Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 6

An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium
1

⁋ Distinctionis Trigesimaeoctauae Quaestio Sexta. Ecundo circa hanc materiam quaeritur, & est quaestio sexta in materia votorum. an status religiosorum sit perfectior statu episcopo rum saecularium. Per statum officium / & modum viuendi intelligo. de vocabulis enim non est curandum. hoc di co quia status secundum leges diuiditur in libertatem / ciuitatem, & familiam: secundum quem est maxima capitis diminutio: media, & minima. vt patet in. litr. de capitis diminu. l. fi. S. i. ii. &. iii. Et secundum hoc aliqui vo lunt dicere statum debere esse perpetuum.

2

⁋ Pro solutione quaestionis pono ali quas conclusiones: quarum Prima est. Aliqui sunt sta tus viuendi vel operationes magis stantes cum salute animae quam aliae. patet. nam piscator / & agricola de cuius sorte Virgilius dicit, At secura quies & nescia fallere vita. est in perfectiore statu quam aduocatus, cau po, negociator, vel miles in bello. igitur.

3

⁋ Secunda conclusio. Aliqui sunt status perfectionis. probatur sic aliqui sunt status siue modi viuendi vel dispositiones, in quibus homines melius viuere solent quam in aliis. & isti dicuntur ab aliquibus status perfectionis in quibus homines obligant se cum aliqua solemnitate ad deo seruiendum: vt sunt episcopi & religiosi. propterea Dionysius. v. cap. caelestis Hierarchiae attribuit perfectionem episcopis tanquam perfectioribus. & in. vi. capite eiusdem libri attribuit perfectionem religio sis quos monachos vocat, vel therapeutas. i. deo famulantes: tanquam perfectis. sed quamlibet bonam conditionem viuendi, quaiis est virginitas, viduitas, & coniu gium, statum vocabo: tum quod de nominibus non refert. tum quod hoc est in communi vsu. nam vocamus statum virgineum &c. In super perfectio ab aliquibus diuiditui in perfectionem acquirendam: & in perfectionem acquisitam. prior religiosis: posterior episcopis conuenit.

4

⁋ Tertia conclusio. Status episcoporum saecularium est perfectior quam status religiosorum. probatur haec conclusio. nulli licet a maiore statu ad minorem trans ire: bene autem ediuerso: quia hoc esset retro aspice re. sed potest aliquis transire a statu religionis ad statum episcopalem. vt dicitur. xviii. quaest. i. c. Statutum. Haec conclusio etiam probatur per ca. Licet. de regula. & per e. Veniens. de renun.

5

⁋ Contra hanc tertiam conclusion eim arguitur, probando quod status religiosorum sit statu episcoporum perfectior. & hoc sic. Episcopi flucti bus saeculi exponuntur: & sunt in maiore discrim ne salutis ram in collatione beneficiorum quam in administrandis bonis ecclesiae quam religiosi. & cu splendide comedant, & in societate sint saecularium virorum: in maiore sunt periculo perdendae castitatis quam religio sus simplex.

6

⁋ Respondetur. argumentum sufficien ter concludit religiosos esse in securiore statu bene viuendi quam sint episcopi nostrae tempestatis propter illa & similia quae in argumento tanguntur. Quia autem dicantur episcopi esse in statu perfectionis acquisi tae: expositione indiget. nam multi eorum paruam ha bent perfectionem acquisitam. vtinam haberent chari tatem infusam. Religiosi autem sunt in statu perfectionis acquirendae. i. sunt de statu illo in quo adhuc sunt sub modio: in quo laborant pro acqui sitione perfectionis. Ad hoc autem vt episcopi bene pra sint, praerequiritur quod virtutes habeant ad hoc vt ponantur super candelabrum. Ex quo sequitur quod aliqui sunt in statu perfectionis acquirendae nominaliter & non in statu perfectionis acquirendae participialiter. sicut obligator concedit vnam propositionem conce dendam nominaliter, vt hanc, homo est asinus, si convertatur cum hac, deus est: quae non est concedenda participialiter. Esse ergo in statu perfectionis acquirendae non est esse in via qua propinquem magna perfectio acquiritur: sed est virum esse astrictum perpe tuo ad cultum diuinum, cum quadam solennitate. Vnde Ioannes Gerson circa finem primae partis sic inquit: Religiones huiusmodi factitiae satis improprie & abusiue & forsitan arroganter dictae sunt status perfectionis, quod verum est. nam contingit homines imperfectissimos tales ordines profiteri. modo non propter perfectionem acquirendam, sed acquisitam debet dici status perfectionis. Et infert. propterea melius nominaretur via quaedam, instrumentum vel dispositio ad perfectionem acquirendam. nam sicut iuuat quosdam ad perfectionem verae religionis Christianae: sic multos impedit atque percipitat: quos tutius fuerat in saeculo remansisse. Sic ille. Quo fit vt aliquis sit in proxima via acquirendae perfectio nis, qui non est in statu perfectionis: & ediuerso, quod significatur per parabolam, Matth. xii. recitatam, de duo Pus filiis quorum alter dicebat se operari in vinea & non operabatur. alter dicebat se non operari & tamen operabatur. Vel sic. Vnus solenniter fe obligat ad hoc: non alter.

7

⁋ Secundo arguitur, quod scribitur Matth. xix. Si vis perfectus esse vade & vende omnia quae habes, & da pauperibus. id adimplent religiosi: non autemepiscopi: qui possunt habere pro prium. xii. quaesti. i. ca. Episcopi. & distin. xxiiii. huius diximus. Respondet beatus Tho. in secunda secundae quaest. clxxxiiii. quod non consistit essentialis perfectio in renunciatione actuali bonorum fortunae: sed est perfectionis instrumentum. Alio modo potest considerari secundum praeparationem animi: vt scilicet ho mo sit paratus omnia distribuere pauperibus si opus fuerit. & hoc directe pertinet ad perfectionem. ad hoc autem maxime tenentur episcopi pro salute sui gregis.

8

⁋ Tertio arguitur. status religionis ad vitam contemplatiuam ordinatur: status autem episco porum ad vitam actiuam. modo vita contemplatiua vitae actiuae praestat: vt perbelle philosophorum princeps decimo Ethicorum docet. Respondetur concedendo quod vtraque vita est bona: vt patet per responsionem Christi. sed contemplatiua simpliciter est melior. itamen vita actiua contemplatiuae vitae non aduersatur: sed ad eam disponit, dicente Gregorio sexto Mora lium. Qui contemplationis arcem tenere desiderat: prius se in campo per exercitium operis probet. Et non solum ad contemplatiuam disponit: sed cum ipsa stat. Potissimus autem actus vitae contemplatiuae est speculatio & notitia dei: considerando eius bonitatem, excellentiam, & magnitudinem. Secundarius actus est in consideratione creaturarum in quibus relucet dei immensitas & bonitas, secundum illud Apostoli ad Romanos primo. Inuisibilia dei per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. Modo isti actus intellectus, operationibus exterioribus circa proximum vel actibus illos exteriores impantibus non aduer santur. multi enim actus possunt simul esse, vnus in intellectu, & alter in voluntate: vel plures actus in eadem potentia. quare tempore quo episcopus exercet se circa actus vitae actiuae, potest etiam actus vitae contemplatiuae elicere.

9

⁋ Quarto arguitur. Ex hac ter tia conclusione sequitur quod si aliquis voueat profiteri re ligionem: & antequam profiteatur eligatur in episcopum, is posset episcopatu assumere, religione neglecta. consequens est falsum, vt ostenditur per Romanu pontificem in ca. Per tuas. de vo. vbi eit casus rotundus de prius vouente, & postea ad episcopatum electo. consultus Romanus pontifex dicebat. Nos igitur. ti di. consulimus, vt si tuam sanare desideras conscien tiam: regimen resignes ecclesiae memoratae: ac reddas altissimo vota tua. Dicis. pontifex subiungit. Quia si capitulum Geben. ecclesiae te postmodum canonice duxerit eligendum: electionem recipere poteris de te factam. Et ita voto quod est vnum bonum, fuisset aliud bonum superadditum, & per consequens totum bonum. Contra hoc non soluit argumentum. nam capitulum non tenebatur postea eum eligere: & ideo pontifex consuluit ei episcopatum relinquere pro voto adimplendo. ergo exposuit eum periculo maioris boni amittendi pro minore bono obtinendo, nec episcopatus est sta tus perfectior religione: quia si esset perfectior: iste de quo est sermo non deberet dici voti transgressor: cum illud adimpleat in meliore. per. c. Scripturae. de voto. & per. c. Peruenit. de iureiuram. Non valet solu tio Hostiensis quod non erat eligibilis, quia erat in pec cato mortali ob transgressionem voti: nec assum: psit religionem in tempore praefixo. Non enim video quod mortale peccatum impediat quempiam eligi ad praelaturam. etiam pro illo mortali poterat ei imponi poeniter tia: & sic eligi. vt in ca. i. de voto. li. vi. Pan. autem di cit. Si vouens consensit electioni principaliter pro pter deum & vt magis mereatur: tunc non tenetur renun ciare episcopatui. sed si consensit vt praesset & nor magis mereatur: tenetur episcopatui renunciare. Hoc non valet. Nam primo, poterat facile ille electus asi sumere bonum propositum. secundo, cum esset electus a capitulo, & consuleret pontificem quid opus esset facto: signum erat bonae conscientiae: & pontifex debuit pra sumere in meliorem partem etiam si se non consuluisset: & de hoc sciuisset aliunde quam ab illo electo.

10

⁋ Dico ei go: quod sicut pontifex definiuit: ipse tenebatur religio nem profiteri vt vouerat. Et quando dicitur, fauore populi professus potest extrahi de coenobio ad episcopatum. xviii. quaesti. i. c. i. ergo a fortiore eligi ante pro fessionem. Nego hanc cosequentiam: & negationis ra tio est: quia vbi est factus episcopus, tenetur seruare tria essentialia vota religionis. xvi. quaest. i. De monachis. paupertatem, obedientiam regulae quam professus est, & continentiam: & etiam habitum religionis. signum nanque fastus est in aliquibus religiosis in habitu dispesationem petentibus, vt eum subter tunicam defe rant. licet silentio, ieiunio / & aliis cerimoniis coeno bii non sit astrictus: quia illa statui pontificio repu gnant. sed tria essentialia vota pontificatum ornant. & perficiunt. & sic habebit duo opera perfectionis, scilic religionem quam vouet, & episcopatum. Sed adhuc non est penitus satisfactum argumento. nam cum episco patus voto praestet: votum non violat episcopatum assumens: cum votum in meliore adimpleat: sicut alia vota in voto religionis complentur. Respondetur bene episcopatum regens plus meretur: & est in statu perfectionis acquisitae, & per consequens me lior qui religiosus simplex. sed cum status episcopalis pluribus sit periculis obnoxius, non est aded securus vt status religionis. Multi namque possunt se se dirigere in religione sub aliorum ducatu, qui non nouerunt aliis praeesse: quod ad episcopatum perti net. Hinc primo Politicorum dicit Aristoteles quod alia est virtus boni viri: & boni ciuis, & maxime supremi directoris. Et propterea in episcopatum non cadit categoricum votum. secus est in religione, alia namque vota in religione implentur in ratione securiore & meliore. & sic intelligitur. c. Scripturae adductum. &. c. Peruenit.

11

⁋ Quinto arguitur. episco pus potest cedere episcopatui & profiteri religio nem. vt Alexander Tertius scribit ad episcopum London. de renum. c. i. & Innocentius Tertius ad archiepiscopum Eboracensem in. c. Ad supplicationem. & in. c. Nisi. ad episcopum Arelatensem sed quilibet episcopatui renuncians, potest religio nem profiteri. nemo autem transit a magis perfecto ad minus perfectum. per verbum Christi. Lucae. ix. & probationem conclusionis contra quam obiicimus-

12

⁋ Respondetur. si episcopus sit idoneus populo& possit facere illa quae praeminentiae seu praelaturae conueniunt cum salute sua: non debet suas oues relinquere. quia vt Ioannis. x. scribitur, bonus pastor animam suam ponit pro ouibus suis. Cum quo qua drat dictum Apostoli ad Philip. i. Et quid eligam ignoro. coarctor autem e duobus defiderium habens. dissolui, & esse cum Christo, multo magis melius est. permanere autem in carne necessarium propter vos. & hoc confidens scio quia manebo &c. Qua re licet sit graue episcopo: non debet gregem dese rere (potissimum vbi non est aliquis magis idoneus vel aeque idoneus cognitus talis: volens suscipere curam, nisi populo esset odiosus, & in periculo necis: nec posset illic proficere, vt allegabat archi praesul Eboracensis praefatus: vel conscientia vrgere tur quod non possit exequi illa quae suo officio incum bunt, vt dicebat Londoniensis. sed non debet facile dimitti: indicium enim est bonae conscientiae. Si ve ro non fuerit sufficiens sic vt non possit illa face re quae suo officio debentur / nec per se nec per auxilium: relinquat episcopatum. Sunt autem sex causae ob quas episcopi possunt petere, & papa consueuit concede re facultatem cedendi: quae explicantur in. c. Nisi. de renum. & comprehenduntur his versiculis. Debilis / ignarus ) male conscius / irregularis / Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit. Nec hoc est aratrum relinquamre & retro aspicere: sed relinquanre aratrum quo arare nescit. Quod aut dicitur de religione non conclu dit: quia potest episcopatui cedere siue religionem profiteatur siue non. sed si religionem profiteri voluerit: ei non prohibetur.

13

⁋ Ecce quid est status perfectionis: & quod episco patus est statu religionis perfectior: a quo quis extra hi potest vt episcopatum assumat: & spirituales filios in seculo generet. tamen non desinit esse religiosus, si ue dispensetur secun vt habitum ferat sub tunica, siue vt non ferat. quorum vtrumque improbo in istis religio sis episcopatus venantibus, qui erubescunt dici religiosi. Argumentum est, sicut erubescunt de religionis habitum: etiam religionis vota essentialia eos mi nime seruare studere. Ab austeritate tamen regulae sunt absoluti. nam de pertinentibus ad curam sua tractare debent: aliis in coenobio tacentibus. & per consequens matutinis horis tempore quo alii sur gunt adesse non astringuntur. accedant tamen quam proxime possint ad obseruationem regulae: modo neces saria vel vtilia suo officio non negligant. Vlterius de vita actiua / contemplatiua / & mixta loquuti su mus. Praeterea diximus quod vouens religionem se pr fessurum non potest in episcopum eligi suo voto praeter misso: sed primum profiteatur: deinde eligatur si alii voluerint. Et licet cum maiore merito quis episcopatus habenas bene moderando praesit quam religioni vacando: tamen securior est religio in ea congregatione in qua vera institutio seu regula obseruaturi quia de illa semper intelligo, quando de religione lo quor eam laudando. Denique in casu licitum est episcopatum dimittere: & indiciu est securae conscientiae tales honores, modo salubtiter curae prouideatur, relinquere. sicut beatus Valerius, beatus Anselmus, beatus Baldredus, Albertus Magnus, & multi viri caelo digni fecere.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 6