Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 7

An confirmatio sit sacramentum initerabile
1

Irca hanc di stinctionem septi mam quaeritur quaestio vnica. An confir matio sit sacramen tum iterabile. Pro solutione nota quod confirmatio hic non capitur pro constanti firmitate in bono quemadmodum dicimus quod sancti in patria sunt confir mati: sed quomodo capiatur patebit ex definitione eius. Institutionis congruitas ex hoc patet: nam sicut in vita naturali vltra generationem per quam vita acqui ritur: requiritur alia actio per quam homo ad perfecta quantitatem perducatur: sic praeter spiritualem generatio nem: quae fit in baptismo: per quam vita acquiritur: requiritur alia actio sacramentalis: per quam vita spiritualis ad perfectam veritatem deducitur: & hoc fit per confirmationem: in qua spiritus sanctus datur ad perfectum robur / secundum illud de consecratione. dis. v. Omnes fideles per manus impositionem episcoporum spiritum sanctum accipere debent: vt pleni christiani efficiantur. Praeterea ad actum qui habet specialem difficultatem, opus est spe ciali adiutorio: sed praeter difficultatem, quae est in creden do: est specialis difficultas confitendi fidem tempore persecutionis: quia fides sola non sufficit coram saeuiente tyranno.

2

⁋ Sed ne in vmbra transeamus: restat quaerere: quae res sit confirmatio. Et quia ponentes relationes reales distingui a rebus absolutis, habent suum modum dicen di: & nominales plerique non intelligentes sua principia: dicunt quod est res transiens: sic procedendum est sicut in baptismo. Confirmatio est vnctio. vel ergo vnctio ibidem supponit pro oleo & balsamo simul: connotando verba & intentionem: vel pro verbis & balsa mo: vel pro his omnibus: vnum enim dandum est. Et iuxta illa quae dixi in de baptismo, dicitur quod est oleum & balsamum. Et sic definitur.

3

⁋ Confirmatio est chrisma sanctificatum positum in fronte signo crucis, ab episcopo vtente forma debita & intentionem habente faciendi quod ecclesia intendit respectu generati: si vsus fuisset ratione, semel consentientis, & non postea dissen tientis: vel nunquam rationem habentis. Vel sic & melius innitendo breuitati in definitionibus. Confirmatio est chrisma sanctificatum: quo episcopus inungit rege neratum in fronte: ad cuius inuocationem deus dat robur accipienti sustinendi in publico fidem. Non curo an haec definitio conuertatur cum definito pro omni tem pore. Ponitur chrisma: non genus sed loco generis vt videatur quae res sit confirmatio. reliquae particulae sunt differentiae accidentariae. deus autem quamquam dat robur: talis tamen roboratus: ex socordia potest succumbere. sed citius confirmatus potest resistere quam non confirmatus: quia auxilium habet. Ponitur sanctificatum: quia materia quae habet specialem ministrum est benedicta, vt hic, in ordine, in ex trema vnctione, & poenitentia quo ad sacerdotem: & materia in sacramento eucharistiae est benedicta ob contentum. sed hoc non requiritur in baptismo & matrimonio: vbi laici & presbyteri sunt ministri. lstud sacramentum est de praecepto quando homo est in periculo persecutionis: & potest haberi mini ster: quia effectus est necessarius: puta confiteri fidem in publico: & ad hoc opitulatur confirmatio. igitur. & hoc si illi constiterit. Possunt fieri similes rationes contra hanc materiam sicut contra baptismum: & petunt easdem solutiones. propterea inane est recensere. Forma huius sacramenti est. signo vel consigno te signo sanctae crucis in nomine patris & fi lii & spiritus sancti Amen. Tales autem propositiones sunt concedendae: Sacramentum confirmationis fuit in pyxide episcopi. ponderat vnam libram. sacramentum confirmationis creuit in horto, nec hoc est magis absonum: quam illud concedere in fundamento illius relationis. Confirmatio est res permanens. tamen non ita diu manet confirmatio sicut chrisma. Patet: quia illud chrisma non est confirmatio nisi tempore prolationis verborum: vt ante dictum est de baptismo: quia deficiente connotatione termini positiui: deficit eius suppositio mediante co pula de praesenti: sicut scribens supponit pro homine sed non semper. Materia autem chrismatis est bo na & congrua: quia confirmatus debet habere munditiam / charitatem: & bonam famam: vt bene roberetur in fide. Oleum autem est liquor multum leuis & ascendit. testes sunt pauperes studentes Parisiis. qui con sumpto oleo in lampade quando ferme candela extinguitur infundunt aquam: vt oleum supernatet: & copiosum lumen habeant: iuxta parabolam Matthaei. xxv. Prudentes virgines acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus. Balsamum vero est boni odoris. sic confirmatus bonae famae debet esse: & non foetere vitiis in oculis aliorum: iuxta illud secundae ad Corinthi. xi. Christi bonus odor sumus. Et sicut pugiles inunguntur vt facilius re sistant inimico: sic confirmandi. Chrisma autem ponitur in fronte: vt ab accipiente fides Christi praedicetur sine erubescentia. De consecratione distin. v. Nouissime. & capio praedicare pro tueri: quod foeminis sicut praelatis iuxta capacitatem con uenit: quae confirmantur: licet secundum doctrinam apostoli. i. ad Timoth. ii non debent docere in publico. Et quemadmodum triplex erat status eorum qui ingrediebantur terram promissionis: scilicet in- cipientium / proficientium / & perfectorum: vel ingredientium / pugnantium / & in tabernaculo ministrantium: & totus populus egrediebatur Aegyptum & intrauit terram promissionis in se vel posterita te: sic quilibet baptizatus Aegyptum deserit: & in familiam Christi ingreditur in confirmatione: & fit miles Christi ad confitendum nomen Christi: sicut fortiores in populo dei pugnabant pro aliis: & leuitae intrabant tabernaculum: & habebant specialem cultum dei: ad quem erant deputati. quibus sacerdotes succedunt. Quia robur detur viro in confirmatione, patet. datur gratia confirmatio nis quae iuuat ad resistendum vitiis: & ad exeundum in actus bonos: in signum cuius: quando quis confirmatur, sustinetur in brachiis alterius: ad significandum eum esse imbecillem antequam arma acquirat. Si dicas. incassum quis armatur antequam in bellum prodeat: vt est de paruulo. Dicitur hoc esse verum in bello corporali: in spirituali autem non oportet. etiam si talis animam post confirmationem ef flauerit: magis beatificabitur: proportionabiliter ad gratiam confirmationis. Gratia autem confirmationis & baptismi sunt eiusdem speciei: & se intendunt: & reddunt habentem / gratiorem intensiue: & dato (quod non credo) quod vt volunt alii, hae gratiae distinguan tur: talis maiorem beatitatem habebit propter maiorem gratiam extensiue.

4

⁋ Istis notatis ponuntur duae conclu siones. Prima est. Confirmatio est sacramentum nouae legis a caeteris sacramentis distinctum. Quia sit sa crametum patet auctoritate Melchiadis papae. de consecratione. distin. v. De his. Scirote (inquit Hi spaniarum episcopis) vtrumque (baptismum & confirmationem) magnum esse sacramentum. Illud probatur ra tione: quia est signum sensibile gratiam dei &c. ergo est sacramentum. a definitione ad definitum. Quia con ferat gratiam: patet superius ex auctoritatibus de sacramentis in communi: & inferius tangetur. Quia distinguatur ab aliis loquendo de distinctione arguitiua, patet. quia habet aliam materiam: vel est alia materia: quod in idem redit. saltem est alia forma & materia copulatim. hoc ponitur propter ex tremam vnctionem quae oleo vtitur. Sed signatio cru cis in fronte non abs re ponitur: homo enim relinquit fidem propter timorem & verecundiam: quae in fronte a posteriore maxime relucent. Cum enim verecundia sit timor ingloriationis: natura pellit sanguinem ad exteriora, oblata materia verecundiae, ne omnino ta bescat. sicut tempore timoris calor faciem & partes su perficiales deserit pro conseruanda natura. propter ea dicitur quod palliditas in aliquibus est signum timoris: vt quando calor petit ventrem & partes inferiores. quod ita sit patet: quia interdum dissoluitur venter ad emissionem vsque superflui secundae dige- stionis, & nonnunquam primae, vt videre licet in meticu losis iuuenibus caesis. Sed dum calor cor & partes superiores petit: homo efficitur animosior: accenditur ira: & datur alimentum fortitudini. Vtcumque autem it: magna est mutatio in fronte & in facie tempore verecundiae & timoris: propterea facies alteratur. hinc est signatio in fronte. Confirmatio igitur ad alium finem immediatum ordinatur quam extrema vnctio: & habet aliam formam: loquendo de forma impro prie dicta.

5

⁋ Secunda conclusio. Confirmatio non est iterabilis. Probatur a posteriori. imprimit characterem ex quaestione praecedente. ergo non est iterabilis. haec probatio sufficit theologo. illud idem patet auctoritate concilii Tarraconensis. de consecratione. distin. v. Dictum. & capitulo sequenti.

6

⁋ Contra primam conclusionem argui tur. Omne sacramentum est a Christo institutum: confirmatio non est a Christo instituta. igitur non est sacramentum. consequentia tenet in baroco. & maior probatur, quia ille solus debet instituere sacramentum qui potest dare effectum signatum sacramenti. scilicet gratiam. is est solus deus. igitur. Minor patet, quia non legitur vbi Christus instituerit.

7

⁋ Respondetur negando minorem: esto non legatur locus punctalis in quo instituitur hoc sacramentum. Cuius causa est: quia historiae canonicae non sunt productae ad mortem apostolorum vsque: sed absolutae erant trigesimo anno a passione Christi: & verisimile est post Hierosolymam euersam. xlii. anno post passionem Christi superfuisse nonnullos apostolos: & diu post. Ioannes enim qui erat ex iunioribus in passione, vixit. xcix. annos. Petrus & Paulus an no. xxx. post passionem Christi occisi sunt. Et sic non legitur locus scripturae vbi instituebatur confirma tio: sed apostoli non instituissent illam nisi habuissent a Christo: quia dei solius est sacramenta instituere. Ratio. quia solius dei est dare sacramentis efficaciam: hoc est gratiam: & sacramenta sunt potissima in lege modo inter sacramenta semper connumeratur confirmatio. Nihil est quod aliqui doctores dicunt: quod in concilio Meldensi hoc sacramentum institutu est. Nec valet aliorum dictum quod ab apostolis sacramentum con firmationis est institutum. Apostoli tamen confirmationem promulgarunt: sicut eis a Christo praeceptum erat: qui huius sacramenti sicut caeterorum omnium verus erat institutor

8

⁋ Secundo arguitur contra eandem conclusionem. Omne sacramentum habet debitum ministrum: confirmatio non habet debitum ministrum: ergo confirmatio non est sacramentum. consequentia tenet in baroco. Minor probatur. quia ille erit solus episcopus sicut magister in litera tenet: sed hoc non: quia simplex sacerdos potest confirmare: quod patet. xcv. distin. capi. Peruenit. vbi beatus Gregorius hoc Ianuario episcopo scripsit, quod sacerdo tes eius confirmare possent. Nec valet dicere quod hoc permisit ratione scandali vitandi: quia vtilius scandalum nasci permittitur quam veritas relinquatur. Non valet etiam dicere: quod in primitiua ecclesia non erat di stinctio inter episcopum & sacerdotem. sicut Hieroni mus videtur dicere super epistolam ad Titum. & recitatur xcv. dist. c. Olim. & sequenti. quia ex institutioni Christi discrimen est inter simplicem sacerdotem & episcopum. vt patet. xxi. dist. In nouo testamento. licet vnus non vocaretur nomine communisquo vtimur nunc episcopus: sicut ille terminus papa non erat in vsum interdum: sed tamen eadem sententia erat: & papatus ipse est ex institutione Christi. Alii dicunt quod papa poterat facere quemlibet sacerdotem illius regionis episcopum quantum ad istum actum: sed non quantu ad alios: & sic quilibet sacerdos illius loci confirmare poterat: & non conferre ordines. Hoc non valet. Tum primo, no potest papa facere epsos in absentia eorum qui consecrandi sunt episcopi. Tu secundo. si erant episcopi: omnia episcopalia poterant facere: vt ordines conferre, & cofir mare: licet peccarent faciendo. Multae autem glossae canonistarum tenent quod papa potest committere cuilibet sacerdoti facultatem cofirmadi. hoc Alexander Halen. beatus Tho. & eius schola insequitur. Sed non placemihi positio ista: glossae namque canonistarum in mate ria sacramentorum valde extranea concedunt. Dicunt ei dominus Innocentius & Pan. in ca. Quanto. de consue, quod summus pontifex potest episcopis auferre potestatem ordinandi vel baptizandi: & si tunc tentarent nihil facerent. lstud est falsissimum: nam degradatus, excom municatus, vel haereticus attentans consecrare vel baptizare: vere cosecrat & baptizat quocumque prohibente.

9

⁋ Propterea omnibus glossematibus in hac parte inter se etiam contrariis relictis: procedo aliter nam apostolorum processum & determinationes pontificum debemus in materia ancipiti fidei imitari: factis pontificum interdum in contrarium non pon deratis. ergo factum beati Grego, non est curandum: dummodo habeantur apostolorum ritus, & pontificum scripta. sic est in proposito. igitur. Restat solum probare minorem: quae sic ostenditur. Legimus Actuum. viii. capi. Cu Philippus ab Hieroso lyma ad Samariam descendisset, & multos praedica do ad fidem conuertisset: quos baptizauerat: apo stoli qui erant Hierosolymis, miserunt ad Samariam Petrum & loannem ad eos confirmandos: quod non fe cissent si Philippus confirmare potuisset: vel capere virtutem ab eis confirmandi: sed cum recepisset Samaria verbum dei: miserunt ad eos Petrum & loannem. Et paulo post sequitur. Tunc impone bant manus super illos, & accipiebant spiritum sanctum vbi glossa interlinearis. Ecce exemplum confirmationis. & glossa marginalis Rabani. Philippus c Samariae euangelizabat vnus de septem fuit: si enim apostolus esset, manus imponere posset: vt spiri tum acciperent: quod solis episcopis licet. Ecce tam per factum apostolorum, quam per glossam Rabani so lis episcopis competit posse confirmare. Amplius hoc expresse patet ex summorum pontificum declarationibus. Nandoctissimus ille Innocentius papa tertius dicit, prout recitatur in capitulo Quanto. de consuetu. Peruenit ad audientiam nostram quod quidam simplices sacerdotes apud Constantinopolim ea sacrammenta praesumunt fidelibus exhibere, quae ab apostolorum tepore fuerunt solis pontifici bus reseruata: vt est sacramentum confirmationis: quod chrismando renatos soli debent episcopi per manus impositionem conferre: ad excusandas excu sationes in peccatis solam consuetudinem praetendentes. Et postea dicit simplices sacerdotes hoc sacramentum non posse conferre. Et de consecratio. distin. v. capi. Manus. dicit Eusebius papa. Confir mationis sacramentum ab aliis perfici non potest nisi a summis sacerdotibus: nec tempore apostolorum ab aliis quam ab ipsis apostolis legitur aut scitur peractum esse: nec ab aliis qui qui eorum tenent locum vnquam perfi ci potest: aut fieri debet: nam si aliter praesumptum fue rit, irritum habeatur & vacuum: & inter ecclesiastica nunquam reputabitur sacramenta. Idem dicit Melchiades papa in capitulo De his. hoc patet de consecra. dis. iiii. Presbyteris. xxi. dis. Clericos. lxviii. di stinctione. capi. Quamuis. xcv. distin. capi. Presbyteros. hoc etiam expresse tenet Magister in litera. & Hugo lib. ii. de sacramentis. parte. vii. capi. ii. Mirandum est si nulla expositio sufficiat beatum Gregorium excusare quare non sit concedendum quod in illo facto deliquit: cum tamen passim doctores teneant Petrum peccasse in illo facto ad Galathas. ii. cum esset confirmatus virtute ex alto. qui tamen in iudicio par ticulari fidei: & vitae sanctimonia: omnium iudicio longe beatoGregorio. anteire dignoscitur.

10

⁋ Sed con tra istud arguitur. Romanus pontifex concedit facultatem abbatibus ordines conferendi: qui sunt solum sacerdotes simplices: quia omnes non episcopos sacerdotes simplices appellamus in proposito: sed illud est maius quam confirmare. igitur. Respondetur beatus Tho. & sui dicunt: quod potest concedere eis potestatem conferendi ordines no sacros: sed non ordines sacros. Et tamen dicunt nunc aliqui aliquos abbates ordinis Cistertien. habere ex priuilegio quod possint omnes ordines conferre, sacros: & non sacros, dempto sacerdotio: quod tam beatus Thomas quam alii nega rent esse licitum: quia non videtur potior ratio de sa cerdotio quam de diaconatu vel alio ordine. Et si ex institutione Christi soli episcopi sunt collatores ordinum vel sacerdotii: non videtur quod Romanus pontifex possit alicui non episcopo facultatem ta lium conferre. sicut enim materia & forma sunt de essentia sacramenti: ita & minister debitus. Tutius est igitur ordines accipere ab episcopis: & non ab abbatibus.

11

⁋ Secundo arguitur. Platina in vitis summorum pontificum recitat quod Syluester instituit: quod soli episcopi confirmarent: qui erat anno ab orbe rede pto. cccxxxix. ergo ante licuit omnibus sacerdotibus confirmare. Respondetur. moris pontificum est crebro prae cipere illa quae iuris diuini sunt. sic Platina dicit Syluestrum instituisse quod vnius viri vnica esset vxor: & tamen hoc liquet esse de iure diuino.

12

⁋ Summatim breuibus sparsim di cta perstringamus. Primo: confirmatio est sacramer tum nouae legis a Christo institutum. solius enim dei est sacramenta instituere: quia sacramenta potissima sunt in lege gratiae. Vlterius dicitur quod parentes paruulorum & episcopi debent circa paruulos cofirmandos inuigilare ne gratia confirmationis defraudentur, & glersia respondem ti. Amplius dicitur sola illa via esse tenenda: quod praecise ab episcopo confirmatio est danda. hoc enim ex apostolo rum factis, & pontificum determinationibus sufficienter concludimus. scintillam apparentiae non video in oppo situm. Beatus Gregorius aut poterat errori opposito assentire quod sacerdotes simplices possent confirmare sicut beatus Cyprianus & plerique sancti errarunt: vel pro tempore dissimulare: siue cum peccato: siue sine peccato: non refert. Vlterius dicitur quod confirmatus fidem melius protegit in periculo qui non confirmatus cae teris paribus. Ratio est quia plus habet auxilii: licet non infundatur aliquid in confirmatione ad hoc actiuum, sicut in baptismo: in quo fides infusa & multae aliae virtutes infunduntur. Character enim con firmationis non est magis actiuus quam baptismatis sed deus se solo coassistit, opem conferendo. lc duae breues dubitationes mouebuntur. quarum prior erit. An bapti smus sit maior confirmatione: an contraSecunda dubitatio erit. an scienter bis transiens ad confirmationem, aliquam poenam canonicam incurrat.

13

⁋ Ad priorem dubitationem dicitur. quod haec duo sacramenta se habent sicut excedens & exces: sum. confirmatio enim a solo episcopo potest conferri: sed baptismus est magis ad salutem necessarius: & arctiori vinculo ad sui susceptionem obligans: sine quo nec confirmatio nec ordo vllus conferri potest de lege. Propterea dicitur esse ianua sacramentorum

14

⁋ Ad secundam dubitationem aliqui canonistae dicunt quod sic: sicut bis transiens ad baptismum. Sed theologorum aliqui eos reprobant: quorum ratio est glossae non possunt per sua dicta poenam canonicam infligere: sed soli Romani pontifices: & cum poenae sint restringende: & a pontificibus illam poenam infli ctam esse no constet: existimant non esse sic dicendum Respondeo tamen cum canonistis in hac parte: quod incurritur eadem poena, scienter bis confirmationem accipiendo: quae & baptismum, nec dicta glossematum podero: & tateor poenas restringendas nisi de opposito constet: sed ita est hic: quia de opposito constat per determinationem concilii Tarraconensis, in ca. Dictum est no bis. de consecra. di. v. ponam autem totum caput quia ipsum est breue. Dictum est nobis quod quidam de plebe bis vel ter vel eo amplius: episcopis ignorantibus, ab eisdem episois confirmentur. vnde visum est nobis eandem con firmationem sicut nec baptisma iterari minime debere: quia bis vel ter vel amplius baptizatos vel confir matos non saeculo sed soli deo sub habitu regulari vel clericali religiosissime famulari decretum est.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 7