Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An sacerdos possit uti calve in quolibet
1

⁋ Distinctionis Decimae nonae Quaestio Prima. Vaeritur circa decimannonam distinctionem: An sa cerdos possit vti claue in quolibet. Pro solutione quaestionis notabis: qui omnes transferentes secundum aliquam similitudinem transferunt. sicut igitur ostium materiale cla ui clauditur & aperitur: sic sacerdos euangelicus per potestatem sibi traditam claudit & aperit peccata in con fessione detecta. & propterea dicitur habere claues: & claues dicuntur esse in ecclesia. In lege autem Mosaica non erant huiusmodi claues: quia dantur ad a per tionem regni caelorum: quod ante Christi passionem non aperiebatur: sed praecesserunt duntaxat in figu ra. Officium enim sacerdotum legalium in tribus erat videlicet claudendo, & aperiendo mundis & immun dis materiale templum secundum ritum legis: in obla tione sacrificiorum & sacramentorum legalium: & in mundatione aliquarum irregularitatum quae incui rebantur secundum legem. In primo / videlicet templo secundum duplicem sui partem / scilicet sanctum i & sanctum sanctorum, praecessit figura ecclesiae secun dum duplicem sui partem, militantem & triumpham tem. In secundo / scilicet in sacrificio / figurabantur sacramenta nouae legis respondentia. In tertio, sci licet in mundatione irregularitatum figurabatur pec catorum remissio.

2

⁋ Sed quae res sit clauis: dubium est inter sapientes: aliquibus dicentibus quod clauis est potestas, & character sacerdotis. Et hic dicendi modus est beati Tho. Durandi, & satis conis. Aliis ponen tibus claues esse respectus, & plures esse claues. Sed difficultas est potius metaphysica quam theologica: cum omnes conueniant / in quem effectum possit sacerdos euangelicus: sicut superius diximus de baptismo, quod baptismus est aqua. aliter alii dicerent: in hoc tamen convenimus quod baptizatus vno modoi est alio modo baptizatus, nisi aliunde accidentali ter differamus. Sed quia indignum est educato in philosophia: qualis est theologus: nescire de qua re loquatur / more psittaci: propterea dicam quod in hac parte censeo dicendum. Istae claues non distin guuntur a sacerdote vel signo sensibili quo ordinatur / nec potestas ordinis. Probatur sic. vel clauis est respectus distinctus a fundamento: vt aliqui existimant: & hoc non. quia nulli tales sunt: prout supponitur: & suppositio ferme ab omnibus huius academiae admittitur. Non enim est ponenda plu ralitas / vbi paucitas sufficit sine multiplicatione rerum. primo physicorum. Vel est character: & hoc non ordo enim non potest dici character: quia est sensibile signum: cum sit sacramentum. Augustinus nam quod ponit signum sensibile in definitione sacramen ti. vt in capite quarti diximus. modo quaelibet species debet includi sub genere. Item si anima praesby teri cum charactere ponatur in corpore Platonis laici: forte non haberet has potestates. igitur cum non videatur quid rationabilius dici possit quam sacerdos: po namus esse sacerdotem: insinuando signum exterius.

3

⁋ Sed contra illud argumentor. Matthaei. xvi. Chri stus dixit Petro & successoribus eius. Tibi dabo claues regni caelorum: ergo sunt plures: & sacerdos est vnus. igitur.

4

⁋ Praeterea istae potestates realiter distinguuntur, quod patet: quia diuersis temporibus dam tur / nunc presbyteris: & primo Christus in coena or dinauit apostolos sacerdotes: & dedit eis potestatem suum corpus consecrandi. Lucae. xxii. post re surrectionem vero dedit eis potestatem absoluendisoannis. xx. Cum igitur diuersis temporibus de tur: possunt abinuicem separari: ergo realiter disti guuntur.

5

⁋ Ad primum. etiam vnus sacerdos est plures res: sic & verba, calix, & hostia: totum enim est suae partes: & sic de virtute sermonis sunt plures. Sed haec responsio est sophistica. dico igitur quod licet clauis sit plures res: non tamen est plures claues: sed est plures: id est potest in plures effectus. sicut anima vocatur plures potentiae / quia potest intelligere & velle: & tamen intellectus est voluntas. Simi liter Sortes habet duos gradus: scilicet in theologia & in iure pontificio: sed quae res est gradus? vel quam entitatem acquirit quando est factus magister? nul lam opinor: sed nunc potest praesidere publice: & praedicare in vniuersitate Parisiensi: & non antesic cum aliquis effectus est magister in artibus: po test artes docere Parisiis: & non ante. Et dicimus. iste habet duos gradus: licet gradus sit realiter ho mo( vt dicunt) graduatus. sed in hoc est dissimile quod vnum est constitutio humana: & oppositum po test fieri ab homine, non autem in nostro casu. Ex isto patet quod clauis fuit antequam fuit clauis: sicut rex fuit antequam fuit rex. intelligenti namque logicam & fun damentum / res est lucida. eiusmodi enim propositiones non intelligentibus logicam videbuntur extraneae

6

⁋ Ad aliud, non habet colorem: vt patet de duobus gradibus successiue acquisitis. licet enim theologia sit habitus vnus vel plures: tamen doctoratus in theolo gia est theologus. Dirige argumentum tuum contra illud magisterium in artibus: & doctoratus, quae successiue acquiruntur. hoc est homo successiue suscipit has denominationes. Sed dicis. si successiue dentur hae potestates: aliquis posset consecrare corpus Christi qui non potest audire confessiones: vt apostoli ante resurrectionem. Similiter si episcopus diceret nunc requisita ad hoc vt aliquis consecret corpus Christi verum: nullam auctoritatem dans su per corpus Christi mysticum: talis erit semisacer dos solum. Hoc argumentum aequaliter contra omnes currit: quaecumque positio teneatur. Propterea pro omnibus respondetur quod talis non est complete sacerdos: & non concludit aliud nisi quod possit esse separatio vt in gradibus exemplificauimus. & quod aliquis possii consecrare qui non potest audire confessionem. hoc autem concedo in illo casu. Sic enim fuit de luda qui accepit potestatem super corpus Christi verum in vltima coena: & non super corpus Christi mysticum quia se occidit ante illam potestatem datam.

7

⁋ Et promaiore intellectu potestatis: animaduerte tritam hanc distinctionem. Quaedam est potestas auctoritatiua: quaedam excellentiae: & quaeda ministerialis. Prima deo convenit. Secunda Christo homini, hoc est secundum humanitatem. Tertia praesby teris.

8

⁋ Potestas ecclesiastica sic definitur. est potestas a Christo collata supernaturaliter & specia liter suis apostolis & discipulis & eorum successoribus legitimis secundum leges euangelicas. Potestas est genus. quae cuilibet cui est potentia, competit. Po nitur (specialiter) propter fidem, spem, & charitatem: convenientes omnibus Christifidelibus. Si po nas nullum in mundo nisi sacerdotes: vane obniteris in istis definitionibus quae dantur per respectum ad res vt sese habent. Potestas ecclesiastica diuiditur in duas species. Quaedam enim est ordinis: & illa rursus diuiditur secundum numerum ordinum: sed de sacerdotio loqui potissimum propono. Alia es iutisdictionis: id est ferendi ius. iurisdictio enim est legis promulgatio: vel potestas dicendi ius. Et iterum potestas iurisdictionis scinditur Quaedam enim est potestas cognoscendi in foro interiore in peccatis: discernendo lepram a non lepra peccati: sicut sacerdos Mosaicus de lepra materiali cognoscebat. & haec vocatur clauis scientiae. Clauis autem scientiae non est actus vel habitus scientificus: vt magister putat inquiens. Heu illiterati hanc clauem non habent. licet ille requiratur de necessitate ministri ad hoc vt digne id est sine peccato exerceat / si se ingerat in illud officium. hoc est: requiritur vt sciat illa quae suo officio incumbunt. sed est in re ipsa potestas. Alia est potestas iurisdictionis ferendi sententiam & iudi candi in foro interiore: quae vocatur clauis potentiae quia est priore principalior. & prior ad hanc ordinatur. Ex istis tamen non sequitur distinctio illarum i uium in re, sed solum in ratione, quemadmodum vnum officium aliud praesupponit ad hoc vt digne fiat. lstae enim claues fundantur in charactere sacerdo tali non sicut relatio in fundamento / more aliorum loquendo: sed illum praesupponunt tempore vel natura de lege, sicut ars praesupponit materiam. Alia est iurisdictio in foro exteriore: quae non ita prorie vocatur clauis: cum characterem sacerdotalem non praesupponat. Non sacerdotes enim, vt pfficialis, archidiaconus & caeteri excommunicant & absoluunt & disponunt ad vsum clauium: cum mediante ecclesia militante ad triumphantem per: ueniatur. Absolutio nanque ab excommunicatione est praeuia ad hoc vt quis absoluatur a culpa. & quia ad eam disponit: non decet vt persona quae non potest promoueri ad ordines / excommunicet & absoluat. Et propterea mulier nec excommuni cat nec absoluit. de ma. & obe. capi. Dilecta. & de poe. & remis. cap. Noua. licet abbatissa habeat auctoritatem corrigendi moniales. Ex his liquet quod aliqua est potestas ordinis tamtnum: vt consecrare corpus Christi verum. Aliqua iurisdictionis tamtenm. vt excommunicare. Aliqua vtriusque ponit materiam vt absoluere in confessione. Clauis autem poten tiae absoluit a culpa ministerialiter, sed deus auctoritatiue. ministerialiter inquam declarando quid sit peccatum, quid non peccatum, quid restituendum, quid tenendum. & diminuit partem poenae: & cum hoc confertur gratia poenitentialis. Nam de ratio ne cuiussibet sacramenti est conferre gratiam, si non ponatur obex.

9

⁋ lstis praelibatis animaduerte duplicem esse positionem ad quaestionis titulum respon siuam. vna est vicini nostri domini Armacani libro vndecimo ad Armenios: quam tenet Durandus probabilem. Et pondus positionis in hoc con stat. quilibet sacerdos si attentet absoluere quencum quod peccatorem poenitentem / eum absoluit licet pec cet propter prohibitionem ecclesiae. vt comedens bis in die quo est ieiunandum / reuera comedit: sed pec cat propter prohibitionem ecclesiae. sed alius est ab solutus supposito quod nesciebat confitens prohibi tionem: nec scire tenebatur. Si vero sciat, vel sit in gnorantia vincibili: iam non est capax absolutio nis cum sit in mortali. sicut degradatus peccat con secrando si sciat prohibitionem ecclesiae: sed reue ra consecrat. Vult dicere quod prohibitio non est de iure diuino: sed solo canonico.

10

⁋ Alia est positio rationabilior quam ferme omnes tenent alteri opposita: quam teneo cum aliis. Et probatur: quia de poeni. & re missi. ca. Omnis. & ca. Si episcopus. de poeniten. & remis. lib. vi. dicitur quod nulla eonsuetudine introduci potest vt quis possit eligere confessorem raeter licentiam superioris. sed contra quamlibet legem humanam consuetudo praescribit: ergo est de iure diuino. Item sententia a non suo iudice non tenet: & similiter si a suo, & sit vnus casus reseruatus. sed illic curatus non est sacerdos eius: nec ab illo absoluere potest. Et istud est rationabile ne sit confusio in ecclesia: nam si cuilibet daretur passim facultas alium absoluendi: multi se a confessione subtraherent. Ex isto patet quod non est idem in poenitentia & in aliis sacramentis. In baptismo namque sufficit minister, baptizandus, intentio, & aqua. item degradatus consecrat corpus Christi: & episcopus degradatus dat ordines: licet non det ordinum exe cutionem. poenitentia autem est sacramentum iu risdictionis. Secundo patet hanc consequentiam esse nullam: quilibet panis triticeus siue possessus a sacerdore siue non / potest ab eo consecrari: ergo quilibet peccator potest ab eo absolui: semper loquendo in sensu composito. constat enim in sensu diuiso quod sim plex sacerdos potest absoluere: immo laicus potest absoluere. Tertio sequitur quod licet requiratur voluntas poenitentis ad hoc vt absoluatur: tamen illa non sufficit. nam potestas ordinis habet materiam in po tentia propinqua / quencumque panem triticeum siue possideat siue non: neque extenditur neque restringitur: in poenitentia vero non sufficit peccator: sed requiri tur quod sit subditus. Nec datur noua potestas sacer doti per hoc quod habet populum subiectum: sed solum da tur ei vsus potestatis suae. sicut dans latomo vel fabto materiam in quam agat / facit eum vti arte sua& si auferatur sacerdoti materia per suspensionem ab officio, degradationem, vel reseruationem vnius peccati: iam non tollitur ab eo potestas: sed aufer tur materia in quam agat. Sed cotra instud argumentor. quilibet in extrema necessitate potest absoluere quemlibet. sed essentia sacramentorum non mutatur propter quancumque necessitatem. Insuper confessor papae papam absoluit: & tamen non habet super eum iurisdictionem.

11

⁋ Ad primum concedo assumptum: quia est intentio papae vel ecclesiae in illo casu dare cuili bet praesbytero iurisdictionem in casibus reseruatis & non reseruatis & excommunicationibus. de senten. excommu. cap. Fos. libro. vi. de furtis ca. Fures. Et per glossam in cap. Pastoralis. de officio ordinarii. ita vt non oporteat amplius de illis confiteri: vel ad alium recurrere, etiam si sacerdos sit haereticus, excommunicatus: vel ab ecclesia praecisus dum mo do alius haberi non possit. Et sic soluitur secundum. papa enim committit confessori suo iurisdictionem. nam cum sit homo infirmitate circundatus vt alius: eget absolutione, nemo enim ab hac excipitur. & dat fa cultatem se absoluendi alteri: quemadmodum facit curatus sancti Stephani qui se in confessione subiicit sacerdoti simplici.

12

⁋ Tertio arguitur. ex illo sequitur: si aliquis non habens titulum in beneficio / audiens confessiones toto triennio: tandem expellatur / cogni tus non habere verum titulum: quod subditi teneantur terare confessionem totius triennii: quod est inconve niens. patet consequentia: quia non erat curatus eo rum in rei veritate. nam in foro litigioso coram iudicibus aequis curam perdit.

13

⁋ Respondetur. si iste de quo est sermo sit sacerdos & in possessione& per superiorem confirmatus: licet legitime non obtinuerit beneficium: nego sequelam. ratio est: quia putabatur sacerdos, & superior dedit illi facultatem absoluendi. & si superior immediatus contradicat iniuste / modo verum ius habeat confessiones au diendi: sufficit: quia vtitur iure proprio: & sufficien ter absoluit / supposito quod reputetur superior. Si ve ro non sit sacerdos vel intrusus: concedo quod ei con fitens teneatur iterare confessiones: sed toto tem pore intermedio poenitens fuit excusatus: quia erat ei ignorantia inuincibilis. Et si quis fuerit confes sus sacerdoti non suo: ratihabitio proprii sacerdo tis non facit confessionem priorem valere. cuius ratio est: quia nulla ratihabitio facit sacramentum / quod fuit nullum / valere. huius autem non est simile si epi scopus ordinet alienum / ponens spem in ratihabi tione proprii episcopi: quia episcopus ordinans ve re ordinat: & characterem ordinum vere ministeriali ter imprimit: & verum sacramentum confert: licet proprius episcopus contradicat: nec vllo pacto est postea reordinandus. nam ratihabitio illic non con fert ordinem: sed ordinis exequutionem / quam prius non recepit: nec est de essentia sacramenti. ratihabi tio autem retrotrahitur: & mandato comparatur quando solo mandato res a principio agi potest. si vero non episcopus ordinaret: ratihabitio papae nihil opera retur.

14

⁋ Quarto arguitur. Sacerdotes absoluunt se mnutuo: & tamen nullus illorum est alteri subiectus. igitur. Respondetur concedendo maiorem negata minore: quia habent facultatem praesumptam & tacitam. superiores enim sciunt & vnanimiter to lerant: & rationabiliter frequenter communicant: quia laicis sunt prudentiores.

15

⁋ Ecce quomodo in ecclesia sunt claues: & quomodo opinio domi ni Armacani & Durandi est minus rationabilis, quod quilibet sacerdos ex institutione Christi possit quemlibet absoluere: sed quod non possit indifferenter omnes absoluere: hoc prouenit (vt ipsi volunt) a iu re positiuo humano prohibente. Nos autem cum rulgari via ex determinatione pontificis dicimus. esse de iure diuimo quod nullus sacerdos possit absoluere quempiam peccatorem nisi sibi subiectum. & illa subiectio esse potest quando confessor est ordi natius eius: quae subiectio confessori ratione digni tatis vel beneficii conuenit: qualis est potestas epi scoporum & curatorum qui facultatem aliis conce dere possunt. sed sacerdotes inferiores facultatem habentes / non possunt vlteriorem facultatem aliis sacerdotibus tradere: nisi curatus daret suo vicario (vt plerumque fit) plenas vices quo ad sacramenta communicanda ac si praesens esset: tunc enim ille vica rius facultatem talem dare potest aliis sacerdotibus ad sacramenta communicanda ac si curatus praesens esset: & facultatem dare potens / aeque bene illam commu nicat simplici sacerdoti / ac illi qui exequutionem ha bet. Et ratio est peremptoria: quia in consecratione cuilibet sacerdoti traditur clauis potestatis, quae est fa cultas ligandi & soluendi in foro interiore. habe ergo iurisdictionem specialem si materiam haberet. iste enim facultatem dans subdito vel sacerdoti, solum ministrat ei materiam in quam agat, quam ante non habebat. Et aliter patet. Non sacerdos curatus dat vicarium in confessione audienda / tradendo ma teriam. Item in solutione ad quartum diximus quod quilibet sacerdos simplex quemlibet talem absol uit. & non est difficultas in isto si capiatur sacerdos non religiosus. & placet etiam via illa quod sufficit reigiosus. ita enim fit & practicatur passim ab his qui habent facultatem a Romano pontifice / qui in differenter quemlibet accipiunt. Propterea opinic glos. in ca. Omnis. de poenitem. & remis. in ver. Talie no) est relinquenda. Vagabundi autem non habentes domicilium sunt de parochia illius curati in quo sunt in pascha. & si dominus aliquis nunc in hac parochia habitet: nunc in illa: est subiectus illius in cu ius ditione manet pro maiore parte temporis, quod si aequaliter in pluribus habitet: vbi eum contingat esse in pascha: illic superiorem habet.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1