Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

In Quartum Sententiarum (Redactio B)

Prologus

Quaestio 1 : An liceat aliqua non theologica in theologia tradere

Quaestio 2 : Quid opus sit facto in contrarietate positionum seu opinionum

Quaestio 3

Distinctio 1

Quaestio 1 : An creatura possit creare

Quaestio 2 : Ad definitio sacramenti quam poni magister sit bona

Quaestio 3 : An sacramenta novae legis causalitatem aliquam habeant respectu characteris vel ornatus in anima

Quaestio 4 : Utrum pro cuiuslibet legis tempore debeant esse alia et alia sacramenta

Quaestio 5 : Quid sit circumcisio, et quomodo obligat

Distinctio 2

Quaestio 1 : Quid sit baptismus: et quae eius materia et forma.

Quaestio 2 : Ad ea quae in priore quaestione de baptismo dicunt sint sufficienter et recte determinata

Distinctio 3

Quaestio 1 : An institutio baptismi circumcisionem et legalia evacuet

Quaestio 2 : An baptismus pro tempore quo erat licitus et institutus, circumcisionem tollebat de praecepto

Distinctio 4

Quaestio 1 : An virtutes infundantur in baptismo

Quaestio 2

Quaestio 3 : An omnes baptizati aequaliter effectum baptismi recipiant

Distinctio 5

Quaestio 1 : An liceat recipere baptismum a ministor malo vito

Distinctio 6

Quaestio 1 : An character sit causa initerationis baptismi

Quaestio 2

Quaestio 7 : An confirmatio sit sacramentum initerabile

Distinctio 8

Praeambulum

Quaestio 1 : An sit ponenda forma in sacramento Eucharistiae ut in caeteris

Distinctio 9

Quaestio 1 An omnis mortalis peccator indigne Eucharistiam assumat

Quaestio 2 : An in somno pollutus communicare possit

Quaestio 3 : An non ieiunus possit eucharistiae sacramentum sumere

Quaestio 4 : An sacerdos teneatur ministrare ille eucharistiam quem in mortali novit esse, sive via confessionis sive aliter occultae

Distinctio 10

Quaestio 1 : An corpus Christi et eius sanguis realiter in Eucharistia contineantur

Quaestio 2 : Quomodo corpus Christi sit in Eucharistia

Quaestio 3 : An defendi possit quod corpus Christi sit longum septem pedibus in eucharistia: et sit ordo partium in ordine ad totum, non autem in ordine ad locum

Quaestio 4 : An deus possit aliquod corpus simul ponere in diversis locis separatis circumscriptive

Quaestio 5 : An corpori Christi eaedem proprietates insint in eucharistia quae in caelo

Quaestio 6 : Utrum aliqua creatura possit movere corpus Christi prout existit in sacramento

Quaestio 7 : An sit essentialis ordo inter modum essendi sacramentaliter, et sub modo naturali

Distinctio 11

Quaestio 1 : An panis transubstantietur in corpus Christi

Quaestio 2 : An solus panis triticeus et vinum vitis fit conveniens materia huius sacramenti

Quaestio 3 : An corpus Christi sit categorice adorandum in eucharistia, an conditionaliter

Distinctio 12

Quaestio 1 : An omne accidens possit esse sine subiecto

Quaestio 2 : An quantitas distinguatur a re quanta

Quaesito 3 : Quo modo accidentia agant adinvicem et in ordine ad alia accidentia et substantias, tam quo ad generationem quam quo ad corruptionem

Quaestio 4 : An cum omni alteratione accidentium in eucharistia maneat corpus Christi

Quaestio 5 : An pluries in die celebrandum sit

Quaestio 6 : Utrum quilibet clericus quolibet die teneatur dicere horas

Quaestio 7 : An ex inadvertentia dicens horas vel distractus satisfaciat praecepto de dicendis horis

Quaestio 8 : An audiens missam, et interea dicens horas satisfaciat utrique praecepto

Distinctio 13

Quaestio 1 : An sequendo consecrationem Christi debeamus in fermentato, an in azimo pane consecrare

Quaestio 2 : An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem

Quaestio 3 : An laicus teneatur sub utraque specie communicare

Quaestio 4 : Quis sit modus celebrandi

Distinctio 14

Quaestio 1 : An peccati post baptisma commissi necessaria sit poenitentia

Quaestio 2 : An per sacramentum poenitentiae peccatum mortale deleatur

Distinctio 15

Quaestio 1 : Utrum quis possit satisfacere seu adimplere poenitentiam iniunctam existendo in peccato

Quaestio 2 : An opus satisfactorium sit aequae meritorium ac non satsifactorium

Quaestio 3 : An non ieiunantes peccent

Quaestio 4 : An ieiunium quadragesimae sit de iure divino

Quaestio 5 : An consuetudo regionis sufficiat pro observatione tam ieiunii quadragesimalis quam cuiuscumque alterius ieiunii

Quaestio 6 : An tertio comedens frangat ieiunium ut secundo comedens

Quaestio 7 : An quilibet teneatur ad eleemosynam faciendam

Quaestio 8 : An eleemosyna sit opus magnae perfectionis et an quilibet de quolibet bono quod habet possit licite dare eleemosynam

Quaestio 9 : An quilibet non extreme pauper teneatur pauperi exteme eleemoysnam impedere

Quaestio 10 : An rerum dominia iure naturae divino an humano partita sint

Quaestio 11 : Utrum homo teneatur restituere illa quae acquisivit per perscriptionem vel usucapionem

Quaestio 12 : Quomodo conveniant et differeant ususfructus et usus et quomodo finiantur

Quaestio 13 : An lucrans in ludo acquirat dominium rei lucratae, et potissimum in ludis taxillorum

Quaestio 14 : An ludere sit honestum

Quaestio 15 : An bene vivant homines tesseras facientes vel eas vendentes

Quaestio 16 : An proximi lacerans famam teneatur eam restituere

Quaestio 17 : Quomodo mulier possit satisfacere suae famae salva conscientia, quae habet spurium in adulterio genitum: supposito quod hic spurius putetur a marito esse haereses etc

Quaestio 18 : An accusatus de aliquo crimine teneatur illud crimen prodere non obstante fama

Quaestio 19 : An homicidium sit magnum peccatum: et quae restitutio debeatur homicidio

Quaestio 20 : An liceat occidere et rapere in bello

Quaestio 21 : An licitum sit christiano viro vocare in suum auxilium infideles contra Christianos

Quaestio 22 : An homo damnatus ad mortem possit aufugere licite

Quaestio 23 : An duellum sit licitum

Quaestio 24 : An furto aliena subtrahens peccet

Quaestio 25 : An furtum sit veniale, an mortale in casu sequente. Sit unus cumulus granorum: auferat Sortes omnia grana sensim, numquam duo simul, sed semper unicum: habeat tot volitiones distinctas quot sunt grana. et quandocumque aufert unum granum, habeat volitionem particularem cadentem solum super illud granum, numquam habendo volitionem cadentem in plura grana totalia.

Quaestio 26 : An fur teneatur ad restitutionem omnium quae furto abstulit

Quaestio 27 : An iuste pro furto infligatur mors

Quaestio 28 : Utrum sicut quilibet damnum vicino praestans tenetur illud damnum vicino praestans tenetur illud damnum resarcire: sic quilibet alienum detinens teneatur illud domino reddere sub poena peccati

Quaestio 29 : An omnis usura sit peccatum

Quaestio 30 : An iste casus sit usurarius. do tibi nunc in Augusto centum scuta mutuo ad natalem domini useque interea temporis venit creditor meus, et petit a me. c. scuta quae cogor illi dare: et propterea vendo res meas minoris quam valeant xv scutis vel non possum habere pecuniam nisi cepero ad usuram; sic ut cogar dare xv ultra sortem

Quaestio 31 : An mutuator possit mutare ad usuram, vel recipere ultra sortem aliquid

Quaestio 32 : An iste casus sit usurarius. Ego habeo unum corum tritici, in festo sancti Martini valentem xx. quem volo servare ad Augustum in quo triticum solet esse carius apud Britannos. accedat ad me Petrus volens emere a corum, petens dilationem solutionis: et ego capio. xxx. pro Augusto

Quaestio 33 : An iste casus sit usuarius. Sortes dat Platoni bis mille libras sterlingorum mutuo, capiens a pagum annue valentem c. sterlingorum libras in pignore. Sortes tenet a. pagum: et fructus eius colligi xx. annos: et demum suas bis mille libras recipit

Quaestio 34 : Utrum civitas indigens pecuniis possit licite compellere cives subiectos ad mutuandum sibi certam quantitatem pecuniae et caetera

Quaestio 35 : An liceat ad usuram capere

Quaestio 36 : An contractus quem cambium bursae dicunt sit licitus

Quaestio 37 : An trapezitae seu campsores permutando et capiendo plusquam debent usuram commitant

Quaestio 38 : An usurarius teneatur restituere lucrum ex usura acquisitum

Quaestio 39 : Quot sint species contractus

Quaestio 40 : Utrum negotiatio proprie dicta lucrativa sit licita

Quaestio 41 : Quae circumstantiae sint considerandae ad hoc ut contractus emptionis aut venditionis sit licitus

Quaestio 42 : An reddituum emptio sit licita

Quaestio 43 : An redditus depraevetur per hoc quod est irredimibilis vel perpetuus

Quaestio 44 : An liceat emere vitalitium, hoc est sustentationem pro vita vel pro victu

Quaestio 45 : Utrum contractus locationis et conductionis sint liciti

Quaestio 46 : An contractus Socidarum quibus rustici in animalibus innituntur sit licitus

Quaestio 47 : An contractus societatis sit licitus

Quaestio 48 : De quodam particulari contractu tanquam societatis an sit licitus

Quaestio 49 : An contractus quem Ioannes Eckius Germanus proposuit: sit aequus et licitus

Quaestio 50 : Utrum in restitutione pluribus facienda aliquis sit servandus ordo, et quis

Distinctio 16

Quaestio 1 : An contritio: oris confessio: et satisfatio sint partes poenitentiae

Distinctio 17

Quaestio 1 : Quo iure confessio vocalis sit introducta

Quaestio 2 : An quilibet adultus teneatur semel in anno confiteri omnia sua peccata sub poena peccati

Quaestio 3 : An quilibet adultus teneatur confiteri omnia sua peccata proprio sacerdoti

Quaestio 4 : An peccatorum circumstantiae sint de necessitate salutis confitendae

Quaestio 5 : An homo habens peccata non reservata cum reservatis teneatur omnia illa curato

Quaestio 6 : An quis licite compelli possit sua peccata bis confiteri

Quaestio 7 : An confessus fratribus mendicantibus sine facultate plebani tenatur illa peccata iterato proprio sacerdoti confiteri, ut satisfaciat praecepto. Omnis utriusque sexus

Quaestio 8 : An furiosi et temulenti ad hoc praeceptum ecclesiasticum de confessione et ad similia praecepta obligentur

Quaestio 9 : An debeat iterare confessionem is qui confessus est et non poenituit

Distinctio 18

Quaestio 1 : An sacerdos evangelicus virtute sacramenti poenitentiae tollat aliquid de culpa

Quaestio 2 : An excommunicatio excommunicatum et alios excludat a communione mutua

Quaestio 3 : An omnis participans cum excommunicato mortaliter peccet

Quaestio 4 : Utrum communio cum excommunicato sit lege divina; an humana prohibita

Distinctio 19

Quaestio 1 : An sacerdos possit uti calve in quolibet

Quaestio 2 : An fraterna correptio sit cuilibet adulto de praecepto

Distinctio 20

Quaestio 1 : An ille sit prorsus liberatus a poena qui adimplet poenitentiam iniunctam a sacerdote

Quaestio 2 : An indulgentiae vivis et mortuis prosint et ad quid

Distinctio 21

Quaestio 1 : An aliqua peccata dimittantu rpost hanc vitam

Quaestio 2 : An sigillum secret sit omni modo servandum

Quaestio 3 : An sacerdos teneatur celare peccatum sibi in confessione detectum

Distinctio 22

Quaestio 1 : An quilibet resurgens a peccatis mortalibus resurgat ad priora merita vel gratiam

Quaestio 2 : An in labente in mortale peccatum post gratiam redeant priora peccata

Distinctio 23

Quaestio 1 : An extrema unctio sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An aqua benedicta aliquid in ecclesia valeat

Distinctio 24

Quaestio 1 : An ordo sit sacramentum movae legis

Quaestio 2 : An summus pontifex possit dispensare cum sacerdote ut contrahat matrimonium

Quaestio 3 : An Petrus et successores eius primatum habeant in terra ex institutione Christi tam in spiritualibus quam in temporalibus

Quaestio 4 : An accipiens personas in beneficiis ecclesiasticis peccet

Quaestio 5 : An liceat dare beneficium paruulo octo vel decem annorum

Quaestio 6 : Quomodo ab inidoneo idoneus sgregetur

Quaestio 7 : An quis possit petere honorem

Quaestio 8 : An conferens beneficium bono, meliore relicto, peccet

Quaestio 9 : Eadem. An collator beneficii peccet, beneficium bono dando, relicto meliore

Quaestio 10 : An theologus tamquam magis idoneus in cura animarum sit iurisperito seu canonistae praeferendus

Quaestio 11 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 12 : An quis possit sana conscientia plura tenere beneficia cum dispensatione eius cuius interest

Quaestio 13 : An conclusiones cum suis probationibus in quaestione praecedente positae sint verae

Quaestio 14 : An potius dispensandum sit cum eruditis viris et nobilibus in beneficiorum pluralitate quam cum ineruditis et ignobilibus

Quaestio 15 : An melius faciat beneficiatus suum beneficium resignans alicui probo, servata pensione pro vita si indigeat: an relinquens beneficium post mortem vacare, sic scilicet ut collator possit conferre cui velit

Quaestio 16 : An praelatus ecclesiae sit dominus proventuum ecclesiae datorum

Quaestio 17 : An praelatus ecclesiae peccet, prodige ecclesiae bona consumens, et ad prodige consumptorum teneatur restitutionem

Quaestio 18 : Quomodo cognoscatur status et sufficientia viri

Quaestio 19 : An praelatus ecclesiae qui nihil aliud habet nisi patrimonium crucifixi possit dotare sororem. vel si forte tentatus a Sathana genuerit filiam in sacris, vel ante sacerdotium in vero matrimonio: eidem provvidere possit

Quaestio 20 : An clericus possit de rebus suis testari

Quaestio 21 : An habens patrimonium sufficiens ad se alendum possit beneficium capere: et de illius proventibus deserviendo vivere

Quaestio 22 : An peccent praelati ecclesiae in multitudine clientum, vestium sumptuositate, et ciborum superfluitate

Quaestio 23 : Utrum clericus teneatur restituere fructus beneficii quos in mortali recepti

Distinctio 25

Quaestio 1 : Quid sit simonia

Quaestio 2 : Utrum simonia sit grave peccatum

Quaestio 3 : An prece et obsequio committatur simonia

Quaestio 4 : An liceat aliquid accipere ratione consuetudinis, et cogere nolentem ad dandum secundum consuetudinem loci, tam in collatione sacramentorum quam beneficiorum

Quaestio 5 : An simoniace promotus munere a manu iustum titulum in beneficium acquirat

Quaestio 6 : An possit esse pactio in spiritualibus

Quaestio 7 : Quae sit poena simoniacorum

Distinctio 26

Quaestio 1 : An matrimonium sit sacramentum novae legis

Quaestio 2 : An matrimonium ob pulchritudinem vel opes contrahi possit

Quaestio 3 : An matrimonium sit sacramentum univoce cum aliis sacramentis

Distinctio 27

Quaestio 1 : An requiratur et sufficiat consensus mutuus per signa praesentialia explicitus ad verum matrimonium

Quaestio 2 : An matrimonium per sacros ordines et religionis professionem dissoluatur

Quaestio 3 : Quis possit sponsalia contrahere et an sint licita

Quaestio 4 : Quo modo matrimonium conditionale contrahatur

Quaestio 5 : An sponsalia contrahens cum aliqua teneatur de necessitate salutis matrimonium perficere

Quaestio 6 : An maximus pontifex possit cum bigamo dispensare ut ordines suscipiat

Distinctio 28

Quaestio 1 : An carnalis copula cum sponsalibus matrimonium causet

Quaestio 2 : An sit tempus aliquod ad sponsalia et matrimonia contrahenda determinatum et quae sit ratio sic statuendi

Distinctio 29

Quaestio 1 : An consensus coactus per metum ad matrimonium sufficiat

Quaestio 2 : An matrimonium contractum inter raptam et raptorem cum utriusque consensu mutuo antequam rapta parentibus restituatur teneat

Distinctio 30

Quaestio 1 : Utrum error matrimonium impediat

Quaestio 2 : In quo virginitas consistat; et an sit virtus

Quaestio 3 : An viduitati et castitati coniugali virginitas praestet

Quaestio 4 : An fuerit verum matrimonium inter Mariam virginem et Ioseph

Distinctio 31

Quaestio 1 : An tria bona matrimonii excusent actum matrimonialem ne sit peccatum

Distinctio 32

Quaestio 1 : An alter coniugum semper teneatur alteri petenti reddere debitum et quomodo castitas coniugalis servanda sit

Quaestio 2 : An unus coniugum possit vovere sine consensu alterius

Distinctio 33

Quaestio 1 : An liceat vel licuerit unquam simul plures habere uxores

Quaestio 2 : An libellus repudii in lege Mosaica fuerit licite permissus

Distinctio 34

Quaestio 1 : An impotentia coeundi matrimonium impediat

Quaestio 2 : An maleficiatus possit contrahere

Distinctio 35

Quaestio 1 : An vir possit uxorem ob adulterium dimittere

Quaestio 2 : An aliquis possit mulierem sibi matrimonio coniungere quam per adulterium polluit

Distinctio 36

Quaestio 1 : An servitus impediat matrimonium

Distinctio 37

Quaestio 1 : An sacer ordo impediat matrimonium

Distinctio 38

Quaestio 1 : An expediat vovere

Quaestio 2 : An promissio obliget promittentem absque hoc quod promittens intendat se obligare ad servandum illud quod promissit

Quaestio 3 : An omne votum obliget voventem ad sui observantiam

Quaestio 4 : An opus factum ex voto sit melius quam opus factum sine voto

Quaestio 5 : An status religionis sit vitae saeculari quo ad meritum, et ex consequente quo ad praemium praeferendus

Quaestio 6 : An status religiosorum sit perfectior statu episcoporum saecularium

Quaestio 7 : An curatorum status qui apud Britannos omnes rectores vocantur sit maioris perfectionis quam status religiosorum

Quaestio 8 : An paupertatis votum in communi, in religione expediat

Quaestio 9 : Quomodo dari possit modus cognoscendi quando et quomodo servetur monachus immunis a proprietate

Quaestio 10 : An expediat monachis habere bona in communi in coenobio, et non in proprio

Quaestio 11 : An licite sint aliqui religiosi mendicantes

Quaestio 12 : An mendicantes possint recipere bona immobilia ut agros vel redditus ex quibus vivere possint sine mendicitate

Quaestio 13 : Quis sit dominus bonorum quae habent fratres minores

Quaestio 14 : An Romanus pontifex possit dispensare cum religioso in voto continentiae, ut uxorem ducat in saeculo

Quaestio 15 : An votum obedientiae caeteris votis maius, obliget religiosum in omnibus parere superiori

Quaestio 16 : An quis possit profiteri religionem, relinquendo parentum alterum in extrema necessitate

Quaestio 17 : An gravatus aere alieno possit profiteri religionem

Quaestio 18 : An quis possit servare unum vel plura trium votorum quae religiosi vovent, manendo in saeculo

Quaestio 19 : An transgressio cuiuslibet in regula contenti sit peccatum

Quaestio 20 : An sit meritorium religiosos non religiose viventes reformare

Quaestio 21 : An liceat vel expediat religioso ab una religione in aliam transire

Quaestio 22 : An sit expediens tot religiones habere in mundo

Quaestio 23 : An Carthusia sit religionum optima

Quaestio 24 : An peccent Carthusienses comedendo carnes

Quaestio 25 : An omne scandalum sit peccatum; et propter scandalum omittenda sint aliquam alioquin facienda

Distinctio 39

Quaestio 1 : An dispar cultus impediat materimonium

Distinctio 40

Quaestio 1 : Quomodo cognoscatur gradus consanguinitatis

Quaestio 2 : An consanguinitas impediat matrimonium

Quaestio 3 : An Romanus pontifex possit dispensare ut contrahatur matrimonium in gradibus lege prohibitis

Distinctio 41

Quaestio 1 : Quid sit affinitas et an impediat matrimonium

Quaestio 2 : An sint aliqui filii illegitimi

Distinctio 42

Quaestio 1 : Utrum cognatio spiritualis et legalis impediat matrimonium

Distinctio 43

Quaestio 1 : An idem corruptum possit per naturam redire

Quaestio 2 : An in lumine naturali ostendi possit hominem resurrectionem possibilem esse futuram

Quaestio 3 : An Deus possit reproducere aliquid proprie corruptum

Quaestio 4 : An totum dicat tertiam entitatem a suis partibus realiter distinctam

Quaestio 5 : An resurrection mortuorum generalis sit futura, et quis sit modus resurgendi

Quaestio 6 : An corpora mortuorum resurgent cum omnibus suis partibus et adminiculis

Quaestio 7 : An foeminae resurgent in sexu masculino

Distinctio 44

Quaestio 1 : Quoto anno aetatis Christus passus sit

Quaestio 2 : Quoto die Christus resurrexerit a mortuis

Quaestio 3 : An infernus sit sub terra

Quaestio 4 : An ignis inferni sit eiusdem speciei cum igne nostro

Quaestio 5 : An corpus damnati possit calefieri

Quaestio 6 : Quo modo animae corporibus excute crucientur: et similiter daemones

Quaestio 7 : An tristitia sit magna poena

Distinctio 45

Quaestio 1 : Quibus prosint suffragia ecclesiae

Quaestio 2 : An sacrificium vel missa dicta pro pluribus tantum cuilibet eorum prosit quantum si pro paucioribus celebraretur

Quaestio 3 : An suffragia existentis in mortali peccato prosint defuncto

Quaestio 4 : An conducat in loco sacro sepeliri, et an quilibet possit eligere sibi locum sepulturae

Quaestio 5 : An sancti orent pro nobis

Quaestio 6 : An sit aliqua memoria intellectualis sicut sensualis

Quaestio 7 : An maneat habitus memorandi in intellectu separato integer sicut intellectus ipse et an anima separata reminiscetur omnium quae homo acquisit in hac mortali vita

Distinctio 46

Quaestio 1 : An deus servet aequalitatem iustitiae cum dulcedine misericordiae, tam in puniendo quam praemiando

Quaestio 2 : An deus inaequaliter merentes inaequaliter praemiet

Quaestio 3 : An homines pro meritis et demeritis habebunt praemium et supplicium

Quaestio 4 : An aliquod peccatum sit infinitae parvitatis: et similiter omissio

Quaestio 5 : Utrum quilibet sufficienter puniri possit pro suo peccato, vel an dabilis sit aliquis actus culpabilis, pro quo Deus non possit infligere poenam

Distinctio 47

Quaestio 1 : An in generali iudicio erit disputatio vocalis

Quaestio 2 : An ignis conflagrationis erit eiusdem speciei cum igne praesenti

Distinctio 48

Quaestio 1 : An caeli cessabunt a motu post diem iudicii

Distinctio 49

Quaestio 1 : An felicitas sive summum bonum in bonis corporis vel fortunae inveniatur

Quaestio 2 : In quo consistat vera beatitudo

Quaestio 3 : An essentia beatitudinis in uno actu consistat, an pluribus

Quaestio 4 : An homo naturaliter possit Deum videre

Quaestio 5 : An beatitudo principalius consistat in actu intellectus, an voluntatis

Quaestio 6 : An omnes summae appetant beatitudinem

Quaestio 7 : An appetitus liber, ex necessitate appetat beatitudinem

Quaestio 8 : An intellectus clare videns Deum possit non delectari, vel deum non diligere

Quaestio 9 : An voluntas efficientiam habeat respectu suae beatitudinis

Quaestio 10 : An beatitudo partialiter producatur a beato

Quaestio 11 : An omnes beati sint aequaliter beati

Quaestio 12 : An beatitudo sit perpetua

Quaestio 13 : An beatitudo sanctorum post resurrectionem erit maior in anima quam nunc sit

Quaestio 14 : An sensus exteriores beatorum erunt continuo in actibus suis in patria

Quaestio 15 : An videns deum ipsum comprehendat

Quaestio 16 : Quid sit videre in verbo, et an videns verbum omnia quae in verbo relucent videat

Quaestio 17 : Per quid corpora beatorum erunt impassibilia

Quaestio 18 : Unde proveniat agilitas in beatis et an possint in instanti se movere vel mutare quovis locorum

Quaestio 19 : Utrum dotem claritatis habeant beati

Quaestio 20 : Utrum corpora possint naturaliter vel supernaturaliter per dotem subtilitatis se mutuo penetrare

Quaestio 21 : An duo corpora dura possint immediate se tangere

Quaestio 22 : An virginitati debeatur aureola

Quaestio 23 : An doctoribus debeatur aureola

Quaestio 24 : An mors sit de ratione martyrii

Quaestio 25 : Quando quis debeat pati martyrium et pro quibus causis

Quaestio 26 : An actus quilibet cui debetur palma martyrii sit actus magnae perfectionis et sit praeferendus actu cui haec palmam non debetur

Quaestio 27 : Cuius virtutis sit actus martyrii vel illae cui debetur aureola martyrum

Distinctio 50

Quaestio 1 : An damnati in inferno continuo peccabunt

Quaestio 2 : An poena damni sit magis afflictiva quam poena sensus, et an omnes poenae damni sint aequales

Prev

How to Cite

Next

Quaestio 2

An Christus xiiii luna comederit agnum paschalem
1

Ecundo quaero circa hanc. xIIl. distinctionem. An Christus. xiiii. luna comede rit agnum paschalem. Pro solu tione quaestionis modum Pauli Burgensis recitabo: postea cldicam de eius opinione quod mihi videtur de ea censendum.

2

⁋ Pro eius opinione intelligenda haec praemittas. Primo de die naturali supponas quod ab occasu solis ad solis occasum terminatur: vt in quaestione praecedenti diximus.

3

⁋ Secundo supponatur quod Hebraei mensibus lunatibus vtuntur: & mensis lunaris ex triginta diebus cum. xii. horis natu talibus: duabus tertiis vnius horae cum tribus minutis perficitur. melius est. viginti nouem diebus cum duodecim noris. sic enim aliquam bibliae habent.

4

⁋ Tertio suppo natur: quod annus Hebraicus incipit a calendis seu noui lunio quod est proximum post aequinoctium vernale. & hoc patet Exodi. xii. Mensis iste vobis principium mensium, primus erit in mensibus anni. hoc ponitur quia antea september erat principium anni: quia in illo mense creatus est mundus: vt Rabi Eleazar, & plerique alii existimant.

5

⁋ Quarto praesupponatur quod omnia festa He praeorum praeter sabbatum, exordium computationis, & per consequans mobilitatem per diuersas ferias hebdomadae sumunt in neomenia mensis primi. Verbi gratia. Sit pdicta neomenia quinta feria: iam dies solennitatis azximorum erit similiter quinta feria: quia quintadecima luna est dies immolationis agni solennitatis paschalis. iuxta illd Leuitici. xxiii. Numerabitis ergo ab a tero die septem hebdomadas plenas. Et festum tuba rum erit in die sabbati. Nam sex menses lunares qui computabantur a neomenia mensis primi vsque ad neomeniam septimi, sunt centum septuagita: & septem dies integri reuoluti per hebdomadas, in sexta feria fi niuntur: vt patet supputanti. & sic neomenia mensis se ptimi sequantis erit in sabbato. Consequinter festum expiationis erit feria secunda: quia est in decimo die a festo Tubarum. demum festum Scenophegiae siue Taberna culorum erit in sabbato: quia in. xv. Omnia ista sunt expli cata Leuitici. xxiii.

6

⁋ Quito supponatur quod in quo cumque die coniunctio luminarium secundum medium cursum prope aequinoctium vernale occurrerit: in eodem die sunt calendae seu neomenia mensis primi praedicta: nisi in certis casibus in quibus repellenda est & transferenda ad sequaentem, & quandoque ad subsequntem. Hi casus sunt duo. Prior est quando talis coniunctio transcendit. xviii. horam eiusdem diei in qua est. Et ratio est quia tunc magis declinat talis coniunctio ad diem sequante qui ad illa in qua est: quia iam transit tres quartas illius diei: & talis coniuctio apud eos vocatur nouilunium vetus seu anti quum. Vt Verbi causa. Si nouilunium aequinoctii ver nalis esset in decimaoctaua hora sabbati vel infra: tunc calendae erunt in eodem die sabbati: & per consequins principium computationis festorum totius anni erit ab eodem die sabbati. Si vero coniunctio esset vltra decimanoctauam horam: tunc talis neomenia esset repellenda ad diem dominicum immediate sequaentem: & per consequins fe sta paschalia & alia festa illius anni trasferrentur ad ferias respondentes diei dominico & non sabbati. Secundus casus est quando nouilunium vernale in secundal quarta vel sexta feria occurrit: in istis enim tribus fe riis non potest figi neomenia aequinoctii vernalis. causa inferius dicetur.

7

⁋ Sexto supponatur quando quod oportere quod fiant duae repulsae de eadem neomenia Immo corollarie sequitur ex praedictis. Ratio quare radictae tres feriae repelluntur, est haec. Nam cum festum ex piationis sit celeberrimum vt dies sabbati, intantum vt cibaria non permittantur in eadem die parari: sicut nec in sabbato: vt ex historia bibliae haberi potest, & Hebraeorum consuetudine: hinc est quod ex eorum tra ditione antiqua seu consuetudine immutabili quae adhuc inter eos durat: dies expiationis num quam con curret in die veneris vel in die dominico in grauamen populi non potentis illis duobus diebus praeparare cibaria. Quare sequitur quod neomenia praedicta primi mensis non potest esse in secunda feria. Nam si sic: festum expiationis occurreret in sexta feria: & continuaretur cum die sabbati a parte anteriore: quod est contra praedicta. Similiter nec neomenia prim mensis habet etiam quartam feriam. nam si sic, festum expia tionis occurreret in die dominico. & per cosequans continuaretur cum sabbato a parte posteriore contra prodicta Ecce rationem secunde feriae & quartae. Sed ratio quaere sexta feria excluditur ab hoc vt in eadem neomenia primi mensis non figatur apud eos, talis est. Nam in festo scenophegiae in quo habebant laetari septem diebus: si neomenia primi mensis incideret in sexta feria: sed retur quod festum tabernaculorum in die dominico concurreret: & sic septima dies tabernaculorum esset in die sabba ti: & cessarent illa quae dicta sunt: quia tunc fecerunt ali qua quae non licuit fieri in die sabbati. Ex quibus omnibu elicitur quaedam regula in calendariis Hebraeorum: vbique & apud omnes diuulgata, & in hodiernum diem vsque infalli biliter conseruata: quod prima dies solennitatis paschalis num quam est feria secunda, quarta, & sexta.

8

⁋ Septimo supponatur: quod anno quo Christus fuit pas sus: coniunctio luminarium prope aequinoctium vernale iuxta veram computationem Hebraeorum quae est secundum medium cursum solis & lunae, fuit in quinta feria post nonandecimam horam cum certis minutis. hoc enim Paulus per se & peritos Hebraeorum dicit certissime esse calculatum & concordatum. His suppositis patet dubii solue tio. nam in anno passionis Christi licet coniunctio luminatium vt dictum est, fuerit feria quinta: non tamen po tuit in ea neomenia figi propter eius vetustatem: & per consequens occurrit primus casus repellendae: habuii ergo transferri ad sequentem diem. sed quia sequens dies erat sexta feria: nec in ea poterat neomenia assignari: quia est secundus casus repellendae: transferebat neomenia ad diem sabbati. & per consequens. xv. luna fuit eodem anno secundum Hebraicam computationem leg timam & assuetam in die sabbati: in qua concurrunt duae festiuitates solemnes apud eos: sabbatina ves & pa schalis: quae est prima solennitas azimorum: & sic erat ille dies magnus sabbati secundum loannem in feria sexta immediate praecedente: & fuit secundum eos quartadecima luna in qua legitime erat pascha immolandum. Vnde in eadem sexta feria fuit immolatus verus agnus paschalis ab eis. similiter & typicus: pro cuius typio manducatione vt non contaminarentur ludaei, non intrauerunt praetorium, secundum euangelium. Christus autem in hu iusmodi neomenia primam repulsam tamtenm tenuit & non secundam. Prima enim est rationabilis sine compara tione ad festa futura. secundam non tenuit. & ratio est quia causa illius repulsae ex festis futuris in mense septimo dependebat: quorum obseruationem Christus sciebat iam per suam passionem euacuandam, sicut caetera legis cerimonialia. Fuit ergo secundum verissimam & infallibilem notitiam Christi neomenia tempore suae passionis in sexta feria: similiter & prima dies paschalis solennitatis, hoc est quintadecima luna apud eum. Vnde & in feria praecedenti fuit vera quartadecima luna, in qua pascha cum discipulis: tempore determinato secundum legem manducauit.

9

⁋ Ex quibus habetur quod tempore passionis Christi duplex fuit quartadecima luna: sicut & neomenia primi mesis. vna scilicet vera simul & legitima secundum supputationem Christi: altera vero legitima tantenm secundum communem & assuetam computationem aliorum omnium praeter Christum: & ideo nihil mirum si sanctae mulieres & loseph ab Arimathia potius sequaerentur Hebraicam computatio nem communem quam Christi veram computationem. nam mysteria passionis & praecipue euacuatio legalium fuit abscondita etiam apostolis vsque post resurrectionem: cui concordant historiae Hebraeorum, quae asserunt manifeste quod in vigilia paschae Christus fuit patibulo suspensus: & quod a saeculis num quam fuit inter eos prima dies paschalis feria sexta

10

⁋ Contra opinionem Pauli sic argumentor. Ipsa repugnat euangelistis: ergo est insuffi ciens. nullus fidelis negabit consequentiam. probatur ante cedens. Nam scribitur Lucae. xxii. vt in quaestione praecedenti recitauimus, Venit dies aximorum in quo necesse erat occidi pascha. hoc est: erat de praecepto legis tunc occidere pascha. Sed forte dicis. beatus Lucas intellexit de vero pascha & legitimo secundum supputationem Christi. hoc non valet: quia sic Christus non seruasset legalia ad mortem vsque: cuius oppositum dicunt omnes doctores fideles.

11

⁋ Praeterea sanctae mulieres & alii probi viri & apostoli mirati fuissent si tempus comedendi agni paschalis praeuenisset. Quia si dicas hoc verum esse, licet euangelistae non scripserint: scio locum a non scripserunt non concludenre: ergo non ita erat. sed non est vero simile quod hoc ta cuissent. & dicis voluntarium omnino & inopinabile si ne probatione.

12

⁋ Tertio non dat causam quire Christus tenuit vnam repulsam potius quam aliam.

13

⁋ Quarto arguitur & fortius. ex eius opinione sequitur quod ludaei non habuerunt panes aximos in die veneris ante vesperan Nam Christus praeuenit comestionem paschalem: & conse crauit corpus suum in tali pane qualem in domibus Hebrae orum reperit: in hac enim theorica stant omnes tam graeci quam latini: ergo Christus consecrauit in pane fermetatos qui est error graecorum.

14

⁋ Quito arguitur. nullo modo in cepit festum apud Hebraeos quousque incepit tempus quo debebant occidere agnum paschalem: ita quod ante illud tempus poterant operari in quocumque opere. sed in die vene ris quo Christus passus est, ludaei ad vesperam comederut agnum paschalem per eum: ergo adhuc poterant in troire praetorium Pilati: cuius oppositum scribitur Ioannis xviii.

15

⁋ Sexto sequitur quod Christus passus est mor tem ante tempus legitimum comedendi agnum paschalem: quod est absurdum.

16

⁋ Septimo arguitur. septima eius suppositio coniunctionis luminarium est suspecta: & a non minus exercitatis & ingeniosis Chri stianis astrologis quam sit ipse & sui: aiter dicitur.

17

⁋ Propter haec dico opinionem eius falsam. & respondebo ad aliquas rationes quas pro se affert. Quarum vna est. nusquam legitur quod pascha tantum valet quantum panis aximus. Illud est falsum: vt pa tet per glossas ordinarias & interlineares, & latinos omnes. Etiam sine aequiuocatione hoc euacuauimus.

18

⁋ Secundo arguit sic. Christus non est passus in die fe sto. sed. xv. die erat celebre festum. ergo in. xv. luna non est passus. quod non erat festum, probat, quia ludaei multa fecerunt qui non licuit facere in die festo.

19

⁋ Re spondetur: quid miru, cum innocentem impie damnauerit ad mortem?: a quorum consilio & rabie patriarcha Iacol eorum pater petiuit esse immunis, inquiens Geneseos xlix. Simeo & Leui fratres vasa iniquitatis bellan tia. In consilium eorum non veniat anima mea. Vbi pulchre glossa interlinearis in verbo Consilium, dicit. Mors Christi. quia ille est sensus literalis. scribae enim in lege erant de tribu Simeon. Et sequitur: In furore suo oc ciderunt virum. vbi glossa interlinea. Christum. Quid igitur mirum si hi rabidi canes tam grande nefas nullo saeculo piandum tentantes non erubescerent violare festum: sophistice coram populo se defendentes & asserentes se hoc facere pro gloria dei?

20

⁋ Tertio argu it sic. loseph ab Arimathia / & Nicodemus viri pro bi / & sanctae mulieres laborarunt circa sepulturam domini: quod non licuit in festo.

21

⁋ Respondetur, concedendo quod duo viri illi nominati erant probi, & amicitiam serua runt Christo in morte vt in vita. Nec peccabant in hoc quia licuit aliquam officia spiritualia facere in. xv. luna, es non licuit facere in sabbato: vt in quaestione praecedenti diximus. Propterea sanctae mulieres quieuerunt a la bore in sabbato: & peacto sabbato rursus accinxerunt se parandis aromatibus. Quod autem dicit. Hebraei dicunt quod num quam a saeculis fuit apud eos primus dies paschalis in sexta feria: est merum commentum, & a praede cessoribus eorum post passionem Christi excogitatum. Si enim ecclesia canit: Credendum est magis soli Ma riae veraci quam ludeorum turbae fallaci: quanto plus multitudini probatissimorum fidelium: & patet istud. Nam imter contemporaneos apstolorum: & post, de hoc num quam fuil quaestio: cum tamen religio Christiana habuerit innumeros impugnatores quo ad singula. Hoc non obstante opi nor virum hunc a suis circumuentum fuisse: & de religione Christiana aeque bene sensisse post eam assumptam ac si a Christianis parentibus ortum traxisset. Praeterea secundum vnam viam in quaestione praecedenti positam. xv. lu na erat in sabbato.

22

⁋ Postremo circa hanc materiam faciam vnum argumentum quod aequaliter contra omnes has opiniones currit, ad probandum quod Christus nec est pas sus. xiiii. luna nec. xv. luna probatio. Christus pas sus est in nouilunio: ergo non in. xiiii. luna, vel in. xv. Consequentia est nota: quia in. xv. luna est oppo sitio: & luna maxime illuminata secundum apparentiam nostram: licet minus secundum veritatem. Anecedens patet: Nam sol passus est eclipsim: & hoc non poterat fieri nisi a luna in cmniunctione: experimur enim quod nullus plane ta alius a luna solem eclipsat. Propterea Aristi. ii. cael putabat (& non sine motiuo) solem fuisse lunae imediatum. quod autem sol deliquium passus est: patet per illd quod Matth. xxvii. scribitur. Asexta autem hora tenebrae factae sunt super vniuersam terram vsque in horam nonam & Lucae. xxiii. Et sol obscuratus est.

23

⁋ Respondetur. argu mentum tangit aliquam ambigua., notum est quod naturaliter non potest esse eclipsis solis absque hoc quod iuna sit sub ecli ptica: vel prope eam in cauda vel capite draconis: & inter nos & solem, lumen solis occultando his qui sunt in vmbra lunae: cum sit corpus opacum. & le plus luminis habeat tunc realiter quam in oppositione: cum sit propiquior corpori luminoso: quia tamen pars nobis propiquior non est lluminata: occultat nobis sua opacitate solem: ne lumen directum solis habeamus. Aliud etiam est in hoc ar gumento: quod deliquium solis num quam est in vniuersa terracum eclipsis solis non sit aliquod quam absconsio luminis ei in aliquo loco: quemadmodu si caperes ostium & po neres contra grossam taedam: existentes in vmbra ostinon haberent lumen directum illius taedae: bene autem existen tes extra illam vmbram. In hoc enim ab eclipsi lunae se iungitur: cuius lumen quod a sole habet penitus extinguitur: & qui est semper vniuersalis: vt de lumie candelae extictae contigit. Sed illd deliquium erat vniuersale vt litera allegata in argumento dicit. Et beatus Dionysius in Aegypto tuc existens, in Heliopoli, dicit (vt patet in epistola ad Polycarpum) quod illic deliquium percepit. Sed ad has rationes posset quis dicere quod verum dicit beatus Dionysius. Aegyptus enim est vicina terrae promissio nis: & Heliopolis poterat occurrere in vmbra lunae & sic illic apparuisset eclipsis quae non fuisset vniversalis. Etiam sola ludaea vocatur nonum quam terra vniuersa. Nam tertii Regum. xviii. Abdias ita dixit ad Heliam. Viuit dominus deus tuus si est gens aut regnum vbi non miserit me dominus meus quaerere te. & tamen est sermo solum de ludaea. ergo tota illa eclipsis poterant esse a luna: & deus sphaeram lunae ad solem supernaturaliter mouebat: sic vt corpus lunae esset sub corpore solis in hori zonte Hierosolymitano. Propter auctoritatem tamen beati Dionysii praestat illd dicere: quam cum Origene, quod hoc fiebat per nubem grossam interpositam: vel cum bea to Hieronymo quod sol subtraxit radios suos. Non nego tamen quin dicta istorum virorum sint possibilia. Potest n deus talem nubem creare in densitate & magnitudine qua solem magis eclipsabit quam luna. Secundo potest sol retra: here suos radios ad bonum sensum. hoc est deus potest non concurrere cum sole ad producendum lumen: & tunc ni hil illuminaret. sol enim est agens naturale, nec potest lumen producere & lumen retrahere: plus quam ignis non calefacere passum applicatum.

PrevBack to TopNext

On this page

Quaestio 2