Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 1

An panis transubstantietur in corpus Christi
1

QVaeritur circa hanc distinctio nem vndecimam. An panis transubstan tietur in corpus do minicum. Circa hanc quaestionem declara bitur vnus terminus: & ponentur conclusiones quae impugnabuntur. Termi nus est transubstam tiatio. Et licet philosophus secundo de caelo, dicat loquendum esse vt plures: theologi tamen solum vtuntur illo termino circa sacramentum eucharistiae: quocirca non oportet exacte quaerere definitionem convertibilem cum definito mediante quacumque copula: sed quae competat transubstantiationi qua vtimur. Sic itaque definitur.

2

⁋ Transubstantiatio est substantia desinens totaliter esse loco cuius alia substantia immediate succedit. Sub stantia ponitur loco generis: licet non sit verum genus eius, cum sit terminus absolutus: & transubstan tiatio connotatiuus. sed placuir potius ponere quam mu tatio vel motus: quia quispiam dubitaret quae res sit tran substantiatio, non enim est mutatio ad locum: quia si cor pus nullibi esset in rerum natura: inciperet in prola tione istorum verborum esse sub istis speciebus, nec est nunc motus localis proprie dictus quando incipit esse sub sacramento: vt patet ex distinctione praecedenti. Quo fit quod in transubstantiatione non est necesse aliquid in cipere de nouo, nec panis transubstantiatur in deitatem cum illa sit vbique: & non fit ob desitionem alterius substantiae. nisi dicas quod sufficit incipere esse sub speciali modo. Vlterius patet quod panis transubstantia tur in sanguinem: lenon primo. similiter vinum in corpus cocomitanter. Et licet consecrato pane sit corpus Christi: anima: deitas: sanguis: humores: & cae tera accidentia in eucharistia: tamen terminus forma lis conversionis panis est corpus Christi. transubstam tiatio enim proprie est successio alicuius primo & pri cipaliter intenti a convertente: quod etiam succederet sub stantiae desinenti esse quamuis nulli alteri iungatur: & est terminus immediatus. Alio modo capitur prout iam definiuimus. & sic istius conuersionis sunt multi termini. omnes enim qui concomitantur succedunt: vt anima & accidentia eius: corpus & eius accidentia: fi lius pater & spiritus sanctus: qui secum identificantur. & si per possibile vel impossibile deitas non esset vbique cum filius est, cui pater & spiritus sanctus identifica tur, sunt etiam hic sicut filius. Ex quo sequitur quod si Pe trus dixisset in triduo, hoc est corpus meum, non fuisset illic anima concomitanter: quia tunc non informabat cor pus: nec sanguis super terram effusus a corpore sepa ratus. bene autem diuinitas, quae nunquam corpris reliquit, nec oportet materiam panis in materiam corporis Christi: & formam in formam transubstantiari: sed totus panis intotum Christi corpus transubstantiatur. Totaliter autem in descriptione transubstantiationis capitur vt sit aduerbium de totus syncategorematice: hoc est secundum quamlibet partem eius si habeat partes. Loco capitur pro loco vero vel imaginario: quia si vna substantia desinat totaliter esse Parisiis: & alia incipiat esse Romae, non est transubstantiatio. Et dicitur sime diate) quia si mediat tempus magnum, non est transub stantiatio. & hoc satis sonat vis vocabuli transub tantiatio, quasi vna substantia in aliam transiens. sed ad quem sensum transeat, ex dicendis infra patebit. ita quod in effectu est dicere. terminus transubstantiatio pro substantia supponit, connotando illa quae ponuntur in definitione eius: puta quod desinat esse, & loco eius alia succedat.

3

⁋ Ex hac definitione infero corollaria. Primum est, quaelibet substantia creata in quamlibet sub stantiam creata non communicantem secum in parte, transubstantiari potest. lstud patet. nam ad hoc nil aliud re quiritur: nisi quod prior substantia totaliter desinat: & alia iuccedat vice eius: & ita potest esse in omnibus. Re stringebatur dictum nisi secu communicet in parte. For ma enim substantialis non potest transubstantiari in to tum compositum, quod patet: quia alioquin forma desinente esse, totum compositum esse esset possibile: quod est falsum. Si dicas. Augustini lib. vii. super Genesim dicit, Omne corpus in omne corpus posse mutari non defuerunt qui assererent. corpus autem aliquod converti in animam, ferique naturam incorpoream, nec quemquam sen sisse scio: nec fides habet. Similem sententiam Boetius habet in libro de duabus naturis. Respondetur. loquum tur de mutatione proprie dicta vbi manet subicctum commune: vt in generatione.

4

⁋ Secundum corollarium deus non potest transubstantiari. patet, quia non potest desinere esse. igitur.

5

⁋ Tertium corollarium, si albedine desinente esse sequatur loco eius nigredo non est transubstantiatio. patet, quia hic non mutatur substantia in substantiam: sed potius esset trans accidentatio. etiam si accidens in substantiam mutetur vel econverso: transubstantiatio non est: quia deficien te connotatione termini positiui, deficit & eius super positio.

6

⁋ Quartum corollarium. quando aer mutatur in aquam non est transubstantiatio. patet, quia non desinit aer secundum se & quidlibet sui, nam mate ria eadem numero manet sub forma aquae. Inter dum enim substantia in substantiam mutatur, & accidens in accidens mutari potest: & substantia in accidens & econverso. Ista autem mutatio sub nulla specie motus tacta a philosophis includitur. Non enim est ge neratio: licet in ea sit mutatio huius totius in hoc totum, hoc est categorematice totius. propterea non est transubstantiatio: quia forma generatur & totum compositum generatur: vt patet per eius definitionem, nec est corruptio: cum in ea in vtroque termino conuerti bilium maneat eadem materia. & ita currendo per alias species motus. Ex his cum notissimis pats deum posse transmutare sortis totam substantiam in Platonem: sic scilicet quod Plato sit definitiue sub speciebus sor tis: hoc est sub colore, vel circumscriptiue.

7

⁋ lstis notatis pono tres conclusiones. Prima est. possibile est substantiam transmuta ri in substantiam.

8

⁋ Secunda conclusio. Panis per nullam potentiam potest esse corpus Christi.

9

⁋ Tertia conclusio. Panis transubstantiatur in benedictum Chri sti corpus.

10

⁋ Prima conclusio probatur. nam deus potest destruere substantiam secundum se & quidlibet sui: & aliam producere loco illius. igitur.

11

⁋ Secunda conclu sio probatur. Panis & corpus Christi specie distinguuntur. ergo panis non potest esse corpus Christi. tenet consequentia: quia res de specie essentiali in essentialem mutari non potest. Praeterea dato opposito, panis potest esse corpus Christi: illa est mo dalis diuisa: ergo eius de inesse est possibilis. puta haec, panis est corpus Christi: & sic oportet quod idem numero sit panis & corpus Christi. Fortasse dicis. illa non est eius de inesse, sed ista, hoc est corpus Chri sti. Quaero quid demonstras quando dicis, hoc est corpus Christi? vel illud erat panis: & sic habetur quipanis est homo. si demonstres corpus Christi quod nunqui erat panis: notum est intelligenti quod non das iuam de inesse. Fodem modo de inesse ostedit hanc de futuro falsam de virtute sermonis. panis erii materia eucharistiae: sed ad hunc sensum admittitui panis est materia eucharistae. hoc est panis praesupe ponitur ad hoc vt fiat hoc modo eucharistia. Prae ter rationem autem est opinio Durandi quod panis materia mutetur in corpus Christi sicut alimentum in alitum vir tute diuina. iam enim corpus Christi immoderatum corpus haberet, quod est absurdum: quia nihil conuertitur in corpus gloriosum. & licet Christus realiter comederit post resurrectionem: illud resoluebat in aliam materiam. nutritio autem non est de ratio ne comestionis: sed in os intrare & descendere in stomachum, ler statin eijciatur. male coaptat dicta Damasceni libro quaerto capite. xiiii. licet falso alleget vbi dicit: quomodo naturaliter per comestione pa nis: & vinum & aqua per potum in corpus & sangui nem bibentis & credentis transmutatur. ex verbis illis vult solum quod ibi est transmutatio panis & vini in corpus & sanguinem: vt patet intelligenti Da masce. Deficit in alio quod non mutetur corpus per alimentum conversum in alitum. Constat enim quod non manet idem corpus metaphysice: & per consequens non con uertitur in corpus gloriosum. Vbi pterea dicit modum ommunem non intelligibilem: oppositum est verum: & eius dicendi modus multas absurditates inuoluit: & a sapientum coetu explodendus est.

12

⁋ Tertia conclusio patet de summa trinitate & fide catholica. c. Firmiter. & de celebr. mis. Cum Marthae. Et quia prima com clusio est perspicua

13

⁋ Contra secundam arguo. ipsa est contra beatum Ambrosium in libro de sacramentis: qui multis argumentis astruere nititur: quod haec est pos sibilis, panis est corpus Christ: quod probat: quia ex vir ga Moysi factus est coluber, quae specie essentiali dif ferunt. Confirmo illud. vxor Loth vt dicitur Gene sis. xix. ca. conversa est in effigiem salis: & rex Assy riorum Nabuchodonosor in bouem. Danielis. iiii

14

⁋ Praeterea corpus Christi potest assumere panem in vnionem hypostaticam sicut deus vniuit naturam hu manam: & tunc illa erit vera, aliquis panis est corpr Christi.

15

⁋ Respondetur. supponamus cum Aristotele modum illorum philosophorum falsum tenentium, mate riam esse totam substantiam rei: licet naturaliter difficile esset illum improbare: quia concederent istas / asi nus potest esse bos: ignis potest esse aqua. sed quia accidentia alia requiruntur ad esse asini quam bouis: hac negarent, asinus est bos. lste enim modus est haera ticus de homine vt fide constat: & praeter rationem in aliis Propterea quo ad hoc supponamus modum Ari stotelis. quo supposito dico: quod beatus Ambrosius vult ostendere: quonam pacto virtute diuina vna substantia possit in aliam mutari: non sicut album po test esse nigrum: quia eadem res numero quae est alba, est vel potest esse nigra. secus est de serpente & virga Et pro modo loquendi idem est apud Aristotelem in Meteoris: & in de generatione: vbi concedit vnam substantiam in alia corrumpi & generari: vt aer in aquam convertitur: non quod eadem res quae est aer possit esse aqua: sed quod aqua aeri succedit. sic corpus Christi substantiae panis succedit. Sed discrime est de are & aqua & in proposito: quia in primis manet materia comunis: hic autem non: sed desinit esse secundum se & quodlibet sui panis. sic de virga Moysi eadem materia numero qui informabatur forma virgae informatur forma serpentis, & econverso: & hoc mira culose. an autem caute virga a magis fuerit ablata& loco eius serpens callide appositus / non refert nec est idem in proposito. Et pari forma negatur quod Nabuchodonosor erat bos: vel vxor Loth ef figies salis / in sensu quem praetendit argumentum: nec est literalis: sed mortua est, quia retro aspexit ad So domam. & conversa est in statuam salis, id e ipsa est imago sapientiae. & illud quadrat verbis Christi Lucae. xvii. Memores estote vxoris Loth. & astipulatur conterraneus Sedulius. Loth Sodomis fugien te chaos dum respicit vxor In statuam mutata salis stupefacta remansit Ad poenam conversa suam: quod nemo retrorsum Noxia cotenti vitans discrimia mun di Aspiciens saluandus erit, nec debet arator Di gnum opus exercens vultum in sua terga referre. Na buchodonosor autem conversus est in bouem / id est in bo uinam mentem. xxiii. quaestione quarta. Nabuchodo nosor. vt alias dicetur. Ex illo patet omnes tales esse impossibiles: panis erit corpus Christi, panis potest esse corpus Christi: & quamlibet talem in recto, panis incipit esse corpus Christi. sed istae sunt conceden dae, panis mutatur in corpus Christi: vbi praedicatum est hoc totum, mutatum in corpus Christi. panis tran substantiatur in corpus Christi. Haec aut est multiplex, ex pane fit corpus Christi. vel enim ex dicit circumstantiam causae materialis: quemadmodum dicimus, ex ferro fit cultellus: & sic est falsa. vel dicit circumstantiam termini a quo: & sic est vera: quia pane desinente esse, incipit esse corpus Christi.

16

⁋ Ad secundum vbi arguis, Christus potest assume re hypostatice panem, iam illa est concedenda. Respondetur dupliciter. primo quod illa tunc concede retur / quemadmodum si deus vniret hypostatice asinum: iam concederetur haec. homo est asinus sic captis terminis. Secundo dico quod si deus dimit teret humanitatem sicut potest de potentia sua ab soluta: & assumeret panem: tunc concedendum foret quod panis realiter est corpus Christi, puta assum ptum a Christo: & Christus panis, saltem in concre- to per communicationem idiomatum: sed non est sic in proposito.

17

⁋ Contra tertiam conclusionem ar guitur probando quod panis non transubstantiatu in corpus Christi. si hoc esset verum, sequeretu quod panis annihilaretur. consequens est contra commu nem modum loquendi: ergo & antecedens. & quod si quatur patet: quia nihil eius manet. Respondetur. an pa nis annihilet nec ne: difficultas est in terminis, n hil eius manet: sed hoc secundum communem modum lo quendi non sufficit: sed cum hoc oportet quod nihil illi sic destructo succedat: & sic nego quod panis anni hiletur: sed in meliorem substantiam comutatur. bene tamen desinit esse secundum se & quidlibet sui: sed transubstantiatur. Quo fit si panis desinat esse totaliter & nihil succedat: est annihilatio: non tamen si aliquid succedit. Potes dicere si volueris: quod ad annihilandum sufficit quod destruatur res ab agente non praesupponente passum: & sic quaelibet res quae est destructa annihilatur a deo: licet corrumpa tur a creatura: consequenter ad illa quae diximus de cre are in prima distinctione huius: quaestione prima Secundo patet quod productio materiae est creatio: & non omnis destructio formae respectu cuiussibus est annihilatio. Tertio sequitur quod forma substantialis in corrupto non annihilatur: quia terminus annihilatio connotat vel importat quod nihil vice de structi succedat. Si cuipiam tamen placeat dicere sufficere ad annihilationem quod totaliter desinat esse siue aliquo sequatur siue non: cum illo non est contendendum. contentiosa enim verba secundum apostolum (& potissimum ad nomen) and nihil valent. sed is non loquitur philosophice.

18

⁋ Secundo arguitur probando quo panis & corpus Christi sint simul in prolatione verborum. cum dico, hoc est corpus meum: ista verba successiue proferuntur. ergo in primo instanti non esse verborum incipit sub illis speciebus esse corpus Christi: & in eodem instanti est panis: vel dabis tempus medium in quo nec erit ibidem panis nec corpus Christi. Secundu non est dicendum: ergo primum. Et quod sequatur probo. panis desinit esse instantanee. ergo per vltimum instans eius esse.

19

⁋ Respondetur. illud quod instantanee corrumpitur potest per vltimum instans esse corrumpi: vt deus potest facere quod vnus angelus duret praecise per vnum instans: & tunc primum instans esse est vltimum instans esse: & imstantanee corrumpitur. Idem patet ponendo instantia imptibi lia in tempore. Interdum autem oppositum contingit & fre quentius, quod illud quod instantanee corrumpitur, quando corrum pitur, corruptum est: & potissimum quando sequitur naturan rei successiuae: vt in proposito. primum instans non esse verborum consecrationis est primum instans non esse panis: & primum instans non esse panis primum instans esse corporis Christi sub istis speciebus. hoc patet in generatione & corruptione. Instans ei transmutationis debet attribui posteriori passioni. viii. Physicorum. ergo panis non habet vltimum in stans sui esse quando transubstantiatur.

20

⁋ Tertio arguitur probando quod vinum non convertatur in sanguinem. tempore Caroli magni sanguis fuit miraculose Mantuae: & Leo secundus definiuit illum esse sanguinem Christi ob crebra miracula: vt Bergomensis libro. vi. dicit. & Eugenius quartus idem de sanguine qui habetur in ecclesia la riensi in Pannonia: vt intellexi a Pannone quodam & vinum non convertitur in illum sanguinem. igitur.

21

⁋ Raspon detur concedendo: si sit sanguis. Christi initerris extem sus, vinum non convertitur in illum: sed solum in sanguinem qui est in corpore Christi: secus est de sanguine effuso super terram tempore tridui: quia ibi erat totus san guis vel maior pars eius / & reassumendus. Corpus autem gloriosum minore sanguine eget quam corpus non gloriosum. cuius ratio est / quia sanguis in corpore non glorioso debet conuerti in substatiam aliti: sicut cibus & alimentum prius in sanguinem conuertitur quam in carnem. & quia aliquam partes resoluutur in augmento: & in nu tritione: propterea tunc opus est maiore sanguine. se quia corpus gloriosum nullo modo resoluitur: sed in eodem statu semper permanet: propterea non eget tam to sanguine. & ideo probabile e quod aliqua pars eius man sit in terra. Vinum ergo sicut dicit Innocentius de offi cio missae: convertitur in sanguinem qui habet rationem totius vel est pars illius. Ex illo sequitur: si aliqua pars san guinis Christi effusa super terram non fuit assumpta a verbo (quod probabile putatur ) vt sanguis miraculo se conseruatus Mantuae: vel ad percussionem hostiarum a ludaeis & incredulis effusus: fuit idem sanguis nunero quid est in corpore Christi: & tunc vinum in consecrati one conuertitur in sanguinem secundum, & non in pri mun. Potest enim deus facere quod sanguis apparens in percussione eucharistiae sit idem cum sanguine alio suo qui non est in corpore Christi: vel sit idem cum sanguine existente iam in suo corpore: & quod eorum faciat me fugit. Sanguis super terram est sanguis Christi: non quia ei inhaerens, si identificaretur cum san guine non reassumpro: sed quia interdum erat sanguis Christi. Et non modo vinum transubstantiatur in sanguinem: sed in corpus / animam / deitatem / beatitudinem, & caetera accidentia omnia corpori vel animae eius inhaerentia: sed sanguis est terminus formalis & primus terminus istius conuersionis. reliqua sunt termini concomitantes. Si quis vero in triduo consecrasset sub speciebus vini, non fuisset diuinitas vnita sanguini: nec corpus. nam sanguis totus vel pro maiore parte fuit in terram effusus: & a corpore & diuinitate separatus: sicut tunc consecrando panem non fuisset sanguis effusus, sub speciebus panis. si tamen aliquis mansit in triduo in corpore Christi, ille fuisset tunc sub speciebus panis. sed si esset nunc idem sanguis Christi in terra & in suo corpore: quod est deo possibile & forte verum, tunc sanguis ille super terram erit sub speciebus panis: sed non ea rati ne quae est super terram: sed quia identificatur cum sanguine in haerente corpori Christi. Cum autem dicitur, quod semel assum psit num quam dereliquit: intelligitur de partibus essentialibus vt sunticorpus & anima. nunc mediate diuinitas vnil sanguini in corpore: quia est in corpore quod vnitur diuinita ti. Et licet idem sit sub speciebus panis & vini: tamen ad distinctius passionem Christi representandam sanguis sepeatim in calice consecratur: quia in passione Chri sti sanguis fuit effusus a corpore: & expressior est re praesentatio passionis Christi per sanguinem quam corpus quia corpus potest esse sine passione: sanguis vero non. pterea in consecratione subiungitur. Haec quotienscumque fe ceritis in mei memoriam facietis.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 1