Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat
1

⁋ Distinctionis Vigesimaenonae Quaestio Prima. Irca distinctio nem vigesimam nonam quaeritur pri mo: An consensus coactus per me tum ad matrimo nium sufficiat. Respondebo ad quaes stionem per conclu siones: sed prius acceptionem meetes: tus & timoris explicabo. Metus interdum pro religione capitur: quae nata est per timorem. vt docet Seruius in illud vii. Aeneidos. Multosque metu seruata per annos. at non sic capimus: sed vt Vlpianus definit. Timor est de instante vel futuro periculo mentis tre pidatio.

2

⁋ Hoc praemisso pono conclusiones: qua rum Prima est. Voluntas simpliciter cogi non po quos sponsalia contrahuntur: nec intelligit alter quod alter proponit. Respondemus quod inspiciendum est iu dici si matrimonium contracturi, ad id faciendum sin idonei scientia & aetate. quo cognito si alter non intellexerit quod alter proposuit: ad comunem verbi intelligentiam recurratur: & cogatur vtetque verba prolata in eo sensu retin ere quem solent recte intelligentibus geni rare. Oportet vero theologum in conscientia quaerere ee rum intentionem. in foro autem contradictorio respiciatur ad communem intelligentiam cum circumstantia casus: vt si vir & inulier promittant iuramento quod tenebun se pro coniugibus in posterum: matrimonium iudicabitur ab ecclesia. de sponsa. cap. Ex parte. In re vero ambigua sequamur illud quod est verosi milius. & si personae pares sint: potius pro matri monio iudicandum est: cum ob eius fauorem: tum pro securitate conscientiae.

3

⁋ Dubitatur secundo: an secundae nuptiae sint benedicendae. Respondetur quod non. de secun nup. cap. i. & ca. Vit. ratio glos. ini. c. primo nihil valet, dicens quod benedictio est sacramentu, quod est ma nifeste falsum. nam est sacramentale quodda ab ecclesia introductum: & constitutio ecclesiae est sola cau sa. propterea hic sufficit capere intentione ecclesiae. cum enim alter coniugum fucrit semel matrimonialiter benedictus: non est ipse, nec eius coiunx cum eo comtrahens amplius benedicenda: vt patet in ca. Vir. siue alteri communicet benedictionem sine non non enim est hic aliud nisi voluntas ecclesiae. potest tamen esse consuetu do alicuius regionis in contrarium, cum sit humanum ius nec oportent papam hoc scire tolerando, vt dicit glo.- Insuper aliud falsum illic tenet glos. quod scilicet extrema vnctio non est sacramentum.

4

⁋ Dubitatur tertio: quid sit matrimonium clandestinum. Respondetur. Tripliciter matrimonium est clandestinum. Primo cum non habentur te stes. vt in ca. Quod nobis. eo. ti. Secundo cum non fit cum solemnitate illa de qua in. c. Aliter. xxx. qui. v. Ter tio quando fit praetermissis edictis quae multi banna vocant, in publico per sacerdotem: vt qui voluerit impe dimenta proponere, proponat. ca. Cu inhibitio. eo. ti. Quando autem quis cotrahit secundum consuetudinem regionis suae coram vicinis sufficientibus vel amicis: in facie ecclesie contrahit: hoc est: non contrahit clandestine. Ecclesia. n. hic est catholicorum collectio. de conse. dist: i. Ecclesia. Quisquis autem clandestine con trahit, peccat, non parendo superiori: nisi rationabi lem causam non contrahendi in facie ecclesiae habeat. vt pote timet aliquod impedimentum iniuste sibi infer ri si publice contrahat: vel est senex & verecundus & prae rubore omittit. Praeterea in cap. Cum inhibitio. istius ti. in. S. Si quis. dicitur. Si quis vero huiusmo di clandestina vel interdicta corugia inire praesumpserit in gradu prohibito etiam ignoranter: soboles de test proprie capto vocabulo.

5

⁋ Secunda conclusio. Volutas tamen potest cogi laxato vocabulo. hoc est induci ad consensum partim spontaneum ad quem concurrit voluntas.

6

⁋ Tertia conclusio, Cosensus coactus timore cadente in constantem virum ad matrimonium non sufficit.

7

⁋ Quarta conclusio. Consensus coactus timore non cadente in constantem virum ad matrimonium sufficit.

8

⁋ Probatur prima conclusio. Illud proprie cogitur ad aliquid quod omnino mouetur ab extrinseco: & non coagit ad illud. hic dicit philosophus. iii. Ethicorum. Vio lentum est cuius principium est extra, non conferente vim passo. modo voluntas ad quemlibet suum actum coagit: ergo ad nullum actum cogitur. Sed dicis: probabile est quod deus solus potest actum in voluntate producere ad quem nullam efficientiam habet vo luntas: quae nedum est potentia actiua & passiua, sed etiam operatiua. hoc est: per actum talem in obiectum tendit volendo vel nolendo. vt in distinct. xlix. dicetur. Illo dato non infirmantur dicta. sed oppositum est probabile. Dicamus ergo vniuersa lius sic. Illud est violentum alicui quod est contra naturalem inclinationem ipsius: ita vt res ipsa appe tat oppositum: & ipsum tollat secluso impedimento exempium. quando graue mouetur sursum: motus ille est omnino ab impetu impresso: ad quem motum nec concurrit grauitas nec pars aliqua corporis gra uis: quia graue appetit esse deorsum: & impetu a grauitate extincto corpus descendit: nec potest non ponere oppositum. sic de calore in aqua: qui omnino ab extrinseco inducitur: & est contra naturaem incli nationem aquae: aqua enim nititur in oppositum, calorem corrumpendo. & in quiete subsistens sub opposi to sicut corpus graue, impetu cessante, vel remo to prohibente se deorsum pellit. si enim ad descensum & ascensum esset indifferens: non diceretur violenta ri ad ascensum. Sed sub nullo actu voluntatis vio lente stat voluntas: cum si sibi relinquatur: non naturaliter oppositum produceret. Ingenue tamen fateor quod deus potest tam volitionem quam nolitionem producere in voluntate respectu eiusdem obiecti: quia aliquas qualitates contrarias potest ponere in eodem subiecto: & eadem ratione omnes. & sic realiter volens anult: & si volitio fuerit multo intensior nolitione: ita vt nolitio resistere non possit: exibit homo in opus volitioni respondens. secus est si fuerit paritas. sed toto isto admisso nullo modo est consequens quod voluntas est coacta: vel quod inuita vult.

9

⁋ Ex isto patet quod licet beatitudo a solo deo pro ducatur: beatus tamen non cogitur ad beatitudinem: nec stat violente sub actu beatifico. Secundo patet quod ad nullum actum elicitum voluntas violentatur. proba tur ex dictis: & etiam aliter. nam ad quemlibet talem concurrit. & si teneretur quod vnus actus elicitus voluntatis alium totum producat: ita vt voluntas pure passi ue se habeat respectu illius actus: adhuc ad illumactum voluntas non violentaretur: quia talis actus esset perfectio & salus animae. Etiam voluntas est libera respectu actus totaliter a voluntate eliciti: illius secundi actus naturaliter productiui: vt si voluntas: efficaciter velit dilectionem Sortis. Tertio patet quod ad actum exteriorem voluntas est libera. licet enim ille mere naturaliter ab interiore procedat. ix. Metaphysicae: tamen actus ille est liber in sua originali causa. Si quis enim manu mea aliquem percutiat, & eam me nolente moueat ad alium percutiendum: illa verbe ratio non est mea: nec meus actus imperatus. Ex quo patet quod aqua manet naturaliter sub frigore & violente sub calore. materia tamen aquae stat neutraliter sub calore. vel frigore.

10

⁋ Secunda conclusio probatur sic. Licet voluntas sit libera libertate contra rietatis & contradictionis: nihilo tamen minus aliquidest ei persuasibile secundum rectam rationem, voluntatem moues ad faciendum. bonum namque voluntatem allicit in amorem sui. vt enim dicit philosophus primi Ethicorum primo, Omnia bonum appetunt. Similiter bo num delectabile allicit & trahit incontinentem in malum vt videmus. sicut orator ingenii acumine sub quo dam verborum nectare voluntatem audientis ad se tra hit. hoc idem facit terribile. Talis autem volitio est in uoluntatio admixta quando a disconvenienti mouetur quod est nolitum absolute. vt quando mercator est. in naui tempore periculi nauim exonerando ne pereat: periculum absolute & solitarie est nolitum: quo non obstante volitio merces eijciendi magis de volunt ario participat. iii. Ethicorum in principio. Et propterea dicebam in conclusione, eam esse partim spontaneam.

11

⁋ Tertia conclusio probatur per ca. Cum locum. de sponsa. & cap. sequi. &. c. Consultationi. in fine. &.lif Quia metus causa. l. Metum. Non iuuat dicere, coram deo est matrimonium: sed ecclesia praesumit quod non est matrimonium propter non consensum. Nam ecclesia casum fratris interprtatur in meliorem partem, vbi non con stat de opposito. Et ideo interprtatur quod homo non vult mentiri praesentialiter dicendo: capio te in meam, quin consentiat. Nec valet dictum domini cardinalis in cap. Abbas. de his quae vi. & c. dicentis quod matrimonium metu contractum tenet: potest tamen rescindi per actio nem quod metus causa. Quod probatur per ca. Significauit. de eo qui duxit in matri. &c. vbi tenuit secundum ma trimonium factum post primum meticulosum: nulla petita prius rescissione per actionem quod metus causa. Si enim valuisset primum matrimonium, non tenuisset secundum primo non annthilato: cum matrimonium non possit consistere nisi inter duos. Rationabile est enim quod odio nocentis & fauore innocentis ius pa tienti talem coactionem succurrat.

12

⁋ Quarta conclu sio: scilicet quod consensus coactus per metum non ca dentem in constantem virum ad matrimonium sufficit, probatur sic. Consensus & verba de praesenti ad ma- trimonium sufficiunt: etiam si sit coactus, vbi con sensus ab omni iure non irritatur. sed sic est de isto consensu. igitur. patet maior: si non irritetur iure na turae / diuino, vel humano. sed duobus primis mo dis nullus consensus coactus irritatur plusquam in capiendis ordinibus, nec etiam iure humano. cap Cum dilectus. de his quae vi me. ve cau. fi. sicu leges subueniunt restituendo in integrum ei quai iu stum metum passus est: non autem iniustu. Idem patet iqui cleri. vel vouen. cap. Insinuantescilitct. quod metus cau sa. l. Metum. superius allegata. Pro his duabus conclusionibus intelligendis scito: quod duplex est me tus. quidam cadens in constantem virum: hoc est in prudentem virum. vt viro ducere aliquam mu lierem meretricem ignobilem inferioris conditionis est poenale. si tamen est vero simile quod si non consentiat, grauiorem iacturam & fugibiliorem patietur quam cum illa com trahendo: a maiore poena fugiet prudens: & mi nori appropinquabit: vbi vtraque absolute est noli ta. Opposito modo facit inconstans qui ducitur in consensum aliquem metu minoris poenae: & sic est inconstans. Ceruicosus autem & pertinax is dicitur qui non mutat consensum vbi secundum rationem mutare deberet. Ex his sequuntur aliquae propotes nes Prima est. Vir costans plus fugiet a quacumque culpa / etsi veniali / quam a quacunque poena no culpa. Pro batur. semper fugiet a maiore periculo. sed sic est de malo culpae incomparabiliter respectu cuiussibet ma li poenae non culpae: igitur.

13

⁋ Secundo sequitur quod po tius constans consentiet in meretricem ducendam & in quancumque mulierem quam dicat se consentire & non consentiat. patet: quia primum est solum malum poenae. secundum autem est malum culpae / quia menda cium.

14

⁋ Tertio sequitur. Aliquam poenam constans pa tietur antequam contrahat matrimonium cum impari: & aliquam non patietur. Primum probatur. nam contra: here matrimonium etsi licitum sit cum hac muliere imparis conditionis: tamen est viro forti valde poenale ita quod in ratione non errante mauult perdere centum scuta quam cum illa contrahere. ergo si tyrannus minetur inferre viro perditionem centum scutorum vel minoris sum mae, non consentiet. quia si consentiat iam ius ei nor succurret: cum talis timor non cadat in constantem vi rum: & sic erit matrimonium. & per consequens non est vir constans contra positum. Et aliquam poenam non patietur antequam contrahat. nam contingit dare aliquan poenam magis fugibilem quam sit matrimo nium contrahe re cum muliere proposita: vt est stupratio, verberatio nes periculosae / mors / seruitus legalis: quae continetur hoc carmine communi. Stuprum siue status verberum atque necis. Perditio omnium bonorum vel maioris partis: quia sicut spiritualia sine temporalibus diu esse non pos sunt. i. q. iii. Si quis obiecerit. a fortiore nec haec vi- ta corporalis potest subsistere. Quae autem poena debeat voluntatem mouere ad consentiendum: & quae mi nus: non potest vna regula determinari nisi secun dum iudicium prudentis.

15

⁋ Quarto sequitur quod duo bus habentibus duos consensus aequaliter coactos: vnus realiter contrahit& non alter. Probatur. contingit quod in vno non sit timor cadens in constantem virum: sed in alio: iam secundus irritatur & non primus. & patet in simili. contingit duos hatre con sensus aequales & spontaneos: quorum vnus contrahit realiter & non alter, quod videre potes in. xiii. annos nato: & in. xiiii. consensus enim priora lege irritatur. sic in proposito.

16

⁋ Quinto sequitur quod ante irritationem istius consensus coacti ab ecclesia ad contrahendum, realiter fuisset matrimonium. sicut in baptismo & in ordine. Baptismus enim est sacramentum salutis: & felix est illa coactio quae ad meliora compellit. iuxta illa qua in baptismo diximus. pau ci etiam ad ordines compelluntur. Si autem consensus coactus ad contrahendum non fuisset irritatus: cre bro occurreret. sed est graue iugum cum odiosa muliere semper cohabitare, non sic autem in baptismo & ordine. propterea ecclesia illum contractum irritauit. Si dicas. de iure diuino requiritur consensus liber ad matrimonium: tunc quaero, quare consensus non cadens in constantem virum sufficit ad matrimonium.

17

⁋ Contra tertiam conclusionem ar guitur. Sortes doctus in hac materia, dicens haec verba, capio te in meam. scit se dicere verum vel falsum. Si secundum, est mendacium. Si primum / est matrimonium contra dicta.

18

⁋ Respondetur. si sortes sit doctus: scit se dicere verum in toto sensu quem recte intelligit, hoc est capio te in meam quantum est ex parte mea: vel quantu ad mae attinet: vel per me non stat. etiam si iuratet se promittere: hoc mentaliter in telligit. & quia materia est odiosa: non oportet ilud totum tyranno exprimere. hoc autem saluat eum ne fallat: quia non mentitur: sed ita assentit sicut profert. Etiam hoc totum est verum. Si vero verba diceret & dissentiret: iam mentiretur & peccaret: & sic non es set constans. sed tamen realiter non esset matrimonium dato quod nulla esset consensus irritatio. Contra hoc arguo. Voluntas est libera: & nihil ex natura sua est voluntati disconueniens: sed solum quia ei noli tum. ergo adhuc stante illo consensu coacto potest: alium consensum pure spontaneum elicere: & tunc erit realiter matrimonium, quia non erit consensus coactus Non valet dicere quod illi duo consensus erunt eiusdem speciei & se intendent: quia sic argumentum nondum est solutum. nam vna pars eius erit consensus liber: & altera consensus coactus. Nec iuuat dicere, non po test alium actum elicere propter alium actum elicitum. quia ponatur alter consensus coactus remissus, si specie distinguantur: argumentum procedit. Re spondetur: etsi actum liberum respectu talis obiect habere potest: nihil ad a. quia omnis consensus quem habet est a lege irritatus.

19

⁋ Secundo arguitur, & virtualiter contra principalem solutionem argu menti praecedentis. Fortius est vinculum signi sensibilis de praesenti cum consensu de praesenti, quam verboru de futuro cum consensu de futuro, caeteris paribus hincinde. hoc est quod vterque sit liber vel vterque coa ctus: sed contractus sponsalium de futuro coactus iuramento vallatus iurantem obligat. cap. Ad aures. de his quam vi me. ve causa fiunt. vbi dicit Roma nus pontifex quod renuncians electioni de se facta terrore laicorum potest praefici ecclesiae, nisi iuramentum ve fidem super hoc praestiterit. & per theoricam communem ius iurandum quidlibet seruandum est, quod potest sine salutis interitu seruati: quia coacta voluntas est voluntas xv. q. i. cap. Merito quaeritur. Sed promissio coacta spon salium est huiusmodi. igitur.

20

⁋ Respondetur. argumentum eque concluderet de matrimonio de praesenti. Pro uis dicitur: quod aliqui sunt contractus a iure irritat si consensus vtriusque partis ponatur. talis contract nualidus: quemadmodum est consensus coactus iatrimonialis: etiam licet quis ex culpa sua in talem uetum incideret. patet per cap. Veniens. de sponldem est in rebus ecclesiae per metum traditis. vt licitur in Cle. i. de rebus eccle, non alie. Et in voto. vt in distinct. xxxviii. dicemus. Et de contractu in ter iniuste detentum in carcere & detentorem. vt est tex in. l. Qui in carcere. itu. eo. Talem autem contractum irrita re potest lex caesarea: licet Antoni. Butricensis ca sum de renunciatione beneficii excipiat: etiam tenens quod renunciatio est ipso iure nulla. Sed glos. in cap. Super hoc. de renun. tenet quod renunciatio beneficii per metum facta tenet: licet rescindatur per actionem quod metus causa. & illa opinio est vul gatior. Alia vero quae per metum fiunt tenent. si potest peti rescissum eorum quae acta sunt per actio nem quod metus causa. vt si iuraui dare vsurario lucrum vltra sortem: potest episcopus me absolue re a iuramento. & ita fit quandocumque iuramentum continet turpitudinem ex parte recipientis, & in eius odium: & hoc si non sit aliud competens remedium quod prius debet attestari: vt prius soluendo & post ea repetendo. sed si prius absolutus est: sufficit. Eodem modo de pecunia quam iuro raptoribus dare. in primis absolutionem capiam: quia si eis pe cuniam darem / non rehaberem nisi clientes victo res praesentes haberem qui pecuniam promissam mi hi saluam tenerent. & hoc si sine culpa in metum inciderem: quia si ex culpa: tenent acta: & non com petit aliquod remedium metum passo. fu. eo. l. Si mulier. vbi dicitur quod si libera commisit ingratitu dinem contra dominum & praecepta: sed ne reuoca retur in seruitutem aliquid promisit domino suo: non suecurritur ei contra illam promissionem: licet metu ser- uitutis promiserit. & hoc ideo quia ipsa sibi intulit me tum committendo ingratitudinem. & dominus iuste ei minabatur quod eam ad seruiturem reuocaret. Per ista ad formam solutionem habes.

21

⁋ Tertio arguitur per responsum beati Augustini scribentis Seue rto Mileuitano episcopo de casu quendam Vbal dum suum parochianum tangente: qui Vbaldus captus & timore necis impulsus iurauerat suae con cubinae quod eam vxorem duceret, & propriam matrem cum fratribus domo expelleret: & nihil alimoniae eis vnquam daret. qui casus recitatur in cap. Inter caetera xxii. q. iiii. Respondendo Augustinus dicit sic. Quia vero quam prius habuerat non est peccatum in con iugem suscipere: matrimonium sit in deo firmum & stabile. Porro iuramentum non ob hoc fuisse in stitutum inuenitur: vt esset vinculum iniquitatis vel ma tricidii vel fratricidii seu cuiusque criminis.

22

⁋ Re spondetur. glo. in ca. Abbas. de his quam vi me. &c. dat varias solutiones. & simite Panor. sed nulla valet. pri mo dicit quod non erat metus cadens in constantem virum. Secundo quod metus non fuit illic probatus. primum non valet: quia erat metus mortis, nec secundum cum praesupponat metus, nec quod sit de consilio va let, vt patebit per dicenda. Aliter ergo dicendum est: quod btuns Augustinus loquitur pro tempore suo quo non eratirritatio a lege superioris contractum inualidante. De lege enim Caesarea in materia ma trimonii, iurisiurandi, vsurae, vel similium loqui non oportet. Stetit autem btuns Augustinus recte in maxima in secundo argumento adducta quod iuramentum lici tum est seruandum sine exceptione. sed ius pontificium post dies eius aliquos contractus licitos / propter rationabilem causam irritauit. & capit (sit) illic in verbis recitatis praeceptiue: quod patet per verba adiuncta. Quia vero quam prius susceperat non est peccatum in coiugem suscipre: matrimonium sit in deo firmum & sta bile. ac si diceret: quia potest promissum iureiurando val latum seruare: tenetur ipum propter iuramentum tenere stabile in domino, quod etiam patet per aliam perrem quia cum iurauit matrem a domo abiicere & fra tres, illud non est seruandum: immo debet non se uari: quia iuramentum non est vinculum iniquitatis

23

⁋ Quarto arguitur. sit sortes qui nullo modo velit matrimonium contrahere cum Berta meretrice cu i praecipiat deus vt ducat Bertam vxorem. vt de Osea factum est. hic est consensus coactus: & tamen est verum matrimonium. quod patet: quia tenetur cum illa cohabitare tamquam cum propria & legitima vxore.

24

⁋ Respondetur concedendo quod illic est matrimonium, nec est intentio ecclesiae talem contractum irritare, cum deus oppositum praecipit, quam potest rotum da quadrare & quadrata rotudare.

25

⁋ Quinto arguitur. Pulchra verba, blanditiae, & huiusmoi, aliquos ceruicosos vel forte generosi animi tam mouent quam minae. sed huiusmodi non impediunt matri- monium: quamuis consensus sit coactus. igitur.

26

⁋ Respondetur raro blanda verba tantum mouent quantum minae. Nam. M. Tullii eloquentia cum eius adinuentionibus orando non tantum Augustum ad imperium relinquendum senatui impulisset, quantum metus mortis a Dionysio tyranno vel Annibale incussus. Et hoc patet ex mente Aristotelis tertii Ethicorum. i quod si quispian ideo iucunda violenta dixerit esse quia & extra sunt & compellunt / omnia erunt eius sententia violenta. Vult dicere, non sic mouent dulcia vt terribilia. & si in terdum contingat: nihil est. Leges enim respiciunt illa d plurimum eueniunt. & vnum contractum irritant, non alium. sic meticulosus duntaxat mouebitur a paruis minis: cuileges & iuta non succurrunt nisi fuerint dulcia verba tyranni cogniti: qui solet viros roga re suppliciter vt sibi condescendant. cui si non con descenderint: solet graue tormentum applicare. talis autem consensus est coactus per terribile appraehensum & iudicatum in fine de propinquo adducendum / & non per dulcia verba.

27

⁋ Sexto arguitur. Si qui eligant per metu tenet electio: ergo & matrimonium. Respondetur. si electores cogantur eligere aliquem vnum certum: electio est ipso iure nulla: quia contra substantiam electionis. nam electio est vnum ex pluribus eligere. patet istud in cap. Quisquis. de elect. & in cap. Vbi periculum in. S. Caeterum. de elect. lib. vi. vbi dicit pontifex qui cessat electio vbi adimitur libertas eligendi. Na electio est vnum de pluribus acceptare. Aut electores compelluntur vnum eligere ex vno certo genere personarum: & sic metus non vitiat ipso factos quia non. ex toto adimitur potestas eligendi. patet in cap. Abbate. de verbo. signi. & in cap. Cum dile ctus. de consue. Sed quicquid sit de secundo dicto, dico quod male agunt eos cogentes quemuis eligere. & po tissimum in paruo numero electores tenentur eligere magis idoneum non curando de patria, ex di ctis: in dist. xxiiii. Pro dictis autem canonibus in ductis dicitur quod erat priuilegium ad hoc vt alii essent capaces passiue. Si enim sunt idonei actiue: & non detur eis facultas, lex est iniqua: & per consequens non meretur dici lex: tenendo quod puto verum quod elector & collator tenentur eligere magis idoneum vel ei beneficium conferre

28

⁋ Contra quartam conclusionem arguitur. mediocres minae sufficiunt irritare cor sensum mulierum: ergo etiam virorum. consequentia tenent: quia sunt eiusdem soeciei essentialis. antecedens patet. xxxii. qui. vi. Indignantur. & de ho mi. Sicut dignum.

29

⁋ Respondetur, consequentia est nulla: quia sunt a tota specie regulariter timidiores & frigidae: nec ad virorum aimositatem ac cedunt. hinc dixit Sapiens prouerb. vltimo. Mulie rem fortem quis inueniet: Nec respiciendum est ad pauca sfpndiuidua. nam licet Semiramis / Penthesilea / & Tho myris multis viris praestiterint: hoc non est frequens. nec facile crediderim Amaxones illas virorum in simili patria natorum aiositatem attigisse. Sed est etiam quidam timor in constantes mulieres ca dens qui sufficit matrimonium impedire. aliquis autem minor non sufficit: vt in viris diximus.

30

⁋ Secundo arguitur contra eandem conclusionem. Metus cadens in constantem virum non sufficit ad matrimonium: & merus non cadens in constantem virum sufficit ed dubium est quando est talis metus: & quando non. ergo dubium est quando est matrimonium. Respondetur. prudens & iudex habet de tali metu iudicare in casu ambiguo.- Sed contra hoc arguitur. Si erat metus sufficiens constantem virum mouere: reuera non est matri monium. nam potest esse quod iudex & prudentes consulti iudicent non esse talem metum. & per consequens separabunt matrimonium vere contractum. Respondetur. argumentum non cogit in propo sito. Fadem enim est difficultas in aliis materiis: sed contingit quod iudex & prudentes sint omnes excusati per errorem inuincibilem. putantes non esse matri monium quando est: & econuerso. In talibus au tem si homines facientes quod in se est aberrent: non imputatur eis quod transgrediantur illud praeceptum Christi. Quos deus coniunxit homo no separet.

31

⁋ Hactenus de metu, & quis cadat in constantem virum vel mulierem, quam consensum non dat sufficientem ad matrimonium. quare stante tali metu vir non de bet mulierem cognoscere, nec econverso mulier potest pati se cognosci: quia hoc velle facere vel pati vbi resistere pot, est peccatum extra matrimonium: nisi ignorantia inuincibilis excuset. Vbi autem muier est in captiuitate, secundum vires resistens, semper praesumitur consensus coactus. sed si libere permittat se co gnosci praesumitur consensus liber. praesertim si non dis cedat cu libere discedere potest: praesumitur quod consensum coactum in consensum pure spontaneum mutauerit: qui ad matrimonium sufficit. Metus tamen non cadens in constantem virum non irritatur. Praetei ea / tempore metus dicens se aliam vxorem velle ducere, & hoc iurans: nec mentitur nec peierat, intendens tamen id complere quantum in se est: quia illa conditio tacite est intelligenda. Si tamen animo dissen tiret peccaret: nec est timor in constantem virum cadens. sed talis consensus est iure ipso irritus & in anis: & a iure annihilationem capit. secus est in con sensu mixto: qualem habet capiens ad vsuram de transsatione lucri vltra sortem: vel qualem habet quis de pecunia raptori danda. blanditiae autem & pulchra allectiua regulariter non sic mouent vt terribiles mi nae. quapropter a iure non irritantur.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1