Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto
1

SEcundo circa eandem materiam quaeritur. An baptismus pro tempore quo erat licitus & institu tus, circuncisionem tollebat de praecepto. Respondetur quod circuncisio solum ante passione Christ erat necessaria iudaeo. Probatur si non erat de praecepto ante passionem Christi: hoc erat quia baptismus de consilio fecit circumcisionem esse de cosilio: & desinere esse de praecepto: sed hoc non concludit. Quando enim Christus in cruce dixit Consumma tum est. Ioannis. xix. actum erat de legalibus quo ad praeceptum. sicut doctores exponunt. & glossa inter linearis Ioannis. iii. super illo verbo. Et veniebant & baptizabantur. dicit. Post passionem Christi circuncisio erat mortua pro aliquo tempore, non tamen mortifera. vt patet ex quaestione praecedente. Hoc ipsum patet per glo. mar ginalem ad Hebraeos. x. super illo verbo, Hostiam & oblationem noluisti. Item si circuncisio desinebat esse de praecepto ante passionem Christi: hoc erat quia baptizati erant purgati a peccato originali ante passionem: & sic non tenebantur ad circuncisionem. Sed haec ratio non conclu dit. Si enim aliquis sit baptizatus baptismo flaminis vel sanguinis, si resuscitaretur adhuc ille est baptizam dus baptismo fiuminis: licet a peccato originali sit purgatus: propter praeceptum dei vniuersaliter obligans. sed circuncisio erat de praecepto iudaeo. & licet opinarentur quod baptismus abstulisset ab eis culpam originalem: adhuc tenebantur ad praeceptum de circuncisione quousque: constitisset eis de eius reuocatione. paruuli autem circuncisi tempore illo intermedio morientes erant salui in fide parentu more illius positionis: vel tenendo aliam: cum fide parem tum & aliquo signo exteriori: sicut viuentes in lege na turae fecerunt. modo illud signum exterius supplebat: vel erat circuncisio.

2

⁋ Et ex his sequuntur aliqui. Primum est. circuncisio interdum tantum gratiae conferebat quatum bapti smus: & aperuit ianuam sicut baptismus. patet post passionem Christi: sed hoc non erat virtute operis ope rati inquantum erat sacramentum legis mosaicae. Secun do patet quod citius instituebatur baptismus quo ad consilium quam desinebat circuncisio quo ad praeceptum. illud autem loan. iii. Nisi quis renatus fuerit ex aqua & spiritu sancto &c. intelligitur pro tempore sufficientis promulgationis euangelii.

3

⁋ Sed contra ista obiicitur. Lex euangeli ca de baptismo vel quo ad aliquam alia eius praecepta non obligat quousque sit sufficienter promulgata. sed ista non est adhuc sufficienter omnibus adultis promulgata. igitur probatio minoris: tum primo de surdis ratione vtetibus quibus euangelium non est sufficienter promulgatum: cum enim sint na ti surdi vel surditatem ante annos discretionis incurrant non potest eis lex promulgari: quia omnes surdi sunt muti, nec possunt alios audire. & si linguam imponerent sibi solis, hoc esset superfluum cum seipsos mentaliter intelligant: nec ab aliis intelligerentur, nec mediantibus aliis sensibus possunt legem euangelicam accipere. Patet est minor. quia multi sunt insulares in mundo viuentes, ad quos verbum Christi non peruenit: nec de vlla lege vnquam audiuerunt. ita recitant isti qui nouas insulas adinueniut tam in ma ri atlantico quam Aethiopico. quia si ita fuisset, quod orbis esset multo maior quam sit, illi ad quos primo verbum dei venisset fuissent prius obligati ad credendum & poste rius alii, secundum quod fuisset promulgatio eis facta.

4

⁋ Ad primum respondetur deus neminem obligat ad impossibi le: si surdus non potest capere per nutus illa quae legis sunt, non obligatur sub poena noui peccati ad legem sibi impossibilem plusquam natus demens: sicut non habens medi cinam per qua purgari potest: sicut infectus peste, vel alio morbo cui per medicinam remedium applicari non potest: si non applicetur, moritur: sic in proposito. Secuns est vbi potest per nutus edoceri. Et alii ad quos spectat peccant eum non baptizantes & erudientes in lege si sit capax. Nati autem muti & non surdi hanc difficultatem no patiuntur: quia tales per auditum omnia capiunt.

5

⁋ Ad aliud argumentum quod tangit difficultatem: An verbum Christi peruenit ad omnes tempore apostolorum: non est sufficienter exploratum. ad parte negatiuam descendere videtur Augustinus ad Esitheum: & Origenes super Matthaeum nec illa auctoritas In omnem terram exiuit sonus eorum. ad Roma. x. prima fronte videtur vincere oppositum. Illa enim auctoritas est psalmistae. psal. xviii. diu ante apstolos pronunciata. glossa illic dicit quod praeteritum pro futu ro ponitur. exiuit pro exibit: per voscilicet & successores ve stros. cui quadrat illud Lucae Actuum. i. Et eritis mi hi testes in Hierusalem, & in omni ludaea, & Samaria, & vsque ad vltimum terrae. quia Augustinus dicit quosdam barbaros ad se in Aphricam delatos qui de nulla lege loqui audierant. Potest dici & forte apparentius sic: rumor apostolorum, & ab eis missorum antequam palmam marty rii adepti sunt, non modo venit ad Asiam. Europa& Aphricam omnem: sed etiam apud insulas gentium. tot enim portentis & stupendis miraculis claruerunt sancti cquod pro plantatione ecclesiae necessarium erat) vt non potuerit latere vniuersos. Nonne vides plerosque nego ciatores & penitus toto diuisos ab orbe Britannos tres orbis partes pro mercibus emendis quotannis visereverbum de i praedicatum in aliis partibus non poterat istos fugere: & per eos Hiberni, & reliqua insulae vicinae verbum dei audiuissent. Sic in oriente secundum illud Horatianum: per mare per terras currit mercator ad Indos. & sic mediate vel immediate per apstolos, & eorum discipulos, & eos audientes verbum dei peruenit ad omnes: imo probabile est, & sic assentior, quod est fortius: quod ver bum dei tempore aptlorum quorum multi diu vixerunt post passione, per eos & per eorum disciplos & discipusorum di scipulos: est cum insularibus continentem visitantibus: peruenit ad omnes. Et patet istud. vnus Paulus in bona parte Assae verbum dei seminauit. postea Europam ingrediens in tota graecia seminaria fidei iecit verbo, cocionando & disputando, & scripto. vt patet ex epostolis eius variis ad eos quos converterat scriptis. diu etiam manserat Romae: promisit visitare Hispanos in occidente extre mos: vt patet in epistola ad Roma. ca. xv. Beatus Tho mas, Parthos, Persas, Hircanos, Bragmanos, & Aethiones omnes in propria visitans, verbum dei apuc eos latissime diuulgauit. Matthaeus apud Indos mi ranculis fidem confirmauit. & ita verbum dei Taproba nenses & insulares vltra tropicum capricorni fugere non poterat. per domestica exempla hoc tibi aperietur. viuente sancto Petro sanctus Sauinianus Christi discipulus condidit ecclesiam in honorem sancti Petri Seno nis galliarum tunc metropoli quae est in vltimo climate: quaetuor enim condidit basilicas: vnam in honorem diuae vir ginis: secundam loanni baptistae: tertiam beato Stephano: quartam Petro: quem intellexit viuentem: quae vocabatur ecclesia Petri viui. Ecclesia sancti Bespondicti in vni- uersitate Parisiana fundabatur in honorem sanctae tri nitatis Anno. xli. post passionem, vt in marmore duro in eius facie insculptum intueri potes. Sanctus lulianus, & sctus Martialis Christi in propria discipuli, Magdalena, & Martha eius hospites sanctissimae, cum plerisque aliis Gallias visitarut, & in eis eorum corpora requiescunt. sic de Iacobo aebedeo in Hispa nia, & in aliis locis totius orbis inuenies. immo ante Hio rosolymam euersam omnia impleta sunt per quod litera Christi videtur clarissima Matth. xxiiii. vbi loquitur de destructione templi secundi inquiens. & praedicabitur hoc euangelium regni in vniuerso orbe in testimo nium omnibus gentibus. & tunc veniet consummatio. & litera actuum. i. ad hoc est multum expressa, praecipiens apostolis ne discederent ab Hierosolymis, sed expectarent promissionem patris: quam audistis ( inquit) per os meum. signanter meum, paulo post subiungens: accipietis vir tutem spriussancti: & eritis mihi testes in omni ludaea, & Samaria, & vsque ad vltimum terrae. apostolis enim & disci pulis locutus est in persona. Stat est multas insulas tempore apostolorum non fuisse habitatas quae nunc hominibus abum dant. Alio modo etiam dicitur: cum apostoli & septuaginta duo discipuli Christi totu continentem visitarunt & multas insulas gentium: licet aliquas insulas non visitarunt: in omnem terram exiuit sonus eorum: quia paucitas talium illam vniuersalem vulgariter loquedo etiam more scripturae non impedit: sicut scriptura dicit quod omnes qui exierunt de aegypto ob rebellionem morerentur in deserto, & nullus eorum terram promissionis ingrederetur: & tamen constat ex variis locis scripturae quod Iosue, & Caleph, viri principes terram promissionis caelitus datam ingressi sunt. quid autem sit de his insularibus qui de fide nihil audiuerunt, epilogando dicetur.

6

⁋ Dubitatur. quia in quaestione prae cedenti diximus ex positione Augustini quod syna goga erat deducenda ad tumulum cum honore: & genti lium idololatria ocyssime exterminanda: nec gentiles legalia obseruarunt tempore illo intermedio: sed habebant aliqua praecepta ab apostolis, & colunnis ecclesiae sibi tradi ta: dubitatur inquam quae sint illa. Pro ista dubitatione intelligenda supponatur historia quam recitat btuns Lu cas Actuum. xv. de schismate quod erat inter quosdam descendentes de iudaea pro vna parte: & inter Paulum, & Barnabam ex altera. lsti descendentes de ludaea docebant fratres: quia nisi circuncidimini secundum legem Moysi non potestis salui fieri. facta autem seditione non minima, itum est Hierosolymam ab vtrisque quaestionem grauissimam proposituris coram senioribus: an gen tes protunc tenerentur seruare legalia. Et cum quidam pharisaeorum qui crediderunt in Christum: ita asseruissent: ab apostolis, & senioribus magna con quisitio facta est. & cum Petrus allegauit pro se quomodo per os suum deus voluit gentes credere. & de Cornelio, vt patet Actuum. x. Et cum Paulus & Barnabas tacente multitudine (vt inquit Lucas quanta deus fecisset signa & prodigia in gentibus per eos, natrarent: ecce verba epistolae missae a bas bus ecclesiae, sicut Lucas recitat, ad fratres. Apo stoli & seniores fratres his qui sunt Antiochiae & Syriae & Ciliciae fratribus ex gentibus, salutem. Quoniam audiuimus, quia quidam ex nobis exeuntes turbauerunt vos verbis, euertentes animas vetrtias quibus non mandauimus: placuit nobis collectis in vnum eligere viros: & mittere ad vos cum charissi mis notris Barnaba & Paulo: hominibus qui tradiderumt animas suas pro nomine domini nostri Iesu Christi. Misimus ergo luda & Syllam: qui & ipsi vobis verbis refe ret eadem. Visum est enim spiritui sancto & nobis nihil vltra imponere vobis oneris quam haec necessaria: vi abstineatis vos ab immolatis simulacrorum & sanguine & suffocato & fornicatione, a quibus custodientes vos bene agetis. valete. Omnia ista post impositionem concilii erant gentilibus pro tempore ne cessaria ad salutem quousque tolleretur schisma imter ludaeos & Gentiles. sed bona pace habita in ter eos, aliqua istorum erant ablata: licet locus in scriptuta non legatur. Gentiles enim putabant fornicationem licitam: illa fuit eis prohibita in perpe tuum. ludaei autem maxime abhorrebant a comestio ne de ldolothitis: & facile potuissent iudicare quod Gentiles ad idololatriam reuerti voluissent si comedissent de cibis illis. Et licet comedere animalia suffocata & sanguinem esset licitum: tamen per longam dissuetudinem Hebraeorum reputabatur illicitum: sicut multi extranei reputant Parisienses male agere, comedentes carnes inter festum natiuitatis & purifica tionis inclusiue in die sabbati. Pro tali itaque concordi vita transigenda, haec cerimoni alia pro tempore imposita sunt gentilibus ad fidem conversis. sed familiaritate & amicitia inter ludaeos & Gentiles conversos habita istud e medio sublatum est. vt patet ex Paulo primae ad Timotheum. iiii. Nihil est re ijciendum quod cu gratiarum actione recipitur. secundum verbum Christi Matthaei. xv. Nihil quod per os intra coinquinat hominem.

7

⁋ Concludendo dico quod lex Mosaica qua erat paedagogus, est sublata: non tamen in hoc quod figurabat: sed consummatissime impleta est, quia vetus te stamentum in potioribus partibus erat circa Messiam docens de qua tribu & qua familia & domo descensurus erat: & quomodo aliquam legis reuocauit ad bonum sensum vt ex Hieremiae. xxxi. cap. allegauimus. & quod ei cre dendum erat in nouo testameto in singulis quae diceret sicut Moysi in veteri. secund illd Deuteronomii. xviii Prophetam de gente tua & de fribus tuis sicut me sus citabit tibi dominus deus tuus, ips audies. Et cum omnia legis Mosaicae orancula in Christo Iesu impleta sint: erat legis consummatio: & in ipso ostensa est lex impleta. Amplius dicitur quod nec Paulus nec apstlorum aliquis poterat legen Mo saicam de medio tollere. ratio: erat a deo lata ler mediam te angelo & Moyse: modo lex non potest tolli ab inferiore. sed a deo sublata est: & auctoritatiue auctoritate humana ab indubitato concilio & infallibili apstolorum & seniorum declarata. Et ad hoc declarandum magni illi arietes actuum. xv. intronduxerunt passus scriptu rae sacrae, & miraculosas operationes dei ad osteden dum quod auctoritate dei hoc fecerunt: le etiam hoc fece rint ob aliud, dantes formam reliquis conciliis, in rebus ambiguis & arduis a scriptura & miraculis dei rimari testimonia oportere inquantum patert cum librami ne: reliquam spiritus sancti vnctioni reliquendo. Vlterius dicitur quod verisimilius est quod apostoli & discipuli in propriis pe sonis legem gratiae ad vltima terrae deduxerunt. na celerrimi cursus eorum vita celeberrima (quam crebro plusquam verba mouet) caerat: & profundissimus sensus scripturae caelitus infusus: sic quod nec Hebraeorum do ctores nec gentilium flamines resistere poterant spiritu qui loquabatur: & vnctio docuit eos omnia. & in bona huili. tate & simplicitate dei gloriam & non suam quaerentes prof ciebant: sicut in historia tripartita legimus de Gentili illo philosopho qui tamquam anguilla lubrica ab eruditorum manibus in publico cocilio euasit: qui tamen cuidam simpli cissimo christiano respondere nequibat: sed per eum ad fidem ductus est inquiens, dum rationes hominium in medium alla tae sunt, pro verbis verba obieci: sed dum spiius dei in hoc simplici locutus est, clausa est mihi responsio. Mortuos resuscitauerunt, & innumera indubitata & claris sima miracula in veritatis testimonium quibus rationabi liter contradicere nequibant, exhibuerunt. Cum hoc tame stat quod verum est dictum Augustini de barbaris ad eum andlatis, asserentibus se nuqui de aliquam lege audiuisse: quia eorum progenitores hoc audiuert vel apostolis Chriti & discipulis more aliorum reproborum non acquiesce tes, vel verbum dei apud eos ex eorum culpa extinctum est: quorum paruuli non baptizati morientes ntrorum mo re danantur: quia no curat a morbo spirituali in quo nati sunt / medicorum defectu ex culpa parentum.

8

⁋ De ad ultis est quaestio huic materiae non aliena, sed rapti transeun do dici potest: si bene suis naturalibus vtantur mediate. vel imediate, in necessariis ad salutem deus eos illumina bit, sicut Cornelium illuminauit: cuius illustrationi si no acquieuerit / sed naturalibus a deo datis abutantur, dam nabut / quia ignoras ignorabitur: vbi ignorantia est vinci bilis. De lege tamen non admitto quod faciant quod in se est: & non illuminabuntur in fide. malo noc dicere qui quod stat illos bene vti naturalibus, & non illuminari / sed danabum tur more paruulorum: quia no purgantur a morbo in quo concepti sut: sicut nesciens iuicibiliter medicinam sui corporis curatiuam moritur sine sua culpa: quia paruulus nullum actum voluntatis habet: nec bene naturalibus vtitur. de lege semper loquor. si autem rationem attigerit, & moritur tempore induciarum anqui actum bonum voluntatis ha buerit, more paruuli damnabitur.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2