Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 21

An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos
1

IN superioribus duabus quaestionibus de homicidio ritum & bello loquuti sumus: & di AaAximus aliquod homicidium esse llicitum & meritorium. Siciter ali Gaquod bellum iustum esse: aliquod iniustum: & bellum num quam suscipiendum e esse diximus: vbi pace viola ta iustitia potest instaurari seu reordiari: & hoc propter abusus qui passim in bello contigunt: vt virginum & caeterarum mulierum violatio seu defloratio: inson tes plerumque laesi: innocentum bona crebro ablata: ex diuitibus factiinopes, vitam aerumnosam coacti duce re: homicidia & caetera id genus exercentes. Pax autem quae est finis belli iusti, omni ratione est quaerenda: & inquisita per sequenda secundum illud Psalmographi. Inquire pacem & persequere eam. Psalmo. xxxiii. et Veriras de caelo prospexit: iustitia & pax oscultatae sunt. Psalmo. lxxxiiii. Et Hester. xiii. Vt absque vllo tei rore vitam silentio transigentes, optata cunctis mortalibus pace fruerentur. Sine pace enim non est iustitia. Propterea Saluator noster Ioannis. xiiii. nobis hanc in testamento reliquit, inquens. Pacem relinquo vobis: pacem meam do vobis. Vt itaque simus eius haeredes, pacem in qua auctor pacis colitur ineamus: non horrida bella, nisi vt pax habeatur, sus cipiamus. Sed cum nobis inuitis occurrit materia bellandi: pugnare non est illicitum. Adhuc pro huius materiae deductione Tertio quaeritur. an lici tum sit Christiano viro vocare in suum auxilium infide les contra Christianos.

2

⁋ Pro solutione quaestionis pono hanc conclusionem affirmatiuam. Christianis licet in ca su accersere infideles in suam opem. Probatur. ludaei fideles inierunt pacem cum infidelibus: ergo christiano fideli licet inire pacem cum infideli quitenus infidelis sit sibi auxilio, consequentia est non ta: quia eadem est ratio de Christiano nunc qui solus fidelis est: & de ludaeis in lege Mosaica. An tecedens patet sic. Machabaei viri boni & timentes deum audientes magnas Romanorum laudes & virtutes miserunt ad eos: & cum eis percusserunt foedus: vt essent auxilio populo dei contra reges Syriae & vicinos. vt dicitur primi Macha. viii. vbi sic scribitur. Et elegit ludas Eupolemium filium loannis filii Iacob: & lasonem filium Eleazari: & misit eos Romam constituere cum illis amicitiam & societatem: & vt auferrent ab eis iugum Graeco rum: quia viderunt quod in seruitutem premerent regnum Israel. Et sequitur in litera. Et hoc re- scriptum quod rescripserunt Roman) in tabu lis aereis: & miserunt in Hierusalem: vt esset apud eos ibi memoriale pacis & societatis. Bamin sit Romanis & genti ludaeorum in mati & in terra in aeter num / gladiusque & hostis procul sit ab eis. & quae se quuntur. Et iterum cum Simone renouatae sunt illae amicitiae. primi Macha. xiiii. Et losue iniit foe dus cum Gabaonitis. vt patet losue. ix. &. x. Quia forte dicere posses ad primum adductum de Machabaeis quod ipsi inierunt pacem cum infidelibus: vt infidelibus resisterent a quibus opprimebantur probatur etiam contra fideles. nam primi Regum xxviii. Dauid iniit pacem cum Philisteis: & cum eorum rege scilicet Achis: vbi dicitur. Dixitque Da uid ad Achis: nunc scies quae facturus est seruus tuus. vbi glossa interli. Pro te contra hostes tuos. Sed dicis. illic Dauid intendebat cum sexcentis viris suis opem ferre infideli viro contra popuum dei: & ita non est ad propositum. Sed hoc non excludit argumentum: quia Dauid habebat ius in regno Israel caelitus collatum a deo: & poterat illud acquirere virtute armorum nacta opportuni tate: & in tali bello iusto poterat vti licite ope Phi listinorum. Nata erat ei probabile si Philistei haperent victoriam, quod Achis sibi amicissimus se iuuaret ad possidendum regnum: quia habita victo ria Philistei illud regnum non possederunt: sed in terram suam reuersi sunt. lstud patet ex Ambro sio: & recitatur. xi. q. iii. cap. lulianus. vbi dicitur. sulianus Imperator quamuis esset apostata: habuit tamen sub se christianos milites: quibus cum dice bat: producite aciem cum defensione reipublicae obediebant ei. Item arguitur ratione. si sortes ha beat verum ius ad a. regnum quod detiuetur a Ty ranno / habet iustam causam bellandi contra tyran num pro sui regni recuperatione: ergo quoruncuque ope vti potest pro recuperatione illius regni. Prae terea si viginti fideles viri inuadant sortem fideem eum occisuri: sortes potest implorare opem infidelium propinquorum: vt sibi ferant suppetias pro defensione sui corporis. Sufficit enim quod teneant ei fidelitatem in illo. Fodem modo pos accersere infideles: vt sint sibi auxilio pro rebus suis niuste ablatis incontinenti: quia hoc est vim vi repellere cum moderamine inculpatae tutelae, ex quaestione praecedente. ergo eodem modo potest vocare infideles pro recuperando suo regno. In hoc enim nulla lex positiua humana potest ei praeiudicare.

3

⁋ Sed contra hanc conclusionem arguitur sic. fideles adducti a luliano imperatore no lebant pugnare contra christianos sub infideli imeratore: ergo non licet fideli capere auxilium ab in fidelibus. Antecedens patet: quia in dicto cap. lulianus, statim sequitur. cum autem diceret eis: producite ar- ma in Christianos: tunc cognoscebant imperato rem caeli. hoc est prodire nolebant ad bellum contra christi anos.

4

⁋ Respondetur. illud bellum erat iniustum ex parte impatoris: qui volebat tollere christianos de rerum natura eo quod Christum colerent. sed tamen illi christiani pugna. re poterant contra alios christianos, si peccassent in impatorem. sicut notr christiani pugnant iuste contra alios christianos: vt patet ex quaestione praecedente.

5

⁋ Secundo arguitur. Clemens quintus in concilio Vien nensi, prout habetur in Clementina vnica in. S. Porro. de iureiuran. dans formam regi Romanorum iu randi: dicit sic iurandum esse: quod num quam cum Sarrace no / Pagano, schismatico seu alio quodolibus conionem catholicae fidei non habente: aut cum aliquo alio prae fatae ecclesiae inimico vel rebelli seu eidem manife ste suspecto vnionem quamlibet seu parentelam aut comfoederationem iniret.

6

⁋ Respondeo dupliciter. Primo. licet Romanus pontifex sit super imperatorem in terris ecclesiae quas tenet pro defensione eccle siae: non tamen est indem de aliis regibus: nec de duca tu Austriae quem non tenet ab ecclesia. Secundo di co quod illa est lex positiua pontificis: & potest impera torem in casu ab illo iuramento absoluere.

7

⁋ Tertio arguitur. secundae ad Corin. vi. scribitur. Nolite iugum ducere cum infidelibus. Quae enim par ticipatio iustitiae cum iniquitate? aut quae societas luci ad tenebras: quae autem conuentio Christi ad Belials aut quae pars fidelis cum infideli ergo si non licet fideli cohabitare cum infideli, non licet cuiquam eos secum assumere in bello.

8

⁋ Respondetur, non est ex se malum versari cum infideli. sed glossa interlinearis super illo verbo (nolite iugum ducere) exponit. nolite esse socii malorum. hoc es nolite communicare cum eis in malitia: cum fideles lucem Christum colant & salutiferam doctrinam habeant: alii autem tenebras.

9

⁋ Epilogando dico quod fidelis potest quaerere opem ab infideli contra infidelem: quemadmodum Machabaei, & nostri Christiani implorarunt opem Tamberlanis Persarum re gis pugnacissimi contra Pazaiten Turcarum prin cipem. possunt etiam fideles in aliquo euentu implora re opem infidelium contra fideles, cauendo ne id cedat in iacturam reipu. christianae. hoc est vocando eos in pauco numero: sic vt possemus eos oppri mere si forte contra christianos insurgerent: & prouidendo ne eorum aduentus fieret perniciosus quo ad sequelam: ita vt aperiretur eis via in limi tibus nos inuadendi: & cogendo eos ne contra fi dem blasphemarent: vt ludaeos nobiscum cohabi tantes cogimus. Vbitatur circa ista: an liceat vti insidiis in bello. Secundo dubitai an homo teneatur restituere sua quae furto cquam vel rapina abstulit abiniusto possesso re. Tertio dubitatur de his quaerecuperantur ab hostibus per milites an sint restituenda primis dominis: & quomodo bona in bello sint partienda.

10

⁋ Ad primum dicitur quod insidiae sunt licitae in bello iusto. nam losue tetendit insidias contra vrbem Hai, edoctus ab ora culo. losue. viii. Homo etiam potest occultare verum quod non tenetur dicere. quam materiam quia alibi latius de duxi, non insisto. sed tamen homo tenet seruare promis sum verbale hosti. Propterea Sedechias. ii. Para lipo. xxxvi. arguitur, eo quod fregit iuramentum quod fe cerat regi Nabuchodonosor. Sic enim illic scribitur Arege quoque Nabuchodonosor recessit qui adiu rauerat eum per deum.

11

⁋ Ad secundam dubita tionem respodetur. supposito quod sortes a me abs tulit duos boues vel vestem: si sine interpolatione temporis, hoc est incontinenti vt in quaestione praecedente loquuti sumus, argumento quarto: abstulero violentia equum sortis: non teneor restituete ei suum equum nisi ipse mihi meos duos boues restituerit: nisi equus plus valeat: quia si equus eius valeat duo scuta vltra quinque boues: teneor dare ei quinque scuta, non tamen est idem incontinenti & cum interpoiatione. patet per simile ex Deuteronomio. in cuius. xix. capi. scribitur: quod si aliquis non de indu stria interfecerit aliquem: propinquus occisi impune poterit incontinenti occidere occisorem dummodo do lore stimuletur: etiam dato quod prior occisor non fuerit reus mortis: multa enim perpetrata instante dolore remanent impunita: quae si cessante dolore fierent, essent punienda. Sed si tempore interpolato conetur rem suam recuperare per violentiam: improbe agit. Non enim oportet perturbare politiam & remp. & sibiipsi ministrare iustitiam. Tamen non tenetur rem suam restituere illi qui nihil iuris habuit in re sua: quia in casu talis non aufert rem alienam sed suam vel sibi debitam: & per consequens talis ablatio nec est furtum / nec rapina: cum non auferat illud animo lucrandi: nec noceat proximo. & ratio est. quia nullus tene tur ad restitutionem rei sibi debitae illi cui non de betur: quia frustra restitueret quod iterato sibi restitui debet. Et loquor de foro conscientie. Aliter enim fieret in foro exteriore. tamen si fuerit condemnatus in foro contradictorio, perdet per modum poenae: quam tunc soluenda est cum est damnatus.

12

⁋ Ad primam partem tertiae dubitationis re spondetur quod debent restitui eis quorum primo erant.litetr. de captiuis. l. i. &. ii. hoc est verum in rebus quam habent postliminium: quod est ius quod debetur captiuis postquam a ca ptiuitate liberati sunt: vt sunt equi: naues onera tae, currus, & boues: & hoc nisi lex municipalis prae iudicet. Ad secundam partem dubii dicitur quod inmultis locis captus in bello fit solius capientis. alia autem bona vt boues / oues / & equi diuiduntur a praefecto militum. Et quia leges consuetudinariae in istis suf ficiunt: propterea circatales leges humanas non est insistendum.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 21