soluere: potissimum cum non sunt in extrema necessitate: in qua si ambo essent: non est improbabile quod protunc non tenetur soluere: licet oppositum sit probabile iuxta dicta in materia de eleemosyna.

11

⁋ Secundo principaliter infero quod tenens inuentum quando non est verosimile ipsum haberi pro derelicto, & non restituens vero domino cognito peccat. Probatur: quia detinet alie num clanculum: ergo facit furtum. vnde Augustinus in quadam Homilia: & recitatur. xiiii. qui. v. Si quid (ait) inuenisti & non reddidisti: rapuisti: quitum potuisti fecisti: quia plus non inuenisti, ideo plus non rapuisti. Sed quando inuentor ignorat cuius sit: debet facere explorationem sono campanae per vrbem / vel in templo vel per schedulas in viarum compitis affixas: occultando aliqua signa rei inuentae per quae apprehendetur verus dominus & non alius. alioquin pro re inuenta multos haberet dominos. sed vero domino inuento: rem ei restituere debet. quod si non inueniatur: pauperibus erogabitur. & si postea do minus aduentauerit: nihil ei dabitur: quia pecunia vel res alia est iam expensa pro ipso: sed contentus manebit: & in hoc merebitur. Si vero inueniatur dominus multum abesse: & tota pecunia vel ferme tota exponeretur antequam posset eam habere per tabellarium: non est restituenda quousque habita fuerit opportunitas: ne expendatur pecunia pro opera nuncii. & si nunqui offeratur nuncius: num quam restituetur illi: sed dabitur pauperibus: & debet dominus rei id velle. vt si inuenta sint viginti scuta solum: & tantum dare oporteat nuncio vel. xix. cum semis: hoc nollet dominus rei sed potius vellet dari in pios vsus. Si autem do minus rei sit mortuus: fiat restitutio proximo haeredi. Si vero sit verosimile quod inuentum habeatur pro derelicto: tunc primo occupanti conceditur: vt quando liber proiicitur in mare apertus. In hoc autem corollario loquutus sum de re inuenta quae de pro pinquo erat in alterius dominio. Dico quae de propinquo erat in alterius dominio) quia illa quae in nullius potestate vnquam erant: occupanti concedu tur de iure naturae. Instit. de re. diui. S. Ferae. Sed de his quae fuerunt interdum in alicuius potestate sed ab antiquo: vt sunt thesauri inuenti, quam cuius sunt ne scitur: vtpote est alia moneta vel alius vsus vaso rum quam sit in diebus nostris: est dubium. Et quantum ad hoc dicitur quod si reperiatur thesaurus in solo proprio: fit occupantis. vt patet per parabolam euangelicam Mat thaei. xiii. Idem est autem siue inueniatur in loco sacro siue religioso / casu fortuito. Instit. de terum diui. S. Thesauros. At siquis in alieno loco non data ad hoc opera, sed fortuito inuenerit: dimidium domimno soli con cessit: & dimidium inuentori. Si vero inuenit data ad hoc opera: totus thesaurus efficitur domini agri: nisi consuetudo aliud habeat de opposito. Ista enim sunt de iure humano: & per consequens mutabilia per consue tudinem.

12

⁋ Ex isto iterum sequitur. quod si aliquid e plaustro cadat & aliquis hoc capiat aio detinendi: furtum commit tit.

13

⁋ Secundo sequitur: quod si mercator merces proiiciat in mare gratia exonerandae nauis: illas inueniens debet easdem mercatori restituere quamprimum eas repetiuerit: quia tunc manifestum est signum quod non erant derelictae.

14

⁋ Tertio sequitur. quod graue est peccatum aufer re animo detinendi bona fideliu mercatorum quando nauis rangitur, & bona per ebullitionem maris eijciuntur ad littus. Nam aufertur illic alienum inuito domimno. lstud patet citur. ad Rho. de iact. l. Deprecatio. & praeter hoc aggra uatur peccatum: quia afflicto datur noua afflictio: multa bona pereunt: laborat in periculo vitae mercator pro vtilitate reipublicae insudans: cui ex pietate succurrendum est: quare graue est peccatum naufragorum bona detinere. Nec potest esse consuetudo vel praescri ptio auferendi has res: sed est diabolica & auara rapina excogitata contra ius gentium & omnem aequitatem naturalem Quis rex (dic o auare qui ei consulis in tuam & illius perniciem, potest legem constituere quod bona fractarum nauium in mari sint cuiusuis domini plusquam integrarum: Haec vero bona tenens est excommunicatus nisi protinus ea restituat. de rapto. c. Excommunicationi. nec domini commorantes in littore possunt aliquid accipere a mercatoribus vt impediant horum bonorum ablationem ab aliis: sed ablatum a mercatoribus tenem tur eisdem reddere.

15

⁋ Tertio principaliter infero quod tenens columbarium in loco in quo non habe agros ad pascendas suas columbas, sine consensu eorum ad quos spectant agri, peccat & inique facit ac ad restitutionem damni tenetur. Probatur. quia pascit columbas suas in agris alienis inuito dmo. Non valet quod alii dicunt: stercorant & impinguant terram: sic vt valor impinguationis terrae tatum valeat dominis agrorum quantum grana ablata. In primis hoc non est verosimile. Secundo contingit frequenter terram esse nimis pinguem: cui columbae essent inutiles. Nec valet dicere. auferunt solum malas haerbas: cre bro enim bonae haerbae in earum stomacho & gutture inueniuntur. Licet autem sit reipublicae vtile habere co lumbas & feras: non tamen debes eas alere cum iactura vicini tui. Si vero duo vicini teneant duo colum baria vicina: sic scilicet vt tantum columbae vnius absumant e satis aut segetibus alterius quantum e di uerso: hoc aequum est: quia est compensatio mutua, & ipsi de hoc conveniunt. Si domus hospitales, quae pauperes: aut aegrotos excipiunt: columbas nutriant: modo vicini non contradicant: praesumitur comn sensus sufficiens. Sed quando tyrannus vel proteruus potens tenet columbarium cuius columbae pascuntur in agris subditorum non audentium contradicere ne mai incurrant incommodum: non est securus in conscientia cum virtualiter possit coniectura cognoscere quod libere non consentiant. Fodem dicatur modo de ceruis / cuniculis & aliis feris quas alii potentes sustinent inter paupe res. De apibus autem non est nocumentum: quia ad haerbas pratorum & camporum volant & modicu auferunt.

16

⁋ Quarto infertur quod non est securus in con scientia qui bonis cessit: dumodo possit satisface re. quamuis enim lex prohibeat talibus inferre iacturan: tamen si possint commode soluere in parte vel in toto: ad hoc tenentur, non tamen sunt astricti instrumenta suae artis vendere: sed possunt eis vti, successiue lucrando vt creditoribus soluant: quia tunc vtiliter gerunt negocia suorum creditorum.

17

⁋ Quinto infertur quod aduocati procuratores & huiusmodi sustinentes falsas causas cognitas tales vel quaes cognoscere te nentur, in praeiudicium alterius partis, tenentur ad restitutionem damni quod alii aduocatorum calliditate & astutiis incui runt siue in diuturna causarum protractione siue cause per ditione. Et si forte diligentia debita in principio adhibita non cognoscat patronus falsitatem causae clientis sui: cum tamen litigando percipit falsitatem causae: tenetur non amplius litigare: & hoc clienti aperire. Ex quo patet quod aduocati duarum partium oppositarum l tem protrahentes peccant. Secundo sequitur quod male facit aduocatus consulens clientulo suo prosequi causam suam quam scit esse iniustam: clientem tamen animat, dicendo ei: litigando crescit ius tuum: vi interea eius pecuniam exhauriat. Tertio sequitur quod volens iuste artem illam exercere debet pensicula te causam clientis discutere ab initio: & si eam iniustam cognouerit ex clientis relatione: peccat se im miscendo vt iniustum tueatur in partis oppositae perniciem. & si cliens non allegat motiua contra se sed illa occultat animum dans patrono: veritate cognita tenetur desistere aduocatus. Quarto sequitur, quod status aduocatorum communium est multum periculosus. hinc dicterium commune in lucem abiit. Raro aduocatos sanctos habes. Idem est in iudice cuius administratio est periculosa: praesertim propter mune ra & amicos a quibus plerumque corrumpitur. si enim iudex sit auarus & ambitiosus: non prudenter agit tenendo officium: potest tamen bene viuere: & multum merebitur iustitiam exequendo.

18

⁋ Sexto principaliter infertur quod adu terans monetam peccat & ad restitutionem tenetur ia cturae quam reipublicae vel personae priuatae affert. moneta aut adulteratur trifaria: in forma / materia & pon dere. Potest autem princeps peccare multum in moneta: vt quando valentem reprobat, & minus valentem probat vt reprobatam habeat: quam postea cudi facit: & aurum certum haberi vili precio, & argentum magno: postea colligit aurum, & aliam monetam auri minoren priori fabricat: & ita decipit totum populum, quemadmodum si emeret totum triticum vili precio & postea venderet care. Non enim debet rex mutare pecuniam nisi sit adulterina vel ob vicinitatem adulterinae suspecta: ita vt a populo discerni nequaat: vel vetustate consumpta. Caueat etiam ne valor pecuniae nimis increscat: aut nimis decrescat: sed secundum est pe ius. ratio est: quia tunc nullus lucratur: & multi perdunt. Si vero antiquam pecuniam destruat: suum non men nouae imponendo non gratia lucri habendi sed memoriae habendae in populo: illa gloria est caduca & vana: & praedecessoribus facit iniuriam. licet enim imago regis sit in pecunia: tamen pecunia regni non est ei sed possessoris particularis. Recte sicut dicit Ari sto. vii. politicorum) nunquam potest pecuniam mutare nisi pro vtilitate reipublicae. Ex his patet: quod vix excusandus est homo in republica moneta abradens: etiam si maneat verum pondus auri. & ratio est: quia ablatio illius excessus facit monetam mi nus iusti ponderis haberi in republica. Vlterius cer tum est quod male agit ille qui tollit aliquid de auro quousque minus valeat qui valere debet: & in rempublicam peccat.

19

⁋ Septimo sequitur quod peccat rex iniusta tributa imponendo in ceruices populi. tunc autem signum est quod immoderate & iniuste impo nit: quando populus vectigalibus multum premitur: vix habens quo sustentetur. & rex cum ma gna caterua: & quaestores nimis pomposi & prodi gi sunt: vel pecuniam colligit vt aliena dominia ad se non pertinentia inuadat. Optimus est rex il- le qui limitibus suis contentus popiulum in pace tam erga se qui exteros iustitia & religione defendit: non cupidus in aera sine titulo proferre imperium. Optime recitat Arist. v. Politicorum de ethnico illo Theopompo. qui cum ab vxore argueretur quod in liberos peccaret: quia vectigalia diminui permisisset: & aliqua ad regnum vtcumque spectantia collabi: & non tantu regnum & tam vtile filiis relinqueret quantum a patre acceperat: Si mi nus in quantitate (inquit) relinquo: diuturmius tamen relinquo. Si Salomon noster fidelis ita probe egisset: re gnum diuturnius & maius Roboamo filio reliquisset Propter iniustitias enim & iniurias de gente in gentem trans fertur regnum.

20

⁋ Octauo sequitur: quod reges vel subiecti non sufficienter restituunt alienum in extremis diebus propinqui morti, quando solum praecipiunt haeredibus restituere alienum quod detinent: putates haeredes non magis restituturos quam ipsi in vita restituerint.

21

⁋ Contra primum corollarium arguitur. Dato quod non soluens debitum non soluat: non oportet quod propterea peccet, probatur. fur occultus debet magis seruare suam famam quam restituere alienum. sed si restituat alienum periclitabitur sua fama. Confirmatur haec ratio. stat quod ille abutetur notabiliter iam his bonis, & eis vtetur in pernicien reipublicae. modo bonum commune bo non particulari istius est praeferendum.

22

⁋ Respondetur. Fur occultus potest & famam seruare & restituere alienum. opes enim vt confiteatur suo curato, vel alteri: & det illi pccuniam restituendam, capiendo scriptum veri domini dicen tis se contentum de tali summa pecuniae a curato acceptae: tacendo de nomine furis: quia de fure nihil dicet cu tatus. sed solummodo se illam pecuniam accepisse a quodam restituendam: & dicat nullo modo posse se de illo in singulari loqui si alter petat. Fodem modo de pecunia inuenta & diu detenta dicatur. Ad confirmatio nem. licet ille cui restitutio est facienda sit pecunia abu furus: hoc non obstante pecunia est ei danda. patet: quia restituimus prodigo suum. sed contingit dare casum nuo non teneor restituere: sicut non est reddendus gla dius furioso: vel qui iam mente praeditus propinque est aliquem occisurus: vel si hostiliter per pecuniam quam ei do, verisimiliter est aliquod insigne facinus in repub. commissurus.

23

⁋ Arguitur contra secundum corollarium. papa potest remittere restitutionem pecuniae inuentae & ordinare quod res inuenta in pios conferatur vsus ita enim interdum fit in aliquibus indulgentiis. Hoc ar gumentum potest contra multa alia corollaria & contra turtum applicari. Alexander Halensis quarta parte summae. qui. lxxxvi. negat papam posse istud facere. Sed ad argumentum ipsum dico: quod inuentor si sciat cuius sit pecunia inuenta vel scire potest per proclamationem in templo: tenetur illam restituere vero domino vel eius haeredibus cum circunssantiis quas in se cundo corollario adiecimus, nec illam pecuniam re mittere potest Romanus pontifex plusquam debitum uod tibi debeo. haec enim est pecunia vero domimno & cognito debita: ergo non aliud dominium habet Romanus pontifex in hanc pecuniam quam in pecuniam arcae tuae. Sed si nesciatur de domino pecuniae incerto domino dandae, est alia difficultas. potest ordinare Ro manus pontifex quod haec pecunia detur in pics vsus & tutus erit dans: imo hoc potest curatus vel alius prudens. Sed an Romanus pontifex possit remittere partem illius pecuniae restituendae: sic scilicet vt inuentor sit tutus coram deo: tenendo vnam partem: & aliam dando in pios vsus, sicut dixerunt fuisse in indulgentiis Sanctonensibus his annis elapsis concessum: quod scilicet habens incerta restituere / poterat convenire cum curatoribus aedis sacrae seu magistris ecclesiae: & tutus esset in conscientia: Hoc fateor non benen capio supposito quod incerta habens esset diues & non susceptiuus illius pecuniae per modum eleemosynae. nam conueniunt in hoc omnes bene loquentes: quod incerta sunt conferenda in pios vsus. Addo non esse necesse pau peribus erogare (vbi non sint in necessitate de qua in materia eleemosynae loquuti sumus) totum incertum: ergo dare possum fabricae ecclesiae vel cuicumque loco alteri pio secundum cosilium & ordinatio nem Maximi pontificis.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 28