Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 16

Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat
1

⁋ Distinctionis Quadragesimaenonae Quaestio Decimasexta. Estat quaestio pro xime iam proposita: quid sit videre in verbo: & An videns verbum omnia quae in verbo relucent / videat. Pro cuius solutione scito quod non facio hic difficulta u te de visione in proprio genere, notum est enim quod btuns acquirere potest alias notitias tam abstractiuas quam intuitiuas ex seipso. Sic ergo intellectu questionis restricto / aliqua praemita tam, postea conclusiue responsurus.

2

⁋ De visione in verbo recentiores ab antiquis discesserunt. Antiqui enim dicebant quod beati vident res in verbo tamqua in speculo in quo creaturae relucent. sed quia hoc indi gestum posterioribus visum est: aliam viam imaginati sunt. Antiquorum autem modus dicendi erat iste. Bea ti vident in verbo tanquam in speculo res in eo relucen tes. & qualitercumque antiqui intellexerint, non refert: modum illum explicabo: supponendo pro funda mento: quod angelus sibi relictus & quilibet beatus vel anima beata potest intueri secreta cuiussibet creaturae: & cogitationes eius contemplari, pariter & volitiones, sicut eius essentiam. hoc ex. ix. distinctione Secundi suppono. licet autem varii hoc non admitte rent: credo illud rationabilius. lsto supposito deduco materiam sic. beatus Linus potest intueri secreta beati Michaelis: & omnes cogitationes eius legere in libro, si sufficienter sibi applicentur. ergo si ad imaginationem illae qualitates essent extra subiectum & per se existerent: non minus illas videret: & res signi ficatas per eas apprehenderet.

3

⁋ His dictis addo propositiones. quarum Prima est. Deus repraesentat sibi rem omnem possibilem. hoc est, eius essentia est omnium rerum intellectui suo repraesentatiua, tam complexe qua incomplexe. Secunda propositio. Notitia reflexa reprae sentat omne illud quod per notitiam directam significa tur. Tertia propositio. Visio beatifica est notitia reflexa. probatur sic. est notitia dei: & deus est notitia directa: quia sibiipsi omnem rem repraesentat: ergo eius notitia: scilicet visio, est notitia reflexa. igitur non est inconveniens quod illa visio quamlibet rem reprae sentet. Hanc veterum viam soleo sic probabiliter ostendere per has propositiones probabiles: & id propterea, quia nominalium schola in logica profunda pro inconveniente contra antiquos habet quod vna notitia nunc repraesentet a, nunc illa eadem repraesentet b. actualiter: & non a, nunc vero a. b & c. Sed ex his propositionibus probabilibus, in nominalium schola non debet hoc inconveniens ( vt videtur) haberi. nam quaelibet istarum propositionum trium addi- tarum / dempta secunda / est sic probabilis / vt opposita in logica & theologia sit multo probabilior. secunda etiam non est improbabilis.

4

⁋ Secunda opi nio erit haec. Deus causat partialiter notitiam creaturae in beato siue incomplexam siue complexam. Hoc sic declaro. notum est licet angelus in caelo non possit naturaliter videre Tigrim ssumen: si tamen esset tigri praesens / haberet notitiam intuitiuam illius fiuminis. deus autem potest supplere causa litatem obiectiuam illius fiuminis concausando similem notitiam cum intellectu qualem causaret obiectum praesens: cum possit supplere omnem causa litatem causae secundae. destructo etiam fliumine / notitia intuitiua eius causabit iudicia varia complexa illius fluminis: quae deus potest concausare. Breu ter assensus quilibet verus potest causari a suis causis secundis: & deus potest illam causalitatem super plere causando assensus quos vult. eodem modo de notitiis incomplexis intuitiuis & abstractiuis. Et hoc est videre in verbo / scilicet aliquem vi dere verbum: & verbum concausare notitiam cum intellectu beati / supplendo causalitatem causarum secundarum.

5

⁋ Vel potest tertio causare notitiam se solo actiue: anima passiue se habente. quo modo angelus beatus reuelationem alicuius a deo ca piens: dicitur hoc videre in verbo: non autem iuxta primam viam. & hoc est videre in verbo.

6

⁋ Quarta. potest dari imaginatio ista. sicut species visibilis a tergo sortis videtur in speculo etiam intuiti ue / sed hoc non refert: & forte illa species non est realiter in speculo, sed est reuerberatio specierum a speculo ad organum sortis: & tamen procul vide tur: capiatur imaginatio Ocltam & Durandi qui non est ponenda talis species: quam licet falsam putem: tamen erit manuductio proposito nostro sufficiens: sic deus siue essentia diuina est speciale speculum in quo quaelibet res creata videtur, non quod species sit in deo, sicut aliqui de specie in specu lo impressa putant: vel ab eo reuerberetur aliorum more: sed quia eius beatitudo causat cum existen tia creaturae notitiam illius creaturae scilicet a. & deus cum existentia b creaturae causat aliam notitiam & si creatura multum distet: illam distantiam deus supplet. & si non existat: totum supplet deus. Differt autem hic modus a primo: quia poneret mul tarum creaturarum multas distinctas notitias: pri mus duntaxat vnam.

7

⁋ His notatis pono aliquas conclu siones ad primam viam responsiuas: postea alias attingam. Prima est. Nulla notitia creata non reflexa vnam rem singulariter & distincte repraesentans / potest aliam rem vel res alias repraesentare

8

⁋ Secunda conclusio. Probabile est / vel non est mu tum improbabile quod notitia reflexa repraesente omne illud quod per notitiam directam repraesen tatur.

9

⁋ Ex qua conclusione sequitur quod primus modus visionis in verbo non est omnino impro babilis.

10

⁋ Prima conclusio probatur sic, notitia sin gularis a. albedinis non potest repraesentare b. nigredinem: nec c. albedinem: ergo conclusio veraantecedens probo: quia dato opposito cum sit notitia singularis repraesentabit b. & c. discrete. er go erit notitia infinite perfecta. capio insimum colo rem, gratia exempli nigredinem. repraesentare discre te nigredinem est aliquantae perfectionis: repraesen tare rubedinem distincte est tantae perfectionis. & sic procedam per res infinitas. ergo omnes res re praesentare distincte est infinitae perfectionis. probatur consequentia: quia si repraesentare finita distincte arguit maiorem perfectionem quam reprae sentare vnum: repraesentare infinita distincte ar guit infinitam perfectionem. Secundo arguitur ad idem. calor non potest producere frigus sine an tiparistasi: ergo nec notitia singularis a. albedinis repraesentare b. nigredinem. antecedens patet: quia eius opposito dato perit omnis causalitas natura lis creaturarum.

11

⁋ Secunda conclusio probatur: quia conceptus non vltimatus voluntatis sortis sortem repraesentat iuxta dialecticos omnes. ergo notitia reflexa notitiae directae albedinem repraesen tantis / albedinem repraesentatur. Sed hic dicis nor esse simile: quia conceptus non vltimatus qui est vocis aut scripturae similitudo / significat ad placi tum quod per terminum vocalem significatur. se cus est de conceptu reflexo potissimum conceptus vltimati. Secundo arguitur. quod repraesentat exem plar / repraesentat exemplatum. vt notitia imaginis Herculis herculem repraesentat. sed hic negas assum ptum. Tertio arguitur. si notitia reflexa non reprae sentet rem significatam per notitiam directam: sequitur quod habens notitiam notitiae singularis sor tis / nullo modo cognosceret sortem: sed solum illud accidens: singulariter illic sistendo. Verum hoc concedis: nulla probatione efficaci ad conclusionem adducta, sed solum topica. Ponitur tamen non im probabiliter secunda conclusio. Tertia autem corolla rie sequitur ex secunda.

12

⁋ Contra primam conclusionem argumentor sic. Notitia eadem singularis repraesen tat sortem & albedinem eius: ergo conclusio falsa. Respondetur concedendo: quia albedinem re praesentat tanquam rem significatam per se: sortem autem re praesentat per accidens, tanquam subiectum illius rei signi ficatae per se. & intelligo conclusionem de obiecto per se ipsius notitiae ad quod immediate termina tur illa notitia. nam licet illa substantia destruere tur: maneret obiectum per se.

13

⁋ Contra secundam conclusionem arguitur. Ex ea sequitur quod singularis notitia accidentis natufaliter repraesentet substantiam: nec pos sit non repraesentare substantiam naturaliter. quod non videtur concedendum. Secundo sequitur quoi anima separata cognoscat aliquid intuitiue extra totam distantiam in qua potest videre. Nam si videa a, notitiam in b. anima prope limitem illius distan tiae: a. est notitia c. obiecti extra totam illam distantiam. Tertio sequitur quod de re absente erit notitia intuitiua naturaliter: vel quod eadem notitia sit intui tiua respectu vnius obiecti: & abstractiua respectu alterius. probatur. quia angelus videt notitiam in alio angelo de non existente obiecto: cum ange lus habeat nontitiam intuitiuam de notitia in alio an gelo. lam sic. vel illa notitia intuitiue repraesentat be non existens. & sic habetur prior pars disiunctiuae illa tae. vel erit abstractiua respectu non existentis: & se quitur secunda pars illati. Quarto sequitur quod in proposito visio beatifica in creatura erit infinitae perfectionis: quia distincte representat infinita. patet per fun damentum. vel enim notitia reflexa representat omni taliter qualiter per notitiam directam repraesentar tur: vel non. si secundum: fundamentum est destructum. si primum: cum deus infinita distincte repraesentet: & propterea concludatur infinitus: saltem haec ratio secundum omnes concludit deum infinitae perfectionis. licet alia via probari possit infinitus: sed sic est de visione beatifica quae est eis notitia per te. Fortasse dicis notitiam habere obiectum primatium vnum: & obiecta secundaria plura: & re praesentare obiecta secundaria infinita distincte, non arguit infinitam perfectionem. Contra hoc argumentor, notitia dei sibi repraesentat creaturas: tanqua obiecta secundaria: & essentiam diuinam solum tanquam obiectum primarium. & tamen ex hoc con eluditur esse infinite perfectus. Confirmatur assumptum alia via. repraesentare vnam creaturam distincte tanquam obiectum secundarium arguit aliquantam perfectionem. et repraesentare aliam creaturam distincte tanquam obiectum secundarium, arguit duplicem perfectionem in notitia: & si ascendendo: ergo repraesentare infinitas creaturas tanquam obiecta secunoaria / arguit infinitam perfectio nem. Fortasse dices mihi quod nullus intellectus potest distincte cognoscere omnes creaturas tanquam obii cta secundaria. Insto de anima Christi. sed de hoc in. xiiii. distinctione Tertii dico. Rursus obiicio. per te notitia reflexa naturaliter repraesentat quicquid per directam significatur. sed notitia directa illa omnia distinctissime repraesentat: ergo notitia ill reflexa omnia illa representat quantum est de sua na tura: siue intellectus creatus possit apprehendere omnia distincte per illam / siue non. Exemplum. s esset ad imaginationem a. notitia infinite perfecta / visio verbi omnia repraesentaret quantum est ex parte sua. sed intellectus humanus illa notitia informatus potest solum intelligere duo obiecta distincte: infimus angelus mediante eadem notitia potest solum intelligere tria obiecta distincte: superior angelus quatuor: & sic ascendendo in infini tum / per plura actualiter intelligere in creatura notitia non est maioris perfectionis. Item secundum hanc viam / notitia reflexa distincte repraesentat se vt patet de visione in verbo. sed cum illa notitia non sit causata ab ipsamet tanquam ab obiecto: non se quitur quod idem causet se. Insuper maior pars opinantium forte non admitteret notitiam reflexam repraesentare id quod per directam repraesentatur. fundamentum igitur est suspectum. Rursus non admitterent quod notitia dei esset notitia reflexa: cum sit substantiae notitia. sed illud vltimum vix sufficit: nisi stes in termino.

14

⁋ Praeterea arguitur. quilibet beatus secundum hanc viam cognoscit oma nia. probatur. nam quilibet habet notitiam omnia suapte natura repraesentantem: ergo quilibet cognoscit omnia. patet consequentia: quia ego cognosco tot obiecta quot notitias habeo in forma vel in valore. vt si notitia Sortis mihi mille creaturas distincte representaret: hanc habens, eas on nes cognoscerem. Fortasse dicis. videns intuitiue vrinam non cognoscit omnia repraesentata in eaDico non esse simile: quia visio beatifica est natu ralis similitudo cuiuslibet rei per te: licet vnius pri matia: & aliarum rerum secundaria. ergo qua ratione vnam repraesentat / aliam repraesentabit. in vrina autem vna repraesentatio est latens, & alia pae tentior. in cuius argumentum nunc physicus mor bum vrina visa apprehendit: licet non causam mor bi: nec multa alia morbum concernentia: & tamen notitia actualis repraesentat actualiter omne illud cuius est notitia. Forte dicis cum Durando quod res non repraesentantur in essentia diuina necessario quantum ad suam actualem existentiam: sed solum quitum ad suam essentiam. & ideo non oportet quod per eam cognoscatur quantum ad suum existere: sed solum quantum ad suas quiditates. Hoc non valet quia essentia diuina est speculum voluntarium. iuxta Augustinum de videndo deum. Propterea minus valet aliorum sententia dicentium quod videns essentiam diuinam / de necessitate videt omnia quae deus videt. Cuius falsitas patet: quia sic non esset reuelatio vlla: nec angelus superior aliquid inferiori reuelaret. Et Matthaei. xxiiii. dicit Christus. De die autem illa & hora nemo scit / neque angeli caelorum, nisi solus pater. Idem habetur Marci. xiii.

15

⁋ Restat ergo aliter respondere ad argumentum factum tenendo alium antiquorum modum. Ad vltimum autem argumentum quicquid sit de aliis, conse quenter dicerem sic. Nego quod quilibet beatus cognoscat omnia. & ad probationem: quilibet beatus habet notitiam actualem omnia repraesentantem: ergo quilibet beatus cognoscit omnia, nego consequentiam Vnde dico possibile esse quod ego habeam notitiam actualem a. albedinis: & non cognoscam vel appre hendam a. albedinem: siue notitia illa producatur effectiue ab intellectu meo, siue totaliter a deo. nam potentia mea est operatiua mediante illa notitia: hoc est, tendit actualiter in obiectum mediante illa: sed deus potest non concurrere ad illam actua lem tendentiam, scilicet cognoscendi obiectum & si non concurrat ad hoc: nihil cognoscam. & si deus possit illud facere respectu notitiae a. albedinis, vt opinor: idem potest facere respectu cuiusi cunque alterius obiecti. Ex quo sequitur quod stat beatum clare videre deum / nullam creaturam cogno scendo. quod patet: quia deus potest non concurre re ad illam tendentiam cum illa creatura / concurrendo ad visionem eius. sed quod aliquis possit habe re visionem dei / & non cognoscere deum actualiter: non sequitur. Vlterius infero quod notitia actualis non distinguitur a notitia habituali / per hoc quod actualem habens actualiter tendit in oblectum / ipsum cognoscendo: sed per hoc quod illud faceret nisi deus non concurreret. Sed contra hoc arguitur. Ex ista positione sequitur: quod quilibet beatus cognosceret omnia si deus secum concurreret. Nam quilibet beatus habet notitiam actualem omnia reprae sentantem: & potest ad hoc concurrere deus si vo luerit: ergo quilibet beatus potest comprehende, re deum. Respondetur. dato toto antecedente: ne go quod beatus propterea deum comprehendat. nam sicut ad intelligendum intuitiue deum / non sequitur quod deus comprehendatur: sic nec ad quamlibet creaturam cognoscendam etiam distincte sequitur quod deus comprehendatur. Deus tamen de poten tia absoluta, vt opinor, potest facere quod vna crea tura cum ope sua omnia distincte cognoscat: sicut potest facere infinitum intensiue & extensiue. non tamen propterea sequitur quod deus compre hendatur. Dico sane nonnulla quae antiqui non concederent. sed mea non interest: quia in parte capio fundamentum quo communiter vsi sunt: & dico consequenter / non respiciendo quid ipsi dicturi essent. Insuper dico, mihi eorum fundamentum non placere.

16

⁋ Teneo igitur solum secundam viam: quod creatura non videtur in verbo per visionem beatificam: sed per alias notitias a deo productas / siue a beato productas partialiter, siue a deo totaliter. Hanc autem materiam in. xiiii. distinctio. Tertii latius deduco: quapropter transeo. Sed ad visionem dei requiri opinor quod quilibet beatus videat illa quae ad se pertinent. haec enim deus ipsi ex suo beneplacito reuelat.

17

⁋ Contra hoc arguitur per beatum Gregorium. iiii. Dialogorum dicentem. Quid est quod non videant, qui videntem omnia vident? sed deus videt omnia: ergo qui deum videt / omnia videt.

18

⁋ Secundo arguitur. qui intelligit maius, intelligit illud quod minus est. vt dicit Aristoteles. iii. de anima. sed omnes creaturae possibiles sunt minores deo: ergo facilius est omnes creaturas possibiles videre quam deum.

19

⁋ Respondetur ad primum: quod beatus Gregorius loquitur quo ad sufficientiam. Ad secundum dico quod videns quod difficilius est visu / potest videre illud quod est sibi facilius visu: sed an ita sit inter deum & creaturas, non probatur. Secundo dico quod sicut vt communiter dicitur, ad visionem dei non sufficit eius influentia generalis: sed requiritur alius concursus: ita deus potest facere de potentia sua absoluta quod creatura distin cte videat quamlibet creaturam. sed an ita de facto sit de anima Christi, in. xiiii. distin. Tertii discutitur.

20

⁋ Tertio arguitur. Ex his sequitur quod beatus intelligeret nunc pauciores res: nunc plures. quod est contra beatum Augustini vltimo de Trinitate, de centem. Non erunt volubiles nostrae cogitationes ab aliis in alia euntes atque redeuntes. Ad tertium dico nihil sequi ex dictis meis super difficultate proposita. Licet enim putem possibile quod deus beato reuelet in primo instanti quo est bea tus omnia quae ad ipsum pertinent perpetuo: tamen illud non est verosimile. sed rationabilior est illa sententia, quod reuelat de integro seu de nouo aliquid beato ante incognitum. Porro Beatus Augustinus apponit (fortasse) in illa auctoritate dicens. Fortasse nunc beatus pauciores notitias respectu creaturarum habet: nunc vero plures. In notitia autem creaturarum non est beatitudo: sed in sola visione dei. vt dicit idem Augustinus. v. Confessionum, sic inquiens. Infelix. homo qui scit omnia: te autem nescit. Beatus autem qui te scit / etiam si illa nesciat. Qui vero & te & illa nouit: non propter illa beatior: sed propter te solum beatus est.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 16