Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An ordo sit sacramentum movae legis
1

⁋ Distinctionis Vigesimae quartae Quaestio Prima. CIrca distinctio nem. xxiiii. in qua Magister determi nat de sacramento ordinis, Quaero primo: An ordo sit sa cramentum nouae legis. Pro quaestionis elucidatione aliquas no tatiunculas praelibabo. In primis notato quod iste terminus ordo capitur du pliciter. vno modo collectiue pro multorum debita dispositione: ita vt ordo rea liter sit multi debite ordinati. ordo enim supponit pro hominibus vel huiusmodi / connotando quod recte ordinet adinui cem. Ordo nanque nihil aliuu est quam homines, ang li, vel aliae res bene ordinatae, nec est relatio realis vel rationis hominibus inhaerens: per quem dican tur ordinati. nam qualibet tali seclusa dummodo inferiores pareant superioribus / vt oportet, est or do. nihil est quod alii dicunt, negando relationes distingui, negari ordinem vniuersi. quia licet negetur quod relatio a fundamento & termino distinguatur non tamen negatur ordo. Ex quo sequitur quod ho mines desinunt esse ordo quando nullus ordo de sinit esse homines. & eodem modo de incipit. Secundo sequitur: quod haec consequentia est nulla. haec multitudo incipit esse hic ordo: & haec multitudo est hic popiuls: ergo haec multitudo incipit esse hic popoistolas. vbique demostrando eadem. Alio modo capitur ordo vt est sacramentum. & cum de ratione sacramenti in communi sit esse sensibile signum: quia hoc est genus voca buli sacramentum: hoc in quolibet inferiori includitur. Sed tunc oportet videre pro quo suppo nat terminus ordo. & dico quod supponit pro signis sensibilibus in quibus ordinum potestates confe runtur, nec inconuenit quod materiale metaphoricum vt est in sacramentis, supponit pro toto. sicut bapti smus realiter supponit pro aqua: quia hoc non ob stante est sacramentum. sic in proposito sacerdotium pro calice / patena, hostia: aut vio supponit, connotando quod episcopus intentionem debitam & caetera requisita ad talis ordinis collationem ha beat. Potest etiam capi collectiue pro omnibus illis simul, quemadmodum sacramentum ordinis potest capi pro septem ordinibus copulatim: vel tri bus vel pluribus. sicut in simili dicimus quod interdum logica capitur pro duabus conclusionibus: nonnunquam pro pluribus. & similiter in aliis sex ordini- bus sunt sensibilia signa quae ordo dicuntur. & haec expresse est mens Magistri in praesenti distinctione / cap. x. vbi quaerit. Quid est ordo? sane dici potest inquit) Ordo est signaculum id est sacrum quod dam quo spiritualis potestas traditur ordinato & officium. Sed dicis. ex isto sequuntur hae conclusio nes: Sacramentum ordinis est frigidum: quando ca lix est frigidus. sacramentum ordinis caret vno di gito. licet sacramentum ordinis emere licite: quia illum calicem emere licite possum. & sic de patena. presbyter non suscepit sacramentum ordinis: quia non suscepit calicem, nec manus presbyteri. Respon detur. duae primae conclusiones sunt verae. de tertia autem propositione distinctione sequente futurus est sermo. quartam propositionem nego loquendo vt plures. licet enim calicem non susceperit: tamen facultatem habuit consecrandi corpus Christi ve rum, & faciendi illa quae alii sacerdotes facere pos sunt. & hoc sufficit ad illius veritatem. Si cuipiam haec absurda videantur: petatur ab illo quae res sit sacramentum ordo: & logicam intelligens similia inferre poterit contra illum. Domini enim reales haec habent concedere in fundamento. & cum do mini nominales relationem a fundamento non po nant distinctam: quid mirum si haec concedant?

2

⁋ Se cundo notato quod de numero ordinum est discepta tio. aliqui enim ponunt septem ordines / quos Ma gister in litera ponit. & lsodorus. vii. Etymologia tum cap. xii. & sunt hostiariatus, lectoratus, exorcistatus, acolytatus, subdiaconatus, diaconatus, & sacerdotium. primam autem tonsuram dicunt, inter stitium inter ordines & laicum: vt est nouitiaius in ter laicum & religiosum. Alii ponunt nouem: sed non est grande discrimen. Veruntamen ob paruas sua siones / & auctoritates pontificum modum ponendi nouem ordines amplectar. textus enim pontificis ad hoc est expressus vt prima tonsura dicatur ordo. de aeta. & quali. ordi. cap. Cum contingat. vbi Inno. iii archiepiscopo Rothomagensi sic scribit. Cum con tingat interdum quod laici ad monasteria convolantes a suis abbatibus tonsurentur: requisiti an clericatus ordo in tonsura huiusmodi conferatur. Et in fine resoluens dicit. Clericalis ordo confertur, quod si tortuo se exponas: pari facilitate multos alios ordines ne gare possum: praesertim cum pro te rationem non habeas. Haec autem prima tonsura vocatur clericalis: clericatus: vel psalmistatus. Etiam episcopus potest exercere aliquem actum, quem non potest sacerdos communis: vt confirmando & maiores or dines conferendo. & cum spiritualiter exercere pos sit aliquem actum in corpore mystico, quem non po test sacerdos communis: sequitur quod est ordo. An tecedens tamen hoc negaretur ab aliquibus de facultate maximi pontificis: vt patet ex dictis in sacra mento confirmationis. Etiam negabitur consequen tia: quia dicent illud non sufficere: sed requiri quod ali quid possit facere circa corpus Christi verum, quod non potest alius sacerdos communis, quod probari non potest. Propterea arguitur ad idem. degradatus & qui epi scopatum resignauit confert ordinem: licet non or dinis exequutionem: ergo in eo est impressus cha racter episcopatus indelebilis. Dicere nanque cum Petro Paludano quod character sacerdotalis dilatatur & non producitur nouus character in episcopatu: nihil est: quia vel aliquis character producitur in assumendo episcopatu: vel non. si secundum: nul lo modo dilatatur. si aliquis: est verus character. Prima ergo tonsura & episcopatus cum aliis septem vulgo enumeratis numerum nouenarium or dinum / instar nouem ordinum angelorum faciunt.

3

⁋ Et vt videas quando & in quibus signis horum ordinum potestates conferantur, Tertio notabis quod quilibet ordo in illo signo imprimitur per quod cum applicatione formae praecipuus actus illius or dinis confertur, quemadmodum in baptismo & aliis sacramentis. & particulatim in ordinibus declaro. quoniam prima tonsura in ablatione pilorum confertur. nam tunc homo incipit esse in sorte domini: & minorem curam habere temporalium: & in signum superfluitatum in bonis fortunae auferendarum tol luntur pili. Per clauium traditionem character hostiariatus imprimitur: cuius officium est indignos a sacramentis arcere: & dignos admittere. Exorcistae imprimitur character cum accipit librum exorcismorum: cuius officium est exorcismos memoriae com mendare, & manus super catechuminos & energu minos ponere. Lectori imprimitur character & po testas lectoratus cum datur ei liber prophetiarum: quia eius officium est prophetias legere: & catechuminos prima rudimenta fidei docere. Acolyto datur potestas in datione vrceoli & candelabri: sed praecipue vrceoli: quia eius officium est praeparare vinum & aquam ad celebrandum. Subdiacono in porrectio ne calicis vacui & patenae. quia principalis actus eius est vasa dominici corporis & oblationes dia cono offerre. & legere epistolam est actus secunda rius: non principalis. Diacono imprimitur in datio ne libri euangeliorum. tunc enim datur ei potestas publice euangelium cantandi in ecclesia. in quo in cluditur alius actus: scilicet dispensatio sacramen ti eucharistiae, & potestas portandi corpus domini in patena. In sacerdotio autem sunt duae formae & duplicia materialia & sensibilia signa. Primo con fertur ordinando panis, calix, & hostia: & forma respondens est. accipe potestatem celebrandi. Se cundo imponitur manus episcopi super ordinam dum cum hac forma: accipe spiritum sanctum, ad imitationem Christi: qui in vltima coena aposto lis dedit potestatem super suum corpus verum: deinde post resurrectionem super corpus suum my sticum. Sed opinione mea impositio manus nor est de essentia istius sacramenti ad hoc vt confe ratur: quia sine tali impositione quis ordinatur sacer dos. vt de sacra, non iteran. ca. Presbyter. vbi Gre gorius nonus episcopo London. scribit. Presbyter & diaconus cum ordinantur: manus impositio nem tactu corporali / ritu ab apostolis introducto recipiunt, quod si omissum fuerit: non est aliquatenus iterandum: sed statuto tempore ad huiusmodi ordines conferendos caute supplendum: quod per erro rem extitit praetermissum. Quia si aliquid est prae termissum quod est de ordinis substantia: totum est iterandum. Et ita etiam ob viam tutiorem semper obserua quando dubium vel iudicium est probabile quod aliquid omittitur quod est de substantia ordinis: quia si non sit de ordinis substantia sed de bene esse, in alia ordinatione est supplendum: & ab eodem qui prius ordinauit si haberi potest. Illud au tem quod est de substantia ordinis non potest diui di. vt diximus in baptismo: & hic pro repetito ha bemus. Nec ante illud supplementum potest homo exequi illa quae sunt illius ordinis de iure. Ad hoc est argumentum. lii. dist. cap. Sollicitudo. Etiam illa verba. accipe spiritum sanctum, non sunt praeci sa forma in acceptione potestatis super corpus Chri sti mysticum. ad hoc est argumentum. nam aliqua astoralia hoc non habent: nec est probabile quod deficerent in aliquo tam necessario ad sacramentum: sufficit ergo quod sint similia vel requisita: sicut in vno sacramento forma est magis praecisa & restricta quam in alio: vt in baptismo & matrimonio videre est Ordo episcopalis confertur in impositione manuum episcoporum si plures de essentia requiran tur, super caput ordinandi.

4

⁋ His paucis notatiunculis praeliba tis affirmatiue ad quaestionem respondeo: quod ordo est sacramentum nouae legis. Nam cum reliquis sacramentis nouae legis enueratur. & patet per ordinis definitionem, quae est haec. Ordo est sacramentum quo traditur potestas specialis & spiritualis super cor pus Christi verum vel mysticum. Sacerdos enim Mosaicus non poterat absoluere nec aperite regnum caelorum vel claudere: nec aliquid facere super cor pus Christi verum: sicut sacerdos euangelicus: sed mundare poterat ab aliquibus irregularitatibus illius legis. & erat mediator inter deum & populum: & sacerdos vocabatur. sicut enim lex illa non erat ita perfecta vt ista: ita nec sacerdos illius legis erat fectus vt sacerdos istius.

5

⁋ Ex quo patet quod in cuiuslibet ordinis collatione si non fuerit obex confertur gratia virtute operis operati. hoc enim est de ratione sacramenti in communi. Secundo sequitur quod plures gratiae virtute operis operati conferuni viro in die cum minoribus ordinibus quam cum maiori bus. ratio est: quia plures suscipit ordines in die. forte etiam cum perfectiore ordine confertur semper maior gratia. Fodem modo de characteribus. nam in quo libet ordine character imprimitur indelebilis. Irca hanc quaestionem pro eius in telligentia, aliquas dubitatiunculas moQuebo: quarum prima est: An terminus prdo sit genus ad omnes alios terminos ordines importantes. Secunda dubitatio. si nouem sint ordines vel septem aliorum more: plura erunt sacramen ta quam septem: contra communem determinationenTertio dubitatur, quis possit ordinari. Quarto. quis possit ordinare. Quinto. in qua aetate conferri pos sint ordines.

6

⁋ Ad primam respondetur affirma tiue: licet aliquis ordo aliis praesit, quemadmodum iste terminus animal omnia animalia vera significat: licet aliqua aliis in nobilitate praestent. Et ex isto patet quod hic terminus ordo est genus subalternum ad a. significans sacerdotium: ad b. significans episcopatum: & sic de aliis ordinibus. ad c. significans primam tonsuram: quae est tam verus ordo quam sacerdotium, quemadmodum canis est aeque verum ani mal ac homo.

7

⁋ Ad secundam dicitur quod mille sunt sacramenta: immo mille sunt sacrameta ordinissed quia omnia illa sub hoc vocabulo (ordo) inclu duntur: omnia sub vno sacramento appellantur. si cut omnes termini generici sub genere: omes termini specifici sub specie includuntur. cauillatio autem quae apud iuuenes in logica pertractari solet de hac tamtenum quinque sunt praedicabilia, similiter potest hic fieri.

8

⁋ Ad tertia dubitationem dicitur quod aliquae sunt personae non ordinabiles: vtpote foeminae: & non baptizati. sed non confirmati possunt ordinati. & istud est ex institutione diuina: adaeo vt si quis episcopus aliquem istorum ordinare tentauerit, nihil faciat. Ad hoc est argumentum quod christifera virgo non habebat aliquem ordinem: quia illud est muliebri sexui indecorum. Propterea recte dicit Apostolus primae ad Timoth. ii. Docere autenenulieri non permitto neque dominari in virum. Nee tonsurari potest. xxxiii. qui. v. Haec imago. Herodo tus item postquam de Nilo flumine: & aegyptiorum mori bus graphice scripsit: subiungit. Nullae foeminae sunt sacerdotes deorum vel dearum. Poeta tamen sexto Aeneidos vocat Cumanam Sibyllam sacerdotem: intellige prophetissam vel deuotam: sicut praefectae vestalibus & deuotae mulieres, sacerdotisiae dicuntur. De hermaphroditis non loquor. licet plus de sexu masculino participent: ad ordines non sunt admittendi licet de facto eos suscipiant. Sed est difficultas bona supposito illo quod recitat Plinius, de quo distinctione. xliii. loquimur: scilicet quod homo de sexu in sexum mutatur. tunc licet concedantur istae propositiones de extrinseco tempore, mulier erit sa- cerdos euangelicus: mulier fuit sacerdos: ista tamen non est concedenda, mulier est sacerdos, quemadmodum album erit nigrum: & tamen nunquam verum est dicere / al bum est nigrum. vir enim & mulier sunt termini connotatiui de praedicamento qualitatis. Sed tunc est difficultas, si de sexu virili in foemineum fiat mu tatio., consequenter concedendum est si id de sacer dote fiat: quod sacerdos erit mulier: & verum erit di cere de praesenti: haec mulier habet characterem sacerdotalem: & tamen non est sacerdos. alioquin casu admisso dabitur mulier sacerdos. Ex isto patet quod quil bet masculus baptizatus est cuiuscumque ordinis susce ptiuus in potentia propinqua.

9

⁋ Ad quartam dubitationem dicitur quod quilibet episcopus potest quoscum quod ordines cuicumque susceptiuo comunicare: siue re nunciauerit episcopatui: siue non. vt patet de episco po qui renunciauit episcopa. cap. i. Similiter degradatus & haereticus si rite fuerit in episcopum ordi natus. Et hic loquor de facto: non autem de iure. episcopi enim peccant conferentes ordines his quibus conferre non possunt de iure. & suscipientes ab eis ordines, ordinum exequutionem non suscipiunt. Episcopus autem quilibet dat omnes ordines cui libet masculo baptizato: si non sit impedimentum a superiore: vt est in illegitime natis. hoc est: dat cui libet in sua dioecesi oriundo, aut qui in sua dioece si habet domicilium vel beneficium: aut de facultate episcopi cuius est subditus ordinandus: vel ca pituli sede vacante: vel vicarii generalis episcopo i remotis agente: vel sui praelati / si sint religiosi exenpti. vt habetur ex cap. Nullus. de tempori. ord. lib. vi. vbi dicitur quod quicumque alienum sine licentia sui praelat scienter vel affectata ignorantia ordinauerit: per an num a collatione ordinum est suspensus. Et post quam suspensio fuerit manifesta, poterunt subditi si ne eius licentia a vicinis episcopis ordinari. vt in caFos. de tempo. ordi. li. vi. Ordinatis tamen a tali cha racter imprimitur: nec sunt ipso iure suspensi sed suspendendi. ca. Quod transsationem. de tempo. ordi. Et si celebrent antequi suspenduntur non sunt irre gulares: licet peccent celebrando antequam sui praelati talem ordinationem ratam habeant. Prima tonsuram sicut dicit loan. Andreas in ca. Cum contingat. de aeta. & qualita. potest dare quilibet ille qui ha bet quasi episcopalem iurisdictionem / vt dicitur in cap Abbates. de priuile. lib. vi. & si non habeat talem iu risdictionem dare non potest. Abbas autem si est praesbyter & ab episcopo benedictus: vel recusatus benedici: potest dare tres ordines minores, scilicet primam tonsuram: le ctoratum, & hostiariatum in suo monasterio suis mo nachis & illis qui vt efficiantur monachi illuc accei serint: & saecularibus omnibus in quos habet qua si episcopalem iurisdictionem. xxi. dist. ca. i. &. ii Et etiam in alio monasterio potest eos conferre si sit accersitus ab abbate: & illud monasterium sii exemptum. alioquin non potest. An autem abbas det alios ordines maiores: de hoc in confirmatione non nihil loquuti sumus.

10

⁋ Ad quintum dubium reston detur: quod prima tonsura & minores ordines non pos sunt suscipi ante septimum annum. lxxvii. distin. In singulis. & conferens alicui nisi religionem as sumpserit / suspensus est ipso facto per annum a collatione eiusdem ordinis. de tempori. ordi. capi Nullus. lib. vi. Acolytatus post duodecimum an num, in dicto capitu. In singulis. Subdiaconatus xviii. anno. Diaconatus vigesimo. Presbyteratus xxv. vt in cle. Generalem. de aeta. & quali. ordi. Ante dictam autem aetatem, vt notatur in dicto ca. Genea lem. ordinem accipit paruulus: sed non exequutionem. De istis autem temporibus seruandis est com stitutio positiua humana: quare facile potest in his dispensari: vbi homo est idoneus. vnus nanque est & doctior & prudentior in vigesimo anno quam alius in trigesimo. Vidi ego aliquos religiosos magnam conscientiam facientes de hoc quod susceperant ordines ante tempus statutum a pontifice: qui tamen paruam faciebant: quod viuerent in proprio, & regulam infringerent: more pharisaeorum culicem excola tium & camelum deglutientium. Quibus autem temporibus ordines sint sumendi: quaestione sequen te explicabitur in dubitatione quadam.

11

⁋ Ecce quid est ordo, & quod nouem sunt ordines in ecelesia militante: ad similitudinem nouem ordinum angelorum in ecclesia triumphante: inter quos non est essentialis dependentia: quia licet de iure debeat esse gradatim a minore ad maiores ascensus: de facto tamen potest aliter contingere: vt scilicet quis primo sit sacer dos: deinde diaconus. & cum episcopatus sit ordo: ducitur probabile argumentum quod isti paruuli non solum vocati sunt episcopi: sed realiter episcopi: si sint ab episcopis more aliorum ordinati: licet non sint sacerdotes. sed quia communiter non sic ordinantur, & male agerent eos tales ordinantes: sunt so lum episcopi vocati: lanam & lac gregis comedentes: sed non custodientes pecus. Tres ordines sacri appellantur. quia castitatem annexam habent quae homines sacros reddit. omnes tamen cum sint a Christo instituti: reuera sunt sacri. Vlterius dixim us quod nec mulier nec non baptizatus / potest ordinari in sensu composito. Praeterea si aliquid de essentialibus ad ordinem requisitis dimittatur: a capite in choandum est, quia nihil factum est. Non opinor aliud requiri ab istis formis & signis sensibilibus applicatis, de quibus in singulis ordinibus loquu ti sumus. reliqua omnia, vt celebratio missae, ieiuni um, tempus, & aetas sunt requisita propter ministrum & suscipientem. Et patet ratione. nam quemadmodum baptizans dicens Ego te baptizo in nomine patris & filii & spiritus sancti: licet nihil aliud addat: vere baptizat relictis orationibus, & aliis cerimo- niis communiter adhibitis: & sicut sacerdos dicens super panem triticeum quocumque tempore, hoc est corpus meum, intendens consecrare: vere consecrat: peccat tamen: & similiter in matrimonio & in aliis. sacramentis: sic omnino est in proposito. & sicut in aliis sacramentis forma a posteriore infinuat seu dat intelligentiam in parte quae signa fen sibilia sint requisita ad sacramentum: sic hic. vt. patet de his formis. hoc est corpus meum. quae est oratio consecratiua. ego te baptizo in nomine patris & filii & spiritus sancti. quae est oratio baptizatiua.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1