Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An quantitas distinguatur a re quanta
1

Ecundo loco: inuxta d quod promisi, inquiram an quatitas distinguatur a re quan ta, nec alienum hic quaero a theo logia. tum quod Ricardus Medil ltonus: doctor subtilis, & pleQrique alii idipsum hoc loco inqui rant. Tum secudo. quod ad intelligendam materiam quam tra ctamus, plurimum conducat.

2

⁋ Circa hanc materiam duas ponam positiones cum earum solutionibus, & succincte: cu metaphysicam tractemus. Positio vna tenet: quod quantitas distinguitur a re quanta: & est vnum accidens suum subiectum extendens & quantum denominans: sicut albedo rem albam denominat: & caetera accidentia: sicut materia & totum compositum denominam tur quanta: vel quia ei inhaeret inhaesiue quantitas vt aliquibus placet: vel quia inhaeret eidem subiecto cui quatitas inhaeret. Probatur haec positio auctoritate Arist. primo Physicorum. Si substantia & quantum sunt duo sunt quae sunt: & non vnum est quod est. ergo realiter distinguuntur. Non valet dicere. si quantum est plura sunt: quia pars extra partem est. & per consequens plu ra sunt. quia tunc inaniter dixisset philosophus: si substantia & quantum sunt: cum suffecisset dicere: si quantum est. Tum secundo Arist. debuit probare distin ctionem specificam rerum: & non numeralem: oppositum enim num qui vlli sapientes voluerunt: ergo intentio phisophi erat dicere quod substantia nulla est quantitas. hoc idem tenet vulgaris opinio tam nominalium aliquorum quam realium vtrobique.

3

⁋ Contra hanc opinionem arguitur probando quod quantitas ista est superflua: notum est quod ipsa non ponitur vt res quanta habeat partes: quia de facto intrinsece sine quantitate habet plures partes. Sed dices. superadditur rei quantae vt extendat partes eius: vt lignum pedale extenditur pedaliter ratio ne quantitatis.

4

⁋ Sed contra hoc arguitur. separet deus totam illam quantitatem: partibus ligni in eisdem sitibus conseruatis: iam illud lignum est pedaliter extensum sine illa quantitate. ergo superflue ipsa ponitur. mirum est dictu quod deus non possit separare quanti tatem a substantia: partibus substantiae conseruatis: potissimum cum sint duo absoluta: quorum nullum est pars alterius. Sed hic potest dici admisso casu quod quaelibet pars erit penetratiue cum alia: & erit pene tratiue in loco magno vel paruo, prout deo pla cebit: quia naturaliter non loquimur. & ratio est quia quantitas solam substantia extendit per fundamentu: ergo ipsa sublata / substantia non erit extensa. bene autem est extemsibilis per nouae quantitatis apu positionem. Potest etiam dici quod quantitas datur substantiae vt eam faciat occupare locum: & non vt eam ex tendat. occupare enim locum est alteri corpori resiste re nae suum locum ingrediatur. & hoc convenit ei na- turaliter pro lege viae. secus est pro lege patriae: in qua est penetratio corporum beatorum secundum legem dei communem: quemadmodum est alia lex communis puniendi peccata post vitam: & alia in vita.

5

⁋ Sed contra illud arguitur: quia ex hac solutione sequitur: quod equus cuius tota quantitas esset ablata non posset ferre vnam fabam. consequens est inconveniens. & quod sequatur, sic patet. faba est grauis appetens descendere: & non habet resistentiam: ergo faba pertransibit totum equum. Immo sequitur quod si tota quantitas sphaerae terrae esset ablata: tota terra descenderet ad centrum. cum enim quaelibet portio terrae sit grauis: & appetat descendere: & non habeat impedimentum: non quiescet ante centrum.

6

⁋ Respondetur. Illud non demon strat contra positionem quis concederetur totum illatum, quod inconveniens est. Admisso tamen illo supernaturali: dicetur secundo / quod qualitates non sunt actiuae seclu sa quantitate: & sic grauitas non aget. Dici etiam potest tertio, quod quando quantitas tollitur ab aliquo corpore: partes superiores non appetunt descendere in in feriores in corruptionem totius. secus est in alio corpore.

7

⁋ Secundo arguitur. capto vno corpori bipedali: ab altera medietate seperetur tota quantitas: quantitate in alia medietate manete. istae duae medie tates adhuc continuantur, & sine quantitate: ergo ipsa est inanis. quod continuentur patet: quia non separantur & segregantur partes a se inuicem: quia si sic, continuum in omnem suam partem diuideretur: quod non est dicendum.

8

⁋ Respondetur. illud argumentum non concludit: quod sic declarari potest: quia similis difficultas omnino pot duci contra opinionem oppositam: capiendo corpus bi pedale cuius quantitas per te est sua substantia. Deus enim potest per te ponere vnam medietatem penetratiue in loco cum qualibet alia parte eius: reliqua medietate stante extensa: & tunc quaero abs te: quae erit illic continuatio, vel partium separatio: & qualitercumque tu di xeris, sic illic dici poterit. Pro vtraque via dicitur quod est entitatiua continuatio partium / & non quantitatiua

9

⁋ Tertio arguitur. ex hac positione sequitur quod si al bedo esset separata a quatitate, esset insensibilis. consequens est falsum. quod sequatur patet: quia non ha bet partes extensas.

10

⁋ Respondetur secundum duas ima ginationes praedictas. Secundum priorem vno modo respondetur quod requiritur modus quantitatiuus ad hoc vt agat ad visionem. Secundo modo nego quod non videatur si deus ad visionem actione general concurrat: & hoc si albedo extensionem habeat: hoc enim stat cum partium penetratione: vtpote si capiatur albedo palmalis: & ponatur quaelibet pars cum qua libet per totam illam partem palmalem: iam illa videbitur. Tertio, tenendo secundam imaginationem quod quantitas continua solum facit resistentiam ne aliud corpus ingrediatur locum eius, & non extemsionem: tunc non requiritur quantitas ad hoc vllo modo vt sentiatur: sed nulli corpori resistit: quia non coniungitur quantitati quae est causa alteri cor pori resistendi. quo fit: quod si tota quantitas separaretur a mari in loco profundissimo: & poneretur in illo gleba terrae vel piscis, subito descenderet: sicut in vacuo.

11

⁋ Alia nominalium positio est quod quam titas nulla distinguitur a re quanta vel rebus quam tis: sed quantitas materiae est materia ipsa: & quantitas formae substantialis est sua forma: & quantitas albedinis materiae inhaerentis est ipsa albedo.

12

⁋ Ex hac autem positione sequuntur propositiones. quarum Prima est. Aliqua quatitas est substantia, & aliqua quantitas est qualitas. Secundo sequitur, quod in transubstantiatione panis in sacramento Eucharistiae manet quantitas & qualitas: non tamen quantitas substantiae panis: sicut si virga viridis arescat: quan titas substantia manet: quia materia & quantitas substantia vna desinit esse: scilicet forma vegeta-: tiua: & alia quantitas acquiritur. Tertio sequitur quod plura corpora de praedicamento quatitatis naturaliter sunt simul, & est talium corporum naturalis penetratio: non autem corporum de praedicamento substam tiae. Videmus enim quod equus non igreditur locum foe ni nisi foeno sublato. ratione & experimento id cognoscimus. Ex isto manifeste sequitur quod dimensionum informatiue vel inhaesiue se habentium possibilis est peneti atio cum suo subiecto: & non aliter per naturam: quia nullum agens, penetrationem dimensionum facere potest nisi producendo vnum in alio informa tiue vel inhaesiue. Quarto sequitur quod aliquae sub stantiae sunt quantitates: quarum nulla est quantitas. pa tet de binario angelorum. irrationabile autem puto te nere quod quantitas discreta distinguatur a re quantaQuinto sequitur. quod aliqua est quantitas: quae nec est substantia nec accidens. patet de angelo & eius notitia. & sic aliqua est quatitas quae nec est substantia & accidens copulatim: nec accidentia & substantiae. quod patet de pluribus accidentibus & vna substan tia indiuisibili. Sexto sequitur: quod numerus par est numerus impar. patet de Sorte. & licet nume rus impar non possit diuidi in duo aequalia secundum illam dimensionem: bene tamen in duo aequalia simpli citer. Septimo sequitur quod aliquis numerus est cuiuscumque speciei numerorum numerus. patet de Sor te qui est binarius suarum partium: ternarius suarum pertium: & sic consequenter, tenendo totum esse suas pat tes. Octauo sequitur quod a. bipedalitas erit quanti tas, quando nulla quantitas erit a. bipedalitas. patet si a. bipedale condensetur ad subduplum: inam a. de sinit esse bipedalitas: & tamen a, non desinit esse quan titas. Nono sequitur quod quantitatem deus non potenst facere quin ipsa erit quantitas: licet quantitatem con tinuam facere possit quando non erit continua: vt si omnes partes penetratiue simul ponantur. tunc enim stando in terminis potest dici non esse continua cum partes non extendantur. Decimo sequitur quod quantitas est actiua actione reali. patet. haec qua litas est actiua actione reali: haec qualitas est quan titas: ergo haec quantitas est actiua actione realised hoc non est ratione quantitatis: sed ratione qua litatis. Vndecima propositio. quantitas suscipit magis & minus: sed hoc est ratione qualitatis. Duodecima propositio. alteratio est motus ad quantitatem: sed non acquiritur quantitas ratio ne alterationis.

13

⁋ Contra hanc conclusionem arguitur. Catera vesicae non possunt comprimi: nec latera follis. & hoc non est ratione materiae aeris: quae nullius actiuitatis est: nec formae aeris: quae potest condensari: & per consequens non est ratione totius. & patet / quia est maior aer in campis: qui tamen non resistit volationi muscae. relinquitur ergo quod sit ratione alicuius alterius tertii ab his distincti: scilicet quan titatis: ergo quantitas distinguitur a re quanta-

14

⁋ Respodetur: hoc argumentum non potest iuuare ad uersarios. tum quia quatitas non est de numero actiuorum secundum eos. tum secundo etiam in condensa tione & rarefactione tenendo oppositum non producil noua quantitas secundum saniorem viam de rarefactione. Respondetur ergo quod totus ille aer resistit ne condensetur: sed motus localis non est condensatiuus aeris. si autem vesica poneretur in aqua diu: condensaretur, & facile latera eius applicarentur si mul: vel magis appropinquarent. Nihil est quod ar gumentum assumit de aere in campo muscae non re sistente: quia illic cedit & liberumhabet exitum: sed non potest egredi latera vesice vel follis si foramina claudantur. nihil autem hic resistit nisi aer ipse ratione formae suae: quam quantitatem etiam dicimus. Eodem modo dicatur de vrinali pleno aere, orificio posi to super ignem: dum frangitur vitrum: quod nullo modo frangitur a quantitate, quae est nullius actiuitatis: sed ab aere & eius forma. cum enim rarefiat a calore, ma iorem locum occupet oportet: & quia non potest penetra re latera vrinalis, totum frangit. sicut olla tua non plena lacte frigido vel aqua cum bene calefit, rate fit liquor & operculum pellit quod si non habeat obstaculum clausum: vas ipsum aeneum successu tempo ris dissoluet & rumpet: nisi eius resistentia fuerit ma ior, quam actiuitas corporis rarefacti capaciores petentis agros.

15

⁋ Secundo arguitur. Propositio in qua negatur vnum genus generalissimum de alio, est im mediata. primo posteriorum. sed omnis talis est vera: ergo haec est vera: nulla substantia est quantitas. pari forma nulla quantitas est qualitas.

16

⁋ Respondetur. Propositio dicitur immediata duobus modis. vno modo laxato vocabulo omnis illa propositio quae ratione extremorum suorum resolui in aliam priorem non potest: siue sit vera siue falsa. Alio modo proprie: sicut Arist. capit in definitione scire, primo posteriorum. pro illa scilicet qua nulla est prior quo ad euidentiam. primo modo capit Aristo. in illo loco.

17

⁋ Nunc respondendum est ad argumentum Aristo. in principio quaestionis assum ptum: quo nisi sumus probare positionem oppositam Aristotelis. Dico igitur quod sufficit Aristoteli probare pluralitatem numeralem rerum. Secundo loqui tur de substantia impartibili & quantitate quae specie distinguuntur. supponebat enim aliquas substantias indiuisibiles. Tertio dico, quod non sequitur: Aristo. tenuit oppositum: ergo illud non est probabile: immo tat quod sit probabilius opinione eius. cum hoc tamen quamlibet talem opinionem & eius oppositam nitimut viae Aristit conformare.

18

⁋ Nunc vidimus de quantitate an distinguatur a re quanta nec ne. & li cet vtraque positio sit sustentabilis: pars negatiua est apparentior. tum quod ita facile & facilius soluit argumenta aduersariorum quam contra. tum secundo quod non multiplicat res perperam. De quantitate autem discreta & impartibilibus in quantitate, alibi loquor. quae nullo modo distingui a re quanta iu dico. Ex his autem nescis improbare numerum denarium praedicamentorum: cum praedicamenta penes modos significandi vocabulorum, & non distinctionem rerum distinguantur: vt in logicis satis protritum est

19

⁋ Reliquu est videre an accidentia alia quantitati inhaereant. Potest hic bifariam diciprimo quod nullum accidens est subiectum acciden tis. dicit enim Aristote. in vltima proprietate substantiae. Maxime proprium est substantiae cum sit vna & eadem numero, quod sit susceptiua cotrariorum. lbi enim maxime capitur aduerbialiter: ita vt ei so li conueniat. Et si dicas. proprium est superficiei primo colorari. quinto topicorum. Et in praedicamento quantitatis dicit philosophus. Quata fuerit superficies tantum album fore dices. Dico substantiam quo ad partem superiorem esse superficiem. & in lud patet quarto Metaphysicae ex philosopho di cente. Accidens non accidit accidenti: nisi quia am bo accidunt eidem subiecto. Si dicas: Arist. dicit octauo Physicorum textu commenti quinquage simi. Quantitas primo inest: deinde alia accidentia. Et Auicenna secundo Metaphysicae dicit quod vnum accidens est subiectum alterius. Respondetur Philosophus intellexit quod vnum accidens aliud prae supponit: & praesuppositum reputatur subiectum alterius. sic etiam intelligatur Auicenna. sicut dicimus quod priuilegium clericale fundatur in prima tonsura, vel corona. Et adhuc probatur quod dici- mus ratione suasiua: quia plus videtur quantitas a substantia dependere: quam qualitas a quantitate: cum substantia sit basis & prima causa respectu accidentium. septimo Metaphysicae. quantitas autem solum est dispositio media: ergo si quantitas est sine subiecto, idem erit de qualitate. Praeterea. qualitas est perfectior quantitate. ergo si quantitati non repugnat esse sine subiecto: nec qualitati repugna bit. Perfectio qualitatis super quantitatem sic oster ditur. qualitas est actiua actione reali: qua caret quantitas tenendo eius distinctionem a qualitatevel secundum aliam positionem, inquantum quantitas. Secundo. angelis & animabus substantiis nobi libus perfectis respondent qualitates, non sic quan titates: quia non oportet nobiliorem substantiam ma iorem habere quantitatem, quod patet de elementis quae maiorem habent quantitatem: & tamen inter substantias sunt infima. etiam per qua litates sub stantiae perfectae suos fines attingunt: vt beati spiri tus per visionem & dilectionem dei: non autem per quantitatem. Item Magister absolute in litera dicit acci dentia esse extra subiectum: & ecclesia vtitur in festo corporis Christi tali modo loquendi: ergo rationabilius est dicere hic omnia accidentia esse extra subiectum. Potest tamen defendi non impro babiliter: quod reliqua accidentia quantitati inhaereant

20

⁋ Ex quo hae colligendae sunt propositiones. Cum species panis & vini maneant eaedem post consecrationem quae fuerunt ante consecrationem (vt i experientiam sensuum cognoscitur) & cum illa ad cidentia non inhaereant substantiae panis & vinit quia non sunt: nec corpori Christi inhaerent: vt Ma gister in litera dicit: & bene. quia dato opposito oportet qualitates contrarias inhaerere eidem sub lecto primo etiam in summo, quod inconuenit. qui autem simul sint in eodem loco, non est inconue niens. quia sic oportet dicere de calore & frigore in corpore Christi secundum recitata in distinctio ne decima. Nec ista accidentia possunt poni in aere, quod patet de accidentibus interioribus hostiae ergo necessarium est dicere quod aliquod accidens illic est extra subiectum. scilicet quantitas in pat te centrali hostiae: vel prope centrum hostiae. & cum ita sit de aliquibus accidentibus: similiter de omnibus dicendum est: & sic qualitates coassi stunt quantitati: & cum ipsa miscentur: sicut cum substantia ante miscebantur. sed ei non inhaerent secun dum vnum modum praelibatum. Secundum alium autem non improbabilem qualitates quantitati inhaerent: & sola quantitas est extra subiectum.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2