Text List

Table of Contents

Only show available transcriptions

Commentarius in Libros Sententiarum

Liber 1

Praefatio

Prologus

Distinctio 1

Expositio Textus

Divisio Textus

Articulus 1 : Quomodo investigat subjectum Theologiae ?

Articulus 2 : Quid sit subjectum Theologiae ?

Articulus 3 : An Theologia sit una scientia, vel plures ?

Articulus 4 : An Theologia sit scientia speculativa, vel practica?

Articulus 5 : De modis exponendi sacram Scripturam.

Articulus 6 : Au divisio bona sil in res, eb signa ?

Articulus 7 : An Sacramenta veteris legis conferebant gratiam ?

Expositio Textus

Articulus 8 : An res bene dividantur in fruibiles, et utibiles ?

Articulus 9 : An beatitudine sit fruendum ?

Articulus 10 : An creaturae juvent hominem ad beatitudinem ?

Articulus 11 : An homines medii sint inter res utibiles, et fruibiles ?

Articulus 12 : An diffinitio prima verbi frui sit bona ?

Articulus 13 : An prima diffinitio verbi uti sit bona ?

Articulus 14 : An sint tres res quibus fruendum est ?

Articulus 15 : An Deus possit cognosci ab aliquo creato intellectu ?

Divisio Textus

Articulus 16 : An secunda diffinitio uti sit bona ?

Articulus 17 : An secunda diffinitio frui sit bona ?

Expositio Textus

Expositio Textus

Divisio Textus

Articulus 18 : Utrum homine sit fruendum ?

Articulus 19 : An Deus fruatur seipso ?

Articulus 20 : In amne quod est in quantum est, est bonum ?

Divisio Textus

Articulus 21 : An virtutibus fruendum sit ?

Articulus 22 : An bona voluntate sine virtutibus sit fruendum ?

Divisio Textus

Articulus 23 : An per omnes potentias anime fruemur ?

Distinctio 2

Divisio Textus

Articulus 1 : An convenienter ordinentur haectria, dicere, eredere, et intelligere ?

Articulus 2 : Utrum summum “aliquid addat bono, cum dicitur summum bonum ?

Articulus 3 : Utrum purgatissimis mentibus tantum cernatur Deus ?

Articulus 4 : Utrum lux divina excellat capacitatem nostri intellectus ?

Articulus 5 : An omne verum scitum sit a Spiritu sancto inspiratum ?

Articulus 6 : An in materia de Trinitate periculosius erratur ?

Articulus 7 : An nihil fructuosius inveniatur quam in materia de Trinitate ?

Articulus 8 : Quid melius dicitur de Patre, Filio, et Spiritu sancto, quod unum sunt, vel quod unum est ?

Articulus 9 : An melius dicatur, Alter Pater, alter Filius: vel alius, et alius?

Articulus 10 : An in hac scientia sit primo procedendum per auctoritates ?

Divisio Textus

Articulus 11 : An Deus sit nomen nature ?

Articulus 12 : Quis dixit Moysi, Ego sum qui sum, an natura, vel persona divina ?

Articulus 13 : An Qui est sit nomen Deo proprium ?

Articulus 14 : An Qui est sit primum mter nomina divina.

Articulus 15 : An Dominus sit nomen potestatis ?

Articulus 16 : An Deus sit nominabilis a nobis ?

Articulus 17 : A quibus nominatur Deus, an ab omni eo quod melius est esse quam non esse ?

Articulus 18

Articulus 19 : In termini numerales in divinis aliquid ponant ?

Articulus 20 : quaeritur, Quare in aliis entibus ad numerum hypostasum sequitur numerus nature, et non sequitur in divinis ?

Articulus 21 : Utrum in uno principio omnia facta sunt, vel in diversis, ut dicunt Manichei ?

Articulus 22 : Utrum hoc nomen, Deus, habeat plurale?

Articulus 23 : An David sit maximus Prophetarum ?

Articulus 24 : An divinae sapientiae convenienter attribuantur possessio, conceptio, parturitio, etc., quae sibi attribuit sapiens ?

Articulus 25 : Quomodo intelligitur hoc quod dicitur, Tu, Bethlehem ?

Articulus 26 : Quatuor auctoritates de Spiritu sancto quomodo differunt ?

Articulus 27 : Cum dicitur, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti, gued dicit ibi, In nomine, an essentiam, vel personam ?

Articulus 28 : An pronomina ista distinctionem aliquam notent cum dicitur, Ex ipso, et per ipsum, et in ipso?

Distinctio 3

Divisio Textus

Articulus 1 : An Philosophi cognoverunt unum esse Deum ?

Articulus 2

Articulus 3 : An ista cognitio naturalis differt a cognitione fidei?

Articulus 4 : An attributa in Deo sint unum, vel plura?

Articulus 5 : An per creaturam mundi debeat intelligi homo ?

Articulus 6 : Quod detur prima causa.

Articulus 7 : Quod creatura non potest creare.

Articulus 8 : Quod Deus est incorporeus, et immutabilis.

Articulus 9

Articulus 10 : De alio modo cognoscendi Deum.

Articulus 11 : Utrum materia prima sit nihil ?

Articulus 12 : Utrum ex perpetuitate arguatur aeternitas, et ex magnitudine potentie infinitas ?

Divisio Textus

Articulus 13 : Cujus est proprie cognitio per vestigium, an hominis tantum ?

Articulus 14 : Quid est vestigium, et an cognilio per vestigium sit utilis ?

Articulus 15 : De partibus vestigii quae sunt unitas, species, et ordo: an convenienter assignentur ?

Articulus 16 : Quer est ratio enumerationis diversorum vestigioruim ?

Articulus 17 : De atiributis personarum quae attribuuntur eis a Magistro.

Articulus 18 : An Philosophi potuerunt cognoscere Trinitatem ?

Divisio Textus

Articulus 19 : Quid sit imago ?

Articulus 20 : Que sint imaginem constituentia ?

Articulus 21 : In quo ut in subjecto continetur imago ?

Articulus 22 : Respectu cujus objecti sive cognoscibilis sit imago ?

Articulus 23 : Nosse utrum intelligatur de notitia naturali, sive de notitia gratie ?

Articulus 24 : Quare imago non est secundum vires infervores ?

Articulus 25 : Utrum imago potest amitti?

Articulus 26 : Utrum partes imaginis inprimuntur a tota Trinilate, sive a distinctis personis ?

Articulus 27 : Quomodo differant haec quinque per ordinem, nosse se, intelligere se, velle se, discernere se, et cogitare se?

Articulus 28 : Utrum memoria et intelligentia sint relatiwa stcut dicitur in textu ?

Articulus 29

Articulus 30 : Ostendit aequalitatem istarum potentiarum, memoriae, voluntatis, et intellectus ?

Articulus 31 : Utrum ista tria : memoria, intelligentia, voluntas, possunt dici tota ?

Articulus 32 : Uirum verum est quod dicit Magister, Quidquid memini et intelligo, hoc volo : et, Utrum mala quae intelligimus, volumus ?

Divisio Textus

Articulus 33 : An anima secundum substantiam sit composita ?

Articulus 34

Divisio Textus

Articulus 35 : Quare non conceditur quod tres persone sint unius Dei, sicut conceditur quod sunt unius substantiae vel essentiae ?

Divisio Textus

Articulus 36 : Quomodo ista tria in quibus est imago, differant a tribus superius assignatis ?

Articulus 37 : Utrum ita sit in istis sicut in personis divinis, quod unum procedat ab alio, puta, intelligentia a memoria, et voluntas ab utroque : skcut Filius a Patre, et Spiritus ab utroque ?

Articulus 38 : Utrum una potentiarum necessario presupponat sibi aliam, et unus habituum presupponat sibi alium, et unus actuum sit ante alium ?

Articulus 39 : Utrum ista tria, mens, notitia, amor, cum ente noscente sint una substantia et esseniva ?

Expositio Textus

Expositio Textus

Distinctio 4

Divisio Textus

Articulus 1 : An Deus genuit se Deum, an alium Deum ?

Articulus 2 : Quid sit generatio ?

Articulus 3 : An Deo conveniat generare ?

Articulus 4 : Utrum generare per prius conveniat Patri celesti, et per posterius inferioribus, aut e contra?

Articulus 5 : An Deus genuit Deum seipsum, vel Deum alium ?

Articulus 6 : Quomodo supponunt illi termini, quando dicitur, Deus de Deo, lumen de lumine, lux de luce?

Articulus 7

Expositio Textus

Articulus 8 : An de Deo potest formari propositio ?

Articulus 9 : An divinis essentia debeat subjici, vel praedicari, vel recte possit utrumque fieri?

Articulus 10 : Utrum ista sit vera, Unus Deus est tres persone, et tres persone est unus Deus, Deus est Trinitas: et utrum nomen, Trinitas, sit nomen essentiale.

Articulus 11 : An hic articulus fidet solus Christiano satis est ?

Distinctio 5

Divisio Textus

Articulus 1 : Qualiter essentia se habet ad Filii generationem, utrum per modum communicabilis per generationem, et processionem ?

Articulus 2 : Utrum essentia sit genita a Patre, et an in divinis sint duae res, relata, et non relata, scilicet essentia, et persona ?

Articulus 3 : An in divinis essentia sit praecedens generationem, aut consequens, aut concomitans per intellectum ?

Articulus 4 : An in divinis potest dici, quod Pater sit causa Filii?

Divisio Textus

Divisio Textus

Articulus 5 : Utrum si Filius esset genitus a divina essentia, Filius esset aliqua res a qua generaretur ?

Divisio Textus

Articulus 6 : In quibus nominibus quibus nominantur persone divine, ést major proprietas, et in quibus minor ?

Articulus 7 : An Filius bene dicatur consilium de consilio, et voluntas de voluntate ?

Divisio Textus

Articulus 8 : Quem actum copulat verbum, accepit, utrum notionalem aut essentialem ?

Divisio Textus

Articulus 9

Articulus 10 : Utrum possit dici, Filius est de nihilo : et similiter, Pater est de nihilo ?

Distinctio 6

Divisio Textus

Articulus 1 : An Deus genuerit Filium ex necessitate, et voluntate ?

Articulus 2 : An Deus volens aut nolens Filium genuerit ?

Articulus 3 : An auctoritates iste Sanctorum sunt vere, qui dicunt quod voluntate genuit Filium ?

Distinctio 7

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum Pater potuerit vel voluerit generare Filium ?

Articulus 2 : Utrum posse generare sit ad aliquid, sive aliquid ?

Articulus 3 : De quibus et respectu quorum est posse divinum, an respectu subjectorum tantum ?

Articulus 4 : Utrum univoca sit potentia ad posse generare, et posse creare ?

Articulus 5 : An Filius possit ex se gignere alium Filium nepotem Patris, et an Pater plures Filios ?

Articulus 6 : An tres hypostases possint esse pater alicujus quarti ?

Articulus 7 : Utrum quia filius potuit nasci, potuit et mutari ?

Articulus 8 : Non enim non potuit quomodo intelligitur ?

Divisio Textus

Articulus 9 : An Pater natura sit potens generare Filium ?

Articulus 10 : An eadem sit potentia qua Pater potuit generare, et qua Filius generari?

Articulus 11 : Utrum illa sit vera, Filius habet potentiam generandi quam habet Pater?

Distinctio 8

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit veritas, quid proprietas, et quid incommutabilitas ?

Articulus 2 : Penes quid accipiuntur veritas, incommunicabilitas, et simplicitas ?

Articulus 3 : Utrum nomina dicta de Deo ut essentia; substantia, scientia, sapientia, bonitas significent idem vel diversa : et uirum debeant dici synonyma vel non ?

Articulus 4 : Qualiter possit verificari compositio rstorum nominum cum Deo qui noi est compositus ?

Articulus 5 : Que sit diversitas inter attributa nominum divine nature, et substantiae, et essentiae ?

Articulus 6 : An sapientia dicitur a sapere ?

Articulus 7 : Utrum esse dicitur de Deo et suis creaturis univoce ? et, Utrum secundum infensionem et remissionem dicatur esse de Deo et creaturis ?

Articulus 8 : An definitiones aeternitatis dat ab Auctoribus sint bone ?

Articulus 9 : Quid est aeternum, et utrum pene infernt possunt dici aeterne, et utrum anni et tempora possunt dici aeterna,

Articulus 10 : Quid sit esse in aeternitate ?

Articulus 11 : An creature comparata ad Creatorem dicuntur quasi non esse ?

Articulus 12 : Utrum verba consignificantia differentias temporis, ut fuit, et erit, possunt dict de Deo, et de omnibus creatu- Postea quaeritur de hoc quod dicitur : De quo dicitur fuit, non est, etc.

Articulus 13 : Utrum idem sit nunc aeternitatis, xvi, et temporis : et ultrum differant nune aeternitatis et aeternitas ?

Articulus 14 : Utrum ista verba, est, fuit, et erit, conveniant Deo divisim, vei conjunctun, et quae differentia temporis maxime convenial Deo xterno ?

Articulus 15 : An esse soli Deo sit proprium, et alits accidat : et quid est subsistens veriias, et manens causa, et naturalis generis proprietas ?

Divisio Textus

Articulus 16 : Quid sit incommutabilitas, et utrum aliqua mutatio cadat in Deum ?

Articulus 17 : An Deus moveat se?

Articulus 18 : An divina substantia, et universaliter omnis forma nullius accidentis subjectum esse possit ?

Articulus 19 : Utrum solus Deus habeat immortalitatem, quid est immortalitas, et que dicuntur vivere et mori?

Articulus 20 : Quid vocetur obumbrata vicissitudo, et utrum conventat omni creature ?

Articulus 21 : Utrum per tempora moveri, sit per affectiones, vel per intellectus speculativi apprehensiones mutari ?

Divisio Textus

Articulus 22 : Utrum divina natura sit simplex, vel composita ex quo est et quod est ?

Articulus 23 : quaeritur, Cum sit compositio multiplex, quare Magister solum tangit triplicem, scilicet partium, accidentium, et formarum ?

Articulus 24 : An solius Dei natura simplex est ?

Articulus 25 : Utrum anima rationalis sit simplex vel composita ?

Articulus 26 : Utrum anima sit in toto corpore tota, et in qualibet parte tota ?

Articulus 27 : An anima propter accidentia sua bene probatur esse composita ?

Articulus 28 : An bene sequitur, Divina essentia est simplex : ergo incommutabilis ?

Articulus 29 : Quomodo Deus aliquid symbolice nominatur ?

Articulus 30 : Utrum in Deo possunt esse accidentia, et utrum causet ea ?

Articulus 31 : Utrum novem praedicamenta accidentium tam secundum genera quam secundum species possunt Deo attribui : et utrum Deus potest intelligi sine qualitate bonus ?

Articulus 32 : Utrum praedicamentum substantiae potest Deo attribui, ita quod Deus sit in predicamento substantia ?

Articulus 33 : An Hilarius omnem modum compositionis bene tangat per quatuor quae ponuntur in Littera ?

Articulus 34 : Utrum relatio possit esse in Deo salva eius simplicitate ?

Articulus 35 : Quare cum multa sint attributa divine essentiae, solum Magister determinat de tribus, simplicitate, indentitate, et unitate ?

Distinctio 9

Divisio Textus

Articulus 1 : An aeternitas sit essentia divina ?

Articulus 2 : Qualiter aeternitas intelligatur adjacere processioni personarum ?

Articulus 3 : Quomodo distinguatur aeternitas ab evo, et tempore, et utrum aliqua non viva mensurantur evo, eb utrum evum sit in uno sicut vternitas et tempus ?

Articulus 4 : An Filius sit alius a Patre?

Articulus 5 : Utrum Pater sit ante Filium ?

Articulus 6 : An recte dicatur, Filius incepit quia habet principium ?

Articulus 7 : An possit dicit quod Filius sit coaeternus Patri, et utrum in divinis sit aliquid adjectivum, et utrum, sicut dicimus, Pater et Filius sunt duae personae, ita dicere possumus, quod Pater et Filius sunt duo dii, duo sapientes ?

Articulus 8 : Que sit differentia inter lumen, lucem, splendorem, radium, reflexionem radit, splendoris et luminis: et utrum exemplum de splendore sit conveniens, etc.?

Articulus 9 : Utrum Pater sit sapiens sapientia genita, scilicet Filio ut objecto.

Articulus 10 : An ratio Augustini quam Magister adducit, procedat de sapientia genita vel wgenita ?

Articulus 11 : De verbo Ambrosii: Primo erat, et postea Pater factus est.

Articulus 12

Articulus 13 : An loquantur Angeli ?

Articulus 14 : An Angeli omnia loquantur ?

Articulus 15 : An Angeli omnes omnibus vel quidam quibusdam loquantur, et utrum distantia potest eis facere loguele impedimentum sicut apud nos ?

Articulus 16 : An Angeli in suis locutionibus et auditibus utuntur linguis, auribus, aut quibusdam organis ?

Articulus 17 : An licet scrutari superna mysteria ?

Divisio Textus

Articulus 18 : An generatio Filia Patre sit finita, vel infinita ?

Articulus 19 : Utrum Filius semper potest diew natus et genitus? et quid notant tria tempora in participio, verbo, et adverbio, cum dicitur, Filius est semper natus ?

Articulus 20 : Utrum generatio Filii ex Maria Virgine sit a Patre aut a tota Trinitate ?

Articulus 21 : An Filius semper generetur a Patre, stout splendor a lumine ?

Articulus 22 : An vivum tantum nascatur ex vivo ?

Articulus 23 : An verius sit quod dicit Magister, neque ex dertvatione, sed ex virtute ?

Articulus 24 : Quomodo intelligatur quando dicit, Cut imascibilitatis esse imaginem ?

Distinctio 10

Divisio Textus

Articulus 1 : Quomodo differant nomina quae attribuuntur Spiritui sancto, amor, dilectio, charitas ?

Articulus 2 : Utrum Spiritus sanctus procedit ut amor, et utrum charitas in homine et Angelo sit habitus voluntatis ?

Articulus 3 : An verbum proprie conveniat Filio ?

Articulus 4 : An Spiritus sanctus proprie nuncupetur charitas ?

Expositio Textus

Articulus 5 : An sapientia non sit propria, sed appropriabilis tantum ?

Articulus 6 : Utrum Spiritus sanctus sit dilectio qua Pater et Filius diligunt se et nos, et etiam qua nos diligimus Deum ?

Articulus 7 : Utrum Spiritus sanctus procedat a Patre in Filium, et reflectatur a Filio in Patrem : ita quod sit amor Filii in Patrem, et Patris in Filium : et utrum ista sit vera locutio, Pater et Filius diligunt se Spiritu sancto, et Pater diligit se Spiritu sancto, et Pater et Filius diligunt se dilectione quae est Spiritus sanctus ?

Articulus 8 : Utrum Spiritus sanctus sit unitas Patris et Filii, et qualiter sanctitas utriusque ?

Articulus 9 : An Spiritus sanctus potest dici persona media ?

Articulus 10 : Quomodo Pater et Filius dupliciter uniuntur ?

Articulus 11 : An Spiritus sanctus sit aliquid commune Patri et Filo ?

Articulus 12 : An plures possint esse divine persone quam tres ?

Articulus 13 : Qualiter hoc nomen Spiritus conveniat specialiter Spiritui sancto, et quomodo sanctus dicatur ?

Distinctio 11

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit procedere ?

Articulus 2 : Utrum procedere univoce convenit Filie et Spiritui sancto, et quare processio potius additur spirationt quam generation ?

Articulus 3 : Utrum Spiritus sanctus procedit a Patre et Filio in quantum unus sunt vel plures?

Articulus 4 : Utrum uniantur Pater et Filius in quantum sunt principium Spiritus sancti, per essentiam, vel per notionem, vel per personam ?

Articulus 5 : Qualiter potentia spirativa sit in Patre et Filio, et utrum una sit in tribus, et qualiter differunt virtus spirativa et generativa ?

Articulus 6 : quaeritur de controversia Grecorum et Latinorum de processione Spiritus sancli, utrum a Patre procedat tantum ut dicunt Greci, vel a Patre et Filio sicut dicunt Latini ?

Articulus 7 : Contrarium sacre Scripture quid sit?

Articulus 8 : An idem sit dicere Spiritum esse Filii, et Spiritum esse a Filio ?

Articulus 9 : Quare Latini ausi fuerint addere symbolo edite in coneilio, Qui ex Patre Filioque procedit,cum Grect ad hoc non fuerint vocati, nec coneilium indielum ?

Articulus 10 : An Spiritus sanctus procedata Filio ut verbum, vel amor ?

Distinctio 12

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum Spiritus sanctus immediate procedit ab utroque ?

Articulus 2 : Utrum Spiritus sanctus prius procedit a Patre quam a Filio ?

Articulus 3 : Utrum Spiritus sanctus plenius a Patre procedat quam a Filio ?

Articulus 4 : An principalius procedit a Patre quam a Filio ?

Articulus 5 : Quomodo Spiritus sanctus differenter dicatur procedere a Patre principaliter, proprie, et per se?

Articulus 6

Articulus 7 : An quidquid habet Filius, habet a Patre per generationem ?

Distinctio 13

Divisio Textus

Articulus 1 : Qualis est differentia generationis et processionis in a divinis ?

Articulus 2 : Utrum Spiritus sanctus possit dici Filius amborum a quibus procedit ?

Articulus 3 : Utrum processio sit de ratione generationis et spirationis ? et quare nomen processionis magis remaneat Sprritut sancto, quam Filio ?

Articulus 4 : Utrum Spiritus sanctus a Patre non quomodoe natus, sed quomodo datus, vel donum : et utrum Filius procedit ut donum ?

Articulus 5 : An duodecim modi generationis positi ab Ario haeretico sint sufficienter posit : an etiam alii sint addendi ?

Articulus 6 : Utrum illa sit concedenda, quod Pater sit auctor quod Spiritus sanctus procedit a Filio, et quod Pater sit auctor filiahonis Filiv. et quod sit auctor essentie in filio ?

Articulus 7 : An bene sequitur, Spiritus temporaliter procedit a Filio: ergo ab aeterno ?

Expositio Textus

Divisio Textus

Articulus 8 : Utrum Spiritus sanctus possit dici ingenitus ?

Articulus 9 : Utrum non esse ab alio sit notio Patris, et utrum Pater et Filius possunt dici idem principium Spiritus sancti ?

Articulus 10 : Quid praedicet ingenitus quando dicitur, Spiritus sanctus est ingenitus, an essentiam, personam, vel notionem ? Et gua communitate, scilicet vel rationis, vel ret dicatur de Patre et filio ?

Articulus 11 : Quare esse ab alio et alium non esse ab eo, non dicatur notio Spiritus sancti: et quare essentiae nulla est emanatia ?

Distinctio 14

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit temporalis processio ?

Articulus 2 : Quid sit temporalis apparitio ?

Articulus 3 : Quid sit mitti, et guard sit missio ?

Articulus 4 : Quid sit datio sive donatio, et quomodo differant ?

Articulus 5 : Quomodo differant invicem temporalis missio, processio, apparitio, et temporalis datio ?

Articulus 6 : Quot modis fiat processio sive missio ?

Articulus 7 : Quid addat processio temporalis super eternam ?

Articulus 8 : An Magister hic bene determinat de missione temporali ?

Articulus 9 : An processio Spiritus sancti gemina dici possit, et an sint duae ?

Articulus 10 : An processio Spiritus sancti potest dici temporalis ?

Articulus 11 : Utrum virtus debeat attribut Patri vel Spiritui sancto ?

Articulus 12 : Quoties Dominus misit Spiritum sanctum, utrum bis vel ter?

Articulus 13 : Utrum Spiritui sancto convenit mitti vel dari, et quare magis Spiritut sancto quam ali persone, et quare non convenit Patri mitti sicut Fulio et Sprritui sancto ?

Articulus 14 : An Spiritus sanctus potest dici cubus, et potus ?

Articulus 15 : An Spiritu sancto non existente Pater potest immittere dilectionem suam ?

Articulus 16 : Utrum viri sancti possunt dare Spiritum sanctum ?

Distinctio 15

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum missio et datio sunt temporalia et aeterna sicut processio ?

Articulus 2 : Utrum Spiritus sanctus est Deus, et etiam donum sive datum, et utrum Spiritus sanctus datur a se?

Articulus 3 : Utrum nullum donum detur nisi Spiritus sanctus, et utrum corpus carnis sit aliud quam caro ?

Articulus 4 : Utrum potest Pater aliquid quod non Spiritus sanctus ?

Articulus 5 : quaeritur, an vere sint illae tres propositiones, scilicet Spiritus mitt se, et Spiritus mittitur a se, et Spiritus procedit ase?

Divisio Textus

Articulus 6 : An missio Filii magis sit manifesta, quam missio Spiritus sancti ?

Articulus 7 : Utrum quaelibet persona divina potest mitti, et quid significent haec verba, mittere et mitti?

Articulus 8 : Utrum Filius eo ipso dicatur missus quo factus ?

Articulus 9 : Utrum conveniat Spiritui sancto mittere vel dare Filium ?

Articulus 10 : An Spiritus potest dicit Spiritus Christi, et in Christo ?

Articulus 11 : Utrum haecsit concedenda, Trinitas mittit se vel dat se: et utrum Pater mittat Filium, et Filhus mittat se et Spiritum : et Spiritus mittat se et Filium : et utrum Pater, Filius, et Spiritus sanctus mittant Filium et Spiritum sanctum.

Articulus 12 : An verum sit, quod Pater sanctificavit Christum ?

Articulus 13 : An Filius potest dici venisse a seipso?

Divisio Textus

Articulus 14

Articulus 15 : An aeterna generatio etiam sit missio?

Articulus 16 : Utrum Filius mittatur in pias animas, vel tantum Spiritus sanctus : et hoc cum gratia gratum faciente, aut sine ipsa ?

Articulus 17 : An cognatio nostra sit substantialis missiont, ita quod ad missionem exigatur cognitio ? et utrum aliguis scue potest an odio vel amore dignus sit ?

Articulus 18 : Utrum Spiritus sanctus plenius sit missus post incarnationem quam ante ? et utrum celibatus Joannis conjugio Abrahe sit preferendus ?

Articulus 19 : Utrum Spiritus sanctus mittatur ad Angelos?

Articulus 20 : An anima mente capiens quod est xternum, sit essentialiter in celo et extra hunc mundum?

Divisio Textus

Articulus 21 : An pater det se, vel detur a se?

Distinctio 16

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit mitti visibiliter, et utrum missio visibilis fuerit in Vetert Testamento sicut in Novo, et utrum Pater potest mitti sicut Filius ?

Articulus 2 : Utrum missio visibilis debet esse ad omnes gut sunt de Novo Testamento ?

Articulus 3 : Utrum missio sit gratiae gratum facientis, vel gratiae gratis date ?

Articulus 4 : Utrum missio visibilis fieri debuit magus per Filum quam per Spiritum sanclum, vel e converso ?

Articulus 5 : Quare sunt duo modi missionis Filii, et Spiritus sancti?

Articulus 6 : Quare Filius apparuit in creatura sibi unita, et Spiritus sanctus non apparuit in unita sibi ? et an columba illa m qua apparuit, fuit naturale animal, et de motu columbe qualis fuerit ?

Articulus 7 : Quare Spiritus sanctus mittitur ad Filium, et numquam Filius ad Spiritum sanctum?

Articulus 8 : Cur Pater tantum apparuit in sono audibili, et non in alia specie corporali ?

Articulus 9 : Quare Spiritus sanctus tantum in his tribus speciebus, linguarum, columbe, et flatus apparuit ?

Articulus 10 : Utrum praeter missionem interiorem invisibilem necessaria fuerit exterior missio ?

Divisio Textus

Articulus 11 : Utrum Christus secundum quod homa, sii minor Patre, et Spiritu sancto, et se?

Articulus 12 : An Angelus sit melior homine vel e contra?

Articulus 13 : An Pater potest dicit major Filio, et Filius minor Patre ?

Distinctio 17

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum charitas qua diligimus Deum, sit Spiritus sanctus, vel aliquod donum habituale creatum ?

Articulus 2 : Utrum mitti posset Filius, ita quod non mittatur Spiritus sanctus ?

Articulus 3 : Utrum qui proximum diligit, etiam dilectionem diligat, et quae sunt diligenda ex charitate?

Articulus 4 : Utrum proximus quem diligimus, minus sit nobis notus quam ipsa dilectio ?

Articulus 5 : An aliquis potest scire in via se habere charitatem ?

Articulus 6 : An Deus in via videri potest a nobis per seipsum aut per speciem ?

Articulus 7 : An charitas sit maximum omnium donorum ?

Articulus 8 : Utrum patientia sit Dei substantia ? et utrum fides, spes, salus, patientia, habeant in Deo exemplaria ?

Articulus 9 : An sola charitas dividat inter filios regni et perditionis ? et utrum wu quolibet augmento charitatis dicitur mith Spiritus sanctus ? et utrum neittatur in aliis muneribus yuam charitate ?

Divisio Textus

Articulus 10 : An charitas potest augeri, vel minui ?

Articulus 11 : Utrum Christo datus est spiritus non ad mensuram, ita quod gratia ejus sit infinita ?

Articulus 12 : Quid intelligitur per hoc quod dicitur per Eliseum, Sit in me spiritus tuus duplex ?

Distinctio 18

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum per donum quod est Spiritus sanctus, omnia alia dona donantur ?

Articulus 2 : Utrum una sit ratio doni et dati ?

Articulus 3 : An proprium sit Spiritui sancto esse donum ?

Articulus 4 : An Spiritus sanctus eo dicitur Spiritus sanctus, quo dunum : et eo donum, quo procedens ?

Articulus 5 : An donum etiam importat relationem sicul Pater et Filius, distinguentem Spiritum sanctum ab utroque ?

Articulus 6 : Utrum Filius potest dici datum ab aeterno ?

Divisio Textus

Articulus 7 : An haecsit vera, Filius accepit nascendo, vel habet nascendo quod sit Deus, vel essentia divina ?

Articulus 8 : An ista sit vera, Filius nativitate est Deus ?

Articulus 9 : An isti sunt tres modi generationis tantum per defectionem, processionem, et derivationem ?

Divisio Textus

Articulus 10 : Cum quibus nominibus divinis possit conjungi hoc pronomen, nostram, vel meum ?

Distinctio 19

Divisio Textus

Articulus 1 : An in divinis possit esse aequalitas ?

Articulus 2 : Cum in divinis sit similitudo et identifas, quare illa non tangit Magister sicut aequalitatem ?

Articulus 3 : Penes quid sumitur aequalitas in divinis ?

Articulus 4 : An aequalitas conveniat tribus personis, ita ut quaelibet dicatur aequalis alteri ?

Articulus 5 : Quid significent ista nomina, aequalitas et aequalis, stmilitudo et similis : et utrum Pater et Filius et Spiritus sanctus possunt dict una aequalitas ?

Articulus 6 : Utrum in xternitate sunt annt a generatione in generationem ?

Divisio Textus

Articulus 7 : Utrum tres persone sint aliquid mazus quam dux, et duae quam una?

Articulus 8 : Utrum Pater potest dici esse in Filio, et una persona in alia?

Articulus 9 : An Filius addat aliquid super id quod accepit a Patre ?

Articulus 10 : An omne quod nascitur, nascitur ex duplict genere, scilicet masculo et femina?

Articulus 11 : Unde contingit aliquid degenerare, et que sint causae eius ?

Divisio Textus

Articulus 12 : An essentia praedicetur de personis sicut quoddam totum ?

Articulus 13 : An fides praecedat intellectum, ita quod nihil intelligatur nisi prius credatur ?

Articulus 14

Articulus 15 : An in divinis sit universale et particulare, sicut communicabile et incommunicabile ?

Articulus 16 : Utrum in divinis essentia sit genus ?

Articulus 17 : An tres persone differant numero in divinis ?

Articulus 18 : An potest concedi, quod Deus sit triplex ?

Articulus 19 : An in rebus corporalibus tantum possit esse una quantum tres ?

Distinctio 20

Divisio Textus

Articulus 1 : An potentia secundum omne genus causae sit in Deo, vel secundum aliquod genus tantum ?

Articulus 2 : Utrum potentia operands in Pihounivoca sul cw potentia generandr et sprrandi?

Articulus 3 : An wm Deo privr sit potentia spwrandr quam potentia operandr ?

Articulus 4 : An solus Spiritus sanctus potest tantum quantum Pater et Filius ?

Articulus 5 : An Pater, Filius, et Spiritus sanctus sunt in potentia aequales ?

Articulus 6 : Utrum Deus voluit, sed non potuit : aut potuit, sed non voluit creaturas facere meliores ?

Articulus 7 : An in divinis sit ordo?

Distinctio 21

Divisio textus

Articulus 1 : An dictiones exclusive possunt poni in divinis ?

Articulus 2 : An ista sit vera, quod solus Pater est Deus ?

Articulus 3 : An ista sit vera, Pater est solus Deus, et ista, Pater est unus solus Deus ?

Articulus 4 : An ista sit vera, Trinitas est solus Deus ?

Articulus 5 : An dictio exclusiva addita Patri excludat Filium, etc.

Articulus 6 : An asta sit vera, Nemo novit Patrem nisi Filius ?

Distinctio 22

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum omne nomen dictum de Deo significet proprietatem, aut essentiam, aut dicatur de Deo per translationem ?

Articulus 2 : Utrum aliqua nomina conveniant Deo ex tempore, et an conveniant simul omnibus, aut aliquibus, et aliquibus non, etc.

Articulus 3

Articulus 4 : An hoc nomen, incarnatus, conveniat uni persone, vel omnibus ?

Articulus 5 : An nomina negativa et privativa cadant in sex nominum differentiis, quas Magister ponit in textu ?

Articulus 6 : An quatuor regulae de divinis nominibus a Magistro sunt bene assignatae ?

Articulus 7 : An bene dicat Augustinus, Unus magnus, non tres magni.

Articulus 8 : An participatum in divinis potest esse majus participante ?

Distinctio 23

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum in divinis sit vel possit esse persona ?

Articulus 2 : Utrum persona in divinis significet substantiam, vel proprietatem ?

Divisio Textus

Articulus 3 : Cur in divinis dicimus tres personas, non tres substantias ?

Articulus 4 : Quid significent haecnomina secundum Graecos, nmodowmoy, ovalware, Srdotacic, et et haec secundum Latinos, essentia, subsistentia, substantia, et persona ?

Articulus 5 : An hoc nomen, persona, sit pluribus commune, scilicet Patri, Filio, et Spiritui sancto ?

Articulus 6 : An in divinis sint tres substantiae sicut tres persone ?

Articulus 7 : An in divinis sint tres hypostases et una Usra.

Articulus 8 : An in divinis sit diversitas, singularitas et solitudo ?

Distinctio 24

Divisio Textus

Articulus 1 : An numerus sit in divinis ?

Articulus 2 : Utrum univoce sit numerus in divinis et in creatis, et utrum Deus sit magis unus quam ipsa unitas ?

Articulus 3 : An unitas vel unum aliquid ponat vel nihil, et quomodo opponitur multo ? et quomodo differunt unum quod convertilur cum ente, et unum quod est principium numeri ?

Articulus 4 : Utrum termini numerales in divinis predicent essentiam vel personam ?

Articulus 5 : Utrum unitas sive termini numerales univoce praedicentur de essentia, persona, et notione ?

Articulus 6 : Utrum Pater et Filius et Spiritus sanctus aliquo modo possunt dici unus ?

Articulus 7 : Quid sit distingui in divinis ?

Articulus 8 : An bene dicatur Deus trinus et unus : et an trinitas sit trium unitas ?

Distinctio 25

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit persona secundum diffinitionem ?

Articulus 2 : An persona univoce sit in divinis et in creaturis ?

Expositio Textus

Divisio Textus

Articulus 3 : An in divinis sit alia communitas quam nature sive essentiae divinae ?

Articulus 4 : An in divinis potest admitti, quod sint tres entes ?

Articulus 5 : Quare bene dicitur, eiusdem essentiae, et non ejusdem Dei : quare quaelibet persona, et non quilibet Deus : et cur non potest dici tres persone ex eadem essentia ?

Articulus 6 : Quaeritur de haec questione, Quid tria, et quid tres res?

Articulus 7 : An possumus concedere tres esse substantias, vel tres hypostases, sicut tres personas ?

Expositio Textus

Expositio Textus

Expositio Textus

Distinctio 26

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit hypostasis ?

Articulus 2 : Utrum hypostasis sit in divinis eadem ratione qua in inferioribus ? et, An verius sit in inferioribus quam superioribus ?

Articulus 3 : Quomodo hypostasis se habet ad essentiam ?

Articulus 4 : Qualiter se habet hypostasis ad personam ?

Articulus 5 : An per intellectum remaneat hypostasis subtracia proprietate ?

Divisio textus

Articulus 6 : An in divinis sit relatio ?

Articulus 7 : Utrum relatio sola multiplicet Trinitatem ?

Articulus 8 : Quid sit notio, et in quo differta relatione ?

Articulus 9 : Quae sint vere proprietates in divinis, et quomodo differant a relationibus et notionibus ?

Articulus 10 : Utrum in divinis sint finite vel infinite relationes, et omnes assistentes ?

Articulus 11 : Quomodo et penes quid differant notiones in divinis ? et, An proprietates plures quae sunt in una persona, differant in illa?

Articulus 12 : An supposita persona supponitur notio ?

Articulus 13 : Utrum tantum tres sunt notiones in divinis ?

Articulus 14

Articulus 15 : Quid exigatur ad gratuitam filiationem ?

Distinctio 27

Diviso Textus

Articulus 1 : An idem sit genuisse Filium, et esse Patrem ?

Articulus 2 : Utrum Pater est Pater, quia genuit, vel genuit quia est Pater ? et, An proprietates determinent personas, et unde venit determinatum ?

Expositio textus

Articulus 3 : Quid sit verbum?

Articulus 4 : Que sunt quae a Sanctis attribuunt verbo, et penes quid accipiuntur ?

Articulus 5 : Quid est dicere summo spiritui ?

Articulus 6 : Utrum verbum quandoque dicatur essentialiter sicut dicere ?

Articulus 7 : Ad cujus verbi similitudinem in inferioribus dicatur verbum in divinis ?

Articulus 8 : Utrum Filius dicitur imago Patris ? et,

Articulus 9 : An solus Filius dicatur Deus de Deo ?

Distinctio 28

Divisio Textus

Articulus 1 : An si ingenitum sit notio, plures sint notiones quam quinque ?

Articulus 2 : An innascibilitas sit notio Patris ?

Articulus 3 : Utrum innascibilitas et paternitas sint una notio, vel duae ?

Articulus 4 : Utrum non intellecta paternitate Pater esset quis, quia ingenitus ?

Articulus 5 : An genitum et ingenitum dicant ens in eodem genere praedicament ?

Articulus 6 : Utrum innascibilitas potest praedicari de paternitate ? et, Utrum paternitas est innascibilis? et, An essentia est innascibilis ?

Articulus 7

Articulus 8 : An accidens possit separari a suo subjecto ?

Articulus 9 : Utrum imago dicatur relative ? et, Utrum solus Filius dicatur imago ?

Articulus 10 : Utrum verbum et sapientia nata sint idem ? et, Utrum in verbo semper intelligitur respectus ad creaturam ? et, Quid addit dicere super intelligere ?

Articulus 11 : Utrum sicut dicitur, Verbum est idem quod nata sapientia : ita dicit possit, quod Spiritus sanctus est procedens bonitas ?

Distinctio 29

Divisio Textus

Articulus 1 : An principium sit univocum in triplici ratione sua, scilicet notionali, personali, et essentiali ? et, An Pater dicatur principium Filii, et Pater et Filius principium Spiritus sanett univoce ?

Articulus 2 : Utrum secundum rationem intelligendi principium secundum essentiam dictum, sil ante principium notionaliter dictum, vel e converso ?

Articulus 3 : Secundum quam rationem sumatur principium, cum dicitur, Pater est principium sine principio : aut essentialiter, aut notionaliter ?

Articulus 4 : An Pater et Filius sint unum principium Spiritus sancti, vel plura?

Articulus 5 : Utrum sicut Pater et Filius et Spiritus sanctus dicuntur unus creator, ita Pater et Filius possunt dici unus spirator ?

Articulus 6 : An Pater et Filius sint idem principium Spiritus sancti ?

Articulus 7 : Utrum notionis qua Pater et Filius dicuntur principium Spiritus sancti, non habeamus nomen proprium ?

Articulus 8 : An st principium dicit notionem, utrum possumus dicere principium de principio ?

Articulus 9 : Quare a quinario notionum Deus non dicitur quinus ?

Distinctio 30

Divisio Textus

Articulus 1 : An aliquid dicatur de Deo temporaliter ?

Articulus 2 : Utrum ista nomina, creator, dominus, rex, etc., praedicent in Deo aliquod accidens ?

Articulus 3 : An praedicia nomina significent essentiam aut aliquid aliud ?

Articulus 4 : An tempus potest dici incepisse ?

Articulus 5 : Cum haec nomina, servus, creatura, et similia, dicant respectum realem, utrum in creatore aliquis realis respectus eis respondeat ?

Articulus 6 : Utrum haec nomina, dominus, rex, etc., conveniant Deo ab aeterno ?

Articulus 7 : An Deus dicatur dominus temporis ex tempore ?

Articulus 8

Distinctio 31

Divisio Textus

Articulus 1 : An Magister hic bene determinat de appropriatis ?

Articulus 2 : Penes quid attenditur ratio in appropriatis ? et, Utrum non existente proprio, possit esse aliquid appropriatum ?

Articulus 3 : Utirum similitudo et aequalitas dicuntur relative, vel ad se?

Articulus 4 : An nomen similitudinis aliquid in divinis ponat ?

Articulus 5 : Quare aeternitas appropriatur Patri ?

Articulus 6 : Quare imago appropriatur Filio ? et, Quare Filius dicatur species Patris ?

Articulus 7 : Quare usus attribuitur muneri sive Spiritui sancto ?

Articulus 8 : Utrum Filius bene dicatur ars Patri ?

Articulus 9 : Quare Patri attribuitur unitas ?

Articulus 10 : Quare aequalitas attribuitur Filio, et etiam similitudo ?

Articulus 11 : Utrum Spiritui sancto debeat attribui unitatis et aequalitatis concordia sive connexio ?

Articulus 12 : An Pater et Filius dici possunt unus ?

Articulus 13 : An Paulus et Apollo, et qui plantat et gui rigat, possunt dici unum ?

Articulus 14 : Utrum positis duobus innascibilibus, segqueretur duos esse Deos ? et, An Filius caput omnium est, et caput Christi Deus ? et, An universe creature referantur ad Deum ?

Distinctio 32

Divisio Textus

Articulus 1 : An iste sunt vere, Pater diligit Filium Spiritu sancto, et Pater et Filius diligunt se Spiritu sancto ?

Articulus 2 : Que istarum sunt magis proprie, Pater et Kilius diligunt Spiritu sancto, vel per Spiritum sanctum, vel amore quit est Spiritus sanctus, vel amore qut procedit ab ipso ?

Articulus 3 : Utrum Pater sit sapiens sapientia genita? et, Utrum Pater novit sein Filio vel in verbo ?

Articulus 4 : An Pater sit sapiens sapientia genita ? et, Utrum potest concedi, quod Pater sapit Filio, vel sapit per Filium: sicut conceditur, Pater novitin Filio ?

Articulus 5 : An Filius sit sapiens sapientia ingenita ?

Articulus 6 : An Filius sit sapiens seipso, vel per seipsum ?

Articulus 7 : Utrum possumus concedere, quod Filius operatur per Patrem, et una persona per aliam, et omne agens citra Deum est infirmum ?

Articulus 8 : Utrum una tantum sit sapientia Patris ?

Distinctio 33

Divisio Textus

Articulus 1 : An liceat proprietates absiracto nomine significari, ut paternitas ?

Articulus 2 : An notio sit aliquid in persona, et an sit ipsa persona ?

Articulus 3 : An proprietates sunt essentia divina ?

Articulus 4 : Utrum in divinis essentialia quocumque modo significata, praedicentur de notionibus ?

Divisio Textus

Articulus 5 : Utrum relationes divine sunt assistentes, sicut dixit Gilbertus Porretanus ?

Articulus 6 : Qualiter proprietates sunt in essentia ?

Articulus 7 : Utrum notionalia secundum modum intelligendt vicinius se habeant ad hypostases sive personas, quam ad ipsam essentiam ? et, Utrum ratione hujus vicinitatis personalia adjectiva dicantur de notionibus ?

Articulus 8 : An personalia adjectiva vicinius aliquo modo se habent ad notiones quae conventunt cum ipsis, quam ad alias ?

Articulus 9 : Quomodo accipiantur haec verba Augustini, Non quo Pater est, substantia est.

Distinctio 34

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum persona sit essentia, vel non, sicut dixit Gilbertus Porretanus ?

Articulus 2

Articulus 3 : Utrum liceat dicere, tres persone sunt unius essentiae : et tres persone sunt essentia, sicut unius essentiae, et una essentia trium personarum ?

Articulus 4

Articulus 5 : An appropriatio qua Deo attribuuntur appropriata, tantummodo fiat per nos et a nobis ?

Articulus 6 : Utrum per translationem omnia nomina creaturarum possunt attribui Deo ? et e contra, An nomina Dei possint atiribui creaturis ?

Distinctio 35

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum scientia Dei sit univoca scientiae nostrae, vel scientiae Angelorum ?

Articulus 2 : An scientia divina sit universalis vel particularis ? in actu, vel in potentia, vel in habitu ?

Articulus 3 : An de scientia, potentia, et voluntate. debet esse tractatus proprius ? et, Penes quid illa tria sumuntur ?

Articulus 4 : An Magister bene et sufficienter enumeret partes scienti#, et penes quid — sumantur ?

Articulus 5 : Utrum Dei scientia sit aeterna et immutabilis ?

Articulus 6 : An hoc nomen, creator, significat divinam essentiam ?

Articulus 7 : An in mente divina sunt ideae ?

Articulus 8 : An idae sunt in mente divina in ratione scibilis speculativi, vel practici ?

Articulus 9 : An in Deo sit una idea, vel plures ?

Articulus 10 : An in Deo sunt idee omnium, et maxime materie prime ?

Articulus 11 : Utrum creature alio modo innotuerint Deo facte, quam fuerint note faciendae?

Articulus 12 : Utrum omnia sunt in Deo vita et lux ? et si sic, Utrum in ratione speculativi vel practici ?

Articulus 13 : An creature dicuntur pulchre secundum quod sunt in actu existendi, vel secundum quod sunt in divina mente ?

Articulus 14 : An in Deo esse est in Dei cognitione esse ? et, Quare sicut dicuntur idee plures, vel rationes, non dicuntur scientiae, vel sapientiae plures, vel verba plura? et, Quomodo differunt paradigma, exemplaria, idex, et rationes ?

Distinctio 36

Divisio Textus

Articulus 1 : An omnia esse in Deo, conveniat potentiae vel sapientiae vel voluntati, vel omnibus his ?

Articulus 2 : An idem sit esse in Deo cognoscente, et ejus scientia ?

Articulus 3 : An Deus scit et cognoscit uno, vel pluribus ?

Articulus 4 : Utrum Deus intelligat unum tantum, vel plura, vel omnia ?

Articulus 5 : An intellectus Dei habeat aliquem transitum super res de uno in aliud ?

Articulus 6 : An mala habeant in Deo speciem vel ideam, vel cognoscantur in quantum ab arte discordant ? et, Utrum cognoscantur a Deo secundum intellectum speculativum vel practicum ? et, An malum sit in Deo vita et lux ?

Articulus 7 : An Deus sciat diversa, composita, materialia, contingentia, et temporalia ?

Articulus 8 : Utrum Deus sciat quae facturus est, que jecit, quae facere potest et numquam faciet, et tandem infinita actu ?

Articulus 9 : An scientia Det bene dividatur in seientiam approbationis, et simplicis notitiae ?

Articulus 10 : An idem sunt esse in Deo, et ex Deo, et per ipsum : et in ipso esse, vivere, et moveri ?

Articulus 11 : An res sunt in Deo ratione persone, et non essentiae, vel notionis ?

Articulus 12 : An sit idem dicere, ex ipso, et de ipso ?

Distinctio 37

Divisio Textus

Articulus 1 : An Deus sit ubique, et in omni re ?

Articulus 2 : An sit idem Deum esse ubique, et esse in omni re ?

Articulus 3

Articulus 4 : An ab aeterno conveniat Deo esse ubique, et in omni re?

Articulus 5 : An Deus bene dicatur esse in rebus quinque modis ?

Articulus 6 : An Deus multis modis sit in rebus, ut aliter in templo, aliter in celo, aliter in anima ?

Articulus 7 : An Deus est ubique, et in omni Tempore ? et, An concedendum sit quod Deus est hic, vel ibi, vel alibi quam hic ?

Articulus 8 : An soli Deo conveniat esse ubique ? Deinde queritur de hoc quod dicit, ibi,

Articulus 9 : Utrum inesse per gratiam sit inesse simpliciter, vel secundum quid tantum?

Articulus 10 : An idem sit essentialiter, praesentialiter, et potentialiter inesse ?

Articulus 11 : An Deus et Spiritus sanctus sint in diabolo et damnatis, et possint esse cum malis et gustis ?

Divisio Textus

Articulus 12 : An Deus sit in se et habitet in se ? et, Utrum potest concedi, quod Deus nusquam est, et quod est alibi quam in seipso ?

Articulus 13 : An Deus bene dicatur habitare apud se, et esse apud se ?

Articulus 14 : An Spiritus tam creatus quam increatus potest dici esse in loco ? et, Utrum duo spiritus possunt esse in eodem loco ?

Articulus 15 : An parvuli pertinent ad templum Dei ?

Divisio Textus

Articulus 16

Articulus 17 : Quomodo Deus inest omnibus et non inquinatur ?

Articulus 18 : Utrum idem sit esse in loco, et esse locale? et, Quomodo conveniant Deo, spirituit creato, et corpori?

Articulus 19 : An divina essentia omnino illocalis et incireumscriptibilis est et immobilis ?

Articulus 20 : An omnis mutatio fit in loco, vel tempore ?

Articulus 21 : An Deus est in omnibus non inclusus, et extra omnia non exclusus ? et, Quomodo dicitur Deus novus et antiguus ?

Articulus 22 : Utrum Angelus moveatur secundum locum ?

Articulus 23 : An Angelus moveatur secundum locum transeundo spatium ?

Articulus 24 : An motus Angeli sit in tempore, vel in nunc ?

Articulus 25 : An in uno loco spirituali possunt esse duo spiritus sine coangustatione sui?

Articulus 26 : An Angeli sunt circumscriptibiles ?

Articulus 27 : An una sapientia numero potest esse in sit verum. mentibus diversorum ?

Articulus 28 : An potius dicendum sit, quod Deus est alicubi, vel alia sunt in ipso ?

Articulus 29 : An Deus faciendo aliquid quod prius non fecit, mutetur ?

Articulus 30 : Utrum res prius concipiatur repleri a Deo, quam materia a forma, et locus a locato ?

Distinctio 38

Divisio Textus

Articulus 1 : An praescientia Dei sit causa rerum ?

Articulus 2 : An aliqua veritas fuit ab aeterno praeter Deum ?

Articulus 3 : An scientia Dei causetur a rebus?

Articulus 4 : An praescientia Dei imponat rebus necessitatem ?

Distinctio 39

Divisio Textus

Articulus 1 : An scientia Dei potest augeri ?

Articulus 2 : An Deus simul et eodem sciat et intelligat multa ?

Articulus 3 : An Deus mutabilia sciat immutabiliter, et opposita sciat eodem modo ?

Articulus 4 : An Deus sciat actu infinita ?

Articulus 5 : Utrum scientia Dei sit enuntiabilium ?

Articulus 6 : Utrum modo Deus potest scire vel prescire, sicut potest scivisse vel prescivisse ab aeterno ?

Articulus 7 : An concedendum sit Deum posse scire quod tpse prius nescivit ?

Articulus 8 : An Deus potest plura scire quam scit ?

Articulus 9 : An Deus habeat notitiam singularium ?

Distinctio 40

Divisio Textus

Articulus 1 : Ad quod attributorum debet reducit predestinatio, utrum scilicet ad potentiam, sapientiam, vel voluntatem ?

Articulus 2 : Quid est praedestinatio in re ?

Articulus 3 : Quid est praedestinatio diffinitione ?

Articulus 4 : An praedestinatio sit entis, vel non entis ' ?

Articulus 5 : Utrum praedestinatio sit aeterna vel temporalis ? et, An ponat aliquid in tempore in praedestinato ?

Articulus 6 : An praedestinatio sit solius rationabilis creature, vel etiam alterius ?

Articulus 7 : An praedestinatio sit omnis rationabilis creature, vel hominis tantum ? et, An Christus sit praedestinatus ?

Articulus 8 : Vtrum praedestinatio sit omnium hominum, vel quorumdam tantum ?

Articulus 9 : An praedestinatio multiplicetur secundum singulos praedestinatos, vel omnes praedestinati sint in uno ?

Articulus 10 : An praedestinatio potest esse sine prescientia ? et, Quare reprobatio potius dicitur praescientia, quam praedesti- natio ?

Articulus 11 : Utrum tam numerus numerans quam numerus numeratus electorum certus stt ? et, Utrum scriptus in libro vite deleri possit de ipso ?

Articulus 12 : Qua certitudine est certus numerus electorum ?

Articulus 13 : Quomodo debet haec auctoritas intelligi qua dicitur, Tene quod habes, ne alius accipiat coronam tuam ?

Articulus 14 : An praedestinatus potest damnari, et prescitus salvari ?

Articulus 15 : Quid intelligitur per conditionem implicitam, cum dicitur, Praedestinatum necesse est salvari ?

Articulus 16 : Utrum praedestinatum necesse est salvari ?

Divisio Textus

Articulus 17

Articulus 18 : Quid est electio?

Articulus 19 : Utrum electio secundum rationem intelligentiae sit anie praedestinationem, vel post ?

Articulus 20 : Ad quid est electio ?

Articulus 21 : Cujus est electio ?

Articulus 22 : An praedestinatio sit causa appositionis gratiae ? et, An causa necessaria, contingens, communis, vel propria ?

Articulus 23 : Utrum obduratio sit effectus reprobationis aeterne ? et, An Deus sit causa reprobationis ?

Distinctio 41

Divisio Textus

Articulus 1 : An praedestinatio possit guvari orationibus Sanctorum?

Articulus 2 : Utrum praedestinatio cadat sub merito predestinati, ita quod aliquis sibi mereatur praedestinationem ?

Articulus 3 : An praescientia meritorum sit causa predestinations ?

Articulus 4 : Utrum sicut voluntas Dei habet se ut causa in praedestinatione, ita etiam se habeat in reprobatione ?

Articulus 5

Articulus 6 : An Deus sciat omnia complexa, ut propositiones, et enuntiabilia quae quandoque scivit ?

Articulus 7 : Utrum enuntiabilia semper sint vera ?

Articulus 8 : An prima veritate sint omnia vera quae vera sunt ?

Distinctio 42

Divisio Textus

Articulus 1 : An omnipotentia Deo conveniat ? et, An apse tota potentia agat in omnipotentia sua ?

Articulus 2 : An omnipotentia sit proprium solius Dei ?

Articulus 3 : Queritur, cum omne proprium sit de consequentibus essentiam, ut dicit Boetius, ratione cujus quod est in essentia, vel substantia divina, an asta omnipotentia sequatur essentiam divinam ? et, An incommutabiltas vel omnipotentia unmediatius sequatur divinam essentiam ?

Articulus 4 : Quid respondeat omnipotentiae divinae a parte rei ?

Articulus 5 : An potentia divina exquetur scientiae ?

Articulus 6 : An Deus potest facere omnermpossibile, tam per accidens, quam per se?

Articulus 7 : An et quomodo Deus potest omnia facere ?

Articulus 8 : An Deus potest ambulare, loqui, peccare, mori, falli, miser fieri, et vinci ?

Divisio Textus

Articulus 9 : Utrum possibile simpliciter dicatur secundum causas wiferiores, vel supereores ?

Articulus 10 : An omnipotentia possit convenire alris a Deo ? et, An sit communis iribus personis ? et, An potest convenire beatis ?

Distinctio 43

Divisio Textus

Articulus 1 : An potentia Dei sit infinita ?

Articulus 2 : An potentia Dei possit finiri ad actus vel non ?

Articulus 3 : An Deus aliqua fecerit vel possit que nec bonum nec gustum est fieri? et, An potest facere ingustum vel preter vel contra justitiam? et, Utrum potest damnare Petrum, et salvare Judam ?

Expositio Textus

Articulus 4

Distinctio 44

Divisio Textus

Articulus 1 : An Deus ab aeterno res facere potuit ? et, Utrum potuit prius facere mundum quam fectt ?

Articulus 2 : An ea quae fecit Deus, potuit facere meliora ?

Articulus 3 : An bonitatem quae resultat ea ordine universi, potuit Deus meliorem facere quam fecat ?

Articulus 4 : Utrum Deus potuit et non voluit, aut voluit et non potut mundum meliorem facere?

Articulus 5 : An Christus, beata Virgo, Angelus, et Adam potuerunt meliores fieri quam facti sunt ? et, An Christus sit de universitate operum Dei? et, Quomodo intelligitur, quod beata Virgo sit exaltata super choros Angelorum ?

Articulus 6 : An Deus semper possit quod potuit ?

Distinctio 45

Divisio Textus

Articulus 1 : An in Deo sit voluntas?

Articulus 2 : Quid est voluntas divina ? et, An sit idem cum Det essentra ?

Articulus 3 : Anin hoc loco bene situetur tractatus de Dew voluntate ?

Divisio Textus

Articulus 4 : An divina voluntas sit causa ?

Articulus 5 : An voluntas Dei sit causa omnium rerum quae subsunt suae potente ? et, Quare Deus non dicitur omnivolens, sicut omnipotens et omnisciens ?

Articulus 6 : An voluntas divina sit communis vel propria, necessaria vel contingens omnium causa ?

Articulus 7 : An voluntas Dei habeat causam ?

Articulus 8 : Utrum voluntas divina sit prima causa omnium rerum ?

Divisio Textus

Articulus 9 : Utrum voluntas beneplaciti sit multiplex, sicut voluntas signi ?

Articulus 10 : An divina voluntas sit mutabilis ?

Divisio Textus

Articulus 11 : An tantum quinque sint signa voluntatis divine ?

Articulus 12 : An in Deo sit consilium ?

Articulus 13 : An Deus bene praeceperit Abrahae immolare Filium suum ?

Expositio Textus

Distinctio 46

Divisio Textus

Articulus 1 : An voluntas beneplaciti in Deo per aliqua possit impediri ?

Divisio Textus

Articulus 2 : An bonum sit mala fieri vel mala esse?

Articulus 3 : In quo ponitur bonitas ista, cum dicitur, Bonum est malum fieri ? et, An bonum est malum facere? et, An potest concedi, Bonum est malitiam fieri ?

Articulus 4 : In quid sveut m volitum notatur transire voluntas, cum doeitur, Deus vult malum fierr vel esse ?

Divisio Textus

Articulus 5 : Que differentia est inter istas propositrones, nolle hoc, et non velle hoc, et velle hoc non fier: ?

Articulus 6 : An malum sit expediens universo, et conferens ad complementum universt ?

Articulus 7 : Penes quid accipitur divisio bonorum et defectuum quos Magister enumerat in Littera ?

Articulus 8 : An alicui facienti malum potest evenire ex malo bonum ?

Expositio Textus

Articulus 9

Articulus 10 : An malum faciens tendat in non esse ?

Divisio Textus

Articulus 11 : Quid est veritas?

Articulus 12 : Quot modis dicatur veritas ?

Articulus 13 : Utrum verum convertatur cum ente, uno, et bono ? et, Utrum intellectus negativarum enuntiationum potest reduce ad ens ?

Articulus 14 : Secundum quem ordinem habent se ad invicem unum, verum, bonum, et ens ?

Articulus 15 : An veritas sit aeterna?

Articulus 16 : An veritas est simplex et incommutabilis?

Articulus 17 : An omnia vera, vera sint a_ veritate prima formaliter ?

Articulus 18 : An omne verum sit a veritate prima efficienter ?

Articulus 19 : An omne verum a quocumque dicatur, a Spiritu sancto est ?

Distinctio 47

Divisio Textus

Articulus 1 : An voluntas Det semper sit efficax 7

Articulus 2 : An malum ordinatum sit, aut inordinatum ?

Articulus 3 : Quare nihil potest fieri contra permissionem, et tamen aliquid fit contra praeceptum et consilium et prohibitionem ?

Distinctio 48

Divisio Textus

Articulus 1 : An possibile sit nos conformare voluntatem nostram voluntati divine ?

Articulus 2 : In quo consistit conformitas voluntatis divinae et nostrae ?

Articulus 3 : An si in pluribus est conformitas voluntatis divine et nostre, una excludat aliam per repugnantiam ?

Articulus 4 : An omnes teneantur conformare voluntatem suam divine voluntati ?

Articulus 5 : An teneamur nos conformare in volito quod scimus Deum velle, sed tamen non congruit nobis hoc velle ?

Articulus 6 : Utrum omnes Sancti, et specialiter beata Virgo et Apostoli, voluerunt passionem Christi ?

Articulus 7 : An daemones persuaserunt Judaeis crucifigentibus Christum passionem ejus ?

Liber 2

Prologus

Distinctio 1

Divisio Textus

Articulus 1 : Quot modis exponitur illa auctoritas : In principio creavit Deus coelum et terram ?

Articulus 2 : An error Manichaei qui posuit plura principia, bene elidatur a Magistro in Littera ?

Articulus 3 : An error Platonis qui posuit tria principia, bene elidatur a Magistro? et, . An materia sit aeterna ?

Articulus 4 : An verum sit quod Plato supposuit, omnium esse materiam unam ?

Articulus 5 : Utrum Plato bene posuit exemplar esse unum principium, et in quo erravit Plato ?

Articulus 6 : An diffinitio creationis qua dicitur, Creare est aliquid de nihilo facere, sit bona ?

Articulus 7 : An creatio sit alteri communicabilis ?

Articulus 8 : An creare sit opus miraculi ?

Articulus 9 : An facere et creare sint idem, aut unum sit in plus quam alterum ?

Articulus 10 : An Aristoteles sufficienter determinavit mundum esse aeternum sicut et imponitur ?

Articulus 11 : Quare imponatur Aristoteli quod dixerit duo fuisseab aeterno, scilicet materiam primam, et primum motorem? et, Quae sunt illa tria quae imponuntur et?

Divisio Textus

Articulus 12 : Quid sit causa creationis totius universi esse ?

Articulus 13 : An anima et Angelus specie conveniant, vel specie differant ?

Articulus 14 : Quare anima unita sit corpori, cum majoris fuisset perfectionis animam fuisse sine corpore ?

Distinctio 2

Divisio Textus

Articulus 1 : An Angelus ante, vel post alta sit creatus, aut sit unum cum aliis quatuor coaevis ?

Articulus 2 : An omnium spiritualium et corporalium sit materia una?

Articulus 3 : Utrum coelum empyreum sit corpus ? et, Quare Philosophi illud non cognoverunt?

Articulus 4 : An coelum empyreum sit immebile, et untforme, vel non ?

Articulus 5 : An coelum empyreum habeat ordinem influendi super alias spheras ? et, Utrum sol illuminet calum empyreum ?

Articulus 6 : Utrum in celo empyreo sit laus aliqua vocalis, qua dicuntur astra matutina laudasse Deum ?

Articulus 7 : Quid sit coelum Trinitatis ?

Articulus 8 : Quid sit in celo Trinitatis ?

Distinctio 3

Divisio Textus

Articulus 1 : An Angelus sit, et habeat ordinem in universo ?

Articulus 2 : Quid sit Angelus per definitionem ?

Articulus 3 : An Theologi vocant Angelos illas substantias separatas quas Philosophi vocant intelligentias ?

Articulus 4 : An Angelus sit simplex substantia ?

Articulus 5 : An Angelis conveniat personalis discretio, ta quod quilibet sit persona ?

Articulus 6 : An conveniat Angelis ratio naturaliter insita propter quam insunt memoria, intelligentia, voluntas ?

Articulus 7 : Utrum liberum arbitrium sit attributum angelice nature conveniens? et, An sit etiam in Angelis et hominibus per rationem unam ?

Articulus 8 : Utrum quatuor, aut tantum tria, aut plura sint angelice nature attributa?

Articulus 9 : Utrum in quatuor attributis angelice nature Angeli suscipiant magis et minus, et intendantur et remittantur ?

Articulus 10 : An Angeli qui erant natura magis subtiles, erant sapientia magis perspicaces : tta quod gratia proportionata sit nature : et sic sit eis data, aut secundum conatum liberi arbitrii ?

Articulus 11

Divisio Textus

Articulus 12 : An omnes Angeli in gratia creati sunt, vel in simplict natura ?

Articulus 13 : An Deus potuit facere Angelum malum ?

Articulus 14 : An Angelus potest fieri malus, ita quod Deus non esset auctor illius malitie,; sed slatim in eodem indivisibili esse factus et malus simul ?

Articulus 15 : Utrum Angeli cognoscant per species ?

Articulus 16 : Utrum scientia Angelorum sit universalis vel particularis, scilicet quod species vel forme per quas intelligunt, sunt universales vel particulares ?

Articulus 17 : Utrum scientia Angelorum sit omnium, et casualium, et fortuitorum, et omnium quae quocumque modo in notitiam venire possunt ?

Articulus 18 : Utrum Angeli vel Dei vel sui invicem dilectionem habuerint ?

Distinctio 4

Divisio Textus

Articulus 1 : An definitio Angeli data a Dionysio sit bona ?

Articulus 2 : Utrum Angelus sit creatus in beatitudine ?

Articulus 3 : Uirum Angeli mali potuerunt prescire suum casum, vel non?

Distinctio 5

Divisio Textus

Articulus 1 : An possibile fuerit cadere Angelum?

Articulus 2 : Quod est primum peccatum Angeli ?

Articulus 3 : Quid appetiit Angelus, quando peccavit ?

Articulus 4 : An averti est odio habere, vel invidere ?

Articulus 5 : Quid in Angelis est aversio, et conversio ?. et, Quid confirmatio, et obstinatio ? .

Articulus 6 : An Angeli mali semper peccent, et omnis corum actus sit malus ?

Articulus 7 : An Angeli meruerint suam beatitudinem, et si meruerint, utrum ante vel post acceptam gloriam ?

Distinctio 6

Divisio Textus

Articulus 1 : Uirum Angelus ille qui fuit caput Angelorum cadentium, fuerit de ordine superiorum vel inferiorum ?

Articulus 2 : Qualis fuerit appetitus minorum Angelorum cum Lucifero cadentium ?. |

Articulus 3 : Queritur de tempore et modo suggestio-. nis aliorum Angelorum : et quare pugna sit attributa Michaeli ? et, Qui sunt rudentes quibus detractt sunt ?

Articulus 4 : An sicut inter bonos alii praesunt aliis, ita etiam inter malos alii alis presunt, et sit in eis ordo praelationis qui cessabit post diem iudicit ?

Articulus 5 : Utrum aer caliginosus sit proprius locus daemonum ?

Articulus 6 : Quare non conceditur animabus damnatorum habitare hic nobiscum usque ad diem judicii, sicut demonibus ?

Articulus 7 : Utrum daemones quotidie descendant ad infernum, aut continuo sint circa nos ?

Articulus 8 : Utrum Deus Juste agit et bene cum homine, dans sibi pugnare contra pugilem qui est fortior eo ?

Articulus 9 : An daemon victus ab uno Sanctorum, potest alium tentare et vincere, et an eumdem in eodem peccato ?

Distinctio 7

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum idem liberum arbitrium quod fuit in bonis et malis Angelis ante confirmationem, sit in eisdem post confirmationem ?

Articulus 2 : Utrum liberum arbitrium liberius sit in non confirmatis, sicut in nobis, quam in confirmatis, puta bonis Angelis ?

Articulus 3 : An liberum arbitrium liberius sit in bonis Angelis, quam in malis ?

Articulus 4 : Utrum daemones triplicem habeant scientam: unam ex nature subtilitate, secundam ex temporum diversitate, tertiam ex revelatione ?

Articulus 5 : Utrum demones possunt futura praedicere? Et, Quae sit differentia inte demones futura predicentes, et Pro. phetas ? et, Per quem modum dzmon inspirat suos prophetas ?

Articulus 6 : Utrum per demones possunt fieri prestigia, et qualiter faciunt ?

Articulus 7 : Quomodo et qualiter demones transmy. tant corpora, utrum scilicet corpore assumpto, vel alio nodo ?

Articulus 8 : An daemones in transmutatis corporibus possunt inducere formas substantiales ?

Articulus 9 : An daemones in suis opertbus constellattonibus guventur, an non ? et, Utrum Scientia imaginum fiat operatione dxemonum, annon ?

Articulus 10 : Qualiter discernuntur operationes demonum ab his quae sunt vera miracula ? et, An mala fiunt per Angelos bonos aut per malos ?

Articulus 11 : An Angeli boni possint miracula facere ut demones ? et, Quare homines id non possunt ?

Articulus 12 : An magicis virtutibus et mathematicis uti sit malum ? et, An noceant figure mathematics ?

Distinctio 8

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum daemones vel Angeli corpora habeant? et, Utrum sit concedendum, quod Angeli in comparatione Dei corporei sint?

Articulus 2 : An Angeli boni et mali possunt assumere corpora? et, Ad quid indigeant corporibus assumptis? et, Quid hujusmodi corpora moveat ? .

Articulus 3 : Quid sit assumere corpus ? et, Quomodo fiat locutio in Angelis assumpto corpore, et guomodo in nobis ? et, Quo- modo corpus animatum, wt serpens, vel asina, per imaginationem et sensus et spiritum animalem fuerit causa illius vocis quae sonabat per os ejus, vel non ?

Articulus 4 : Unde assumant corpora Angeli, utrum de elementis aut natura celi? et, Utrum forment corpora paulatim aut subito ?

Articulus 5 : Queritur de actibus Angelorum : An boni possunt comedere, et mali generare? et, Unde mali habeant semen sue generationis ?

Expositio Textus

Articulus 6 : Utrum demones substantialiter, et etiam boni Angeli intrent corpora hominum ?

Articulus 7 : Utrum demones substantialiter itllabantur mentibus hominum et sensibus, ita quod substaniialiter ingrediantur substantiam virium anime ?

Articulus 8 : Quid est immittere et incendere? Utrum scilicet tam boni quam mali Angeli immittant cordibus hominum suos conceplus, et incendant fomenta vitiorum ministrande ?

Articulus 9 : Qui et quot sunt modi immissionis Quibus diabolus se immiscet, et qui sunt modi tentationum ? '

Articulus 10 : Cui parti anime potest immittere malignus spiritus, et cut non? et, Utrum potest supra intellectum et super affeclum ? et, Utrum demon vel Angelus bonus videat nostras cogitationes ?:

Distinctio 9

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit hierarchia secundum definitionem ?

Articulus 2 : Quomodo et qualiter dividitur hierarchia ?.

Articulus 3 : Utrum membra hierarchiae ad invicem sint connexa ?

Articulus 4 : Quid est ordo, et quid est ordinis multiplicatio ?

Articulus 5 : Utrum superiores Angeli cum habeant inferiorum dona excellenter et potenter, an etiam debeant habere eorum nomina ? et, Quid significant sub diversis terminationibus, M, N, B?

Articulus 6 : An ordo in Angelis sit a natura, vel a gratia ? et, Qualia nomina retinuerunt Angeli cadentes ?

Articulus 7 : An Angeli differant solo numero vel etiam specie, vel etiam alli qui sunt in diversis ordinibus et hierarchiis differant genere vel specie ? et, Utrum wlli gaa sunt in uno ordine sunt aequales ?

Articulus 8 : Utrum numerus hominum salvandorum sit juxta numerum cadentium Angelorum ? ut, Utrum numerus salvandorum hominum faciat decimum ordinem ?

Distinctio 10

Distinctio 10

Divisio Textus

Articulus 1 : An Angeli mittantur ? et, Propter quid mittantur ?

Articulus 2 : Utrum minuittur Angelorum gloria quando ministrant et mittuntur ?

Articulus 3 : Utrum omnes Angeli mittantur, vel non ?

Articulus 4 : Utrum unus Angelus illuminet alium ? et, Utrum unus purget alium, et a quo purgat, cum non habeat peccatum ?

Distinctio 11

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum Angelo conveniat custodire ? et, Quibus Angelis convenit custodire ?

Articulus 2 : Utrum homini conveniat custodiri ab Angelo ?

Articulus 3 : Queritur de tempore custodiae, quando scilicet deputatur nobis Angelus ad custodiam : et, Utrum Angeli semper custodiant eos ad quorum custodiam deputantur, vel aliguando eos derelinquant ?

Articulus 4

Articulus 5 : Utrum Antichristus habebit Angelum custodem? et, Utrum Christus habuerit Angelum sibi deputatum ?

Articulus 6 : Utrum homo habuisset Angelum custodem si non cecidisset ?

Articulus 7 : An Angeli proficiunt in merito ?

Distinctio 12

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum omnia simul facta sint, sicut dicit Augustinus, aut per senarium dierum numerum digesta ?

Articulus 2 : Quare materia prima potius vocatur his nominibus, terra, aqua, abyssus, quam aliis ?

Distinctio 13

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit opus distinetionis ? Et, Qualiter per lernarium primorum dierum multiplicatur ?

Articulus 2 : Utrum illa lux de qua dicitur, Et divisit lucem a tenebris, fuerit nubecaula lucida, vel corpus, vel forma corporis ?

Articulus 3 : Utrum dies sex in quibus omnia dicuntur distincta, et ornata, dicantur sex pluribus modis ?

Articulus 4

Distinctio 14

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum aque sint supra coelum, vel firmamentum ?

Articulus 2 : Queritur secundum quam proprietatem aque sunt supra coelum vel firmamentum ? .

Articulus 3 : Utrum coelum crystallinum, habeat aljiquem motum, et quis sit ille motus? et, Quomodo accipiuntur dextrum et sinistrum ?

Articulus 4 : Quare eelum dicitur i igneum ? ? et, Utrum a natura ignis ?

Articulus 5 : Quare celo attribuitur figura spherica ? et, Utrum sit figura coeli ?

Articulus 6 : Utrum coelum moveatur? et, An sit idem principium motus coeli secundum Philosophos et Theologos ?

Articulus 7

Divisio Textus

Articulus 8 : Que est sufficientia operum distinetionis, et penes quid sumitur ?

Articulus 9 : Utrum plantae pertinent ad ornatum vel ad distinctionem ?

Articulus 10 : Utrum plante nocive tunc facte sunt sicut aliae?

Articulus 11 : Utrum congregate sunt aque in locum unum ?

Articulus 12 : Queritur, Penes quid sumitur divisio terrae Asiam, Africam, et Europam ?

Distinctio 15

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum stellae pertinent ad ornatum ?

Articulus 2 : Quare Sol et Luna dicuntur magna luminaria? et, An Luna facta sit plena, vel prima, scilicet in incensione.

Articulus 3 : Quid hic dicitur firmamentum ?

Articulus 4 : Qualiter Sol et Luna sint in signa et tempora?

Articulus 5 : Utrum stelle habeant dominium super liberum arbitrium ?

Articulus 6 : Quare aeris et aque ornatus fit uno die? et, Quare dicitur-reptile? et, Quare ignis non pertinet ad ornatum?

Articulus 7

Distinctio 16

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum aliqua creatura sit conformis Deo secundum imaginem ?

Articulus 2 : Utrum omnis creatura sit conformis Deo secundum imaginem, vel sit ad imaginem Dei ?

Articulus 3 : Utrum aequaliter omnis creatura rationalis sit ad imaginem Dei ?

Articulus 4 : Utrum aequaliter vir et mulier sint ad imaginem Dei?

Articulus 5 : Utrum illa in quibus dicitur esse imago et similitudo, sint bene assignata ?

Articulus 6 : Utrum imago dicitur de homine et de Filio Dei univoce, aequivoce, vel analogice ?

Distinctio 17

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum Deus inspiravit homini spiraculum vitae, ita quod anima sit pars Dei aut divine substantiae ?

Articulus 2 : An anima sit creata in corpore, vel extra corpus ?

Articulus 3 : Utrum anime debeatur corpus tale, quod sit compositum ex contrariis, vel debuerit habere corpus celeste?

Articulus 4 : Utrum paradisus pertingat ad lunarem globum ? et, In quo loco situs sit, an sub equinoctiali ? et, Quare stt occultatus ?

Articulus 5

Distinctio 18

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum costa de qua formata est mulier, fuerit de veritate humane nature in ipso Adam, aut non ?

Articulus 2 : Utrum Angeli debuerunt formare corpus hominis, vel Deus ? et, Utrum Dei vel Angelorum vel hominum bonorum vel etiam malorum sit facere miracula ?

Articulus 3 : Quid est miraculum per definitionem ? Deinde quaeritur de hoc quod dicit, ibi,

Articulus 4 : Quae dicuntur miraculosa : Utrum opus creationis, distinctionis, ornatus, Justificationis, incarnationis, resurrectionis, et etiam opus nature ?

Articulus 5

Articulus 6 : Uirum miracula sive mirabilia sunt contra naturam ? et, Quae est differentia inter fiert posse, et fieri ex necessitate ?

Articulus 7 : Que dicuntur, et,quomodo differant cause primordiales, rationes causales, cause naturales, et cause seminales ?

Articulus 8 : Utrum anima sit ex traduce, scilicet vegetabilis, sensitiva; rationalis ?

Distinctio 19

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum homo secundum animam sit immortalis?

Articulus 2 : Utrum primus homo in corpore immor= talis esse potuerit? et, Utrum Adam am prime statu animam accepissel passibilem vel corpus passibile?

Articulus 3 : Utrum una et eadem erit immortalitas resurrectionis cum illa quae fuit in primo statu ?

Articulus 4 : Utrum immortalitas in primo statu fuit a natura, vel a gratia?

Articulus 5 : Utrum sine peccato mori poterat Adam ?

Articulus 6 : Utrum Adam mortalis effectus per necessilatem moriendi, recuperare potuisset immortalitatem per poanitentiam et ligni vite esum ?

Distinctio 20

Divisio Textus

Articulus 1 : An primi parentes etiam per commixttonem genuissent in statu innocentiae ?

Articulus 2 : Utrum in statu innocentiae in commir. tione aliqgua verecunda fuisset concy pistentia, sive titillatio ?

Articulus 3 : Utrum primi parentes convenissent manente vel corrupta virginitate ?

Articulus 4 : An in primo statu convenissent alia de causa quam spe prolis ?

Articulus 5 : Utrum fuissent in eis resolutiones superfluitatum, sicuti pollutiones, menstrua, egestiones, et urine ?

Articulus 6 : Utrum actus matrimonialis sit et debeat dici peccatum ?

Articulus 7 : Utrum primi parentes genuissent proles fortes, debita quantitate perfectas, et seientes ?

Articulus 8 : Que et quot precepta dedit Deus primis parentibus ? et, Quare expressit duo nature, et unum discipline ?

Distinctio 21

Divisio Textus

Articulus 1 : Tentatio quid sit per definitionem ?

Articulus 2 : Quis sit tentator ?

Articulus 3 : Utrum tentatio quae est ad tillicitum sit appetenda?

Articulus 4 : Utrum omnis tentatio est peccatum, vel cum peccato necessarto ?

Articulus 5 : Utrum omnis tentatio sit a diabolo ?

Articulus 6 : Utrum serpens qui tentavit Hevam fuit verus serpens ? et, Qualiter intentiones vocum expressarum pervenire poluerunt ad verba formata in aere ?

Articulus 7 : Utrum Heva peccavit uno peccato, vel pluribus peccatis ?

Articulus 8 : Qui et quot sunt modi tentandi nes quid accipiantur ?

Articulus 9 : Utrum tentatio carnis est magis diffictlis quam aliqua tentatio demonis ?

Articulus 10 : Uirum homo in primo statu potuit peccare venialiter ?

Articulus 11 : Quare peccatum Angeli non sit remediabile ? et, Quare humana natura po-- tuit assumi, et non angelica?

Distinctio 22

Divisio Textus

Articulus 1 : Quod fuit primum peccatum Heve ?

Articulus 2 : Utrum Heva peccavit uno peccato vel pluribus ?

Articulus 3 : An peccatum Heve fuerit peccatum in

Articulus 4 : Utrum elatio fuerit primum peccatum Adae? et, Quid appetit ? et, An serpenti credidit ?

Articulus 5 : An Adam plus peccavit quam Heva?

Articulus 6 : An st vu non peccasset, humanum genus minime peccatis fuisset corruptum 7

Articulus 7 : Uirum ignorantia est peccatum ? et, Utrum aliqua ignorantia sit affectata et voluntaria ?

Articulus 8 : Quale peccatum est ignorantia ?

Articulus 9 : Quaeritur, secundum quem modum, et que ignorantia excusat ?

Articulus 10 : Quotuplex est ignorantia, et quomodo dividitur ?

Articulus 11 : Utrum gravius est peccatum ex ignorantia quam ex infirmitate ?

Distinctio 23

Divisio Textus

Articulus 1 : An homo in primo statu omnium cognitionem acceperit per naturam, aut per gratiam ?

Articulus 2 : Utrum primus homo habuit cognitionem Creatoris, et sine medio Deum vidit : aut per speculum et enigma ?

Distinctio 24

Divisio Textus

Articulus 1 : An Adam stare potuit per hoc quod accepit in creatione ?

Articulus 2 : An homo proficere potuit in primo statu ex his quae accepit ?

Articulus 3 : Utrum posite quod homo gratiam non habuit, an et fuerat imputandum quod cecidit ?

Articulus 4 : An homo in primo statu resistendo malo et non consentiendo tentationi, fecisset sthi meritum ?

Articulus 5 : Quid sté liberum arbitrium ? Utrum habitus, vel potentia, vel passio ?

Articulus 6 : An liberum arbitrium amitii potuit, et ejus libertas per aliquid tolli ?

Articulus 7 : Quis sit actus liberi arbitrii ? et, Utrum eligere ?

Articulus 8 : Quid sit sensualitas ? et, Utrum nominet vim unam sive potentiam unam, aut plures ?

Articulus 9 : Utrum in sensualitate possit esse peccatum ?

Articulus 10 : Quid est ratio divisa in duas partes, utrum setlicet sit potentia una, vel plures ?

Articulus 11 : Penes quid differunt ille duae portiones, superior et inferior ?

Articulus 12 : Utrum contingat portionem superiorem peceare venialiter tantum, aut venialiter et moraliter simul ?

Articulus 13 : Utrum mulier potest comedere sine viro?et, Quid intelligitur per virum, et quid per mulierem ? et, Utrum mulier habeat aliquem consensum, aut solum vir? et, Quae est delectatio morosa?

Articulus 14 : Utrum superior ratio habeat regere inferiorem ? et, An serpens absolvitur a regimine rationis ?

Articulus 15 : Utrum nunc in uno homine sit ordo tentationis et progressio, qualis precessit in primis parentibus ?

Articulus 16 : Quare inferior portio dicitur sensualitas ?

Distinctio 25

Divisio Textus

Articulus 1 : Quare liberum arbitrium dicatur duplicit. nomine? et, Quare substantive et adjective? et, An bene diffiniatur ? et, An sit una potentia particularis, vel universalis diffusa in omnibus motivis ?

Articulus 2 : Utrum liberum arbitrium quantum ad actum eligendi sive deliberandi, non est nisi futurorum contingentium per nos operabilium, quorum nos sumus domini ? :

Divisio Textus

Articulus 3 : Quid est libertas secundum diffinitionem?

Articulus 4 : Utrum liberum arbitrium sit in damnatis Angelis, et in confirmatis, et in Deo ?

Articulus 5 : Utrum liberum arbitrium secundum unam rationem vel diversas sit in omnt rationali natura ?

Articulus 6

Articulus 7 : Quomodo est triplex libertas ? et, Quomodo accipiuntur divisiones libertatis? ef, Utrum xqualiter in omnibus sit libertas a coactione ?

Distinctio 26

Divisio Textus

Articulus 1 : An gratia sit necessaria ?

Articulus 2 : Utrum gratia est substantia vel ace}. dens ?

Articulus 3 : Utrum gratia immediate insit essentiae animae, sive mediantibus potentiis ?

Articulus 4 : Quid est gratia ?

Articulus 5 : Utrum gratia est vila anime ?

Articulus 6 : De varis divisionibus gratiae.

Articulus 7 : Quid sit gratia operans et praeveniens ? et, Quomodo moveat liberum arbitrium ?

Articulus 8 : Utrum voluntas bene diffinitur per motum, cum tamen sit potentia ?

Articulus 9

Articulus 10

Articulus 11 : Utrum gratia sit virtus, et virtus gratia? Secundo queritur, Utrum gratia sit virtus ?

Articulus 12 : Quomodo gratia est in virtute, et aliis guibusdam, sicut donis, beatitudinibus, fructibus, etc. ?

Articulus 13 : An et quomodo distinguuntur actus gra- : tie et virtutis ?

Distinctio 27

Divisio Textus

Articulus 1 : An diffinitio virtutis bona sit qua dicttur, Est bona mentis qualitas ?

Articulus 1 : Que bona potest liberum arbitrium per se sine gratia ?

Articulus 2 : Utrum in aliquo statu contingit mereri primam gratiam ? et, Utrum aliquis stbi vel alteri potest mereri primam gratiam ?

Distinctio 29

Divisio Textus

Articulus 1 : An Adam ante peccatum fuit in gratia et virtute ?

Distinctio 30

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum peccatum originale sit in omnibus lege concupiscentiae ab Adam progenitis ?

Articulus 2 : An originale peccatum sit culpa ?

Articulus 3 : Utrum originale peccatum sit concupiscentia, vel fomes ?

Articulus 4 : Penes quid diversificantur nomina, quae atiribuuntur originali ?

Expositio Textus

Distinctio 31

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum persona potuit inficere naturam, ste scilicet quod Adam totam naturam corrupit?

Articulus 2 : Utrum originale peccatum transmittit ad posteros, non propago, sed libido ?

Articulus 3 : Utrum sit unum peccatum originale, aut plura?

Expositio Textus

Distinctio 32

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum peccatum originale totaliter vel in parte deleatur ? et, Quo sensu dicatur transtre reatu et manere actu? et: An redeat in baptizato?

Articulus 2 : Utrum concupiscentia originalis remanens post baptisma potest augeri, vel minut ?

Articulus 3 : Qualiter pena remanens dicatur promovens ?

Articulus 4 : Utrum originale aequaliter muneat in omnibus ?

Articulus 5

Articulus 6 : An omnes anime ex creatione aequales , sint ? et, An aliae aliis excellentiores ?

Distinctio 33

Divisio Textus

Articulus 1 : An omnium praecedentium peccata trajiciuntur in posteros, vel vetustatis tantum ?

Articulus 2 : Utrum in actuali peccato Adae valeant notari plura peccata ? et, Gratia cujus originale est transfusum? et, Utrum si consensu. tantum peccasset, vitiatum esset corpus ejus ?

Articulus 3 : Utrum peccatum Adae sit maximum, et maxime punitum ?

Articulus 4

Distinctio 34

Divisio Textus

Articulus 1 : An malum sit?

Articulus 2 : Utrum maium habeat causam efficientem vel deficientem ?

Articulus 3 : Qualiter malum procedit a causa effictente vel deficiente?

Articulus 4

Articulus 5

Distinctio 35

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum peccatum sit diffinibile ? et, Utrum mortale et actuale potest una diffinitione diffiniri ?

Articulus 2 : Utrum rationes quas tangit Magister omni peccato conveniant, sic quod illis rationibus omne peccatum diffiniatur ?

Articulus 3 : Utrum diffinitiones peccati quas Magister ponit in Littera, sint bene assignate ?

Articulus 4 : Utrum mala voluntas tantum sit peccatum et non exteriores actus, aut volunias et exteriores actus simul? et, An sit dicendum, quod omnes actus sunt boni et a Deo auctore ?

Articulus 5 : Uirum malum in toto potest absumere bonum naturale ?

Articulus 6 : An malitia sit diminuibilis, et intensibilis ?

Articulus 7 : An omnis actus sit a Deo tam bonus quam malus ?

Articulus 8 : De variis diffinitionibus mali.

Distinctio 36

Divisio Textus

Articulus 1 : An peccatum sit essentialiter pana ?

Articulus 2 : Utrum omni peccato essentialiter pena conjuncta sit ?

Articulus 3 : Utrum unum peccatum sit pena alterius ?

Articulus 4 : Utrum primi motus procedunt ex necessitate fomitis ?

Articulus 5 : Utrum ira, invidia, et huiusmodi, sint pene peccatoris ?

Articulus 6 : Quid est bonum in genere? et, Uirum bonum in genere possit fieri malum in genere ?

Articulus 7 : Utrum bono in genere respondeat bonum in specie ?

Distinctio 37

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum peccatum in quantum peccatum, sit a Deo?

Articulus 2 : Utrum peccatum sit res, vel natura, vel substantia ?

Articulus 3 : An omnis pana sit a Deo?

Distinctio 38

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum voluntatis quantitas pensetur ex fine ?

Articulus 2 : Quis est finis ex quo pensatur quantitas voluntatis ?

Articulus 3 : Utrum sit unus finis bonarum voluntatum ? et, Utrum duos fines possumus nobis ponere ? et, An boni mercenarii merentur ? ,

Articulus 4 : Utrum malarum actionum sit unus finis, scilicet avari et luxuriosi ?

Divisio Textus

Articulus 5 : Quid sit intentio ?

Distinctio 39

Divisio Textus

Articulus 1 : Quare actus voluntatis magis est peccatum quam actus aliarum virium?

Articulus 2 : Utrum voluntas naturalis qua volumus bonum naturaliter, sit aliquid velle actu?

Distinctio 40

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum bonum et malum sunt differentie constitutive actionis voluntarie in moribus ?

Articulus 2 : Utrum omnes actus possint dici indifferentes ?

Articulus 3 : Quid est indifferens ?

Articulus 4 : Utrum secundum Theologum sit aliquid indifferens in operibus voluntatis deliberative ?

Articulus 5 : Utrum unus et idem numero actus potest esse bonus et malus ?

Distinctio 41

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum sola voluntas vel intentio sufficit ad meritum vel demeritum, vel actus addit aliquid in utroque ?

Articulus 2 : Utrum intentio facit bonum vel malum opus ? Secundo queritur, Utrum intentio facit bonum et malum opus ?

Articulus 3 : Utrum intentio quantitatem det operi bono vel malo, et faciat opus bonum vel malum ? oo

Articulus 4 : Utrum intentio dirigaiur fide vel charitate ?

Articulus 5 : Utrum omnium infidelium opera de necessitate sint mala vel non ?

Articulus 6 : An omne peccatum etiam originale est voluntarium ?

Distinctio 42

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum voluntas interior cum actu exteriori sit idem peccatum vel diversa ?

Articulus 2 : In quo fundatur reatus?

Articulus 3 : Utrum peccatum per unam rationem dicatur de veniali et mortali peccato, vel per prius et posterius ? et, Qualiter peccatum veniale sit peccatum ?

Articulus 4 : Utrum per peccatum mortale homo meretur mortem aeternam, et non pro veniali ?

Articulus 5 : Penes quid distinguunt Sancti et Magistri modos peccatorum ?

Articulus 6

Articulus 7 : Quid sit tumor ? et, Quomodo accipiantur species tumoris ?

Articulus 8 : Que differentia est inter initium et radi-. cem ? et, Quae magis est essentialis peccato, scilicet, an superbia vel avaritia ?

Distinctio 43

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit esse peccatum in Spiritum sanctum ?

Articulus 2 : Quare peccatum in Spiritum sanctum dicatur ad mortem ?

Articulus 3 : Utrum peccatum in Spiritum sanctum sit speciale peccatum separatum ab omnibus altis ?

Articulus 4 : Utrum species peccati in Spiritum sanctum sint bene assignate ?

Articulus 5 : Utrum peccatum in Spiritum sanctum debet dici irremissibile ?

Articulus 6 : Quomodo differunt blasphemia in Spiritum sanctum, peccatum in Spiritum sanctum, et spiritus blasphemie in Spiritum sanctum ?

Articulus 7 : Uirum peccatum Judeorum qui crucifixerunt Christum, fuit peccatum in Spiritum sanctum? Et, Utrum peccatum Angeli et primi hominis futt in Spiritum sanctum ?

Distinctio 44

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum potentia peccandi sit potentia vel impotentia ?

Articulus 2 : Utrum potentia peccandi sit a Deo ?

Articulus 3 : Utrum potentia peccandi sit una, vel plures ?

Articulus 4 : Utrum in omnibus sit obediendum potestati ?

Articulus 5 : Utrum resistendum sit potestati diaboli, et utrum debemus velle tentari ?

Articulus 6 : Utrum semper obediendum est supervori ?

Articulus 7 : Utrum potestati tyrannorum sit obediendum ?

Liber 3

Prologus

Prologus

Distinctio 1

Divisio Textus

Expositio Textus

Articulus 1 : An conveniebat Deum incarnari ?

Articulus 2 : Quare Dei Filius ab initio humanam naturam non assumpsit ?

Articulus 3 : Quid sit, et quot modis dicitur plenitudo temporis ?

Articulus 4 : Utrum Dei Filius potest dici factus de muliere ?

Articulus 5 : An tempus a Patre prefinitum sit, et debeat dici tempus plenitudinis, i quo misit Deus £elium seam ?

Articulus 6 : Quare tempus in quo misit Deus Fitium suum, dicitur tempus plenitudinis, tempus miserendi, annus benignitatis, tempus gratia, etc.

Articulus 7 : An lex decalogi potest impleri sine gratia ?

Divisio Textus

Articulus 8 : An Pater potuit incarnari, et redimere genus humanum ?

Articulus 9 : Quare Spiritus sanelus nen assumpsit carnem ?

Articulus 10 : An Pater, et Spiritus sanctus potuerunt incarnari ? et, Utrum possunt assumere eumdem hominem ? et, Utrum possunt assumere plures homines ?

Articulus 11 : Utrum ad unius persone assumptionem quando dicitur, Filius assumpsit humanam naturam, omnes tres persone assumane ?

Articulus 12 : An super Christum baptisatum in specie coluinbee descendit tota Trinitas ?

Distinctio 2

Divisio Textus

Articulus 1 : An sola natura rationalis sit assumptibilis ?

Articulus 2 : An Angelus sit assumptibilis ?

Articulus 3 : An natura hominis sit assumptibilis, vel etiam homo perfectus ?

Articulus 4 : An liceat dicere, Christus univit sibi hunc hominem per se, et hominem per consequens, et filium Virginis per accidens ?

Articulus 5 : An in Domino Jesu est communenr speciem accipere ?

Articulus 6 : An Christus tantum assumpsit quod plantavit, ita quod de eodem numero assumpsit ?

Articulus 7 : An Christus assumpsit tale corpus quale plantavit ?

Articulus 8 : Qualiter corpus assumpsit Verbum Det quod in nostra natura plantavit, id est, an in viro perfecto, vel semine ?

Divisio Textus

Articulus 9 : An in unione ad carnem indiguit medio ?

Articulus 10 : An sit medium rei vel congruentiae ?

Articulus 11 : Quomodo se habeat unio Dei sive divtne essentiae ad alias uniones in Christi incarnatione ?

Articulus 12 : Ad cujus unitatis similitudinem dicitur haec unio sive unitas ?

Articulus 13 : Quale unitum est Christus, aut qua unitate Christus dicitur unum ?

Articulus 14 : An Christus simul sibi corpus formavit, consolidavit, et unit ?

Distinctio 3

Divisio Textus

Articulus 1 : An caro Christi antequam assumeretur, fuerit obnoxia peccato ?

Articulus 2 : An Christus nen naturaliter, sed voluntarie passus sit ?

Articulus 3 : An Beata Virgo sanctificata sit in utero, vel ante uterum ?

Articulus 4 : An care Beate Virginis fuit sanctificata ante animationem, vel post ?

Articulus 5 : Utrum post animationem, et ante nativitatem ex utero sanctificata fuerit ?

Articulus 6 : Quanta fuit sanctificatio Virginis in utero ?

Articulus 7 : Quid addiderit sanctificatio ex preventu Spiritus sancti in Beatam Virginem ?

Articulus 8 : Quomodo differt sanctificatio Beate Marie Virginis a sanctificatione Joannis et Jeremie ?

Articulus 9 : An sanctificatio confirmet sanctificatos, et precipue Beatam Virginem?

Articulus 10 : An haec gratia abundet vel deficiat a gratia quae est in sacramentis ?

Articulus 11 : An gloriosa Virgo per suam potentiam generativam aliquid egerit in conceptione Filit ?

Articulus 12 : Quid sit dare Beate Virgini potentiam generativam Verbi Dei ? et, An hee sit a Spiritu sancto ?

Articulus 13 : An conveniebat annuntiationem fiert Beate Virgina de conceptione Fitti ?

Articulus 14 : An conveniebet annuntiationem hanc fieri per Angelum ?

Articulus 15 : De quo ordine fuit Angelus nuntians incarnationem Christi ?

Articulus 16 : Quis sit modus annuntiationis, an intellectualis, an alius aliquis ducens in assensum ?

Articulus 17 : Quis sit finis annuntiationis ?

Articulus 18

Articulus 19 : An caro Christi fuerit ex purissimis sanguinibus ?

Articulus 20 : Quid dicatur, Antiqua conspersio 2

Articulus 21 : Quomodo intelligitur quod dicitur, Non seminans, sed per Spiritum sanctum creans ?

Articulus 22 : An Beata Virgo habuit potentiam generandi Filium ?

Articulus 23 : Cur dicatur, Hanc carnem non ceelestis, non aerex, non alterius cujusque putes esse natura ?

Articulus 24 : An gloriosa Virgo potuit peccare ?

Articulus 25 : Quomodo debet intelligi, Peccatum non habemus ?

Expositio Textus

Articulus 26 : An Christus secundum differentem modum ab aliis frat in lembis Adae vel Abrahae ?

Articulus 27 : Quid sit decimari in lumbis Abrahe ?

Articulus 28 : Quid est peccare in Adam, vel non peccare ?

Expositio Textus

Divisio Textus

Articulus 29 : Quo sensu dicatur, Totum Verbum incarnatum est ?

Articulus 30 : Utrum Verbum est ubique homo ?

Distinctio 4

Divisio Textus

Articulus 1 : Cujus persone attributo Incarnatio potissimum attribuitur ?

Articulus 2 : An Incarnatio potest dici opus charitaiis, et opus doni, sicut dicitur opus Spiritus sancti?

Articulus 3 : Utrum uno nominato necessario tres intelligantur ?

Divisio Textus

Articulus 4 : An Trinitas posset dici pater Christi? et, An Spiritus sanctus posset dici pater ejus? et, An Christus possit dict filius Spiritus sancti secundum gratiam ? et, An sit filius adoptivus ?

Articulus 5 : An Virgo gloriosa vere fuerit mater Christi ? et, An sordxos, vel Xorororduog dici debeat ?

Articulus 6 : Quare aliquid nutum de alo dicitur filius, e¢ aliguid non? et, Quare renati ex aqua et Spiritu sancto non dicantur filii aque et Spiritus sancte ?

Articulus 7 : An aliqui possunt dici filii gehennae?

Articulus 8 : An aliqua merita precesserunt Incarnationem ?

Articulus 9 : An gratia sit naturalis Christo ?

Articulus 10 : An Verbo potest dici humana natura concreta? et, An Verbum corporaliter divina gratia fuerit repletum ?

Articulus 11

Articulus 12 : An potest concedit Spiritum sanctum ex Maria Virgine genwsse filium per gratiam ?

Articulus 13 : Quid differant generare, e¢ facere ?

Articulus 14 : An sanguis Beate Virginis sit etiam coagulatus ?

Distinctio 5

Divisio Textus

Articulus 1 : An idem sit assumere quod unire in incarnatione Filii Dei ?

Articulus 2 : An abstracta personalitate, divina natura possit sibi aliquid unire ?

Articulus 3 : An assumere convenit persone divine: ?

Articulus 4 : An assumptio per prius convenit persone vel nature ?

Articulus 5 : An natura assumpta sté secundum omnem modum nature qui est gquadruplex ?

Articulus 6 : Utrum tota Trinitas sit operata susceptionem humane nature ?

Articulus 7 : Per formam Dei quid intelligitur ?

Articulus 8 : Quare dicit, Solum Verbum carnem Trinitas fecit ?

Articulus 9 : Quae sit veritas humane nature ?

Articulus 10 : An assumptum necessario fuit natura, vel persona ?

Articulus 11 : An homo, vel hic homo, vel aliquis homo, sté assumptus ?

Articulus 12 : Quale inconveniens sequeretur, quod Christus assumpsisset personam ?

Articulus 13 : An ista sit concedenda, Divina natura est incarnata ?

Articulus 14 : Utrum divina natura debeat dici caro facta?

Articulus 15 : Quare persona repugnat unibilitati ?

Articulus 16

Distinctio 6

Divisio Textus

Articulus 1 : An ista sit concedenda, Filius Dei factus est homo?

Expositio Textus

Articulus 2 : Res naturae, suppositum, substantia, hypostasis, individuum, et persona, quomodo differunt ?

Articulus 3 : In quo praedictorum facta est unio ?

Articulus 4 : An Christus aliquo modo sit duo ? et, An habuit tantum unum esse ?

Articulus 5 : An in Christo sté unum esse simpliciter ?

Divisio Textus

Articulus 6 : An Christus possit dici compositus ?

Articulus 7 : Quid demonstrat pronomen, hic, quando dicitur, Hic homo, de Christo.

Expositio Textus

Distinctio 7

Divisio Textus

Articulus 1 : An illa sit concedenda, Homo coepit esse Deus?

Articulus 2 : An Christus in quantum homo est predestinatus ?

Articulus 3 : An Christus sit unum vel duo supposita ?

Articulus 4 : Quale unum est Christus ?

Articulus 5 : An Christus sit magis unum, quam alia una naturalia ?

Articulus 6 : An verum sit humanam naturam in Christo degenerare in accidens ?

Articulus 7 : An Christus congrue dicitur homo dominicus ?

Distinctio 8

Divisio Textus

Articulus 1 : An divina natura sit nata et concepta ? et, Utrum natura humana sit nata? et, An possit dici, quod divina natura vel humana sit nata per consequens ?

Articulus 2 : An in Christo sit tantum una filiatio ?

Divisio Textus

Articulus 3 : An Christus possit dici bis genitus, et quomodo debeat ?

Articulus 4 : Utrum Christus est unus Filius ?

Distinctio 9

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit latria?

Articulus 2 : An latria sit virtus ?

Articulus 3 : Latria cugus principalium virtutum sit species ?

Articulus 4 : Cui proprie debetur latria? et, Utrum ai qualibet creatura possumus Deum adorare latria ?

Articulus 5 : Dulia quid sit?

Articulus 6 : An dulia sit eadem virtus cum latria ? et, An dulia et hyperdulia sunt communis una species ?

Articulus 7 : Cui debetur dulia ?

Articulus 8 : Utrum pietas univoce conveniat Deo et ecreaturis ?

Articulus 9 : An humanitas Christi sit adoranda latria ?

Articulus 10 : Qua specie cultus Christus debeat coli?

Articulus 11

Articulus 12 : An Christus plus adoretur aliqua trium personarum ?

Articulus 13 : An sit una adoratio trium personarum ?

Distinctio 10

Divisio Textus

Articulus 1 : An Christus secundum quod homo, sit persona ? et, An Christus secundum guod homo, sit individuum? et, An in co quod homo, sit etiam suppositum ? el, An secundum quod homo, sit res nature ?

Articulus 2 : Quae sunt de distinctione ejus quod est secundum quod,

Articulus 3 : An instantia Magistri valeat in diffinifione persone ?

Articulus 4 : An Filius Dei sit praedestinatus ?

Articulus 5 : An Filius Dei sit predestinatus esse Dei Filius ? Secundo quaeritur, Utrum Filius Dei sit preedestinatus esse Filius Dei?

Articulus 6 : An concedendum sit, quod Filius Dei praedestinatus est esse homo ?

Articulus 7 : An Christus sit praedestinatus ut sit hic homo ?

Articulus 8 : An Christus sit predestinatus ad gratiam infinitam ?

Articulus 9 : An Christus sit filius adoptivus ?

Articulus 10 : An Deo conveniat adoptare ?

Articulus 11 : Utrum Christus dicatur Filius natura, ut Deus ?

Articulus 12 : Qui sunt illi qui adoptantur, et an sint in peccato existentes ?

Articulus 13 : An Christus fuerit filius adoptivus ?

Articulus 14 : Ad quid adoptavit nos Deus ?

Articulus 15 : An solus Pater adoptet vel tota Trinitas ?

Articulus 16 : An filius equivoce dicatur filius origine et adoptione ?

Articulus 17 : An sint aliqui filii nuneupatione tantum ? et, An sit aliquod medium inter fitum natura, et adoptionis gratia?

Articulus 18 : Quae sit illa gratia per quam nos adoptamur ?

Articulus 19

Articulus 20 : Utrum predestinatio Filii Det sit causa nostre predestinationis ?

Distinctio 11

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum vere potest dici, Christus, vet hic homo, demonstrato Christo, est creafura ?

Articulus 2 : An possumus vere dicere Christum factum ?

Articulus 3

Articulus 4 : Quid intelligit Magister per argumentationem tropicam ?

Articulus 5 : An Christus sit aliquid non divinum ?

Distinctio 12

Articulus 1

Divisio Textus

Articulus 2 : Utrum aliunde potuit assumere materialiter eam materiam, quam de Adam ?

Articulus 3 : An Christus debuit naturam assumere, que esset principium omniumn ?

Articulus 4 : An Deus potuit assumere hominem peccatorem ?

Articulus 5 : An Christus potuit velle malum aut iniquitatem ?

Articulus 6 : An ista sit vera, demonstrando Christum, [ste homo peccare poiurt ?

Articulus 7 : An Christus potuit peccare in actu ?

Articulus 8 : An Christo datus sit spiritus et gratia sine mensura ?

Articulus 9 : An Christus habuit potestatem transgrediendi ?

Articulus 10 : An Christus debuit assumere hominem in sexu foemines ?

Distinctio 13

Divisio Textus

Articulus 1 : An gratia Christi fuit gratia creata, vel increata?

Articulus 2 : Qualiter Christus dicatur caput nostrum ?

Articulus 3 : Quae sit gratia capitis ?

Articulus 4 : Quos sensus spirituale caput infliat in membra spiritualia ?

Articulus 5 : Utrum nos recipimus de plenttudine gratiae Christi eamdem, et tantam gratiam quam ipse accepit ?

Articulus 6 : An Christus fuit plenus sapientia et gratia ab ipsa conceptione ?

Articulus 7 : Utrum Deus potuit conferre majorem gratiam quam contulit ?

Articulus 8 : An illi qui non proficiebant gratia et saptentia Christi, habebant ipsum ut caput influens eis sensum et motum ?

Articulus 9 : An Christus ut homo fuit caput Angelorum ?

Articulus 10 : De intentione verborum Ambrosii : et, An in Christo intellectus agens potuit abstrahere ab altis formis rationes universales ?

Articulus 11 : An Jesus proficiebat xtate et sapientia hominis ?

Articulus 12 : Utrum in Christo ab infantia fuerit aliqua ignorantia, vel habuerit omnem seventiam ?

Articulus 13 : An Christus ab instanti conceptionis fuit plenus gratia et sapientia ?

Distinctio 14

Divisio Textus

Articulus 1 : An Christus habuerit omnium settorum a Deo scientiam ?

Articulus 2 : An illa scientia quam Christus de omnibus habet, sté in contemplatione Verbi stbi uniéi, vel in alique habitu formalt ?

Articulus 3 : Quo modo notitiae anima Christi seiverit omnia ?

Articulus 4 : An Christus aliquando retrahebatur a puritate omnimodex contemplationis ? Et, Anita pure contemplabatur, sicutt Deus ?

Articulus 5 : An Christus habuit omnipotentiam sicut scientiam ?

Distinctio 15

Divisio Textus

Articulus 1 : An Christus accepit nostros defectus ?

Articulus 2 : An anima Christi fuit passibilis ?

Articulus 3 : An anima Christi secundum se totam sic passibilis ?

Articulus 4 : An secundum unam aliquam partem simul inesse poterit acerbitas magni doloris, et experimenium magne jJucun~ ditatis ?

Articulus 5 : An Christus omnes defectus acceperit, vel quosdam, et quosdam non?

Articulus 6

Articulus 7 : An Christus hos defectus contraxerit, an voluntarie susceperit ?

Articulus 8 : An Christus timorem et tristitiam assumpservt ?

Articulus 9 : Utrum in Christo fuerit propassio, vel passio ?

Articulus 10 : An corpus Domini naturam ad patiendum habuit ?

Articulus 11 : An hoc verum sit quod dicit Hilarius, Christus pati potuit, sed passibilis esse non potuit ?

Distinctio 16

Divisio Textus

Articulus 1 : An Christus necessitate vel sola voluntafe passus sii ?

Articulus 2

Articulus 3 : An acerbitas passionis Christi sic major pussione Ade, si detur quod pati poEuissel ?

Articulus 4 : An acerbior fuit mors Christi quam mors anime, si detur per impossibile, quod anima mori posset ?

Articulus 5 : Quomodo intelligendum sit quod dicit Magister, Christum venisse desursum ?

Distinctio 17

Divisio Textus

Articulus 1 : An aliquid voluit Christus quod non sit factum ?

Articulus 2 : An in Christo fuerit sensualitas ?

Articulus 3 : An voluntas aliqua sit sensualitatis ?

Articulus 4 : An aliqua voluntas in Christo non habuerit effectum suum ?

Articulus 5 : An voeluntas secundum Magistriuim sit bene divisa in Littera ?

Articulus 6 : Quomodo et cur aliqui seipsos interimunt?

Articulus 7 : An Christus ui angustia moitis petit ex sensualilute, vel ex vatione ?

Articulus 8 : Utrum Christus dubitavit quando dixit, Si possibile est. etc.

Articulus 9 : Quomodo Christus sibi et suis oravit ?

Distinctio 18

Divisio Textus

Articulus 1 : An Christus aliquid mereri potuit ?

Articulus 2 : An Christus meruit sibi impassibilitatis et immortalitatis gloriam ?

Articulus 3 : Utrum humilitas passionis Christi fuit meritum exaltationis ?

Articulus 4 : An humilitas Christi sit claritatis meritum?

Articulus 5 : An anima separata a corpore, statim sit facta impassibilis ?

Articulus 6 : An Christus meruit in primo instanti sue conceptionis ?

Articulus 7 : An Christus habuit Juxta anime meritum, yuo proficere potuit ?

Articulus 8 : An impassibilitas et immortalitas sunt anime vel corporis?

Articulus 9 : An Christus meruit donari sibi nomen quod est super omne nomen ?

Articulus 10 : An Christus in eadem forma qua crucifixus est, sit exaltatus ?

Articulus 11 : An Christus sine merito gloriam immortalitatis habere debuit ?

Divisio Textus

Articulus 12 : An pati et mori Christe valuit nobis aditum paradisi ?

Articulus 13 : An omnes alti debitores erant, et viz unicuique sua virtus sufficiebat et humilitas ?

Articulus 14 : An tantum fuit peccatum nostrum, quod persolvere non possemus ?

Distinctio 19

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum justificatio nostra a peccato sit opus passionis Christi?

Articulus 2 : Utrum morte sua quidquid culparum fuit, Christus uno sacrificio destruait ?

Articulus 3 : An fuso Christi sanguine sine culpa, omnium culparum chirogrjpha deleta sunt ?

Articulus 4 : An passione Christi liberati sumus a potestate diaboli ?

Articulus 5 : An Christus debuit fieri homo mortals, ut sic hominem a potestate diaboli lberaret ?

Articulus 6

Articulus 7 : An per passionem Christi deletur omnis pena?

Divisio Textus

Articulus 8 : An Christus vere dicitur redemptor ?

Articulus 9 : An sacramenta quae sunt causa nostrae justificationis, Christus in se receperit ?

Articulus 10 : An Christus sit mediator inter Deum

Distinctio 20

Divisio Textus

Articulus 1 : An alius modus liberationis est possibilis praeter illum quo liberatum est genus humanum ?

Articulus 2 : Quae sit illa possibilitas, de qua dicitur, quod alius modus fuit Deo possibilis ?

Articulus 3 : Si fuerit possibilis alius modus liberationis, an etiam fuit possibilis alius modus redemptionis ?

Articulus 4 : An si homo non peccasset, Filius Dei incarnatus fuisset ?

Articulus 5 : Que sit gustitia qua superatus est diabolus, utrum redemptoris, vel redemptorum ?

Articulus 6 : An solum originale vel actuale sit causa quare indigemus redemptore ? et, Utrum quilibet per se potuit satisfacere de actuali ?

Articulus 7 : An non remittatur peccatum nisi Deo homine satisfaciente pro nobis ?

Articulus 8 : Utrum sicut homo meruit invadi pro consensu, tta diabolus pro fraude et mendacio ?

Articulus 9 : Utrum modus liberationis humane fundetur super utilitate, vel necessitate ?

Divisio Textus

Articulus 10 : Utrum passio Christi predestinatis tantum salutem effecit ?

Articulus 11 : An et quomodo Christus sit traditus in mortem a Patre, et ab aliis gu in mortem eyus consenserunt ?

Articulus 12 : Utrum passio Christi potest dici bona et mala ex diversis circumstantiis ?

Articulus 13 : An passio Christi sit dicenda bona ?

Distinctio 21

Divisio Textus

Articulus 1 : Utrum deitas separata fuit a corpore in tridua ?

Articulus 2 : Quomodo debet intelligi quod dicit Christus, Ego pono animam meam ?

Articulus 3 : An deitas dicitur fons vite efficienter vel formaliter ?

Articulus 4 : An potest dici, quod Christus sit passus, et non passus mortuus, et non mortuus ?

Distinctio 22

Divisio Textus

Articulus 1 : An Christus in triduo Juerit homo ?

Articulus 2 : Utrum ista sit vera, Christus est homo ubique ?

Articulus 3 : An totus Christus fuit in sepulcro, in celo, et totus ubique ?

Articulus 4 : An Christus in infernum descendit ?

Articulus 5 : An Christus illustravit eos qui in limbo tenebantur ?

Articulus 6 : Quamdiu fuit Christus in inferno ?

Articulus 7 : An Christus ascendit ratione utriusque nature, vel alterius tantum ?

Articulus 8 : An ascensio sit ad locum vel dignitatem ? et, Utrum ad locum cali erystallini ?

Articulus 9 : An ascensio dicat motum localem ? et, An fuerit in tempore vel in nune ?

Articulus 10 : An post resurrectionem Christus cum fidelibus mansit quadraginta dies in terris ?

Articulus 11 : Corrigia calceamenti et ossa regis Idumee quid significent ?

Distinctio 23

Divisio Textus

Articulus 1

Articulus 2 : An fides sit virtus ?

Articulus 3 : Utrum diffinitio fidei secundum Dionysium et Magistrum Hugonem sit bene assignata ?

Divisio Textus

Articulus 4 : An triplex divisio sit bene assignata de fide secundum Magistrum ?

Articulus 5 : An fides informis sit virtus ?

Articulus 6 : An daemones credunt ? et, An fides eorum sit in intellectu practico vel speculativo ?

Articulus 7 : An idem sit credere Deo, credere Deum, et credere in Deum ?

Articulus 8 : An credere sit cum assensione cogitare ?

Articulus 9 : An fides informis fiat formata ?

Articulus 10 : Qua forma fides formatur ?

Articulus 11 : Quam diversimode informatur fides a propria forma, et gratia, et charitate.

Articulus 12 : An fides sit una vel differens secundum credibilia, sicut scientia secundum scibilia ?

Articulus 13 : An fides sit de non apparentibus ?

Articulus 14 : An divisio eorum quae videntur, sit bona ?

Articulus 15 : Utrum potest aliguis scire certissima selentia, an sit dignus vita externa, vel non ?

Articulus 16 : Quam conformitatem habent predicte visiones ad celumin quod raptus est Paulus ?

Articulus 17 : An fides habeat certitudinem ante omnem cognitionem ?

Articulus 18 : An fides bene diffiniatur ab Apostolo, quod est substantia rerum sperandarum, argumentum non apparentium ?

Articulus 19 : An ea quae non apparent de quibus est fides, per fidem possunt probari ?

Articulus 20 : An fides sit fundamentum ?

Articulus 21 : An credere quod est actus fidei, naturaliter precedit sperare ?

Distinctio 24

Divisio Textus

Articulus 1 : An creditum possit habere testimonium rationis ?

Articulus 2 : An sit laus fidei assentire et quod non videtur ? Et, An sit de rebus non presentibus ?

Articulus 3 : An fides potest esse de rebus praesentibus, cum tamen visto evacuat fidem ?

Articulus 4 : Quid sit articulus fidei secundum diffinitionem ?

Articulus 5 : An articulus sit quid complecum vel incomplexum ?

Articulus 6 : De numero articulorum secundum utrumque symbolorum.

Articulus 7 : De diversitate et differentia symbolorum.

Articulus 8 : An nos teneamur aliqua credere quae non sint articult ?

Articulus 9 : An idem possit simul esse scitum et creditum ?

Articulus 10 : Utrum Magister sufficienter ponit nimerum credibilium ?

Articulus 11 : An Deum scire, est eum mente conspicere firmiterque percipere ?

Articulus 12 : An fides sit potius per visum, quam per auditum ?

Distinctio 25

Divisio Textus

Articulus 1 : An fides potest crescere ?

Articulus 2 : An umquam suffecerit de Deo credere, quia est, et quia inquirentibus se remunerator est ?

Articulus 3 : An fidet posset subesse falsum ? et, Utrum fidet subest verum necessarium ?

Articulus 4 : An articulus arctat ad credendum explicite vel implicite ?

Articulus 5 : An et quomodo fides potest crescere ?

Articulus 6 : An antiqui tenebantur de mediatore credere omnia quae nune credimus, aut sufficiebat eis credere quatuor tantum, seilicet nativitatem, mortem, resurreclionem, et adventum ad judicium ?

Articulus 7 : An verum sit Joannem dubitasse de descensu. Christi ad inferos secundum expositionem Gregori.

Articulus 8 : An Cornelius Centurio ante adventum ad Petrum habuit fidem incarnationes ?

Articulus 9

Distinctio 26

Divisio Textus

Articulus 1 : An spes sit in genere virtutis ?

Articulus 2 : An spes sit virtus separata ab aliis quibusdam virtutibus, vel conjuncta illis ?

Articulus 3 : In qua vi anime sit spes ?

Articulus 4 : Quid sit spes diffinitione ? et, An diffnitiones spei sint bone ?

Articulus 5 : An spes potest esse informis sicut fides ?

Articulus 6 : An spes sit invisibilium ? et, An fides et spes sunt ab invicem distinctae ?

Articulus 7 : An spes sit futuri boni et proprii ?

Articulus 8 : An Christus, Angeli, et anime beate spem habeant ?

Articulus 9 : An Patres in limbo, et anime in purgatorio, et demones habeant spem virtutem ?

Distinctio 27

Divisio Textus

Articulus 1 : An dilectio sive charitas sit virtus ?

Articulus 2 : An charitas sit virtus generalis, vel specialis ?

Articulus 3 : Utrum charitas sit forma omnis virtutis ? et, Utrum ipsa possit fieri informus ?

Articulus 4 : An diffinitiones charitatis sunt bene assignate ?

Articulus 5 : An sit unus et idem habitus, quo diligitur Deus et proximus ?

Articulus 6 : An mandatum de Deo diligendo et de prozimo, sift unum mandatum vel due ?

Articulus 7 : An idem sit motus quo diligitur Deus ef proximus ?

Articulus 8 : An modus diligendi quo praecipitur, Diliges proximum tuum sicut teipsum, sit modus ordinate charitatis ?

Articulus 9 : An qui diligit iniquitatem, odit animam suam ?

Articulus 10 : An in amore sit habendus modus? et, Quis sit ille modus ?

Distinctio 28

Divisio Textus

Articulus 1 : An plures substantiae, quam Magister enumerat, sint diligendus ?

Articulus 2 : An virtutes et alive gratia diligende sint ex charitate ? et, Utrum beatitudo creata sit diligenda ?

Articulus 3

Articulus 4

Articulus 5 : An Angeli diligendae sint supra nos ?

Articulus 6 : An mali diligendi sint ex charitate ? et, An daemones et damnati ?

Articulus 7 : An Christus in quantum homo sit diligendus supra nos ?

Distinctio 29

Divisio Textus

Articulus 1 : An charitas habeat ordinem?

Articulus 2 : Quae est sufficientia ordinum istorum. in charitate ?

Articulus 3 : An ordines isti possint variari, vel sint necessitatis ?

Articulus 4 : An charitas habeat oculum ad aliquam remunerationem ?

Articulus 5 : Utrum possimus ex charitate tantum diligere proximum et lt atiéudinem creatam, quantum Deum, et proximum plus quam nos ipsos ?

Articulus 6 : An isti ordines penes affectum, vel penes effectum, vel penes utrumque attendantur ?

Articulus 7 : An in charitate extranei possint praeponit consanguineis ?

Articulus 8

Articulus 9 : An plus secundum actum tenentur diligere perfectus, quam imperfectus ?

Articulus 10 : An perfectus plus possit diligere proximum, quam imperfectus Deum ?

Articulus 11 : Quexstio difficilis de charitatis augmentatione.

Distinctio 30

Divisio Textus

Articulus 1 : An omnes tenemur ad dilectionem inimicorum ?

Articulus 2 : Utrum omnes aequaliter tenentur exhibere signa affectus et familiariiatis, vel perfecti tantum ?

Articulus 3 : An melius sit diligere inimicum, quam amicum ?

Articulus 4 : An sit unus et idem motus erga amicum et inimicum ?

Articulus 5

Articulus 6 : An non dimittens debitoribus suis, debet dicere, Pater noster ?

Articulus 7 : An opinio quorumdam, qui dicunt, quod praeceptum de diligendo omnem hominem etiam inimicum sit solum datum perfectis, sit heresim sapiens ?

Distinctio 31

Divisio Textus

Articulus 1 : An semel habitam charitatem contingit amitte ?

Articulus 2 : Anin minori vel mazori vel aequali sem. per necesse est resurgere ?

Articulus 3 : Quid est liber vitae ?

Articulus 4 : Quid est scribe in libro vitae ?

Articulus 5 : An in libro vitae aliquid scribatur sub conditione ?

Articulus 6 : An aliquis scriptus in libro vite potest deleri ?

Articulus 7 : An fides potest evacuari?

Articulus 8 : An spes potest evacuari ?

Articulus 9 : An charitas sit evacuanda ?

Articulus 10 : An scientia evacuabitur in patria 2

Articulus 11 : An Christus secundum quod homo servavit ordinem prescriptum secundum Magistrum ?

Articulus 12 : An m patria erit ordo charitatis inter beatos ?

Distinctio 32

Divisio Textus

Articulus 1 : An verum sit quod dicit Magister, quod charitas est essentia divina ?

Articulus 2 : Quare charitas est magis essentia divina, guam fides et spes?

Articulus 3 : Quare Apostolus attribuit charitati opera aliarum virtutum ?

Articulus 4 : An dilectio Dei suscipiat magis et mi. nus ? et, Utrum plus diligat prescitum justum, vel predestinatum injustum ?

Distinctio 33

Divisio Textus

Articulus 1 : De numero virtutum cardinalium.

Articulus 2 : Quare iste virtutes vocantur cardinales ?

Articulus 3 : De diffinitionibus virtutum cardinahum.

Articulus 4 : An virtutes cardinales remunebunt tin patria ?

Distinctio 34

Divisio Textus

Articulus 1 : An dona sunt virtutes ?

Articulus 2 : Qualiter haec dona animam perficiant ?

Articulus 3 : De numero donorum.

Articulus 4 : De ordine et combinatione donorum.

Articulus 5 : Qualiter haec dona sint in Christo et in Angelis?

Divisio Textus

Articulus 6 : Quid sit timor?

Articulus 7 : An divisio timoris in Littera a Magistro sit bene assignata ?

Articulus 8 : An timor sit donum ?

Articulus 9 : An timor servilis sit bonus vel malus ? et, An timere serviliter sit bonum ? et, An timor initialis sit idem cum timore servili et casto ? et, An ille permaneat in seculum seculi ? et, Quare easius dicttur amicabilis ?

Distinctio 35

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit sapientia ?

Articulus 2 : An sapientia ut donum est, sit de eternis tantum ?

Articulus 3 : Quomodo differat donum sapientiae a setentia et intellectu ?

Articulus 4 : De actibus scientiae qui et quot sunt, et quomodo differat scientia a prudentia et consilro ?

Articulus 5 : An consilium sit donum ?

Articulus 6 : Quid sit consilium ?

Articulus 7 : De actu consilii.

Articulus 8 : in quo differant scientia et consilium ?

Articulus 9 : Ouid sit donum intelleetus ? et, An sit donum per modum complexionis ?

Articulus 10 : De quibus est intellectus donum ?

Articulus 11 : Qualiter intellectus habeat se ad contemplationem ?

Articulus 12 : Donum fortitudinis quid sit ?

Articulus 13 : Quis sit actus fortitudinis in via, et actus ejus in patria ?

Articulus 14 : In quo differt fortitudo donum a fortitudine virtute ?

Articulus 15 : Quid sit pietatis donum ?

Articulus 16 : Quis sit actus doni pietatis mm via ?

Articulus 17 : An pietas sit unum donum, vel plura ?

Articulus 18 : Qualiter differat pietas a mansuetudine ?

Distinctio 36

Divisio Textus

Articulus 1 : An virtutes politice sunt connexae ?

Articulus 2 : An virtutes theologice sunt connexae ?

Articulus 3 : An etiam vilia sunt connexa ?

Articulus 4 : An virtutes formate sunt pares vel aequales ?

Articulus 5 : An una virtute intensa wrtendantur omnes ? et, An sola charitas sufficit ad salutem ?

Articulus 6 : An teneamur implere decalogum quoad opus et modum operis ?

Distinctio 37

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit praeceptum ?

Articulus 2 : De distinctione praeceptorum.

Articulus 3 : Que sit sufficientia numeri praeceptorum ?

Articulus 4 : Qualiter vitia capitalia prohibentur in mandatis istis ?

Articulus 5 : An idolorum formatio sit prohibita ? et, An idolum nihil sit in mundo ? et, An in praeceptis negativis sit simplex negatio, vel an etiam aliquid affirmationis ?

Articulus 6 : An hoc quod dicit, Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum, sit de quinto ? et, An Magister hoc mandatum bene exponat ?

Articulus 7 : An observatio sabbati sit cerimonialis vel moralis ? et, Quare sabbatum cessavit ? et, An dies dominica successit sabbato ? et, Quis sit modus observandi sabbatum ? et, Quare usus est novo modo loguendi, dicens: Memento ut diem sabbati sanctifices ?

Articulus 8 : An potius dandum est mandatum filiis de honore parentum, quam parentibus de honore filiorum ?

Articulus 9 : An qui irascitur fratri suo, sit reus eodem judicio quo ille qui occidit, vel alio ?

Articulus 10 : An in hoc mandato : Non maechaberis, prohibetur simplex fornicatio, aut tantum adulterium, aut omnia alia peccata ?

Articulus 11 : Quid vocatur rapina in preposito ?

Articulus 12

Articulus 13 : De diffinitionibus usure, et dubiis circa eas occurrentibus.

Articulus 14 : An in usura transferatur dominium ?

Articulus 15 : An dare usuras sit peccatum sicut accipere?

Articulus 16 : An licuit filiis Israel spoliare AEgyptios ?

Distinctio 38

Divisio Textus

Articulus 1 : An menducium secundum se sit peccatum ?

Articulus 2 : An mendacium secundum se sit mortale peccatum ?

Articulus 3 : An mendacium bene dividitur in libidinosum, perniciosum, et officiosum ?

Articulus 4 : An perfectis sit mortale peccatum mentiri?

Articulus 5 : An mendacium obstetricum fuit mortale vel veniale peccatum ?

Articulus 6 : An mendaciorum octo genera sint bene assignata a Magistro?

Articulus 7 : An regula quam ponit Magister demagis vel minus mentiendo sit bene assignata ?

Articulus 8 : Quid sit mendacium, et quid mentiri ?

Articulus 9 : An Jacob qui se dixit Esau mentiebatur ? et, An in corde et corde poterat logui secundum excusationem quorumdam ?

Distinctio 39

Divisio Textus

Articulus 1 : An Non sumes nomen Deiin vanum ef ipsum perjurium sint de praeceptis prime vel secunde tabulae ?

Articulus 2 : An juramentum habeat tres comites, et penes quid differant illi comites ?

Articulus 3

Articulus 4 : An purare sit malum ?

Articulus 5 : An omne perjurium sit mortale peccatum? et, An jocosum sit tale? et, An jurans falsum per Deum, Deum veneretur ?

Articulus 6 : An Juramentum tanto est sanctius, quanto sunctius est id per quod juratur, et etiam tanto magis obliget ?

Articulus 7 : An omne juramentum sit implendum, et maxime hoc quod non vergit in deteriorem exitum ? et, An sit illicitum ?

Articulus 8 : An dolose juranti verba prodesse debent ?

Articulus 9 : An perjurium coactum sit peccatum ?

Articulus 10 : An guramentum coactum obligat ad impletionem ?

Distinctio 40

Divisio Textus

Articulus 1 : An ista duo mandata separala sint, scificet, Non desiderabis uxorem, etc., an non ?

Articulus 2 : An ista praedicta duo mandata sint inter se distincta ?

Articulus 3 : An lex decalogi justificabat, ex quo prohibuit manum et animum?

Articulus 4 : An littera quam dicit Apostolus occidere, sit decalogus ?

Liber 4

Prologus

Distinctio 1

Articulus 1 : An sacramentum sit necessarium ?

Articulus 2 : An sint septem sacramenta, vel plura ? et, An sacramenta substantialem ordinem habeant ad venialem ?

Articulus 3 : Queritur de ordine sacramentorum.

Articulus 4 : Quae sit differentia inter gratiam donotum et virtutum, et eam quae confertur in sacramentis ?

Articulus 5 : Queritur de diffinitionibus sacramenti.

Articulus 6 : An in sacramentis signum sit res aliqua ?

Articulus 7 : Anea quae significandi gratia tantum institula sunt, sint solum signa et non sacramenta ?

Articulus 8 : An offerre sacrificia carnalia sit bonum im genere ? et, An fuit juris naturalis ? et, An justificabant ?

Articulus 9 : An veniale virtute sacramentorum veteris legis remittebatur ?

Articulus 10 : Quare in nova lege non est aliquid curans irregularitatem sicut in veteri ?

Articulus 11 : An oblationes et sacrificia debuerunt esse ante legem? et, Utrum tunc omnes tenebantur cognoscere rattones figure in qua posite erant ?

Articulus 12 : Quis est effectus cineris vitule rufe et aque quae fiebat per commixtionem ejus ?

Articulus 13 : An triplex causa institutionis sacramentorum a Magistro sit bene assignata ?

Articulus 14 : An in omni sacramento sunt duo, scilicet verba, et res?

Articulus 15 : Uirum sacramenta veteris legis dederunt salutem, sicuti sacramenta nove legis ?

Articulus 16 : Utrum Testamentorum fuit gravius?

Divisio Textus

Articulus 17 : An circumcisio a Damasceno sit bene definita ?

Articulus 18 : An circumcisio etiam impresserit characterem ?

Articulus 19 : An circumcisio justificabat ?

Articulus 20 : Quid dicatur sinus Abrahe ? et, An parvuli decedentes sint in aliqua miseria ?

Articulus 21 : Quare femine non circumcidebantur ?

Articulus 22 : An omnes tenebantur ad circumcisionem ?

Articulus 23 : An tres causae circumcisionis tactae a Magistro sint bene assignatae ?

Distinctio 2

Divisio Textus

Articulus 1 : An contra omnes poenas debent ordinari sacramenta ? et, Quae sit eorum divisio ?

Articulus 2 : Quare non fuerunt sacramenta insitiuta mox post hominis lapsum ?

Articulus 3 : An baptismus Joannis contulit gratiam ?

Articulus 4 : An baptismus Joannis erat in poenitentiam, et non in remissionem peccatorum ?

Articulus 5 : Quare dicitur baptismus Joannis ?

Articulus 6 : An baptismus Joannis fuerit sacramentum ?

Articulus 7 : An baptizati a Joanne fuerint rebaptisandi ?

Distinctio 3

Divisio Textus

Articulus 1 : An diffinitiones baptismatis sunt bene assignate ?

Articulus 2 : An sit aliqua forma baptismi ? et, De singulis verbis positis in forma baptismi.

Articulus 3 : Quando baptismus est institutus ?

Articulus 4 : An conveniens materia baptismi sit aqua?

Articulus 5 : Utrum in baptismo necessaria sit trina immersio, aut una sufficiat ?

Articulus 6 : An adveniente baptismo cessaverit circumcisio ?

Articulus 7 : An baptismus aperuit celum ?

Distinctio 4

Divisio Textus

Articulus 1 : An in parvulis qui recipiunt rem et sacramentum, sit aequalis effectus baptismi ?

Articulus 2 : Quid sit fictio ?

Articulus 3 : An fictio possit impedire baptismum ?

Articulus 4 : Qualiter redeat effectus baptismi cessante fictione ?

Articulus 5 : An verum sit illud dictum Apostoli, Quicumque baptizati estis, Christum induistis ?

Articulus 6 : An baptismus sanguinis et poenitentie suppleat vicem baptismi qui fit in aqua ?

Articulus 7 : An latro in cruce fuit martyr, et baptizatus baptismo sanguinis ?

Articulus 8 : Utrum parvuli qui in utero matris moriuntur, vel nati sine baptismo decedunt, xterno supplicio, vel sensibili puniantur, aut poena damni tantum ?

Articulus 9 : An orandum sit pro parvulis ?

Articulus 10 : An unus et aequalis sit effectus baptismi in omnibus baptizalis ?

Articulus 11 : An poenalitas cui per peccatum addicti sumus, per baptismum non tollatur ?

Articulus 12 : An in ficte baptizato res praecedat sacramentum ? et, Utrum non recedente fictione sit vere signum ?

Articulus 13 : An parvulis in baptismo datur gratia ? et, Utrum habeant virtutes ?

Distinctio 5

Diviso Textus

Articulus 1 : An ille qui debeé baptizare, debet habere ordinem et iurisdictionem, et esse justus ?

Articulus 2 : Utrum ebriosus, homicida, adulter pos~ sunt baptizare ?

Articulus 3 : An haereticus et schismaticus possunt baptizare ?

Articulus 4 : Que est potestas quam Dominus sibi retinuit, et quam ministris dedit, et quam potuit dare et non dedit?

Articulus 5 : An Joannes novit Christum, et quid de eo novit ?

Articulus 6

Distinctio 6

Divisio Textus

Articulus 1 : An quilibet potest esse minister Ecclesiae?

Articulus 2 : An haereticus potest baptizare ?

Articulus 3 : An character est in aliquo genere, et in quo in genere : et si genere qualitatis, in qua specie ?

Articulus 4 : An diffinitiones characteris sint bene assignatae ?

Articulus 5 : Que et quot sunt sacramenta imprimentia characterem ?

Articulus 6 : An in tribus sacramentis imprimentibus characterem, character impressus sit unus, et si quis eorum est plures ?

Articulus 7 : Quomodo se habet character sacramentorum Christi ad characterem bestia ?

Articulus 8 : Quis est effectus characteris ?

Articulus 9 : Que gratia est sanctificatio in utero, et quando datur, et quantum valet? et, An talis esset baptizandus si nunc nasceretnr ?

Articulus 10 : An aliquis invitus, amens, dormiens, potest baptizari ?

Articulus 11 : An aliquis potest jocando vel mimice baptizari ?

Articulus 12 : An in electis baptizandis debent servare duo tempora, scilicet Pasche et Pentecostes ?

Articulus 13 : An venientes ad baptismum, fidem debent profiteri ? et, An illa professio sit volum ?

Articulus 14 : An parvulus ad xtatem veniens, tenetur ad ea quae pro ipso voverint patrini ? et, An patrini obligati sunt tamquam fidejussores fidei eorum ? et, Quo sensu patrini dicant, Credo?

Articulus 15 : Quare catechizantur parvuli ? et, Ad quid valet catechismus ?

Distinctio 7

Divisio Textus

Articulus 1 : An sacramentum confirmationis sit necessarium ?

Articulus 2 : An sit aliqua materia determinata confirmationis, et quae est ilia ?

Articulus 3 : An materia sacramenti confirmationis sit chrisma ?

Articulus 4 : An non ordinaius potest confirmare ? et, An ordinatus non Episcopus ?

Articulus 5 : An sacramentum confirmationis conferat gratiam? et, An illa gratia sit graium faciens, eé distincla a gratia baptism ?

Articulus 6 : An sacramentum confirmationis debeat dici majus sacramentum altis ?

Articulus 7 : An detur confirmatio in digniori parte corporis, scilicet in fronte ?

Articulus 8 : An sacramentum confirmationis debeat dari utrique sexui ? et, In qua aetate debeat conferri? et, Qualiter confirmandus debeat presentari ?

Articulus 9 : An confirmatio imprimat characterem ?

Distinctio 8

Divisio Textus

Articulus 1 : An Eucharistia sit sacramentum majoris gratiae quam baptismus ?

Articulus 2 : De quatuor figuris Eucharistiae.

Articulus 3 : Quae sit causa, quare hoc sacramentum viaticum dicatur ?

Articulus 4 : An sacramenta Christianorum sint anteriora sacramentis Judeorum ?

Diviso Textus

Articulus 5 : An sacramentum Eucharistiae sit debito et congruo tempore institutum a Christo ?

Articulus 6 : An ista sit debita forma, Hoc est enim corpus meum ?

Articulus 7 : Queritur de forma quae dicitur super vinum, et de singulis verbis in ea positis.

Articulus 8 : An forma quae dicitur super panem exspectat formam quae dicitur super vinum ?

Articulus 9 : An sacramenitum hoc sit frequentandum post cenam sicult Christus ipsum instituit ?

Articulus 10 : An hoc sacramentum post prandium celebreturi ? et, Quae comestio sive potatio arceant a perceptione sacramentt ?

Articulus 11 : An Eucharistia sit etiam sacramentum, an non?

Articulus 12 : Quid sit sacramentum ? Quid res? et, Quid sacramentum et res simul ?

Articulus 13 : An sacramentum sit unum vel plura 2

Distinctio 9

Divisio Textus

Articulus 1 : An sint duo modi sumendi Eucharistiam, scilicet sacramentalis, et spiritualis, et quomodo distinguantur ?

Articulus 2 : An sit aliquis modus spiritualis sumendi Eucharistiam ? et, Quid sit in tali modo unde dicitur manducatio ?

Articulus 3 : Quare tantum duo sunt modi manducandi praedicti, et penes quid differant ?

Articulus 4 : Qualis unio requiratur ut aliquis manducet corpus Christi sive spiritualiter sive sacramentaliter ?

Articulus 5 : An corpus Christi sumptum transeat in ventrem ? et Quamdiu maneat ?

Articulus 6 : An antiqui Patres aliquo modo comederint sacramentaliter ?

Divisio Textus

Articulus 7 : An mali accedentes, aliquid accipiant corporis Chrisit ? et, Quomodo maneat in tpsis corpus Christi ?

Articulus 8 : An malt percipiant corpus Christi ?

Articulus 9 : An malus plus peccet communicando, quam alio genere peccati ?

Articulus 10 : An pollutio nocturna impediat a communione ?

Articulus 11 : An aliqua foeditas corporalis, ut menstruum vel hujusmodi, impediat a perceptione corporis Christi ?

Articulus 12 : An indigne sumens corpus Christe id efficiat, ut malum fiat quod accipit?

Articulus 13 : An sacerdos petat ut Christus qui nunc sub specie panis accipitur, manifesta visione acciptatur ?

Distinctio 10

Divisio Textus

Articulus 1 : An corpus Christi vere sit in altari, aut solum sicuti signatum in signo ?

Articulus 2 : An verum sit quod dicit Magister, Non hoc corpus quod videtis manducaturi estis ?

Articulus 3 : An hoc verum sit quod dicit Magister, Ipsum quidem, et non ipsum corpus quod videbatur, manducatur ?

Articulus 4 : An sacramentum Eucharistiae bene dicatur componi ex visibili elementorum specie, et carne Christi ?

Articulus 5 : An caro sit sacramentum carnis, et sanguis sacramentum sanguinis ?

Articulus 6 : An communicantes sumant Dominum suum? et, An corpus Christi quotidie formetur ?

Articulus 7 : An virtus verborum consecrationis sit virtus creata, vel increata ? Et quando datur illa virtus, ulrum in principio, medio, vel fine verborum ?

Articulus 8 : An majoris potentiae sit facere de pane corpus Christi, quam de nullo facere aliquid ?

Articulus 9 : An oporteat querere nature ordinem in Christi corpore ?

Articulus 10 : An in sacramento Eucharistiae potest dici creari corpus Christi per Spiritum sanctum ? et, Utrum per Spiritum fiat transsubstantiatio ?

Distinctio 11

Divisio Textus

Articulus 1 : An in sacramento corporis Christi sit aliqua conversio sive transmutatio ?

Articulus 2 : Qualis est hujusmodi transmutatio vel conversia ?

Articulus 3 : Utrum illa transmutatio fiat subito sive successive ?

Articulus 4 : Quomodo haec transmutatio se habeat ad operationem nature, et mirabilium sive miraculorum ?

Articulus 5 : An mutatio quae est in sacramento Eucharistiae, sit similis mutationi quae dicitur augmentum ? et, An adjuncta sit ei loci mutatio ?

Articulus 6 : An istae locutiones sint concedende, Panis potest esse corpus Christi : Panis mutatur in corpus Christi: Corpus Christi fuit panis: Panis erit corpus Christi ?

Articulus 7 : An panis in consecratione annihiletur, aut in prejacentem materiam redigatur ?

Articulus 8 : An in sacramento Eucharistiae cum corpore Christi maneat substantia panis ef vint ?

Articulus 9 : An hora immolationis apertantur coeli ? et, Ad quid coeli sunt aperti ?

Distinctio 12

Divisio Textus

Articulus 1 : Quare Christus sub alia specie quam propria dedit corpus ?

Articulus 2 : An in sacramento Eucharistiae necessaria sit duplex species ?

Articulus 3 : An bene dicat Magister, quod vinam operatur sanguinem, in quo sedes animee a Physicis dicitur ?

Articulus 4 : An sub utraque specie sumatur totus Christus ?

Articulus 5 : An bene dicatur, quod hoc sacramentum non debet iterari ?

Articulus 6 : Quare hoc sacramentum datur sub specie panis et vini ?

Articulus 7 : An sacramentum debet dari sub specie panis et de frumento ? et, An alia grana possunt admisceri ?

Articulus 8 : An debeat fieri confectio in vel fermentato ?

Articulus 9 : An aqua debeat admisceri vino, et quantum aque ? et, Qualiter peccent qui omittunt ?

Articulus 10 : An species sacramentales aliis liquoribus admixte, corrumpantur, an maneant salve ?

Articulus 11 : An agua et vinum quae miscentur in calice possunt separari ?

Articulus 12 : An calix possit esse aqua sola, aut vinum solum, aut mixtum ex utroque ?

Articulus 13 : Quale corpus Christus dedit discipulis suis, an mortale et passibile, vel immertale et impassibile ?

Articulus 14 : Quid de corpore Christi esset factum, si ab aliquo discipulorum fuisset consecratum in triduo, aut servatum in Pyzide? et; An anima existens in limbo etiam potuerit esse in corpore consecrato ?

Articulus 15 : An Christus in cena in propria persona sumpserit corpus suum ?

Articulus 16 : An in sacramento Eucharistiae maneant accidentia sine subjecto ?

Distinctio 13

Divisio Textus

Articulus 1 : An possibile sit aliquid frangi in sacramento ?

Articulus 2 : An fractio predicta sit in corpore Christi, aut in formis tantum ?

Articulus 3 : An quando Christus ostendit se discipulis in via in specie peregrini, fecerit actum simulatorium sive illusorium ?

Articulus 4 : An consecratione facta maneant omnia accidentia, et etiam soliditas mathematica secundum esse reale ?

Articulus 5 : An fractione facta maneat unum sacramenium, sed plures sint ibi forme ?

Articulus 6 : An opinio illa sit vera quae dicit corpus Christi essentialiter frangi, et dividi : et tamen integrum, et incorruptibile manere ?

Articulus 7 : An confessio Berengarti, qui confessus est coram Papa panem et vinum quiin altart ponuntur, post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus Christi esse, etc., sit vera ?

Articulus 8 : An opinio illorum sit vera qui dicunt, quod in sacramento nulla fractio vel partitio sit, quae non sit in substantia ac in sacramento ?

Articulus 9 : An potest dici, quod accidentia post consecrationem maneant in aere ?

Articulus 10 : Quomodo totum corpus Christi sub tantilla forma contineatur in sacramento ?

Articulus 11 : An quisque fidelium communicans accipiat totum Christum vel partem suam? et, An totus Christus est in gualibet parte hostiae ?

Articulus 12 : An vere dicatur, Christus per partes manducatur in sacramento, et manet vere dicatur, Christus per partes integer totus in colo, manet integer totus in corde tuo ?

Articulus 13 : An ubi pars corporis est, ibi sit et totum secundum Hilarium ? et, Quale sit illud ubi, quando dicitur : Ubi est princeps, ibi rex ?

Divisio Textus

Articulus 14 : Quid significent partes, in quas hostia dividitur a sacerdote celebrante ?

Articulus 15 : An communio et fractio hostiae sint signum egusdem vel diversorum ? et, Quid significet quelibet ?

Articulus 16 : An aliquis existens in peccalo mortali, potest accedere ad communionem, ct accipere corpus Christi ?

Articulus 17 : An sacerdos debeat repellere aliquem in mortali peccata existentem ?

Articulus 18 : An habenti peccatum mortale liceat videre corpus Christi, et quomodo ?

Articulus 19 : An ille qui aliter celebrat quam institutum est a Christo, peccet mortaliter ?

Articulus 20 : An existenti in peccato mortali debeat sacerdos dare hostiam consecratam, vel non consecratam ?

Articulus 21 : Quare communicaturus specialiter gubctur dimittere debitoribus suis ?

Articulus 22 : An Magister bene dicat, quod spiritualiter manducat qui innocentiam ad altare portat?

Divisio Textus

Articulus 23 : An Christus immolatur in omni sacrificio ?

Articulus 24 : An Christus quotidie immoleiuy in sacramento ?

Articulus 25 : An sacramentum EFucharistiae valeat contra venialia peccata ?

Articulus 26 : An sacramentum Eucharistiae congruo tempore sit institutum a Christo post cenam ?

Articulus 27 : An quotidie sit communicandum ?

Articulus 28 : An ter in anno sit communicandum ?

Divisio Textus

Articulus 29 : An malus etiam sacerdos conficiat ?

Articulus 30 : An precisus ab Ecclesia etiam potest conficere ?

Articulus 31 : An missa boni sacerdotis sit melior quam missa mali sacerdotis?

Articulus 32 : Quare specialiter prohibetur a canonibus, quod missa vel sacramenta non recipiantur ab hereticis, simoniacis, schismaticis, et notoriis fornicariis ?

Articulus 33 : An corpus Christi verum sit melius corpore Christi mystico ?

Articulus 34 : An bene dicatur missa, quia coelestis missus est ad consecrandum vel vivificandum ?

Articulus 35 : Quomodo intelligendum sit illud, Maledicam benedictionibus vestris ?

Articulus 36 : Quare dulcedo sacramenti non sentitur a sumentibus ?

Articulus 37 : An sacerdos extra altare et sine sacris vestibus potest celebrare ?

Articulus 38 : An mus vel aliud animal brutum potest sumere corpus Christi ?

Articulus 39 : Haereticus quis sit, et unde dicatur ?

Distinctio 14

Divisio Textus

Articulus 1 : An sacramentum poenitentiae bene ordinetur quantum in ordine sacramentorum ?

Articulus 2 : An poenitentia sit secunda tabula post naufragium ?

Articulus 3 : An poenitentia est virtus ?

Articulus 4 : An poenitentia sit virtus generalis vel specialis ?

Articulus 5 : Utrum poenitentia sil in uno genere, vel in pluribus ?

Articulus 6 : An poenitentia sit gustitea ?

Articulus 7 : An poenitentia sit charitas vel alia virtus ?

Articulus 8 : In qua vi anime est poenitentia ?

Articulus 9 : An poenitentia sit prior aliis virtutibus ?

Articulus 10 : Qualiter poenitentia timore concipiatur ?

Articulus 11 : Quare poenitentia non concipiatur amore, vel alia virtute ?

Articulus 12 : An diffintiio poenitentiae sit bene assignata ab Ambrosio ?

Articulus 13 : An vere poenitens possit cadere, et de cztero damnabiliter peccare?

Articulus 14 : An aliquis lavari possit per poenitentiam usque ad munditiam ?

Articulus 15 : An illis qui iterant peccata, prosint priora lamenta ?

Articulus 16 : An ille qui commissa plangit tamen non deserens, pane graviort se subjsi. ciat?

Articulus 17 : An velle non peccare aut cessare a peccato sit vera paenitentia ?

Articulus 18 : An peccata deleantur per poenitentiam secundum quod est virtus, vel sacramentum ? et, An habeat duos actus, scilicet plangere, et odire ?

Articulus 19 : An eleemosyna auferat culpam, et pec catorem mundum faciat ?

Articulus 20 : An omnia ante acta bona per poenitentiam sequentem vivificentur ?

Articulus 21 : Utrum omnia mortificata possunt vivificari ?

Articulus 22 : An opera mortificata quoad omnia quae sunt in tpsis, vivificantur ?

Articulus 23 : Per quid vivificentur opera mortificata?

Articulus 24

Articulus 25 : An tertia diffinitio poenitentia sit bene assignata ?

Articulus 26 : An peccator semper debeat dolere, et de dolore gaudere ?

Articulus 27 : Qui dicuntur perfecti? et, Quae est penitentia perfectorum ?

Articulus 28 : Quot sint modi poenitentiae ?

Articulus 29 : An saepius iterata poenitentia, semper de criminibus datur venia toties quoties ?

Articulus 30 : An resurgens per poenitentiam a peccato, resurgat in majori charitate quam prius habuit ?

Articulus 31 : An sit aliquod summum malum ?

Articulus 32 : An mali possunt reverti ad virtutis viam per poenitentiam ?

Articulus 33 : An ad primum statum sit reditus per poenitentiam ?

Articulus 34 : An David debuit puniri propter numerationem ?

Distinctio 15

Divisio Textus

Articulus 1 : An de uno peccato potest agi paniteniia, alio peccato in delectatione retento ?

Articulus 2 : An pro uno peccato potest consurgere duplex tribulatio ?

Articulus 3

Articulus 4 : An quingue modi quibus flagella contingunt, sunt bene assignati et distincti ?

Articulus 5 : An Deus puniendo peccata servet mensuram debitam ?

Articulus 6 : An per sententiam sacerdotis preventatur sententia sudicis ?

Articulus 7 : ain pro levi culpa, ut in sabbato colligere ligna, debuit infligt mors ?

Articulus 8 : An sine fide aliqua poena sit satisfactoria ?

Articulus 9 : An satisfaciens in peccate mortali satisfecerit ?

Divisio Textus

Articulus 10

Articulus 11 : An oporteat quemlibet satisfacere qui deliquit ?

Articulus 12 : An diffinitio satisfactionis sit bona ?

Articulus 13 : Quomodo differt opus satisfactionis ab aliis operibus panitentia ?

Expositio Textus

Articulus 14 : An eleemosyna sit in genere virtutis ?

Articulus 15 : An eleemosyna sit bene diffinita ?

Articulus 16 : An eleemosyna sit de precepto, vel con. silio ? et, si de precepto, sub guo ?

Articulus 17 : An eleemosyna sit pars satisfactionis ?

Articulus 18 : Qualiter eleemosyna distinguatur ab aliis partibus satisfactionis ?

Articulus 19 : An eleemosyna magis consisiat in voluntate interiort, ved in dato exteriori 7?

Articulus 20 : An eleemosyna potest esse sine compasstone, vel compassio sit et substantialis ?

Articulus 21 : An sepultura sit eleemosyna, vel species eleemosyne ?

Articulus 22 : De eleemosynis spiritualibus.

Articulus 23 : An eleemosynae spirituales corporalibus sunt meliores ?

Articulus 24 : Ex quo potest vel debet fieri eleemosyna ?

Articulus 25 : An uxor de bonis mariti, aut econtra, an monachus, aut filiusfamilias, aut famulus possint dare eleemosynam ?

Articulus 26 : An daturus eleemosynam, debet ordinate inecipere ?

Articulus 27 : An verum est illud, Qui diligit iniquitatem, odit animam suam ?

Articulus 28 : An immundis nihil sit mundum ?

Articulus 29 : An verum sit, quod nihil prodest orare, jeyunare, e& alia benefacere, nisi mens revocetur a peccato ?

Articulus 30 : An satisfactio extra charitatem, sit iteranda redeunte charitate ?

Divisio Textus

Articulus 31 : An bonum mortuum factum extra charitatem, potest umquam reviviscere ?

Articulus 32 : An bona opera facta extra charitatem diminuant incendium inferni ?

Divisio Textus

Articulus 33 : An Deus potest sanare de uno peccato et non de alio?

Articulus 34 : An omnes quos Christus sanavit in cor. pore, sanavit etiam et in anima ?

Articulus 35 : Utrum a Deo possit dimidia sperari venia ?

Articulus 36 : An et quae sint lacrymae mentis? et, An culpabiliter durus sit, qui lacrymis non ostendit dolorem peccati ?

Articulus 37 : An hoc dictum valeat, Si ergo poenitet, cur facis quae male fecisti ?

Articulus 38 : An duo modi false poenitentiae a Magistro sint bene assignati ?

Articulus 39 : An et quae sit vera poenitentia ?

Articulus 40 : An perfecta poenitentta cogit peccatorem omnia libenter sustinere ?

Articulus 41 : An possit dici, quod aliquis nequiverit emendare peccatum ?

Articulus 42 : Quid sit restitutio ?

Articulus 43 : Quid debeat restitui? et, Qualiter est restituendum ?

Articulus 44 : Cui debet fieri restitutio ?

Articulus 45 : Qualiter habent se opera restitutionis ad opera poenitentiae ?

Distinctio 16

Divisio Textus

Articulus 1 : An sacramentum poenitentiae sit unum ?

Articulus 2 : An istud sacramentum habeat partes, et quae sint ille partes ?

Articulus 3 : An poenitentia praedicetur de omnibus partibus suis simul in summa, an sigillatim ?

Articulus 4 : An sicué Deum tribus modis offendimus, sciliceé corde, ore, et opere : ita tres partes poenitentiae respondent istis tribus modis offendendi ?

Articulus 5 : An tribus differentiis peccati quae sunt cor, factum, et consuetudo, correspondeant tres partes poenitentiae ?

Articulus 6 : Quid sit contritio in genere ?

Articulus 7 : Quid sit contritio propria diffinitione ?

Articulus 8 : Que sit differentia inter compunctionem, aliritionem, et contritionem ?

Articulus 9 : Cujus partis anime est contritio ?

Articulus 10 : An contritio semper eodem modo fuerit in Novo et Veteri Testamento?

Articulus 11 : Quid sit primum movens ad contritionem ?

Articulus 12 : An confessio sit in precepto et obliget omnes ?

Articulus 13 : An confessio siti de jure naturali vel positivo ?

Articulus 14

Articulus 15 : An confessio sit actus virtutis, vel tantum sacramenti ?

Articulus 16 : An diffinitiones poenitentiae sint bene date ?

Articulus 17 : An aliquis et quis articulus fidet moveat ad confessionem ?

Articulus 18 : Cui attributo in Deo innititur confessio ?

Articulus 19 : An sufficiat per Joannem facta institu tio ad satisfactionem.

Articulus 20 : An satisfatio sit in precepto ?

Articulus 21 : An idem sit satisfacere, et dignos fry. ctus poenitentiae facere ? et, Qui sunt fructus digni poenitentiae ?

Articulus 22

Articulus 23 : An circumstantiae aggravent, relinquendo actum in eadem specie ?

Articulus 24 : An poenitens tenetur confitert omnia peccata sua, et circumstantias ?

Articulus 25 : An poenitens teneatur revolvere cumstantias in contritione et satisfactione ?

Articulus 26 : Que et quot sint circumstantiae aggravantes peccatum ?

Articulus 27 : Quae circumstantiarum vitium magis aggravat ?

Articulus 28 : An poenitens debet se ponere omnino in judicio et potestate sacerdatis, nihil sut guris sibi reservans ? et, An teneatur ingredi religionem si sacerdos injungat ?

Articulus 29 : An contritio potest intendi ?

Articulus 30 : An per aliquid et penes quid attenditur intensio contritionis ?

Articulus 31 : Quanta debeat esse contritio ?

Articulus 32 : An contritio debeat esse aequalis de omnibus peccatis ?

Articulus 33 : An contritio possit esse brevis et finita ?

Articulus 34 : Quanta debet esse quantitas contritionis respectu voluntatis peccandi vel non . peccandi ?

Articulus 35 : An sit aliquis status ultra quem non intenditur, neque crescit contritio ?

Articulus 36 : An oporteat confessionem esse integram?

Articulus 37 : An hypocrisis sit bene diffinita ?

Articulus 38 : An hypocrisis sit speciale peccatum, an generale congunctum aliis ?

Articulus 39 : In quibus operibus frequentius apparet hypocrisis ? et, In quo actu pejor sit ?

Articulus 40 : Quomodo hypocrisis se habeat ad inanem gloriam ?

Articulus 41

Articulus 42 : An bone conscientiae confortatio requirttur in eo qui debet communicare ?

Articulus 43 : An ludi sint peccatum mortale, et qui, et qui non ?

Articulus 44 : An digni fructus virtutum dicantur digni fructus poenitentiae ?

Articulus 45 : An poenitentiae quae non imponuntur pro qualitate criminum secundum auctoritates canonum, debeant dici false peenitentia ?

Articulus 46 : An militia, negotiatio publica, vectigafia, et pedagia, sint licita vel illicita ?

Articulus 47 : An bene dividatur poenitentia a Magistro ?

Articulus 48 : An poenitentia sit ante baptismum ?

Articulus 49 : An poenitentia sit fundamentum, et qualiter sit?

Articulus 50 : Qux sint in illo fundamento? et, An poenitentia quae est fundamentum, sit virtus vel sacramentum ?

Articulus 51 : An idem sit fundamentum rerum sperandaram Christiane religionis, et premu zelerm.

Articulus 52 : An fides praecedat poenitentiam ?

Articulus 53

Articulus 54 : An bonorum sit poenitentia ? et, Utrum boni et humiles de venialibus debeant agere poenitentiam ?

Articulus 55 : An aliquis non habens debitum, posstt dicere orationem Dominicam ?

Distinctio 17

Divisio Textus

Articulus 1 : An in sola contritione peccatum dimittatur ?

Articulus 2 : An votum debeat pro operatione reputart ?

Articulus 3 : An sufficiat confiteri soli Deo ?

Articulus 4 : An per gemitum poenitentiae ante oris confessionem dimittatur peccaium ?

Articulus 5 : An omnes teneamur ad oris confessionem ?

Articulus 6 : An confessio necessario debet fieri in charitate ?

Articulus 7 : An sicut anima est vita corporis, ita Deus est vita anime ?

Articulus 8 : An in poenitente confessio praecedit ju-. stificationem ?

Divisio Textus

Articulus 9 : Quid sit justificatio impii?

Articulus 10 : Que sint illa quatuor quae requiruntur ad justificationem impii ?

Articulus 11 : Quis sit ordo eorum quae requiruntur ad justificationem impii ?

Articulus 12 : An yustijieatio impii est naturalis vel miraculosa ?

Articulus 13 : Cujus attributi sit justificatio impii ?

Articulus 14 : An justificatio impii sit effectus justitiae vel misericordiae ?

Articulus 15 : Quid sit motivum ad justificationem impii ?

Articulus 16 : Quomodo habeant se ad invicem dilectio, predestinatio, vocatio, electio, sustificatio, et magnificatio ?

Articulus 17 : Quid sit sanatio mentis ?

Articulus 18 : An renovatio mentis fiat per virtutes, et per gratiam ?

Articulus 19 : An sanitas mentis et renovatio imaginis sint idem, vel differant ?

Articulus 20 : An sanitas mentis fiat per gratiam praevenientem ?

Articulus 21 : An sanitas mentis fiat per gratiam sacramenti ?

Articulus 22 : An praedicta sanitas fiat subito, vel successive ?

Articulus 23 : Sanatio et renovatio in quo differant?

Articulus 24 : An confessio liberet animam a morte ?

Articulus 25 : An modi purgationis a peccato secundum Magistrum sint bene distincti ?

Articulus 26 : An poenitens teneatur aliis a sacerdote suam poenitentiam manifestare ?

Articulus 27 : An teneamur confiteri in conspectu populi ?

Articulus 28 : Quare dicatur aliquod peccatum veniale ?

Articulus 29 : An desperatio veniat ex contemptu, vel ex timore ?

Articulus 30 : An verum sit quod dicit Magister, Nullus debite gravioris pene accipit veniam ?

Articulus 31 : An confessio est virtus ?

Articulus 32 : An oporteat confiteri homini ?

Articulus 33 : An verum sit hoc dictum Magistri di- centis, Lavant lacryme delictum, quod voce pudor est coniiteri?

Expositio Textus

Articulus 34 : An recognoscens peccata sua potest aljquid adversus proximum in corde suo tenere ?

Articulus 35 : An aliquis potest confiteri suo conserva ?

Articulus 36 : Qualis debet esse confessio ?

Articulus 37 : An temporalibus penis mutantur aeterna supplicia ?

Articulus 38 : An aliquis potest agere poenitentiam neseientibus alvis ? et, An seipsum aliquis potest excommunicare ?

Articulus 39 : An soli sacerdoti sit confitendum, vel confessto facta cuilibet homini valeat ?

Articulus 40 : An sacerdoti proprio sit confitendum ? et, An valeat confessio facta cuilibet sacerdott ?

Articulus 41 : An plures possunt esse proprii sacerdotes ?

Articulus 42 : Utrum, posito quod unus proprius sacerdos habeat plures coadjutores, facta confessione uni, teneatur confessus confiteri alteri si ille precipiat ?

Articulus 43 : An aliquis ex privilegio potest audire eos qui sunt alterius subditi ?

Articulus 44 : An aliquis privilegiato confessus, teneatur etiam confitert proprio sacerdoti ?

Articulus 45 : An aliquid utilitatis consequatur si quis confiteatur privilegiato ?

Articulus 46 : An diffinitiones scandali sint bone ?

Articulus 47

Articulus 48 : An scandalum sit speciale peccatum distinctum ab aliis peccatis ?

Articulus 49 : An scandalum semper sit peccatum mortale ?

Articulus 50 : An scandalizare aliquo modo conveniat bonis ?

Articulus 51 : Quorum est scandalizari?

Articulus 52 : Que sunt illa quae dimitienda sunt propter scandalum ?

Articulus 53 : An indulgentia percipiatur in contritione vel confessione ?

Articulus 54 : An per signa sive scripta possit fieri confessio ? et, An per interpretem ?

Articulus 55 : An peccata aliquando dimittaniur in contritione, aliquando in confessio~ ne?

Articulus 56 : An sola justitia utatur Deus, vel etiam misericordia in condemnatione ?

Articulus 57 : An semper necessarium sit confiteri suo sacerdoti ?

Articulus 58 : An aliquis potest confiteri suo socio, et ad quid valeat illa confessio ?

Articulus 59 : An confessio facta laico socio sit sacramentum ?

Articulus 60 : Qualis sacerdos est querendus ? et, Que sint conditiones sacerdotis confitentis ?

Articulus 61 : An volenti confiteri, sed morte prevento, votum reputetur pro facto ?

Articulus 62 : An diversa sollicitudo sit habenda penes peenitentes ?

Articulus 63 : An excommunicatus ab Ecclesia, et non a Deo, sit vitandus ?

Articulus 64 : An teneamur ad confitenda venialia ? et, An reiteranda est confessio eorum que dicta sunt ?

Expositio Textus

Distinctio 18

Divisio Textus

Articulus 1 : An in Ecclesia claves alique sint necessarie ?

Articulus 2 : An diffinitio clavis posita a Magistro sit bene data?

Articulus 3 : Quot sint claves ?

Articulus 4 : An scientia, discernendi inter lepram et non lepram, sit clavis Ecclesiae ?

Articulus 5 : De secunda clave quae est ligandi et solvendi notestas, ar sit communicabilis ?

Articulus 6 : An haereticus habens ordinem, etiam habeat clavem?

Articulus 7 : An sacerdos valeat absolvere a culpa et a reatu pane aeterne ?

Articulus 8 : An peccatum debeat et possit dici tenebra ?

Articulus 9 : An fiat absolutio a debito xterne pense per absolutionem a sacerdote factam?

Articulus 10 : An Verbum Dei dimittat peccata ?

Articulus 11 : Quae et qualis sit potestas sacerdotum in dimittendis peccatis ?

Articulus 12 : An charitas Ecclesiae dimittat peccata ?

Articulus 13 : An sacerdos Evangelicus differat a sacerdote Legati ?

Articulus 14 : An Legalis sacerdos habuit claves ?-

Articulus 15 : An dictum illud Salvatoris sit verum, Quodcumque ligaveris super terram, etc.?

Articulus 16 : An diffinitio excommunicationis data a Magistro sit bona ?

Articulus 17 : Quot modis fiat excommunicatio ?

Articulus 18 : In quem ferenda est excommunicatio ?

Articulus 19 : An quilibet qui habet claves, potest excommunicare ?

Articulus 20 : Qualiter ferenda sit excommunicatio.?

Articulus 21 : An participare cum excommunicato sit peccatum mortale ?

Articulus 22

Distinctio 19

Divisio Textus

Articulus 1 : An Christus habuit claves ?

Articulus 2 : An clavis eque sit ad claudendum et aperiendum ?

Articulus 3 : Quomodo clavis se habeat ad ordinem?’

Articulus 4 : An ostiarii habeant claves ?

Articulus 5 : An reges inuncti habeant claves ?

Articulus 6

Articulus 7 : An abbatisse et priorisse quibus committuntur regimina mulierum, habeant claves ?

Articulus 8 : An per clavem jurisdictionis valet aliquis plus una vice ante absolutionem priori excommunicari ? et, An absolutus ab una excommunicatione, sit absolutus ab alia ?

Articulus 9 : An sacerdos potest uti clave jurisdictionis adversus majsorem, aequalem, vel minorem se ?

Articulus 10 : An aliquis clave jurisdictionis potest uti in subditos alienos ?

Articulus 11 : An Episcopus potest absolvere nolentem ?

Articulus 12 : An boni et mali habentes jurisdictionem, habeant claves ?

Articulus 13

Articulus 14 : An Moyses et Aaron fuerunt sacerdotes, et quam differenter ?

Articulus 15 : An Caiphas bene dicatur prophetasse ?

Articulus 16 : An heretici vel mali prelati Christiani conferant benedictionem ?

Articulus 17 : An fraterna correctio sit bene diffinita a Magistro ?

Articulus 18 : An ille qui debet corrigere, debet esse irreprehensibilis ?

Articulus 19 : An omnes teneamur ad fraternam correctionem ?

Articulus 20 : An correctio fraterna sit omnium in omnes ?

Articulus 21 : An in correctione fraterna servandus sit ordo aliquis ?

Articulus 22 : Quomodo differat correctio fraterna a correctione fudicis ?

Articulus 23 : An Deus juste liberavit meretricem, non invento qui projiceret primum lapidem ?

Articulus 24 : An in lege veteri per cerimonialia dimittebantur venialia ?

Articulus 25 : An omnis qui ligat alios, sit justus ?

Distinctio 20

Divisio Textus

Articulus 1 : An in fine vite dari potest poenitentia ?

Articulus 2 : An sanus poenitens potest conjicere de certitudine charitatis, an odio an amore dignus sit ?

Articulus 3 : An Deus seram. poenitentiam exaudiat ?

Articulus 4 : An sero poenitens habeat libertatem arbitrii ?

Articulus 5 : Quid sit ignis purgatori, an corporeus, vel spiritualis ?

Articulus 6 : In quo loco sit purgatorium ?

Articulus 7 : An ignis purgatorius sit aeternus vel temporalis ?

Articulus 8 : An poena purgatorii excellat omnem poenam quam quis passus est, aut pati potest in hac vita ?

Articulus 9 : An horrendum fit incidere in manus Dei ?

Articulus 10 : An veniale peccatum potest mutari in mortale peccatum ?

Articulus 11 : An si peccator semper viveret, semper peccaret ?

Articulus 12 : An qui injunctam poenitentiam non perfecerit, tenebitur illam in purgatorio perficere ?

Articulus 13 : An latro statim ut conversus fuit, paradisum ingredi meruit ?

Articulus 14 : An mensura temporis satis aperte prefigitur poenitentibus ?

Articulus 15 : An notificari debeat confitenti quantum oporteat facere secundum canonem, non tamen injungere ?

Articulus 16 : Indulgentia sive relaxatio quid sit ?

Articulus 17 : An relaratio etiam habeat effectum, et an valeat ?

Articulus 18 : Cui valeat indulgentia ?

Articulus 19 : An indulgentia aequaliter valeat danti et facienti hoc quod Ecclesia requirit, et habenti voluntatem faciendi, sed non facienti propter defectum facultatis ?

Articulus 20 : An Papa existens in peccato mortali, potest dare indulgentias, etiam ei qui est in peccato mortali ?

Articulus 21 : An Episcopus possit facere et dare indulgentias ?

Articulus 22 : An sacerdos, simplex conferre possit indulgentias ? et, An unus laicus possit aliert dare suas indulgentias ?

Expositio Textus

Distinctio 21

Divisio Textus

Articulus 1 : An aliqua venialia dimitiantur post hane vitam ?.

Articulus 2 : An sint aliqui qui aedificent ignum, fenum, et stipulam? et, Quid illa significent ?

Articulus 3 : An lignum, fenum, stipula, edificentur super fundamentum ?

Articulus 4 : An ignis purgatorius sit vel non sit post mortem ?

Articulus 5 : Quare pene inferni nominantur multis nominibus, purgatorii vero non nisi uno nomine ?

Articulus 6 : Quid intelligitur per aedificantes aurum, argentum, et lapides pretiosos ?

Articulus 7 : An existentes in purgatorio purgentur voluntarie vel involuntarie ?

Articulus 8 : An in damnatis veniale puniatur zxternaliter ?

Articulus 9 : An anime in purgatorio punientur per daemones ?

Articulus 10 : An error iste Grecorum veniat approbandus, qui dicunt nullum ante diem judicii intrare celum vel infernum, sed in mediis locis conservari ?

Articulus 11 : An oportet in confessione omnia criminalia sigillatim exprimi ?

Articulus 12 : An pie mentes debeant ibi cognoscere culpam ubi culpa non est?

Distinctio 22

Divisio Textus

Articulus 1 : An peccata dimissa redeant per quodlibet recidivum ?

Articulus 2 : An peccatum veniale etiam redeat per ingratitudinem sicut alia?

Articulus 3 : An originale etiam redeat per ingratitudinem ?

Articulus 4 : An ille cui plura dimissa sunt, magis tenetur ad gratiarum actiones, quam ille qui servavit innocentiam ?

Articulus 5 : An sacramentum poenitentiae habeat tria sicuti cetera, scilicet rem tantum, signum tantum, rem et signum simul ?

Articulus 6 : Quid in sacramento poenitentiae sit signum, et quid res et signum, et quid res tantum ?

Articulus 7 : An in sacramento poenitentiae signum sit unum vel plura ?

Articulus 8 : An sacramentum poenitentiae sit unum vel plura ?

Articulus 9 : Qualiter sacramentum poenitentiae sit unum ?

Articulus 10 : An sacramentum poenitentiae indiguit institutione ?

Articulus 11 : An sacramentum poenitentiae sit institutum ante statum peccati ?

Articulus 12 : An sacramentum poenitentiae sit institutum in lege nature ?

Articulus 13 : Qualiter sacramentum poenitentiae fuit institutum tempore legis Mosaice ?

Articulus 14 : Qualiter institutum est sacramentum poenitentia tempore legis Evangelicae ?

Distinctio 23

Divisio Textus

Articulus 1 : An extrema unctio sit sacramentum ?

Articulus 2 : An unctio extrema sit bene diffinita ?

Articulus 3 : An oleum consecratum ab Episcopo sit materia sacramenti extreme unclionis ?

Articulus 4 : Quae sit forma hujus sacramenti ?

Articulus 5 : An sacramentum extremae unctionis bene ordinatur inter alia sacramenta ?

Articulus 6 : An oporteat eum esse Episcopum qui consecrat oleum quod est materia extreme unctionis ?

Articulus 7 : An sit aliqua principalis unctio ? et, An illa sit quae fit in baptismo, confirmatione, vel extrema unctione ?

Articulus 8 : An Reges debent inungi in scapulis oleo, non chrismate, et non in capite ?

Articulus 9 : An solum infirmi sint perceptibiles hujus sacramenti ?

Articulus 10 : In qua aetate infirmus perceptibilis est sacramenti extremae unctionis ?

Articulus 11 : An in omni aegritudine aliquis sit perceptibilis hujus sacramenti ?

Articulus 12 : Quare furiosi et amentes et alii similibus infirmitatibus laborantes, prohibentur a perceptione hujus sacramenti ?

Articulus 13 : An sacramentum extreme unctionis ab Apostolis aut a Christo sit institutum ?

Articulus 14 : An sacramentum extreme unctionis bene dicat Magister duplici de causa institutum ?

Articulus 15 : An infirmus percipiens hoc sacramentum, in aliquo loco determinato sit inungendus ?

Articulus 16 : In quibus partibus corporis infirmus sit imungendus ?

Articulus 17 : An extrema unctio sit unum vel plura sacramenta ?

Articulus 18 : Quid faciendum sit, st sacerdos inungens ungendo moriatur ?

Articulus 19 : An in sacramento extreme unctionis sit aliquid quod est sacramentum tantum, et aliquid quod est sacramentum et res, et aliquid quod est res tantum ? et, An imprimat characterem ?

Articulus 20 : An extrema unctio possit iterari ?

Articulus 21 : An in morbis chronicis debeat et possit semper iterari extrema unctio ?

Distinctio 24

Divisio Textus

Articulus 1 : An sacramentum Ordinis bene sequatur sacramentum extreme unctionis.

Articulus 2 : Quare istud sacramentum pre ceteris dividilur in partes ?

Articulus 3 : Qua divisione dividatur hoc sacramentum ordinis ?

Articulus 4 : An hoc sacramentum sit unum vel plura ?

Articulus 5 : Quae sit ordinum sufficientia ?

Articulus 6 : An sint septem ordines propter septiformem gratiam ?

Articulus 7 : Quae requiruntur ad hoc, quod aliquis possit suscipere ordines ?

Articulus 8 : Quae scientia requiritur ad promotionem ordinum ?

Articulus 9 : Quae vita requiritur ad hoc ut aliquis sit idoneus ?

Articulus 10 : Quantum peccatum committit promovens non idoneum ? et, An necessitate aliqua potest excusari ?

Articulus 11 : An non idonee promotus in quolibet actu officii sui peccet mortaliter ?

Articulus 12 : Qualiter illius peccati remedia possunt acquiri

Articulus 13 : An corona sit ordo vel tantum dispositio ad ordinem ?

Articulus 14 : An tonsura in veteri lege figurabatur in Nazareis ?

Articulus 15 : An clerici habeant jus hereditatis inter parentes suos vel non ?

Articulus 16 : An ordo ostiariorum sit primus, et habeat aliquem actum spiritualem ?

Articulus 17 : An ordo ostiariorum imprimat characterem ?

Articulus 18 : An in sacramento istius ordinis sit aliqua specialis forma ?

Articulus 19 : An ordo lectoratus sit bene ordinatus inter ordines ?

Articulus 20 : De differentia lectoratus ad psalmistatum.

Articulus 21 : Quis sit actus ordinis lectoratus ?

Articulus 22 : Quis sit actus exorcistarum ?

Articulus 23 : An ordo exorcistarum colligat duos praecedentes secundum naturam totius potestativi ?

Articulus 24 : An acolythatus sit ordo ?

Articulus 25 : Quando acolythis imprimitur character ?

Articulus 26 : Quis sit actus subdiaconi, ad quem imprimitur character ?

Articulus 27 : An ordo subdiaconatus praecellat quatuor alios ordines ?

Articulus 28 : Quare isti tres ordines dicuntur sacri?

Articulus 29 : Quis sit actus principalis ordinis diaconatus ?

Articulus 30 : An tam diaconatus quam alii priores praeexigant alia sacramenta?

Articulus 31 : An vestis sacra exigatur ad hoc ut fiat actus ordinis ?

Articulus 32 : An sacerdotium conferatur consecratione vel merito sanctitatis ?

Articulus 33 : An sacerdotium veteris legis et nova sit idem sacerdotium ?

Articulus 34 : Qualiter character sacerdotii uniat sibi characteres ordinum praecedentium ?

Articulus 35 : An tres actus sacerdotii positi a Magistro, sint sufficienter assignati ?

Articulus 36 : An canones bene appellent duos sacros ordines ?

Articulus 37 : An ordo bene diffiniatur in Littera a Magistro ?

Articulus 38 : Quid sit in sacramento ordinis pro materia et forma ?

Articulus 39 : An Episcopatus, et alia quae Magister enumerat, sint ordines ?

Articulus 40 : Quando et qualiter praedicta conferantur?

Distinctio 25

Divisio Textus

Articulus 1 : An haeretici ab Ecclesia praecisi, possunt conferre ordines ?

Articulus 2 : Quid sit simonia ?

Articulus 3 : An simonia sit heresis ?

Articulus 4 : An inferior cum superiori potest committere simoniam ?

Articulus 5 : Quibus modis committatur simonia?

Articulus 6 : Quare venditores spiritualium dicuntur simoniaci, cum tamen non sequantur Simonem, sed potius Giezi ?

Articulus 7 : An canones bene disposuerint de aetate ordinandorum, cum tamen non servetur ?

Distinctio 26

Divisio Textus

Articulus 1 : Quare matrimonium sit institutum ?

Articulus 2 : An Adam doluerit in ablatione coste ?

Articulus 3 : An Heva de osse vel de carne debuit formari ?

Articulus 4

Articulus 5 : Anu matrimonium potest institui pluribus vicibus ?

Articulus 6 : An in paradiso [uissent nuptiae et matrimonium ?

Articulus 7 : An in paradiso fuisset conceptus sine ardore libidinis ?

Articulus 8

Articulus 9 : An concupiscentia sit mortalis vel lethalis ? et, Cum concupiscentia inhaereat coitui, an ille sit semper mortalis ?

Articulus 10 : An prima institutio matrimonii habuit praeceptum ?

Articulus 11 : An actus matrimonialis habet indulgentiam, vel praemium ?

Articulus 12 : An permissio in Novo Testamento sit de bonis moralibus ?

Articulus 13 : An opinio haereticorum dicentium coitum cum uxore esse peccatum, sit toleranda ?

Articulus 14 : An matrimonium sit sacramentum ? et Quae sit res ipsius 2 et, A quo trahat virtutem sui effectus ?

Articulus 15 : An matrimonium ante carnalem copulam sit perfectum?

Divisio et Expositio Textus

Articulus 1 : In quo genere sit matrimonium?

Articulus 2 : An diffinitiones matrimonii sint bene assignate ?

Articulus 3 : An alter conjugum sine altero continere potest ?

Divisio Textus

Articulus 4 : An mutuus consensus per verba vel signa expressus, sit causa efficiens matrimonii ?

Articulus 5 : An talis consensus semper efficiat matrimonium ?

Articulus 6 : Quare in hoc sacramento potius quam in alio requiritur consensus ?

Articulus 7 : An conjugium dicatur consistere in unione animorum vel corporum ?

Articulus 8 : Utrum et quando necesse est reddere debitum ?

Articulus 9

Articulus 10 : An post introitum religionis et votum continentiae emissum potest vir redire ad uxorem, et an uxor teneatur eum recipere ?

Articulus 11 : An impotentia coeundi vel aliud impedimentum possit dirimere matrimonium ?

Articulus 12 : An diffinitio sponsalium bene sit assignata ?

Articulus 13 : Quorum sunt sponsalia ?

Articulus 14 : Quis sit effectus sponsalium? et, An sponsalia possunt solvi?

Articulus 15 : Quibus modis sponsalia contrahantur ?

Articulus 16 : Quibus modis sponsalia dirimantur ?

Articulus 17

Articulus 18 : An in sponsalibus debeat esse terminus ad solemnizandum matrimonium ?

Articulus 19 : An diffinitio bigamiae sit bene assignata ?

Articulus 20 : Quot modis fat bigamia?

Articulus 21 : An bigamiae adjungatur irregularitas ?

Articulus 22 : An bigamia admittat dispensationem ?

Distinctio 28

Divisio Textus

Articulus 1 : An juramentum cum sponsalibus faciat matrimonium ?

Articulus 2 : An accedente copula carnali sponsio de futuro faciat matrimonium ?

Articulus 3 : Quae poenitentia venit injungenda ei qui exprimit verba consensus et non intendit : et ita decipit eum cum quo vtdetur contrahere ?

Articulus 4 : An filia familias potest invitis parentibus tradi marito ?

Articulus 5

Articulus 6 : An consensus sid in carnalem copula ?

Articulus 7 : An vir sit dominus sue uxoris ?

Distinctio 29

Divisio Textus

Articulus 1 : Quomodo definitur vis sive coactio ?

Articulus 2 : Quomodo dividatur coactio ?

Articulus 3 : An metus cadat in constantem ? et, Quis sit constans ?

Articulus 4 : An vis evacuet matrimonii consensum ?

Articulus 5 : An metus in eo qui vin patitur, aliquod relinquat peccatum ?

Distinctio 30

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit error ?

Articulus 2 : An error ex sut natura evacuet et impediat matrimoniam ?

Articulus 3 : Quid sit error persone ?

Articulus 4 : An erroris divisio quam ponit Magister in Littera, sit bene assignata?

Articulus 5 : An Lia coniungens se Jacob qui consenserat in Rachel, mortaliter peccavit, et adulterium commisit ?

Articulus 6 : An aliquis adorans diabolum transfiguratum in Angelum lucis mortaliter peccet ?

Articulus 7 : An suscipiens haereticum nomine Catholici peccet mortaliter ?

Articulus 8 : An erat verum matrimonium inter Joseph et gloriosam Dei genitricem Virginem ?

Articulus 9 : An sacramentum matrimoni inter Mariam et Joseph fuit perfectum ? et, An juste Joseph voluit Mariam dimittere ?

Articulus 10 : An bonum matrimonii istius fuit bonum prolis ?

Articulus 11 : An votum castitatis beate Virginis contrariebatur consensui matrimoniali ?

Articulus 12 : An inter beatam Virginem et Joseph fuit individuitas vitae ?

Articulus 13

Distinctio 31

Divisio Textus

Articulus 1 : In quo genere boni sit matrimonium ?

Articulus 2 : An bona matrimonii sint in eodem genere cum matrimonio, aut sint in genere boni honesti ?

Articulus 3 : Quod bonorum matrimonii sit praestantius ?

Articulus 4 : An ista bona conveniant matrimonia in quantum est in remedium ?

Articulus 5 : An haec bona matrimonii habeat omne matrimonium ?

Articulus 6 : An ista bona conveniant matrimonio in quantum initiato, vel rato, vel consummato ?

Articulus 7 : An bonum nuptiale sit tripartitum ?

Articulus 8 : An fides secundum quod est bonum matrimonii, bene diffiniatur ?

Articulus 9 : Quis sit actus hujus fidei ?

Articulus 10 : An proles secundum substantiam sit bonum matrimonii, vel secundum bonitatem ?

Articulus 11 : Quid sit divortium ?

Articulus 12 : Qui sunt qui possunt denuntiare causas divortit ?

Articulus 13 : Utrum et quando matrimonium potest accusari ?

Articulus 14 : An Matrimonium imprimat characterem ?

Articulus 15 : An conservatio continentiae sit de confirmantibus matrimonium et essentiam ejus ?

Articulus 16 : An omne matrimonium habeat bona matrimonii ?

Articulus 17 : An inter illos est matrimonium, qui causa libidinis exercende copulantur?

Articulus 18 : Quae poenitentia debetur illis qui venena sterilitatis procurant ?

Articulus 19 : An actus reddendi debitum sit meritorius?

Articulus 20 : Quare ardentior amator sue uxoris potius comparetur adultero quam fornicatori ? et, Quis dicitur ardentior amator ?

Articulus 21 : Quando coitus est bonus ?

Articulus 22 : An praegnantibus sit reddendum debitum ?

Articulus 23 : An sit mortale peccatum tempore orationum statuto petere debitum ?

Articulus 24 : An in propria conjuge potest esse usus contra naturam ? Et, An coeuntem contra usum debitum contingit peccare mortaliter ?

Articulus 25 : An coitus procedens ultra necessitatem, sit mortale peccatum ?

Articulus 26 : Quae sunt illa quae Apostolus secundum veniam concessit ?

Articulus 27 : An omnis coitus sit vitium vel peccatum ? et, Unde habet illud peccatum vel vitium ?

Articulus 28 : In cognoscens uxorem suam aliquo casu sit repellendus ab Ecclesia ?

Distinctio 32

Articulus 1 : An conjuges matrimonialiter conjuncti, sint inter se aequales ?

Divisio Textus

Articulus 2 : An semper et aequaliter contingat reddere debitum ?

Articulus 3 : An solvere debitum sit pro perfectione sanctitatis matrimonii ?

Articulus 4 : An debitum debet solvi non exigenti ?

Articulus 5 : An vir potest vovere non reddere debitum sine consensu uxoris ?

Articulus 6 : An alter conjugum potest abstinere a reddendo debito ut vacet orationi ?

Articulus 7 : An si mulier aliquid voverit vire consentiente, ipsa teneatur ad observationem viro postmodum repugnante ?

Articulus 8 : An mulier quae permittente viro continentiam voverit, viro postea prohibente, teneatur reddere debitum ?

Articulus 9 : An in matrimonio debitum semper sit reddendum, non autem poscendum ?

Articulus 10 : An liceat in temporibus in Littera nominalis conjuges convenire ?

Articulus 11 : An in qualibet hora dictorum festorum semper sit abstinendum ?

Articulus 12 : An quando vacandum est orationi, possit aliquis reddere debitum ?

Articulus 13 : An alter conjugum solvens debitum, eodem die edere possit carnes Agni? et, An exigens possit accipere corpus Domini? et, An eodem die quando acceptum est, possit reddit debitum ?

Distinctio 33

Divisio Textus

Articulus 1 : An matrimonium sit naturale vel de jure gentium ?

Articulus 2 : An habere plures uxores sté naturale?

Articulus 3 : An unam mulierem habere plures viros sit contra naturam ?

Articulus 4 : Utrum ante legem gratiae soli libidinosi fuerunt bigami ?

Articulus 5 : An aliquando licuit habere concubinam ?

Articulus 6 : Qualiter bonum sacramenti in conjugiis antiquorum salvabatur ?

Articulus 7 : An unquam leuerit alicui viro habere plures uxores ?

Articulus 8 : An concubitus Loth cum suis filiabus licuit ?

Articulus 9 : Utrum antiquorum conjugia nostrorum aequentur virginitati ?

Articulus 10 : An immoderatus usus nostri temporis fere imitetur turpitudinem fornicationis temporis antiquorum ?

Articulus 11 : Qualiter Patriarchae et Apostoli delectabantur profectu religionis ?

Articulus 12 : An difficilius fuit continere temporibus antiquis, quam his temporibus ?

Articulus 13 : An sub diversis legibus eodem modo excusabantur qui habebant plures uxores ?

Articulus 14 : An concubitus moderatus possit abesse a libidine ?

Articulus 15 : An gula sit bene diffinita ?

Articulus 16 : An gula sit peccatum carnale ?

Articulus 17 : An gula sit circa delectabile gustui ?

Articulus 18 : In omnis motus gulae sit peccatum ? et, An semper gula sit peccatum mortale ? et, An gula sit majus peccatum quam luxuria ?

Articulus 19 : An gula sit vitium capitale ?

Articulus 20 : An quinque species gule a Gregorio sint bene assignatae ?

Articulus 21 : An filie gulae sint bene assignate ?

Articulus 22 : An bene sentiant Sancti qui dicunt bonum omnes homines esse virgines ?

Articulus 23 : An concubinae Patriarcharum ancillae fuerunt, vel uxores ?

Articulus 24 : An patres antiqui habentes uxores et ancillas concubinas servabant fidem thori?

Articulus 25 : Libellus repudii cuiusmodi fuit, et quid scribebatur in eo ?

Articulus 26 : Qualiter libellus repudii fuit permissus?

Articulus 27 : An dimitteus uxorem per libellum repudii et repudiata poterant salvari in alio matrimonio ?

Articulus 28 : An aliquae uxores dicantur plurime ? et, Quae sunt ille ?

Expositio Textus

Distinctio 34

Divisio Textus

Articulus 1

Articulus 2 : Quis sit numerus eorum qui matrimonium impediunt ?

Articulus 3 : Quare hoc solum sacramentum habet impedimenta ?

Articulus 4 : An frigiditas sit impedimentum matrimonii ?

Articulus 5 : An mulier volens separari a viro propter impotentiam, debet jurare septima manu amicorum, quod non est cognita a marito ?

Articulus 6 : An separatione facia propter impotentiam, et postea compertum est per Justum iudicium non fuisse impotentiam, st contraxerint cum aliis, an debeant separari ?

Articulus 7 : Si vir cui imputatur impotentia, asserit se debitum reddidisse, mulier vero negat, an sit standum assertiona viri ?

Articulus 8 : An maleficii impedimento aliquis potest impediri a potentia coeundi ?

Articulus 9 : An maleficium sit excludendum per maleficium ?

Articulus 10 : An maleficiati debent separari?

Articulus 11 : An furia impediat matrimonium ?

Articulus 12 : An ille qui cognovit unam sororem, potest aliam ducere in uxorem ?

Articulus 13 : An adulter potest contrahere cum adultera ?

Articulus 14 : An aliquis potest dimittere uxorem quantulacumque causa, dempta sola fornicatione ?

Distinctio 35

Divisio Textus

Articulus 1 : An jus utriusque in separatione est aequale ?

Articulus 2 : An viri mulieres suas adulteras debent accusare ad sacerdotes ?

Articulus 3 : An adulteri teneantur se dimittere et se~ parari, vel possint simul habitare ?

Articulus 4

Articulus 5 : An vir potest fornicariam dimittere, et alteri copulari, sicuti falso imponitur Ambrosio quod hoc senserit ?

Articulus 6 : An vir teneatur dimittere adulteram, an tenere eam apud se?

Articulus 7 : Qualiter debeat fieri adulterii accusatio ?

Articulus 8 : Quando nain admittitur maritus ad ac~ cusationem uxoris adultere ? et, An potest ficri per sodomiam ? et, An de heeresi et reliquis casibus ?

Articulus 9 : An effectus separationis sit precisio a thoro ?

Articulus 10 : In quibus casibus vir non potest agere ad separationem thori ?

Articulus 11 : An post latam sententiam de separatione, teneatur vir recipere adulteram st tpse adulteratur ?

Articulus 12 : An mulier adultera teneatur viro eam revocantt reconciliart post sententiam de separatione thori, etiamsit noluerit ?

Articulus 13 : An mulier adultera post penitentiam adulterit possit repellere virum ab accusatione ?

Articulus 14 : An vir adulteratus occulte, sine peccato potest agere ad thort separationem contra mulierem adulleram manifeste ?

Articulus 15 : An mulier post reconciliationem amisit jus petendi debitum a viro ?

Articulus 16 : An adultera valeat duci in conjugium ?

Distinctio 36

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit conditio impediens matrimonium ?

Articulus 2 : An servitus impediat matrimonium, et quo pure ?

Articulus 3 : An impediat ex gure naturali vel positive ?

Articulus 4 : An servus unius potest contrahere cum ancilla alterius ?

Articulus 5 : An vir potest se dare in servum altert sine consensu uxoris, et absolvi per hoc a redditione debili ? Et simile queritur de muliere.

Articulus 6 : An masculi ante quatuordecim annos, et puelle ante duodecim annos inire possint matrimonium ?

Distinctio 37

Divisio Textus

Articulus 1 : An Ordo impediat matrimonium ?

Articulus 2 : An ordo sit impedimentum matrimonii locale, temporale, particulare vel universale, ubique et semper ?

Articulus 3 : An omnis ordo sacer impediat matrimonium ?

Articulus 4 : An habens uxorem, si uxore consentiente sit ordinatus, ipsa uxor teneatur intrare religionem ?

Articulus 5

Articulus 6 : Ar elerici Orientales reclamantibus uxoribus possint ordinari ?

Articulus 7 : An uxores Orientalium consentientes ordination suorum maritorum tenentur continere post moriem eorum ?

Articulus 8 : An verum sit, quod in aliquibus ordinibus potest contrahit matrimonium, nisi habitus religionis obsit ?

Articulus 9 : An aliquis talium tenetur ducere virginem ?

Articulus 10 : An aliquis talium potest ducere viduam aut repudiatam ?

Articulus 11 : An crimen impedimentum sit, et quante virtutis ?

Articulus 12 : Quot et quae sunt crimina matrimonium impedientia ?

Articulus 13 : An in tribus casibus qui polluit aliquam per adulterium, post mortem uxoris eam non potest ducere in matrimo~ nium ?

Articulus 14 : An liceat maritis uxores adulteras interficere ?

Distinctio 38

Divisio Textus

Articulus 1 : An diffinitiones voti sint bene assignate ?

Articulus 2 : An votum est eorum quae sunt sub consilio ?

Articulus 3 : Qui sunt qui possunt vovere?

Articulus 4 : An votum reddere sit necessitatis ?

Articulus 5

Articulus 6 : Unde votum habeat vin sue obligationis ?

Articulus 7 : An votum dicatur de voto secundum unam rationem ?

Articulus 8 : An transgressio volt communis faciat speciale peccatum ?

Articulus 9 : Quare aliquod votum dicatur commune, et aliquod singulare ?

Articulus 10 : An votum commune recipial dispensationem ?

Articulus 11 : An divisio voli singularis in privatum et solemne sit bona ?

Articulus 12 : An votum privatum equalis sit obligationis cum solemni ?

Articulus 13 : Quis sit modus solennisandi votum?

Articulus 14 : Utrum votum solemne fiat uno modo vel pluribus ?

Articulus 15 : An votum privatum continentiae impediat matrimonium ? et, An sic contrahentes possunt reddere debitum ?

Articulus 16 : An omne votum recipiat dispensationem ?

Articulus 17 : A quo possit fieri dispensatio ?

Articulus 18 : An cum omnibus potest dispensari ?

Articulus 19 : An votum conditionale debet implerisim. pliciter vel solum stante conditione ?

Articulus 20 : De voto interpretative. An aliquis intrans religionem et manens ultra tempus professionis, sit professus ? et, An sit compellendus ut maneat et profiteatur ?

Articulus 21 : An adulterium homicidio et aliis peccatis sit gravius ?

Articulus 22 : Quid faciendum sit mulieribus quae putant viros interemptos, vel in captivitate, vel ab iniqua dominatione num-~ quam liberandos ?

Articulus 23 : An redeunte marito alter potest manere cumea quam putat uxerem propter scandalum ?

Distinctio 39

Divisio Textus

Articulus 1 : An dispar cultus faciat personam illegitimam ?

Articulus 2 : Quare hoc potius convenit fidei, quam alteri virluti?

Articulus 3 : Ratione cujus articuli fides facit persosonam legitimam ?

Articulus 4 : An si quis ducat haereticam baptisatam que nolit dimittere heresim, debeat eam dimittere ?

Articulus 5 : An dispar cultus matrimonio superveniens dissolvuat matrimonium ?

Articulus 6 : An aliquis in Paganismo habens plures uxores, si convertatur cum omnibus illis, omnes vel una, et gue possit esse uxor ?

Articulus 7 : An propter infidelitatem potest uxor dimitti ?

Articulus 8 : An propter mortale peccatum alter conjugum potest alterum dimittere ?

Articulus 9 : An unus conjugum fidelis potest alium dimiltere ante mortem alterius ?

Articulus 10 : An inter infideles sit verum matrimonium ?

Distinctio 40

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit consanguinitas ?

Articulus 2 : Unde dicitur consanguinitas ?

Articulus 3 : Quid sit linea consanguinitatis ?

Articulus 4 : Que sit lineae divisio ?

Articulus 5 : Quid sit gradus ?

Articulus 6

Articulus 7 : An omnes gradus prohibiti: sunt ad contrahendum matrimonium ?

Articulus 8 : Unde habeat Ecclesia audaciam prohibendi a matrimonio secundum istos gradus ?

Distinctio 41

Divisio Textus

Articulus 1 : An affinitas sit ?

Articulus 2 : An diffinitio affinitatis sit bene assi-~ gnata ?

Articulus 3 : Quot sunt genera affinitatis ?

Articulus 4 : Quomodo computantur gradus affinitatis ?

Articulus 5 : Anin equalibus gradibus prohibetur et admittitur affinitas sicut consanguinilas ?

Articulus 6 : An affinitas maneat post mortem illius cujus gratia est contracta ?

Articulus 7 : An diffinitio justitiae publice honestatis sit bene data a Magistro ?

Articulus 8 : An propinguitas hac habeat aliquos gradus, et qui sint illi?

Articulus 9 : Quid juris est de hac propinquitate ?

Articulus 10 : Utrum et qui filii sint legitimi?

Articulus 11 : Quis sit modus legitimandi ?

Articulus 12

Expositio Textus

Distinctio 42

Divisio Textus

Articulus 1 : An sit aliqua spiritualis cognatio ?

Articulus 2 : Quid sit spiritualis cognatio sive proximitas ?

Articulus 3 : An spiritualis proximitas impedit matrimonium contrahendum ?

Articulus 4 : Quot sunt species cognationis spiritualis ?

Articulus 5 : Quibus sacramentis mediantibus contrahitur ista cognatio spiritualis ?

Articulus 6 : Que commatres et qui compatres possunt contrahere ?

Articulus 7 : Quid sit adoptio ?

Articulus 8 : Quot sunt species adoptionis ?

Articulus 9 : Qui possunt adoptare ?

Articulus 10 : An quilibet potest adoptari ?

Articulus 11 : Quis sit effectus adoptionis ?

Articulus 12 : Quot sunt species adoptatorum ?

Articulus 13 : Quid sit cognatio legalis ?

Articulus 14 : Qualiter cognatio legalis impediat matrimonium ?

Articulus 15 : An geniti ante compaternitatem vel post sunt illegitimi, vel solum in compaternitate ? ‘

Articulus 16 : Quot debent esse in pueri susceptione ? et, An non baptisatus potest suscipere baptisatum, et non confirmatus confirmaltum ?

Articulus 17 : An secundae nuptiae sint sacramentum ?

Articulus 18 : An matrimonium contra interdictum Ecclesie contractum, sit separandum?

Distinctio 43

Divisio Textus

Articulus 1 : An resurrectio mortuorum quandogue erit futura ?

Articulus 2 : Quid sit resurrectio ?

Articulus 3 : An resurrectio sit naturalis, vel miraculosa ?

Articulus 4 : An causa resurrectionis erit vox tuba ?

Articulus 5 : An Christus sit causa nostra resurrectionis ? °

Articulus 6 : An vox lube erit unius, aut plurium Angelorum ?

Articulus 7 : An scibile sit tempus adventus Domini ad judicium ?

Articulus 8 : Qua hora erit judicium ?

Articulus 9 : Quare citatio non precedat judicium ?

Articulus 10 : Qualiter conscientiae dieuntur libri?

Articulus 11 : An omnia peccata vel quaedam contineant libri ?

Articulus 12 : An propria et aliena peccata patebunt omnibus ?

Articulus 13 : An ex apertione illorum librorum erit aliquis cruciatus, vel consolatio ?

Articulus 14 : An judicium extremum fiet in momento ?

Articulus 15 : An sit possibile omnia mala in momento accusari ?

Articulus 16 : An totum iudicium futurum sit in momento ?

Articulus 17 : An electis adsit memoria et recordatio peccatorum ?

Articulus 18 : An illa scientia sit practica vel speculativa, quam habent electi de suis peccatis ?

Articulus 19 : Qualiter divinum judicium procedat per depositionem unius testis ?

Articulus 20 : An peccata electorum in judicio debeant propalari ?

Articulus 21 : An aligui remaneant vivi, et supervestiantur imniortalitate in resurreetione ?

Articulus 22 : An resurrectio sit a morte, vel a cineribus ?

Articulus 23 : An idem sit terminus resurrectionis a quo in bonis et malis ?

Articulus 24 : An mali resurgent cum mutilatione membrorum ?

Articulus 25 : An dolores causati ex inequalitate humorum manebant ?

Articulus 26 : An resurrectio Christi in omnibus resurgentibus appareat, cum sit causa nostre resurrectionis ?

Distinctio 44

Divisio Textus

Articulus 1 : An resurgentibus sit statura una vel diversa ?

Articulus 2 : An corpus gloriosum potest esse in mi-~ nori loco quam sit, vel exigat majo rem vel wegqualem vel minorem vel etiam nullum ?

Articulus 3 : An corpus glorivsum cum alio corpore non glorioso possit esse in eodem loco ?

Articulus 4 : An duo corpora gloriosa possunt esse in eodem loco ?

Articulus 5 : Quid sit veritas humane nature ?

Articulus 6 : An una veritas humane nature sit in omnibus hominibus ?

Articulus 7 : An aliquid de nutrimento vertatur in humanam naturam ?

Articulus 8 : Quot sunt modi resolutionis ? et, In quo resurget costa, an in Adam, vel in Heva? et, Quomodo resurgent qui vescuntur humana carne ?

Articulus 9 : An homo resurgat idem numero quoad materiam, ita quod materia cujuslibet membri redeat ?

Articulus 10 : An omnes capilli et ungues redeant in resurrectione ? et, An veritas humane nature sit accidens ?

Articulus 11 : An resurget idem homo qui mortuus fuit ?

Articulus 12 : An latrones mutilati, integri corpore resurgent ?

Articulus 13 : An post resurrectionem morluorum sanclorum corpora sint impassibilia ?

Articulus 14 : Quomodo corpora sanctorum dicantur impassibilia ?

Articulus 15 : An omnia corpora gloriosa sint equaliter impassibilia ?

Articulus 16 : An idem sit vitio carere, deformitate, et corruptione ?

Articulus 17 : An agilitas conveniat corporis gloriosis ?

Articulus 18 : Quid sit dos agilitatis ?

Articulus 19 : A quo causatur dos agilitatis ?

Articulus 20 : An agilitas uno modo sit in omnibus sanctis ?

Articulus 21 : An corpora gloriosa movebuntur ?

Articulus 22 : An motus corporum gloriosorum erit in tempore, vel in nunc ?

Articulus 23 : An corpori glorioso conveniat subtilitas?

Articulus 24 : An talis subtilitas sit eadem cum spiritualitate ?

Articulus 25 : Unde causatur haec subtilitas ?

Articulus 26 : An aequalis sit haec dos in omnibus corporibus gloriosis ?

Articulus 27 : An luminositas possit convenire corpori humano ?

Articulus 28 : Quid sit luminositas in corporibus humanis ? et, An interiora membra lucebunt ?

Articulus 29 : Quanta sit luminositas gloriosorum corporum 2?

Articulus 30 : Unde causetur illa luminositas in corporibus gloriosis ?

Articulus 31 : An corpora gloriosa erunt aequaliter lucida ?

Articulus 32 : An convenienter in corporibus gloriosis sint quatuor dotes ?

Articulus 33 : An in damnatis maneant defectus naturales ?

Articulus 34 : An corpora damnatorum ardeant, et non comburantur ?

Articulus 35 : An anima patiatur in corpore, vel a corpore ?

Articulus 36 : Quare non potest attribui corporibus damnatorum alius modus passionis ?

Articulus 37

Articulus 38 : An ignis infernalis sit corporeus ?

Articulus 39 : An ignis corporeus ste esse possit, utnon destruatur ?

Articulus 40 : An idem sit damnatis ignem videre et in tgne cruciart ?

Articulus 41 : An anima sit effigiata ut corpus ?

Articulus 42 : An spiritus sint in locis non corporalibus ?

Articulus 43 : An verum sit, quod anime priventur sensibus et affectibus ?

Articulus 44 : An fetus abortivi et monstra resurgent, et an tales habebunt dotes ?

Articulus 45 : An sint quinque receptacula animarum postquam separantur a corpore ?

Distinctio 45

Divisio Textus

Articulus 1 : An suffragia quae facit unus, altert valeant ?

Articulus 2 : An suffragia valeant defunctis ?

Articulus 3 : An suffragia valeant decedentibus in mortalt peccato ?

Articulus 4 : An suffragia prosint his qui sunt in purgatorio ?

Articulus 5 : An suffragia profuerint patribus in limbo?

Articulus 6 : An prosint suffragia pueris non aptisatis?

Articulus 7 : An suffragia prosint Sanelis in patria?

Articulus 8 : Quae suffragia magis valeant ?

Articulus 9 : Qui sunt illi, per quos debent fieri suffragia?

Articulus 10 : Utrum peccent illi, quit pompas exsequiarum faciunt ?

Articulus 11

Articulus 12 : An Sancti audiant preces supplicantium ?

Distinctio 46

Divisio Textus

Articulus 1 : An divisio quam supponit Magister, scilicet quod aligui sunt valde boni, et aliqui valde mali, sit bona ?

Articulus 2 : Quot sint opiniones de suffragiis respectu damnatorum ?

Articulus 3 : An in omni opere. Domini sit misericordia et veritas ?

Articulus 4 : An aliqua sit vita aeterna ?

Articulus 5 : Quid sit vita aeterna?

Articulus 6 : An vita aeterna conveniat ratione essentiae vel ratione potentiae beatis spiritibus ?

Articulus 7 : An damnati vivant vita aeterna ?

Articulus 8 : Quid sit mors aeterna?

Distinctio 47

Divisio Textus

Articulus 1 : An sententia Judicis in extremo judicio sit vocalis, vel mentalis ?

Articulus 2 : An Sancti aliqui judicabunt cum Domino ?

Articulus 3 : Quis erit modus iudicandi Sanctorum ?

Articulus 4 : An alii Sancti habebunt se alio et alio modo?

Articulus 5 : An in judicio erunt quatuor ordines judicandorum ?

Articulus 6 : An ignis qui precedet judicium, sit ejusdem speciei cum igne elementali ?

Articulus 7 : Quis erit effectus conflagrationis in mundo ?

Articulus 8 : Quis erit effectus ignis in hominibus?

Articulus 9 : Quo abibitignis conflagrationis ?

Articulus 10 : An ignis conflagrationis aliguid molestiae inferat bonis ?

Articulus 11 : An praecedet iudicium ignis conflagrationis, vel sequetur ?

Distinctio 48

Divisio Textus

Articulus 1 : An Christus judicabit in forma hominis ?

Articulus 2 : An divinitas sine gaudio videri potest ?

Articulus 3

Articulus 4 : An visio Dei in patria debeat dici vita aeterna ?

Articulus 5 : An Christus in forma servi iudicans, videbitur a bonis et malis ?

Expositio Textus

Articulus 6 : An sit aliquis locus in quo sit Deus pudicaturus mundum ?

Articulus 7

Articulus 8 : An lux solis erit major post judicium, quam fuit ante?

Articulus 9 : An tunc erunt vices diei et noctis ?

Articulus 10 : An solet luna praestabunt beatis lucem?

Articulus 11 : An infernus sit in superfiere terrae ?

Articulus 12 : An aliquid aeris sit in inferno ?

Distinctio 49

Divisio Textus

Articulus 1 : Quid sit mansio ?

Articulus 2 : An omnes beati habeant distinctas mansiones ?

Articulus 3 : Quomodo et ubi distinguantur manstiones ?

Articulus 4 : Quid sit claritas anime ?

Articulus 5 : Quid sit videre per speciem ?

Articulus 6 : An beatitudo sit bene diffinita a Philosopho ?

Articulus 7 : An omnes velint esse beati ?

Articulus 8 : An unus beatorum cognoscit aliquid de Deo quod non cognoscit alter ?

Articulus 9 : An gaudium ab Augustine sit bene diffinitum ?

Articulus 10 : An in omnibus beatis sit par gaudium ?

Articulus 11 : An beatitudo Sanctorum erit major post judicium quam ante judicium ?

Articulus 12 : An anima iterum appetat uniri corpori ?

Distinctio 50

Divisio Textus

Articulus 1 : An peccent damnati in inferno?

Articulus 2 : An daemones peccent apud inferos ?

Articulus 3 : An damnati possint velle aliquod bonum ?

Articulus 4

Articulus 5 : An damnati sint penitus extra Deum ?

Articulus 6 : An damnati odiant Deum ?

Articulus 7 : An mali habeant notitiam eorum quae hic fiunt ?

Articulus 8 : An boni habeant notitiam eorum quae hic fiunt ?

Articulus 9 : Quomodo intelligitur divitem in inferno habuisse linguam ?

Articulus 10 : An boni et mali videbunt se invicem?

Articulus 11 : An beati videant omnia quae aguntur in creaturis?

Articulus 12 : Qui dicuntur pedes et caput sedentis super solium ?

Prev

How to Cite

Next

Articulus 23

An eleemosynae spirituales corporalibus sunt meliores ?
1

ARTICULUS XXII. An eleemosynae spirituales corporalibus sunt meliores ?

2

Tertio, Queritur de comparatione corporalium eleemosynarum ad spirituales.

3

Videtur autem, quod spiritules sint meliores, per id quod infra parum ponitur in Littera.

4

1. Sed ea majorest qua ex corde dimittimus quod in nobis quisque peccavit.

5

2. Item, Nobilior est spiritus, quam corpus: ergo melior est subventio spiritus, quam corporis: sed eleemosyna spiritualis subvenit spiritui, corporis autem corpori: ergo melior est spiritualis corporali.

6

3. Item, Operationes differunt in suis essentiis: constat autem, quod spirituales meliores sint quam corporales, sicut melior est spiritus quam corpus: sed eleemosyne sunt operationes spirituales, corporales vero eleemosyne sunt operarationes corporales: ergo spirituales sunt meliores.

7

4. Item, Corpus non habet vitam, nee vilium, nec virtutem nisi per spiritum: ergo omnia ila per prius conveniunt spiritui: ergo et in operationibus non erit laus nisi per spirifum: sed unumquodque magis est efficax in propriis, quam in alienis: ergo et spiritus magis erit efficax in spiritualibus, quam in corporalibus: ergo spirituales eleemosyne sunt magis efficaces: ergo etiam magis bone.

8

3. Item, Eleemosyne corporales ditferentiam habent bonitatis penes materias: meliorem enim eleemosynam facit dans aurum, quam argentum, si eque sunt abundantes in dandi facultate: cum igitur munera spiritualia meliora sint omnibus corporalibus, meliores esse videntur spirituales eleemosyne, quam corporales.

9

SED CONTRA: 1. Eleemosyne sunt ad subventionem indigentiae: sed magis indiget homo in corpore, quam in anima: ergo meliores sunt ille eleemosyne. Propario mediz. Indigentia anime per inquisitionem amoveri potest, et multis allis modis, et non redit remota semel, vel non naturaliter redit; sed corporis indigentia continue affligit, et evitari nen potest, et redit remota, ut fames.

10

2. Item, Quanto minus recompensatur danti eleemosynam in presenti, tanto melior et fructuosior est eleemosyna sed minus recompensatur in corporalibus, quam in spiritualibus: ergo fructuosior est eleemosyna in corporalibus, quam in spiritualibus. Propatio prime est, Matth. v1, 3 et 16, ubi dicit de quarentibus mercedem laudis, quod receperunt mercedem suam. Et docet invitare pauperes qui reddere non possunt. ProBATIO secunde est, quod bona spiritualia communicata alii, crescunt in possidente.

11

3. Item, Corporales indigentiae magis sentiuntur, quam spirituales: ergo magis desideratur supplementum defectus: et melior est eleemosyna, quae magis est juxta desiderium pauperis, quia magis consolatur: ergo melior est eleemosyna corporalis, quam spiritualis.

12

13

Solutio. Dicendum, quod eleemosyna corporalis plus habet de supplemento indigentiae, sed spiritualis plus hahet utilitatis et honestatis: simpliciter tamen eleemosyna in spiritualibus melior est, quam in corporalibus, sicut dicitur in fittera.

14

Et prime rationes non concludunt nisi secundum quid, scilicet quod sit nobilior illa eleemosyna: sed non concludunt, quod magis requiratur: quia magis sentiuntur defectus corporales, quam spirituales.

15

Ad BA autem quae objiciuntur in contrarium, dicendum quod hoc non facit eleemosynam magis meritoriam quod est majoris indigentiw, sed potius quod ex majori affectu datur. Vel dicendum, quod non concluditur nisi secundum quid esse melior: si enim bene deberet fleri comparatio, deberet supponi in omnibus paritas, preterquam in hoc quod una est spiritualis, et alia corporalis: et tanc plane patet, quod spiritualis esset melor.

16

Ad aliud dicendum, qued licet hoc sit verum in docendo et consulendo, tamen non est in aliis verum: et si sit quodarmmodo etiam verum in aliis: quia quanto aliquis seepius condonat injuriam, tanto facilius potest hoc facere: non tamen propter hoc diminuitur meritum eleemosyne: quia quod Dominus dicit de receptione mercedis, non intelligitur de mercede spirituali, sed corporali et transitcria, et non de augmento gratia, quod seepe fit merito eleemosyne.

17

Ad vntimum dicendum, quod sensus non facit magis meritorium, sed magis necessarium, secundum illud tempus in quo defectus sentitur.

18

Nota autern, quod haec genera eleemosynarum duobus versibus sunt comprehensa, quorum primus est hic: "Visito, poto, cibo, redimo, tego, collido, condo." Secundus est, iste: "Instrue, castiga, solare, remitte, fer, ora."

19

Et hi versus per omnia patent, nisi in hoc solo quod instruwo in duplici significatione accipi debet, scilicet pro instructione docentis ignorantem, et pro instructione informantis ad consilium.

PrevBack to TopNext

On this page

Articulus 23